Odvoz a likvidácia odpadu a.s.

Evidencia neodvezeného odpadu

Adresa Čas Popis
Matejkova 24, 841 05 17.10.2018 o 13:41 E04. Uzamknuté stanovište/brána/nádoba
Einsteinova 9, 851 01 17.10.2018 o 13:18 E01. Prekážka automobil
Vetvárska 8, 821 06 17.10.2018 o 13:17 E05. Nevyložená nádoba
Nám. sv. Františka 4, 841 04 Bratislava 17.10.2018 o 12:46 E01. Prekážka automobil
Saratovská 1A, 844 54 17.10.2018 o 12:11 E01. Prekážka automobil
Pútnická 140, 841 06 17.10.2018 o 12:11 E05. Nevyložená nádoba
Hydinárska 31, 821 06 17.10.2018 o 12:05 E05. Nevyložená nádoba
Železničná 21A, 821 07 17.10.2018 o 12:03 E05. Nevyložená nádoba
Eisnerova 6294/46D, 841 07 17.10.2018 o 11:58 E01. Prekážka automobil
Molecova 3583/4, 841 04 17.10.2018 o 11:52 E01. Prekážka automobil
Bajkalská 12D, 821 08 17.10.2018 o 11:50 E01. Prekážka automobil
Jurkovičova 2A, 831 06 17.10.2018 o 11:50 E01. Prekážka automobil
Cádrova 1, 831 01 17.10.2018 o 11:50 E05. Nevyložená nádoba
Hlinícka 1, 831 52 17.10.2018 o 11:43 E01. Prekážka automobil
Prešovská 37, 821 08 17.10.2018 o 11:42 E01. Prekážka automobil
Roľnícka 145, 831 07 Bratislava 17.10.2018 o 11:36 E05. Nevyložená nádoba
Pasienková 5, 821 06 17.10.2018 o 11:35 E05. Nevyložená nádoba
Wolkrova 45, 851 01 17.10.2018 o 11:35 E01. Prekážka automobil
Zimná 4, 821 02 17.10.2018 o 11:29 E01. Prekážka automobil
Radarová 2, 821 02 17.10.2018 o 11:23 E04. Uzamknuté stanovište/brána/nádoba
Liščie nivy 23, 821 08 17.10.2018 o 11:22 E01. Prekážka automobil
Šikmá 8, 821 06 17.10.2018 o 11:10 E05. Nevyložená nádoba
Roľnícka 226, 831 07 Bratislava 17.10.2018 o 11:10 E05. Nevyložená nádoba
Tešedíkova , 841 06 17.10.2018 o 11:08 E01. Prekážka automobil
Pod Rovnicami 24, 841 04 17.10.2018 o 11:08 E05. Nevyložená nádoba
Búdková 10, 811 04 17.10.2018 o 11:08 E01. Prekážka automobil
Tešedíkova 98, 841 06 17.10.2018 o 11:06 E05. Nevyložená nádoba
Ivana Bukovčana 7, 841 08 17.10.2018 o 10:59 E01. Prekážka automobil
Trenčianska 821 09, 821 09 17.10.2018 o 10:59 E01. Prekážka automobil
Bulharská 53, 821 04 17.10.2018 o 10:50 E05. Nevyložená nádoba
Chladná 9, 831 06 17.10.2018 o 10:48 E05. Nevyložená nádoba
Nad Válkom 22, 831 07 Bratislava 17.10.2018 o 10:47 E05. Nevyložená nádoba
Osloboditeľská 27, 831 07 Bratislava 17.10.2018 o 10:37 E05. Nevyložená nádoba
Osloboditeľská 30, 831 07 Bratislava 17.10.2018 o 10:35 E05. Nevyložená nádoba
Kamenárska 6A, 821 04 17.10.2018 o 10:33 E05. Nevyložená nádoba
Horská 11C, 831 01 17.10.2018 o 10:31 E04. Uzamknuté stanovište/brána/nádoba
Staviteľská 15, 831 04 17.10.2018 o 10:31 E05. Nevyložená nádoba
Staviteľská 14, 831 04 17.10.2018 o 10:30 E05. Nevyložená nádoba
Staviteľská 9, 831 04 17.10.2018 o 10:26 E05. Nevyložená nádoba
Slowackého 2A, 821 04 17.10.2018 o 10:26 E05. Nevyložená nádoba
Beckovská 28, 821 04 17.10.2018 o 10:22 E01. Prekážka automobil
Beskydská 7, 811 05 17.10.2018 o 10:22 E01. Prekážka automobil
Jegenešská 5, 821 06 17.10.2018 o 10:21 E05. Nevyložená nádoba
Júnová 33, 831 01 17.10.2018 o 10:15 E01. Prekážka automobil
Čierny chodník 30, 831 07 Bratislava 17.10.2018 o 10:12 E05. Nevyložená nádoba
Betliarska 11, 851 07 17.10.2018 o 10:11 E01. Prekážka automobil
Beckovská 35, 821 04 17.10.2018 o 10:10 E01. Prekážka automobil
Bojnická 8, 831 04 17.10.2018 o 10:09 E05. Nevyložená nádoba
Bojnická 22, 831 04 17.10.2018 o 10:06 E05. Nevyložená nádoba
Bulharská 80, 821 04 17.10.2018 o 10:03 E04. Uzamknuté stanovište/brána/nádoba
Trojičné námestie 1, 821 06 17.10.2018 o 10:02 E05. Nevyložená nádoba
Martinčekova 33, 821 09 17.10.2018 o 10:00 E01. Prekážka automobil
Jurská 13, 831 02 17.10.2018 o 09:54 E05. Nevyložená nádoba
Nerudova 15, 821 04 17.10.2018 o 09:46 E05. Nevyložená nádoba
Koziarka , 831 01 17.10.2018 o 09:46 E05. Nevyložená nádoba
Trenčianska 55, 821 09 17.10.2018 o 09:44 E01. Prekážka automobil
Stavbárska 38, 821 07 17.10.2018 o 09:40 E07. Znečistenie SZ
Kultúrna 36, 821 04 17.10.2018 o 09:35 E05. Nevyložená nádoba
Jurská 3, 831 02 17.10.2018 o 09:33 E05. Nevyložená nádoba
