Odvoz a likvidácia odpadu a.s.

Evidencia neodvezeného odpadu

Názov Adresa Popis
Balkánska 68, 851 10 Bratislava 17.08.2018 o 07:30 E05. Nevyložená nádoba
Záborského 45, 831 03 Bratislava 17.08.2018 o 07:29 E05. Nevyložená nádoba
Linzbothova 21, 821 06 Bratislava 17.08.2018 o 07:27 E05. Nevyložená nádoba
Konopná 45, 821 05 Bratislava 17.08.2018 o 07:25 E05. Nevyložená nádoba
Jazdecká 4, 831 03 Bratislava 17.08.2018 o 07:23 E05. Nevyložená nádoba
Konopná 5, 821 05 Bratislava 17.08.2018 o 07:18 E05. Nevyložená nádoba
Vrábeľská , 821 09 Ružinov 17.08.2018 o 07:18 E05. Nevyložená nádoba
Novinárska 3, 831 03 Bratislava 17.08.2018 o 07:15 E05. Nevyložená nádoba
Maďarská 1A, 851 10 Bratislava 17.08.2018 o 07:14 E05. Nevyložená nádoba
Štyndlova 1, 821 05 Bratislava 17.08.2018 o 07:07 E05. Nevyložená nádoba
Tavaríkova osada , 841 02 Bratislava 17.08.2018 o 07:07 E05. Nevyložená nádoba
Úradnícka 4, 831 03 Bratislava 17.08.2018 o 07:06 E05. Nevyložená nádoba
Tavárikova osada 3409/1A, 841 02 okres Bratislava IV 17.08.2018 o 07:00 E05. Nevyložená nádoba
Svätovojtešská 3, 831 03 Bratislava 17.08.2018 o 06:59 E05. Nevyložená nádoba
Gerulatská 4A, 851 10 Bratislava 17.08.2018 o 06:59 E05. Nevyložená nádoba
Letecká ulica 22, 831 03 Bratislava 17.08.2018 o 06:54 E05. Nevyložená nádoba
Syslia 39, 821 05 Bratislava 17.08.2018 o 06:53 E05. Nevyložená nádoba
Za kasárňou 3, 831 03 Bratislava 17.08.2018 o 06:53 E05. Nevyložená nádoba
Letecká ulica 4, 831 03 Bratislava 17.08.2018 o 06:53 E05. Nevyložená nádoba
Syslia 44, 821 05 Bratislava 17.08.2018 o 06:50 E05. Nevyložená nádoba
Thebnerstraße 1243, 2410 Hainburg an der Donau 17.08.2018 o 06:49 E05. Nevyložená nádoba
Riazanská 658/47, 831 03 Nové Mesto 17.08.2018 o 06:46 E05. Nevyložená nádoba
Riazanská 40, 831 03 Bratislava 17.08.2018 o 06:45 E05. Nevyložená nádoba
Colnícka 213, 851 10 Bratislava 17.08.2018 o 06:45 E05. Nevyložená nádoba
Kaštieľska 16, 821 05 Bratislava 17.08.2018 o 06:43 E05. Nevyložená nádoba
Colnícka 8, 851 10 Bratislava 17.08.2018 o 06:42 E05. Nevyložená nádoba
Stachanovská , 821 05 Bratislava 17.08.2018 o 06:42 E05. Nevyložená nádoba
Hálkova 5, 831 03 Bratislava 17.08.2018 o 06:42 E05. Nevyložená nádoba
Colnícka 2, 851 10 Bratislava 17.08.2018 o 06:40 E05. Nevyložená nádoba
Varšavská 3, 831 03 Bratislava 17.08.2018 o 06:29 E05. Nevyložená nádoba
Vyšná 15, 821 05 Bratislava 17.08.2018 o 06:27 E05. Nevyložená nádoba
Lesnícka 2, 851 10 Bratislava 17.08.2018 o 06:23 E05. Nevyložená nádoba
Vajnorská 127/E, 831 04 Bratislava 17.08.2018 o 06:21 E05. Nevyložená nádoba
Lesnícka 2, 851 10 Bratislava 17.08.2018 o 06:17 E05. Nevyložená nádoba
Pluhová 4, 831 03 Bratislava 17.08.2018 o 06:17 E05. Nevyložená nádoba
Pluhová 8, 831 03 Bratislava 17.08.2018 o 06:16 E05. Nevyložená nádoba
Medená 9, 811 02 Bratislava 17.08.2018 o 06:13 E05. Nevyložená nádoba
Závodníkova 7, 831 03 Bratislava 17.08.2018 o 06:09 E05. Nevyložená nádoba
Vajnorská 135, 831 04 Bratislava 17.08.2018 o 06:09 E05. Nevyložená nádoba
Zátišie 12, 831 03 Bratislava 17.08.2018 o 06:07 E05. Nevyložená nádoba
Vajnorská 167, 831 04 Bratislava 17.08.2018 o 06:06 E05. Nevyložená nádoba
Hattalova 4, 831 03 Bratislava 17.08.2018 o 06:05 E05. Nevyložená nádoba
Longobardská 12, 851 10 Bratislava 16.08.2018 o 11:59 E05. Nevyložená nádoba
Hadriánova 2, 851 10 Bratislava 16.08.2018 o 11:46 E05. Nevyložená nádoba
, 841 04 Karlova Ves 16.08.2018 o 11:31 E01. Prekážka automobil
Kopčianska 3556/1, 851 01 Petržalka 16.08.2018 o 11:29 E01. Prekážka automobil
Bellova 1999/47, 831 01 Nové Mesto 16.08.2018 o 11:22 E05. Nevyložená nádoba
Jána Jonáša 19, 841 07 Bratislava 16.08.2018 o 11:21 E01. Prekážka automobil
Rizlingová 2, 831 02 Nové Mesto 16.08.2018 o 11:18 E05. Nevyložená nádoba
Vínna 13265/18, 831 02 Bratislava 16.08.2018 o 11:15 E05. Nevyložená nádoba
Na pántoch 8542/18, 831 06 okres Bratislava III 16.08.2018 o 11:13 E05. Nevyložená nádoba
Sliačska 12, 831 02 Bratislava 16.08.2018 o 11:11 E05. Nevyložená nádoba
Jalovcová 2211/4, 831 01 Bratislava 16.08.2018 o 11:08 E05. Nevyložená nádoba
Opletalova 6100/62, 841 07 okres Bratislava IV 16.08.2018 o 11:06 E05. Nevyložená nádoba
Bellova 69A, 831 01 Bratislava 16.08.2018 o 11:05 E05. Nevyložená nádoba
Pohraničníkov 2A, 851 10 Bratislava 16.08.2018 o 10:56 E05. Nevyložená nádoba
Pohraničníkov 521/29, 85110 okres Bratislava V 16.08.2018 o 10:49 E05. Nevyložená nádoba
Pohraničníkov 61, 851 10 Bratislava 16.08.2018 o 10:42 E05. Nevyložená nádoba
Bárdošova 62, 831 01 Bratislava 16.08.2018 o 10:42 E05. Nevyložená nádoba
Bárdošova 62, 831 01 Bratislava 16.08.2018 o 10:41 E05. Nevyložená nádoba
Bujnákova 1, 841 01 Bratislava 16.08.2018 o 10:30 E01. Prekážka automobil
Istrijská 68, 841 07 Bratislava 16.08.2018 o 10:28 E05. Nevyložená nádoba
Rybničná 33, 831 07 Bratislava 16.08.2018 o 10:21 E05. Nevyložená nádoba
Anízová 20250, 821 07 Bratislava 16.08.2018 o 10:19 E05. Nevyložená nádoba
Jalovcová 1, 831 01 Bratislava 16.08.2018 o 10:12 E05. Nevyložená nádoba
Tajovského 603, 811 04 Staré Mesto 16.08.2018 o 10:12 E05. Nevyložená nádoba
Hlavná 44, 831 01 Bratislava 16.08.2018 o 10:11 E05. Nevyložená nádoba
Skuteckého 9, 831 07 Bratislava 16.08.2018 o 10:01 E05. Nevyložená nádoba
Korytnická 12, 821 07 Bratislava 16.08.2018 o 09:57 E05. Nevyložená nádoba
Černyševského 29, 851 01 Bratislava 16.08.2018 o 09:54 E01. Prekážka automobil
Koncová 34, 831 07 Bratislava 16.08.2018 o 09:52 E05. Nevyložená nádoba
Havlíčkova 1, 811 04 Bratislava 16.08.2018 o 09:47 E05. Nevyložená nádoba
Mostná 9, 821 07 Bratislava 16.08.2018 o 09:46 E05. Nevyložená nádoba
Tomanova 105, 831 07 Bratislava 16.08.2018 o 09:45 E05. Nevyložená nádoba
Jaskový rad 49, 831 01 Bratislava 16.08.2018 o 09:44 E05. Nevyložená nádoba
Priehradná 20, 821 07 Bratislava 16.08.2018 o 09:42 E05. Nevyložená nádoba
Cesta na Klanec 93, 841 03 Bratislava 16.08.2018 o 09:42 E05. Nevyložená nádoba
Schillerova 4, 811 04 Bratislava 16.08.2018 o 09:35 E05. Nevyložená nádoba
Lieskovská cesta 14, 821 06 Bratislava 16.08.2018 o 09:29 E05. Nevyložená nádoba
Bučinová 2, 821 07 Bratislava 16.08.2018 o 09:21 E01. Prekážka automobil
Čierny chodník 28, 83107 okres Bratislava III 16.08.2018 o 09:16 E05. Nevyložená nádoba
Riazanská 70, 831 02 Bratislava 16.08.2018 o 09:13 E05. Nevyložená nádoba
Prokopa Veľkého 52, 811 04 Bratislava 16.08.2018 o 09:12 E05. Nevyložená nádoba
Lesná 3, 811 04 Bratislava 16.08.2018 o 09:04 E05. Nevyložená nádoba
Prokopa Veľkého 22, 811 04 Bratislava 16.08.2018 o 09:04 E05. Nevyložená nádoba
Prokopa Veľkého 24, 811 04 Bratislava 16.08.2018 o 09:02 E05. Nevyložená nádoba
Prokopa Veľkého 22, 811 04 Bratislava 16.08.2018 o 09:01 E05. Nevyložená nádoba
Prokopa Veľkého 25, 811 04 Bratislava 16.08.2018 o 09:01 E05. Nevyložená nádoba
Vazovova 7, 811 07 Bratislava 16.08.2018 o 09:00 E01. Prekážka automobil
Prokopa Veľkého 18, 811 04 Bratislava 16.08.2018 o 08:58 E05. Nevyložená nádoba
Attidova 1375/25, 85110 okres Bratislava V 16.08.2018 o 08:58 E05. Nevyložená nádoba
Prokopa Veľkého 7544/5, 811 04 Staré Mesto 16.08.2018 o 08:57 E05. Nevyložená nádoba
Gorazdova 16, 811 04 Bratislava 16.08.2018 o 08:52 E05. Nevyložená nádoba
Valentiniánova 1267, 851 10 Bratislava 16.08.2018 o 08:50 E05. Nevyložená nádoba
Dopravná , 831 06 Bratislava 16.08.2018 o 08:48 E05. Nevyložená nádoba
Pod Lipovým 1, 841 07 Bratislava 16.08.2018 o 08:44 E01. Prekážka automobil
Dolichénska , 851 10 Bratislava 16.08.2018 o 08:33 E05. Nevyložená nádoba
Podkolibská 9, 831 01 Bratislava 16.08.2018 o 08:32 E05. Nevyložená nádoba
Krčméryho 21, 811 04 Bratislava 16.08.2018 o 08:28 E05. Nevyložená nádoba
Petöfiho 20, 821 06 Bratislava 16.08.2018 o 08:28 E05. Nevyložená nádoba
Hlavná 9, 831 01 Bratislava 16.08.2018 o 08:24 E05. Nevyložená nádoba
Cesta mládeže 8, 831 01 Bratislava 16.08.2018 o 08:22 E05. Nevyložená nádoba
Miletičova 27, 821 09 Bratislava 16.08.2018 o 07:54 E05. Nevyložená nádoba
Východná 7, 831 06 Bratislava 16.08.2018 o 07:54 E05. Nevyložená nádoba
Poštová , 811 06 Bratislava 16.08.2018 o 07:52 E05. Nevyložená nádoba
Odborárska 21, 831 04 Bratislava 16.08.2018 o 07:49 E05. Nevyložená nádoba
Júlová 10, 831 01 Bratislava 16.08.2018 o 07:47 E05. Nevyložená nádoba
Stará Klenová 26, 831 01 Bratislava 16.08.2018 o 07:42 E05. Nevyložená nádoba
Korytnická 33, 821 06 Bratislava 16.08.2018 o 07:40 E05. Nevyložená nádoba
Snežienková 8, 831 01 Bratislava 16.08.2018 o 07:39 E05. Nevyložená nádoba
Bronzová 41, 851 10 Bratislava 16.08.2018 o 07:39 E05. Nevyložená nádoba
Muchovo námestie 1, 851 01 Bratislava 16.08.2018 o 07:39 E01. Prekážka automobil
Trnavská cesta 112, 821 01 Bratislava 16.08.2018 o 07:36 E05. Nevyložená nádoba
Bronzová 19, 851 10 Bratislava 16.08.2018 o 07:35 E05. Nevyložená nádoba
Laténska 2C, 851 10 Bratislava 16.08.2018 o 07:29 E05. Nevyložená nádoba
Ambrova 31, 831 01 Bratislava 16.08.2018 o 07:28 E05. Nevyložená nádoba
Budatínska 77, 851 06 Bratislava 16.08.2018 o 07:28 E01. Prekážka automobil
Madáchova 22, 821 06 Bratislava 16.08.2018 o 07:28 E05. Nevyložená nádoba
Ambrova 21, 831 01 Bratislava 16.08.2018 o 07:27 E05. Nevyložená nádoba
Borovicová 4, 821 07 Bratislava 16.08.2018 o 07:25 E05. Nevyložená nádoba
Súmračná 2, 821 02 Bratislava 16.08.2018 o 07:25 E01. Prekážka automobil
Toplianska 5, 821 07 Bratislava 16.08.2018 o 07:23 E01. Prekážka automobil
Bárdošova 30, 831 01 Bratislava 16.08.2018 o 07:22 E05. Nevyložená nádoba
Laténska 27, 851 10 Bratislava 16.08.2018 o 07:21 E05. Nevyložená nádoba
Laténska 23, 851 10 Bratislava 16.08.2018 o 07:20 E05. Nevyložená nádoba
Laténska 32, 851 10 Bratislava 16.08.2018 o 07:18 E05. Nevyložená nádoba
Laténska 49, 851 10 Bratislava 16.08.2018 o 07:17 E05. Nevyložená nádoba
Sokolská 1B, 811 04 Bratislava 16.08.2018 o 07:15 E01. Prekážka automobil
Júnová 2, 831 01 Bratislava 16.08.2018 o 07:13 E05. Nevyložená nádoba
Laténska 71, 851 10 Bratislava 16.08.2018 o 07:12 E05. Nevyložená nádoba
Dohnányho 24, 821 08 Bratislava 16.08.2018 o 07:11 E05. Nevyložená nádoba
Podzáhradná 86, 821 07 Bratislava 16.08.2018 o 06:59 E05. Nevyložená nádoba
Mostná 8, 821 07 Bratislava 16.08.2018 o 06:58 E05. Nevyložená nádoba
Keltská 9, 851 10 Bratislava 16.08.2018 o 06:57 E05. Nevyložená nádoba
Liptovská 3, 821 09 Bratislava 16.08.2018 o 06:56 E01. Prekážka automobil
Vlárska 20, 831 01 Bratislava 16.08.2018 o 06:50 E05. Nevyložená nádoba
Podzáhradná 62, 821 07 Bratislava 16.08.2018 o 06:48 E05. Nevyložená nádoba
Devínska cesta 30, 841 04 Bratislava 16.08.2018 o 06:47 E05. Nevyložená nádoba
8. mája 7, 821 06 Bratislava 16.08.2018 o 06:46 E05. Nevyložená nádoba
Technická 4, 821 04 Bratislava 16.08.2018 o 06:46 E05. Nevyložená nádoba
Ráztočná 3, 821 07 Bratislava 16.08.2018 o 06:43 E05. Nevyložená nádoba
Cesta na Kamzík 16, 831 01 Bratislava 16.08.2018 o 06:43 E05. Nevyložená nádoba
Kopčianska 76, 851 01 Bratislava 16.08.2018 o 06:40 E01. Prekážka automobil

Objednávka služieb

← Evidencia neodvezeného odpadu spoločnosti OLO a.s. obsahuje záznamy za posledné 3 dni

  • kliknutím na marker, na mape vľavo, sa zobrazia základné informácie o dôvode nevyvezenia odpadu.
    Pre podrobnejšie informácie, kliknite na: » detailné info.
  • pre vyhľadanie požadovaného záznamu, zadajte svoju ulicu do poľa Vyhladať, ktoré je pod mapou
  • kliknutím na záznam v tabuľke pod mapou, sa na mape zobrazí okno požadovaného záznamu.

Naši partneri - mestské časti Bratislava

partner - Staré Mesto partner - Ružinov partner - Vrakuňa partner - Podunajské Biskupice partner - Nové Mesto partner - Rača partner - Vajnory partner - Karlová Ves partner - Dúbravka partner - Lamač partner - Devín partner - Devínska Nová Ves partner - Záhorská Bystrica partner - Petržalka partner - Jarovce partner - Rusovce partner - Čunovo