Home » Odvozový deň K-BRO

Odvozový deň K-BRO

Bratislava má zo zákona povinnosť zabezpečiť triedenie kuchynského bioodpadu najneskôr do roku 2023. V každej mestskej časti, kde bude zber kuchynského bioodpadu zavedený, vzniká povinnosť všetkým pôvodcom odpadu sa do systému zberu zapojiť.

Projekt sme začali v mesiacoch september a október 2021 v mestskej časti Lamač a v roku 2022 ho implementujeme aj v ostatných mestských častiach Bratislavy. Prvou mestskou časťou zapojenou v roku 2022 bude Záhorská Bystrica, potom sa pridajú Karlova Ves, Dúbravka, Devínska Nová Ves a Devín.

 

Nie ste si istý odvozným dňom K-BRO na Vašej ulici?

NÁJDITE SI SVOJ ODVOZOVÝ DEŇ kuchynského biologicky rozložiteľného odpadu pre  mestské časti
LAMAČ,
 
ZÁHORSKÁ BYSTRICA, KARLOVA VES, DÚBRAVKA, DEVÍNSKA NOVÁ VES, DEVÍN,
PETRŽALKA