Home » Ako triediť odpad v Bratislave?

DAJTE ODPADU ŠANCU NA ĎALŠÍ ŽIVOT

Pomôžte nám zhodnocovať odpad tým, že ho budete správne triediť. Ani v koši totiž nie je všetko stratené – ak je to dobrý kôš! Vďaka správnemu vytriedeniu sa môže odpad recyklovať a použiť opätovne. Z plastov môže vzniknúť napríklad komponent na detské ihriská. Z konzerv kostra bicykla a z častí nápojových kartónov sa môže stať napríklad dávkovač na mydlo.
V zmysle Zákona o odpadoch je každá obec zodpovedná za systém odpadového hospodárstva na svojom území, preto sa v jednotlivých obciach nakladanie s odpadom môže líšiť. Triedenie odpadu v Bratislave a jej mestských častiach finančne zabezpečuje OZV NATUR-PACK.

AKO TRIEDIŤ ODPAD V BRATISLAVE?

PAPIER

PAPIER

modré nádoby,
modré vrecia

PLASTY, KOVOVÉ OBALY, NÁPOJOVÉ KARTÓNY

PLASTY,
KOVOVÉ OBALY,
NÁPOJOVÉ
KARTÓNY

žlté nádoby, žlté
vrecia

SKLO

SKLO

zelené nádoby
a zvony

KUCHYNSKÝ BIOODPAD

KUCHYNSKÝ
BIOODPAD

hnedé nádoby

ZÁHRADNÝ BIOODPAD

ZÁHRADNÝ
BIOODPAD

hnedé nádoby

JEDLÉ OLEJE A TUKY

JEDLÉ OLEJE
A TUKY

oranžové nádoby

ZMESOVÝ KOMUNÁLNY ODPAD

ZMESOVÝ
KOMUNÁLNY
ODPAD

čierne nádoby

NADROZMERNÝ ODPAD, KOVOŠROT,ELEKTROSPOTREBIČE

NADROZMERNÝ
ODPAD,
KOVOŠROT,
ELEKTROSPOT-
REBIČE

zberný dvor

VŠETKY INFORMÁCIE O TRIEDENÍ NÁJDETE V DOKUMENTE ALCHÝMIA

AKÝ ĎALŠÍ ŽIVOT MÔŽE VÁŠ ODPAD ČAKAŤ?

Z plastových tašiek, bublinkových fólií, baliacich fólií (LDPE fólie) môžu vzniknúť vrecia na triedený odpad, tašky, ktoré sa dajú opäť recyklovať, zatrávňovacie kocky.

Z obalov na kozmetiku a drogériu (HDPE obaly) môžu vzniknúť
iné obaly a napríklad aj záhradné kompostéry.

Z téglikov od jogurtov, plastových hračiek, debničiek, prepraviek a záhradného nábytku (PP/PS) môžu vzniknúť lavičky, časti detských ihrísk, časti kolotočov, hradov, striešok, aj dosky na plot či kolov
do zeme.

Z plastových fliaš od olejov, octov, mlieka či sirupov sa môžu vyrobiť textilné vlákna
napríklad do fleecového oblečenia a obuv.

Z konzerv a kovových obalov sa vyrábajú kovové konštrukcie, železné rúry, plechy,
či konštrukcie bicyklov.

Z papierových častí nápojových obalov (tetrapak) sa vyrábajú hygienické vreckovky či toaletný papier, z plastovej a hliníkovej časti napríklad dávkovače na toaletné potreby.

Z novín a časopisov sa vyrábajú obaly na vajíčka, toaletný papier a hygienické potreby, kartónové obaly, obálky a veľa iného.

Sklo sa môže neustále recyklovať znova a znova, vyrábajú sa z neho fľaše, zaváraninové poháre, vázy či karafy na vody.

SPRÁVNYM TRIEDENÍM ODPADU POMÁHATE

ODPAD OPÄTOVNE ZHODNOTIŤ

ODPAD
OPÄTOVNE
ZHODNOTIŤ

ŠETRIŤ PRIMÁRNE PRÍRODNÉ ZDROJE

ŠETRIŤ
PRIMÁRNE
PRÍRODNÉ
ZDROJE

REDUKOVAŤ ZMESOVÝ KOMUNÁLNY ODPAD

REDUKOVAŤ
ZMESOVÝ
KOMUNÁLNY
ODPAD

ELIMINOVAŤ ČIERNE SKLÁDKY

ELIMINOVAŤ
ČIERNE
SKLÁDKY

OLO InstagramOLO InstagramSledujte naše sociálne siete a dozviete sa viac o tom, ako
správne triediť a dávať veciam šancu na ďalší život.