Obstarávanie

Spoločnosť Odvoz a likvidácia odpadu a. s. v skratke: OLO a. s. je verejným obstarávateľom a obstarávateľom podľa ustanovenia § 9 ods. 1 písm. a) v spojitosti s § 9 ods. 3 písm. a) bod 2. zákona NR SR č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých predpisov v znení neskorších predpisov. Všetky podlimitné a nadlimitné verejné zákazky, zverejnené vo vestníku verejného obstarávania, nájdete v profile spoločnosti OLO na stránke Úradu pre verejné obstarávanie. Spoločnosť OLO na zadávanie zákaziek používa aj Elektronický kontraktačný systém (EKS). Zákazky v tomto systéme sú vyhlasované ako anonymné, teda nie je možné filtrovať zákazky vyhlásené spoločnosťou. Aktuálne neanonymné verejné obstarávania je možné nájsť v systéme elektronického verejného obstarávania. Prehľad aktuálne vyhlásených a ukončených zákaziek v systéme Josephine sa nachádza nižšie.

Aktuálne obstarávania

Názov predmetu zákazkyDruh postupuČíslo spisu VOČíslo z vestníka EUČíslo z vestníka VOPredpokladaná hodnotaLehota na predkladanie ponúkDetail zákazky
Pomocné čistiace služby a zváračské práce počas odstávky a prevádzky technológie ZEVOPrieskum trhu45/2024162 557,00 €20.05.2024 10:00» DETAIL
Aktívne uhlie/uhlikatý sorbentPrieskum trhu90/202424.05.2024 10:00» DETAIL
Výzva č. 23 " Biologicky rozložiteľné a kompostovateľné vrecká"Zákazka v DNS118/2021-02558 167,00 €17.05.2024 12:00» DETAIL
Výzva č. 12 - Nákup zberových vozidiel, sklápač so zadným výsypom a hydraulickou rukouZákazka v DNSDNS12021-011419 000,00 €23.05.2024 09:00» DETAIL
Výzva č. 11 - Nákup zberového vozidla pre polo podzemné a podzemné kontajneryZákazka v DNSDNS12021-010304 200,00 €13.05.2024 09:00» DETAIL
Zabezpečenie nakladania s odpadom (škvara)Nadlimitná zákazka2024-14 760 000,00 €10.06.2024 09:00» DETAIL
Výzva č. 10 Náradie, dielenský a pomocný materiálZákazka v DNS2022--01003.05.2024 10:00» DETAIL
Čistenie zásobníka odpaduZákazka s nízkou hodnotou85/202431.05.2024 10:00» DETAIL
Digitalizácia vozového parku, systém plánovania zvozu a elektronickej evidencie a potvrdzovania výsypov - opakovanéNadlimitná zákazka2020-96234205-20242 750 000,00 €27.05.2024 10:00» DETAIL
Nákup, výmena a oprava oplechovania a tepelnej izolácie na technologických celkoch ZEVOPrieskum trhu64/202446 621,00 €25.04.2024 11:00» DETAIL
Výzva č. 14 „Kvapaliny do vozidiel a strojno-technologických zariadení – III. Kategória - AdBlue – kvapalné aditívum“Zákazka v DNS2022-12-01915.04.2024 10:00» DETAIL
Výzva č. 9 Náradie, dielenský a pomocný materiálZákazka v DNS2022--00912.04.2024 10:00» DETAIL
Zabezpečenie odberu, prepravy a spracovanie nebezpečného odpadu (popolček)Nadlimitná zákazka2024-261 322 000,00 €29.04.2024 09:00» DETAIL
Zhodnotenie biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad (BRO)Nadlimitná zákazka28/20241 393 000,00 €30.04.2024 12:00» DETAIL
Výzva č. 8 Hutnícky materiálZákazka v DNS77/2022-00820.03.2024 09:00» DETAIL
Výzva č. 19 Náhradné diely na podvozky nákladných motorových vozidiel - II. kategóriaZákazka v DNS2021-5,6-02120.03.2024 10:00» DETAIL
Profylaktika, servis, oprava, údržba, náhradné diely a nastavenie AMSPrieskum trhu52/2024196 914,00 €15.04.2024 11:00» DETAIL
Profylaktika, servis, oprava údržba, náhradné diely a nastavenie riadiaceho systému MITSUBISHI na CHÚVPrieskum trhu50/2024187 420,00 €08.04.2024 11:00» DETAIL
Zneškodnenie zmesového komunálneho odpadu skládkovaním - odpad kategórie „O“ s katalógovým číslom 20 03 01Nadlimitná zákazka39-241 675 000,00 €11.04.2024 10:00» DETAIL
Opravy kotlov K1, K2Prieskum trhu42/20241 399 989,00 €25.03.2024 11:00» DETAIL
Generálna oprava komína +120 m - 2. etapaZákazka s nízkou hodnotou49/2024130 000,00 €27.03.2024 10:00» DETAIL
Prenájom, montáž a demontáž lešeniaZákazka s nízkou hodnotou44/202401.03.2024 10:00» DETAIL
Výzva č. 6 Osobné ochranné pracovné prostriedkyZákazka v DNS2022-143-00811.03.2024 09:00» DETAIL
Generálna oprava textilných filtrov K1, K2Prieskum trhu57/2024354 079,00 €13.03.2024 10:00» DETAIL
Výzva č. 13 „Kvapaliny do vozidiel a strojno-technologických zariadení – I. Kategória – Oleje, mazivá, II. Kategória – Autokozmetika, prevádzkové náplne, III. Kategória – AdBlue – kvapalné aditívum“Zákazka v DNS124/202213 454,00 €12.02.2024 11:00» DETAIL
Diagnostika, opravy, náhradné diely na linku škvaryPrieskum trhu114-202312.02.2024 11:00» DETAIL
Nákup a dodanie náhradných dielov pre roštovisko a pomocné zariadenia kotlovPrieskum trhu58_202415.02.2024 09:00» DETAIL
Výzva č. 4 Projektová dokumentácia pre modernizáciu budovy dielní OLO s kotolňou a sociálnymi priestormiZákazka v DNS2023-34-00609.02.2024 09:00» DETAIL
Poistenie zodpovednosti_IINadlimitná zákazka4-202322.01.2024 10:00» DETAIL
Poistenie majetkuNadlimitná zákazka3-2023257/2023 39735 - MSS2023-OJS247-7836282 069 800,00 €25.01.2024 10:00» DETAIL
Servis podvozkov služobných nákladných motorových vozidiel Mitsubishi FUSO a dodanie náhradných dielovNadlimitná zákazka2023-87183 000,00 €27.11.2023 09:00» DETAIL
Poistenie zodpovednostiNadlimitná zákazka4/2023725 440,00 €05.12.2023 10:00» DETAIL
Digitalizácia vozového parku, systém plánovania zvozu a elektronickej evidencie a potvrdzovania výsypovNadlimitná zákazka2020-9623-460882-0012 750 000,00 €03.10.2023 10:00» DETAIL
Čistenie sila na NO, vápenného sila a čistenie absorbérovPrieskum trhu2023-9530.08.2023 10:00» DETAIL
Výzva č. 9 Zabezpečenie odberu, prepravy a spracovania ostatného odpadu kat. číslo a 19 01 12 (škvara)Zákazka v DNSHaMi 75/2020-011764 750,00 €17.07.2023 09:00» DETAIL
Projekčné služby - projektové štúdie, projektové dokumentácie, služby odborného poradenstvaDNS2023-34335 000,00 €15.06.2023 09:00» DETAIL
Profylaktika, servis, oprava, údržba, náhradné diely a nastavenie AMS.Prieskum trhu2022-8417.02.2023 11:00» DETAIL
Monitoring kvality podzemnej vody v priestore ZEVO Bratislava.Zákazka s nízkou hodnotou2022-19018 256,00 €19.12.2022 11:00» DETAIL
Nákup IKT (DNS)DNS2022-197320 000,00 €17.01.2023 09:00» DETAIL
„Osobné ochranné pracovné prostriedky“DNS2022-1432022/S 207-590251475 000,00 €28.11.2022 10:00» DETAIL
Veľkokapacitné kontajneryDNS2022-1482022/S 177-500294729 945,00 €10.10.2022 01:00» DETAIL
Výzva č. 2 - Kvapaliny do vozidiel a strojno-technologických zariadení III. kategória - AdBlue - kvapalné aditívumZákazka v DNS2022-12-00218.08.2022 10:00» DETAIL
Digitalizácia vozového parku, systém plánovania zvozu a elektronickej evidencie a potvrdzovania výsypovPrípravné trhové konzultácieA222022/S 155-44267504.09.2022 11:59» DETAIL
Pieskovanie kotlov K1, K2 počas odstávok - Čistenie výmurovky a membránových stien a prehrievačov pary od nánosovPrieskum trhu160/2022195 850,00 €05.08.2022 11:00» DETAIL
Zabezpečenie požiarnej ochrany objektovZákazka s nízkou hodnotou92/202202.06.2022 11:00» DETAIL
Výzva č. 1 Hutnícky materiálZákazka v DNS77/2022-00112.05.2022 11:00» DETAIL
Náradie, dielenský a pomocný materiál - DNSDNS2022-140 000,00 €28.06.2022 12:00» DETAIL
Kvapaliny do vozidiel a strojno-technologických zariadeníDNS2022-122022/S 047-121568480 000,00 €08.04.2022 09:00» DETAIL
Hutnícky materiál - DNSDNS77/202270 000,00 €10.03.2022 11:00» DETAIL
Opakovaná zákazka - Výmena a oprava technologickej linky (Časť I: Výroba a montáž dopravníkovej reťaze a modulárnych pásov)Zákazka s nízkou hodnotou220/202111.02.2022 11:00» DETAIL
Výmena odškvarovača kotla, materiál a prácePrieskum trhu78/2022542 431,00 €23.03.2022 11:00» DETAIL
Rekonštrukcia teplovýmenných plôch kotlov K1 a K2 v závode ZEVOPrieskum trhu183/202114.04.2022 11:00» DETAIL
Náhradné diely na nákladné motorové vozidláDNS2021-5,62021/S 220-5766351 200 000,00 €09.12.2021 09:00» DETAIL
Technická a emisná kontrolaZákazka s nízkou hodnotou2021-11012 000,00 €04.11.2021 09:00» DETAIL
Servis nadstavieb nákladných motorových vozidielPodlimitná zákazka2021-9950528-WYS199 760,00 €10.11.2021 09:00» DETAIL
Motorová naftaNadlimitná zákazka2021-902021/S 211-5510976 468 761,00 €07.12.2021 09:00» DETAIL
Prenájom vozidiel na zber a odvoz zmesového komunálneho odpaduPodlimitná zákazka96/202142617 - WYT100 000,00 €16.09.2021 09:00» DETAIL
Nákladné motorové vozidláDNSDNS120212021/S 147-39040338968 - MUT12 550 000,00 €30.08.2021 09:00» DETAIL
Nákup osobného motorového vozidlaZákazka s nízkou hodnotou2021-2636 000,00 €09.06.2021 10:00» DETAIL
Obstaranie zberných nádob pre účely zvozu komunálneho odpadu a jeho vytriedených zložiek-DNSDNS118/20217 578 157,00 €12.08.2021 12:00» DETAIL
Audit obsadenosti pracovných zmien a realizácia časových snímok dňa pracovných pozícií na nepretržitej prevádzke Zariadenia na energetické využitie odpadu (ZEVO)Prieskum trhu2021-3903.09.2021 10:00» DETAIL
Výzva č. 2 „Zabezpečenie odberu, prepravy a spracovanie ostatného odpadu kat. číslo a 19 01 12 (škvara)"Zákazka v DNS119/2020896 875,00 €24.05.2021 11:00» DETAIL
Prenájom lešenia v kotloch K1, K2 a pre ostatné technológie Zariadenia na energetické využitie odpaduPrieskum trhu2021-3123.04.2021 09:00» DETAIL
Podávací stôl K1, prechodový stôl K1Zákazka s nízkou hodnotou180/202101.04.2021 10:00» DETAIL
Náhradné diely na nadstavby nákladných motorových vozidielZákazka s nízkou hodnotou112/202169 000,00 €01.03.2021 12:00» DETAIL
Zabezpečenie odťahovej službyZákazka s nízkou hodnotou103/202115 500,00 €04.02.2021 10:00» DETAIL
Náhradné diely na podvozky nákladných motorových vozidielZákazka s nízkou hodnotou111/202169 000,00 €11.02.2021 02:00» DETAIL
Zabezpečenie odberu, prepravy a likvidácie nebezpečného odpadu kat. číslo 19 01 07 (popolček) a ostatného odpadu kat. číslo a 19 01 12 (škvara)DNSHaMi 75/20202020/S 225-554726245/2020/43260-MUS6 958 979,00 €04.01.2021 10:00» DETAIL
 
Predmet obstarávaniaTermín predkladania ponúkPredpokladaná cenaZadávacie podkladyTermín realizácie
Právne službydo 15.01.2021 o 10.00Zákazka s nízkou hodnotouv systéme Josephine na vyžiadanie:
cukasova@olo.sk
12 mesiacov + opcia 12 mesiacov

Ukončené obstarávania

Názov predmetu zákazkyDruh postupuČíslo spisu VOČíslo z vestníka EUČíslo z vestníka VOPredpokladaná hodnotaLehota na predkladanie ponúkDetail zákazky
Servis, diagnostika, opravy ručných uzatváracích armatúr, poistných ventilov a odvádzačov kondenzátuZákazka s nízkou hodnotou76/202402.04.2024 10:00» DETAIL
Výzva č. 11 Dodávka zobrazovacích jednotiek pre systém Magic info so stojanmi, konfiguráciou, dodávkou sw, montážou a licenciamiZákazka v DNS2022-197-0128 073,00 €22.03.2024 09:00» DETAIL
Výzva č. 22 Zberné nádoby plastové 120 L, 240 L a kovové 1100 LZákazka v DNS118/2021-02481 160,00 €25.03.2024 10:00» DETAIL
Dodanie a výmena napínacích staníc redlerových dopravníkovPrieskum trhu2024-1040 000,00 €21.03.2024 12:00» DETAIL
Výzva č. 18 Náhradné diely na nadstavby nákladných motorových vozidiel - I. kategóriaZákazka v DNS2021-5,6-02018.03.2024 10:00» DETAIL
Výzva č. 7 Hutnícky materiálZákazka v DNS77/2022-00704.03.2024 10:00» DETAIL
Výzva č. 21 Zberné nádobyZákazka v DNS118/2021-02304.03.2024 09:00» DETAIL
Výzva č.5 - Spracovanie projektovej dokumentácie a výkon odborného autorského dozoru (OSD) pre investičný zámer Rekonštrukcia a prestavba skladových priestorov na kancelárskeZákazka v DNS2023-34-00713.03.2024 10:00» DETAIL
Výzva č. 8 Náradie, dielenský a pomocný materiálZákazka v DNS2022--00816.02.2024 10:00» DETAIL
Výzva č. 20 „Zberné nádoby 1 100 l “Zákazka v DNS6_24201 825,00 €26.02.2024 08:00» DETAIL
Výzva č. 7 Náradie, dielenský a pomocný materiálZákazka v DNS2022--00722.01.2024 10:00» DETAIL
Výzva č. 12 „Kvapaliny do vozidiel a strojno-technologických zariadení – III. Kategória - AdBlue – kvapalné aditívum“Zákazka v DNS022-12-01727.12.2023 10:00» DETAIL
Výzva č. 3 Spracovanie projektovej dokumentácie a výkon odborného autorského dozoru (OAD) pre investičný zámer Výstavba parkovísk, oplotení a spevnených plôch v ZEVO BratislavaZákazka v DNS2023-34-00523 870,00 €28.12.2023 09:00» DETAIL
Výzva č.5 -„Osobné ochranné pracovné prostriedky“Zákazka v DNS2022-143-00725 303,00 €27.02.2024 10:00» DETAIL
Servis nadstavieb Ros Roca a dodanie náhradných dielovNadlimitná zákazka147/202390 000,00 €08.01.2024 09:00» DETAIL
