Home » Oznamy » Od 5. apríla 2022 začíname distribuovať obyvateľom Dúbravky balíčky na zber kuchynského bioodpadu
Publikované: 21.03.2022

Hlavné mesto SR Bratislava je v zmysle zákona povinné zaviesť na svojom území oddelený zber kuchynského biologicky rozložiteľného odpadu z domácností najneskôr do 1.1.2023. 

Od utorka 5. apríla 2022 budeme distribuovať balíčky na triedenie kuchynského bioodpadu pre obyvateľov Dúbravky. Nádoby, kompostovateľné vrecká a informačný leták prinesú naši pracovníci priamo do mestskej časti, ich prevzatie je potrebné potvrdiť podpisom.

Obyvatelia rodinných domov budú informovaní o čase distribúcie aj prostredníctvom SMS. Ak sa nemôže dostaviť vlastník nehnuteľnosti, prineste so sebou vyplnené splnomocnenie, ktoré nájdete tu (nie je potrebné overenie notárom).

Obyvatelia bytových domov sa presný dátum a čas distribúcie košíkov v danej lokalite dozvedia z plagátu, ktorý bude vyvesený na vchodových dverách do bytovky. Balíčky sa budú distribuovať priamo pred bytovým domom. Ak sa nemôže dostaviť majiteľ bytu, postačí keď pri preberaní nájomca bytu uvedie meno majiteľa a číslo bytu (príp. poschodie). Nájomnú zmluvu predkladať nemusí.

 

Harmonogram pre rodinné domy od 5. do 8. apríla 2022

Pon – Pia: od 15.00 do 20.00

 

Ulica Dátum distribúcie Čas distribúcie
Agátová  piatok 8. apríl 2022 15.00-20.00
Agátová / záhrady  piatok 8. apríl 2022 15.00-20.00
Bagarova  piatok 8. apríl 2022 15.00-20.00
Bazovského  piatok 8. apríl 2022 15.00-20.00
Beňovského  utorok 5. apríl 2022 15.00-20.00
Bezekova  utorok 5. apríl 2022 15.00-20.00
Brižitská  štvrtok 7. apríl 2022 15.00-20.00
Cabanova  štvrtok 7. apríl 2022 15.00-20.00
Čiernohorská  štvrtok 7. apríl 2022 15.00-20.00
Dražická  utorok 5. apríl 2022 15.00-20.00
Dražická/Alexyho  utorok 5. apríl 2022 15.00-20.00
Fedákova  piatok 8. apríl 2022 15.00-20.00
Hanulova  utorok 5. apríl 2022 15.00-20.00
Chrobákova  streda 6. apríl 2022 15.00-20.00
Jadranská  štvrtok 7. apríl 2022 15.00-20.00
Jura Hronca  utorok 5. apríl 2022 15.00-20.00
K Horánskej studni  štvrtok 7. apríl 2022 15.00-20.00
K Horánskej studni – záhrady  štvrtok 7. apríl 2022 15.00-20.00
Kajerka  štvrtok 7. apríl 2022 15.00-20.00
Koprivnická  streda 6. apríl 2022 15.00-20.00
Moyšova  štvrtok 7. apríl 2022 15.00-20.00
Na vrátkach  utorok 5. apríl 2022 15.00-20.00
Novodvorská  piatok 8. apríl 2022 15.00-20.00
Oskorušová  piatok 8. apríl 2022 15.00-20.00
Plachého  streda 6. apríl 2022 15.00-20.00
Pod záhradami  piatok 8. apríl 2022 15.00-20.00
Polianky  utorok 5. apríl 2022 15.00-20.00
Polianky/Pri Teplárni  utorok 5. apríl 2022 15.00-20.00
Popovova  piatok 8. apríl 2022 15.00-20.00
Sekurisova  piatok 8. apríl 2022 15.00-20.00
Schneidera -Trnavského  utorok 5. apríl 2022 15.00-20.00
Strmé sady  streda 6. apríl 2022 15.00-20.00
Strmý Bok  streda 6. apríl 2022 15.00-20.00
Štepná  štvrtok 7. apríl 2022 15.00-20.00
Švantnerova  utorok 5. apríl 2022 15.00-20.00
Talichova  streda 6. apríl 2022 15.00-20.00
Tavarikova osada  utorok 5. apríl 2022 15.00-20.00
Tavarikova osada z Plachého 237, 5960 streda 6. apríl 2022 15.00-20.00
Tranovského  piatok 8. apríl 2022 15.00-20.00
Tranovského /53 53 štvrtok 7. apríl 2022 15.00-20.00
Tulipánová  piatok 8. apríl 2022 15.00-20.00
Vendelínska  piatok 8. apríl 2022 15.00-20.00
Záhradkárska  utorok 5. apríl 2022 15.00-20.00

 

 

Harmonogram pre bytové domy od 9. do 23. apríla 2022

 

