Home » Oznamy » Prvá etapa Petržalka – od 11. mája 2022 distribuujeme obyvateľom balíčky na zber kuchynského bioodpadu
Publikované: 28.04.2022

Hlavné mesto SR Bratislava je v zmysle zákona povinné zaviesť na svojom území oddelený zber kuchynského biologicky rozložiteľného odpadu z domácností najneskôr do 1.1.2023. 

Od stredy 11. mája 2022 budeme distribuovať balíčky na triedenie kuchynského bioodpadu pre obyvateľov Petržalky – lokality Dvory I, II, III, IV, V a VI, Janíkov Dvor, Kapitulský Dvor, Kopčany a Lúky.

Harmonogram distribúcie pre ostatné lokality v Petržalke nájdete tu.

Kuchynský bioodpad začnite doma triediť od 23. mája, prvý odvoz je plánovaný v týždni od 30. mája 2022.
Nádoby, kompostovateľné vrecká a informačný leták prinesú naši pracovníci priamo do mestskej časti, ich prevzatie je potrebné potvrdiť podpisom.

Obyvatelia rodinných domov budú informovaní o čase distribúcie aj prostredníctvom SMS. Ak sa nemôže dostaviť vlastník nehnuteľnosti, prineste so sebou vyplnené splnomocnenie, ktoré nájdete tu (nie je potrebné overenie notárom).

Obyvatelia bytových domov sa presný dátum a čas distribúcie košíkov v danej lokalite dozvedia z plagátu, ktorý bude vyvesený na vchodových dverách do bytovky. Balíčky sa budú distribuovať priamo pred bytovým domom. Ak sa nemôže dostaviť majiteľ bytu, postačí keď pri preberaní nájomca bytu uvedie meno majiteľa a číslo bytu (príp. poschodie). Nájomnú zmluvu predkladať nemusí.

 

Harmonogram pre rodinné domy 11. a 12. mája 2022

Ulica Dátum distribúcie Čas distribúcie
Bratská štvrtok 12. máj 2022 15:00-20:00
Dargovská štvrtok 12. máj 2022 15:00-20:00
Gogoľova štvrtok 12. máj 2022 15:00-20:00
Goralská štvrtok 12. máj 2022 15:00-20:00
Handlovská streda 11. máj 2022 15:00-20:00
Hrobárska štvrtok 12. máj 2022 15:00-20:00
Janíkovské role streda 11. máj 2022 15:00-20:00
Jaroslavova streda 11. máj 2022 15:00-20:00
Kaukazská štvrtok 12. máj 2022 15:00-20:00
Kežmarské námestie streda 11. máj 2022 15:00-20:00
Klokočova streda 11. máj 2022 15:00-20:00
Krásnohorská streda 11. máj 2022 15:00-20:00
Kremnická streda 11. máj 2022 15:00-20:00
Kubínska štvrtok 12. máj 2022 15:00-20:00
Levočská streda 11. máj 2022 15:00-20:00
Ľubietovská streda 11. máj 2022 15:00-20:00
Malý Draždiak streda 11. máj 2022 15:00-20:00
Nábrežná štvrtok 12. máj 2022 15:00-20:00
Novobanská streda 11. máj 2022 15:00-20:00
Pobrežná streda 11. máj 2022 15:00-20:00
Prokopova streda 11. máj 2022 15:00-20:00
Rusovská cesta streda 11. máj 2022 15:00-20:00
Sosnová streda 11. máj 2022 15:00-20:00
Starohájska streda 11. máj 2022 15:00-20:00
Šintavská streda 11. máj 2022 15:00-20:00
Viedenská cesta streda 11. máj 2022 15:00-20:00
Vranovská streda 11. máj 2022 15:00-20:00
Žltá streda 11. máj 2022 15:00-20:00

 