Výzva č. 11 „Kvapaliny do vozidiel a strojno-technologických zariadení – I. Kategória – Oleje, mazivá“Zákazka v DNS2022-12-01601.12.2023 11:00» DETAIL
Výzva č. 6 Hutnícky materiálZákazka v DNS77/2022-00627.11.2023 10:00» DETAIL
Drapáky na žeriavy - diagnostika, servis, opravy, náhradné diely, dodávka nového drapákuZákazka s nízkou hodnotou2023-114175 000,00 €05.12.2023 10:00» DETAIL
Výzva č. 10 Serverové NASZákazka v DNS2022-197-01116 617,00 €14.11.2023 09:00» DETAIL
Výzva č. 19 Zberné nádobyZákazka v DNS8/202322 350,00 €27.11.2023 08:00» DETAIL
Výzva č. 3 Spracovanie projektovej dokumentácie a výkon odborného autorského dozoru (OAD) pre investičný zámer Výstavba parkovísk, oplotení a spevnených plôch v ZEVO Bratislava - opakovaná zákazkaZákazka v DNS2023-34-00423 870,00 €17.10.2023 09:00» DETAIL
Výzva č. 10 Zabezpečenie odberu, prepravy a spracovanie nebezpečného odpadu kat. číslo 19 01 07 (popolček)Zákazka v DNSHaMi 75/2020-012305 780,00 €20.10.2023 09:00» DETAIL
Výzva č. 9 Nákup bezdrôtového sprievodcovského systémuZákazka v DNS2022-197-01004.10.2023 09:00» DETAIL
Výzva č. 17 Náhradné diely na podvozky nákladných motorových vozidiel - II. kategóriaZákazka v DNS2021-5,6-01904.10.2023 10:00» DETAIL
Výzva č. 10 „Kvapaliny do vozidiel a strojno-technologických zariadení – I. Kategória – Oleje, mazivá, II. Kategória – Autokozmetika, prevádzkové náplne, III. Kategória – AdBlue – kvapalné aditívum“Zákazka v DNS2022-12-01502.10.2023 11:00» DETAIL
Výzva č. 3 - Spracovanie projektovej dokumentácie a výkon odborného autorského dozoru (OAD) pre investičný zámer Výstavba parkovísk, oplotení a spevnených plôch v ZEVO BratislavaZákazka v DNS2023-34-00323 870,00 €05.10.2023 09:00» DETAIL
Výzva č. 8 Nákup IKT 2Zákazka v DNS2022-197-00950 000,00 €03.10.2023 09:00» DETAIL
Výzva č. 6- Náradie, dielenský a pomocný materiálZákazka v DNS2022--00620.09.2023 10:00» DETAIL
Výzva č. 7 Rack s montážou pre serverovňu ZEVOZákazka v DNS2022-197-008č. V.: 257/2022 - 49436-MUT16 306,00 €11.09.2023 11:00» DETAIL
Výzva č. 5 - Náradie, dielenský a pomocný materiálZákazka v DNS2022--00507.09.2023 10:00» DETAIL
Výzva č. 5 Hutnícky materiálZákazka v DNS77/2022-00505.09.2023 10:00» DETAIL
Výzva č. 4 Osobné ochranné pracovné prostriedkyZákazka v DNS2022-143-006133 157,00 €11.09.2023 10:00» DETAIL
Výzva č. 2 Výkon stavebno-technického dozoru stavebníka nad realizáciou stavby - Realizácia rozšírenia skladovacích priestorov o kóje na skladovanie plastového odpadu, skla a kovového šrotuZákazka v DNS2023-34-0029 666,00 €08.09.2023 10:00» DETAIL
Výzva č. 6 Bezpečnostné kamery a príslušenstvoZákazka v DNS2022-197-00740 000,00 €11.09.2023 09:00» DETAIL
Výzva č. 4 Nákup Cisco switchov a bezdrôtového sprievodcovského systémuZákazka v DNS2022-197-00622.08.2023 10:00» DETAIL
Pieskovanie vnútorných plôch kotlov a ostatnej technológie ZEVO - OPAKOVANÁ ZÁKAZKAZákazka s nízkou hodnotou2023-7231.08.2023 10:00» DETAIL
Výzva č. 1 - Aktualizácia skutkového stavu projektovej dokumentácie elektroinštalácieZákazka v DNS2023-34-00120 000,00 €06.09.2023 09:00» DETAIL
Aktívne uhlie/uhlikatý sorbentPrieskum trhu202314.08.2023 01:00» DETAIL
Náhradné diely pre spaľovacie rošty kotlov K1 a K2 a pomocné zariadenia ZEVO BratislavaPrieskum trhu2023-5270 117,00 €10.08.2023 06:00» DETAIL
Výzva č. 2 -Veľkokapacitné kontajnery VKK na KBRKO 4 ksZákazka v DNS2022-148-0022022/S 177-50029418.08.2023 10:00» DETAIL
Profilaktika, servis, oprava údržba, náhradné diely a nastavenie riadiaceho systému MITSUBISHI na CHÚVZákazka s nízkou hodnotouNKP2023-8840 000,00 €16.08.2023 10:00» DETAIL
Výzva č. 9 „Kvapaliny do vozidiel a strojno-technologických zariadení – I. Kategória – Oleje, mazivá, II. Kategória – Autokozmetika, prevádzkové náplne"Zákazka v DNS2022-12-01415.08.2023 11:00» DETAIL
INŽINIERING A STAVEBNO-TECHNOLOGICKÝ DOZOR MODERNIZÁCIE A EKOLOGIZÁCIE ZEVONadlimitná zákazkaRKsZV 1/20232023/S 139-4437269 700 000,00 €14.09.2023 10:00» DETAIL
Nákup roštníc pre K1, K2Prieskum trhu2023-41119 655,00 €26.07.2023 10:00» DETAIL
Diagnostika, opravy, servis a náhradné diely pre pohony armatúr AUMAPrieskum trhu79 /202306.09.2023 10:00» DETAIL
„Rekonštrukcia čistiacich zariadení ECO K1, K2“Prieskum trhu82-202331.07.2023 12:00» DETAIL
Poskytovanie servisných činností pre FM SchneiderZákazka s nízkou hodnotouNKP2023-5755 717,00 €10.07.2023 10:00» DETAIL
„Diagnostika, opravy, servis a náhradné diely riadiacich systémov Teleperm XP, SIMATIC, PHOENIX, WOODWORD Teleperm XP, SIMATIC, SICAM, WOODWORD a Bently Nevada, zariadení merania a regulácie a turbogenerátora v ZEVO a výkon dodávateľských prác na zariadenPrieskum trhu83_202325.07.2023 10:00» DETAIL
Diagnostika, servis, opravy a dodanie náhradných dielov pre ventilátory ZEVOPrieskum trhu2023-4819.07.2023 10:00» DETAIL
Výzva č. 8 „Kvapaliny do vozidiel a strojno-technologických zariadení – III. Kategória - AdBlue – kvapalné aditívum“Zákazka v DNS2022-12-01315.06.2023 10:00» DETAIL
Výzva č. 9 Zabezpečenie odberu, prepravy a spracovania ostatného odpadu kat. číslo a 19 01 12 (škvara)Zákazka v DNSHaMi 75/2020-010757 750,00 €29.06.2023 09:00» DETAIL
Mleté biele (nehasené) vápno - CaOPrieskum trhu2023-69256 750,00 €06.07.2023 09:00» DETAIL
Dodanie, inštalácia a prevádzkovanie stacionárnej monitorovacej brányZákazka s nízkou hodnotou2023-9228.06.2023 10:00» DETAIL
Poistenie motorových vozidielNadlimitná zákazka2023-65839 803,00 €02.08.2023 11:00» DETAIL
Opravy žiaruvzdorných výmuroviek kotlov K1, K2 v OLO a.s.Prieskum trhu76/202328.07.2023 10:00» DETAIL
Výzva č. 3 Osobné ochranné pracovné prostriedkyZákazka v DNS2022-143-001105 110,00 €13.06.2023 10:00» DETAIL
Zhodnotenie kuchynského biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu z domácnostíNadlimitná zákazka2023-662023/S 108-33797203.07.2023 11:00» DETAIL
Pieskovanie vnútorných plôch kotlov a ostatnej technológie ZEVOZákazka s nízkou hodnotou2023-15918.07.2023 10:00» DETAIL
Prenájom, montáž a demontáž lešeniaZákazka s nízkou hodnotou2023-7324.08.2023 10:00» DETAIL
Výzva č. 3 Nákup veľkokapacitných multifunkčných tlačiarníZákazka v DNS2022-197-00414 868,00 €13.06.2023 01:00» DETAIL
Výzva č. 2 zariadenia a komponenty IKTZákazka v DNS2022-197-00320 993,00 €12.06.2023 09:00» DETAIL
Výzva č. 16 Náhradné diely na nadstavby nákladných motorových vozidiel - I. kategóriaZákazka v DNS2021-5,6-01823.05.2023 10:00» DETAIL
Servis lisu a dotrieďovacej linkyNadlimitná zákazka2022-2032023/S 124-394531930 000,00 €01.08.2023 10:00» DETAIL
Výzva č. 1 - Switche a disky pre kamerový systém, manažmentové karty pre UPS APC a EatonZákazka v DNS2022-197-0022 436,00 €11.05.2023 09:00» DETAIL
Generálna oprava komína ZEVO +120mPrieskum trhu84/202319.05.2023 12:00» DETAIL
Prenájom 2 ks teleskopických nakladačov s príslušenstvomNadlimitná zákazka2023-36113 440,00 €14.08.2023 10:00» DETAIL
Výzva č. 1: Veľkokapacitné kontajnery hákovéZákazka v DNS2022-148-001291 446,00 €02.05.2023 02:00» DETAIL
Výzva č. 15 Náhradné diely na podvozky nákladných motorových vozidiel - II. kategóriaZákazka v DNS2021-5,6-01719.04.2023 10:00» DETAIL
Výzva č. 18 „Zberné nádoby 1 100 l “Zákazka v DNS118/2021-020397 400,00 €11.04.2023 11:00» DETAIL
Inžiniering a stavebno-technologický dozor modernizácie spaľovacích kotlov spaľovnePrípravné trhové konzultáciePTK K319.04.2023 11:59» DETAIL
Nákup roštníc pre K1, K2Prieskum trhu102/2023119 655,00 €08.06.2023 10:00» DETAIL
Výzva č. 4 - Náradie, dielenský a pomocný materiálZákazka v DNS2022--00428.03.2023 10:00» DETAIL
Výzva č. 8 „Zabezpečenie odberu, prepravy a spracovanie nebezpečného odpadu kat. číslo 19 01 07 (popolček)“Zákazka v DNS68-2023298 280,00 €03.04.2023 10:00» DETAIL
Výzva č. 2 Osobné ochranné pracovné prostriedkyZákazka v DNS2022-143-001105 110,00 €17.04.2023 10:00» DETAIL
Výzva č. 4 Hutnícky materiálZákazka v DNS77/2022-00421.03.2023 10:00» DETAIL
Výzva č. 6 „Kvapaliny do vozidiel a strojno-technologických zariadení – I. Kategória – Oleje, mazivá“_IIZákazka v DNS2023-1720.03.2023 09:00» DETAIL
Diagnostika, servis, opravy a náhradné diely pre mostové žeriavyPrieskum trhu2023-2675 000,00 €31.03.2023 09:00» DETAIL
Dodávka a montáž vážiaceho systému na mostové žeriavy vrátane diagnostiky, servisu, opravy a dodávky náhradných dielovPrieskum trhu19-202357 000,00 €21.03.2023 09:00» DETAIL
Výzva č. 7 „Kvapaliny do vozidiel a strojno-technologických zariadení – I. Kategória – Oleje, mazivá, II. Kategória – Autokozmetika, prevádzkové náplne“Zákazka v DNS2022-12-00916.03.2023 09:00» DETAIL
Servis podvozkov služobných nákladných motorových vozidiel IVECO a prívesovNadlimitná zákazka2022-202440 000,00 €24.03.2023 09:00» DETAIL
Výzva č. 17 „Zberné nádoby “Zákazka v DNS2023-13417 500,00 €14.03.2023 12:00» DETAIL
Výzva č. 6 „Kvapaliny do vozidiel a strojno-technologických zariadení – I. Kategória – Oleje, mazivá“Zákazka v DNS2023-1721.02.2023 09:00» DETAIL
Prípojný veľkokapacitný kontajner pre lis Pottinger SSC 15 s nadstavbouZákazka s nízkou hodnotou2022 - 1874279 - WNT Vestník č. 24/2023 - 02.02.202318 422,00 €10.02.2023 10:00» DETAIL
Výzva č. 14 Náhradné diely na podvozky nákladných motorových vozidiel - II. kategóriaZákazka v DNS14/20232021/S 220-576635265/202102.02.2023 10:00» DETAIL
Výzva č. 3 - Náradie, dielenský a pomocný materiálZákazka v DNS2022--00320.01.2023 10:00» DETAIL
Výzva č. 5 „Kvapaliny do vozidiel a strojno-technologických zariadení – I. Kategória – Oleje, mazivá, III. Kategória - AdBlue – kvapalné aditívum“Zákazka v DNS2022-12-00725.01.2023 09:00» DETAIL
Výzva č. 3 Hutnícky materiálZákazka v DNS77/2022-00317.01.2023 10:00» DETAIL
Výzva č. 13 Náhradné diely na nadstavby nákladných motorových vozidiel - I. kategóriaZákazka v DNS198-20222021/S 220-576635265/202119.01.2023 10:00» DETAIL
Výzva č. 12 Náhradné diely na podvozky nákladných motorových vozidiel - II. kategóriaZákazka v DNS198-20222021/S 220-576635265/202119.01.2023 10:00» DETAIL
(IV.2.) Výzva č. 8: Vozidlo na prepravu veľkokapacitných kontajnerov – do 26 t, Hákový nosič s prívesomZákazka v DNSDNS12021-008352 900,00 €12.01.2023 09:30» DETAIL
Servis špeciálnych nadstavieb nákladných motorových vozidiel vrátane vykonania odbornej prehliadky, odbornej skúšky, vyhotovenia príslušných dokladov a dodanie náhradných dielovNadlimitná zákazka2022 - 137210 000,00 €26.01.2023 09:00» DETAIL
Rekondičné pobyty pre zamestnancov OLO a.s.Zákazka s nízkou hodnotou2022-16740 100,00 €03.01.2023 10:00» DETAIL
Výzva č. 1 Osobné ochranné pracovné prostriedkyZákazka v DNS2022-143-001105 110,00 €20.02.2023 12:00» DETAIL
Povinné zmluvné poistenie motorových vozidielPodlimitná zákazka2022-18949737 - WYS186 700,00 €20.12.2022 07:00» DETAIL
Nákup a rozšírenie licencií MS_IIZákazka s nízkou hodnotou4/202254 055,00 €15.12.2022 09:00» DETAIL
Výzva č. 7 „Zabezpečenie odberu, prepravy a spracovanie ostatného odpadu kat. číslo a 19 01 12 (škvara)"Zákazka v DNS2022-1962020/S 225-55472643260 - MUS757 750,00 €20.12.2022 11:00» DETAIL
Výzva č. 2 - Náradie, dielenský a pomocný materiálZákazka v DNS2022-46-00205.12.2022 10:00» DETAIL
Power BI Software DevelopmentZákazka s nízkou hodnotou2022-9925 000,00 €13.12.2022 10:00» DETAIL
Výzva č. 4 „Kvapaliny do vozidiel a strojno-technologických zariadení – II. Kategória – Autokozmetika, prevádzkové náplne“_IIZákazka v DNS2022-12-00429.11.2022 09:00» DETAIL
Vozidlo na prepravu VKK do 10,5t s naťahovacím hákomPrieskum trhuPHZ-IV.1 202201.12.2022 02:00» DETAIL
Trojnápravové nákladné vozidlo s valníkovou nadstavbou so zadným výsypom a HR - 26tPrieskum trhuPHZ-I.2 202201.12.2022 03:00» DETAIL
Obsluha a prevádzkovanie plynových kotolníZákazka s nízkou hodnotou170-202234078/202232 000,00 €15.12.2022 10:00» DETAIL
Právne službyZákazka s nízkou hodnotou2022-18329.11.2022 12:00» DETAIL
Výzva č. 16 „Náhradné diely na 1100 L kontajnery “Zákazka v DNS176,177-20222021/S 136163/202124.02.2023 10:00» DETAIL
Výzva č. 15 - Zberné nádoby určené na BROZákazka v DNS122-165514 950,00 €13.03.2023 10:00» DETAIL
Nákup a rozšírenie licencií MSZákazka s nízkou hodnotou4/202257 237,00 €23.11.2022 09:00» DETAIL
Výzva č. 3 "Kvapaliny do vozidiel a strojno-technologických zariadení – I. Kategória – Oleje, mazivá"_IIZákazka v DNS2022-12-00307.11.2022 09:00» DETAIL