Ulica Orientačné číslo Dátum distribúcie Čas distribúcie Distribučný bod
Agátová 28-30 piatok 22. apríl 2022 17:40-18:00 Agátová 28 (pred vchodom)
11 piatok 22. apríl 2022 15:00-18:00 Pri Hrubej lúke 4A-C, Agátova 9,9A-C, 11 (vnútro-blok)
9,9 A-C piatok 22. apríl 2022 15:00-18:00 Pri Hrubej lúke 4A-C, Agátova 9,9A-C, 11 (vnútro-blok)
5/A piatok 22. apríl 2022 17:40-20:00 Agátova 5A-F (vnútroblok)
5/B piatok 22. apríl 2022 17:40-20:00 Agátova 5A-F (vnútroblok)
5/C piatok 22. apríl 2022 17:40-20:00 Agátova 5A-F (vnútroblok)
5/D piatok 22. apríl 2022 17:40-20:00 Agátova 5A-F (vnútroblok)
5/E piatok 22. apríl 2022 17:40-20:00 Agátova 5A-F (vnútroblok)
5/F piatok 22. apríl 2022 17:40-20:00 Agátova 5A-F (vnútroblok)
7/A piatok 22. apríl 2022 15:00-17:30 Agátová 7C (kont. Stojisko na pri 7C)
7/B piatok 22. apríl 2022 15:00-17:30 Agátová 7C (kont. Stojisko na pri 7C)
7/C piatok 22. apríl 2022 15:00-17:30 Agátová 7C (kont. Stojisko na pri 7C)
7/D piatok 22. apríl 2022 15:00-17:30 Agátová 7C (kont. Stojisko na pri 7C)
7/E piatok 22. apríl 2022 15:00-17:30 Agátová 7C (kont. Stojisko na pri 7C)
7/F piatok 22. apríl 2022 15:00-17:30 Agátová 7C (kont. Stojisko na pri 7C)
7/G piatok 22. apríl 2022 15:00-17:30 Agátová 7C (kont. Stojisko na pri 7C)
7/H piatok 22. apríl 2022 15:00-17:30 Agátová 7C (kont. Stojisko na pri 7C)
Bagarova 22 utorok 19. apríl 2022 17:00-19:00 Bagarova 32 (kont. Stojisko na rohu)
24 utorok 19. apríl 2022 17:00-19:00 Bagarova 32 (kont. Stojisko na rohu)
26-32 utorok 19. apríl 2022 17:00-19:00 Bagarova 32 (kont. Stojisko na rohu)
1-3 utorok 19. apríl 2022 15:00-15:50 Bagarova 1-3 (parkovisko pred bytovkou)
2-4 utorok 19. apríl 2022 15:00-15:50 Bagarova 1-3 (parkovisko pred bytovkou)
6-8 utorok 19. apríl 2022 15:00-15:50 Bagarova 1-3 (parkovisko pred bytovkou)
10-12 utorok 19. apríl 2022 16:00-16:50 Bagarova 5-7 (parkovisko pred bytovkou)
14-16 utorok 19. apríl 2022 16:00-16:50 Bagarova 5-7 (parkovisko pred bytovkou)
5-7 utorok 19. apríl 2022 16:00-16:50 Bagarova 5-7 (parkovisko pred bytovkou)
Batkova 1-3 utorok 19. apríl 2022 19:10-20:00 Batkova 11 (pred vchodom)
5-7 utorok 19. apríl 2022 19:10-20:00 Batkova 11 (pred vchodom)
9-11 utorok 19. apríl 2022 19:10-20:00 Batkova 11 (pred vchodom)
Bazovského 15-19 utorok 19. apríl 2022 19:10-20:00 Bazovského 15 (pred vchodom)
1-5 utorok 19. apríl 2022 17:30-19:00 Bazovského 7 (pred vchodom)
7-13 utorok 19. apríl 2022 17:30-19:00 Bazovského 7 (pred vchodom)
18-26 streda 20. apríl 2022 15:00-15:50 Bazovského 16-18 (medzi bytovkami)
8-16 streda 20. apríl 2022 15:00-15:50 Bazovského 16-18 (medzi bytovkami)
6 utorok 19. apríl 2022 15:00-16:50 Beňovského 6 (parkovisko medzi domami)
8 utorok 19. apríl 2022 15:00-16:50 Beňovského 6 (parkovisko medzi domami)
10-16 utorok 19. apríl 2022 15:00-16:50 Beňovského 6 (parkovisko medzi domami)
Bilíkova 16 streda 20. apríl 2022 16:50-18:50 Bilíkova 18 (kont.stojisko na rohu pri ihrisku) 
18 streda 20. apríl 2022 16:50-18:50 Bilíkova 18 (kont.stojisko na rohu pri ihrisku) 
20 streda 20. apríl 2022 16:50-18:50 Bilíkova 18 (kont.stojisko na rohu pri ihrisku) 
22 streda 20. apríl 2022 16:50-18:50 Bilíkova 18 (kont.stojisko na rohu pri ihrisku) 
26-32 streda 20. apríl 2022 15:00-15:30 Bilíkova 30 (pred vchodom)
10-14 streda 20. apríl 2022 19:00-20:00 Bilíkova 8 (na rohu Bilíkovej a Kpt.J.Rašu)
2-8 streda 20. apríl 2022 19:00-20:00 Bilíkova 8 (na rohu Bilíkovej a Kpt.J.Rašu)
11-15 streda 20. apríl 2022 15:40-16:40 Bilíkova 9 (pred vchodom)
3-9 streda 20. apríl 2022 15:40-16:40 Bilíkova 9 (pred vchodom)
Bošániho 15-19 utorok 19. apríl 2022 16:40-17:20 Bošániho 17 (pred vchodom)
1-5 utorok 19. apríl 2022 15:00-16:30 Bošániho 7 (pred vchodom)
7-13 utorok 19. apríl 2022 15:00-16:30 Bošániho 7 (pred vchodom)
Bujnáková 13-23 štvrtok 14. apríl 2022 17:00-17:40 Bujnáková 17 (pred vchodom)
1-11 štvrtok 14. apríl 2022 19:10-20:00 Bujnáková 5 (pred vchodom)
Bullova 9-17 štvrtok 14. apríl 2022 15:50-16:20 Bullova 13 (pred vchodom)
19-25 štvrtok 14. apríl 2022 16:30-17:00 Bullova 23 (pred vchodom)
1-3 štvrtok 14. apríl 2022 15:00-15:40 Bullova 5 (kont.stojisko medzi 1 a 5)
5-7 štvrtok 14. apríl 2022 15:00-15:40 Bullova 5 (kont.stojisko medzi 1 a 5)
Cabanova 19-31 sobota 9. apríl 2022 10:10-10:50 Cabanova 25
