Home » Odvozový deň K-BRO

Odvozový deň K-BRO

Zber kuchynského bioodpadu sme v priebehu roka 2022 úspešne spustili vo všetkých 17 mestských častiach Bratislavy. Do triedenia sa zapojilo viac ako 140 000 bratislavských domácností. Triedením kuchynského bioodpadu prispievajú Bratislavčanky a Bratislavčania k znižovaniu tohto druhu odpadu zo zmesového komunálneho odpadu a pomáhajú zlepšovať náš nenahraditeľný prírodný zdroj – pôdu. Zber kuchynského bioodpadu sme v spolupráci s hlavným mestom zaviedli na území celej Bratislavy, čím sme splnili zákonnú povinnosť o zabezpečení triedenia kuchynského bioodpadu najneskôr k 1. januáru 2023.

 

Kuchynský bioodpad sa v Bratislave zbiera celoročne. Interval odvozov sa mení sezónne, a to dvakrát ročne na základe VZN č.18_2023 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území hlavného mesta SR Bratislavy. Od začiatku marca do konca novembra je zber realizovaný 2x za 7 dní. Od začiatku decembra do konca februára bude zber 1x do týždňa.

Nie ste si istý odvozným dňom K-BRO na Vašej ulici?

NÁJDITE SI SVOJ ODVOZOVÝ DEŇ kuchynského biologicky rozložiteľného odpadu

Harmonogram odvozu kuchynského bioodpadu je platný od 4.marca 2024.

Pre plné zobrazenie tabuľky, prosíme otočte vaše mobilné zariadenie na šírku, alebo kliknite na „+“ pre zobrazenie celého záznamu.