Home » OLO centrála

OLO centrála

ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU a. s.
Ivanská cesta 22, 821 04 Bratislava,
e-mail: olo@olo.sk

IČO: 681300,
DIČ: 2020318256,
IČ DPH: SK 2020318256

Bankové spojenie: ČSOB, a. s., IBAN: SK37 7500 0000 0000 2533 2773

Oddelenie služieb zákazníkom:
pondelok – piatok: 7:00 – 16:00
tel.:       02/50 110 111
fax:       02/50 110 222
e-mail: zakazka@olo.sk

Napíšte nám!