Harmonogram pre bytové domy od 12. do 27. mája 2022

Ulica Orientačné číslo Dátum
distribúcie
čas
distribúcie
Distribučný bod Lokalita
Andrusovova 1 utorok 17. máj 2022 15:00-20:00 Prokofievova 5 – Mestká knižnica / zdravotné stredisko Fedinova Dvory
3 Dvory
5 Dvory
2-6 Dvory
8-10 Dvory
9-9A,B Dvory
11 Dvory
7 17:30-20:00 Ondreja Štefanka – parkovisko Lidl pri Jiráskovej Dvory
Antolská 2 sobota 21. máj 2022 12:30-13:30 Antolská 2 – pred vchodom (pri Tematínskej) Lúky
4 9:00-12:00 Antolská 4 – kont.stojisko/parkovisko pri hl.ceste Lúky
6 Lúky
Belinského 2-4 sobota 14. máj 2022 9:00-15:30 Hálova 5 – pri predajni Terno Dvory
3-7 Dvory
6-8 Dvory
9-11 utorok 17. máj 2022 15:00-20:00 Belinského 15 – stojisko na rohu ulíc / nedaleko Pedagogickej knižnice Dvory
10-12 Dvory
14-16 Dvory
15-19 Dvory
18-20 Dvory
21-25 Dvory
22-24 Dvory
Beňadická 1 pondelok 23. máj 2022 17:30-20:00 Beňadická 8-10 – parkovisko pri vjazde do ulice Lúky
2-4 Lúky
3 Lúky
8-10 Lúky
12-14 Lúky
20-22 Lúky
5-7 15:00-20:00 Beňadická 15 – parkovisko pri hl.ceste / potraviny Uno Lúky
9-11 Lúky
13 Lúky
15 Lúky
17-19 Lúky
28-36 15:00-20:00 Beňadická 28 – pri veterinárnej klinike Lúky
Betliarska 9-11 streda 25. máj 2022 15:00-20:00 Jasovská 1 – pri hlavnej ceste  (parkovisko pri Lidli na Betliarskej) Lúky
8/B utorok 24. máj 2022 15:00-17:30 Sitnianska – kont.stojisko pri vjazde do ulice (roh Betliarskej a Sitnianskej) Lúky
10-12 Lúky
19,21 Lúky
22 Lúky
Béžová 2 štvrtok 26. máj 2022 15:00-20:00 Žltá 1 – vnútroblok pri potravinách Lúky
4 Žltá / Béžová – park / vnútroblok medzi domami  Lúky
6 Lúky
8 Lúky
Bohrova 3-5 piatok 13. máj 2022 15:00-20:00 Nobelovo námestie Dvory
7 Planckova – na konci blízko ihrisiek Dvory
9-11 Dvory
Brančská 1-5 utorok 17. máj 2022 15:00-17:00 Brančská 1 – pri MŠ Holičská Lúky
7 Lúky
9-11 Lúky
Budatínska 3 piatok 20. máj 2022 15:00-18:00 Budatínska 3-7 – oproti OC Galéria Petržalka Lúky
5 Lúky
7 Lúky
9-13 Lúky
15-17 Lúky
19-21 Lúky
23-25 Lúky
10 15:00-20:00 Budatínska 20 – pri zastávke MHD ZŠ Budatínska Lúky
12 Lúky
16 Lúky
20 Lúky
22-26 Lúky
27 Budatínska 49-51 – parkovisko oproti autobazáru Lúky
29 Lúky
31 Lúky
33-37,43 Lúky
41 Lúky
47-51 Lúky
53-55 Lúky
57-59, 57/A Lúky
34, 34/A,B Budatínska 75 – parkovisko pred byt.domom Lúky
63 Lúky
65 Lúky
67-69 Lúky
71-73 Lúky
75-77 Lúky
79-81 Lúky
Bzovícka 2-4 štvrtok 26. máj 2022 15:00-20:00 Bzovická 32 – parkovisko /plocha za Tescom Lúky
10-12 Lúky
14-16 Lúky
18-20 Lúky
22 Lúky
24-28 Lúky
30-32 Lúky
36 Lúky
Dubnická 2-4 štvrtok 12. máj 2022 18:30-20:00 Vilová 19 – neďaleho Terno predajne Dvory
Fedinova 1-5 streda 18. máj 2022 15:00-20:00 pri zast.MHD – Markova – blizko zmrzlinárne Dvory
2-4 Dvory
6-8 Dvory
10-12 Dvory
14-16