(pred vchodom)
33-35 sobota 9. apríl 2022 11:00-11:30 Cabanova 36
(pred vchodom)
11-13 pondelok 11. apríl 2022 16:40-18:40 Cabanova 13A
(kont.stojisko na rohu)
13/A-D pondelok 11. apríl 2022 16:40-18:40 Cabanova 13A
(kont.stojisko na rohu)
13/E-G pondelok 11. apríl 2022 16:40-18:40 Cabanova 13A
(kont.stojisko na rohu)
32-34 pondelok 11. apríl 2022 16:40-18:40 Cabanova 13A
(kont.stojisko na rohu)
15-17 pondelok 11. apríl 2022 18:50-20:00 Cabanova 17
(kont.stojisko pri schodoch)
36-42 pondelok 11. apríl 2022 18:50-20:00 Cabanova 17
(kont.stojisko pri schodoch)
22-26 pondelok 11. apríl 2022 15:00-16:30 Cabanova 26
(na rohu s Pri Kríži pri kont. Stojisku)
28-30 pondelok 11. apríl 2022 15:00-16:30 Cabanova 26
(na rohu s Pri Kríži pri kont. Stojisku)
14-20 pondelok 11. apríl 2022 17:30-19:00 Cabanova 14
(na rohu pri kont. stojisku)
1-9 pondelok 11. apríl 2022 17:30-19:00 Cabanova 14
(na rohu pri kont. stojisku)
2-4 pondelok 11. apríl 2022 17:30-19:00 Cabanova 14
(na rohu pri kont. stojisku)
10-12 pondelok 11. apríl 2022 19:10-20:00 Cabanova 8
(na rohu pri kont. stojisku)
6-8 pondelok 11. apríl 2022 19:10-20:00 Cabanova 8
(na rohu pri kont. stojisku)
Červeňákova 11-19 streda 20. apríl 2022 16:00-17:30 Červeňákova 10
(kontajner. Stojisko medzi bytovkami)
1-9 streda 20. apríl 2022 16:00-17:30 Červeňákova 10
(kontajner. Stojisko medzi bytovkami)
2-10 streda 20. apríl 2022 16:00-17:30 Červeňákova 10
(kontajner. Stojisko medzi bytovkami)
Damborského 1 štvrtok 14. apríl 2022 16:30-17:00 Bullova 23 (pred vchodom)
2-4 štvrtok 14. apríl 2022 17:10-18:00 Damborského 6 (kont. Stojisko pri MŠ)
6-8 štvrtok 14. apríl 2022 17:10-18:00 Damborského 6 (kont. Stojisko pri MŠ)
Drobného 2 štvrtok 21. apríl 2022 15:00-16:20 Drobného 6 (kont.stojisko pri hl.ceste)
4 štvrtok 21. apríl 2022 15:00-16:20 Drobného 6 (kont.stojisko pri hl.ceste)
6 štvrtok 21. apríl 2022 15:00-16:20 Drobného 6 (kont.stojisko pri hl.ceste)
21 štvrtok 21. apríl 2022 17:30-19:00 Drobného 21 (kont.stojisko)
23 štvrtok 21. apríl 2022 17:30-19:00 Drobného 21 (kont.stojisko)
25 štvrtok 21. apríl 2022 17:30-19:00 Drobného 21 (kont.stojisko)
16-20 štvrtok 21. apríl 2022 17:10-19:00 Drobného 18 (pred vchodom)
17-19 štvrtok 21. apríl 2022 17:10-19:00 Drobného 18 (pred vchodom)
22 štvrtok 21. apríl 2022 16:00-17:00 Drobného 22-24(parkovisko medzi bytovkami)
24 štvrtok 21. apríl 2022 16:00-17:00 Drobného 22-24(parkovisko medzi bytovkami)
1-7 štvrtok 21. apríl 2022 19:10-20:00 Drobného 9 (pred vchodom)
9-15 štvrtok 21. apríl 2022 19:10-20:00 Drobného 9 (pred vchodom)
12-14 štvrtok 21. apríl 2022 15:00-17:00 Drobného 10 (pred vchodom)
8-10 štvrtok 21. apríl 2022 15:00-17:00 Drobného 10 (pred vchodom)
Dúbravčická 1 piatok 22. apríl 2022 18:10-20:00 Dubrančiská 1,1/A-C,1/D,3 (vnútro-blok)
3 piatok 22. apríl 2022 18:10-20:00 Dubrančiská 1,1/A-C,1/D,3 (vnútro-blok)
1/A-C piatok 22. apríl 2022 18:10-20:00 Dubrančiská 1,1/A-C,1/D,3 (vnútro-blok)
1/D piatok 22. apríl 2022 18:10-20:00 Dubrančiská 1,1/A-C,1/D,3 (vnútro-blok)
Fedákova 14-16 pondelok 11. apríl 2022 16:40-17:20 Fedákova 20
(kont. Stojisko – roh Fedákovej a Gallayovej)
18-20 pondelok 11. apríl 2022 16:40-17:20 Fedákova 20
(kont. Stojisko – roh Fedákovej a Gallayovej)
6 pondelok 11. apríl 2022 15:00-16:30 Fedákova 8
(kont.stojisko oproti MŠ)
8 pondelok 11. apríl 2022 15:00-16:30 Fedákova 8
(kont.stojisko oproti MŠ)
10 pondelok 11. apríl 2022 15:00-16:30 Fedákova 8
(kont.stojisko oproti MŠ)
12 pondelok 11. apríl 2022 15:00-16:30 Fedákova 8
(kont.stojisko oproti MŠ)
2-4 pondelok 11. apríl 2022 15:00-16:30 Fedákova 8
(kont.stojisko oproti MŠ)
22-26 pondelok 11. apríl 2022 15:00-19:00 Fedákova 30
(kont.stojisko pri zelenej ploche)
28 pondelok 11. apríl 2022 15:00-19:00 Fedákova 30
(kont.stojisko pri zelenej ploche)
30 pondelok 11. apríl 2022 15:00-19:00 Fedákova 30
(kont.stojisko pri zelenej ploche)
32 pondelok 11. apríl 2022 15:00-19:00 Fedákova 30
(kont.stojisko pri zelenej ploche)
34-36 pondelok 11. apríl 2022 15:00-19:00 Fedákova 30
(kont.stojisko pri zelenej ploche)
38-42 pondelok 11. apríl 2022 19:10-20:00 Fedákova 40
(kont.stojisko pri zelenej ploche)
Galbavého 2 streda 13. apríl 2022 18:30-20:00 Galbavého 2 (pred vchodom)
