Obchodné verejné súťaže

Spoločnosť Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. vyhlasuje obchodné verejné súťaže v súlade s ustanoveniami § 281 až § 288 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.

Informácie týkajúce sa spracúvania a ochrany osobných údajov sú dostupné tu.

Aktuálne obchodné verejné súťaže

Predmet predaja/prenájmuTermín predkladania ponúkMinimálna požadovaná cenaZadávacie podkladyPredpokladaný termín predaja/prenájmu

Ukončené obchodné verejné súťaže

Predmet predaja/prenájmuTermín predkladania ponúkMinimálna požadovaná cenaZmluvná cenaDátum podpisu zmluvyVíťaz
Predaj prípojného vozidla HUFFERMANNdo 30.11.2018 do 10:00 hod.841,00 EUR bez DPH1.050,00 EUR bez DPH31.12.2018Richard Vida, Vlky
Predaj nákladného automobilu SCANIA s HYDRAULICKOU RUKOUdo 30.11.2018 do 10:00 hod.6.809,00 EUR bez DPH10.400,00 EUR bez DPH31.12.2018Richard Vida, Vlky
Predaj elektriny vyrobenej z obnoviteľného zdrojado 12.10.2018 do 09:00 hod.40,49 EUR/MWh bez DPH+ 0,50%31.10.2018MAGNA ENERGIA a.s., Piešťany
Predaj nákladného automobilu SCANIA s HYDRAULICKOU RUKOUdo 12.10.2018 do 10:00 hod.13.618,00 EUR bez DPH---
Predaj prípojného vozidla HUFFERMANNdo 12.10.2018 do 10:00 hod.1.682,00 EUR bez DPH---
Zmluva o nájme nebytových priestorov na triedenie a spracovanie zberového papiera a plastovdo 30.08.2016 do 9.00 hod. 169.619,20 EUR bez DPH/1 rok173.000 Eur bez DPH31.07.2017Vassal EKO, s.r.o. Bratislava
Predaj nákladného automobilu IVECO do 21.03.2017 do 10:00 hod. 15.479,- Eur bez DPH15.600 Eur bez DPH11.04.2017B2B RENT s.r.o. Bratislava
Predaj nákladného automobilu MAN – NDdo 21.03.2017 do 10:00 hod.1.900,- Eur bez DPH---
Nájom BUFETU pri Spaľovnido 30.03.2017 do 10:00 hod.1.200 Eur bez DPH/rok/nájom + 132 Eur bez DPH/rok/energie1.200 Eur bez DPH/rok/nájom + 132 Eur bez DPH/rok/energie27.04.2017SLICOM s. r. o.
Bratislava