Home » Profil spoločnosti » Orgány spoločnosti

Orgány spoločnosti

Predstavenstvo

Ing. Mgr. Ivan Sokáč, MBA, PhD. – predseda predstavenstva, generálny riaditeľ

Ing. Marek Horváth – člen predstavenstva, technický riaditeľ  

Ing. Vladimír Lukáč, MBA – člen predstavenstva, finančný riaditeľ

 

Zmluvy o výkone funkcie členov spoločnosti OLO

Ing. Mgr. Ivan Sokáč, MBA, PhD,

Ing. Marek Horváth 

Ing. Vladimír Lukáč, MBA

Dozorná rada

JUDr. Petra Hudáková – predsedníčka DR

JUDr. PhDr. Branislav Záhradník – podpredseda DR

Anton Petráš

Vladimír Boháč

Ján Takáč

Richard Vida

Ing. Katarína Augustinič

Doc. PhDr. Daniel Klimovský, PhD.

Mgr. Zdenka Zaťovičová

Ing. Arch. Lucia Stasselová

JUDr. Veronika Ľahká

Jakub Kuruc