Fedinova 24 – na parkovisku pri obchode Terno

Dvory
16/A Dvory
18-20 Dvory
22-24 Dvory
Fialová 2,2A,2B,2C štvrtok 26. máj 2022 15:00-20:00 Fialová 2C – kont. stojisko pri Panónskej ceste Lúky
4,4A,4B Lúky
6,6A,6B Lúky
8,8A Lúky
10 Lúky
Gercenova 1 pondelok 16. máj 2022 15:00-20:00 Gercenova 5 – parkovisko pri trafo stanici Dvory
3 Dvory
5 Dvory
7 Dvory
8/A,8/H Dvory
9-13 Dvory
19 Dvory
21-23 Dvory
2, 2/A,B Záporožská 4 – malé námestičko s obchodmi Dvory
4, 4/A Dvory
5-17 Dvory
6, 6/A,B,C Dvory
27-29 17:00-20:00 Gercenova 6 – blízko gymnázia – Spojená škola sv. rodiny  Dvory
31-33 Dvory
35 Dvory
Gogoľova 3 štvrtok 12. máj 2022 15:00-18:00 Údernícka 2B (na rohu pri RunShop) Kapitulský Dvor
Gustava Mallého 2 štvrtok 12. máj 2022 15:00-18:00 Údernícka 2B (na rohu pri RunShop) Kapitulský Dvor
Hálova 2-4 sobota 14. máj 2022 9:00-15:30 Hálova 9-11 – pri Chorvátskom ramene Dvory
7 Dvory
9 Dvory
13 Dvory
15  Dvory
17 Dvory
19 Dvory
8-10 Hálova 5 – pri predajni Terno Dvory
12-14 Dvory
18 Ševčenkova 2 – pri Chorvátskom ramene Dvory
20 Dvory
Harmanecká 2-6 štvrtok 12. máj 2022 18:30-20:00 Harmanecká 6  a roh Krupisnká (oproti kostolu Sv. Arnolda Janssena) Dvory
Holíčska 1 štvrtok 19. máj 2022 15:00-20:00 Holíčska 23 – parkovisko na rohu medzi domami Lúky
3 Lúky
4-6 Lúky
7 Lúky
8 Lúky
23 Lúky
25 Lúky
5 Holíčska 13 -15 – parkovisko neďaleko pošty na Holíčskej/ pod terasou Lúky
12 Lúky
13-15 Lúky
14-16 Lúky
17-21 Lúky
9 Holíčska 26-28 – zelená plocha pred vchodom  Lúky
11 Lúky
18 Lúky
20 Lúky
24-28 Lúky
32-44 Lúky
46-48 Lúky
Humenské námestie 4 piatok 27. máj 2022 15:00-17:00 Jasovská – na rohu Jasovská /Humenské nám. (pri Bistre Modrá koliba) Lúky
5-6 Lúky
7-8 Lúky
Iľjušinova 4 utorok 17. máj 2022 15:00-20:00 Pajštúnska 5 – na parkovisku pri Alze Dvory
6 Dvory
8 Dvory
10 Dvory
12 Dvory
14 Dvory
Jasovská 1 streda 25. máj 2022 15:00-20:00 Jasovská 1 – pri hlavnej ceste  (parkovisko pri Lidli na Betliarskej) Lúky
2 Lúky
3 Lúky
4 Lúky
6 Lúky
8 Lúky
10 Lúky
5-7 Jasovská 20 – pri Bistre Modrá koliba Lúky
9-11 Lúky
12 Lúky
13-15 Lúky
17-19 Lúky
21 Lúky
23-25 Lúky
27-29 Lúky
31 Lúky
33 Lúky
37 Jasovská 51 – pri zast.MHD Žehrianska Lúky
39 Lúky
41 Lúky
43 Lúky
45 Lúky
47 Lúky
49-51 Lúky
Jiráskova 2-6 streda 18. máj 2022 15:00-20:00 Tupolevova 17 – oproti Lidl na Jiráskovej Dvory
8-10 Dvory
Kapicova 1 piatok 13. máj 2022 15:00-20:00 Planckova – na konci blízko ihrísk Dvory
2 Dvory
4-6 Dvory
5-7 Dvory
11 Pečnianská 25 – roh Pečnianskej a Kapicovej Dvory
13 Dvory
15 Dvory
Kaukazská 16 štvrtok 12. máj 2022 19:30-20:00 Kaukazská 16 Kapitulský Dvor
Kolmá 8 utorok 17. máj 2022 15:00-20:00 Prokofievova 5 – Mestká knižnica / zdravotné stredisko Fedinova Dvory
Kopčianska 8-10 štvrtok 12. máj 2022 15:00-20:00 roh Kopčianskej a Úderníckej (pred Tesco express) Kapitulský Dvor
