Odvoz a likvidácia odpadu a.s.

Evidencia neodvezeného odpadu

Adresa Dátum a čas Popis
Jurská 15, 831 02 24.01.2020 o 13:53 E05. Nevyložená nádoba
Pribišova 19, 841 05 24.01.2020 o 13:20 E01. Prekážka automobil
Veltlínska 4, 831 02 24.01.2020 o 13:11 E05. Nevyložená nádoba
Hattalova 21, 831 03 24.01.2020 o 12:29 E05. Nevyložená nádoba
Za kasárňou 36, 831 03 24.01.2020 o 11:35 E05. Nevyložená nádoba
Listová 4, 821 05 24.01.2020 o 11:15 E05. Nevyložená nádoba
Kupeckého 517/4, 821 08 24.01.2020 o 11:14 E01. Prekážka automobil
Československých Parašutistov 21, 831 03 24.01.2020 o 11:12 E05. Nevyložená nádoba
Haanova 38, 851 04 24.01.2020 o 11:09 E01. Prekážka automobil
Letná 3, 831 03 24.01.2020 o 11:05 E05. Nevyložená nádoba
Sreznevského 1, 831 03 24.01.2020 o 10:53 E05. Nevyložená nádoba
Svätého Vincenta 6, 821 04 24.01.2020 o 10:51 E04. Uzamknuté stanovište/brána/nádoba
Pluhová 14, 831 03 24.01.2020 o 10:47 E05. Nevyložená nádoba
Havlíčkova 4, 811 04 24.01.2020 o 10:44 E01. Prekážka automobil
Jiráskova 3637, 851 01 24.01.2020 o 10:42 E04. Uzamknuté stanovište/brána/nádoba
Svätoplukova 31, 821 08 24.01.2020 o 10:37 E01. Prekážka automobil
Vajnorská 160, 831 04 24.01.2020 o 10:29 E05. Nevyložená nádoba
Vilová 37, 851 01 24.01.2020 o 10:21 E01. Prekážka automobil
Kuklovská 64, 841 04 24.01.2020 o 10:10 E03. Nezjazdná komunikácia/prekážka na ceste
Ševčenkova 28, 851 01 24.01.2020 o 10:02 E01. Prekážka automobil
Kuzmányho 5, 811 06 24.01.2020 o 09:57 E01. Prekážka automobil
Kopanice 19, 821 04 24.01.2020 o 09:55 E05. Nevyložená nádoba
Jurigovo námestie 5, 841 04 24.01.2020 o 09:46 E04. Uzamknuté stanovište/brána/nádoba
Novackého 8, 841 04 24.01.2020 o 09:43 E01. Prekážka automobil
Rozmarínová 3, 821 04 24.01.2020 o 09:42 E01. Prekážka automobil
Kráľovské údolie 24, 811 02 24.01.2020 o 09:39 E01. Prekážka automobil
Partizánska 5, 811 03 24.01.2020 o 09:36 E04. Uzamknuté stanovište/brána/nádoba
Rustaveliho 4, 831 06 24.01.2020 o 09:33 E04. Uzamknuté stanovište/brána/nádoba
Vlčie hrdlo 90, 821 07 24.01.2020 o 09:30 E05. Nevyložená nádoba
Farského 10, 851 01 24.01.2020 o 09:12 E01. Prekážka automobil
Jakubovo námestie 11, 811 09 24.01.2020 o 09:09 E05. Nevyložená nádoba
Kopčianska 8/a, 851 01 24.01.2020 o 09:03 E01. Prekážka automobil
Furmanská 1A, 841 03 24.01.2020 o 08:59 E05. Nevyložená nádoba
Nevädzová 17211, 821 01 24.01.2020 o 08:57 E01. Prekážka automobil
Uránová 11, 821 02 24.01.2020 o 08:48 E03. Nezjazdná komunikácia/prekážka na ceste
Hurbanovo námestie 10, 811 03 24.01.2020 o 08:47 E05. Nevyložená nádoba
Brančská 5, 851 05 24.01.2020 o 08:33 E05. Nevyložená nádoba
K Horánskej Studni 29, 841 01 24.01.2020 o 08:33 E03. Nezjazdná komunikácia/prekážka na ceste
Vajanského nábrežie 5, 811 02 24.01.2020 o 08:30 E05. Nevyložená nádoba
K Horánskej Studni 16, 841 01 24.01.2020 o 08:25 E05. Nevyložená nádoba
Líščie údolie 3189, 841 04 24.01.2020 o 08:22 E05. Nevyložená nádoba
K Horánskej Studni 5, 841 01 24.01.2020 o 08:21 E05. Nevyložená nádoba
Medená 12, 811 02 24.01.2020 o 08:13 E05. Nevyložená nádoba
Stará Vajnorská 91, 831 04 24.01.2020 o 08:03 E05. Nevyložená nádoba
Stará Vajnorská 17, 831 04 24.01.2020 o 08:02 E05. Nevyložená nádoba
Stará Vajnorská 26, 831 04 24.01.2020 o 07:58 E05. Nevyložená nádoba
Žitná 9308, 831 06 24.01.2020 o 07:57 E01. Prekážka automobil
Strmé sady , 841 01 24.01.2020 o 07:55 E03. Nezjazdná komunikácia/prekážka na ceste
Vajnorská 1367/137, 831 04 24.01.2020 o 07:53 E05. Nevyložená nádoba
Kuklovská 500, 841 04 24.01.2020 o 07:48 E05. Nevyložená nádoba
Podháj 137, 841 03 24.01.2020 o 07:35 E05. Nevyložená nádoba
Pod násypom 7A, 841 03 24.01.2020 o 07:28 E05. Nevyložená nádoba
Záhradkárska 1, 841 02 24.01.2020 o 07:26 E05. Nevyložená nádoba
