Home » Profil spoločnosti » Orgány spoločnosti

Orgány spoločnosti

Predstavenstvo

Ing. Mgr. Ivan Sokáč, MBA, PhD. – predseda predstavenstva, generálny riaditeľ

Ing. Andrej Rutkovský – člen predstavenstva, technický riaditeľ  

Ing. Vladimír Lukáč – člen predstavenstva, finančný riaditeľ

 

Zmluvy o výkone funkcie členov spoločnosti OLO

Ing. Mgr. Ivan Sokáč, MBA, PhD,

Ing. Andrej Rutkovský

Ing. Vladimír Lukáč

Dozorná rada

JUDr. Petra Hudáková – predsedníčka

PhDr. JUDr. Branislav Záhradník – podpredseda

Ing. arch. Lucia Štasselová

Mgr. Michal Sabo, Doc.

PhDr. Daniel Klimovský, PhD.

Ing. Katarína Augustinič

Mgr. Zdenka Zaťovičová

JUDr. Veronika Ľahká

 

Anton Petráš

Vladimír Boháč

Ing. Róbert Čič

Ján Takáč