78 15:00-18:00 Kopčianska 78 – vjazd na parkovisko pri zast.MHD (Kopčianska sídlisko) Kopčany
82 Kopčany
86 Kopčany
88 Kopčany
Krásnohorská 1-3 streda 25. máj 2022 15:00-20:00 Krásnohorská 16 – na rohu pri vjazde do ulice Lúky
2 Lúky
6-8 Lúky
10-12 Lúky
16 Lúky
18 Lúky
20 Lúky
22 Lúky
5-7 Turninanska 2 – pri Slovenskej pošte na Jasovskej Lúky
9-11 Lúky
13-15 Lúky
Kutlíkova 1-5 pondelok 23. máj 2022 15:00-20:00 Tematínska 2 – parkovisko pri predajni Terno Lúky
2 Kutlíkova 13 – parkovisko na začiatku ulice Lúky
7-11 Lúky
13,13A,13/E-J Lúky
13/B,C,D Lúky
Lenardova 2-4 pondelok 16. máj 2022 15:00-20:00 Lenardova 12 – parkovisko pri ceste Dvory
6-8 Dvory
12 Dvory
14 Dvory
16 Dvory
18 Dvory
Lietavská 2-6 piatok 20. máj 2022 15:00-20:00 Lietavská 2-8 – zast.MHD Budatínska Lúky
3 Lúky
5 Lúky
7 Lúky
8-12 Lúky
9 Lúky
11 Lúky
13 Lúky
14 – 16 Lúky
15 Lúky
Ľubovnianska 1 štvrtok 26. máj 2022 15:00-20:00 medzi Ľubovnianska 4 a Bzovická 10 – vjazd do vnútrobloku pri MŠ Lúky
3 Lúky
2-4 Lúky
5-7 Lúky
6 Lúky
8 Lúky
10-12 Lúky
14 Lúky
16-18 Lúky
Macharova 3-7 piatok 27. máj 2022 15:00-20:00 Wolkrova č.3 a 5 – parkovisko pri križovatke Wolkrovej a Macharovej Dvory
9-11 Dvory
Markova 3 sobota 14. máj 2022 9:00-15:30 Markova 7 – ihrisko pri Chorvát. ramene  Dvory
5 Dvory
7 Dvory
9 Dvory
11 Dvory
13 Dvory
15 Dvory
Nobelovo námestie 7 piatok 13. máj 2022 15:00-20:00 Nobelovo námestie Dvory
8 Dvory
9-10 Dvory
Očovská 2-4 štvrtok 12. máj 2022 18:30-20:00 Harmanecká 6  a roh Krupisnká (oproti kostolu Sv. Arnolda Janssena) Dvory
6-8 Dvory
10-12 Vilová 19 – neďaleho Terno predajne Dvory
Ondreja Štefanka 2 utorok 17. máj 2022 17:30-20:00 Ondreja Štefanka – parkovisko Lidl pri Jiráskovej Dvory
3 Dvory
5 Dvory
Pajštúnska 3-9 utorok 17. máj 2022 15:00-20:00 Pajštúnska 5 – na parkovisku pri Alze Lúky
Panónska cesta 4-4A pondelok 16. máj 2022 18:30-20:00 Panónska 4 – 8 – medzi bytovými domami / pri kníhkupectve Dvory
8 Dvory
Pečnianska 1-3 piatok 13. máj 2022 15:00-20:00 Pečnianska 11 – na rohu pri pošte (buď na terase/pod terasou – podľa podmienok) Dvory
5-7 Dvory
9-11 Dvory
13-15 Dvory
6 Pečnianská 25 – roh Pečnianskej a Kapicovej Dvory
8-10 Dvory
17-21 Dvory
23-25 Dvory
31 Dvory
33 Dvory
27 Rusovská cesta 11 – na rohu s Lenardovou Dvory
29 Dvory
Planckova 1-3 piatok 13. máj 2022 15:00-20:00 Planckova – na konci blízko ihrisiek Dvory
2-4 Dvory
Pri smaltovni 1 štvrtok 12. máj 2022 15:00-20:00 roh Kopčianskej a Úderníckej (pred Tesco express) Kapitulský Dvor
Prokofievova 14-16 utorok 17. máj 2022 15:00-20:00 Prokofievova 5 – Mestká knižnica / zdravotné stredisko Fedinova Dvory
Röntgenova 2-4 pondelok 16. máj 2022 15:00-16:40 Röntgenova 10-12 – chodník do medzibloku (neďaleko MŠ) Dvory
8-10 Dvory
12-14 Dvory
18-20 Dvory
