Home » Zverejňovanie informácií na základe uznesenia MsZ č. 135/2015 zo dňa 28.5.2015

Zverejňovanie informácií na základe uznesenia MsZ č. 135/2015 zo dňa 28.5.2015

  1. Zoznam zaplatených faktúr za dodanie tovarov alebo služieb, vystavených na sumu vyššiu ako 1 000,00 Eur pri jednej faktúre:

♦ máj 2020    ♦ apríl 2020    ♦ marec 2020     ♦ február 2020     ♦ január 2020     ♦ december 2019     ♦ november 2019     ♦ október 2019     ♦ september 2019      ♦ august 2019      ♦ júl 2019     ♦ jún 2019      ♦ máj 2019      ♦ apríl 2019     ♦ marec 2019      ♦ február 2019      ♦ január 2019      ♦ december 2018     ♦ november 2018      ♦ október 2018      ♦ september 2018     ♦ august 2018     ♦ júl 2018      ♦ jún 2018     ♦ máj 2018     ♦ apríl 2018     ♦ marec 2018     ♦ február 2018      ♦ január 2018     ♦ december 2017     ♦ november 2017     ♦ október 2017     ♦ september 2017     ♦ august 2017      ♦ júl 2017      ♦ jún 2017    ♦ máj 2017      ♦ apríl 2017     ♦ marec 2017     ♦ február 2017     ♦ január 2017     ♦ december 2016    ♦ november 2016     ♦ október 2016     ♦ september 2016     ♦ august 2016     ♦ júl 2016     ♦ jún 2016     ♦ máj 2016     ♦ apríl 2016      ♦ marec 2016     ♦ február 2016     ♦ január 2016     ♦ december 2015     ♦ november 2015     ♦ október 2015     ♦ september 2015      ♦ august 2015          ♦ júl 2015           ♦ jún 2015          ♦ máj 2015

  1. Zoznam objednávok na dodanie tovarov alebo služieb vystavených príslušnou obchodnou spoločnosťou, ktorých predmetom je záväzok dodávateľa dodať tovary alebo služby v hodnote prevyšujúcej 1 000,00 Eur pri jednej objednávke:

♦ máj 2020     ♦ apríl 2020     ♦ marec 2020     ♦ február 2020     ♦ január 2020     ♦ december 2019      ♦ november 2019     ♦ október 2019      ♦ september 2019     ♦ august 2019     ♦ júl 2019     ♦ jún 2019      ♦ máj 2019     ♦ apríl 2019     ♦ marec 2019     ♦ február 2019     ♦ január 2019     ♦ december 2018     ♦ november 2018     ♦ október 2018     ♦ september 2018     ♦ august 2018      ♦ júl 2018     ♦ jún 2018     ♦ máj 2018     ♦ apríl 2018     ♦ marec 2018     ♦ február 2018     ♦ január 2018      ♦ december 2017     ♦ november 2017     ♦ október 2017     ♦ september 2017     ♦ august 2017     ♦ júl 2017     ♦ jún 2017     ♦ máj 2017     ♦ apríl 2017     ♦ marec 2017     ♦ február 2017     ♦ január 2017     ♦ december 2016     ♦ november 2016     ♦ október 2016     ♦ september 2016     ♦ august 2016     ♦ júl 2016     ♦ jún 2016     ♦ máj 2016     ♦ apríl 2016     ♦ marec 2016     ♦ február 2016     ♦ január 2016     ♦ december 2015     ♦ november 2015     ♦ október 2015     ♦ september 2015     ♦ august 2015         ♦ júl 2015          ♦ jún 2015         ♦ máj 2015

  1. Zoznam zmlúv na dodanie tovarov alebo služieb uzatvorených príslušnou obchodnou spoločnosťou, ktorých predmetom je záväzok dodávateľa dodať tovary alebo služby v hodnote prevyšujúcej 1 000,00 Eur pri jednej zmluve:

august_2020     ♦ júl_2020     ♦ jún_2020     ♦ máj 2020     ♦ apríl 2020     ♦ marec 2020     ♦ február 2020     ♦ január 2020     ♦ december 2019     ♦ november 2019     ♦ október 2019     ♦ september 2019     ♦ august 2019     ♦ júl 2019     ♦ jún 2019       ♦ máj 2019     ♦ apríl 2019     ♦ marec 2019     ♦ február 2019    ♦ január 2019     ♦ december 2018     ♦ november 2018     ♦ október 2018     ♦ september 2018     ♦ august 2018      ♦ júl 2018     ♦ jún 2018     ♦ máj 2018     ♦ apríl 2018     ♦ marec 2018     ♦ február 2018     ♦ január 2018      ♦ december 2017     ♦ november 2017     ♦ október 2017     ♦ september 2017     ♦ august 2017     ♦ júl 2017     ♦ jún 2017     ♦ máj 2017     ♦ apríl 2017     ♦ marec 2017     ♦ február 2017     ♦ január 2017     ♦ december 2016     ♦ november 2016     ♦ október 2016     ♦ september 2016     ♦ august 2016     ♦ júl 2016     ♦ jún 2016     ♦ máj 2016     ♦ apríl 2016     ♦ marec 2016     ♦ február 2016     ♦ január 2016     ♦ december 2015     ♦ november 2015     ♦ október 2015     ♦ september 2015     ♦ august 2015          ♦ júl 2015          ♦ jún 2015          ♦ máj 2015

  1. Zoznam verejných obstarávaní vyhlásených v súlade s plánom verejného obstarávania, ktoré boli ukončené podpisom zmluvy s dodávateľom:

♦ apríl 2020   ♦ marec 2020    ♦ február 2020     ♦ január 2020     ♦ december 2019     ♦ november 2019    ♦ október 2019     ♦ september 2019     ♦ august 2019     ♦ júl 2019     ♦ jún 2019      ♦ máj 2019     ♦ apríl 2019     ♦ marec 2019      ♦ február 2019     ♦ január 2019     ♦ december 2018     ♦ november 2018     ♦ október 2018     ♦ september 2018     ♦ august 2018      ♦ júl 2018     ♦ jún 2018     ♦ máj 2018      ♦ apríl 2018     ♦ marec 2018     ♦ február 2018     ♦ január 2018      ♦ december 2017     ♦ november 2017     ♦ október 2017     ♦ september 2017     ♦ august 2017     ♦ júl 2017     ♦ jún 2017     ♦ máj 2017     ♦ apríl 2017     ♦ marec 2017     ♦ február 2017     ♦ január 2017     ♦ december 2016     ♦ november 2016     ♦ október 2016     ♦ september 2016     ♦ august 2016     ♦ júl 2016     ♦ jún 2016     ♦ máj 2016     ♦ apríl 2016     ♦ marec 2016     ♦ február 2016     ♦ január 2016     ♦ december 2015     ♦ november 2015     ♦ október 2015     ♦ september 2015     ♦ august 2015          ♦ júl 2015          ♦ jún 2015          ♦ máj 2015

  1. Zoznam verejných obstarávaní vyhlásených v súlade s plánom verejného obstarávania, ktoré boli vyhlásené, ale ku dňu spracovania správy neboli ukončené podpisom zmluvy s dodávateľom:

♦ apríl 2020     ♦ marec 2020     ♦ február 2020     ♦ január 2020     ♦ december 2019     ♦ november 2019    ♦ september 2019     ♦ august 2019     ♦ júl 2019     ♦ jún 2019      ♦ máj 2019     ♦ apríl 2019      ♦ marec 2019      ♦ február 2019     ♦ január 2019     ♦ december 2018     ♦ november 2018     ♦ október 2018     ♦ september 2018     ♦ august 2018      ♦ júl 2018     ♦ jún 2018     ♦ máj 2018     ♦ apríl 2018     ♦ marec 2018     ♦ február 2018     ♦ január 2018      ♦ december 2017     ♦ november 2017     ♦ október 2017     ♦ september 2017     ♦ august 2017     ♦ júl 2017     ♦ jún 2017     ♦ máj 2017     ♦ apríl 2017     ♦ marec 2017     ♦ február 2017     ♦ január 2017     ♦ december 2016     ♦ november 2016     ♦ október 2016     ♦ september 2016     ♦ august 2016     ♦ júl 2016     ♦ jún 2016     ♦ máj 2016     ♦ apríl 2016     ♦ marec 2016     ♦ február 2016     ♦ január 2016     ♦ december 2015     ♦ november 2015     ♦ október 2015     ♦ september 2015     ♦ august 2015          ♦ júl 2015          ♦ jún 2015          ♦ máj 2015

  1. Zoznam verejných obstarávaní, ktoré boli vyhlásené, ale neboli uvedené v pláne verejného obstarávania:

♦ apríl 2020      ♦ marec 2020      ♦ február 2020      ♦ január 2020      ♦ december 2019    ♦ november 2019     ♦ október 2019     ♦ september 2019     ♦ august 2019     ♦ júl 2019     ♦ jún 2019      ♦ máj 2019     ♦ apríl 2019      ♦ marec 2019      ♦ február 2019      ♦ január 2019     ♦ december 2018     ♦ november 2018     ♦ október 2018     ♦ september 2018     ♦ august 2018      ♦ júl 2018     ♦ jún 2018     ♦ máj 2018     ♦ apríl 2018     ♦ marec 2018     ♦ február 2018     ♦ január 2018      ♦ december 2017     ♦ november 2017     ♦ október 2017     ♦ september 2017     ♦ august 2017     ♦ júl 2017     ♦ jún 2017     ♦ máj 2017     ♦ apríl 2017     ♦ marec 2017     ♦ február 2017     ♦ január 2017     ♦ december 2016     ♦ november 2016     ♦ október 2016     ♦ september 2016     ♦ august 2016     ♦ júl 2016     ♦ jún 2016     ♦ máj 2016     ♦ apríl 2016     ♦ marec 2016     ♦ február 2016     ♦ január 2016     ♦ december 2015     ♦ november 2015     ♦ október 2015     ♦ september 2015     ♦ august 2015          ♦ júl 2015          ♦ jún 2015          ♦ máj 2015

  1. Plán verejného obstarávania tovarov a služieb:

♦ rok  2019 (aktualizované v novembri 2019)     ♦ rok  2019 (aktualizované v máji 2019)      ♦ rok  2019       ♦ rok  2018     ♦ rok  2017 (aktualizované v marci 2017)     ♦ rok  2017      ♦ rok  2016     ♦ december 2015     ♦ november 2015     ♦ október 2015     ♦ september 2015     ♦ august 2015          ♦ júl 2015          ♦ jún 2015          ♦ máj 2015