Zberné hniezda v Bratislave

« späť na hlavnú stránku

Zberné hniezdo je stanovište zberných nádob na triedený odpad (papier, plast, sklo) pochádzajúci z rodinných domov.
V Bratislave je okolo 250 zberných hniezd a o ich zriadení rozhodujú jednotlivé mestské časti.
Najbližšie zberné hniezdo separovaného odpadu prislúchajúce k Vášmu rodinnému domu nájdete nižšie v mape.
Zoznam zberných hniezd je v mape priebežne aktualizovaný, v prípade nezrovnalostí sa informujte na Odd. životného prostredia Vašej mestskej časti.