Rusovská cesta 5-9 piatok 13. máj 2022 15:00-20:00 Rusovská cesta 11 – na rohu s Lenardovou Dvory
11-15 Dvory
17-19 Dvory
50-56 Dvory
46,48 sobota 14. máj 2022 9:00-15:30 Hálova 9-11 – pri Chorvátskom ramene Dvory
Smolenická 1 streda 18. máj 2022 15:00-20:00 Smolenická 16-18 parkovisko Petržalskej Tržnici na Bratskej 3 Lúky
2/A,B, 4/C Lúky
3 Lúky
5 Lúky
8-14 Lúky
16 Lúky
18 Lúky
Starhradská 2-4 pondelok 23. máj 2022 15:00-20:00 Tematínska 2 – parkovisko pri predajni Terno Lúky
6-12 Lúky
14 Lúky
16 Lúky
18 Lúky
Strečnianska 1-3 štvrtok 19. máj 2022 15:00-20:00 Šintavská 18-22 – pri zast.MHD Holíčska Lúky
4,6,10 Strečnianska 11 – parkovisko nedaleko evanj.kostola Lúky
5-7 Lúky
9-11 Lúky
12-18 Lúky
Šášovská 2-6 pondelok 23. máj 2022 15:00-20:00 Beňadická 28 – pri veterinárnej klinike Lúky
8-12 Lúky
14 Lúky
16 Lúky
Ševčenkova 2 sobota 14. máj 2022 9:00-15:30 Ševčenkova 2 – pri Chorvátskom ramene Dvory
4 Dvory
6 Dvory
8 Dvory
10 Dvory
12 Dvory
14 Dvory
16 Dvory
1-5 Ševčenkova 23 –  pri daňovom úrade / parkovisko pred Tesco Dvory
7-9 Dvory
13-15 Dvory
17-19 Dvory
18 Dvory
20 Dvory
22-24 Dvory
25-27 Dvory
26-28 Dvory
31-33 Dvory
Šintavská 6-10 štvrtok 19. máj 2022 15:00-20:00 Šintavská 18-22 – pri zast.MHD Holíčska Lúky
12-14 Lúky
18-22 Lúky
26, 26/A,B Lúky
Švabinského 1-5 utorok 17. máj 2022 15:00-20:00 Prokofievova 5 – Mestká knižnica / zdravotné stredisko Fedinova Dvory
2-6 Švabinského 2 – na rohu s Prokofievovou / pri UPC Dvory
8-10 Dvory
12-14 Dvory
15-21 Dvory
16-18 Dvory
20-22 Dvory
Tematínska 2 pondelok 23. máj 2022 15:00-20:00 Tematínska 2 – parkovisko pri predajni Terno Lúky
4 Lúky
6 Lúky
8 Lúky
Topoľčianska 1 sobota 21. máj 2022 9:00-15:30 Topoľčianska 1-3 – na rohu pri bankovme SLSP Lúky
3 Lúky
5 Lúky
7 Lúky
8 Lúky
10 Lúky
12 Lúky
14 Lúky
16 14:00-15:30 Topoľčianska 17 – parkovisko pri moste cez Chorvátske rameno Lúky
17 Lúky
18 Lúky
19 Lúky
20-22 9:00-15:30 Topoľčianska 33 – parkovisko pri moste cez Chorvátske rameno Lúky
21 Lúky
23 Lúky
25/A,B Lúky
27 Lúky
29 Lúky
31-33 Lúky
Tupolevova 1-3 streda 18. máj 2022 15:00-20:00 Tupolevova 2 – na parkovisku / vedľa Petržalskej plavárne Dvory
2-4 Dvory
5-7 Dvory
6, 6/A,B, 8 Dvory
16-18 Dvory
22 Dvory
24 Dvory
9-15 Tupolevova 17 – oproti Lidl na Jiráskovej Dvory
10-14 Dvory
17-19 Dvory
Turnianska 1-3 streda 25. máj 2022 15:00-20:00 Turninanska 2 – pri Slovenskej pošte na Jasovskej Lúky
2-4 Lúky
5-7 Lúky
Údernícka 2,2/A,2/B štvrtok 12. máj 2022 15:00-20:00 roh Kopčianskej a Úderníckej (pred Tesco express) Kapitulský Dvor
4,4/A Kapitulský Dvor
6 Kapitulský Dvor
9 Kapitulský Dvor
10 Kapitulský Dvor
Ul. Závodu Matador 4 štvrtok 12. máj 2022 15:00-18:00 Údernícka 2B (na rohu pri RunShop) Kapitulský Dvor
Urpínska 4 utorok 24. máj 2022 15:00-17:30 Sitnianska – kont.stojisko pri vjazde do ulice (roh Betliarskej a Sitnianskej) Lúky
