Home » Profil spoločnosti » Orgány spoločnosti

Orgány spoločnosti

Predstavenstvo

Ing. Mgr. Ivan Sokáč, MBA, PhD. – predseda predstavenstva, generálny riaditeľ

Ing. Andrej Rutkovský – člen predstavenstva, technický riaditeľ  

Ing. Vladimír Lukáč – člen predstavenstva, finančný riaditeľ

 

Zmluvy o výkone funkcie členov spoločnosti OLO

Ing. Mgr. Ivan Sokáč, MBA, PhD,

Ing. Andrej Rutkovský

Ing. Vladimír Lukáč

Dozorná rada

Ing. arch. Lucia Štasselová – predsedníčka

Ing. Kratochvílová Tatiana

Ing. Katarína Augustinič

Ing. arch. Mgr. art. Elena Pätoprstá

JUDr. PhDr. Branislav Záhradník

Mgr. Ján Buocik

Mgr. art. Adam Berka

Ing. Peter Lenč

Anton Petráš

Vladimír Boháč

Ing. Róbert Čič

Ján Takáč