Home » OLO centrála

OLO centrála

ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU a.s. v skratke: OLO a.s.
Ivanská cesta 22, 821 04 Bratislava
e-mail: olo@olo.sk

IČO: 00681300
DIČ: 2020318256
IČ DPH: SK 2020318256

Bankové spojenie: ČSOB, a. s.
IBAN: SK37 7500 0000 0000 2533 2773

Oddelenie služieb zákazníkom:
pondelok – piatok: 7:00 – 16:00

tel.:       02/50 110 111
e-mail: zakazka@olo.sk

Napíšte nám!