Vígľašská 3-5 utorok 24. máj 2022 15:00-20:00 Vígľašská 3 – terasa/parkovisko pri Jantárovej ceste pri potravinách Uno Lúky
7-9 Lúky
11-13 Lúky
2-6 Vígľašská 8 – pri parkovisku oproti zast.MHD Vyšehradská Lúky
8-12 Lúky
15 Lúky
17 Lúky
19 Lúky
21 Lúky
Vilová 5-11 štvrtok 12. máj 2022 18:30-20:00 Vilová 19 – neďaleho Terno predajne Dvory
13-19 Dvory
6 15:00-20:00 Vranovská 59 – roh Vilová a Vranovská – neďaleko pivovaru Hops Dvory
21-27 Dvory
29-37 Dvory
Vranovská 6/A štvrtok 12. máj 2022 18:30-20:00 Harmanecká 6  a roh Krupisnká (oproti kostolu Sv. Arnolda Janssena) Dvory
54 Dvory
60 Dvory
51-53 15:00-20:00 Vranovská 59 – roh Vilová a Vranovská – neďaleko pivovaru Hops Dvory
55-59 Dvory
61-63 Dvory
65-67 Dvory
Vyšehradská 1-9 utorok 24. máj 2022 15:00-20:00 Vyšehradská 5 – parkovisko pri hl.ceste Lúky
11-15 Lúky
6 Vyšehradská 6-10 – parkovisko pred byt.domom pri hl.ceste Lúky
8 Lúky
10 Lúky
12-14 Lúky
16-18 Lúky
35-39 Lúky
19-23 18:00-20:00 Vyšehradská 29 – na rohu oproti zast.MHD Lúky V Lúky
25-33 Lúky
Wolkrova 1-3 piatok 27. máj 2022 15:00-20:00 Wolkrova č.3 a 5 – parkovisko pri križovatke Wolkrovej a Macharovej Dvory
5-9 Dvory
11-13 Dvory
15 Dvory
17-19 Dvory
21-23 Wolkrova č.23 – parkovisko/plocha na rohu medzi Wolkrovou č. 25 a č.23 Dvory
25-29 Dvory
31-33 Dvory
35-37 Dvory
39 Dvory
41 Dvory
43 Dvory
45 Dvory
Zadunajská cesta 1-5 pondelok 16. máj 2022 15:00-18:00 Zadunajská 8 – pri vjazde do podzem.garáže Dvory
6 Dvory
6/A Dvory
7-9 Dvory
8 Dvory
8/A Dvory
16 piatok 13. máj 2022 15:00-20:00 Nobelovo námestie Dvory
Záporožská 1-3 pondelok 16. máj 2022 15:00-20:00 Záporožská 4 – malé námestičko s obchodmi Dvory
2-6 Dvory
7-9 Dvory
Znievska 1-3 sobota 21. máj 2022 9:00-15:30 Znievska 1 – parkovisko pri Bille Lúky
5-7 Lúky
6-8 Lúky
10-12 Lúky
13 Lúky
15 Lúky
22 Lúky
9-11  Znievska 17-19 – parkovisko vo vnútrobloku Lúky
17-19 Lúky
21 Lúky
23 Lúky
16-20 pondelok 23. máj 2022 15:00-20:00 Znievska 40-44 – parkovisko medzi domami  Lúky
24 Lúky
28-30 Lúky
32-34 Lúky
36-38 Lúky
40 -44 Lúky
Zuzany Chalupovej 7, 7/A, 9,9/A piatok 27. máj 2022 15:00-20:00 Z. Chalupovej – Parkovisko pred Billou Janíkov Dvor
8-8/A,10-10/A-B Janíkov Dvor
12, 12/A, 14, 14/A, B Janíkov Dvor
11, 11/A, 13, 13/A Z. Chalupovej 11-13 za kruhovým objazdom Janíkov Dvor
15, 15/A, 17, 17/A Janíkov Dvor
16, 16/A, 18, 18/A, B Janíkov Dvor
Žehrianska 2-4 piatok 27. máj 2022 17:30-20:00 Žehrianska – na parkovisku pri Tescu Lúky
3-7 Lúky
8-10 Lúky
12-14 Lúky
Žltá 1-1/A štvrtok 26. máj 2022 15:00-20:00 Žltá 1 – vnútroblok pri potravinách Lúky
2-2/A Lúky
2/B-F Lúky
3-5 Lúky
4-6 Lúky
7-11 Žltá / Béžová – park / zeleň medzi domami  Lúky
13-13/A Žltá / Béžová – park / vnútroblok medzi domami  Lúky

