Home » Kariéra v OLO

Kariéra v OLO

Dobre fungujúce mesto sa nezaobíde bez odvozu a zhodnocovania odpadu. OLO sa zasa nezaobíde bez spoľahlivých ľudí. Za vašu prácu vám ponúkame zázemie stabilnej a perspektívnej spoločnosti, ktorá si svojich zamestnancov a zamestnankyne váži a vie ich patrične oceniť. Viete, čo je dôkazom, že sme v OLO spokojní? Viac ako polovica zamestnancov je s nami vyše desať rokov!

Naše hodnoty
Starostlivosť

Staráme sa o našich zamestnancov,
o životné prostredie
aj o budúcnosť ďalších
generácií.

Transparentnosť

Komunikujeme transparentne a záleží
nám na tom, aby sme si udržali dôveru
verejnosti.

Odbornosť

Podporujeme odborný rozvoj, inšpirujeme sa najlepšími svetovými riešeniami
a hľadáme skutočnú podstatu problémov.

Energia

Vyrábame zelenú
energiu a skúmame možnosti, ako naše energetické zdroje čo najefektívnejšie využiť.

Úcta

S úctou pristupujeme
k sebe navzájom,
ku všetkým ľuďom
aj k nášmu okoliu
a prírode.

Benefity

práca v stabilnej a perspektívnej spoločnosti

plat vo výške 50 % priemerného mesačného zárobku

plat vo výške 100 % priemerného mesačného zárobku

príspevok do III. piliera – DDS

odmeny pri pracovných a životných jubileách

ročná odmena za hospodársky výsledok

každoročná valorizácia základnej mzdy

vybrané mzdové zvýhodnenia za sobotu a nedeľu nad rámec Zákonníka práce

nadštandardný príspevok na stravovanie

dovolenka naviac

karta MultiSport

sociálna výpomoc pri zložitých životných situáciách

psychologické poradenstvo

ďalšie benefity v zmysle kolektívnej zmluvy