Home » Odvozový deň ZKO

Odvozový deň ZKO

Bratislavská mestská spoločnosť Odvoz a likvidácia odpadu (OLO a.s.) prináša prehľad odvozových dní zmesového komunálneho odpadu. Odvozový deň si môžete zistiť na základe zadania adresy a/alebo evidenčného čísla.

Ak bývate v bytovom dome, Vaše žiadosti k odvozu odpadu vybavuje Váš správca nehnuteľnosti, preto kontaktujte správcu, nie pracovníkov magistrátu. Váš správca Vás informuje aj o evidenčnom čísle (viď obrázok TU). Toto evidenčné číslo je dôležité hlavne vtedy, ak sa v jednom stanovišti nachádzajú nádoby pre viac vchodov.

Ak ste obyvateľ rodinného domu alebo z akýchkoľvek iných dôvodov platíte za odvoz odpadu priamo Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy, evidenčné číslo, ktoré Vám pridelil Magistrát nájdete na výmere (viď obrázok TU). Požiadavky na zmeny vo veci odvozu zmesového komunálneho odpadu smerujte na správkyne poplatku, kontakty nájdete tu: https://bratislava.sk/sk/poplatky-za-komunalne-odpady-a-drobne-stavebne-odpady

V prípade, ak máte interval odvozu zmesového komunálneho odpadu 1x za 28 dní, Váš harmonogram odvozu nájdete TU

 

NÁJDITE SI SVOJ ODVOZOVÝ DEŇ ZMESOVÉHO KOMUNÁLNEHO ODPADU
Tento týždeň je nepárny [21. týždeň]

Harmonogram odvozu ZKO je platný od 4.marca 2024. V prípade, ak ste požiadali o zmenu intervalu odvozu, ten bude aktualizovaný v priebehu apríla 2024.

Pre plné zobrazenie tabuľky, prosíme otočte vaše mobilné zariadenie na šírku, alebo kliknite na „+“ pre zobrazenie celého záznamu.