„Servis, údržba, dodanie náhradných dielov a preventívne prehliadky plynových zariadení na ZEVO“.Zákazka s nízkou hodnotou2022-182138 500,00 €24.11.2022 10:00» DETAIL
Výzva č. 11 Náhradné diely na podvozky nákladných motorových vozidiel - II. kategóriaZákazka v DNS172-20222021/S 220-576635265/202109.12.2022 10:00» DETAIL
Zabezpečenie služieb technickej a emisnej kontrolyZákazka s nízkou hodnotou2022-16448 000,00 €31.10.2022 09:00» DETAIL
Výzva č. 2 - Hutnícky materiálZákazka v DNS77/2022-00221.10.2022 10:00» DETAIL
VEEAM Backup and Restoration a VEEAM Backup for 365 licencieZákazka s nízkou hodnotou2022-12710 700,00 €24.10.2022 10:00» DETAIL
Servis nadstavieb nákladných motorových vozidielNadlimitná zákazka2022 - 137,138,139762 000,00 €25.11.2022 09:00» DETAIL
Zabezpečenie výkonu odborných skúšok, odborných prehliadok, úradných skúšok VTZ a revízií elektrických spotrebičov a elektrického ručného náradiaZákazka s nízkou hodnotou91-2022116 900,00 €23.11.2022 10:00» DETAIL
Výzva č. 1 - Náradie, dielenský a pomocný materiálZákazka v DNS2022-46-00119.10.2022 10:00» DETAIL
Aktívne uhlie/uhlikatý sorbentPrieskum trhu2022-11724.10.2022 11:00» DETAIL
Výzva č. 4 „Kvapaliny do vozidiel a strojno-technologických zariadení – II. Kategória – Autokozmetika, prevádzkové náplne“Zákazka v DNS2022-12-00411.10.2022 01:00» DETAIL
Vybudovanie mobilných oporných stien z betónových blokovZákazka s nízkou hodnotouNKP2022-10312.10.2022 12:00» DETAIL
Čerpadlá ZEVO – diagnostika, servis, opravy a dodanie náhradných dielovPrieskum trhu2022-126199 000,00 €29.09.2022 09:00» DETAIL
Prenájom kontajnerovPrieskum trhu154-202230.09.2022 10:00» DETAIL
Výzva č. 3 "Kvapaliny do vozidiel a strojno-technologických zariadení – I. Kategória – Oleje, mazivá"Zákazka v DNS2022-12-00317.10.2022 10:00» DETAIL
Licencie software assurance pre MS SQL ServerZákazka s nízkou hodnotou2022-14911 262,00 €27.09.2022 10:00» DETAIL
Servis, opravy, dodávka pásov a náhradných dielov pre dopravné pásy v ZEVOZákazka s nízkou hodnotouNKP2022-108119 293,00 €30.09.2022 01:00» DETAIL
Servis lisu a dotrieďovacej linkyZákazka s nízkou hodnotou153-122173 800,00 €06.10.2022 11:00» DETAIL
Diagnostika, opravy, servis a náhradné diely na turbogenerátorZákazka s nízkou hodnotouNKP2022-112189 500,00 €30.09.2022 12:00» DETAIL
Zobrazovacie jednotkyZákazka s nízkou hodnotou142/202210 780,00 €19.09.2022 10:00» DETAIL
Výzva č.6 „Zabezpečenie odberu, prepravy a spracovanie nebezpečného odpadu kat. číslo 19 01 07 (popolček)“Zákazka v DNS2022-141245 500,00 €19.09.2022 11:00» DETAIL
Oceľový viazací drôtZákazka s nízkou hodnotou110-202278 000,00 €19.09.2022 10:00» DETAIL
Výzva č. 10 „Náhradné diely na podvozky nákladných motorových vozidiel - II. kategória“Zákazka v DNS2021-5,6-01230.08.2022 10:00» DETAIL
Prenájom teleskopických nakladačovZákazka s nízkou hodnotou135-2022118 733,00 €05.09.2022 09:00» DETAIL
Dodanie regálových systémovZákazka s nízkou hodnotoux-202225.08.2022 12:00» DETAIL
Operatívny leasing osobných a úžitkových dodávkových vozidielZákazka s nízkou hodnotou2022-83177 000,00 €09.09.2022 09:00» DETAIL
Analýza ZKO s ohľadom na prítomnosť kuchynského bioodpadu a analýza K-BRKOPrieskum trhu123-202225.08.2022 10:00» DETAIL
Montáž istiacich systémov v prevádzke ZEVO.Zákazka s nízkou hodnotou2021-12826 088,00 €25.08.2022 01:00» DETAIL
Generálna oprava dopravníkov popolčeka a škvary.Prieskum trhu2022-104185 183,00 €25.08.2022 11:00» DETAIL
Výzva č. 9 „Náhradné diely na podvozky nákladných motorových vozidiel - II. kategória“Zákazka v DNS2021-5,6-01112.08.2022 10:00» DETAIL
Nákup originálnych tonerov a spotrebného materiáluZákazka s nízkou hodnotou109-202270 000,00 €25.08.2022 10:00» DETAIL
Power BI Software DevelopmentZákazka s nízkou hodnotou2022-9925 000,00 €02.09.2022 09:00» DETAIL
Strážna služba IIZákazka s nízkou hodnotou2022-19/II255 000,00 €28.07.2022 09:00» DETAIL
Opravy žiaruvzdorných výmuroviek kotlov K1, K2 v OLO a.s.Zákazka s nízkou hodnotou2022-47475 000,00 €30.08.2022 11:00» DETAIL
Výzva č. 14 „Zberné nádoby 120 l a 240l čierne"Zákazka v DNS118/2021-01456 500,00 €25.07.2022 10:00» DETAIL
Výzva č. 12 Zberné nádobyZákazka v DNS118/2021-014456 000,00 €30.08.2022 12:00» DETAIL
Rodinný deň pre zamestnancov OLO a 30. ročné výročie spoločnostiZákazka s nízkou hodnotouNKP2022-6625.07.2022 12:00» DETAIL
Výzva č. 13 „Biologicky rozložiteľné a kompostovateľné vrecká“Zákazka v DNS118/2021-013137 000,00 €25.07.2022 12:00» DETAIL
Aplikácia na preberanie stanovíšť a vykonávanie kontrol kvality a BOZPZákazka s nízkou hodnotou2022-5464 000,00 €17.08.2022 11:00» DETAIL
Strážna službaZákazka s nízkou hodnotou2022-19245 000,00 €19.07.2022 09:00» DETAIL
Výzva č. 1 - Kvapaliny do vozidiel a strojno-technologických zariadení III. kategória - AdBlue - kvapalné aditívumZákazka v DNS97-202211.07.2022 10:00» DETAIL
Tablety a príslušenstvoZákazka s nízkou hodnotou100-202252 800,00 €22.07.2022 12:00» DETAIL
Servis podvozkov nákladných motorových vozidiel SCANIA IINadlimitná zákazka2021-96/IV199 500,00 €29.07.2022 09:00» DETAIL
Dodanie a prevádzkovanie komplexného riešenia VoIP telefónnych služieb s IVR funkcionalitouZákazka s nízkou hodnotou2022-8185 000,00 €15.07.2022 09:00» DETAIL
Čistenie lapolov, technologickej, dažďovej a splaškovej kanalizácie a záchytných nádrží IIZákazka s nízkou hodnotou2022-51/II165 000,00 €06.07.2022 09:00» DETAIL
Výzva č. 8 „Náhradné diely na podvozky nákladných motorových vozidiel - II. kategória“Zákazka v DNS105-202219.07.2022 10:00» DETAIL
Elektro - servis, výmena nabíjačov, striedačov, kapacitné skúšky AKU - batérií 200V , 24V.Prieskum trhu2022-3605.10.2022 11:00» DETAIL
Tlačové a grafické službyZákazka s nízkou hodnotouNKP2022-74139/2022147 600,00 €28.06.2022 10:00» DETAIL
Servis podvozkov nákladných motorových vozidiel DAF, MAN, RENAULTNadlimitná zákazka2021-96/III134 000,00 €22.07.2022 09:00» DETAIL
Výzva č. 7 „Náhradné diely na podvozky nákladných motorových vozidiel – II. kategória“Zákazka v DNS2021-5,6-00929.06.2022 10:00» DETAIL
Výzva č. 5 „Zabezpečenie odberu, prepravy a spracovanie ostatného odpadu kat. číslo a 19 01 12 (škvara)"Zákazka v DNS159/2022-006698 250,00 €24.06.2022 11:00» DETAIL
Diagnostika, servis, oprava, výmena a dodávky náhradných dielov elektrických ohrevov na tkaninových filtroch, sile popolčeka, dopravných cestách a technológie kotlov K1, K2Prieskum trhu160/2022189 092,00 €29.06.2022 11:00» DETAIL
Servis nadstavieb Ros RocaZákazka s nízkou hodnotou2022-7730 500,00 €16.06.2022 09:00» DETAIL
Osobné ochranné pracovné prostriedkyZákazka s nízkou hodnotou79-202244319580 000,00 €08.07.2022 10:00» DETAIL
Výzva č. 6 „Náhradné diely na podvozky nákladných motorových vozidiel“Zákazka v DNS2021-5,6-00814.06.2022 10:00» DETAIL
Úprava nadstavieb FAUN Rotopress na zber biologicky rozložiteľného odpadu a kuchynského odpaduZákazka s nízkou hodnotou2022-73116 550,00 €09.06.2022 11:00» DETAIL
Čistenie lapolov, technologickej, dažďovej a splaškovej kanalizácie a záchytných nádržíZákazka s nízkou hodnotou2022-51164 000,00 €09.06.2022 09:00» DETAIL
Servis podvozkov nákladných motorových vozidiel SCANIANadlimitná zákazka2021-96/II199 500,00 €27.06.2022 09:00» DETAIL
Oprava prasknutého hydrantu vrátane zemných prácZákazka s nízkou hodnotouNKP2022-6009.06.2022 12:00» DETAIL
Výmena skorodovaného potrubia pieskových filtrov A, B, C na CHÚV- realizácia.Prieskum trhu2022-906.06.2022 11:00» DETAIL
Zabezpečenie komplexných služieb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany pred požiarmi, civilnej ochrany a zabezpečenie pracovnej zdravotnej službyZákazka s nízkou hodnotou2022-49124 000,00 €02.06.2022 10:00» DETAIL
Zhodnotenie kuchynského biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu z domácnostíNadlimitná zákazka2021-10427942 - MSS906 750,00 €23.06.2022 11:00» DETAIL
Poskytovanie služieb zodpovednej osoby a poradenstvo v oblasti ochrany osobných údajov GDPRZákazka s nízkou hodnotouNKP2022-618 000,00 €25.05.2022 10:00» DETAIL
Digitalizácia vstupov na Zberné dvoryZákazka s nízkou hodnotouNKP2021-113 /2440483117 558,00 €01.06.2022 03:00» DETAIL
Výzva č. 5 „Náhradné diely na podvozky nákladných motorových vozidiel“Zákazka v DNS2021-5,6-00720 575,00 €26.05.2022 10:00» DETAIL
Výmena a oprava autoskiel nákladných motorových vozidiel vrátane dodania náhradných dielovZákazka s nízkou hodnotou3-202212 500,00 €18.05.2022 10:00» DETAIL
Výzva č. 4„Náhradné diely na podvozky nákladných motorových vozidiel – II. kategória“Zákazka v DNS2021-5,6-00615 770,00 €17.05.2022 10:00» DETAIL
Výzva č. 4„Náhradné diely na podvozky nákladných motorových vozidiel – II. kategória“Zákazka v DNS2021-5,6-00415 770,00 €17.05.2022 10:00» DETAIL
Mleté biele (nehasené) vápno - CaOPrieskum trhu2022-6401.06.2022 12:00» DETAIL
Výzva č. 5 „Zabezpečenie odberu, prepravy a spracovanie ostatného odpadu kat. číslo a 19 01 12 (škvara)"Zákazka v DNS159/2022-005698 250,00 €19.05.2022 11:00» DETAIL
Výzva č. 11 „Biologicky rozložiteľné a kompostovateľné vrecká“Zákazka v DNS90/2022429 500,00 €30.05.2022 02:00» DETAIL
Mobilná hlasová a dátová infraštruktúraZákazka s nízkou hodnotou2022-42140 540,00 €24.05.2022 12:00» DETAIL
Nakladanie s odpadmi pochádzajúcimi od občanovZákazka s nízkou hodnotou2022-3727.04.2022 11:00» DETAIL
Zhotovenie stavby "Kombinovaná výroba elektriny a tepla s vyvedením tepla do BAT - Výhrevňa Juh a jeho dodávkou do sústavy CZT Východ“Prieskum trhu14/202228.04.2022 09:00» DETAIL
Výzva č. 3 „Náhradné diely na podvozky nákladných motorových vozidiel – II. kategória“Zákazka v DNS2021-5,6-0032021/S 220-576635265/20219 980,00 €14.04.2022 10:00» DETAIL
Čistiace potreby, repelenty, desinsekčné prostriedky, desinfekčné prostriedkyZákazka s nízkou hodnotou40-202220 000,00 €08.04.2022 10:00» DETAIL
Výzva č. 9 „Zberné nádoby na zmesový komunálny odpad (ZKO) s nášľapom – 1100L, čierne“.Zákazka v DNS118/2021-01021.04.2022 11:00» DETAIL
III.4. Zberové vozidlo pre zvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu, so zhŕňacou lopatou 7 – 8 m³, hmotnosť do 10 tZákazka v DNSDNS12021-007706 666,00 €18.05.2022 11:00» DETAIL
III.3. Zberové vozidlo pre zvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu, so zhŕňacou lopatou 7 – 8 m³, hmotnosť do 10 t, s výsypným košomZákazka v DNSDNS12021-006708 333,00 €17.05.2022 11:00» DETAIL
Výzva č. 10 „Zberné nádoby na jedlé oleje a tuky“Zákazka v DNS118/2021-00922 380,00 €12.04.2022 12:00» DETAIL
Náhradné diely pre riadiaci systém Chemickej úpravne vody Mitsubishi.Zákazka s nízkou hodnotou2021-13005.04.2022 12:00» DETAIL
Výzva č. 2 „Náhradné diely na podvozky nákladných motorových vozidiel – II. kategória“Zákazka v DNS2021-5,6-00213 215,00 €31.03.2022 10:00» DETAIL
Výzva č. 1 „Náhradné diely na podvozky nákladných motorových vozidiel – II. kategória“Zákazka v DNS2021-5,6-0012021/S 220-576635265/20213 750,00 €22.03.2022 10:00» DETAIL
III.2. Zberové vozidlo pre zvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu s lisovacou nadstavbou a zhutňovaním, hmotnosť do 12tZákazka v DNSDNS12021-0052021/S 147-39040338968 - MUT1 520 000,00 €13.05.2022 11:00» DETAIL
Montáž istiacich systémov v prevádzke ZEVO.Zákazka s nízkou hodnotou2021-12818.03.2022 11:00» DETAIL
Oprava oplechovania a výmena časti tepelnej izolácie kotlov K1, K2Zákazka s nízkou hodnotouNKP2022-723.03.2022 10:00» DETAIL
Zabezpečenie služieb pneuservisu pre nákladné a osobné vozidláPodlimitná zákazka2022-515805-WYS150 000,00 €21.03.2022 09:00» DETAIL
Generálne opravy a servis Lisovacích kontajnerov Pöttinger SSC15Zákazka s nízkou hodnotou150/202234 036,00 €27.04.2022 11:00» DETAIL
Prenájom a stavba lešenia pre kotly K1, K2 a pre ostatné technológie Zariadenia na energetické využitie odpaduPrieskum trhu2022-223.03.2022 09:00» DETAIL
Výzva č. 8 „Biologicky rozložiteľné a kompostovateľné vrecká“Zákazka v DNS118/2021-008563 300,00 €24.03.2022 11:00» DETAIL
Výzva č. 4 „Zabezpečenie odberu, prepravy a spracovanie nebezpečného odpadu kat. číslo 19 01 07 (popolček)“Zákazka v DNS75/2020-004217 605,00 €08.03.2022 11:00» DETAIL
Montáž istiacich systémov v prevádzke ZEVO.Zákazka s nízkou hodnotou2021-12808.03.2022 11:00» DETAIL