1 streda 13. apríl 2022 16:40-18:40 Galbavého 1
(kont.stojisko na rohu Galbavého a Považanovej)
3 streda 13. apríl 2022 18:50-20:00 Galbavého 3 (kont. Stojisko na zákrute)
Gallayova 39-49 pondelok 11. apríl 2022 17:30-19:00 Fedákova 9
(na rohu pri vchode č.9)
1-9 pondelok 11. apríl 2022 19:15-20:00 Gallayova 5
(pred vchodom)
13-19 pondelok 11. apríl 2022 15:00-19:00 Fedákova 30
(kont.stojisko pri zelenej ploche)
2-10 pondelok 11. apríl 2022 15:00-19:00 Fedákova 30
(kont.stojisko pri zelenej ploche)
21-25 pondelok 11. apríl 2022 15:00-19:00 Fedákova 30
(kont.stojisko pri zelenej ploche)
27-37 utorok 12. apríl 2022 18:10-20:00 Ožvoldíkova 1 (kont.stojisko medzi domami)
Hanulova 11 štvrtok 14. apríl 2022 17:50-18:30 Hanulova 11 (pred vchodom)
7 štvrtok 14. apríl 2022 18:40-20:00 Hanulova 9 (kont. Stojisko medzi č. 7 a 9)
9 štvrtok 14. apríl 2022 18:40-20:00 Hanulova 9 (kont. Stojisko medzi č. 7 a 9)
4-8 štvrtok 14. apríl 2022 15:50-16:50 Sokolíkova 5 (pred vchodom)
1 štvrtok 14. apríl 2022 15:50-16:30 Hanulova 1 (pred vchodom)
3 štvrtok 14. apríl 2022 16:40-17:50 Hanulova 5 (kont.stojisko medzi 3 a 5)
5 štvrtok 14. apríl 2022 16:40-17:50 Hanulova 5 (kont.stojisko medzi 3 a 5)
2 štvrtok 14. apríl 2022 15:00-15:40 Kudlákova 3 (kont.stojisko pri teplárni)
Homolova 21-37 sobota 9. apríl 2022 13:40-14:20 Homolova 27
(stojisko pred vchodom)
39-45 sobota 9. apríl 2022 13:00-13:30 Homolova 41-43
(na parkovisku pred vchodom)
4 sobota 9. apríl 2022 10:40-12:30 Homolova 8
(parkovisko pred č.8)
6 sobota 9. apríl 2022 10:40-12:30 Homolova 8
(parkovisko pred č.8)
8 sobota 9. apríl 2022 10:40-12:30 Homolova 8
(parkovisko pred č.8)
10 sobota 9. apríl 2022 09:00-10:30 Pri Kríži 32
(parkovisko pred Homolova 10)
12 sobota 9. apríl 2022 09:00-10:30 Pri Kríži 32
(parkovisko pred Homolova 10)
13-15 sobota 9. apríl 2022 09:00-10:00 Homolova 17
(pred vchodom)
17-19, 1-11 sobota 9. apríl 2022 09:00-10:00 Homolova 17
(pred vchodom)
Húščavova 1-3 štvrtok 14. apríl 2022 15:00-16:00 Húščavova 3 (parkovisko medzi č.3 a 1)
Chrobákova 2-6 streda 13. apríl 2022 19:10-20:00 Chrobákova 6-8 (parkovisko medzi domami)
8-12 streda 13. apríl 2022 19:10-20:00 Chrobákova 6-8 (parkovisko medzi domami)
1 streda 13. apríl 2022 18:00-20:00 Koprivnická 9D (pred vchodom)
1/A streda 13. apríl 2022 18:00-20:00 Koprivnická 9D (pred vchodom)
Janka Alexyho 11-13 utorok 19. apríl 2022 17:00-17:50 Janka Alexyho 11 (parkovisko pred bytovkou)
3 utorok 19. apríl 2022 18:00-20:00 Janka Alexyho 3-5 (kont. Stojisko na parkovisku)
5 utorok 19. apríl 2022 18:00-20:00 Janka Alexyho 3-5 (kont. Stojisko na parkovisku)
7 utorok 19. apríl 2022 18:00-20:00 Janka Alexyho 3-5 (kont. Stojisko na parkovisku)
9 utorok 19. apríl 2022 18:00-20:00 Janka Alexyho 3-5 (kont. Stojisko na parkovisku)
1/A streda 20. apríl 2022 15:00-18:30 Janka Alexyho 1/A a Sch.Trnavského 22
(parkovisko medzi domami)
1/405 streda 20. apríl 2022 19:20-20:00 Janka Alexyho 1 (pred vchodom)
K Horánskej studni 29 piatok 22. apríl 2022 19:30-20:00 K Horánskej studni
Karola Adlera 14-24 utorok 12. apríl 2022 15:00-18:00 Karola Adlera 11
(kont.stajisko pred č.11)
2-12 utorok 12. apríl 2022 15:00-18:00 Karola Adlera 11
(kont.stajisko pred č.11)
26-36 utorok 12. apríl 2022 15:00-18:00 Karola Adlera 11
(kont.stajisko pred č.11)
7-15 utorok 12. apríl 2022 15:00-18:00 Karola Adlera 11
(kont.stajisko pred č.11)
1 utorok 12. apríl 2022 18:30-20:00 Karola Adlera 1-3
(pri teplárni medzi domami)
3 utorok 12. apríl 2022 18:30-20:00 Karola Adlera 1-3
(pri teplárni medzi domami)
Klimkovičova 1-7 štvrtok 14. apríl 2022 18:00-19:00 Klimkovičova 7 (pri teplárni)
2-4, 9-13 štvrtok 14. apríl 2022 18:00-19:00 Klimkovičova 7 (pri teplárni)
Koprivnická 14/A,B,C streda 13. apríl 2022 18:40-19:00 Koprivnická 14 (pred vchodom)
32 streda 13. apríl 2022 18:00-20:00 Koprivnická 9D (pred vchodom)
34 streda 13. apríl 2022 18:00-20:00 Koprivnická 9D (pred vchodom)
36 streda 13. apríl 2022 18:00-20:00 Koprivnická 9D (pred vchodom)
9/A-G streda 13. apríl 2022 18:00-20:00 Koprivnická 9D (pred vchodom)
11-13 streda 13. apríl 2022 16:50-17:50 Koprivnického 13 (pred vchodom)
15 streda 13. apríl 2022 16:10-16:40 Koprivnického 15 (pred vchodom)
38-40 streda 13. apríl 2022 16:10-16:40 Koprivnického 15 (pred vchodom)
