Home » Odvozový deň BRO

Odvozový deň BRO

.Dňa 14.12.2023 Magistrát HM SR Bratislavy úpravou Všeobecného záväzného nariadenia (VZN č.18/2023) s platnosťou od 1.1.2024 schválil odvoz záhradného bioodpadu aj v mesiacoch .december až február v intervale 1x za 28 dní. 

V zmysle Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi sa bude odvoz záhradného biologicky rozložiteľného odpadu (BRO) z hnedých zberných nádob realizovať celoročne – pričom interval odvozu zberných nádob je 1x za 14 dní v období mesiacov marec až november a v období od decembra do februára bude odvoz prebiehať 1x za 28 dní. Termín odvozu BRO stanovilo hlavné mesto SR Bratislava vo VZN 18/2023 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území hlavného mesta SR Bratislavy. Viac informácií o zmene intervalu nájdete tu https://www.olo.sk/zaciname-s-odvozom-zahradneho-bioodpadu-bude-odvazany-celorocne-so-sezonnou-zmenou-intervalu/ 

Hnedá zberná nádoba na BRO slúži na odvoz: kvetov, štiepky, pilín, pokosenej trávy, malých kusov konárov do priemeru 5 cm, lístia, odpadu z ovocia a zeleniny, buriny.

V zbernej nádobe na BRO sa nemôžu nachádzať: kompostovateľné vrecká (a to ani biodegradovateľné a biologicky rozložiteľné), odpady nebiologickej povahy a zmesový komunálny odpad, iné cudzorodé predmety; kamene, palety, fľaše, črepníky, kov a pod.

Ak nádoba bude obsahovať odpad, ktorý do nej nepatrí, nádoba nebude vyprázdnená a odvoz sa bude považovať za vykonaný. Držiteľ odpadu bude povinný na svoje náklady odpad vytriediť a odovzdať ho na miesto určené pre tieto odpady.

V prípade, ak obyvatelia získali nehnuteľnosť a majú záujem o nádobu na BRO alebo o kompostér, žiadosť je potrebné doručiť na Oddelenie miestnych daní, poplatkov a licencií Magistrátu hlavného mesta SR, Blagoevova 9,  Bratislava osobne alebo poštou. Kontakty nájdete na https://bratislava.sk/sk/poplatky-za-komunalne-odpady-a-drobne-stavebne-odpady

Ak bývate v bytovom dome chceli by ste mať nádobu na BRO, obráťte sa na svojho správcu, ktorý je oprávnený Vás bezplatne prihlásiť do systému BRO. Po zapojení do systému zberu bude nádoba dodaná spravidla do 7 pracovných dní.

Nie ste si istý odvozným dňom biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad (BRO) na Vašej ulici?
Tento týždeň je párny [16. týždeň]

Harmonogram odvozu BRO je platný od 29. februára 2024. 

Pre plné zobrazenie tabuľky, prosíme otočte vaše mobilné zariadenie na šírku, alebo kliknite na „+“ pre zobrazenie celého záznamu.