Na úvrati 46, 821 04 17.10.2018 o 09:28 E05. Nevyložená nádoba
Hutnícka 11, 841 10 17.10.2018 o 09:20 E05. Nevyložená nádoba
Halašova 12, 831 03 17.10.2018 o 09:16 E05. Nevyložená nádoba
Moravská 7, 831 03 17.10.2018 o 09:15 E05. Nevyložená nádoba
Moravská 5, 831 03 17.10.2018 o 09:14 E05. Nevyložená nádoba
Domkárska 13/f, 821 04 17.10.2018 o 09:13 E05. Nevyložená nádoba
Brigádnická 10, 841 10 17.10.2018 o 09:09 E05. Nevyložená nádoba
Šamorínska 67, 821 06 17.10.2018 o 09:08 E05. Nevyložená nádoba
Mišíkova 49, 811 06 17.10.2018 o 09:05 E05. Nevyložená nádoba
Mišíkova 45, 811 06 17.10.2018 o 09:04 E05. Nevyložená nádoba
Brezovská 31, 831 03 17.10.2018 o 08:58 E05. Nevyložená nádoba
Kadnárova 6, 831 53 17.10.2018 o 08:51 E04. Uzamknuté stanovište/brána/nádoba
Bojnická 16, 831 04 17.10.2018 o 08:46 E05. Nevyložená nádoba
Nekrasovova 6, 811 04 17.10.2018 o 08:46 E05. Nevyložená nádoba
Hubeného 2, 831 54 17.10.2018 o 08:46 E01. Prekážka automobil
Staviteľská 1, 831 04 17.10.2018 o 08:43 E05. Nevyložená nádoba
Sliačska 2, 831 02 17.10.2018 o 08:37 E05. Nevyložená nádoba
Rizlingová 1, 831 02 17.10.2018 o 08:35 E05. Nevyložená nádoba
Kremeľská 74, 841 10 17.10.2018 o 08:33 E05. Nevyložená nádoba
Tešedíkova 23, 841 06 Bratislava – Záhorská Bystrica 17.10.2018 o 08:32 E05. Nevyložená nádoba
Rizlingová 9, 831 02 17.10.2018 o 08:32 E05. Nevyložená nádoba
Tichá 40, 811 02 17.10.2018 o 08:27 E05. Nevyložená nádoba
Tichá 11, 811 02 17.10.2018 o 08:24 E05. Nevyložená nádoba
Panónska cesta 3935/2, 851 04 17.10.2018 o 08:22 E05. Nevyložená nádoba
Krajinská 102, 821 06 17.10.2018 o 08:21 E05. Nevyložená nádoba
Brigádnická 33, 841 10 17.10.2018 o 08:20 E05. Nevyložená nádoba
Krajinská 77, 821 06 17.10.2018 o 08:20 E05. Nevyložená nádoba
Brigádnická 13, 841 10 17.10.2018 o 08:19 E05. Nevyložená nádoba
Sliačska 15C, 831 02 17.10.2018 o 08:16 E05. Nevyložená nádoba
Brigádnická 19, 841 10 17.10.2018 o 08:16 E05. Nevyložená nádoba
Sliačska 19, 831 02 17.10.2018 o 08:15 E05. Nevyložená nádoba
Cesta na Senec 2B, 821 04 17.10.2018 o 08:13 E05. Nevyložená nádoba
Sliačska 32, 831 02 17.10.2018 o 08:12 E05. Nevyložená nádoba
Krajinská 68, 821 06 17.10.2018 o 08:10 E05. Nevyložená nádoba
Donská 8, 841 06 17.10.2018 o 08:10 E05. Nevyložená nádoba
Holubyho 11, 811 03 Bratislava – Staré Mesto 17.10.2018 o 08:10 E05. Nevyložená nádoba
Vajnorská 160, 831 04 17.10.2018 o 08:09 E05. Nevyložená nádoba
Jakabova 17, 821 04 17.10.2018 o 08:07 E05. Nevyložená nádoba
Kurucova 2, 831 01 17.10.2018 o 08:07 E05. Nevyložená nádoba
Krajinská 62, 821 06 17.10.2018 o 08:07 E05. Nevyložená nádoba
Červeňova 31, 811 03 17.10.2018 o 08:07 E05. Nevyložená nádoba
Sliačska 55, 831 02 17.10.2018 o 08:06 E05. Nevyložená nádoba
Topoľčianska 18, 851 05 17.10.2018 o 08:04 E04. Uzamknuté stanovište/brána/nádoba
Holubyho 26, 811 03 17.10.2018 o 08:04 E05. Nevyložená nádoba
Luhačovická 29, 821 04 17.10.2018 o 08:04 E05. Nevyložená nádoba
Krajinská 44, 821 06 17.10.2018 o 08:02 E05. Nevyložená nádoba
Sliačska 54, 831 02 17.10.2018 o 08:01 E05. Nevyložená nádoba
Osadná 8, 831 03 17.10.2018 o 08:01 E01. Prekážka automobil
Topoľčianska 23, 851 05 17.10.2018 o 07:58 E01. Prekážka automobil
Sliačska 54, 831 02 17.10.2018 o 07:58 E05. Nevyložená nádoba
Lopenícka 24, 831 02 17.10.2018 o 07:56 E05. Nevyložená nádoba
Luhačovická 23, 821 04 17.10.2018 o 07:56 E05. Nevyložená nádoba
Vajnorská 136B, 831 04 17.10.2018 o 07:55 E05. Nevyložená nádoba
Luhačovická 2, 821 04 17.10.2018 o 07:52 E05. Nevyložená nádoba
Hradná 10, 841 10 Bratislava – Devín 17.10.2018 o 07:51 E01. Prekážka automobil
Prípojná 5, 821 06 17.10.2018 o 07:49 E05. Nevyložená nádoba
Malokarpatské námestie 3, 841 03 17.10.2018 o 07:46 E01. Prekážka automobil
Mozartova 7, 811 02 17.10.2018 o 07:42 E05. Nevyložená nádoba
Spoločenská 32, 821 04 17.10.2018 o 07:42 E05. Nevyložená nádoba
Vajnorská 175, 831 04 17.10.2018 o 07:41 E05. Nevyložená nádoba
Kozičova 9, 841 10 Bratislava – Devín 17.10.2018 o 07:40 E05. Nevyložená nádoba
Popradská 28, 821 06 17.10.2018 o 07:39 E05. Nevyložená nádoba
Brusnicová 1A, 831 01 17.10.2018 o 07:37 E05. Nevyložená nádoba
Lamačská cesta 8, 811 04 17.10.2018 o 07:36 E01. Prekážka automobil
Nezábudková 34, 821 01 17.10.2018 o 07:36 E01. Prekážka automobil
Čremchová 11, 831 01 17.10.2018 o 07:35 E05. Nevyložená nádoba
Ôsma 11, 831 01 17.10.2018 o 07:35 E05. Nevyložená nádoba
Hutnícka 934/2, 841 10 17.10.2018 o 07:34 E05. Nevyložená nádoba
Vajnorská 120, 831 04 17.10.2018 o 07:34 E05. Nevyložená nádoba
Ôsma 14, 831 01 17.10.2018 o 07:33 E05. Nevyložená nádoba
Magurská 33, 831 01 17.10.2018 o 07:33 E05. Nevyložená nádoba
Bridlicová 17, 841 07 17.10.2018 o 07:32 E05. Nevyložená nádoba
Revolučná 29, 821 04 17.10.2018 o 07:32 E05. Nevyložená nádoba
Ôsma 3, 831 01 17.10.2018 o 07:31 E05. Nevyložená nádoba
Ôsma 4, 831 01 17.10.2018 o 07:29 E05. Nevyložená nádoba
Tatranská 22, 841 06 17.10.2018 o 07:25 E05. Nevyložená nádoba
Wolkrova 25, 851 01 17.10.2018 o 07:25 E01. Prekážka automobil
Vajnorská 135, 831 04 17.10.2018 o 07:23 E05. Nevyložená nádoba
Trnavská cesta 108, 821 04 17.10.2018 o 07:20 E04. Uzamknuté stanovište/brána/nádoba
Vajnorská 135, 831 04 17.10.2018 o 07:19 E05. Nevyložená nádoba
Kovová 2, 821 06 17.10.2018 o 07:19 E05. Nevyložená nádoba
Wolkrova 43 85101, 851 01 17.10.2018 o 07:18 E01. Prekážka automobil
Drotárska cesta 16, 811 02 Bratsilava 17.10.2018 o 07:16 E05. Nevyložená nádoba
Repašského 6, 841 02 17.10.2018 o 07:15 E01. Prekážka automobil
Miletičova 27, 821 09 17.10.2018 o 07:14 E01. Prekážka automobil
Haydnova 15, 811 02 17.10.2018 o 07:11 E01. Prekážka automobil
Pod Lipovým 1, 841 07 17.10.2018 o 07:10 E01. Prekážka automobil
Furmanská 4A, 841 03 17.10.2018 o 07:07 E04. Uzamknuté stanovište/brána/nádoba
Bojnická 3, 831 04 17.10.2018 o 07:06 E05. Nevyložená nádoba
Priečna 8, 831 03 17.10.2018 o 07:05 E05. Nevyložená nádoba
Dvanásta 5, 831 01 17.10.2018 o 07:04 E05. Nevyložená nádoba
Luhačovická 30, 821 04 17.10.2018 o 07:04 E05. Nevyložená nádoba
Kafendova 20, 831 06 17.10.2018 o 07:01 E01. Prekážka automobil
Lietavská 5, 851 06 17.10.2018 o 07:01 E04. Uzamknuté stanovište/brána/nádoba
Vajnorská 124, 831 04 17.10.2018 o 07:01 E05. Nevyložená nádoba
Sklenárova 42, 821 09 17.10.2018 o 07:00 E01. Prekážka automobil
Gbelská 7, 841 06 17.10.2018 o 06:58 E05. Nevyložená nádoba
K zlatému rohu 3788/2, 841 10 Bratislava 17.10.2018 o 06:58 E05. Nevyložená nádoba
Lietavská 2, 851 06 17.10.2018 o 06:58 E01. Prekážka automobil
Sklenárova 18, 821 09 17.10.2018 o 06:58 E01. Prekážka automobil
Stará vinárska 14, 811 04 17.10.2018 o 06:55 E05. Nevyložená nádoba
Komárovská 51, 821 06 17.10.2018 o 06:55 E05. Nevyložená nádoba
Stará Klenová 15, 831 01 17.10.2018 o 06:53 E05. Nevyložená nádoba
Na Baránku 5, 811 04 17.10.2018 o 06:53 E05. Nevyložená nádoba
Jiráskova 3637, 851 01 17.10.2018 o 06:53 E04. Uzamknuté stanovište/brána/nádoba
Desiata 19, 831 01 17.10.2018 o 06:52 E05. Nevyložená nádoba
Na barine 7, 841 03 17.10.2018 o 06:52 E04. Uzamknuté stanovište/brána/nádoba
Desiata 11, 831 01 17.10.2018 o 06:51 E05. Nevyložená nádoba
Francúzských partizánov 6, 811 04 17.10.2018 o 06:51 E05. Nevyložená nádoba
Hradská 105, 821 07 17.10.2018 o 06:50 E05. Nevyložená nádoba
Studená 4, 821 04 17.10.2018 o 06:49 E05. Nevyložená nádoba
Mlynské nivy 70, 821 05 17.10.2018 o 06:49 E04. Uzamknuté stanovište/brána/nádoba
Desiata 2, 831 01 17.10.2018 o 06:48 E05. Nevyložená nádoba
Ovručská 13, 831 02 17.10.2018 o 06:47 E01. Prekážka automobil
Hradská 140C, 821 07 17.10.2018 o 06:45 E05. Nevyložená nádoba
Deviata 6, 831 01 17.10.2018 o 06:44 E05. Nevyložená nádoba
Hradská 65, 821 07 17.10.2018 o 06:41 E05. Nevyložená nádoba
Goláňova 5, 821 04 17.10.2018 o 06:39 E04. Uzamknuté stanovište/brána/nádoba
Deviata 7A, 831 01 17.10.2018 o 06:38 E05. Nevyložená nádoba
Krajná 26, 821 04 17.10.2018 o 06:38 E05. Nevyložená nádoba
Podlučinského 7, 821 04 17.10.2018 o 06:36 E05. Nevyložená nádoba
Vajnorská 167A, 831 04 17.10.2018 o 06:34 E05. Nevyložená nádoba
Trstínska 87, 841 06 17.10.2018 o 06:32 E05. Nevyložená nádoba
Devínska cesta , 841 10 17.10.2018 o 06:29 E05. Nevyložená nádoba
Stará Vajnorská 17, 831 04 17.10.2018 o 06:24 E05. Nevyložená nádoba
Záhorská 11, 841 06 17.10.2018 o 06:24 E05. Nevyložená nádoba
Jána Raka 2, 841 06 17.10.2018 o 06:23 E05. Nevyložená nádoba
Röntgenova 16, 851 01 17.10.2018 o 06:23 E01. Prekážka automobil
Arménska 1A, 821 06 17.10.2018 o 06:20 E05. Nevyložená nádoba
Arménska 7, 821 06 17.10.2018 o 06:19 E05. Nevyložená nádoba
Porubského 1, 811 06 17.10.2018 o 06:19 E05. Nevyložená nádoba
Porubského 7, 811 06 Bratislava – Staré Mesto 17.10.2018 o 06:17 E05. Nevyložená nádoba
Arménska 11, 821 06 17.10.2018 o 06:15 E05. Nevyložená nádoba
Petzvalova 821 03, 821 03 17.10.2018 o 06:11 E04. Uzamknuté stanovište/brána/nádoba
Bencúrova 8A, 821 04 17.10.2018 o 05:58 E05. Nevyložená nádoba
Devínska cesta 98, 841 04 17.10.2018 o 05:57 E05. Nevyložená nádoba
Ivanská cesta , 821 04 17.10.2018 o 05:55 E05. Nevyložená nádoba
Mýtna 2892/33, 811 07 17.10.2018 o 05:20 E05. Nevyložená nádoba
Námestie 1. mája 18, 811 06 17.10.2018 o 04:56 E05. Nevyložená nádoba
Hollého 1, 811 08 17.10.2018 o 02:17 E01. Prekážka automobil
Guothova 20, 831 01 16.10.2018 o 13:36 E01. Prekážka automobil
Priekopy 20, 821 08 16.10.2018 o 13:00 E04. Uzamknuté stanovište/brána/nádoba
Nové záhrady I 17, 821 05 16.10.2018 o 12:49 E05. Nevyložená nádoba
Hradská 71, 821 07 16.10.2018 o 12:44 E05. Nevyložená nádoba
Štefana Králika 17, 841 08 Bratislava – Devínska Nová Ves 16.10.2018 o 12:44 E05. Nevyložená nádoba
, 841 08 Bratislava 16.10.2018 o 12:41 E05. Nevyložená nádoba
Bajzova 10, 821 08 16.10.2018 o 12:17 E01. Prekážka automobil
, 841 08 Bratislava 16.10.2018 o 12:16 E05. Nevyložená nádoba
Parcelná 25, 821 06 16.10.2018 o 12:14 E05. Nevyložená nádoba
Bajkalská 12D, 821 08 16.10.2018 o 12:12 E01. Prekážka automobil
Novohorská 38, 831 06 16.10.2018 o 12:10 E05. Nevyložená nádoba
Nové záhrady VI 3, 821 05 16.10.2018 o 11:58 E05. Nevyložená nádoba
Černyševského 50, 851 01 16.10.2018 o 11:57 E01. Prekážka automobil
Mraziarenská 5, 821 08 16.10.2018 o 11:56 E01. Prekážka automobil
Barónka 28, 831 06 Rača 16.10.2018 o 11:55 E05. Nevyložená nádoba
Technická 4313/7, 831 04 16.10.2018 o 11:52 E05. Nevyložená nádoba
Trojičné nám. 10, 821 06 16.10.2018 o 11:51 E05. Nevyložená nádoba
Daxnerovo námestie 5, 821 08 16.10.2018 o 11:44 E01. Prekážka automobil
Panenská 33, 811 03 Bratislava – Staré Mesto 16.10.2018 o 11:43 E01. Prekážka automobil
Námestie hraničiarov 8A, 851 03 16.10.2018 o 11:40 E01. Prekážka automobil
Strmý vŕšok 150, 841 06 16.10.2018 o 11:40 E05. Nevyložená nádoba
Stupavská 33D, 831 06 16.10.2018 o 11:38 E05. Nevyložená nádoba
Gessayova 25, 851 03 16.10.2018 o 11:30 E01. Prekážka automobil
Stará Vajnorská 4, 831 04 16.10.2018 o 11:27 E05. Nevyložená nádoba
Pod Zečákom 4, 841 03 16.10.2018 o 11:27 E05. Nevyložená nádoba
Stará Vajnorská 72, 831 04 16.10.2018 o 11:24 E05. Nevyložená nádoba
Krajinská 1, 821 06 16.10.2018 o 11:22 E05. Nevyložená nádoba
Pri kolíske 64, 831 06 16.10.2018 o 11:22 E05. Nevyložená nádoba
Nad jazierkom 27, 831 07 Bratislava 16.10.2018 o 11:15 E05. Nevyložená nádoba
Pod Zečákom 32, 841 03 16.10.2018 o 11:15 E05. Nevyložená nádoba
Stará Vajnorská 17, 831 04 16.10.2018 o 11:13 E05. Nevyložená nádoba
Železničná 23, 821 07 16.10.2018 o 11:12 E05. Nevyložená nádoba
Hradská 28, 821 07 16.10.2018 o 11:09 E04. Uzamknuté stanovište/brána/nádoba
Stavbárska 27, 821 07 16.10.2018 o 11:09 E05. Nevyložená nádoba
Mojmírova 12, 821 08 16.10.2018 o 11:04 E05. Nevyložená nádoba
Rácova 1, 841 03 16.10.2018 o 10:54 E05. Nevyložená nádoba
Horská 4, 831 02 16.10.2018 o 10:49 E01. Prekážka automobil
Hrušovská 57, 821 07 16.10.2018 o 10:48 E01. Prekážka automobil
Milana Marečka 3, 841 08 16.10.2018 o 10:46 E01. Prekážka automobil
Martinčekova 33, 821 09 16.10.2018 o 10:45 E01. Prekážka automobil
Liščie nivy 19, 821 08 16.10.2018 o 10:45 E05. Nevyložená nádoba
Tomanova 85, 831 07 Bratislava 16.10.2018 o 10:43 E05. Nevyložená nádoba
Zvončeková 42, 831 06 16.10.2018 o 10:40 E05. Nevyložená nádoba
Horné Židiny 3, 831 01 16.10.2018 o 10:34 E05. Nevyložená nádoba
Povoznícka 3, 841 03 16.10.2018 o 10:34 E05. Nevyložená nádoba
Belehradská 5, 831 04 16.10.2018 o 10:34 E01. Prekážka automobil
Unnamed Road , 841 07 16.10.2018 o 10:24 E05. Nevyložená nádoba
Hrušovská 15, 821 07 16.10.2018 o 10:24 E05. Nevyložená nádoba
Hrušovská 20, 821 07 16.10.2018 o 10:22 E05. Nevyložená nádoba
Priama cesta 17, 841 10 16.10.2018 o 10:22 E05. Nevyložená nádoba
Bajkalská 27, 821 01 16.10.2018 o 10:18 E01. Prekážka automobil
Pod Kobylou 1, 841 10 16.10.2018 o 10:17 E05. Nevyložená nádoba
Kopčianska 65, 851 01 16.10.2018 o 10:13 E05. Nevyložená nádoba
Martinčekova 13, 821 01 16.10.2018 o 10:08 E01. Prekážka automobil
Hadia cesta 1, 841 10 16.10.2018 o 09:58 E05. Nevyložená nádoba
Jadrová 9, 821 02 16.10.2018 o 09:55 E01. Prekážka automobil
Tylova 3, 831 04 16.10.2018 o 09:48 E05. Nevyložená nádoba
Podjavorinskej 11, 811 03 16.10.2018 o 09:41 E01. Prekážka automobil
Za Tehelňou 5, 821 04 16.10.2018 o 09:31 E05. Nevyložená nádoba
M. Schneidra Trnavského 2B, 841 01 16.10.2018 o 09:26 E04. Uzamknuté stanovište/brána/nádoba
Pri Bielom kríži 4, 831 02 16.10.2018 o 09:04 E05. Nevyložená nádoba
Nobelova 3A, 831 02 16.10.2018 o 09:02 E01. Prekážka automobil
Bulharská 16, 821 04 16.10.2018 o 08:59 E05. Nevyložená nádoba
Františkánska 8, 811 01 16.10.2018 o 08:53 E05. Nevyložená nádoba
Františkánske nám. 9, 811 01 16.10.2018 o 08:52 E07. Znečistenie SZ
Vidlicová 33, 831 01 16.10.2018 o 08:47 E05. Nevyložená nádoba
Račianska 94, 831 02 16.10.2018 o 08:38 E05. Nevyložená nádoba
Pri vinohradoch 340, 831 06 16.10.2018 o 08:31 E05. Nevyložená nádoba
Lediny IV 10, 841 03 16.10.2018 o 08:28 E05. Nevyložená nádoba
Prúdová 4, 821 05 16.10.2018 o 08:25 E05. Nevyložená nádoba
Pri vinohradoch 233, 831 06 16.10.2018 o 08:21 E05. Nevyložená nádoba
Kúpeľná 1, 811 02 Bratislava – Staré Mesto 16.10.2018 o 08:19 E05. Nevyložená nádoba
Margarétová 23, 821 07 16.10.2018 o 08:18 E05. Nevyložená nádoba
Koprivnická 14, 841 01 16.10.2018 o 08:17 E05. Nevyložená nádoba
Luhačovická 18, 821 04 16.10.2018 o 08:16 E07. Znečistenie SZ
Jesienková 13, 821 07 16.10.2018 o 08:13 E05. Nevyložená nádoba
Popovova 10, 841 01 16.10.2018 o 08:07 E05. Nevyložená nádoba
Ostružinová 7, 821 07 16.10.2018 o 08:04 E05. Nevyložená nádoba
Podbrezovská 5, 831 06 16.10.2018 o 08:04 E05. Nevyložená nádoba
Rajtákova 10, 841 03 16.10.2018 o 08:02 E05. Nevyložená nádoba
Teslova 33, 821 02 16.10.2018 o 08:00 E05. Nevyložená nádoba
Kultúrna 33, 821 04 16.10.2018 o 08:00 E05. Nevyložená nádoba
Ľubovníková 18, 841 07 16.10.2018 o 07:59 E05. Nevyložená nádoba
Pri vinohradoch 199, 831 06 16.10.2018 o 07:57 E05. Nevyložená nádoba
Brižitská 24, 841 01 16.10.2018 o 07:56 E05. Nevyložená nádoba
Brižitská 23, 841 01 Bratislava 16.10.2018 o 07:55 E05. Nevyložená nádoba
Pri vinohradoch 208, 831 06 16.10.2018 o 07:51 E05. Nevyložená nádoba
Marhuľová 11, 821 07 16.10.2018 o 07:50 E05. Nevyložená nádoba
Dlhé diely II 5, 841 04 16.10.2018 o 07:46 E05. Nevyložená nádoba
Jadranská 38, 841 01 16.10.2018 o 07:45 E05. Nevyložená nádoba
Hrušovská 28, 821 07 16.10.2018 o 07:43 E05. Nevyložená nádoba
Jakabova 5, 821 04 16.10.2018 o 07:38 E05. Nevyložená nádoba
Polianky 17, 831 01 16.10.2018 o 07:36 E04. Uzamknuté stanovište/brána/nádoba
Dlhé diely I 6, 841 04 16.10.2018 o 07:36 E05. Nevyložená nádoba
Galaktická 8, 821 02 16.10.2018 o 07:35 E01. Prekážka automobil
Hattalova 10, 831 03 16.10.2018 o 07:32 E05. Nevyložená nádoba
Buzalkova 24, 831 07 Bratislava 16.10.2018 o 07:30 E05. Nevyložená nádoba
Ríbezľová 10, 821 07 16.10.2018 o 07:29 E05. Nevyložená nádoba
Pluhová 55, 831 03 16.10.2018 o 07:29 E05. Nevyložená nádoba
Podlesná 2, 841 03 16.10.2018 o 07:27 E05. Nevyložená nádoba
Kovorobotnícka 1, 821 04 16.10.2018 o 07:26 E05. Nevyložená nádoba
Pri Dynamitke 38, 831 03 16.10.2018 o 07:26 E05. Nevyložená nádoba
Hrušovská 48, 821 07 16.10.2018 o 07:23 E05. Nevyložená nádoba
Pri vinohradoch 11, 831 06 16.10.2018 o 07:22 E05. Nevyložená nádoba
Pri vinohradoch 8, 831 06 16.10.2018 o 07:21 E05. Nevyložená nádoba
Hrušovská 50A, 821 07 16.10.2018 o 07:20 E05. Nevyložená nádoba
Kovorobotnícka 32, 821 04 Tvoj IT 16.10.2018 o 07:19 E05. Nevyložená nádoba
Kovorobotnícka 32, 821 04 Tvoj IT 16.10.2018 o 07:18 E05. Nevyložená nádoba
Dlhé diely III 12, 841 04 16.10.2018 o 07:17 E05. Nevyložená nádoba
Havelkova 30, 841 03 16.10.2018 o 07:14 E05. Nevyložená nádoba
Železná 31, 821 04 16.10.2018 o 07:14 E05. Nevyložená nádoba
Varšavská 22, 831 03 16.10.2018 o 07:14 E05. Nevyložená nádoba
Havelkova 36, 841 03 16.10.2018 o 07:11 E05. Nevyložená nádoba
Železná 12, 821 04 16.10.2018 o 07:11 E05. Nevyložená nádoba
Tehelňa 20, 841 07 16.10.2018 o 07:11 E01. Prekážka automobil
Rovniankova 1, 851 02 16.10.2018 o 07:10 E04. Uzamknuté stanovište/brána/nádoba
Brezovská 2, 831 03 16.10.2018 o 07:10 E05. Nevyložená nádoba
Tehelňa 3, 841 07 16.10.2018 o 07:07 E01. Prekážka automobil
Záborského 35, 831 03 16.10.2018 o 07:06 E05. Nevyložená nádoba
Koperníkova 8, 821 04 16.10.2018 o 07:05 E05. Nevyložená nádoba
Riazanská 22, 831 03 16.10.2018 o 07:03 E05. Nevyložená nádoba
Jelačičova 8, 821 08 16.10.2018 o 07:01 E01. Prekážka automobil
Čučoriedková 10, 821 07 16.10.2018 o 07:00 E05. Nevyložená nádoba
Riazanská 38, 831 03 16.10.2018 o 06:59 E05. Nevyložená nádoba
Čučoriedková 12, 821 07 16.10.2018 o 06:59 E05. Nevyložená nádoba
Juraja Hronca 6, 841 02 16.10.2018 o 06:58 E05. Nevyložená nádoba
Bielkova 19, 821 04 16.10.2018 o 06:58 E05. Nevyložená nádoba
Osuského 24, 851 03 16.10.2018 o 06:57 E01. Prekážka automobil
Rebarborová 51, 821 07 16.10.2018 o 06:55 E05. Nevyložená nádoba
Nobelova 26, 831 02 16.10.2018 o 06:54 E01. Prekážka automobil
Jelačičova 1, 821 08 16.10.2018 o 06:49 E01. Prekážka automobil
Cesta na Klanec 61, 841 03 16.10.2018 o 06:48 E05. Nevyložená nádoba
Slovinská 10, 821 04 16.10.2018 o 06:48 E05. Nevyložená nádoba
Čachtická 31, 831 06 16.10.2018 o 06:44 E05. Nevyložená nádoba
Široká 43, 831 07 Bratislava 16.10.2018 o 06:44 E05. Nevyložená nádoba
Táborská 17, 821 04 16.10.2018 o 06:41 E05. Nevyložená nádoba
Edisonova 43, 821 04 16.10.2018 o 06:38 E07. Znečistenie SZ
Albánska 8, 831 06 16.10.2018 o 06:29 E05. Nevyložená nádoba
Stavbárska 22, 821 07 16.10.2018 o 06:28 E05. Nevyložená nádoba
Stavbárska 11, 821 07 16.10.2018 o 06:24 E05. Nevyložená nádoba
Hybešova 45, 831 06 16.10.2018 o 06:19 E05. Nevyložená nádoba
Žitná 24, 831 06 16.10.2018 o 06:18 E05. Nevyložená nádoba
Štiavnická 4, 821 04 16.10.2018 o 06:18 E05. Nevyložená nádoba
Ondrejská 1, 831 06 16.10.2018 o 06:15 E05. Nevyložená nádoba
Svätovojtešská 25, 831 03 16.10.2018 o 06:14 E05. Nevyložená nádoba
Koprivnická 20, 841 01 16.10.2018 o 06:12 E05. Nevyložená nádoba
Ivanská cesta 15, 821 04 16.10.2018 o 06:12 E04. Uzamknuté stanovište/brána/nádoba
Tulipánová 36, 841 01 16.10.2018 o 06:11 E05. Nevyložená nádoba
Pribinova , 811 09 16.10.2018 o 06:08 E05. Nevyložená nádoba
Pri mlyne 18, 831 07 Bratislava 16.10.2018 o 06:08 E05. Nevyložená nádoba
Pluhová 12, 831 03 16.10.2018 o 06:03 E05. Nevyložená nádoba
Mrazová 21, 831 06 16.10.2018 o 06:02 E05. Nevyložená nádoba
Rožňavská 30, 821 04 16.10.2018 o 05:38 E05. Nevyložená nádoba
Devínska cesta 8, 841 04 16.10.2018 o 05:32 E05. Nevyložená nádoba
Ventúrska 12, 811 01 16.10.2018 o 04:42 E05. Nevyložená nádoba
Šulekova 18, 811 06 16.10.2018 o 04:18 E01. Prekážka automobil
Hollého 1, 811 08 16.10.2018 o 01:55 E01. Prekážka automobil
Budovateľská 9, 821 08 15.10.2018 o 13:45 E01. Prekážka automobil
Matejkova 20, 841 05 15.10.2018 o 13:27 E01. Prekážka automobil
Matejkova 13, 841 05 15.10.2018 o 13:25 E04. Uzamknuté stanovište/brána/nádoba
Niťová 3, 821 08 15.10.2018 o 13:25 E01. Prekážka automobil
Karloveská 1A, 841 04 15.10.2018 o 13:09 E01. Prekážka automobil
Bohrova 11, 851 01 15.10.2018 o 13:00 E01. Prekážka automobil
Nobelovo námestie 6, 851 01 15.10.2018 o 12:56 E01. Prekážka automobil
Košická 42, 821 08 15.10.2018 o 12:53 E01. Prekážka automobil
Legionárska 2, 811 07 15.10.2018 o 12:47 E05. Nevyložená nádoba
Hlboká cesta 5, 811 05 15.10.2018 o 12:43 E01. Prekážka automobil
Slovnaftská 51, 821 07 15.10.2018 o 12:38 E01. Prekážka automobil
Primoravská 4, 841 07 15.10.2018 o 12:26 E05. Nevyložená nádoba
Štefana Králika 12, 841 08 15.10.2018 o 12:08 E01. Prekážka automobil
Sovia 4, 831 01 15.10.2018 o 11:28 E05. Nevyložená nádoba
Brusnicová 10G, 831 01 15.10.2018 o 11:25 E05. Nevyložená nádoba
Oriešková 11, 821 05 15.10.2018 o 11:23 E05. Nevyložená nádoba
Sovia 7, 831 01 15.10.2018 o 11:23 E05. Nevyložená nádoba
Andreja Mráza 8, 821 04 15.10.2018 o 11:21 E05. Nevyložená nádoba
Gessayova 25, 851 03 15.10.2018 o 11:19 E01. Prekážka automobil
Štefánikova 19, 811 05 15.10.2018 o 11:18 E05. Nevyložená nádoba
Záhradnícka 63, 821 08 15.10.2018 o 11:15 E01. Prekážka automobil
Bajkalská 41, 821 05 15.10.2018 o 11:12 E05. Nevyložená nádoba
Devätinová 35, 821 06 15.10.2018 o 11:08 E01. Prekážka automobil
Prostredná 46, 900 21 Svätý Jur 15.10.2018 o 10:54 E04. Uzamknuté stanovište/brána/nádoba
Záhradnícka 69, 821 08 15.10.2018 o 10:51 E01. Prekážka automobil
Hollého 1, 811 08 15.10.2018 o 10:38 E01. Prekážka automobil
Heydukova 33, 811 08 15.10.2018 o 10:32 E01. Prekážka automobil
Desiata 21, 831 01 15.10.2018 o 10:28 E05. Nevyložená nádoba
Riazanská 59, 831 03 15.10.2018 o 10:18 E05. Nevyložená nádoba
Slnečná 11, 831 03 15.10.2018 o 10:16 E05. Nevyložená nádoba
Limbová , 831 01 15.10.2018 o 10:13 E01. Prekážka automobil
Hodonínska 13, 841 03 Lamač 15.10.2018 o 10:05 E04. Uzamknuté stanovište/brána/nádoba
Matejkova 20, 841 05 15.10.2018 o 09:56 E04. Uzamknuté stanovište/brána/nádoba
Záruby III 14, 831 01 15.10.2018 o 09:56 E05. Nevyložená nádoba
Ul. 1. mája 1, 841 07 15.10.2018 o 09:54 E05. Nevyložená nádoba
Ul. 1. mája 29, 841 07 15.10.2018 o 09:45 E05. Nevyložená nádoba
Gessayova 25, 851 03 15.10.2018 o 09:45 E01. Prekážka automobil
Bratislavská 32, 841 06 15.10.2018 o 09:37 E05. Nevyložená nádoba
Horská 11, 831 01 15.10.2018 o 09:37 E01. Prekážka automobil
Kosatcová 25, 841 07 15.10.2018 o 09:33 E05. Nevyložená nádoba
Kosatcová 9, 841 07 Bratislava – Devínska Nová Ves 15.10.2018 o 09:28 E05. Nevyložená nádoba
Kosatcová 1, 841 07 15.10.2018 o 09:27 E05. Nevyložená nádoba
Na grbe 12, 841 07 15.10.2018 o 09:25 E05. Nevyložená nádoba
Charkovská 3, 841 07 15.10.2018 o 09:21 E05. Nevyložená nádoba
Charkovská 15, 841 07 15.10.2018 o 09:18 E05. Nevyložená nádoba
Alstrova 247, 831 06 15.10.2018 o 09:18 E05. Nevyložená nádoba
Novoveská 47, 841 07 15.10.2018 o 09:13 E05. Nevyložená nádoba
Bridlicová 23, 841 07 15.10.2018 o 08:58 E05. Nevyložená nádoba
Pri Vápenickom potoku 20, 841 06 15.10.2018 o 08:55 E05. Nevyložená nádoba
Jantárová 48, 851 10 15.10.2018 o 08:51 E05. Nevyložená nádoba
Podkerepušky 29, 841 06 15.10.2018 o 08:47 E05. Nevyložená nádoba
Donovalova 2, 811 06 15.10.2018 o 08:44 E05. Nevyložená nádoba
Donovalova 4, 811 06 15.10.2018 o 08:42 E04. Uzamknuté stanovište/brána/nádoba
Radvanská 7A, 811 01 15.10.2018 o 08:40 E05. Nevyložená nádoba
Rajecká 14145/40, 821 07 15.10.2018 o 08:36 E01. Prekážka automobil
Korabinského 42, 811 02 15.10.2018 o 08:32 E05. Nevyložená nádoba
Istrijská 101, 841 07 15.10.2018 o 08:26 E05. Nevyložená nádoba
Dunajská 24, 811 08 15.10.2018 o 08:25 E05. Nevyložená nádoba
Rybničná 13, 831 07 Bratislava 15.10.2018 o 08:21 E05. Nevyložená nádoba
Alstrova 57, 831 06 15.10.2018 o 08:20 E05. Nevyložená nádoba
Novosvetská 18, 811 06 15.10.2018 o 08:20 E05. Nevyložená nádoba
Mlynská dolina 54, 811 02 15.10.2018 o 08:20 E05. Nevyložená nádoba
Novosvetská 17, 811 06 15.10.2018 o 08:19 E05. Nevyložená nádoba
Osloboditeľská 26, 831 07 Bratislava 15.10.2018 o 08:17 E05. Nevyložená nádoba
Slávičie údolie 120, 811 02 15.10.2018 o 08:15 E05. Nevyložená nádoba
Francúzských partizánov 3, 811 04 15.10.2018 o 08:08 E07. Znečistenie SZ
Slávičie údolie 55A, 811 02 15.10.2018 o 08:08 E05. Nevyložená nádoba
Vančurova 20, 831 01 15.10.2018 o 08:07 E05. Nevyložená nádoba
Francúzských partizánov 2, 811 04 15.10.2018 o 08:06 E05. Nevyložená nádoba
Stolárska 18, 831 06 15.10.2018 o 08:05 E05. Nevyložená nádoba
Vrchná 3, 811 02 15.10.2018 o 08:04 E05. Nevyložená nádoba
Medzierka 1, 811 01 15.10.2018 o 08:03 E05. Nevyložená nádoba
Slávičie údolie 11, 811 02 15.10.2018 o 08:02 E05. Nevyložená nádoba
Ihrisková 14, 831 06 15.10.2018 o 07:59 E05. Nevyložená nádoba
Demänovská 15, 831 06 15.10.2018 o 07:54 E05. Nevyložená nádoba
Demänovská 42, 831 06 15.10.2018 o 07:53 E05. Nevyložená nádoba
Mlynská 9, 841 07 Bratislava – Devínska Nová Ves 15.10.2018 o 07:53 E05. Nevyložená nádoba
Suchá Ulica 13, 831 01 15.10.2018 o 07:50 E05. Nevyložená nádoba
Tichá 31, 811 02 15.10.2018 o 07:43 E05. Nevyložená nádoba
Trnková 62, 851 10 Bratislava 15.10.2018 o 07:38 E05. Nevyložená nádoba
Suchá Ulica 17, 831 01 15.10.2018 o 07:37 E05. Nevyložená nádoba
Suchá Ulica 23, 831 01 15.10.2018 o 07:35 E01. Prekážka automobil
Hrebendova 21, 811 02 15.10.2018 o 07:32 E05. Nevyložená nádoba
Východná 3, 831 06 15.10.2018 o 07:32 E05. Nevyložená nádoba
Hrebendova 21, 811 02 15.10.2018 o 07:31 E05. Nevyložená nádoba
Tehliarska 11, 841 07 15.10.2018 o 07:26 E05. Nevyložená nádoba
Páričkova 16, 821 08 15.10.2018 o 07:25 E04. Uzamknuté stanovište/brána/nádoba
Cesta na Senec 2B, 821 04 15.10.2018 o 07:25 E05. Nevyložená nádoba
Hrebendova 9, 811 02 15.10.2018 o 07:24 E05. Nevyložená nádoba
Ílová 25, 841 07 15.10.2018 o 07:22 E05. Nevyložená nádoba
Hrebendova 22, 811 02 15.10.2018 o 07:22 E05. Nevyložená nádoba
Šúrska 2, 831 06 15.10.2018 o 07:20 E05. Nevyložená nádoba
Korytnická 82107, 821 06 15.10.2018 o 07:18 E04. Uzamknuté stanovište/brána/nádoba
Bôrik 5A, 811 02 15.10.2018 o 07:17 E05. Nevyložená nádoba
Karadžičova 7244/8, 821 08 15.10.2018 o 07:16 E04. Uzamknuté stanovište/brána/nádoba
Bôrik 11A, 811 02 15.10.2018 o 07:16 E05. Nevyložená nádoba
Tylova 3, 831 04 15.10.2018 o 07:16 E05. Nevyložená nádoba
Bôrik 13, 811 02 15.10.2018 o 07:15 E05. Nevyložená nádoba
Mudroňova 5, 811 01 15.10.2018 o 07:03 E05. Nevyložená nádoba
Pavlovova 3, 821 08 15.10.2018 o 06:55 E04. Uzamknuté stanovište/brána/nádoba
Stavbárska 19, 821 07 15.10.2018 o 06:54 E04. Uzamknuté stanovište/brána/nádoba
Velehradská 11, 821 08 15.10.2018 o 06:51 E05. Nevyložená nádoba
Krátka 9, 811 03 15.10.2018 o 06:50 E05. Nevyložená nádoba
Opletalova 34, 841 07 15.10.2018 o 06:50 E05. Nevyložená nádoba
Studená 5, 821 04 15.10.2018 o 06:45 E05. Nevyložená nádoba
Lermontovova 14, 811 05 15.10.2018 o 06:38 E05. Nevyložená nádoba
Kuklovská 9, 841 04 15.10.2018 o 06:37 E05. Nevyložená nádoba
Koceľova 9, 821 08 Ružinov 15.10.2018 o 06:36 E04. Uzamknuté stanovište/brána/nádoba
Istrijská 118, 841 07 15.10.2018 o 06:27 E05. Nevyložená nádoba
Pestovateľská 10, 821 04 15.10.2018 o 06:24 E05. Nevyložená nádoba
Galvaniho 16, 821 04 15.10.2018 o 06:22 E05. Nevyložená nádoba
Pod Rovnicami 12, 841 04 15.10.2018 o 06:22 E05. Nevyložená nádoba
Hanulova 5, 841 01 15.10.2018 o 06:20 E01. Prekážka automobil
Miletičova 9, 821 08 15.10.2018 o 06:17 E05. Nevyložená nádoba
Líščie údolie 57, 841 04 15.10.2018 o 05:59 E05. Nevyložená nádoba
Pestovateľská 4, 821 04 15.10.2018 o 05:29 E05. Nevyložená nádoba
Obchodná 60, 811 06 15.10.2018 o 05:22 E01. Prekážka automobil

Objednávka služieb

← Evidencia neodvezeného odpadu spoločnosti OLO a.s. obsahuje záznamy za posledné 3 dni

  • kliknutím na marker, na mape vľavo, sa zobrazia základné informácie o dôvode nevyvezenia odpadu.
    Pre podrobnejšie informácie, kliknite na: » detailné info.
  • pre vyhľadanie požadovaného záznamu, zadajte svoju ulicu do poľa Vyhladať, ktoré je pod mapou
  • kliknutím na záznam v tabuľke pod mapou, sa na mape zobrazí okno požadovaného záznamu.

Naši partneri - mestské časti Bratislava

partner - Staré Mesto partner - Ružinov partner - Vrakuňa partner - Podunajské Biskupice partner - Nové Mesto partner - Rača partner - Vajnory partner - Karlová Ves partner - Dúbravka partner - Lamač partner - Devín partner - Devínska Nová Ves partner - Záhorská Bystrica partner - Petržalka partner - Jarovce partner - Rusovce partner - Čunovo