Estónska 43, 821 06 24.01.2020 o 07:26 E05. Nevyložená nádoba
Znievska 40, 851 06 24.01.2020 o 07:25 E01. Prekážka automobil
Pod Rovnicami 8, 841 04 24.01.2020 o 07:24 E05. Nevyložená nádoba
Pod Rovnicami 1, 841 04 24.01.2020 o 07:24 E01. Prekážka automobil
Líščie údolie 97, 841 04 24.01.2020 o 07:24 E05. Nevyložená nádoba
Plynárenská 7C, 821 09 24.01.2020 o 07:21 E04. Uzamknuté stanovište/brána/nádoba
Bajkalská , 831 04 24.01.2020 o 07:21 E04. Uzamknuté stanovište/brána/nádoba
Pod Rovnicami 57, 841 04 24.01.2020 o 07:18 E05. Nevyložená nádoba
Rustaveliho 4, 831 06 24.01.2020 o 07:15 E04. Uzamknuté stanovište/brána/nádoba
Tavaríkova osada 8, 841 02 24.01.2020 o 07:15 E03. Nezjazdná komunikácia/prekážka na ceste
Líščie údolie 3540, 841 04 24.01.2020 o 07:13 E05. Nevyložená nádoba
Líščie údolie 43, 841 04 24.01.2020 o 07:08 E05. Nevyložená nádoba
Hájová 1A, 851 10 Bratislava 24.01.2020 o 07:08 E05. Nevyložená nádoba
Karadžičova 14, 821 08 24.01.2020 o 07:00 E04. Uzamknuté stanovište/brána/nádoba
Líščie údolie 130, 841 04 24.01.2020 o 07:00 E05. Nevyložená nádoba
Líščie údolie 69, 841 04 24.01.2020 o 06:54 E05. Nevyložená nádoba
Radničné námestie 5308, 821 05 24.01.2020 o 06:48 E05. Nevyložená nádoba
Syslia 33, 821 05 24.01.2020 o 06:46 E05. Nevyložená nádoba
Námestie Ľudovíta Štúra 2, 811 02 24.01.2020 o 06:46 E01. Prekážka automobil
Rigeleho 2, 811 02 24.01.2020 o 06:39 E05. Nevyložená nádoba
Magnetová 2, 831 04 24.01.2020 o 06:37 E05. Nevyložená nádoba
Súťažná 12, 821 08 24.01.2020 o 06:34 E04. Uzamknuté stanovište/brána/nádoba
Kovácsova 104, 851 10 Bratislava 24.01.2020 o 06:34 E05. Nevyložená nádoba
Kovácsova 135, 851 10 Bratislava 24.01.2020 o 06:33 E05. Nevyložená nádoba
Račianska 190, 831 06 24.01.2020 o 06:33 E05. Nevyložená nádoba
Horská 11A, 831 01 24.01.2020 o 06:32 E05. Nevyložená nádoba
Chorvátska 2702, 811 08 24.01.2020 o 06:31 E01. Prekážka automobil
Linzbothova 12159, 821 06 24.01.2020 o 06:23 E05. Nevyložená nádoba
Janáčkova 6, 811 08 24.01.2020 o 06:23 E04. Uzamknuté stanovište/brána/nádoba
Mierová 115, 821 05 24.01.2020 o 06:21 E01. Prekážka automobil
Trnavská cesta 981, 821 02 24.01.2020 o 05:47 E05. Nevyložená nádoba
Skalická cesta 4, 831 02 23.01.2020 o 13:24 E01. Prekážka automobil
Skalická cesta 8, 831 02 23.01.2020 o 13:22 E04. Uzamknuté stanovište/brána/nádoba
Staré ihrisko 13313/7, 831 02 23.01.2020 o 12:12 E04. Uzamknuté stanovište/brána/nádoba
Ľubovníková 55, 841 07 23.01.2020 o 12:07 E04. Uzamknuté stanovište/brána/nádoba
Jókaiho 14, 821 06 23.01.2020 o 11:38 E05. Nevyložená nádoba
Kratiny 23, 831 07 Bratislava 23.01.2020 o 11:32 E05. Nevyložená nádoba
Tomanova 10028, 831 07 Bratislava 23.01.2020 o 11:27 E05. Nevyložená nádoba
Sabinovská 6, 821 02 23.01.2020 o 11:19 E05. Nevyložená nádoba
Fedákova 14, 841 02 23.01.2020 o 11:13 E04. Uzamknuté stanovište/brána/nádoba
Široká 40, 831 07 Bratislava 23.01.2020 o 11:12 E05. Nevyložená nádoba
Lieskovská cesta 15, 821 06 23.01.2020 o 11:10 E05. Nevyložená nádoba
Jadrová 3, 821 02 23.01.2020 o 11:05 E01. Prekážka automobil
Pekníkova 17, 841 02 23.01.2020 o 11:03 E04. Uzamknuté stanovište/brána/nádoba
Čierny chodník 28, 831 07 Bratislava 23.01.2020 o 10:58 E05. Nevyložená nádoba
Bellova 8, 831 01 23.01.2020 o 10:55 E05. Nevyložená nádoba
Ružinovská 17596/1F, 821 02 23.01.2020 o 10:48 E04. Uzamknuté stanovište/brána/nádoba
Roľnícka 25, 831 07 Bratislava 23.01.2020 o 10:47 E05. Nevyložená nádoba
Repašského 20, 841 02 23.01.2020 o 10:46 E04. Uzamknuté stanovište/brána/nádoba
Sliačska 54, 831 02 23.01.2020 o 10:45 E05. Nevyložená nádoba
Bellova 65, 831 01 23.01.2020 o 10:38 E05. Nevyložená nádoba
Laurotová , 23.01.2020 o 10:35 E04. Uzamknuté stanovište/brána/nádoba