Kpt. Rašu 1-3 streda 20. apríl 2022 18:40-20:00 Kpt. Rašu 7 (pred vchodom)
5-9 streda 20. apríl 2022 18:40-20:00 Kpt. Rašu 7 (pred vchodom)
10-14 štvrtok 21. apríl 2022 18:40-19:00 Kpt. Rašu 10 (pred vchodom)
11-15 štvrtok 21. apríl 2022 17:10-18:30 Kpt. Rašu 19 (pred vchodom)
4-8 štvrtok 21. apríl 2022 17:10-18:30 Kpt. Rašu 19 (pred vchodom)
23-27 štvrtok 21. apríl 2022 18:10-20:00 Kpt.Rašu 27 (pred vchodom)
29-33 štvrtok 21. apríl 2022 18:10-20:00 Kpt.Rašu 27 (pred vchodom)
17-21 štvrtok 21. apríl 2022 17:10-18:30 Kpt. Rašu 19 (pred vchodom)
35-39 štvrtok 21. apríl 2022 17:10-18:00 Kpt.Rašu 37 (pred vchodom)
Kristy Bendovej 2-6 sobota 9. apríl 2022 09:00-11:00 Pri Kríži 18
(ihrisko na rohu Pri Križi a K. Bendovej)
Kudlákova 1 štvrtok 14. apríl 2022 15:00-15:40 Kudlákova 3 (kont.stojisko pri teplárni)
3-5 štvrtok 14. apríl 2022 15:00-15:40 Kudlákova 3 (kont.stojisko pri teplárni)
Landauova 12-18 streda 20. apríl 2022 16:10-18:50 Landauova 18 (pred vchodom)
20-24 streda 20. apríl 2022 16:10-18:50 Landauova 18 (pred vchodom)
26-30 streda 20. apríl 2022 16:10-18:50 Landauova 18 (pred vchodom)
32-38 streda 20. apríl 2022 15:00-16:00 Landauova 32 (pred vchodom)
2-4 streda 20. apríl 2022 19:00-20:00 Landauova 8 (pred vchodom)
6-10 streda 20. apríl 2022 19:00-20:00 Landauova 8 (pred vchodom)
Lipského 2 štvrtok 14. apríl 2022 18:10-19:00 Lipského 2 (pred vchodom)
4 štvrtok 14. apríl 2022 17:10-18:00 Lipského 5 (parkovisko pred vchodom)
1-3 štvrtok 14. apríl 2022 17:10-18:00 Lipského 5 (parkovisko pred vchodom)
5-7 štvrtok 14. apríl 2022 17:10-18:00 Lipského 5 (parkovisko pred vchodom)
15-17 štvrtok 14. apríl 2022 16:10-17:00 Lipského 6 (parkovisko pred vchodom)
6-8 štvrtok 14. apríl 2022 16:10-17:00 Lipského 6 (parkovisko pred vchodom)
9-11 štvrtok 14. apríl 2022 16:10-17:00 Lipského 6 (parkovisko pred vchodom)
Ľuda Zúbka 15-21 utorok 19. apríl 2022 16:30-18:30 Ľuba Zúbka 15 (pred vchodom)
9-13 utorok 19. apríl 2022 16:30-18:30 Ľuba Zúbka 15 (pred vchodom)
23-25 utorok 19. apríl 2022 18:40-20:00 Ľuba Zúbka 25 (pred vchodom)
27-31 utorok 19. apríl 2022 18:40-20:00 Ľuba Zúbka 25 (pred vchodom)
1-7 utorok 19. apríl 2022 15:00-16:20 Ľuba Zúbka 5 (pred vchodom)
2-4 utorok 19. apríl 2022 15:00-16:20 Ľuba Zúbka 5 (pred vchodom)
Lysákova 10-16 štvrtok 21. apríl 2022 15:00-15:50 Lysákova 14
(pred vchodom pri zakrytej tenisovej hale)
18-24 štvrtok 21. apríl 2022 15:00-15:50 Lysákova 14
(pred vchodom pri zakrytej tenisovej hale)
2-8 štvrtok 21. apríl 2022 15:00-15:50 Lysákova 14
(pred vchodom pri zakrytej tenisovej hale)
Martina Granca 10 sobota 9. apríl 2022 14:30-14:55 Martina Granca 12
(parkovisko medzi 10 a 12)
12 sobota 9. apríl 2022 14:30-14:55 Martina Granca 12
(parkovisko medzi 10 a 12)
1 sobota 9. apríl 2022 13:00-13:30 Martina Granca 13
(priestor medzi 1, 3 a 13)
3 sobota 9. apríl 2022 13:00-13:30 Martina Granca 13
(priestor medzi 1, 3 a 13)
13 sobota 9. apríl 2022 13:00-13:30 Martina Granca 13
(priestor medzi 1, 3 a 13)
15-19 sobota 9. apríl 2022 11:10-12:30 Martina Granca 15-19 (pri ceste medzi domami)
44 sobota 9. apríl 2022 11:10-12:30 Martina Granca 15-19 (pri ceste medzi domami)
46 sobota 9. apríl 2022 11:10-12:30 Martina Granca 15-19 (pri ceste medzi domami)
8 sobota 9. apríl 2022 15:00-15:30 Martina Granca 4
(na rohu parkoviska a ulice medzi 4 a 6)
2-6 sobota 9. apríl 2022 15:00-15:30 Martina Granca 4
(na rohu parkoviska a ulice medzi 4 a 6)
5 sobota 9. apríl 2022 13:40-14:20 Martina Granca 5
(priestor medzi 5, 7, 9 a 11)
7 sobota 9. apríl 2022 13:40-14:20 Martina Granca 5
(priestor medzi 5, 7, 9 a 11)
9 sobota 9. apríl 2022 13:40-14:20 Martina Granca 5
(priestor medzi 5, 7, 9 a 11)
11 sobota 9. apríl 2022 13:40-14:20 Martina Granca 5
(priestor medzi 5, 7, 9 a 11)
Nejedlého 22-28 sobota 23. apríl 2022 9:00-10:20 Nejedlého 22 (pred vchodom)
18-20 sobota 23. apríl 2022 10:30-12:30 Nejedlého 18-20, 65-73 (pri detskom ihrisku)
65-73 sobota 23. apríl 2022 10:30-12:30 Nejedlého 18-20, 65-73 (pri detskom ihrisku)
53-63 sobota 23. apríl 2022 13:00-14:00 Nejedlého 57 (pred vchodom)
10 sobota 23. apríl 2022 9:00-11:00 Nejedlého 12 (pred vchodom)
12 sobota 23. apríl 2022 9:00-11:00 Nejedlého 12 (pred vchodom)