 

Ak si nemôžete prevziať balíček počas adresnej distribúcie, príďte si ho vyzdvihnúť do distribučných centier:

Distribučné centrá
21.5.2022 28.5.2022 4.6.2022 11.6.2022
od 10 do 13 hod. od 14 do 17 hod. od 10 do 13 hod. od 14 do 17 hod. od 10 do 13 hod. od 14 do 17 hod. od 10 do 13 hod. od 14 do 17 hod.
Kežmarské nám.  Nobelovo nám. Námestie Republiky  Jantárová cesta – Betliarska ul. (okolie Lidl) Farského ul. – Jantárová cesta (okolie TPD) Technopol – Kutlíkova ul. Šustekova ul. -vnútroblok oproti Saleziánom Námestie hraničiarov 

22 komentárov

 1. Lucia píše:

  Dobrý deň,bude možné vyzdvihnúť si balíček na akomkoľvek mieste v rámci harmonogramu kedže som si počas dní kedy sa rozdavali bio koše pre našu ulicu nemohla?
  Ďakujem za odpoveď

  • OLO píše:

   Dobrý deň,
   ak ste si nestihli prevziať balíček na triedenie kuchynského bioodpadu vo Vašej mestskej časti, dodatočne si ho môžete prevziať:

   • rodinný dom – požiadavku na dodaj balíčka na Vašu adresu nám zašlite mailom na zakazka@olo.sk alebo telefonicky 02 50 110 111 počas pracovných dní od 7:00 hod. do 16:00 hod.

   • bytový dom – balíček si môžete prevziať v distribučných centrách v iných mestských častiach, v ktorých prebieha alebo bude prebiehať distribúcia. Aktuálne distribučné centrá nájdete na našom webe: https://www.olo.sk/kbro/

   Ďalšou možnosťou je prísť si po balíček na triedenie kuchynského bioodpadu do OLO centrály na adrese Ivanská cesta 22, 821 04 Bratislava počas pracovných dní od 7:00 hod. do 16:00 hod.

   Ďakujeme za Váš záujem o zber bioodpadu z kuchýň.
   Tím OLO

 2. Zofia píše:

  Dobry den. Prosim, viem si niekde vyzdvihnut kos na bioodpad. V case, kedy sa rozdavali, som bola odcestovana. Dakujem.

  • OLO píše:

   Dobrý deň,
   ak ste si nestihli prevziať balíček na triedenie kuchynského bioodpadu vo Vašej mestskej časti, dodatočne si ho môžete prevziať:

   • rodinný dom – požiadavku na dodaj balíčka na Vašu adresu nám zašlite mailom na zakazka@olo.sk alebo telefonicky +421 2 50 110 111 počas pracovných dní od 7:00 hod. do 16:00 hod.

   • bytový dom – balíček si môžete prevziať v distribučných centrách v iných mestských častiach, v ktorých prebieha alebo bude prebiehať distribúcia. Aktuálne distribučné centrá nájdete na našom webe: https://www.olo.sk/kbro/

   Ďalšou možnosťou je prísť si po balíček na triedenie kuchynského bioodpadu do OLO centrály na adrese Ivanská cesta 22, 821 04 Bratislava počas pracovných dní od 7:00 hod. do 16:00 hod.

   Ďakujeme za Váš záujem o zber bioodpadu z kuchýň.
   Tím OLO

 3. Silvia píše:

  Zdravim, ak vlastním dve nehnuteľnosti aj koše mám prevziať 2?

  • OLO píše:

   Dobrý deň,
   ďakujeme za prejavený záujem pri zavádzaní zberu kuchynského bioodpadu.
   Každá domácnosť, ktorá má zapojenie do systému zberu komunálneho odpadu, má nárok na jeden balíček na triedenie kuchynského biologicky rozložiteľného odpadu.

   S pozdravom, Tím OLO

 4. Jana Martincová píše:

  Dobrý deň, keď som si nemohla vyzdvihnúť balíček v rámci mojej adresy môžem tak urobiť v rámci inej lokality alebo musím do náhradného distribučného centra ako máte uvedené v sobotu a nedeľu. Potrebujem k tomu aj obciansky preukaz? Ďakujem.