Ôsma 4, 831 01 23.01.2020 o 10:34 E05. Nevyložená nádoba
Brečtanová 10, 831 01 23.01.2020 o 10:30 E05. Nevyložená nádoba
Pribylinská 2, 831 04 23.01.2020 o 10:28 E05. Nevyložená nádoba
Brečtanová 11, 831 01 23.01.2020 o 10:28 E05. Nevyložená nádoba
Sklenárova 5, 821 09 23.01.2020 o 10:22 E01. Prekážka automobil
Briežky , 831 02 23.01.2020 o 10:21 E05. Nevyložená nádoba
Sliačska 34, 831 02 23.01.2020 o 10:18 E05. Nevyložená nádoba
Sliačska 25, 831 02 23.01.2020 o 10:11 E05. Nevyložená nádoba
Vranovská 21, 851 01 23.01.2020 o 10:11 E01. Prekážka automobil
Teslova 71, 821 02 23.01.2020 o 10:03 E05. Nevyložená nádoba
Otonelská 7, 831 02 23.01.2020 o 09:56 E05. Nevyložená nádoba
Rybničná 10461, 831 07 23.01.2020 o 09:56 E05. Nevyložená nádoba
Miletičova 599, 821 08 23.01.2020 o 09:55 E01. Prekážka automobil
Agátová , 841 01 23.01.2020 o 09:55 E05. Nevyložená nádoba
Sabinovská 10, 821 02 23.01.2020 o 09:53 E01. Prekážka automobil
Legionárska 83104, 831 04 23.01.2020 o 09:42 E04. Uzamknuté stanovište/brána/nádoba
Bílikova 3, 841 01 23.01.2020 o 09:35 E01. Prekážka automobil
Kremeľská 55, 841 10 Bratislava 23.01.2020 o 09:34 E05. Nevyložená nádoba
Kremeľská 887, 841 10 Bratislava 23.01.2020 o 09:33 E05. Nevyložená nádoba
Na Pántoch 18, 831 06 23.01.2020 o 09:32 E05. Nevyložená nádoba
Križkova 53/1, 811 04 23.01.2020 o 09:30 E01. Prekážka automobil
Brigádnická 29, 841 10 23.01.2020 o 09:29 E05. Nevyložená nádoba
Vetvárska 7, 821 06 23.01.2020 o 09:28 E05. Nevyložená nádoba
Svébska 7, 851 10 Bratislava 23.01.2020 o 09:13 E04. Uzamknuté stanovište/brána/nádoba
Zadunajská cesta 3557, 851 01 23.01.2020 o 09:12 E04. Uzamknuté stanovište/brána/nádoba
, 850 09 Bratislava 23.01.2020 o 09:10 E05. Nevyložená nádoba
Kozičova 2, 841 10 23.01.2020 o 09:08 E05. Nevyložená nádoba
Pionierska 4, 831 01 23.01.2020 o 09:04 E05. Nevyložená nádoba
M. Schneidera-Trnavského 15, 841 01 23.01.2020 o 09:04 E01. Prekážka automobil
Kameňolom 1-3, 841 10 23.01.2020 o 08:58 E04. Uzamknuté stanovište/brána/nádoba
Odeská 75, 821 06 23.01.2020 o 08:51 E05. Nevyložená nádoba
Hlavná 28, 831 01 23.01.2020 o 08:37 E05. Nevyložená nádoba
Líščie údolie 143A, 841 04 23.01.2020 o 08:31 E05. Nevyložená nádoba
Na hrádzi 6, 851 10 Bratislava 23.01.2020 o 08:30 E05. Nevyložená nádoba
Líščie údolie 143A, 841 04 23.01.2020 o 08:30 E05. Nevyložená nádoba
Uhrova 3, 831 01 23.01.2020 o 08:30 E01. Prekážka automobil
Bárdošova 60, 831 01 23.01.2020 o 08:29 E05. Nevyložená nádoba
Skýcovská 5, 851 10 23.01.2020 o 08:24 E05. Nevyložená nádoba
Orenburská 9, 821 06 23.01.2020 o 08:17 E01. Prekážka automobil
Balkánska 31, 851 10 Bratislava 23.01.2020 o 08:12 E05. Nevyložená nádoba
Sochorova 8, 851 10 Bratislava 23.01.2020 o 08:07 E05. Nevyložená nádoba
Nejedlého 1, 841 02 23.01.2020 o 08:07 E01. Prekážka automobil
Vysoká 21, 811 06 23.01.2020 o 08:04 E01. Prekážka automobil
Hraničiarska 58, 851 10 Bratislava 23.01.2020 o 07:59 E05. Nevyložená nádoba
Hraničiarska 64, 851 10 Bratislava 23.01.2020 o 07:58 E05. Nevyložená nádoba
Júlová 4, 831 01 23.01.2020 o 07:58 E05. Nevyložená nádoba
Hraničiarska 129, 851 10 Bratislava 23.01.2020 o 07:57 E05. Nevyložená nádoba
Gessayova 41, 851 03 23.01.2020 o 07:55 E01. Prekážka automobil
Na hrádzi 44, 851 10 Bratislava 23.01.2020 o 07:54 E05. Nevyložená nádoba
Magurská 10, 831 01 23.01.2020 o 07:51 E05. Nevyložená nádoba
Komárovská 67, 821 06 23.01.2020 o 07:49 E05. Nevyložená nádoba
Pri Šajbách 46, 831 06 23.01.2020 o 07:43 E05. Nevyložená nádoba
Ladislava Dérera 12, 831 01 23.01.2020 o 07:42 E05. Nevyložená nádoba
Pod Rovnicami 3474, 841 04 23.01.2020 o 07:39 E04. Uzamknuté stanovište/brána/nádoba
Hradné údolie 5/a, 811 01 23.01.2020 o 07:36 E07. Znečistenie SZ
Ladislava Dérera 4, 831 01 23.01.2020 o 07:35 E05. Nevyložená nádoba
Cesta mládeže 8, 831 01 23.01.2020 o 07:34 E05. Nevyložená nádoba
Limbová 2645/5, 831 01 23.01.2020 o 07:34 E01. Prekážka automobil
Hraničiarska 153, 851 10 Bratislava 23.01.2020 o 07:33 E05. Nevyložená nádoba
Ambrova 41, 831 01 23.01.2020 o 07:28 E05. Nevyložená nádoba
Snežienková 1A, 831 01 23.01.2020 o 07:27 E05. Nevyložená nádoba
Snežienková 6, 831 01 23.01.2020 o 07:25 E05. Nevyložená nádoba
Pod Krásnou hôrkou , 831 01 23.01.2020 o 07:23 E01. Prekážka automobil
Krčméryho 21, 811 04 23.01.2020 o 07:21 E05. Nevyložená nádoba
Ambrova 9, 831 01 23.01.2020 o 07:18 E05. Nevyložená nádoba
Agátová 30, 841 01 23.01.2020 o 07:18 E05. Nevyložená nádoba
Rajčianska 4, 821 07 23.01.2020 o 07:11 E05. Nevyložená nádoba
Stará Klenová 17, 831 01 23.01.2020 o 07:11 E05. Nevyložená nádoba
Prokopa Veľkého 26, 811 04 23.01.2020 o 07:09 E05. Nevyložená nádoba
Stará Klenová 30, 831 01 23.01.2020 o 07:08 E05. Nevyložená nádoba
Pri trati 3A, 821 06 23.01.2020 o 07:07 E05. Nevyložená nádoba
Stará Klenová 24B, 831 01 23.01.2020 o 07:06 E05. Nevyložená nádoba
Stará Klenová 26F, 831 01 23.01.2020 o 07:04 E04. Uzamknuté stanovište/brána/nádoba
Mánesovo námestie 4/A, 851 01 23.01.2020 o 07:02 E04. Uzamknuté stanovište/brána/nádoba
Laučekova 5, 811 04 23.01.2020 o 07:01 E05. Nevyložená nádoba
Klenová 1, 831 01 23.01.2020 o 06:59 E03. Nezjazdná komunikácia/prekážka na ceste
Teslova 43, 821 02 23.01.2020 o 06:57 E05. Nevyložená nádoba
Sedlárska 7, 811 01 23.01.2020 o 06:52 E05. Nevyložená nádoba
Cesta na Senec 22, 821 04 23.01.2020 o 06:50 E05. Nevyložená nádoba
Kĺzavá 10, 831 01 23.01.2020 o 06:48 E05. Nevyložená nádoba
Na Kalvárii 3, 811 04 23.01.2020 o 06:47 E05. Nevyložená nádoba
Záhumenná 45, 851 10 Bratislava 23.01.2020 o 06:47 E05. Nevyložená nádoba
Kvetinárska 6, 821 06 23.01.2020 o 06:42 E05. Nevyložená nádoba
Kĺzavá 10471, 831 01 23.01.2020 o 06:38 E05. Nevyložená nádoba
Olivová 20, 831 01 23.01.2020 o 06:36 E05. Nevyložená nádoba
Olivová 36, 831 01 23.01.2020 o 06:26 E05. Nevyložená nádoba
Technická 7, 821 04 23.01.2020 o 06:24 E05. Nevyložená nádoba
Vlárska 18, 831 01 23.01.2020 o 06:24 E05. Nevyložená nádoba
Pestovateľská , 821 04 23.01.2020 o 06:22 E05. Nevyložená nádoba
Vlárska 20, 831 01 23.01.2020 o 06:22 E05. Nevyložená nádoba
Učiteľská 38, 821 06 23.01.2020 o 06:12 E05. Nevyložená nádoba
Rybničná 10216/36G, 831 07 23.01.2020 o 06:11 E04. Uzamknuté stanovište/brána/nádoba
Drieňová 33, 821 01 23.01.2020 o 06:09 E05. Nevyložená nádoba
Cesta na Kamzík 5C, 831 01 23.01.2020 o 06:08 E05. Nevyložená nádoba
Učiteľská 21, 821 06 23.01.2020 o 06:05 E05. Nevyložená nádoba
Zadunajská cesta 3557, 851 01 23.01.2020 o 06:04 E04. Uzamknuté stanovište/brána/nádoba
Hroznová 6, 831 01 23.01.2020 o 06:04 E05. Nevyložená nádoba
E571 32, 821 04 23.01.2020 o 06:01 E04. Uzamknuté stanovište/brána/nádoba
Učiteľská 10, 821 06 23.01.2020 o 06:00 E05. Nevyložená nádoba
Jaskový rad 29, 811 04 23.01.2020 o 05:58 E05. Nevyložená nádoba
Vajnorská 103, 831 04 23.01.2020 o 05:56 E04. Uzamknuté stanovište/brána/nádoba
Podzáhradná 66, 821 06 23.01.2020 o 05:53 E05. Nevyložená nádoba
Strážna 32, 831 01 23.01.2020 o 05:52 E05. Nevyložená nádoba
Jaskový rad 167-135, 811 04 23.01.2020 o 05:42 E05. Nevyložená nádoba
Matúškova 14, 831 01 23.01.2020 o 05:39 E05. Nevyložená nádoba
Biskupická 12, 821 06 23.01.2020 o 05:33 E05. Nevyložená nádoba
Bôrik 13, 811 02 23.01.2020 o 03:11 E04. Uzamknuté stanovište/brána/nádoba
Čajkovského 8, 811 04 23.01.2020 o 01:45 E05. Nevyložená nádoba
Jadrová 3, 821 02 22.01.2020 o 14:22 E01. Prekážka automobil
Brestová 1, 821 02 22.01.2020 o 12:48 E05. Nevyložená nádoba
Teslova 43, 821 02 22.01.2020 o 12:43 E05. Nevyložená nádoba
Slávičie údolie 102A, 811 02 22.01.2020 o 12:30 E05. Nevyložená nádoba
Korabinského 2, 811 02 22.01.2020 o 12:26 E05. Nevyložená nádoba
Stará Vajnorská 72, 831 04 22.01.2020 o 12:13 E05. Nevyložená nádoba
Pivonková 6, 821 01 22.01.2020 o 12:11 E05. Nevyložená nádoba
Jadranská 28, 841 01 22.01.2020 o 12:10 E01. Prekážka automobil
Strojnícka 103, 821 05 22.01.2020 o 12:09 E05. Nevyložená nádoba
Drotárska cesta 7534, 811 02 22.01.2020 o 12:07 E04. Uzamknuté stanovište/brána/nádoba
Pútnická 13, 841 06 22.01.2020 o 12:04 E05. Nevyložená nádoba
Hodonínska 11, 841 03 22.01.2020 o 12:02 E01. Prekážka automobil
Stará Vajnorská 10234, 831 04 22.01.2020 o 12:00 E05. Nevyložená nádoba
61 29, 821 01 22.01.2020 o 11:59 E01. Prekážka automobil
Strojnícka 75, 821 05 22.01.2020 o 11:57 E05. Nevyložená nádoba
Trenčianska 209, 821 09 22.01.2020 o 11:54 E01. Prekážka automobil
Drieňová 33, 821 01 22.01.2020 o 11:52 E05. Nevyložená nádoba
Ružová dolina 614, 821 09 22.01.2020 o 11:51 E01. Prekážka automobil
Slávičie údolie 53, 811 02 22.01.2020 o 11:45 E05. Nevyložená nádoba
Tichá 44, 811 02 22.01.2020 o 11:44 E05. Nevyložená nádoba
Jána Jonáša , 841 07 22.01.2020 o 11:44 E04. Uzamknuté stanovište/brána/nádoba
Tichá 53, 811 02 22.01.2020 o 11:42 E04. Uzamknuté stanovište/brána/nádoba
Pútnická 96, 841 06 22.01.2020 o 11:40 E05. Nevyložená nádoba
Unnamed Road , 821 06 22.01.2020 o 11:36 E05. Nevyložená nádoba
Mliekárenská 19, 821 09 22.01.2020 o 11:35 E01. Prekážka automobil
Trenčianska 64, 821 09 22.01.2020 o 11:34 E01. Prekážka automobil
Trenčianska 55, 821 09 22.01.2020 o 11:29 E01. Prekážka automobil
Čučoriedková 13130, 821 07 22.01.2020 o 11:19 E05. Nevyložená nádoba
Fedinova 20, 851 01 22.01.2020 o 11:19 E01. Prekážka automobil
Jozefa Vachovského 26, 841 06 22.01.2020 o 11:18 E04. Uzamknuté stanovište/brána/nádoba
Jozefa Vachovského 18, 841 06 22.01.2020 o 11:15 E04. Uzamknuté stanovište/brána/nádoba
Jozefa Vachovského 16, 841 06 22.01.2020 o 11:14 E05. Nevyložená nádoba
Bojnická 18, 831 04 22.01.2020 o 11:10 E05. Nevyložená nádoba
Prievozská 13, 821 09 22.01.2020 o 11:08 E01. Prekážka automobil
Pekná cesta 25, 831 06 Bratislava 22.01.2020 o 11:07 E03. Nezjazdná komunikácia/prekážka na ceste
Milana Marečka 1, 841 08 22.01.2020 o 11:05 E04. Uzamknuté stanovište/brána/nádoba
Mozartova 6220, 811 02 22.01.2020 o 11:04 E05. Nevyložená nádoba
Pútnická 69, 841 06 22.01.2020 o 11:04 E05. Nevyložená nádoba
Savignonská 13, 831 52 22.01.2020 o 11:03 E03. Nezjazdná komunikácia/prekážka na ceste
Sklenárska 2, 811 02 22.01.2020 o 11:01 E03. Nezjazdná komunikácia/prekážka na ceste
Miletičova 599, 821 08 22.01.2020 o 10:59 E01. Prekážka automobil
Kremnická 33, 851 01 22.01.2020 o 10:59 E04. Uzamknuté stanovište/brána/nádoba
Hrušovská 27, 821 07 22.01.2020 o 10:58 E05. Nevyložená nádoba
Orechová 11555, 821 06 22.01.2020 o 10:58 E05. Nevyložená nádoba
Tešedíkova 63, 841 06 Bratislava 22.01.2020 o 10:58 E05. Nevyložená nádoba
Jiskrova 6, 831 04 22.01.2020 o 10:57 E04. Uzamknuté stanovište/brána/nádoba
Prídavkova 9, 841 06 22.01.2020 o 10:53 E05. Nevyložená nádoba
Ríbezľová 2, 821 07 22.01.2020 o 10:52 E05. Nevyložená nádoba
Kopčianska 82H, 851 01 22.01.2020 o 10:50 E05. Nevyložená nádoba
Vrútocká 47, 821 04 22.01.2020 o 10:49 E01. Prekážka automobil
Karloveská 1H, 841 04 22.01.2020 o 10:47 E04. Uzamknuté stanovište/brána/nádoba
Egrešová 5, 821 07 22.01.2020 o 10:41 E05. Nevyložená nádoba
Haydnova 13A, 811 02 22.01.2020 o 10:39 E03. Nezjazdná komunikácia/prekážka na ceste
Šikmá 5, 821 06 22.01.2020 o 10:31 E05. Nevyložená nádoba
Frankovská 13162, 831 02 22.01.2020 o 10:31 E05. Nevyložená nádoba
Stará vinárska 2233, 811 04 22.01.2020 o 10:28 E01. Prekážka automobil
Ondavská 5, 821 08 22.01.2020 o 10:23 E05. Nevyložená nádoba
Amurská 10419, 821 06 22.01.2020 o 10:21 E05. Nevyložená nádoba
Búdková 35, 811 04 22.01.2020 o 10:21 E03. Nezjazdná komunikácia/prekážka na ceste
Zvončeková 67, 831 06 22.01.2020 o 10:18 E03. Nezjazdná komunikácia/prekážka na ceste
Dlhé diely III 15, 841 04 22.01.2020 o 10:13 E03. Nezjazdná komunikácia/prekážka na ceste
Cesta na Senec 22, 821 04 22.01.2020 o 10:12 E05. Nevyložená nádoba
Porubského 3, 811 06 22.01.2020 o 10:05 E05. Nevyložená nádoba
Marhuľová 15, 821 07 22.01.2020 o 10:01 E05. Nevyložená nádoba
Mudroňova 82, 811 03 22.01.2020 o 09:59 E03. Nezjazdná komunikácia/prekážka na ceste
Vinohradnícka 20, 821 06 22.01.2020 o 09:58 E03. Nezjazdná komunikácia/prekážka na ceste
Hrušovská 20, 821 07 22.01.2020 o 09:52 E05. Nevyložená nádoba
Hrušovská 16, 821 07 22.01.2020 o 09:46 E05. Nevyložená nádoba
Saratovská 26, 841 02 22.01.2020 o 09:41 E05. Nevyložená nádoba
Saratovská 24, 841 02 22.01.2020 o 09:38 E04. Uzamknuté stanovište/brána/nádoba
Čremchová 2D, 831 01 22.01.2020 o 09:36 E03. Nezjazdná komunikácia/prekážka na ceste
Jeséniova 40, 831 01 22.01.2020 o 09:29 E05. Nevyložená nádoba
Vajnorská 160, 831 04 22.01.2020 o 09:27 E05. Nevyložená nádoba
Radvanská 64, 811 01 22.01.2020 o 09:22 E03. Nezjazdná komunikácia/prekážka na ceste
Leškova 11, 811 04 22.01.2020 o 09:18 E07. Znečistenie SZ
Ružová dolina 7, 821 08 22.01.2020 o 09:14 E01. Prekážka automobil
Olivová 28, 831 01 22.01.2020 o 09:09 E01. Prekážka automobil
Kamzíkov vrch 8, 831 01 22.01.2020 o 09:09 E03. Nezjazdná komunikácia/prekážka na ceste
Ružová dolina 17, 821 08 22.01.2020 o 09:08 E05. Nevyložená nádoba
Panónska cesta 45, 851 04 22.01.2020 o 09:01 E05. Nevyložená nádoba
Družobná 25, 821 06 22.01.2020 o 08:58 E05. Nevyložená nádoba
Palisády 1, 811 01 22.01.2020 o 08:57 E03. Nezjazdná komunikácia/prekážka na ceste
Družobná 82106, 821 06 22.01.2020 o 08:56 E05. Nevyložená nádoba
Chemická 1, 831 04 22.01.2020 o 08:56 E05. Nevyložená nádoba
Magnetová 10, 831 04 22.01.2020 o 08:41 E05. Nevyložená nádoba
Budatínska 3687/10, 851 06 22.01.2020 o 08:39 E04. Uzamknuté stanovište/brána/nádoba
Turbínová 5, 831 04 22.01.2020 o 08:30 E05. Nevyložená nádoba
Kuklovská 3139/13, 841 05 22.01.2020 o 08:29 E03. Nezjazdná komunikácia/prekážka na ceste
Budatínska 3687/10, 851 06 22.01.2020 o 08:29 E04. Uzamknuté stanovište/brána/nádoba
Vančurova 9, 831 01 22.01.2020 o 08:25 E03. Nezjazdná komunikácia/prekážka na ceste
Černicová 3, 831 01 22.01.2020 o 08:24 E05. Nevyložená nádoba
Stromová 4, 831 01 22.01.2020 o 08:21 E05. Nevyložená nádoba
Brigádnická 17, 841 10 22.01.2020 o 08:20 E05. Nevyložená nádoba
Turbínová 13, 831 04 22.01.2020 o 08:20 E05. Nevyložená nádoba
61 1, 831 04 22.01.2020 o 08:17 E04. Uzamknuté stanovište/brána/nádoba
Muránská 15, 841 10 22.01.2020 o 08:16 E05. Nevyložená nádoba
Cádrova 8, 831 01 22.01.2020 o 08:16 E05. Nevyložená nádoba
Holubyho 30, 811 03 22.01.2020 o 08:16 E05. Nevyložená nádoba
Cádrova 14, 831 01 22.01.2020 o 08:14 E05. Nevyložená nádoba
Kremeľská 66, 841 10 Bratislava 22.01.2020 o 08:04 E05. Nevyložená nádoba
Bárdošova 6, 831 01 22.01.2020 o 08:01 E01. Prekážka automobil
Trnavská cesta 112, 821 01 22.01.2020 o 08:01 E01. Prekážka automobil
Šulekova 15A, 811 03 22.01.2020 o 07:58 E05. Nevyložená nádoba
Kremeľská 196, 841 10 22.01.2020 o 07:58 E05. Nevyložená nádoba
Suchá Ulica 13, 831 01 22.01.2020 o 07:55 E03. Nezjazdná komunikácia/prekážka na ceste
Elektrárenská , 831 04 22.01.2020 o 07:54 E05. Nevyložená nádoba
Cesta na Kamzík 14, 831 01 22.01.2020 o 07:51 E03. Nezjazdná komunikácia/prekážka na ceste
Československých tankistov 157, 841 06 22.01.2020 o 07:49 E05. Nevyložená nádoba
Šulekova 5, 811 06 22.01.2020 o 07:48 E05. Nevyložená nádoba
Bellova 2C, 831 01 22.01.2020 o 07:46 E03. Nezjazdná komunikácia/prekážka na ceste
Tešedíkova 29, 841 06 22.01.2020 o 07:45 E05. Nevyložená nádoba
Kollárova 1, 841 06 22.01.2020 o 07:42 E05. Nevyložená nádoba
Holíčska 6, 851 05 22.01.2020 o 07:42 E01. Prekážka automobil
Ôsma 30, 831 01 22.01.2020 o 07:40 E03. Nezjazdná komunikácia/prekážka na ceste
Líščie údolie 190A, 841 04 22.01.2020 o 07:39 E05. Nevyložená nádoba
Matúškova 3, 831 01 22.01.2020 o 07:39 E03. Nezjazdná komunikácia/prekážka na ceste
Timravina 1, 811 06 22.01.2020 o 07:39 E05. Nevyložená nádoba
Čremchová 2B, 831 01 22.01.2020 o 07:38 E03. Nezjazdná komunikácia/prekážka na ceste
Ipeľská 2A, 821 07 22.01.2020 o 07:37 E04. Uzamknuté stanovište/brána/nádoba
Čremchová 2D, 831 01 22.01.2020 o 07:36 E03. Nezjazdná komunikácia/prekážka na ceste
Sekýľska 7, 841 06 22.01.2020 o 07:36 E05. Nevyložená nádoba
Maďarská 33, 851 10 Bratislava 22.01.2020 o 07:36 E05. Nevyložená nádoba
Hradná 5, 841 10 Bratislava 22.01.2020 o 07:33 E05. Nevyložená nádoba
Pažítková 5, 821 01 22.01.2020 o 07:32 E01. Prekážka automobil
Vrbánska Ulica 16, 841 06 Bratislava 22.01.2020 o 07:28 E05. Nevyložená nádoba
Kozičova 25, 841 10 22.01.2020 o 07:23 E05. Nevyložená nádoba
Kozičova 978, 841 10 Bratislava 22.01.2020 o 07:21 E05. Nevyložená nádoba
Odborárska 21, 831 04 22.01.2020 o 07:19 E05. Nevyložená nádoba
Jeséniova 54, 831 01 22.01.2020 o 07:16 E03. Nezjazdná komunikácia/prekážka na ceste
Kubačova 11, 831 06 22.01.2020 o 07:15 E01. Prekážka automobil
Mišíkova 27, 811 04 22.01.2020 o 07:12 E05. Nevyložená nádoba
Hutnícka 2, 841 10 22.01.2020 o 07:11 E05. Nevyložená nádoba
Donská 56, 841 06 Bratislava 22.01.2020 o 07:10 E05. Nevyložená nádoba
Drotárska cesta 106, 811 02 22.01.2020 o 07:10 E05. Nevyložená nádoba
Valachovej 8, 841 01 22.01.2020 o 07:08 E01. Prekážka automobil
Vajnorská 135, 831 04 22.01.2020 o 07:04 E05. Nevyložená nádoba
Podunajská 71, 821 07 22.01.2020 o 07:04 E05. Nevyložená nádoba
Sklenárova 1364, 821 09 22.01.2020 o 07:01 E01. Prekážka automobil
Ota Holúska 12, 841 06 22.01.2020 o 07:01 E04. Uzamknuté stanovište/brána/nádoba
Drotárska cesta 1454, 811 02 22.01.2020 o 07:00 E05. Nevyložená nádoba
Vajnorská 135, 831 04 22.01.2020 o 07:00 E05. Nevyložená nádoba
Drotárska cesta 21, 811 02 22.01.2020 o 07:00 E05. Nevyložená nádoba
Vajnorská 135, 831 04 22.01.2020 o 06:58 E05. Nevyložená nádoba
Prokofievova 10, 851 01 22.01.2020 o 06:57 E04. Uzamknuté stanovište/brána/nádoba
Ružová dolina 22, 821 09 22.01.2020 o 06:55 E05. Nevyložená nádoba
Hydinárska 23, 821 06 22.01.2020 o 06:54 E05. Nevyložená nádoba
Donská 7952, 841 06 Bratislava 22.01.2020 o 06:54 E05. Nevyložená nádoba
Stará vinárska 5333, 811 04 22.01.2020 o 06:54 E03. Nezjazdná komunikácia/prekážka na ceste
Novosvetská 25, 811 06 22.01.2020 o 06:53 E03. Nezjazdná komunikácia/prekážka na ceste
Hlaváčiková 4, 841 05 22.01.2020 o 06:52 E03. Nezjazdná komunikácia/prekážka na ceste
Stará vinárska 6964, 811 04 22.01.2020 o 06:51 E05. Nevyložená nádoba
Ihličnatá 12, 821 07 22.01.2020 o 06:50 E05. Nevyložená nádoba
Na Pántoch 7707, 831 06 22.01.2020 o 06:49 E01. Prekážka automobil
Novosvetská 31, 811 04 22.01.2020 o 06:49 E05. Nevyložená nádoba
Dúbravská cesta 2, 841 04 22.01.2020 o 06:48 E04. Uzamknuté stanovište/brána/nádoba
Padlých hrdinov 59, 821 06 22.01.2020 o 06:48 E05. Nevyložená nádoba
Antona Floreka 2, 841 06 22.01.2020 o 06:47 E05. Nevyložená nádoba
Rezedová 9, 821 01 22.01.2020 o 06:47 E04. Uzamknuté stanovište/brána/nádoba
Topoľčianska 21, 851 05 22.01.2020 o 06:46 E01. Prekážka automobil
Antona Floreka 18/C, 841 06 Bratislava 22.01.2020 o 06:45 E05. Nevyložená nádoba
Havlíčkova 4, 811 04 22.01.2020 o 06:45 E03. Nezjazdná komunikácia/prekážka na ceste
Lamačská cesta 3, 841 04 22.01.2020 o 06:45 E04. Uzamknuté stanovište/brána/nádoba
Gajova 7, 811 09 22.01.2020 o 06:45 E04. Uzamknuté stanovište/brána/nádoba
Novosvetská 43, 811 04 22.01.2020 o 06:43 E05. Nevyložená nádoba
Lomnická 16, 841 10 22.01.2020 o 06:40 E05. Nevyložená nádoba
Iľjušinova 26, 851 01 22.01.2020 o 06:39 E01. Prekážka automobil
Lomnická 8, 841 10 22.01.2020 o 06:38 E05. Nevyložená nádoba
Pekná cesta 9972, 831 06 22.01.2020 o 06:37 E05. Nevyložená nádoba
Nekrasovova 6, 811 04 22.01.2020 o 06:37 E05. Nevyložená nádoba
K Železnej studienke 27, 811 04 22.01.2020 o 06:31 E05. Nevyložená nádoba
Břeclavská 3, 811 04 22.01.2020 o 06:31 E05. Nevyložená nádoba
Břeclavská 3, 811 04 22.01.2020 o 06:31 E05. Nevyložená nádoba
Tatranská 58A, 841 06 22.01.2020 o 06:29 E05. Nevyložená nádoba
Antona Floreka 18/C, 841 06 Bratislava 22.01.2020 o 06:27 E05. Nevyložená nádoba
Kosodrevinová 29, 821 07 22.01.2020 o 06:25 E05. Nevyložená nádoba
Slovanské nábrežie 1076, 841 10 Bratislava 22.01.2020 o 06:24 E01. Prekážka automobil
Rožňavská 30, 821 04 22.01.2020 o 06:23 E05. Nevyložená nádoba
Záhradnícka 95, 821 08 22.01.2020 o 06:21 E01. Prekážka automobil
Šoltésovej 4, 811 08 22.01.2020 o 06:20 E05. Nevyložená nádoba
Holekova 1, 811 04 22.01.2020 o 06:18 E01. Prekážka automobil
Devätinová 7, 821 06 22.01.2020 o 06:18 E05. Nevyložená nádoba
Tupolevova 14, 851 01 22.01.2020 o 06:18 E01. Prekážka automobil
Rožňavská 4588/24, 821 04 22.01.2020 o 06:17 E05. Nevyložená nádoba
Lomnická 27, 841 10 22.01.2020 o 06:11 E03. Nezjazdná komunikácia/prekážka na ceste
Šamorínska 61, 821 06 22.01.2020 o 06:11 E05. Nevyložená nádoba
Pri Vápenickom potoku 24, 841 06 22.01.2020 o 06:10 E05. Nevyložená nádoba
Tatranská 26, 841 06 22.01.2020 o 06:00 E05. Nevyložená nádoba
Devínska cesta , 841 10 22.01.2020 o 05:51 E05. Nevyložená nádoba
Krátka 3, 811 03 22.01.2020 o 05:49 E05. Nevyložená nádoba
Krátka 7, 811 03 22.01.2020 o 05:48 E05. Nevyložená nádoba
Devínska cesta 2609/104, 841 10 22.01.2020 o 05:46 E05. Nevyložená nádoba
Devínska cesta 4283, 841 10 22.01.2020 o 05:42 E05. Nevyložená nádoba
Devínska cesta 52, 841 10 22.01.2020 o 05:38 E05. Nevyložená nádoba
Hrebendova 12, 811 02 22.01.2020 o 05:35 E03. Nezjazdná komunikácia/prekážka na ceste
Ráztočná 14386, 821 07 22.01.2020 o 05:30 E05. Nevyložená nádoba
Ráztočná 2A, 821 07 22.01.2020 o 05:24 E05. Nevyložená nádoba
Devínska cesta 1, 841 04 22.01.2020 o 05:19 E05. Nevyložená nádoba
Jaskový rad 81, 831 01 22.01.2020 o 05:17 E04. Uzamknuté stanovište/brána/nádoba
Devínska cesta 98, 841 04 22.01.2020 o 05:16 E05. Nevyložená nádoba
Riznerova 6, 811 01 22.01.2020 o 04:53 E05. Nevyložená nádoba
Obchodná 529/50, 811 06 22.01.2020 o 03:37 E05. Nevyložená nádoba

Objednávka služieb

← Evidencia neodvezeného odpadu spoločnosti OLO a.s. obsahuje záznamy za posledné 3 dni

  • kliknutím na marker, na mape vľavo, sa zobrazia základné informácie o dôvode nevyvezenia odpadu.
    Pre podrobnejšie informácie, kliknite na: » detailné info.
  • pre vyhľadanie požadovaného záznamu, zadajte svoju ulicu do poľa Vyhladať, ktoré je pod mapou
  • kliknutím na záznam v tabuľke pod mapou, sa na mape zobrazí okno požadovaného záznamu.

Naši partneri - mestské časti Bratislava

partner - Staré Mesto partner - Ružinov partner - Vrakuňa partner - Podunajské Biskupice partner - Nové Mesto partner - Rača partner - Vajnory partner - Karlová Ves partner - Dúbravka partner - Lamač partner - Devín partner - Devínska Nová Ves partner - Záhorská Bystrica partner - Petržalka partner - Jarovce partner - Rusovce partner - Čunovo