14 sobota 23. apríl 2022 9:00-11:00 Nejedlého 12 (pred vchodom)
16 sobota 23. apríl 2022 9:00-11:00 Nejedlého 12 (pred vchodom)
19-23 sobota 23. apríl 2022 14:20-15:30 Nejedlého 21 (pred vchodom)
25-29 sobota 23. apríl 2022 13:10-14:10 Nejedlého 29 (pred vchodom)
31-33 sobota 23. apríl 2022 12:30-13:00 Nejedlého 33 (pred vchodom)
35-39 sobota 23. apríl 2022 11:30-12:00 Nejedlého 37 (pred vchodom)
41-45/560 sobota 23. apríl 2022 11:30-12:00 Nejedlého 37 (pred vchodom)
47-49 sobota 23. apríl 2022 11:30-12:00 Nejedlého 37 (pred vchodom)
13-17 sobota 23. apríl 2022 11:10-12:00 Nejedlého 15 (pred vchodom)
1-5 sobota 23. apríl 2022 9:00-10:00 Nejedlého 3 (pred vchodom)
7-11 sobota 23. apríl 2022 10:10-11:00 Nejedlého 9 (pred vchodom)
Nemčíkova 1 štvrtok 14. apríl 2022 18:00-20:00 Nemčíkova 1 (na parkovisku)
3 štvrtok 14. apríl 2022 18:00-20:00 Nemčíkova 1 (na parkovisku)
5-7 štvrtok 14. apríl 2022 18:00-20:00 Nemčíkova 1 (na parkovisku)
Ožvoldíkova 13 utorok 12. apríl 2022 18:10-19:00 Ožvoldíkova 13 (pred vchodom)
1-11 utorok 12. apríl 2022 18:10-20:00 Ožvoldíkova 1 (kont.stojisko medzi domami)
2 utorok 12. apríl 2022 15:00-16:00 Ožvoldíkova 2-4
(pri teplárni)
4 utorok 12. apríl 2022 15:00-16:00 Ožvoldíkova 2-4
(pri teplárni)
6 utorok 12. apríl 2022 16:10-18:00 Ožvoldíkova 8
(kont. stojisko pred č.8)
8 utorok 12. apríl 2022 16:10-18:00 Ožvoldíkova 8
(kont. stojisko pred č.8)
10 utorok 12. apríl 2022 16:10-18:00 Ožvoldíkova 8
(kont. stojisko pred č.8)
Pekníkova 1-3 streda 13. apríl 2022 16:40-18:30 Pekníkova 13 (pri vchode to parku)
13-19 streda 13. apríl 2022 16:40-18:30 Pekníkova 13 (pri vchode to parku)
5-11 streda 13. apríl 2022 16:40-18:30 Pekníkova 13 (pri vchode to parku)
Pod záhradami 62 utorok 12. apríl 2022 17:10-19:00 Pod záhradami 62
(parkovisko pred č.62)
64-64/A utorok 12. apríl 2022 15:00-17:00 Pod záhradami 64 
(na rohu zelene medzi domami)
2 streda 13. apríl 2022 15:00-16:30 Pod záhradami 2A (pred vchodom)
2/A streda 13. apríl 2022 15:00-16:30 Pod záhradami 2A (pred vchodom)
Polianky 7 A-H piatok 22. apríl 2022 15:50-17:20 Polianky 7 (kont.stojisko na parkovisku)
Považanova 2 streda 13. apríl 2022 16:40-18:20 Považanova 2 (pred vchodom)
4 streda 13. apríl 2022 15:00-16:30 Považanova 4 (pred vchodom)
Pri Hrubej lúke 1,3 piatok 22. apríl 2022 18:10-19:10 Pri Hrubej lúke 1 -3 (vnútro-blok)
4A-C piatok 22. apríl 2022 15:00-18:00 Pri Hrubej lúke 4A-C, Agátova 9,9A-C, 11 (vnútro-blok)
15-21 piatok 22. apríl 2022 15:00-19:00 Pri Hrubej lúke 15-21, 23-31(vnútro-blok)
23-31 piatok 22. apríl 2022 15:00-19:00 Pri Hrubej lúke 15-21, 23-31(vnútro-blok)
5-13 piatok 22. apríl 2022 15:00-19:00 Pri Hrubej lúke 15-21, 23-31(vnútro-blok)
Pri kríži 16 sobota 9. apríl 2022 09:00-11:00 Pri Kríži 18
(ihrisko na rohu Pri Križi a K. Bendovej)
18 sobota 9. apríl 2022 09:00-11:00 Pri Kríži 18
(ihrisko na rohu Pri Križi a K. Bendovej)
20 sobota 9. apríl 2022 09:00-11:00 Pri Kríži 18
(ihrisko na rohu Pri Križi a K. Bendovej)
22-22/A sobota 9. apríl 2022 14:30-15:30 Pri Kríži 22-22/A
(pre vchodom)
38-40 sobota 9. apríl 2022 14:30-15:30 Pri Kríži 22-22/A
(pre vchodom)
32-36 sobota 9. apríl 2022 09:00-10:30 Pri Kríži 32
(parkovisko pred Homolova 10)
1-9 pondelok 11. apríl 2022 17:30-19:00 Fedákova 9
(na rohu pri vchode č.9)
4-6 pondelok 11. apríl 2022 15:00-16:30 Cabanova 26
(na rohu s Pri Kríži pri kont. Stojisku)
8-12 pondelok 11. apríl 2022 15:00-16:30 Cabanova 26
(na rohu s Pri Kríži pri kont. Stojisku)
Repašského 5 utorok 12. apríl 2022 17:30-18:20 Repašská 5 (pri kont. Stojisku)
2-6 utorok 12. apríl 2022 15:00-16:00 Repašského 8 (pred vchodom)
8-12 utorok 12. apríl 2022 15:00-16:00 Repašského 8 (pred vchodom)
18-20 utorok 12. apríl 2022 16:10-16:30 Repašského 20 (kont. stojisko)
1 utorok 12. apríl 2022 17:10-19:00 Pod záhradami 62
(parkovisko pred č.62)
3 utorok 12. apríl 2022 17:10-19:00 Pod záhradami 62
(parkovisko pred č.62)
Saratovská 15 pondelok 11. apríl 2022 15:00-16:30 Saratovská 17
(stojisko na parkovisku)
17 pondelok 11. apríl 2022 15:00-16:30 Saratovská 17
(stojisko na parkovisku)
19 pondelok 11. apríl 2022 15:00-16:30 Saratovská 17
(stojisko na parkovisku)
5-7 utorok 12. apríl 2022 17:10-19:00 Pod záhradami 62
(parkovisko pred č.62)
1 utorok 12. apríl 2022 15:00-17:00 Pod záhradami 64 
(na rohu zelene medzi domami)
3 utorok 12. apríl 2022 15:00-17:00 Pod záhradami 64 
(na rohu zelene medzi domami)
14 sobota 23. apríl 2022 12:30-14:00 Saratovská 16 (pred vchodom)
16 sobota 23. apríl 2022 12:30-14:00 Saratovská 16 (pred vchodom)
18 sobota 23. apríl 2022 12:30-14:00 Saratovská 16 (pred vchodom)
2 sobota 23. apríl 2022 9:00-12:00 Saratovská 2-10 (detske ihrisko medzi 4 a 8)
4 sobota 23. apríl 2022 9:00-12:00 Saratovská 2-10 (detske ihrisko medzi 4 a 8)
6 sobota 23. apríl 2022 9:00-12:00 Saratovská 2-10 (detske ihrisko medzi 4 a 8)
8 sobota 23. apríl 2022 9:00-12:00 Saratovská 2-10 (detske ihrisko medzi 4 a 8)
10 sobota 23. apríl 2022 9:00-12:00 Saratovská 2-10 (detske ihrisko medzi 4 a 8)
6/A-E sobota 23. apríl 2022 12:30-15:30 Saratovská 6/A-E (pri parkovisku pred Billou)
Sekurisova 14 štvrtok 21. apríl 2022 15:40-16:40 Sekurisova 14 (pred vchodom)
11-17 štvrtok 21. apríl 2022 15:00-15:30 Sekurisova 17 a 19
(pred vchodmi)
19-25 štvrtok 21. apríl 2022 15:00-15:30 Sekurisova 17 a 19
(pred vchodmi)
2-6 štvrtok 21. apríl 2022 16:40-17:20 Sekurisova 7 D (pred vchodom)
5-9 štvrtok 21. apríl 2022 16:40-17:20 Sekurisova 7 D (pred vchodom)
1-3 štvrtok 21. apríl 2022 17:10-19:00 Drobného 18 (pred vchodom)
Sch.Trnavského 13-17 streda 13. apríl 2022 16:40-18:40 Galbavého 1
(kont.stojisko na rohu Galbavého a Považanovej)
7-11 streda 13. apríl 2022 16:40-18:40 Galbavého 1
(kont.stojisko na rohu Galbavého a Považanovej)
1-5 streda 13. apríl 2022 16:10-16:30 Sch.Trnavského  5 (kont.stojisko na rohu) 
18 streda 20. apríl 2022 15:00-18:30 Janka Alexyho 1/A a Sch.Trnavského 22
(parkovisko medzi domami)
22 streda 20. apríl 2022 15:00-18:30 Janka Alexyho 1/A a Sch.Trnavského 22
(parkovisko medzi domami)
20 streda 20. apríl 2022 15:00-18:30 Janka Alexyho 1/A a Sch.Trnavského 22
(parkovisko medzi domami)
2/E piatok 22. apríl 2022 15:00-15:30 Sch.Trnavského 2/E
Sokolíkova 13-23 štvrtok 14. apríl 2022 15:00-15:40 Sokolíkova 17
(pre vchodom na Hanulovej, pri ihrisku)
1-11 štvrtok 14. apríl 2022 15:50-16:50 Sokolíkova 5 (pred vchodom)
Švantnerova 4-6 streda 13. apríl 2022 15:00-15:20 Švantnerova 6 (kont.stojisko)
3-7 streda 13. apríl 2022 15:30-16:00 Švantnerova 9-7 (medzi domami)
9-13 streda 13. apríl 2022 15:30-16:00 Švantnerova 9-7 (medzi domami)
Talichova 2 streda 13. apríl 2022 15:00-16:00 Koprivnická 10
(na rohu pri parku medzi domami)
Talichova 4-12 streda 13. apríl 2022 15:00-16:00 Koprivnická 10
(na rohu pri parku medzi domami)
Tranovského 34-38 sobota 9. apríl 2022 11:00-11:30 Cabanova 36
(pred vchodom)
18-20 sobota 9. apríl 2022 14:40-15:30 Tranovského 29
(stojisko pred vchodom)
25-27 sobota 9. apríl 2022 14:40-15:30 Tranovského 29
(stojisko pred vchodom)
29-31 sobota 9. apríl 2022 14:40-15:30 Tranovského 29
(stojisko pred vchodom)
33-35 sobota 9. apríl 2022 14:40-15:30 Tranovského 29
(stojisko pred vchodom)
22-24 sobota 9. apríl 2022 13:40-14:30 Tranovského 39-41
(stojisko medzi domami)
37-39 sobota 9. apríl 2022 13:40-14:30 Tranovského 39-41
(stojisko medzi domami)
41-43 sobota 9. apríl 2022 13:40-14:30 Tranovského 39-41
(stojisko medzi domami)
26-32 sobota 9. apríl 2022 12:30-13:30 Tranovského 49 (pred vchodom)
47-51 sobota 9. apríl 2022 12:30-13:30 Tranovského 49 (pred vchodom)
55 sobota 9. apríl 2022 11:40-12:00 Tranovského 55-57
(parkovisko medzi budovami)
57 sobota 9. apríl 2022 11:40-12:00 Tranovského 55-57
(parkovisko medzi budovami)
14-16 pondelok 11. apríl 2022 16:45-17:20 Tranovského 12
(na rohu Cabanovej a Tranovského)
2-12 pondelok 11. apríl 2022 16:45-17:20 Tranovského 12
(na rohu Cabanovej a Tranovského)
Trhová 54 štvrtok 21. apríl 2022 16:30 – 17:00 Trhová 54 (pred vchodom)
Ušiakova 10-16 štvrtok 21. apríl 2022 19:10-20:00 Ušiakova 8 (medzi bytovkami pri MŠ)
2-8 štvrtok 21. apríl 2022 19:10-20:00 Ušiakova 8 (medzi bytovkami pri MŠ)
Valachovej 1 streda 20. apríl 2022 17:30-19:10 Valachovej 8 (parkovisko pred bytovkou)
3 streda 20. apríl 2022 17:30-19:10 Valachovej 8 (parkovisko pred bytovkou)
2-10 streda 20. apríl 2022 17:30-19:10 Valachovej 8 (parkovisko pred bytovkou)
Žatevná 10-14 utorok 12. apríl 2022 16:40-17:20 Žatevná 8 (pred vchdom)
6-8 utorok 12. apríl 2022 16:40-17:20 Žatevná 8 (pred vchdom)

