Home » Odvozový deň K-BRO

Odvozový deň K-BRO

Bratislava má zo zákona o odpadoch povinnosť zabezpečiť triedenie bioodpadu najneskôr do roku 2023. Keďže ide o veľký projekt, hlavné mesto a spoločnosť Odvoz a likvidácia odpadu (OLO) s ním začína postupne už teraz. Projekt začíname v mestskej časti Lamač v mesiacoch september a október 2021 a v roku 2022 ho implementujeme aj v ostatných mestských častiach Bratislavy. Posledné mestské časti budú zapojené začiatkom roka 2023.

Zber kuchynského biologicky rozložiteľného odpadu v MČ Lamač bude prebiehať od 11. 10. 2021 podľa harmonogramu nižšie.
V úvodnej etape sa odvozy budú realizovať 1x týždenne.

» LETÁK » Zavedenie zberu kuchynského bioodpadu v MČ Lamač

 

Nie ste si istý odvozným dňom K-BRO na Vašej ulici?

NÁJDITE SI SVOJ ODVOZOVÝ DEŇ kuchynského biologicky rozložiteľného odpadu pre  mestskú časť LAMAČ!