Home » Odvozový deň triedeného odpadu – vrecový zber

Odvozový deň triedeného odpadu – vrecový zber

Vrecový zber papiera a plastu bude realizovaný v roku 2023, z rodinných domov na celom území hlavného mesta Bratislavy.

Odvoz triedeného odpadu prebieha v dvojtýždňovom intervale. Dni odvozu pre jednotlivé mestské časti nájdete v harmonograme nižšie a aj v letáku (pdf).

Od 1.12.2022 sme upravili deň odvozu vo vybraných uliciach Nového Mesta, viac info nájdete v letáku Zmena harmonogramu – Nové Mesto.

Uzavreté vrecia musia byť vyložené v deň zberu od 7:00 do 18:00 hod. na obvyklom mieste zberu zmesového komunálneho odpadu. Toto miesto (a vrecia) musí byť viditeľné a dostupné pre posádku a zvozovú techniku.

Do prvej etapy vrecového systému zberu triedeného odpadu boli zapojené bratislavské mestské časti Devín, Devínska Nová Ves, Petržalka, Podunajské Biskupice, Staré Mesto, Vajnory a Vrakuňa, v druhej etape pribudli Ružinov, Nové Mesto a Rača a v tretej sa pridávajú Karlova Ves, Dúbravka, Lamač, Záhorská Bystrica, Jarovce, Rusovce a Čunovo.

Ďalšie informácie a často kladené otázky nájdete na webstránke magistrátu.

Ak si nie ste istý kam patrí jednorazový pohár na kávu, polystyrénový obal na jedlo a ďalšie druhy odpadu, odpovede nájdete v dokumente Alchýmia triedenia komunálneho odpadu – komplexný návod, ako triediť komunálny odpad v Bratislave.

 

Nie ste si istý odvozným dňom triedeného odpadu – vrecový zber na Vašej ulici?
Tento týždeň je párny [12. týždeň]