Analýza a dizajn CRMZákazka s nízkou hodnotou84-202150 000,00 €07.03.2022 10:00» DETAIL
Dendrologický prieskum a návrh plánu výrubu pre investičný zámer Zariadenie aeróbneho zhodnocovania odpadu BratislavaPrieskum trhu2022-2507.03.2022 10:00» DETAIL
Nákup informačných a komunikačných technológií (IKT)Zákazka s nízkou hodnotou2022-2963 000,00 €10.03.2022 09:00» DETAIL
Kurz na rozšírenie vodičského oprávnenia zo skupiny „B“ na skupinu „C“ a KKV (kvalifikačná karta vodiča)Zákazka s nízkou hodnotou2021-13703.03.2022 12:00» DETAIL
Poskytovanie služieb zodpovednej osoby a poradenstvo v oblasti ochrany osobných údajov GDPRZákazka s nízkou hodnotouNKP2022-618 000,00 €10.03.2022 10:00» DETAIL
Poskytovanie služieb informátorovPrieskum trhuNKP2022-1704.03.2022 01:00» DETAIL
Výzva č. 7 „Zberné nádoby a košíky na kuchynský biologicky rozložiteľný odpad“Zákazka v DNS118/2021-0071 157 577,00 €21.03.2022 09:00» DETAIL
Prenájom vozidiel N1Prieskum trhu4-202217.02.2022 10:00» DETAIL
Nákup a dodanie plechov HARDOX - opakovaná zákazkaZákazka s nízkou hodnotou76/202215.02.2022 02:00» DETAIL
Nadstavba motorového vozidla typu valník s hydraulickou rukouZákazka s nízkou hodnotou136-202111.02.2022 09:00» DETAIL
Prenájom vozidiel N1Zákazka s nízkou hodnotou4-202208.02.2022 10:00» DETAIL
Nákup a dodanie plechov HARDOXZákazka s nízkou hodnotou2021-12602.02.2022 10:00» DETAIL
Výmena a oprava technologickej linkyZákazka s nízkou hodnotou220/202131.01.2022 11:00» DETAIL
Nákup roštníc pre K1, K2Prieskum trhu118/2022166 434,00 €28.02.2022 11:00» DETAIL
Nakladanie s nebezpečným odpadomZákazka s nízkou hodnotou2021-8628.01.2022 12:00» DETAIL
Doplnenie elektrického napájania priestoru vážnice.Zákazka s nízkou hodnotou2021-12221.01.2022 11:00» DETAIL
IV.1. Vozidlo na prepravu VKK do 10,5t s naťahovacím hákomZákazka v DNSDNS12021-0042021/S 147-39040338968 - MUT269 532,00 €06.02.2023 09:00» DETAIL
III.1. Špeciálne zberové vozidlo pre zvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu s rotačným lisovaním, hmotnosť do 26 t, pohon CNGZákazka v DNSDNS12021-0032021/S 147-39040338968 - MUT1 127 500,00 €06.04.2022 11:00» DETAIL
Zhotovenie stavby "Kombinovaná výroba elektriny a tepla s vyvedením tepla do BAT - Výhrevňa Juh a jeho dodávkou do sústavy CZT Východ"Prieskum trhu2022-102 045 825,00 €08.02.2022 09:00» DETAIL
I.1. Nákladné vozidlo na zvoz jedlých olejov a tukov s valníkovou nadstavbou a hydraulickým čelom, hmotnosť do 7,5 tZákazka v DNSDNS12021-0012021/S 147-39040338968 - MUT470 026,00 €13.04.2022 09:00» DETAIL
Modernizácia - realizácia osadenia prevodovky a stromčeka v sile vápnaZákazka s nízkou hodnotou133-202112 529,00 €10.01.2022 10:00» DETAIL
Analýza a dizajn CRMPrieskum trhu84-202119.01.2022 10:00» DETAIL
Mobilné naftové ohrievače s nepriamym spaľovanímZákazka s nízkou hodnotou135-202115 300,00 €03.01.2022 10:00» DETAIL
Digitalizácia vstupu na Zberný dvorZákazka s nízkou hodnotouNKP2021-11313.01.2022 01:00» DETAIL
Zhodnotenie kuchynského biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu z domácnostíNadlimitná zákazka2021-1043 410 000,00 €28.02.2022 11:00» DETAIL
Nakladanie s nebezpečným odpadomZákazka s nízkou hodnotou2021-8604.01.2022 11:00» DETAIL
Dodanie a inštalácia modulov na meranie NH3 (čpavok)Zákazka s nízkou hodnotou103-202118 936,00 €15.12.2021 10:00» DETAIL
Sanácia havarijných častí komína v závode ZEVO.Zákazka s nízkou hodnotou2021-9821.12.2021 11:00» DETAIL
Výzva č. 6 „Zberné nádoby na jedlé oleje"Zákazka v DNS118/2021-0069 555,00 €28.01.2022 11:00» DETAIL
Projektová a inžinierska činnosť pre investičný zámer Zariadenie aeróbneho zhodnocovania odpadu Bratislava v rozsahu pre územné rozhodnutiePrieskum trhu121-202126.11.2021 10:00» DETAIL
InfopanelyZákazka s nízkou hodnotouNKP2021-11702.12.2021 10:00» DETAIL
Drôt na viazanie balíkovZákazka s nízkou hodnotou217/202168 805,00 €18.11.2021 11:00» DETAIL
Výzva č. 3 Zberné nádoby na komunálny odpad 240 L, hnedá - BRZákazka v DNS118/2021-00513.12.2021 11:00» DETAIL
Výzva č. 4 „Zberné nádoby, košíky, vrecia na kuchynský biologicky rozložiteľný odpad“Zákazka v DNS118/2021-00409.12.2021 11:00» DETAIL
Servis podvozkov služobných nákladných motorových vozidiel a prívesov vrátane dodania náhradných dielovNadlimitná zákazka2021-962022/S 047-122266756 000,00 €04.04.2022 10:00» DETAIL
Renovácia skladových priestorov ZEVO – vybudovanie regálového systému.Zákazka s nízkou hodnotou2021-10018.11.2021 11:00» DETAIL
Výzva č. 1 „Náhradné diely na 1100 L kontajnery“Zákazka v DNS118/2021-00302.11.2021 10:00» DETAIL
Povinné zmluvné poistenie vozidielNadlimitná zákazka101-20212021/S 218-57446256108 - MSS867 600,00 €06.12.2021 11:00» DETAIL
Zhodnotenie kuchynského biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu z domácnostíPrípravné trhové konzultácie104-202128.10.2021 12:00» DETAIL
Rekonštrukcia elektroinštalácie ZEVO – dielňa, obrobňa a zámočnícka dielňaZákazka s nízkou hodnotou208/202138 436,00 €21.10.2021 11:00» DETAIL
Výzva č. 2 „Zberné nádoby 1100 L, 240 L a 120 L“Zákazka v DNS118/2021-00205.11.2021 11:00» DETAIL
Prenájom kancelárskych a sanitárnych mobilných kontajnerov.Prieskum trhu2021-3518.10.2021 11:00» DETAIL
Výzva č. 1 „Náhradné diely na 1100 L kontajnery“Zákazka v DNS118/2021-00121.10.2021 10:00» DETAIL
RFID štítky pre zberné nádobyPrieskum trhu87-202112.10.2021 10:00» DETAIL
Náhradné diely na žeriavovú techniku 2. časťZákazka s nízkou hodnotouNKP2021-2011.10.2021 11:00» DETAIL
Rekonštrukcia skladu – vytvorenie archívuZákazka s nízkou hodnotou2021-7850 000,00 €04.10.2021 10:00» DETAIL
Výmena rozvádzača a riadenia čerpadiel surovej vody (trojičky) - realizáciaZákazka s nízkou hodnotou128/202113 521,00 €23.09.2021 11:00» DETAIL
Zhodnotenie kuchynského biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu z domácnostíZákazka s nízkou hodnotou2021-8269 999,00 €03.09.2021 11:00» DETAIL
Diskontinuálne oprávnené meranie emisií a úplná a periodická kontrola AMS.Zákazka s nízkou hodnotou2021-4930.08.2021 10:00» DETAIL
Prenájom obytných kontajnerov, mobilných WC.Prieskum trhu2021-3526.08.2021 11:00» DETAIL
Nákup a inštalácia frekvenčných meničov pre technológiu K1 a K2 - 14 ks + 1 ks a zabezpečenie servisných prác.Zákazka s nízkou hodnotou130/202117 178,00 €24.08.2021 11:00» DETAIL
Výzva č. 3 „Zabezpečenie odberu, prepravy a spracovanie nebezpečného odpadu kat. číslo 19 01 07 (popolček)“Zákazka v DNS119/2020217 605,00 €30.08.2021 11:00» DETAIL
Servis služobných osobných motorových vozidielZákazka s nízkou hodnotou68-202133 000,00 €24.08.2021 10:00» DETAIL
Oprava zásobného sila na nebezpečný odpadPrieskum trhu11-202118.08.2021 10:00» DETAIL
Zhodnotenie kuchynského biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu z domácnostíZákazka s nízkou hodnotou2021-8225.08.2021 10:00» DETAIL
Zámer navrhovanej činnosti „Zariadenie na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu - kompostáreň“ vypracovaný v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov („Zákon o EIA“) a súvisiace činnoPrieskum trhu83-202119.08.2021 10:00» DETAIL
Oprava stroja Gassner Fordermat R.Prieskum trhu2021-7523.08.2021 11:00» DETAIL
Rekonštrukcia a výmena oplechovania násypiek kotlov K1, K2Zákazka s nízkou hodnotou151/202106.08.2021 11:00» DETAIL
Dymovody - oprava potrubných trás, napojenia na textilný filter TF1 a TF2, napojenie dymovodov z kotlov do absorbérovZákazka s nízkou hodnotou157/202129.07.2021 11:00» DETAIL
Servis služobných osobných motorových vozidielZákazka s nízkou hodnotou65-202133 000,00 €04.08.2021 10:00» DETAIL
Oprava zásobného sila na nebezpečný odpad (NO)Zákazka s nízkou hodnotouNKP2021-1154 500,00 €28.07.2021 04:00» DETAIL
Nákup a dodanie roštníc pre kotly K1 a K2Zákazka s nízkou hodnotou154/202115.07.2021 11:00» DETAIL
Pieskovanie kotlov K1, K2 počas odstávok.Zákazka s nízkou hodnotou2021-5002.08.2021 10:00» DETAIL
Montáž a inštalačné práce podávacieho a prechodového stolaPrieskum trhu180/202182 170,00 €05.07.2021 11:00» DETAIL
Mleté biele (nehasené) vápno - CaOPrieskum trhu63/202116.06.2021 02:00» DETAIL
Meranie hladiny v bubne kotla K2Prieskum trhu153/202114.06.2021 11:00» DETAIL
Poskytovanie finančných služieb – finančný lízing a spätný lízingNadlimitná zákazka2021-562021/S 146-38771938201-MSS5 083 000,00 €27.08.2021 10:00» DETAIL
Vypracovanie Oznámenia o zmene navrhovanej činnosti v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov („Zákon o EIA“) pre navrhovanú činnosť „Modernizácia a ekologizácia Zariadenia na energetické využPrieskum trhu60-202104.06.2021 10:00» DETAIL
Meranie hladiny v bubne kotla K2Prieskum trhu153/202126.05.2021 11:00» DETAIL
Automatizovaný systém váženiaPrieskum trhu44-202110.05.2021 10:00» DETAIL
Dodávka kyseliny soľnej technickej HCL 30/33% a hydroxidu sodného tekutého NaOH 47,5%, kyseliny sírovej H2SO4 37% AKU a kyseliny citrónovej monohydrát C₆H₈O₇. H2O.Zákazka s nízkou hodnotou2021-4273 024,00 €30.04.2021 10:00» DETAIL
Poskytovanie služieb zodpovednej osoby a poradenstvo v oblasti ochrany osobných údajov GDPRZákazka s nízkou hodnotou1/202123.04.2021 01:00» DETAIL
Nákup náhradných dielov AMS (automatický monitorovací systém) emisií znečisťujúcich látokZákazka s nízkou hodnotou2021-2515.04.2021 10:00» DETAIL
Armatúry Welland&Tuxhorn a Samson - diagnostika, servis, opravy a náhradné diely pre armatúryZákazka s nízkou hodnotou158/202101.04.2021 01:00» DETAIL
Zhodnotenie biologicky rozložiteľného odpadu kompostovanímNadlimitná zákazka2020-1132021/S 070-1786621 140 000,00 €10.05.2021 11:00» DETAIL
Dymovody - oprava potrubných trás, napojenia na textilný filter TF1 a TF2, napojenie dymovodov z kotlov do absorbérovZákazka s nízkou hodnotou157/2021159 719,00 €23.03.2021 10:00» DETAIL
Oprava zásobného sila na nebezpečný odpadZákazka s nízkou hodnotou2021-1155 000,00 €19.03.2021 10:00» DETAIL
Výdajníky vody s pripojením na rozvod pitnej vodyZákazka s nízkou hodnotou2021-1210.03.2021 10:00» DETAIL
Náhradné diely pre žeriavovú techniku.Zákazka s nízkou hodnotou2021-2032 020,00 €15.03.2021 11:00» DETAIL
Výzva č. 1 „Zabezpečenie odberu, prepravy a spracovanie nebezpečného odpadu kat. číslo 19 01 07 (popolček)“Zákazka v DNSHaMi 75/2020-001262 954,00 €03.03.2021 11:00» DETAIL
Časť 9. Zváranie a príslušenstvoZákazka s nízkou hodnotouHaMi 80/20201 988,00 €24.02.2021 11:00» DETAIL
Projektová dokumentácia- Rekonštrukcia objektu dielne a kotolne.Zákazka s nízkou hodnotou2020-12614 800,00 €09.03.2021 11:00» DETAIL
Nákup meracích prístrojov, náhradných dielov.Zákazka s nízkou hodnotou2020-14032 485,00 €02.03.2021 11:00» DETAIL
Nákup mobilných šatní a ordinácieZákazka s nízkou hodnotou2021-1701.03.2021 10:00» DETAIL
Čpavková voda 24 – 25 % – NH4OHZákazka s nízkou hodnotou2021-1486 000,00 €16.02.2021 11:00» DETAIL
Prevodovky FLENDER - diagnostika, servis, opravy, dodávka náhradných dielov a nákup nových prevodoviekZákazka s nízkou hodnotou156/2021185 347,00 €11.02.2021 10:00» DETAIL
Uloženie zmesového komunálneho odpadu na skládkuNadlimitná zákazka2020-1252021/S 026-0643444 340 000,00 €12.03.2021 11:00» DETAIL
Zhodnotenie biologicky rozložiteľného odpadu kompostovanímNadlimitná zákazka2020-1132020/S 251-63084545655-MSS1 140 000,00 €21.01.2021 11:00» DETAIL
NáradieZákazka s nízkou hodnotouHaMi 80/202052 683,00 €15.12.2020 10:00» DETAIL
Výmena rozvádzača, ochrán a budiaceho zariadenia turbogenerátora (2)Zákazka s nízkou hodnotouHaMi 33/202046 942,00 €10.12.2020 10:00» DETAIL
Hydraulika – Diagnostika, servis, opravy a dodávka náhradných dielovZákazka s nízkou hodnotouHaMi 78/2020196 371,00 €18.11.2020 10:00» DETAIL
Výmena elektrických ohrevov tkaninových filtrov.Zákazka s nízkou hodnotouNKP-2020-10922 520,00 €10.11.2020 11:00» DETAIL
Teleskopická hubica pre plnenie autocisterien s elektrickou výbavou.Zákazka s nízkou hodnotouNKP-2020-1109 725,00 €05.11.2020 11:00» DETAIL
Profylaktika, servis, oprava údržba, náhradné diely a nastavenie riadiaceho systému Turbogenerátora.Zákazka s nízkou hodnotouHaMi 45/20208 689,00 €04.11.2020 11:00» DETAIL
Revízie a servis plynových kotolníZákazka s nízkou hodnotou2020-10320 000,00 €28.10.2020 10:00» DETAIL
