Home » Profil spoločnosti » Orgány spoločnosti

Orgány spoločnosti

Predstavenstvo

Ing. Martin Maslák – predseda predstavenstva, generálny riaditeľ

Ing. Pavel Rudy – člen predstavenstva, finančný riaditeľ

Ing. Andrej Rutkovský – člen predstavenstva, technický riaditeľ

Dozorná rada

JUDr. Milan Vetrák – predseda

JUDr. Tomáš Korček – podpredseda

Ing. Katarína Augustinič

Mgr. Lenka Antalová Plavuchová

JUDr. Branislav Záhradník

Mgr. Gábor Grendel

Mgr. Ján Buocik

Ing. arch. Mgr. art. Elena Pätoprstá

Jozef Šteffek

Dagmar Vyskupová

Ján Alman

Ján Takáč