Home » Odvozový deň triedeného odpadu – vrecový zber

Odvozový deň triedeného odpadu – vrecový zber

Zber modrých a žltých vriec vykonávame z rodinných domov na celom území hlavného mesta Bratislavy. Od 5. júna 2023 sme zmenili interval odvozu triedeného odpadu z rodinných domov na 1x za 28 dní. Harmonogram odvozu podľa nového intervalu a často kladené otázky nájdete na stránke nižšie.

Za odvoz triedeného odpadu neplatia domácnosti, ale organizácie zodpovednosti výrobcov. Od 6. septembra 2021 OZV NATUR-PACK,a.s. financovala pre obyvateľov v Bratislave odvoz 2x mesačne, nadrámec toho, čo vyžaduje zákon o odpadoch a aká je prax v iných mestách na Slovensku. Pre zvyšujúce sa náklady už nie je možné pokračovať v pôvodnej frekvencii zberu. Ak by 2. odvoz do mesiaca malo financovať mesto Bratislava, znamenalo by to dodatočných niekoľko stotisíc eur ročne z jeho rozpočtu. V dôsledku nedávnych zmien presadených vládou, ktoré zoberú z rozpočtu Bratislavy milióny eur ročne, si dnes takýto výdavok nemôže dovoliť. Od zavedenia zálohovania nápojových obalov zároveň došlo k ich výraznému poklesu v triedenom zbere. Celkový objem odpadov v žltých nádobách a vreciach tak klesol takmer o polovicu. Analýza zberu triedeného odpadu v roku 2022 tiež ukázala, že z celkového počtu rozdaných modrých vriec sa využíva len 38 % a v prípade žltých vriec len 43 %. To znamená, že domácnosti zapojené do vrecového zberu produkujú menší objem triedeného odpadu, než na aký bol systém pôvodne nastavený. Týmto krokom súčasne znížime počet najazdených kilometrov o 60 tisíc ročne.

Uzavreté žlté a modré vrecia musia byť vyložené v deň zberu od 6:00 do 18:00 hod. na obvyklom mieste zberu zmesového komunálneho odpadu. Toto miesto (a vrecia) musí byť viditeľné a dostupné pre posádku a zvozovú techniku. Stále môžete vykladať viac vriec naraz. V prípade záujmu Vám OLO môže poskytnúť 120 l alebo 240 l zberné nádoby na uskladnenie a vykladanie vriec. Za nákupnú cenu si ich môžete objednať aj s dodaním priamo domov na zákazníckom centre OLO cez zakazka@olo.sk alebo na 02/50 110 660, kde Vám poskytnú viac informácií. Aj v prípade použitia nádob je nutné vkladať odpad do nami dodaných vriec. Ak si nie ste istý kam patrí jednorazový pohár na kávu, polystyrénový obal na jedlo a ďalšie druhy odpadu, odpovede nájdete v dokumente Alchýmia triedenia komunálneho odpadu – komplexný návod, ako triediť komunálny odpad v Bratislave.  

Nie ste si istý odvozným dňom triedeného odpadu – vrecový zber na Vašej ulici?

Harmonogram odvozu vrecového zberu je platný od 15. marca 2024.

 Pre plné zobrazenie tabuľky, prosíme otočte vaše mobilné zariadenie na šírku, alebo kliknite na „+“ pre zobrazenie celého záznamu.