 

 

Ak si nemôžete prevziať balíček počas adresnej distribúcie, príďte si ho vyzdvihnúť do distribučných centier:

 

Distribučné centrá
16.4.2022 23.4.2022 30.4.2022
od 10 do 13 hod. od 14 do 17 hod. od 10 do 13 hod. od 14 do 17 hod. od 10 do 13 hod. od 14 do 17 hod.
Dom služieb, ul. M. Sch. Trnavského – vonkajší priestor Žatevná ul. – parkovisko pri požiarnej zbrojnici Kaufland  Harmincova ul. – parkovisko OD Saratov – vonkajší priestor Dom kultúry Dúbravka – námestie potraviny Kraj, Homolova ul. – parkovisko

14 komentárov

 1. Marek píše:

  Dobrý deň. Ak som vôbec v apríli nebol doma, môžem si niekde vyzdvihnúť balíček? V inej mestskej časti alebo niekde na centrále? Ďakujem.

 2. Nikola píše:

  Dobry deň, nádobu na odpad aj balíčky mám už doma, avšak všimla som si, že pri našom bytovom dome, resp stojisku kontajnerov nie je žiaden kontajner na bio odpad. 1 zber začína o 5 dní, bude ešte kontajner umiestnený prosím? Pri kríži 1 -9. Najbližší je dosť od ruky a cez cestu totiž a hlavne iba 1 pre ďalší bytový dom. Určite to nebude postačovať.

  S pozdravom, Nikola

  • OLO píše:

   Dobrý deň,
   dodanie hnedých nádob je podmienené zapojením bytového domu do systému zberu kuchynského biologicky rozložiteľného odpadu, ktoré vykoná správca bytového domu na Oddelení miestnych daní, poplatkov a licencií Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy. Až potom Vám budú dodané nádoby na zber kuchynského biologicky rozložiteľného odpadu. Aktuálne neevidujeme zapojenie za uvedený bytový dom. Vo Vašom prípade odporúčame kontaktovať svojho správcu.

   Ďakujeme že sa zaujímate o triedenie odpadu.

   S pozdravom, Tím OLO

 3. Ivana píše:

  Dobrý deň, keďže som sa v čase doručovania nebola v mieste pobytu, akým spôsobom sa môžem ešte dostať k balíčku? Ďakujem

  • OLO píše:

   Dobrý deň,
   balíček na triedenie kuchynského bioodpadu si môžete prevziať v distribučných centrách; na týchto miestach a v časoch:

   sobota 16. apríla 2022
   od 10. do 13. hod.
   Dom služieb, ul. M. Sch. Trnavského – vonkajší priestor

   od 14. do 17. hod.
   Žatevná ul. – parkovisko pri požiarnej zbrojnici

   sobota 23. apríla 2022
   od 10. do 13. hod.
   Kaufland Harmincova ul. – parkovisko

   od 14. do 17. hod.
   OD Saratov – vonkajší priestor

   sobota 30. apríla 2022
   od 10. do 13. hod.
   Dom kultúry Dúbravka – námestie

   od 14. do 17. hod.
   potraviny Kraj, Homolova ul. – parkovisko

   S pozdravom, Tím OLO

 4. Miro píše:

  A kde bude kontajner na tento odpad?

  • OLO píše:

   Dobrý deň,

   ďakujeme Vám za Váš prejavený záujem pri zavádzaní zberu kuchynského bioodpadu.

   Zberné 240 litrové nádoby budú umiestnené podľa rozhodnutia správcu bytového domu v stanovišti zberných nádob alebo môžu byť umiestnené aj mimo stanovišťa zberných nádob. Za zverené zberné nádoby zodpovedá správca nehnuteľnosti.

   S pozdravom, Tím OLO

 5. Andrea píše:

  Dobrý deň, pokial nebudem v case rozdávania balíčkov doma, môžem poprosiť susedov, aby balíček prevzali? Ďakujem.

  • OLO píše:

   Dobrý deň,
   ďakujeme za prejavený záujem pri zavádzaní zberu kuchynského bioodpadu.
   Pri prevzatí balíčka na triedenie biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu pre rodinné domy Vás, ako majiteľa nehnuteľnosti, môže zastúpiť osoba, ktorá má od Vás splnomocnenie, ktoré nájdete tu: https://www.olo.sk/arte-content/uploads/2022/02/splnomocnenie_KBRO.pdf. Splnomocnenie nemusí byť notársky overené.

   Pri prevzatí balíčka pre bytový dom nepotrebujete splnomocnenie, preberajúci uvedie iba svoje meno a kontaktný údaj.

   S pozdravom, Tím OLO

 6. Zuzana píše:

  Dobrý deň, ulica Gallayova 39-49 nie je na zozname, iba po 37. Je možné vyzdvihnúť kýbliky aj pre viac domácností (rodina, každý má iné bydlisko)? Je možné tak urobiť aj na inom mieste v inom čase, ktorý mi vyhovuje? Pre môj bytový dom mi vôbec nevyhovuje, nebudem doma. Ďakujem

 7. Eva píše:

  Dobrý deň, kedy bude bytový dom Janka Alexyho 1/A? Nie je na zozname. Ďakujem

  • OLO píše:

   Dobrý deň,
   distribúcia balíčkov na zber kuchynského bioodpadu bude pre obyvateľov bytového domu Janka Alexyho 1/A realizovaná dňa 20.4.2022 v čase 15:00-18:30 na parkovisku medzi domami Janka Alexyho 1/A a Sch. Trnavského 22.

   S pozdravom, Tím OLO

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *