Home » Cenník zhodnotenia odpadu v ZEVO

Cenník zhodnotenia odpadu v ZEVO

Zhodnotenie odpadu v ZEVO je spoplatnené podľa platného cenníka. Prijímame iba bezhotovostné platby – kartou alebo na faktúru.

Pre dlhodobú spoluprácu a možnosť platby na faktúru kontaktujte: obchod@olo.sk, 02/50 110 636

 

Cenník služieb ZEVO od 1. januára 2024 (verzia pdf. na stiahnutie tu)

Názov služby 

Jednotka 

Cena bez DPH 

Cena s DPH 

Poplatok za zhodnotenie odpadu v ZEVO podľa IP iných ako uvedených v tabuľke č. 1 a 2 (nižšie)

tona  

95,00 € 

114,00 € 

Poplatok za ručné vykladanie odpadu a zhodnotenie v ZEVO

tona

150,00 € 

180,00 € 

Poplatok za zhodnotenie odpadu v ZEVO pod dozorom – podrvenie a vhadzovanie odpadu / tovaru do zásobníka pod dozorom objednávateľa

tona 

230,00 € 

276,00 € 

Poplatok za zhodnotenie odpadu v ZEVO pod dozorom – vynosenie a vhadzovanie odpadu / tovaru priamo do násypky kotla

tona

195,00 €

234,00 €

Poplatok za službu vykládky VZV

 

prvá začatá hod.

41,25 €

49,50 €

každá ďalšia ½ hod.

18,75 €

22,50 €

Poplatok za vystavenie likvidačného protokolu

kus

5,00 € 

6,00 € 

Poplatok za vystavenie opisu VL

kus

5,00 € 

6,00 € 

Manipulačný poplatok pri príjme odpadov do 20 kg

jedna obsluha

30,00 €

36,00 €

Váženie vozidla bez likvidácie odpadu

jedna obsluha

10,00 €

12,00 €

Zaokrúhľovanie váhy je nastavené na 20 kg, podľa certifikátu o overení váh vystaveným Slovenskou legálnou metrológiou. Prijatie odpadu nad 3,5 t jednorazovo alebo kumulatívne/rok podlieha podmienke uzatvorenia zmluvy s OLO a.s.

 

Tabuľka č.1 – Zoznam odpadov 

Názov 

Jednotka 

Cena bez DPH 

Cena s DPH 

02 01 04 Odpadové plasty (okrem obalov) 

tona  

120,00 € 

144,00 € 

04 02 09 Odpad z kompozitných materiálov (impregnovaný textil, elastomer, piastomér)

tona

120,00 € 

144,00 € 

07 02 13 Odpadový plast

tona 

120,00 € 

144,00 € 

07 02 15 Odpadové prísady iné ako uvedené v 07 02 14

tona

120,00 € 

144,00 € 

07 02 17 Odpady obsahujúce silikóny iné ako uvedené v 07 02 16

tona  

120,00 € 

144,00 € 

09 01 10 Jednorazové kamery bez batérií

tona  

120,00 € 

144,00 € 

09 01 12 Jednorazové kamery s batériami iné ako uvedené v 09 01 11

tona  

120,00 € 

144,00 € 

12 01 05 Hobliny a triesky z plastov

tona  

120,00 € 

144,00 € 

15 01 02 Obaly z plastov

tona  

120,00 € 

144,00 € 

15 01 05 Kompozitné obaly

tona  

120,00 € 

144,00 € 

15 01 06 Zmiešané obaly

tona  

120,00 € 

144,00 € 

15 02 03 Absorbenty, filtračné materiály, handry na čistenie a ochranné odevy iné ako uvedené v 15 02 02 

tona  

120,00 € 

144,00 € 

16 01 19 Plasty

tona  

120,00 € 

144,00 € 

16 01 22 Časti inak nešpecifikované

tona  

120,00 € 

144,00 € 

17 02 03 Plasty

tona  

120,00 € 

144,00 € 

17 09 04 Zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02 a 17 01 03)

tona  

120,00 € 

144,00 € 

18 01 04 Odpady, ktorých zber a zneškodnenie nepodliehajú osobitným požiadavkám z hľadiska prevencie nákazy

tona  

120,00 € 

144,00 € 

18 01 09 Liečivá iné ako uvedené v 18 01 08

tona  

120,00 € 

144,00 € 

18 02 03 Odpady, ktorých zber a zneškodnenie nepodliehajú osobitným požiadavkám z hľadiska prevencie nákazy

tona  

120,00 € 

144,00 € 

18 02 08 Liečivá iné ako uvedené v 18 02 07

tona  

120,00 € 

144,00 € 

19 09 05 Nasýtené alebo použité iontomeničové živice

tona  

120,00 € 

144,00 € 

19 12 04 Plasty a guma

tona  

120,00 € 

144,00 € 

19 12 10 Horľavý odpad (palivo z odpadov)

tona  

120,00 € 

144,00 € 

19 12 12 Iné odpady vrátane zmiešaných materiálov z mechanického spracovania odpadu iné ako uvedené v 19 12 11

tona  

120,00 € 

144,00 € 

20 01 39 Plasty

tona  

120,00 € 

144,00 € 

20 01 32 Liečivá iné ako uvedené v 20 01 31

tona  

120,00 € 

144,00 € 

 

Tabuľka č.2 – Zoznam odpadov 

Názov 

Jednotka 

Cena bez DPH 

Cena s DPH 

20 03 01 Zmesový komunálny odpad

tona  

110,00 € 

132,00 € 

20 03 07 Objemný odpad

tona 

110,00 € 

132,00 €