 5. Marek píše:

  Zdravím kto rozdeľoval tie ulice? Lebo dať dokopy celú Ľubovniansku, to robí len ten, čo nevie ako sú tie ulice rozdelené – Ľubovnianska 1-7 sú zasadené medzi Krásnohorskú (Lúky 7) a ostatné párne čísla sú tam medzi Bzovíckou a Žehrianskou (Lúky 8).

  • OLO píše:

   Dobrý deň,
   ďakujeme Vám za prejavený záujem pri zavádzaní zberu kuchynského bioodpadu. Distribučný bod na adrese medzi Ľubovnianskou 4 a Bzovíckou 10 – vjazd do vnútrobloku pri MŠ bude pre obyvateľov prístupný 26. mája 2022 od 15. do 20 hod. Ak Vám vyhovuje iný distribučný bod (miesto, dátum, čas) v MČ Petržalka môžete si balíček prísť vyzdvihnúť aj tam.
   Viac informácií o distribučných bodoch nájdete vyššie v ozname.

   S pozdravom, Tím OLO

 6. Palo píše:

  Zdravim, ked vidim ako nefunguje odvoz pouziteho oleja, tak sa obavam, ze budeme vykrmovat potkany a umrieme na smrad v lete.

  • OLO píše:

   Dobrý deň,
   ďakujeme za zaslanie Vašej pripomienky.
   Prosíme o upresnenie adresy kde ste zaznamenali problém s vyprázdňovaním nádoby na jedlé oleje na tuky.
   Vzniknutú situáciu preveríme a vykonáme nápravu.

   S pozdravom,
   Tím OLO

 7. Blažena píše:

  Nenašla som distribúciu pre Muchovo námestie

 8. Peter píše:

  V texte sa pise: Balíčky sa budú distribuovať priamo pred bytovým domom.

  A v rozpise ulic pre ulicu Žehrianska je uvedene, ze „Žehrianska – na parkovisku pri Tescu“

  Co z toho plati?

  • OLO píše:

   Dobrý deň,
   distribučný bod sa bude nachádzať na adrese: Žehrianska – na parkovisku pri Tescu. Na distribučnom bode je rozložený žltý stan OLO, naši zamestnanci majú oblečené reflexné vesty a z diaľky je miesto označené aj vlajkami OLO a vlajkami s vizuálom mrkvy, aby obyvatelia distribučný vedeli jednoduchšie nájsť.

   S pozdravom, Tím OLO

 9. Tomáš píše:

  Dobrý deň

  kam sa budú odnášať naplnené sáčky? Budú v stojiskách nové kontajnery? Ak áno, odkedy?

  • OLO píše:

   Dobrý deň,
   po zapojení správcov bytových domov budú do stojísk zberných nádob dodané hnedé nádoby na triedenie kuchynského bioodpadu, do ktorých budú obyvatelia vhadzovať naplnené a uzavreté vrecúška. Nádoby budú dodané približne týždeň pred prvým odvozom, ak sa správca zapojí do systému zberu kuchynského bioodpadu.

   Ďakujeme a prajeme príjemný deň.
   Tím OLO

   S pozdravom

 10. Maja píše:

  Dobry den, nikde nevidim asresy Mamateyova a Bulikova. Kedy tam prebehne distrubucia ?

 11. Katarína píše:

  Dobrý deň, rada by som sa spýtala: čo mám robiť v prípade ak na niektorej uvedenej ulici budem bývať až napríklad od 1.6. ale distribúcia na tej ulici je skôr? Môžem si balíček prevziať skôr, alebo až dodatočne? Ďakujem.

  • OLO píše:

   Dobrý deň,
   v prípade, ak ste vlastníkom uvedeného bytu a ste u správcu bytového domu zapojený do poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, môžete si balíček prevziať aj vtedy, ak v byte ešte nebývate. Balíček môže vyzdvihnúť aj aktuálny majiteľ bytu. Dodatočne si môžete balíček na triedenie kuchynského bioodpadu vyzdvihnúť v OLO centrále na adrese Ivanská cesta 22, 821 04 Bratislava (e-mail: zakazka@olo.sk, +421 2 50 110 111) počas pracovných dní od 7:00 hod. do 16:00 hod.

   Ďakujeme a prajeme príjemný deň.

   Tím OLO

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *