Home » Zberné hniezda v bratislave

Zberné hniezda v Bratislave

Zberné hniezdo je stanovište zberných nádob na triedený odpad (papier, plast, sklo) pochádzajúci z rodinných domov. V Bratislave je okolo 250 zberných hniezd a o ich zriadení rozhodujú jednotlivé mestské časti. Najbližšie zberné hniezdo separovaného odpadu prislúchajúce k Vášmu rodinnému domu nájdete nižšie v mape. Zoznam zberných hniezd je priebežne aktualizovaný, v prípade nezrovnalostí sa informujte na Odd. životného prostredia Vašej mestskej časti.
Ospravdelňujeme sa, ale
momentálne je mapa zberných hniezd
MIMO PREVÁDZKY!