Technické a emisné kontroly nákladných vozidielZákazka s nízkou hodnotou2020-9013 100,00 €22.10.2020 12:00» DETAIL
Zabezpečenie komplexných služieb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP), v oblasti ochrany pred požiarmi (OPP), zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby (PZS), Civilnej ochrany (CO)Zákazka s nízkou hodnotouHaMi 48/2020168 418,00 €16.10.2020 10:00» DETAIL
Opláštenie budovyZákazka s nízkou hodnotou2020-7655 500,00 €27.10.2020 10:00» DETAIL
Rotačný nožový podávač na korčekový dopravník.Zákazka s nízkou hodnotouNKP-2020-9411 600,00 €26.10.2020 11:00» DETAIL
Výmena rozvádzača, ochrán a budiaceho zariadenia turbogenerátoraZákazka s nízkou hodnotouHaMi 33/202046 942,00 €18.09.2020 10:00» DETAIL
Vápenné silo -ND.Zákazka s nízkou hodnotou2020-9511 900,00 €23.09.2020 11:00» DETAIL
Spotrebný materiál ku kalorimetru IKA C 2000, sušiareň, tabletovací lis.Zákazka s nízkou hodnotou7/Zevo6 500,00 €16.09.2020 12:00» DETAIL
Výmena frekvenčných meničov primárny a sekundárny vzduch IIZákazka s nízkou hodnotouHaMi 32/202034 850,00 €20.08.2020 10:00» DETAIL
Servis stroja Drviča a príslušenstva dodávka NDZákazka s nízkou hodnotouHaMi 29/2020148 775,00 €18.09.2020 10:00» DETAIL
Výmena frekvenčných meničov primárny a sekundárny vzduchZákazka s nízkou hodnotouHaMi 28/202034 850,00 €17.08.2020 10:00» DETAIL
Duálny filter s náhradnými dielmiZákazka s nízkou hodnotouHaMi 17/20206 784,00 €06.08.2020 11:00» DETAIL
Profylaktika, servis, oprava údržba, náhradné diely a nastavenie riadiaceho systému TurbogenerátoraZákazka s nízkou hodnotouHaMi 21/202014 289,00 €12.08.2020 11:00» DETAIL
Profylaktika, servis, oprava údržba, náhradné diely a nastavenie riadiaceho systému MITSUBISHI na CHÚVZákazka s nízkou hodnotouHaMi 20/202049 271,00 €12.08.2020 10:00» DETAIL
Rekonštrukcia bufet v ZEVOZákazka s nízkou hodnotou03-10/202033 400,00 €17.08.2020 10:00» DETAIL
Zateplenie objektu dielne a kotolneZákazka s nízkou hodnotou3-2020- LK178 728,00 €07.08.2020 12:00» DETAIL
Dodanie analyzátora kremíkomera na meranie SiO2Zákazka s nízkou hodnotou2-2020- LK30 404,00 €30.07.2020 12:00» DETAIL
Armatúry - servis, diagnostika, opravy ručných uzatváracích armatúr, poistných ventilov a odvádzačov kondenzátu počas odstávok v ZEVO.Zákazka s nízkou hodnotou3/ZEVO07.08.2020 12:00» DETAIL
Odstávkové práce - údržba kotlov K1, K2 a prislúchajúcich technologických zariadení počas jesennej odstávky 2020Zákazka s nízkou hodnotouHaMi 15/202095 499,00 €10.08.2020 10:00» DETAIL
Dodanie a prevádzkovanie komplexného riešenia VoIP telefónnych služiebZákazka s nízkou hodnotou1-2020- LK07.07.2020 12:00» DETAIL
Nákup hákových nosičov kontajnerov a umývačky zberných nádobNadlimitná zákazkaVO-03-20202020/S 119-28853822608 - MST579 600,00 €07.09.2020 11:00» DETAIL
Obnova opotrebovaných pásov dopravníkov , dodávka s montážou a dodávka na sklad, opravy dopravníkových pásov.Zákazka s nízkou hodnotouHaMi 9/202086 915,00 €15.07.2020 10:00» DETAIL
Mleté biele (nehasené) vápno - CaOZákazka s nízkou hodnotou6/Zevo139 100,00 €15.06.2020 10:00» DETAIL
Statický posudok a realizačný projekt - projektová dokumentácia na opravu zásobného sila na NO.Zákazka s nízkou hodnotou5/Zevo17.07.2020 11:00» DETAIL
Špeciálne zberové vozidlá na odvoz komunálneho odpaduNadlimitná zákazkaVO-04-20202020/S 122-29883323023 - MST2 654 950,00 €07.09.2020 01:00» DETAIL
Ventilátory -servis, diagnostika, opravy a náhradné diely pre ventilátory, vývevy a LUKO v ZEVOZákazka s nízkou hodnotou02-50ZEVO/202014.05.2020 10:00» DETAIL
Aktívne uhlie /uhlíkatý sorbent/Zákazka s nízkou hodnotou3-MČ-202013.05.2020 10:00» DETAIL
Mobilná hlasová a dátová infraštruktúraZákazka s nízkou hodnotou2- MČ- 202045 600,00 €04.05.2020 10:00» DETAIL
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú členmi orgánov spoločnostiZákazka s nízkou hodnotou4-MČ-202013.05.2020 10:00» DETAIL
Plynové zariadenia -oprava a servis vyhradených technických zariadení plynovýchZákazka s nízkou hodnotou01-50ZEVO/202020.03.2020 10:00» DETAIL
Obstaranie zberných nádob pre účely zvozu komunálneho odpadu a vytriedených zložiek odpaduNadlimitná zákazkaVO-02-20202020/S 041-096398560 000,00 €15.04.2020 11:00» DETAIL
ZČS – čistenie sila na NO, vápenného sila a čistenie absorbérov.Zákazka s nízkou hodnotou4/Zevo17.03.2020 11:00» DETAIL
Armatúry - servis, diagnostika, opravy ručných uzatváracích armatúr, poistných ventilov a odvádzačov kondenzátu počas odstávok v ZEVO.Zákazka s nízkou hodnotou3/Zevo16.03.2020 11:00» DETAIL
Dodávka kyseliny soľnej technickej 30/33% a hydroxidu sodného tekutého 47,5%.Prieskum trhu2/Zevo28 410,00 €12.02.2020 11:00» DETAIL
Čpavková voda 24 – 25 % – NH4OHPrieskum trhu1/Zevo102 000,00 €06.02.2020 10:00» DETAIL
Uloženie zmesového komunálneho odpadu na skládkuNadlimitná zákazkaVO-01-2020930 000,00 €10.02.2020 10:00» DETAIL
Inštalácia centrálneho vysávacieho systému pre tuhý odpad z čistenia plynov.Zákazka s nízkou hodnotou32-50/201914 500,00 €06.12.2019 10:00» DETAIL
Uloženie zmesového komunálneho odpadu na skládku - PTKPrípravné trhové konzultáciePTK_22/11/201904.12.2019 06:00» DETAIL
Mobilné lisovacie kontajnery hákovéZákazka s nízkou hodnotou26-10/201941 000,00 €29.11.2019 08:00» DETAIL
Servis, údržba, dezinfekcia a čistenie klimatizačných a kondenzačných jednotiek.Zákazka s nízkou hodnotou19-10PT/201926.11.2019 10:00» DETAIL
Monitoring kvality podzemnej vodyZákazka s nízkou hodnotou14-50/201915 220,00 €18.11.2019 12:00» DETAIL
Údržba a oprava dvoj-mostovej výstupnej váhy SCHENCK.Zákazka s nízkou hodnotou21-50/20199 901,00 €11.11.2019 10:00» DETAIL

Ukončené obstarávania mimo systému Josephine

Predmet obstarávaniaTermín predkladania ponúkCenaZadávacie podkladyTermín realizácieVíťaz
Poskytovanie služieb v oblasti finančného sprostredkovania v sektore poistenie a zaisteniedo 12.11.2020 o 10.00bezodplatnena vyžiadanie:
cukasova@olo.sk
CONCORDE spol. s r.o.
Firemné interné novinydo 07.09.2020 do 12:00 hod.17 184 -EUR bez DPHna vyžiadanie:
cukasova@olo.sk
M KREO studio, s. r. o.
Výmena elektrických ohrevov tkaninových filtrov10.11.2020 do 11:00 hod22 515,60 € bez DPH[www.josephine.sk/olo/]jednorazovo max. do 31.12.2020ElektroSystem AM, spol. s r.o., Dolné Saliby
Teleskopická hubica pre plnenie autocisterien s elektrickou výbavou05.11.2020 do 11:00 hod9 339 € bez DPH[www.josephine.sk/olo/]jednorazovo max. do 5 týždňov od vystavenia objednávkyCHEMPROCES, spol s.r.o., Bratislava
Rotačný nožový podávač na korčekový dopravník26.10.2020 do 11:00 hod10 200 € bez DPH[www.josephine.sk/olo/]jednorazovo max. do 13 týždňov od vystavenia objednávkyIDO EET - Levické strojárne, s.r.o., Levice
Opláštenie budovy do 27.10.2020 do 10:00 hod46 898,03,- € bez DPH[www.josephine.sk/olo/]do 2 mesiacov od odovzdania staveniska FBT Slovakia s.r.o. , Bratislava
Technické a emisné kontroly nákladných vozidieldo 22.10.2020 do 12:00 hod10 620 EUR bez DPH[www.josephine.sk/olo/]12 mesiacov od podpisu zmluvyDEKRA Slovensko, s.r.o., Bratislava
Revízie a servis plynových kotolnído 28.10.2020 do 10:00 hod19 504 EUR bez DPH[www.josephine.sk/olo/]24 mesiacov od podpisu zmluvyTZB technológie, s.r.o. Bratislava
Vápenné silo - NDdo 23.09.2020 11:00 hod.11 893,04 EUR bez DPH[www.josephine.sk/olo/]jednorazovo max do 6 týždňov od vystavenia objednávkyRoliol spol. s.r.o., Kokory, Česká Republika
Spotrebný materiál ku kalorimetru IKA C 2000, sušiareň, tabletovací lisdo 16.09.2020 - do 12:00 hod.6 143,00 EUR bez DPH[www.josephine.sk/olo/]jednorazovo max do 6 týždňov od vystavenia objednávkyIntertec s.r.o, Banská Bystrica
Rekonštrukcia BUFET v ZEVOdo 17.08.2020 do 10:00 hod.28 013,24,- € bez DPH[www.josephine.sk/olo/]

2 týždne Sabrosa s.r.o., Miloslavov
Statický posudok a realizačný projekt - projektová dokumentácia na opravu zásobného sila na NOdo 17.07.2020 do 11.00 hod.22 800,00 EUR bez DPH[www.josephine.sk/olo/]

do 11/2020ERBY-STATIKA STAVIEB, s.r.o.
Armatúry - servis, diagnostika, opravy ručných uzatváracích armatúr, poistných ventilov a odvádzačov kondenzátu počas odstávok v ZEVOdo 07.08.2020 do 12.00 hod.37 920,00 EUR bez DPH[www.josephine.sk/olo/]

36 mesiacovSupra technology s.r.o
Náhradné diely na kontajnery a zberné nádoby – zákazka rozdelená na časti• do 01.07.2020
• do 01.07.2020
• do 05.08.2020
• 17 964,00 €
• 17 790,00 €
• 12 780,00 €
• Výzva na predloženie ponuky
• EKS
• 12 mes. od podpisu zmluvy
• 12 mes. od podpisu zmluvy
• 10.08. – 18.09.2020
• Zoltán Berner, Vajanského 73, Modra
• Bins s.r.o., Vašinova 61, Nitra
• Katis s.r.o., Košice
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú členmi orgánov spoločnostido 13.05.2020 10.550,- EUR bez DPH/rok[www.josephine.sk/olo/]Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.
Dodávka kyseliny soľnej technickej 30/33% a hydroxidu sodného tekutého 47,5%do 12.02.2020 do 11.00 hod.Kyselina soľná 30-33% - 14 490,00 EUR bez DPH
HYDROXID SODNY TEKUTÝ MIN 47.5% - 13 400,00 EUR bez DPH
[www.josephine.sk/olo/]12 mesiacov od účinnosti zmluvyBrenntag Slovakia s.r.o.
Ventilátory - servis, diagnostika, opravy a náhradné diely pre ventilátory, vývevy a LUKO v ZEVOdo 14.05.2020 do 10:00 hod.85 454,- € bez DPH[www.josephine.sk/olo/]36 mesiacov od účinnosti zmluvyYTS Slovakia s.r.o., Badín
Náhradné diely na kontajnery a zberné nádobydo 02.06.2020 do 10:00 hod.PT pre určenie PHZ/uzatvorenie zmluvyVýzva na predloženie ponuky_Náhradné diely na kontajnery a zberné nádoby24 mesiacov od začiatku platnosti zmluvyPrieskum trhu vyhodnotený pre potreby stanovenia PHZ
Mobilná hlasová a dátová infraštruktúrado 04.05.201911 541,84 EUR bez DPH[www.josephine.sk/olo/]06/2020 – 06/2022O2 Slovakia, s.r.o.
Aktívne uhlie /uhlíkatý sorbent/do 13.05.20191,14 EUR bez DPH/kg[www.josephine.sk/olo/]05/2020 – 05/2022Brenntag Slovakia s.r.o.
Armatúry - servis, diagnostika, opravy ručných uzatváracích armatúr, poistných ventilov a odvádzačov kondenzátu počas odstávok v ZEVO.do 16.03.2020 do 11.00 hod.[www.josephine.sk/olo/]36 mesiacovzrušené
ZČS – čistenie sila na NO, vápenného sila a čistenie absorbérov.do 17.03.2020 do 11.00 hod.89 040.- € bez DPH[www.josephine.sk/olo/]24 mesiacovVERTICAL INDUSTRIAL, a.s.Bratislava
Plynové zariadenia -opravy a servis vyhradených technických zariadení plynových do 20.03.2020 do 10:00 hod.118 015,20 EUR bez DPH [www.josephine.sk/olo/]24 mesiacov DAIKON s.r.o.
Čpavková voda 24 – 25 % – NH4OHdo 06.02.2020 do 10.00.0,116€ / kg bez DPH[www.ezakazky.sk/olo/]1.3.2020 – 28.2.2021ROPA Slovakia s.r.o. , Bratislava
Mobilné lisovacie kontajnery hákové do 29.11.2019 40.700 EUR bez DPHod 20.11.2019 do 29.11.2019 2 mesiace od podpisu zmluvyUNIKOV NITRA, s.r.o.
Monitoring kvality podzemnej vodydo 18.11.2019 14 594 EUR bez DPHod 5.11.2019 do 18.11.2019 od 30.1.2020 - 31.12.2022GEOtest Bratislava, spol. s .r.o.
Servis, údržba, dezinfekcia a čistenie klimatizačných a kondenzačných jednotiek.do 26.11.2019 do 10:00 hod7 989,98 € bez DPH od 19.11.2019 1.12.2019-30.11.2020 E.D.T. spol. s.r.o.
Inštalácia centrálneho vysávacieho systému pre tuhý odpad z čistenia plynovdo 06.12.2019 do 10:00 hod11 786,- EUR bez DPHod 26.119.2019 do 06.12.2019do 31.01.2020Yves &
Soteco Slovakia s.r.o., Bratislava
Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné konanie s podrobnosťou dokumentácie na uskutočnenie stavby: „Stáčacie miesta pre dodávku chemikálií – čpavková voda, kyselina chlorovodíková, hydroxid sodný“ do 19.09.2019 do 12:00 hod9 000,- EUR bez DPH od 10.09.2019 do 19.09.2019 do 6 týždňov od podpisu zmluvy Ing. Juraj Diky, Bratislava
Servisná a revízna činnosť plynových kotolní.do 18.10.2019 do 12:00 hod.7915,92 €od 14.10.2019 do 18.10.201912 mesiacov od účinnosti zmluvyTZB Technológie, s.r.o., Bratislava
Rekonštrukcia svietidiel núdzového osvetlenia časti Kotolňa a časti CHÚVdo 04.10.2019 do 12:00 hod 7 189,- € bez DPHod 27.9.2019 do 04.10.201911/2019 IMAO electric s.r.o. , Považská Bystrica
Vypracovanie projektovej dokumentácie pre realizáciu: Technické opatrenia v sklade náhradných dielovdo 14.10.2019 do 12:00 hod 13 500,- € - cena za PDod 04.10.2019 do 14.10.2019 2 mesiacePrieskum trhu podľa § 6 zákona č. 343/2015 Z. z.
Servisná a revízna činnosť plynových kotolní od 24.09.2019 do 27.09.2019 6.000,- EUR bez DPH 24.09.20191 rok zákazka zrušená s opätovným vyhlásením
Vyčistenie zásobného sila produktu čistenia spalín – nebezpečného odpadu kat. č. 19 01 07 – tuhý odpad z čistenia spalín.do 16.09.2019 do 10:00 hod9853 € + 160 €/hod – max limit plnenia 13 000 € bez DPHod 11.9.2019 28.9.2019 – 6.10.2019Vertical Industrial, a.s.
Inštalácia centrálneho vysávania pre tuhý odpad z čistenia plynovdo 29.07.2019 do 10:00 hod.

-od 19.07. do 29.07.2019Do 2 mesiacov od objednávkyzrušené, opakované vyhlásenie
Mobilné lisovacie kontajnery hákovédo 12.09.2019 do 16:45 hod.-zverejnené v EKS 12.9.2019 od 16.09.2019
do 15.11.2019
VO zrušené
Osobné ochranné pracovné prostriedky - mikina na zips, bunda zimná reflexná 5v1, obuvdo 16.09.2019 do 09:00 hod.18.736 ,- EUR bez DPHzverejnené v EKS 16.9.2019od 19.09.2019 do 7.10.2019
KORAKO plus s.r.o.
Prečerpanie odpadovej vodydo 20.09.2019 do 10:00 hod.11.500,- EUR bez DPHod 16.09.2019 do 20.09.201923.09.2019-02.10.2019AKS Group s.r.o. Žilina
Servisná a revízna činnosť plynových kotlovdo 20.09.2019 do 13:00 hod.-od 16.09.2019 do 20.09.201948 mesiacov od účinnosti zmluvyZákazka zrušená s opätovným vyhlásením
Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné konanie s podrobnosťou dokumentácie na uskutočnenie stavby: „Stáčacie miesta pre dodávku chemikálií – čpavková voda, kyselina chlorovodíková, hydroxid sodný“do 21.08.2019 do 12:00 hod. -od 07.08.2019 do 20.08.2019 do 6 týždňov od vystavenia objednávky Prieskum trhu zrušený – bude sa opakovať
HDPE kontajnery a zberné nádobydo 29.04.2019 do 10:00:00
182.000,00 EUR bez DPHZverejnené v EKS, 23.04.2019od 01.05.2019 do 30.04.2020Katis s.r.o., Košice
Čistenie a dezinfekcia zberných nádob do 29.03.2019 do 10:00 hod.V zmysle dohodnutého cenníka Príloha č. 1, max. fin. rámec: 141.400,- EUR bez DPH od 14.03.2019 do 25.03.2019 od 01.05.2019 do 30.11.2019SWM Group a.s. , Bratislava
Osobné ochranné pracovné prostriedkydo 03.04.2019 do 10:00 hod.Max. 60.000,- EUR bez DPHod 27.03.2019 do 03.04.201912 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnostiBORMIS, s.r.o., Svätý JUR
Oprava- výmena častí potrubných trás a výmena dilatačných kompenzátorov dymovodov pre kotly K1 a K2do 08.03.2019 do 12.00 hod.74.000,- EUR bez DPH 01.03.2019 – 08.03.201926.4.2019 – 15.5.2019ENERGYMONTAGE - GROUP s.r.o.
Odber a zhodnotenie biologicky rozložiteľného odpadu22.2.2019 do 11.00 hod.max 175.200,-€ bez DPH na 12 mesiacovod 5.2.2019 do 13.2.2019 12 mesiacov od podpisu zmluvyJV INTERSAD s.r.o, Svätý Jur
Výber audítora pre vykonanie štatutárneho auditu OLO a.s.do 25.02.2019
do 10:00 hod.
max. 19.000 € bez DPH
[13.000 € +
(0 € - 6.000 €)]
od 15.02.2019
do 25.02.2019
od 09.03.2019
do 31.12.2019
Delloite Audit s. r. o. Digital park II, Einsteinova 23, 851 01 Bratislava
Dodávka, montáž dávkovacích regeneračných čerpadiel, spustenie do prevádzky a zaškolenie obsluhy, demontáže stávajúceho čerpadla s elektromotorom + mechanická časť s prevodovkoudo 22.02.2019 do 12.00 hod.18.590,60 EUR bez DPH od 14.02.2019 do 22.02.2019 26.4.2019 – 15.5.2019ProMinent Slovensko, s.r.o.
Dodávka, výmena a programovanie automatiky Lamtec na horáku č.1 kotla K2do 15.03.2019 do 12.00 hod.16.400,- EUR bez DPH 08.03.2019-15.03.201926.4.2019 – 15.5.2019OPRaS – TZ, s.r.o.
Dodávka kompletného elektrického napájacieho čerpadla vrátane elektro-pohonu, pružnej spojky a ventilu minimálneho obtoku vrátane demontáže stávajúceho čerpadla a montáže novéhodo 15.02.2019 do 10.00 hod.68.500,-€ bez DPHod 7.2.2019 do 14.2.2019počas jarnej odstávky od 26.04.2019 do 15.05.2019KSB Čerpadlá a Armatúry s.r.o.
Oprava zariadenia textilného filtra a nákup filtračných rukávov (filtrov) a oporných košov filtračných rukávov (filtrov) pre textilný filterdo 22.02.2019 do 10.00 hod.75.000,-€ bez DPHod 15.2.2019- 21.2.2019počas jarnej odstávky od 26.04.2019 do 15.05.2019GS-TEC s.r.o
Čpavková voda (amoniak – vodný roztok)24-25%do 20.02.2019 do 12.00 hod.0,132 € bez DPH/ 1 kgod 13.2.2019- 19.2.20191.3.2019 – 28.02.2020 Ropa Slovakia s.r.o
Osobné ochranné pracovné prostriedkydo 06.03.2019 do 10:00 hod.-od 26.02.2019 -prieskum trhu zrušený
Originálne tonerydo 15.02.2019 do 08:00 hod.16.699,00 €od 11.02.2019 EKS18.02.2019-11.02.2020Juriga spol. s r.o., Bratislava

1100 l HDPE kontajnery na triedený zber odpadudo 14.11.2018 do 09:00 hod.159.552,00 €od 08.11.2018 EKS01.01.2019-01.01.2020BINS s.r.o., Nitra
Inžinierske činnosti pre medziskládku a lisovňu KOdo 10.10.2018 do 10:00 hod.
-od 28.09.2018 do 10.10.2018
-prieskum trhu zrušený
Zemný plyndo 22.10.2018 do 10:00 hod.0,02512 €/kWh 04.10.2018- 12.10.201801.01. – 31.12.2019 MAGNA ENERGIA a.s., Nitra
Vozidlá s valníkovou nadstavbou a hydraulickým čelomdo 22.10.2018 do 13:00 hod.150.000,- € bez DPHod 05.10.2018 do 16.10.201816 týždňov od podpisu zmluvyMercedes-Benz Slovakia s.r.o.
Oprava zariadenia textilného filtra čísla 2do 22.08.2018 do 10:00 hod.84.608,-€ bez DPHod 10.08.2018 – 21.08.20189-10/2018GS-TEC s.r.o
Generálna oprava dymového ventilátoru K1 a ventilátoru primárneho vzduchu K2 v závode Spaľovňa odpadudo 12.09.2018 do 10:00 hod.13.505,-€ bez DPHod 04.09.2018 – 11.09.201810/2018YTS Slovakia s.r.o
Archivačné služby a správa registratúry pre OLO a.s. – vyhradená zákazka § 36a (zákon č. 343/2015 Z. z.)do 31.08.2018
do 10:00 hod.
Jednotkové ceny v zmysle Cenovej ponuky od 17.08.2018
do 31.08.2018
do 36 mesiacov od 01.10.2018 Chránená dielňa priznaná spoločnosti Document Management Services s.r.o., Trebišov
Zásobník škvary – realizácia technických opatrení na odstránenie havarijného stavu a zvýšenie životnosti konštrukcie zásobníkado 22.03.2018 do 12:00 hod.496.881,39 € bez DPH od 02.03. 2018 do 13.03.2018od odovzdania staveniska do 30.10.2018 VERTICAL INDUSTRIAL a.s., Bratislava
Malé zberové vozidlá na zber BRKOdo 21.05.2018 do 10:00 hod.297.000,-€ bez DPHod 03.05.2018- 14.05.201830 týždňov od podpisu KZProfi Truck Business, s.r.o, Olomouc
Digitalizácia technickej dokumentácie a systém označenia KKSdo 25.06.2018 do 10:00 hod.145.215,- EUR bez DPH + 0,43 € bez DPH/A4od 08.06.2018 do 18.06.2018do 24 mesiacovP.V.Energoservis s.r.o. , Praha
Inžinierske činnosti pre medziskládku a lisovňu KOdo 10.08.2018, do 10:00 hod.-od 27.07.2018
do 10.08.2018
-prieskum trhu zrušený – bude sa vyhlasovať znova
Zberové vozidlo s hydraulickou rukoudo 21.06.2018 do 10:00 hod.200.850,-€ bez DPHod 01.6.2018- 12.06.2018190 dní od podpisu KZScania Slovakia, s.r.o.
Nákup elektro armatúr Persta- posúvač a nákup armatúr – ručných posúvačov DN 150do 06.07.2018 do 10:00 hod.25.799,-€ bez DPHod 25.6.2018- 05.07.20189-10/2018I.B.L Slovakia, s.r.o
Návrh projektového riešenia inštalácie KJ pre OLO a.s.do 15.05.2018 do 10:00 hod.58.800,- Eur bez DPH od 04.05.2018 do 15.05.2018do 3 mesiacov od platnosti zmluvy alt – energie, s.r.o. Trenčín
Kontrola obstarávaniado 20.06.2018 do 10:00 hod.
95 Eur/1 hod. bez DPH (max. fin. limit je 50.000 Eur bez DPH)
od 08.06.2018 do 20.06.2018
do 3 kalendárnych mesiacov od doručenia požiadavky Tatra Tender s. r. o. Bratislava
Projekt inovácií v spracovaní ZKO – analýza do 06.07.2018 do 10:00 hod.27.400,- EUR bez DPHod 28.06.2018 do 30 dní Radvise Group, s.r.o., Bratislava
Modernizácia kamerového systému do 15.06.2018 do 12:00 hod.111.896,30 EUR bez DPHod 05.06.2018 do 12.06.2018 1. etapa: do 30 dní od začiatku prác
2. etapa: do 30 dní od začiatku prác
KELCOM INTERNATIONAL spol. s.r.o., Senica
Odborné marketingovo- komunikačné službydo 23.4.2018 do 10.00 hod.-od 13.4.2018 do 23.4.2018-súťaž zrušená
Implementácia GDPR na podmienky OLO a.s.do 20.04.2018 do 10:00 hod.
podľa kalkulácie od 13.04.2018 do 20.04.2018
do 3 kalendárnych mesiacovVia Leonis, spol. s r.o. Chorvátsky Grob
Návrh projektového riešenia využitia tepla z chladenia kompresorovdo 18.05.2018 do 10:00 hod.-od 10.05.2018 do 18.05.2018-prieskum trhu zrušený
Modernizácia kamerového systému a správa do 24.05.2018 do 12:00 hod.-od 15.05.2018 do 21.05.2018 -súťaž zrušená
Zabezpečenie požiarnej ochrany objektovdo 19.04.201840.000,- € bez DPHod 10.04.2018 do 19.04.201848 mesiacov od podpisu RZPyroteam Group, s.r.o., Senica
Výmena výtlačného potrubia na odpadovú vodu DN 150 do 19.04.201863.024,33,- € bez DPH od 12.04.2018 do 19.04.2018 do 09.05. 2018 T&B ecogroup s.r.o. , Bratislava
Generálna oprava turbogenerátora TG1do 23.02.2018 do 10:00 hod.614.273,- € bez DPH od 09.02.2018 do 19.02.2018do 30.10.2018Siemens s.r.o. , Bratislava
Mini zberové vozidládo 27.03.2018 do 10:00 hod.186.000,- € od 07.03. 2018 do 16.03.201830 týždňov od podpisu zmluvyProfi Truck Business, s.r.o., Olomouc
Odber a zhodnotenie biologicky rozložiteľného odpadu. do 05.02.2018 do 12:00 hod.14,90 €/ Tod 22.1.2018 - 30.1.201812 mesiacov od účinnosti zmluvuJV Intersad s.r.o, Svätý Jur
Nákup filtračných hadíc a oporných košov (filtrov) pre textilný filter.do 15.02.2018 do 10.00 hod.65.361,60 € od 7.2.2018- 15.2.201845 dní od podpisu zmluvyGS-TECH s.r.o, Zvolen
Vypracovanie dokumentácie v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie
k projektu Triediace a lisovacie zariadenie v areáli OLO a.s.
do 16.3.2018 do 10:00 hod.19.600,-€ od 8.3.2018- 16.3.20185/2018Ecopark s.r.o, Malacky
Kompletizácia dokumentov súvisiacich s produktami a službami poskytovanými spoločnosťou OLO a.s.do 23.3.2018 do 10:00 hod.cenník jednotkových cienod 15.3.2018- 23.3.201812 mesiacov od účinnosti zmluvyFrost & Miller s.r.o , Bratislava
Oprava komínového telesa podľa záverov z revíznej správydo 23.3.2018 do 12:00 hod.244.425,46 EUR bez DPHod 07.03.2018 do 15.03.2018do 09.05.2018VERTICAL INDUSTRIAL a.s. , Bratislava
Vybudovanie umyvárne nákladných vozidiel do 02.02.2018 do 12:00 hod. 229.973,07 EUR bez DPH od 16.01.2018 do 25.01.2018 do 4 mesiacov od odovzdania staveniskaUNISTAV spol. s.r.o. , Senica
Digitalizácia technickej dokumentácie a systém označenia KKSdo 21.03.2018 do 12:00 hod.-od 5.3.2018 do 14.03.2018 -súťaž zrušená
Armatúry PERSTA- výmena posúvačovdo 01.02.2018 do 10:00 hod.44.000,-€ 4-6/2018zrušené obstarávanie
Čpavková voda 24-25%do 14.02.2018 do 10hod. 0,1215 €/kg1.3.2018 – 28.02.2019 Ropa Slovakia s.r.o
Zberové vozidlo na sklodo 07.02.2018 do 12:00 hod. 99.500, € bez DPH od 29.01. – 07.02.2018do 30 týždňov od podpisu zmluvy Profi Truck Business, s.r.o., Olomouc
Tablety s upraveným SW Android, vrátane príslušenstvado 16.02.2018 do 10:00 hod.max. 62.628,- € 09.02. – 16.02.201812 mesiacov od platnosti zmluvy ASBIS s.r.o. Košice
Prenájom softvérových licencií do 22.01.2018 do 09:00 hod.16.567,82 € bez DPH/rok 16.01.-22.01.201836 mes. od platnosti zmluvyBenestra, s.r.o., Bratislava
Baliaca linka na zlisovaný zmesový komunálny odpaddo 24.11.2017 do 10:00 hod.249.800,- € bez DPHod 08.11.2017 do 23.11.2017od 17.01.2018 do 16.04.2018WINTEC Slovakia s.r.o.
Banská Štiavnica
Periodické diskontinuálne oprávnené merania emisií PCDD/PCDF, ťažkých kovov a HF a periodická kontrola AMSdo 28.11.2017 do 10:00 hod.48.000,- € bez DPH11/2017od 01.01.2018 do 31.12.2020EnviroTeam Slovakia s.r.o. , Košice
Čistiace a servisné práce na kanalizácii a súvisiacich zariadeniach v prevádzkach OLO a.s.do 22.11.2017 do 10.00 hod.cenník jednotkových cienod 03.11.2017 do 14.11.2017 36 mesiacov od podpisu zmluvyAKS group s.r.o , Žilina
1100 l HDPE kontajnery na triedený zber odpadu21.12.2017175.900,- €EKSOd 01.01.2017 -12 mes. od účinnosti zmluvyZoltán Berner, Modra
Dodávka lešenia a čistenie kotlov pieskovaním – tryskanímdo 21.11.2017 do 12:00 hod.cenník od 06.11.2017 do 14.11.2017na 36 mesiacov FEVAKO spol. s.r.o., Bratislava
Plastové nádoby na odpad 120 l / 240 l13.11.2017159.300,- €EKS24 mes. od účinnosti zmluvyMEVA-SK, s.r.o.
Zabezpečenie hygienicko – epidemiologického režimu
na požadovanej úrovni
26.10.2017228.129,36 €EKS36 mes. od účinnosti zmluvyMette s.r.o.
1100 l HDPE kontajnery na komunálny odpad28.08.2017 JC 124,3 €/ksEKS09/2017-08/2018Zoltán Berner
Dodávka a montáž usmerňovacích zariadení 24 V DCdo 11.12.2017 do 10:00 hod.29.856,-€od 01.12.2017do 31.12.2017Techall Slovensko spol. s r.o. Bernolákovo
Poskytovanie pneuservisných služiebdo 28.11.2017 do 10:00 hod.max. 233.000,- €do 16.11.201736 mesiacov od podpisu zmluvyA.R.S. spol. s r.o., Banská Bystrica
Kontajnery – zvony na sklo, č. obst. 51-40OK/2017 do 07.12.2017 do 10:00 hod.JC 468,- €/ksod 20.11.2017 do 28.11.201736 mesiacov od podpisu zmluvyPlastima Topoľčany, s.r.o.
Mobilný lisovací kontajner 10 m3 na hákový nakladačdo 23.11.2017 do 09:00 hod.26.500,- € bez DPH11/201760 dní WINTEC Slovakia s.r.o., Banská Štiavnica
Dodávka zemného plynu pre potreby OLO a.s.do 23.11.2017 do 10:00 hod.17,97 €/MWh pre OM1, OM3
17,55 €/MWh pre OM2
od 06.11.2017 do 21.11.2017od 01.01.2018 do 31.12.2018SPP, a.s.
Bratislava
Vykonávanie opráv čerpadiel určených obstarávateľom, vrátane obstarania a dodávky náhradných dielov pre opravy čerpadieldo 06.11.2017 do 10:00 hod.cenník od 19.10.2017 do 27.10.2017 na 36 mesiacov PRAKTIKPUMP s.r.o. , Zvolen
Servisná starostlivosť o podvozky SNMV a prívesydo 10.11.2017 do 10:00 hod.25,- € bez DPH/ 1 hod.od 27.10.2017 do 07.11.2017 na 36 mesiacov LKW-SERVIS Valovič s.r.o., Šenkvice
Diagnostika -obhliadka oceľových konštrukciído 26.10.2017 do 10:00 hod.47.940,- € bez DPH10/2017do 31.12.2017 PRODEX spol. s.r.o. , Bratislava
Prieskum geologického prostredia neinvazívnou metódou09.10.2017 do 10.00 hod.125.000,-€od 22.9.201730 dní od účinnosti zmluvyGroundtech Services s.r.o
Úpravy spevnených plôch a objektu dielne opravy kontajnerovdo 27.09.2017 do 10:00 hod.197.395,18 € bez DPHod 20.09.2017do 3 mesiacov R+S Service, s.r.o. Bratislava
Nákup a dodanie vozidiel na prepravu veľkokapacitných kontajnerov „VKK“do 17.05.2017 do 12:00 hod.387 900,- €28.04.2017 do 12.05.2017do 5 mes. od podpisu zmluvy REDOX s.r.o.
Odborný energetický konzultantdo 17.08.2017 do 12:00 hod.6.900,56 € bez DPH/mesiacod 01.08.2017 do 10.08.2017 na 36 mesiacovMAGNA ENERGIA a.s. , Piešťany
Opravy žiaruvzdorných výmuroviek kotlov K1 a K2 v OLO, a.s., závod Spaľovňa odpadu, Bratislava21.8.2017 do 10.00 hod.v zmysle cenníka za jednotkové ceny od 3.8.2017 - 11.08.201748 mesiacov od účinnosti zmluvyTERMOSTAV Bratislava s.r.o.
Úprava vizualizácie potrubného systému CHÚV23.08.2017. do 10 hod.84.628,04 €od 10.8.201716.9. – 4.10.2017 počas jesennej odstávkyACP AuComp, s.r.o
Úprava štatistického systému technologických vodomerov23.08.2017 do 10 hod.82.812,58 €od 10.8.201716.9. – 4.10.2017 počas jesennej odstávkySAT Systémy automatizačnej techniky, spol s.r.o.
Odkanalizovanie spevnených plôch v Závode Spaľovňa odpadudo 26.05.2017 do 12.00 hod.517.940,33 €od 05.05.2017 do 17.05.2017do 5 mesiacov TEAM s.r.o., Banská Bystrica
Ochrana majetku objektov obstarávateľa výkonom strážnej služby17.07.2017 do 10.00 hod.757.500,-€od 20.06.201736 mesiacov od podpisu zmluvyK.G.V. Security s.r.o , Bratislava
Výmena nového binárneho merania hladiny bubna v kotle K1 v závode Spaľovňa odpadu, Bratislava20.07.2017 do 12.00 hod.63.113,-€od 11.7.201716.9. – 4.10.2017Victorian Energy, a.s., Bratislava
Meranie a diagnostika energetických zariadenído 25.07.2017 do 09:00 hod.131.860,- € od 11.07.2017 do 19.07.2017 do 5. mesiacovEnergyTech, s.r.o., Žilina
AMS - výmena prístrojov na meranie TZL17.07.2017 do 10.00 hod.-od 07.07.2017-súťaž zrušená
Zabezpečenie a prevádzkovanie bonifikačného systému pre zamestnancovdo 18.07.2017 do 12.00 hod.36.880,- €od 07.07.2017 do 18.07.201736 mesiacov od účinnosti zmluvyGGFS s.r.o., Bratislava
Zvýšenie protipožiarnej bezpečnosti prevádzky Ivanská cesta 22, Bratislava20.07.2017 do 12.00 hod.118.483,-€ od 04.07.20171.8.2017- 30.11.2017Proteng s.r.o
Výmena armatúr na výstupnom potrubí pary z kotla K1 a K2 a výmena armatúr na vstupnom potrubí pary do TG25.07.2017. do 09.00 hod. -od 11.07.201719.09.2017 do 03.10.2017súťaž zrušená 27.7.2017
Baliaca linka na zlisovaný zmesový komunálny odpaddo 21.07.2017 do 10:00 hod.- od 03.07.2017
do 17.07.2017
do 6 mesiacov
od podpisu zmluvy
neúspešné obstarávanie
Prenájom osobných vozidieldo 23.06.2017 do 12:00 hod. 415.000,- € od 02.06.2017 do 14.06.2017na 48 mesiacovB2B Rent s.r.o., Bratislava
Nákup a dodanie zberových vozidiel na sklo do 26.05.2017 do 12:00 hod196.000,- €5/2017do 140 dní od podpisu zmluvyProfi Truck Business, s.r.o., Olomouc
Doručovanie zberných nádob do 27.06.2017 do 12:00 hod.30.000,- €6/2017od 07/2017 – 06/2018SunTrans, s.r.o., Čiližská 4, Bratislava
Výmena obvodového plášťa haly, vybudovanie skladu na výdaj OOPPdo 28.06.2017 do 10:00 hod.168.862,33 €6/2017do 3 mesiacov od odovzdania staveniskaAA PLUS Slovakia s.r.o., Bratislava
Dátová a hlasová mobilná infraštruktúra pre OLO a.s. do 20.03.2017 do 12:00 hod.Program č. 1 / 3,- €/ks/mesiac
Program č. 2 / 12,- €/ks/mesiac
Program č. 3 / 18,-€/ks/ mesiac
Program č. 4 / 28,-€/ks/ mesiac
od 03.03.2017 do 13.03.201736 mesiacov od podpisu zmluvy Orange Slovensko, a.s. , Bratislava
Mobilný lisovací lineárny kontajner min. 20 m3 na hákový nakladač .do 05.06.2017 do 12.00 hod. -od 23.5.20178/2017súťaž zrušená dňa 14.06.2017
Optimalizácia energetických úspor do 09.05.2017 do 12.00 hod.152.415,-€od 25.4.20172017Jasa s.r.o
Starostlivosť o IT technológiudo 20.03.2017 do 12:00 hod.4.250,- € /mesiacod 03.03.2017 do 13.03.201736 mesiacov od podpisu zmluvy IP Security Consulting s.r.o., Príbovce
Odber a zhodnotenie biologicky rozložiteľného odpadudo 03.03.2017 do 12:00 hod.140.000,- €do 1.3.20172017/2018JV Intersad , spol s.r.o
Poistenie zodpovednosti za škodudo 10.05.2017 do 10:00 hod.26.800,- €od 02.05.2017 12 mesiacov od podpisu zmluvyPREMIUM Insurance Company Limited, pobočka poisťovne z iného členského štátu, Bratislava
Čistenie zberných nádobdo 20.04.2017 do 12:00 hod.12,90 €/110l, 120l a 240l; 25,70 €/1100lod 06.04.2017 do 13.04.201712 mesiacov od podpisu zmluvySWM Group a.s. Bratislava
Čistiace a servisné práce na kanalizácii a súvisiacich zariadeniach areálu OLO a.s., Závode Spaľovňa a Dotrieďovacom závode, Vlčie Hrdlo 72, Bratislava.do 21.04.2017 do 12:00 hod.95.000,-€do 18.4.20172017/2018AKS group s.r.o
Oprava zásobníka odpadudo 17.02.2017 do 12:00 hod.1.482.692,- €od 01.02.2017 do 09.02.2017do 24 mesiacov od začiatku doby plneniaVERTICAL INDUSTRIAL a.s., Bratislava
Dátová a hlasová fixná infraštruktúra pre OLO a.s.do 20.03.2017 do 12:00 hod.5.280,- € /mesiacod 03.03.2017 do 13.03.201736 mesiacov od podpisu zmluvy BENESTRA, s.r.o. Bratislava
Oprava havarijného stavu plochých striech do 10.02.2017 do 10:00 hod.82.364,- €2/2017do 5 mesiacov od začiatku doby plneniaIDEAL – R s.r.o. , Trnava
Generálna oprava reťazového dopravníka do sila popolčeka.do 10.02.2017 do 10.00 hod.69.337,-€od 31.1.201722.04.2017-10.05.2017 IDO HUTNÝ PROJEKT a.s.
Dodávka kompletného čerpacieho agregátu vrátane elektro-pohonu, pružnej spojky a ventilu minimálneho obtoku.do 10.02.2017 do 10.00 hod.79.820,-€od 31.1.201722.04.2017-10.05.2017Praktikpump s.r.o
Dodávka lešenia a čistenie kotlov pieskovaním -tryskaním10.02.2017168.296,- € 01/2017do 31.12.2017FEVAKO spol. s.r.o.
Dodávka záhradných kompostérov na zber biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu „BRKO“do 10.02.2016 do 12:00 hod.270.000,- €od 03/2017 – zmluva na dva rokyJRK Waste Management s.r.o. Bratislava
Dodávka zberných nádob na zber biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu „BRKO“ do 16.01.2017 do 12:00 hod.396.000,- €od 28.12.2016 do 10.01.2017od 02 – 12/2017Elkoplast Slovakia, s.r.o.
Dodávka kompostérov na zber biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu „BRKO“do 16.01.2017 do 12:00 hod.-od 28.12.2016 do 10.01.2017-súťaž zrušená dňa 23.01.2017
Hasiace moduly- protipožiarnych zariadení na ochranu stavebných a technologických objektovdo 21.11.2016 do 10.00 hod. 116.626,40 € od 02.11.201612/2016PROTENG s.r.o., Bratislava
Zariadenia na čistenie spalín Kompletná výmena AMS- projekt.do 21.09.2016 25.000,- € od 6.9.2016-Obstarávacie konanie bolo zrušené dňa 14.12.2016
Energetický audit v zmysle zákona o energetickej efektívnosti25.11.2016 do 12:00 hod.139.100,- €11/2016do 5 mesiacov od podpisu zmluvyEnergyTech, s.r.o. , Žilina
Poistenie majetku a strojového zariadenia do 14.12.2016 do 10:00 hod.-29.11.2016 – 06.12.2016 -súťaž zrušená dňa 09.12.2016
Spracovanie prevádzkovo-ekonomického auditu spoločnosti OLO a.s.do 11.11.2016 do 10:00 hod.36.800,- €03.11.2016 do 3 mesiacov od podpisu zmluvyBDO Audit, spol. s.r.o.
Mobilný lisovací kontajner 10m3 na hákový nakladačdo 3.10.2016 do 9:00 hod.24.000.- €26.9.2016do 11-12/2016WINTEC Slovakia spol s.r.o ., Bratislava
Veľkokapacitné kontajnery na odvoz odpadudo 3.10.2016 do 9:00 hod.50.620,- €26.9.2016do 12/2016WINTEC Slovakia spol s.r.o ., Bratislava
Elektrický ohrev tkaninového filtra 20HTP13 – výmenado 19.9.2016 do 10:00 hod.10.632,- €8.9.2016do 31.10.2016 ELPIM , s.r.o . Bratislava
Dodávka 2 ks malých zberových vozidiel na komunálny odpaddo 26.08.2016 do 12:00 hod.290.000,- €08/2016do 30.11.2016 REDOX, s.r.o., Lučenec
Rozšírenie kapacity zberného dvora na Starej Ivanskej ceste 2, Bratislavado 04.10.2016 do 12:00 hod198.783,- €od 26.09.201611 -12/2016AA PLUS SLOVAKA s.r.o. Bratislava
Dodávka lešenia a čistenie kotlov pieskovaním – tryskaním do 03.10.2016 do 09:00 hod.85.111,- €23.09.2016od 07.10.2016 do 04.11.2016 AKS Group s.r.o. , Žilina
Oprava zásobníka odpadu-a) oceľobetónové pilieredo 22.09.2016 do 10:00 hod.121.571,- €14.09.2016 od 08.10.2016 do 01.11.2016VERTICAL INDUSTRIAL. a.s., Bratislava
Poskytovanie právnych služiebdo 25.08.2016 do 08:00 hod.20.000,- €19.08.2016 Platnosť zmluvy 24 mesiacov, alebo do vyčerpania finančného limituBARRISTER LEGAL s.r.o., Bratislava
Administratívna budova, zmena účelu využitia a stavebné úpravy - realizácia09.09.2016 do 12:00 hod. 36.232,20 € 31.08.2016Odovzdanie stavby do 45 dní od začatia prácTOMON s.r.o. , Pezinok
Zabezpečenie odberu, prepravy a zneškodnenia alebo zhodnocovania odpadu (popol a škvára) do 26.02.2016 do 08:00 hod.387.000,- €2/2016od 01.09.2016Vassal EKO, s.r.o., Bratislava
Zberný dvor pri spaľovni – projektová dokumentácia do 12.08.2016 do 12:00 hod.19.800,- € 1.8.2016do 15.10.2016Atelier ATRIO s.r.o., Bratislava
Zabezpečenie odberu, prepravy a zneškodnenia odpadu (tuhý odpad z čistenia plynu 19 01 07)do 29.04.2016 do 12:00 hod.0,- €3/2016-súťaž zrušená dňa 22.07.2016
Zabezpečenie stravovania pre zamestnancov obstarávateľa formou stravných poukážokdo 27.05.2016 do 12:00 hod329.000,- €5/2016od 01.08.2016 do 31.07.2017 GGFS s.r.o. , Bratislava
Prípravné práce pre upgrade riadiaceho systému Phoenix Contactdo 20.04.2016 do 12:00 hod72.507,- € 4/2016do 31.05. 2016 a do 30.10.2016SAT Systémy automatizačnej techniky, spol. s.r.o.
Výmena turbínového oleja v turbogenerátoredo 20.4.2016 do 12.00 hod.22.640,- €4/2016do 27.05.2016MADAST s.r.o.
Upgrade riadiaceho systému MITSUBISHI v chemickej úpravni vody do 18.04.2016 do 10.00 hod.83.128,- €4/2016I. Etapa máj 2016
II. Etapa máj 2016
III. Etapa október/december 2016

ACP AuComp, s.r.o.
Technická údržba výpočtovej techniky 25.02.2016 do 12.00 hod. 36.000,- €02/2016od 07.03.2016 do 28.02.2017EMEL Bratislava, s.r.o.
Poskytovanie právnych služieb v oblasti personálneho zabezpečenia spoločnosti 26.02.2016 do 12.00 hod. 20.000,- €02/2016od 01.04.2016 do 31.03.2017Mgr. Tomáš Szabo
Dodávka zemného plynu pre potreby OLO a.s.do 27.11.2015 12.00 hod.130.000,- €[Zadávacie podklady]
popik@olo.sk
od 1.1.2016 do 31.12.2016VEMEX ENERGO s.r.o.
Oprava komína 120/2,39 m - III. časť - Statické zosilnenie drieku komína v OLO a.s., závod Spaľovňa odpadu.14.08.2015 do 12.00 hod. 130.000,- €[Zadávacie podklady]
[Príloha č.2 – Výkaz výmer – Oprava komína – III.časť]
[Príloha č.3 – Statický výpočet – Oprava komína – III.časť]
svabik@olo.sk
od 01.10. 2015 do 30.11.2015VERTICAL Industrial, a.s., Bratislava
Zásobník odpadu - Výmena 2 ks poklopov montážnych otvorov +20 m P + D + M14.08.2015 do 12.00 hod.20.000,- €07/2015október 2015STAVOKOV, s.r.o., Trenčín
Stavba - Panelová cesta k OLEOPASSu dažďovej kanalizácie05.08.2015 do 12.00 hod.35.000,- €06/2015od 17.08.2015 do 17.09.2015TOMON s.r.o., Pezinok
Zásobník odpadu - Výmena poklopu kotla K3 +20 m P + D + M
do 05.08.2015 12.00 hod.
10.000,- €
06/2015
od 16.09.2015 do 6.10.2015
Stavokov s.r.o., Trenčín
ZČS - Oprava 8 ks vrchných poklopov tkaninových filtrov
do 05.08.2015 12.00 hod.
24.000,- €
06/2015
do 30.10.2015
FEVAKO s.r.o., Bratislava
Stavba – Oprava vnútorných komunikácií v OLO a.s., závod Spaľovňa odpadu
do 05.08.2015 12.00 hod.
100.000,- €
[Zadávacie podklady]
[Príloha č.2 – Výkaz a výmer]
[Príloha č.3 – Situácia spevnených plôch]
svabik@olo.sk
od 17.08.2015 do 17.09.2015
TOMON, s.r.o., Pezinok
ZČS - Čistenie zásobníka produktu z čistenia spalín
do 22.07.2015 12.00 hod.
16.000,- €
05/2015
od 15.09.2015 do 6.10.2015
Vertical Industrial a.s., Bratislava
Oprava haly na triedenie papiera a PET fliaš v Dotrieďovacom závode OLO a.s.
do 22.07.2015 12.00 hod.
50.000,- €
05/2015
august 2015
Stavokov s.r.o., Trenčín
MaR - Kalibračná piecka pre teplomerydo 22.07.2015 12.00 hod.
20.000,- €
05/2015
august 2015
Tectra s.r.o., Levice
Elektro – protipožiarne zatesnenie prestupov káblov – II. Etapa01.04.2015 do 12:00 hod.25.000 €02/2015od 01.03.2015 do 31.05.2015ACP AuComp, s.r.o.,
Bratislava
Elektro - Výmena časti výbavy frekvenčných meničov primárneho a sekundárneho spaľovacieho vzduchu20.03.2015 do 12:00 hod.13.000 €02/2015od 27.04.2015 do 07.05.2015NES Nová Dubnica s.r.o.
ZČS - Výmena teflónového povrchu absorbérov20.03.2015 do 12:00 hod.60.000 €02/2015I. Etapa od 22.04.2015 do 10.05.2015
II. Etapa od 16.09.2015 do 05.10.2015
FEVAKO s.r.o., Bratislava
Zariadenie na čistenie spalín - GO korčekového dopravníka20.3.2015 do 12:00 hod.100.000 €[Zadávacie podklady]
svabik@olo.sk
od 21.04.2015 do 10.05.2015IDO EET - Levické strojárne, s.r.o.
Obstarávacie konania pod limitom zverejnenia v roku 2014Obstarávacie konania 2014 pdf
Nákup pneumatík a pneuservisné služby28.11.201460.000 €/rok[Zadávacie podklady]
popik@olo.sk
od 01.01.2015 do 31.12.2017ARS, s.r.o.
Servisná činnosť a údržba technologických zariadení v závode Spaľovňa odpadu OLO a.s.21.11.2014300.000 €/rok[Zadávacie podklady]
[Príloha č.2 - Hlavné servisné práce na technologických zariadeniach]
[Príloha č.3 - Servisné práce na vedľajších technologických zariadeniach]
popik@olo.sk
od 01.01.2015 do 31.12.2017Fevako, s.r.o.
Dodávka nádob a kontajnerov na zber komunálnych odpadov pre potreby OLO a.s.21.11.2014300.000 €/rok[Zadávacie podklady]
popik@olo.sk
od 01.01.2015 do 31.12.2017KATIS s.r.o.,
Plastima Topoľčany
Zabezpečenie stravovania prostredníctvom stravných lístkov pre zamestnancov OLO a.s.330.000 €/rokNovember 2014od 01.01.2015 do 31.12.2017DOXX, s.r.o.
Dodanie ochranných osobných pracovných prostriedkov a zabezpečenie servisného prenájmu pracovného oblečenia pre potreby OLO a.s.19.09.2014 do 12:00 hod.[Zadávacie podklady]
[Príloha č.3 - Požadovaný dizajn OOPP]
popik@olo.sk
od 01.11.2014 do 31.10.2017DUAL BP s.r.o.
Bardusch Kft.
Rekonštrukcia dažďovej kanalizácie v závode Spaľovňa odpadu27.08.2014 do 12.00h200.000 €[Zadávacie podklady]
[Príloha č.2 - Výkazy výmer]
rothbergova@olo.sk
do 31.10.2014ECO - BAU - GLOBAL s.r.o., Bratislava
Upgrade riadiacich systémov turbogenerátora v Závode Spaľovňa odpadu30.6.2014 do 12:00 hod.150.000 €Jún 2014
svabik@olo.sk
V etapách
od 1.8.2014 do 5.10.2014
SAT spol. s.r.o. , Bratislava
Oprava betónových konštrukcií zásobníka odpadu v Závode Spaľovňa odpadu28.03.2014 do 12:00 hod.200.000 €[Zadavacie podklady]
svabik@olo.sk
I. od 27.04. do 08.05.2014 II. od 02.09. do 15.09.2014, resp. po dobu platnosti zmluvyVERTICAL INDUSTRIAL, Bratislava
Kotolňa - Oprava výmuroviek kotlov28.3.2014 do 12:00 hod.80.000 € / rok[Zadavacie podklady]
svabik@olo.sk
I. od 28.04. do 15.05.2014 II. od 04.09. do 21.09.2014, resp. po dobu platnosti zmluvyTERMOSTAV Bratislava s.r.o.
Výstavba lešenia v kotloch v Závode Spaľovňa odpadu a čistenie kotlov pieskovaním28.3.2014 do 12:00 hod.140.000 €/rok[Zadavacie podklady]
svabik@olo.sk
I. od 28.04. do 15.05.2014 II. od 04.09. do 21.09.2014, resp. po dobu platnosti zmluvyFEVAKO s.r.o., Bratislava
Preprava odpadu 19 01 12 - Škvara a popol zo Závodu Spaľovňa odpadu14.3.2014 do 12:00 hod.180.000 €[Zadavacie podklady]
svabik@olo.sk
od 01.04.2014 do 31.3.2017MJM TRANS, s.r.o., Stupava
Dodávka pohonných hmôt pre potreby OLO a.s.14.3.2014 do 12:00 hod.predpokladaný odber
650.000 L/rok
[Zadavacie podklady]
popik@olo.sk
od 01.04.2014 do 31.3.2017OMV Slovensko, s.r.o., Bratislava
Stavebné úpravy prevádzkovej budovy OLO a.s., Stará Ivanská cesta 2.20.12.2013 do 12:00 hod.200.000 €[Zadavacie podklady1]
[Zadavacie podklady2]
[Zadavacie podklady3]
popik@olo.sk
1.2.2014 - 30.4.2014Širila a.s.
Kĺbový nakladač s prednou lyžicou 2-5m330.9.2013 do 12,00 hod.85 000 € [Zadavacie podklady]
kravjansky@olo.sk
do 31.10.2013REDOX s.r.o.
Vysokotlakové očistenie a náter vonkajšej fasády Spaľovne30.08.2013 do 12:00 hod.60 000 € [Zadavacie podklady]
svabik@olo.sk
9.9. – 1.10.2013MALMONT, spol. s.r.o.
Oprava strechy v odškvarovni16.08.2013 do 12:00 hod.100 000 € [Zadavacie podklady]
[Výkres strechy odškvarovne]
svabik@olo.sk
2.9. – 21.10.2013MALMONT, spol. s.r.o.
Dobudovanie technológie separačnej linkyaugust 2013250.000 €návrh riešenia + cenovú ponuku predkladajú vyzvaní uchádzačioktóber 2013Bluetech, s.r.o.
Prestrešenie príjmu plastov28.06.2013 do 12:00 hod.150.000 €[Zadávacie podklady]
[Projektova dokumentacia]
[Vykaz vymer]
popik@olo.sk
do 31.10.2013STAVOKOV, spol. s.r.o.
Zariadenia čistenia spalín - Oprava sprievodných ohrevov tkaninových filtrov v závode Spaľovňa odpadu, Vlčie hrdlo.28.06.2013 do 12:00 hod.45.000 € [Oprava sprievodných ohrevov tkaninových filtrov]
[Tkaninový filter príloha]
svabik@olo.sk
od 25.07. do 05.09.2013ELPIM spol. s r.o.
Oprava zásobníka odpadu v závode Spaľovňa odpadu, Vlčie hrdlo.21.06.2013 do 12:00 hod.100.000 €[PDF]
svabik@olo.sk
od 25.07. do 04.08.2013VERTICAL INDUSTRIAL a.s.
Dodávka vysokozdvižného vozíka do závodu Spaľovňa odpadu, Vlčie hrdlo.10.06.2013 do 12:00 hod.40.000 €[PDF]
svabik@olo.sk
do 31.08.2013STARLIFT, s.r.o.
Oprava tkaninového filtra č. 2 a výmena filtračných rukávov v závode Spaľovňa odpadu, Vlčie hrdlo.21.06.2013 do 12:00 hod.65.000 €[Oprava tkanivového filtra]
[Oprava tkanivového filtra - príloha]
svabik@olo.sk
od 25.07. do 08.09.2013Ecotex s.r.o.
Oprava turbíny TG1 v závode Spaľovňa odpadu, Vlčie hrdlo21.06.2013 do 12:00 hod.150.000 €[Oprava turbíny TG1]
[Revízna správa]
[6.2. Parametre]
[6.3. Pozdĺžny rez turbínou]
[6.4. Uťahovacie momenty na telese turbíny]
[6.5. Pohľad na rotor turbíny]
[6.6. Pohľad na labyrintové upchávky]
[6.7. Detail labyrintových upchávok]
svabik@olo.sk
od 22.07. do 10.09.2013EKOL, spol. s.r.o.
GO dvoch vodorovných redlerových dopravníkov zariadenia čistenia spalín v závode Spaľovňa odpadu, Vlčie hrdlo.07.06.201379.000 €[PDF]
svabik@olo.sk
od 25.07. do 15.08.2013Ido EET - Levické strojárne, s.r.o.
Oprava povrchu a nosnej konštrukcie výsypnej plošiny v závode Spaľovňa odpadu, Vlčie hrdlodo 31.5.2013 do 12 hod. 420.000 €[Výsypná plošina]
[6.2 Sprievodná správa]
[6.3 Stavebná časť_Technická správa]
[6.4 Stavebná časť_Pôvodný stav]
[6.5 Stavebná časť_Nový stav]
[6.6 Stavebná časť_Rezy]
[6.7 Stavebná časť_Detaily]
[6.8 Statika_Technická správa]
[6.9 Statika_Tvar skeletu]
[6.10 Statika_Detaily]
[6.11 Výkaz_výmer]
svabik@olo.sk
do 30.09.2013ŠIRILA a.s.
Poskytovanie PZS spoločnosti OLO, a.s. v zmysle zákona NR SR č.124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci24.05.2013-[PDF]
hrkelova@olo.sk
od 01.07. do doba neurčitáHealthWork s.r.o.
Výzva na získanie záujemcov o účasť na obstarávacom konaní - Výstavba turbogenerátora 2,5 MWZrušené z dôvodu vyššej obstarávacej ceny ako bola predpokladaná cena za predmet obstarávania3.000.000,- EUR bez DPH[PDF]
svabik@olo.sk
2013 až 2014
Inštalácia II. elektromagnetického odlučovača Fe šrotu v Oškvarovni, v závode Spaľovňa odpadu, Vlčie hrdlo30.11.2012150.000,- EUR bez DPH[PDF]
svabik@olo.sk
december 2012 až január 2013STAVOKOV spol. s.r.o.
Inštalácia kompresora na riadiaci vzduch v závode Spaľovňa odpadu, Vlčie hrdlo.30.11.2012100.000,- EUR bez DPH[PDF]
svabik@olo.sk
december 2012 až január 2013INTERKONTAKT spol. s.r.o.
Nákup zberových vozidiel na zvoz komunálneho odpadu06.07.20121.000.000,- EUR bez DPH/rok[PDF]
popik@olo.sk
2012 až 2014REDOX s.r.o., PROFITRUCK s.r.o.
Nákup uhlíkatého sorbentu s dodávkou do miesta určenia - OLO, a.s., závod Spaľovňa odpadu07.09.2012120.000,- EUR bez DPH[PDF]
rothbergova@olo.sk
2012 až 2014NORIT Nederland B.V. Amersfoort
Výmena časti kanalizačného potrubia na prepravu technologických a splaškových odpadových vôd do MCHB ČOV – Slovnaft, a.s. - OLO, a.s., závod Spaľovňa odpadu20.04.201240.000,- EUR bez DPH[PDF]
rothbergova@olo.sk
Máj 2012TOMON s.r.o.
Čistenie usadzovacej jamy na zachytávanie vápenných kalov z čistenia spalín a zvyškovej škvary z odškvarovania - OLO, a.s., závod Spaľovňa odpadu20.04.20127.000,- EUR bez DPH[PDF]
rothbergova@olo.sk
2012 až 2014SITIS s.r.o.
Oprava výmuroviek v kotloch - OLO, a.s., závod Spaľovňa odpadu05.04.201270.000,- EUR bez DPH[PDF]
svabik@olo.sk
Máj 2012TERMOSTAV Bratislava s.r.o.
Ionexové hmoty – nákup a servis - OLO, a.s., závod Spaľovňa odpadu16.03.2012120.000 EUR bez DPH[PDF]
svabik@olo.sk
2012 až 2019SAMPLE Bratislava s.r.o.
Oprava komína – II. časť - OLO, a.s., závod Spaľovňa odpadu09.03.2012180.000 EUR bez DPH[PDF]
svabik@olo.sk
Apríl – máj 2012BAVEX K2.sk s.r.o.
Upgrade riadiaceho systému SPPA-T2000 v OLO, a.s., závod Spaľovňa odpadu13.01.2012360.000,- EUR bez DPH[PDF]
svabik@olo.sk
2012SAT s.r.o.
Nákup presného množstva čpavkovej vody 24 - 25 % s dodávkou do miesta určenia13.01.2012320.000,- EUR bez DPH/rok[PDF]
rothbergova@olo.sk
2012 až 2014BRENNTAG Slovakia s.r.o.