Home » Tlačové správy

Tlačové správy

180 Nájdených článkov

Končí všetok odpad na jednej kope? OLO vyvracia najznámejší...

03.07.2024
Bratislava, 3. júl 2024 – Triedenie odpadu má zmysel. Potvrdzuje to aj iniciatíva, v ktorej sa spojili Hlavné mesto, spoločnosť Odvoz a likvidácia odpadu

OLO otvára druhú prevádzku obľúbeného KOLO – Bratisla...

03.06.2024
Bratislava, 3. jún 2024 – Hlavné mesto a spoločnosť OLO otvárajú ďalšiu prevádzku KOLO – Bratislavského centra opätovného použitia. Nové KOLO plní úlohu predchádzania vzniku

Bratislavské re-use centrum KOLO sa zapája do Ročného progr...

21.03.2024
Bratislava, 21. marec 2024, Medzinárodný deň jednorodiča – Hlavné mesto a spoločnosť Odvoz a likvidácia odpadu a.s. (OLO) sa spájajú s organizáciou JEDEN RODIČ, n.o.,

Vyzbierané živé vianočné stromčeky sa opäť vrátia Bratislav...

19.03.2024
Bratislava, 19. marec 2024 – Hlavné mesto, Odvoz a likvidácia odpadu (OLO), Komunálny podnik, spoločnosť BUČINA EKO, IKEA Industry a nábytkárska spoločnosť IKEA realizovali

V Bratislave vzniká ďalšie re-use centrum. Obľúbené KOLO pr...

21.02.2024
Bratislava, 21. február 2024 – Hlavné mesto a spoločnosť OLO otvárajú ďalšie mestské re-use centrum KOLO, a to na Jurigovom námestí v Karlovej Vsi. Od

Na bratislavských podujatiach bude OLO zbierať aj cigaretov...

20.12.2023
Bratislava, 20. december 2023 – Hlavné mesto, zberová spoločnosť OLO, spoločnosť SPAK-EKO a recyklátor EcoButt rozširujú od nového roka zber odpadu na bratislavských podujatiach

Bratislava začína s osádzaním ohrádok na zber živých vianoč...

11.12.2023
Bratislava, 11. december 2023 – Hlavné mesto, Odvoz a likvidácia odpadu (OLO), Komunálny podnik, BUČINA EKO,  IKEA a IKEA Industry sa aj tento rok

Bratislavské OLO inštaluje na kontajnery reliéfne štítky v ...

13.11.2023
Bratislava, 13. november 2023, Deň nevidiacich – Odvoz a likvidácia odpadu a.s. (OLO) a Hlavné mesto v spolupráci s Úniou nevidiacich a slabozrakých Slovenska reagujú

OLO otvára KOLO – Bratislavské centrum opätovného použitia ...

19.10.2023
19. október 2023 – Odvoz a likvidácia odpadu a.s. (OLO) v spolupráci s Hlavným mestom otvárajú po májovom požiari KOLO – Bratislavské centrum

Takmer 90 % cintorínskeho odpadu sa dá triediť a následne r...

16.10.2023
Bratislava, 16. október 2023 – Odvoz a likvidácia odpadu (OLO), MARIANUM – Pohrebníctvo mesta Bratislavy, OZV NATUR-PACK a CEEV Živica spojili sily v hľadaní riešení nesprávneho

Na festivale Biela noc bude prvá umelecká inštalácia z odpa...

26.09.2023
Bratislava, 26. september 2023 – Nadácia mesta Bratislavy v spolupráci s organizáciami Odvoz a likvidácia odpadu a.s. (OLO), NATUR-PACK a.s. a Správca zálohového systému n.o.

Energia z odpadu už vykuruje bratislavské domácnosti. Mests...

03.05.2023
Bratislava, 3. máj 2023 – Zariadenie na energetické využitie odpadu prešlo po desaťročiach prevádzky významnou zmenou – pripojením sa na systém centralizovaného zásobovania