Home » Profil spoločnosti » Orgány spoločnosti

Orgány spoločnosti

Predstavenstvo

Ing. Pavel Rudy – člen predstavenstva, finančný riaditeľ

Ing. Andrej Rutkovský – člen predstavenstva, technický riaditeľ

Dozorná rada

Mgr. Lenka Antalová Plavuchová – predsedkyňa

JUDr. Tomáš Korček, PhD. – podpredseda

Ing. Katarína Augustinič

Ing. arch. Mgr. art. Elena Pätoprstá

JUDr. PhDr. Branislav Záhradník

Mgr. Ján Buocik

Mgr. art. Adam Berka

Anton Petráš

Vladimír Boháč

Ján Alman

Ján Takáč