Home » Profil spoločnosti » Orgány spoločnosti

Orgány spoločnosti

Predstavenstvo

Ing. Mgr. Ivan Sokáč, MBA, PhD. – predseda predstavenstva, generálny riaditeľ

Ing. Pavel Rudy – člen predstavenstva, finančný riaditeľ

Ing. Andrej Rutkovský – člen predstavenstva, technický riaditeľ

Dozorná rada

Ing. arch. Lucia Štasselová – predsedníčka

Ing. Katarína Augustinič

Ing. arch. Mgr. art. Elena Pätoprstá

JUDr. PhDr. Branislav Záhradník

Mgr. Ján Buocik

Mgr. art. Adam Berka

Ing. Peter Lenč

Anton Petráš

Vladimír Boháč

Ing. Róbert Čič

Ján Takáč