Home » Oznamy » Druhá etapa Petržalka – od 28. mája 2022 distribuujeme obyvateľom balíčky na zber kuchynského bioodpadu
Publikované: 28.04.2022

Hlavné mesto SR Bratislava je v zmysle zákona povinné zaviesť na svojom území oddelený zber kuchynského biologicky rozložiteľného odpadu z domácností najneskôr do 1.1.2023. 

Od soboty 28. mája 2022 budeme distribuovať balíčky na triedenie kuchynského bioodpadu pre obyvateľov Petržalky – lokality Háje, Dvory IV (okrem Panónska a Rusovská cesta, Wolkrova a Macharova ul.).

Harmonogram distribúcie pre ostatné lokality v Petržalke nájdete tu.

Kuchynský bioodpad začnite doma triediť od 5. júna, prvý odvoz je plánovaný v týždni od 13. júna 2022.
Nádoby, kompostovateľné vrecká a informačný leták prinesú naši pracovníci priamo do mestskej časti, ich prevzatie je potrebné potvrdiť podpisom.

Obyvatelia rodinných domov budú informovaní o čase distribúcie aj prostredníctvom SMS. Ak sa nemôže dostaviť vlastník nehnuteľnosti, prineste so sebou vyplnené splnomocnenie, ktoré nájdete tu (nie je potrebné overenie notárom).

Obyvatelia bytových domov sa presný dátum a čas distribúcie košíkov v danej lokalite dozvedia z plagátu, ktorý bude vyvesený na vchodových dverách do bytovky. Balíčky sa budú distribuovať priamo pred bytovým domom. Ak sa nemôže dostaviť majiteľ bytu, postačí keď pri preberaní nájomca bytu uvedie meno majiteľa a číslo bytu (príp. poschodie). Nájomnú zmluvu predkladať nemusí.

 

Harmonogram pre bytové domy od 28. mája do 8. júna 2022

Ulica Orientačné číslo Dátum
distribúcie
Čas
distribúcie
Distribučný bod Lokalita
A.Gwerkovej 1-11 streda 8. jún 2022 15:00-18:00 Jankolova č.2 (plocha/parkovisko medzi Jankolovou č.2 a č.4, oproti Jankolovej č.5) Háje
2-6 15:00-19:10 A. Gwerkovej č.14 (plocha/parkovisko na rohu M.C.Sklodowskej a A.Gwerkovej, oproti A.Gwerkovej č.14-16) Háje
8-12 Háje
13-19 Háje
14-20 Háje
21-27 Háje
22-28 Háje
29-33 Háje
Ambroseho 1-3 streda 1. jún 2022 18:00-20:00 Ambroseho č.8 (parkovisko/plocha oproti vchodu č. 8, pri vchode č.19) Háje
2-12 Háje
5-7 Háje
9-19 Háje
Blagoevova 2-4 pondelok 6. jún 2022 15:00-18:30 Blagoevova č.2 (plocha/parkovisko na rohu vo vnútrobloku Blagoevovej č.2 a Bulíkovej č.5) Háje
6-8 Háje
10-12 15:00-17:00 Blagoevova č.12 (na rohu medzi č.12 a č.14, pri magistráte hl.mesta) Háje
14-16 Háje
18   17:10-20:00 Blagoevova č.24 (na rohu pri Tescu expres) Háje
20 Háje
22-24 Háje
Bosákova 3 utorok 7. jún 2022 15:00-17:30 Bosákova č.3 (pred hl.vchodom) Háje
7 15:00-20:00 Lužná č.2 (plocha/parkovisko pred lekárňou v okolí Lužnej č.2) Háje
9 Háje
5/A 17:35-18:00 Bosákova č.5/A (pred vchodom) Háje
Bradáčova 1 streda 1. jún 2022 15:00-20:00 Bradáčova (vnútroblok na ihrisku) Háje
2 Háje
5 Háje
6 Háje
Bulíkova 1-3 pondelok 6. jún 2022 15:00-18:30 Blagoevova č.2 (plocha/parkovisko na rohu vo vnútrobloku Blagoevovej č.2 a Bulíkovej č.5) Háje
5-7 Háje
9-11 Háje
13-15 utorok 7. jún 2022 17:50-20:00 Bulíkova č.23 (plocha/parkovisko pri kontajnerovom stojisku z bočnej strany č.23, oproti Mamateyovej č.1) Háje
17-19 Háje
21-23 Háje
Černyševského 1-3 pondelok 30. máj 2022 15:00-18:50 Černyševského č.3 (na rohu Pifflovej a Černyševského, pred športovou halou Pengym) Dvory
5-7 Dvory
9 sobota 28. máj 2022 11:00-11:50 Černyševského č.9 (plocha / parkovisko pri Černyševského č.9, zo zadnej strany Mánesovho námestia č.8) Dvory
11-13 Dvory
12 12:30-15:30 Černyševského č.12 (plocha pred Černyševského č.12) Dvory
15-19 Dvory
16-38 Dvory
21 Dvory
23 Dvory
29-33 Dvory
35-37 9:00-10:50 Černyševského č.39 (na rohu medzi Černyševského č.39 a Mánesovým námestím č.1, oproti parkovisku Billa) Dvory
39 Dvory
40-46 pondelok 30. máj 2022 18:00-19:10 Černyševského č. 40 (na úrovni kaviarne na rohu ulice, oproti č. 40, pred vjazdom do garáží/na parkovisko) Dvory
Dudova 1 streda 1. jún 2022 19:30-20:00 Starohájska č.10 (na rohu Dudovej a Starohájskej, plocha pri „Slovnaft bajk“) Háje
Farského 4-8 sobota 28. máj 2022 9:00-15:30 Mánesovo námestie č.4A (plocha/parkovisko pred potravinami na Mánesovom námestí) Dvory
10-12 Dvory
14-16 Dvory
18-22 Dvory
Furdekova 1-3 utorok 7. jún 2022 15:00-17:50 Haanova č.31 (plocha v blízkosti parkoviska, medzi Haanovou č.31 a č.41) Háje
5-7 Háje
2 piatok 3. jún 2022 17:50-20:00 Námestie hraničiarov č.29 (chodník/plocha medzi Furdekova č.2 a č.4, oproti Nám.Hraničiarov č.29) Háje
4 Háje
6 18:30-20:00 Furdekova č.6 (plocha/parkovisko medzi Furdekovou č.6 a č.8) Háje
8 Háje
10 15:00-18:20 Furdekova č.12 (plocha/parkovisko pred Furdekovou č.12) Háje
12 Háje
14 Háje
9-11 utorok 7. jún 2022 18:00-20:00 Haanova č.36 (plocha na rohu pri Haanovej č.40, v blízkosti „domova sociál.služieb“) Háje
13-15 Háje
17 Háje
19-21 15:00-17:20 Furdekova č.25 (pred Furdekovou č.25, plocha pri parkovisku Lidl) Háje
23-25 Háje
Gessayova 10-12 štvrtok 2. jún 2022 16:50-20:00 Gessayova č.16 (parkovisko/plocha v okolí vchodu č.16) Háje
14-16 Háje
18-20 Háje
11-13 15:00-16:40 Gessayova č.13 (na rohu medzi č.13 a č.15, pred ZŠ/MŠ) Háje
15-17 Háje
19-21 Háje
23-25 streda 1. jún 2022 15:00-20:00 Gessayova č.33 (plocha pri trafostanici, medzi č.33 a č.25, oproti MŠ) Háje
33-35 Háje
37-39 Háje
41-43 Háje
45-47 Háje
Haanova 1-3 utorok 7. jún 2022 17:30-19:10 Haanova č.7 (plocha na rohu pri detskom ihrisku, vedľa Haanova č.3, oproti Haanova č.4) Háje
2-8 Háje
11-21 Háje
14, 14/A 19:20-20:00 Haanova č.14A (plocha/parkovisko pri kontajnerovom stojisku) Háje
16-26 15:00-17:50 Haanova č.31 (plocha v blízkosti parkoviska, medzi Haanovou č.31 a č.41) Háje
31-41 Háje
40-42 18:00-20:00 Haanova č.36 (plocha na rohu pri Haanovej č.40, v blízkosti „domova sociál.služieb“) Háje
44 15:00-17:20 Furdekova č.25 (pred Furdekovou č.25, plocha pri parkovisku Lidl) Háje
46, 46/A,B Háje
48-50 Háje
Hrobákova 1 streda 1. jún 2022 15:00-17:50 Hrobákova č.14 (kontajnerové stojisko pri trafostanici na parkovisku oproti Hrobákovej č.7, vedľa Hrobákovej č.1) Háje
7 Háje
8-14 Háje
9 15:00-20:00 Hrobákova č.13 (kontajnerové stojisko pri trafostanici na parkovisku vedľa Hrobákovej č.9 oproti Hrobákovej č.34) Háje
13 Háje
15 Háje
20-26 Háje
32-40 Háje
2-4 štvrtok 2. jún 2022 15:00-20:00 Osuského č.28 (plocha/parkovisko na rohu pred Osuského č.40 a za Hrobákovou č.2) Háje
Jankolova 1-7 streda 8. jún 2022 15:00-18:00 Jankolova č.2 (plocha/parkovisko medzi Jankolovou č.2 a č.4, oproti Jankolovej č.5) Háje
2 Háje
4 Háje
9 Park Ovsištské námestie (oproti M.C.Sklodowskej č.7) Háje
Jungmannova 2-4 pondelok 30. máj 2022 15:00-20:00 Vavilova č.1 (plocha/parkovisko oproti Vavilovej č. 1 a oproti Vavilovej č. 20 Dvory
6-8 17:10-20:00 Jungmannova č.10 (plocha/parkovisko v zákrute pri Jungmannovej č.10)  Dvory
10-12 Dvory
14 Dvory
16 Dvory
18 15:00-17:50 Vlastnecké námestie č.8 (plocha/parkovisko na rohu Jungmannovej a Vlastneckého námestia) Dvory
20 Dvory
Krasovského 13 pondelok 30. máj 2022 19:20-20:00 Krasovského č. 13 (na parkovisku pri vchode) Dvory
Lachova 2-8 piatok 3. jún 2022 18:20-20:00 Lachova č.21 (plocha medzi Lachovou č.21 a č.19) Háje
10-16 Háje
15-19 Háje
21-23 Háje
3-7 15:00-18:40 Lachova č.25 (na rohu pri trafostanici, oproti Lachovej č.22) Háje
9-13 Háje
18-20 Háje
22-26 Háje
25-29 Háje
28-32 15:00-20:00 Lachova č.35 (plocha/na rohu pri MŠ, oproti Lachova č.28) Háje
35/A,B,C Háje
37, 37/B, B1,B2 Háje
39, 39/A1, A2, A3 Háje
Lužná 1 utorok 7. jún 2022 15:00-20:00 Lužná č.2 (plocha/parkovisko pred lekárňou v okolí Lužnej č.2) Háje
2-4 Háje
3 Háje
5 Háje
6-8 Háje
7 Háje
9 Háje
10-12 Háje
14 pondelok 6. jún 2022 15:00-20:00 Šustekova č.49 (plocha medzi Šustekovou č. 49 a č.47, oproti č.12) Háje
17-21 piatok 3. jún 2022 18:50-20:00 Lužná č.21 (parkovisko/stojisko pri bytovke) Háje
Mamateyova 1-3 utorok 7. jún 2022 17:50-20:00 Bulíkova č.23 (plocha/parkovisko pri kontajnerovom stojisku z bočnej strany č.23, oproti Mamateyovej č.1) Háje
6-8 18:10-20:00 Pankúchova č.1 (plocha/parkovisko medzi Pankúchovou č.1 a Mamateyovou č.6, smerom k ihrisku Saleziáni don Bosca) Háje
10-12 15:00-17:40 Polereckého č.5 (plocha/chodník pri kontajenerovom stanovišti pri Polereckého č.5, oproti Mamateyovej č.12) Háje
5-7 pondelok 6. jún 2022 18:40-20:00 Mamateyova č.7 (parkovisko medzi č.7 a č.9, pri kontajnerovom stojisku, od Gettingovej ul.) Háje
9-11 Háje
13-15 17:10-20:00 Blagoevova č.24 (na rohu pri Tescu expres) Háje
14 streda 8. jún 2022 15:00-18:00 Jankolova č.2 (plocha/parkovisko medzi Jankolovou č.2 a č.4, oproti Jankolovej č.5) Háje
16-24 19:20-20:00 Mamateyova č.24 (parkovisko pri dome kultúry Ovsište) Háje
26 18:30-20:00 Mamateyova č.28 (plocha/parkovisko pri Mamateyovej č.28) Háje
28 Háje
30 Háje
Mánesovo námestie 1,2 sobota 28. máj 2022 9:00-10:50 Černyševského č.39 (na rohu medzi Černyševského č.39 a Mánesovým námestím č.1, oproti parkovisku Billa) Dvory
3,4 9:00-15:30 Mánesovo námestie č.4A (plocha/parkovisko pred potravinami na Mánesovom námestí) Dvory
5,6 Dvory
7,8 Dvory
Marie Curie-Sklodowskej 2 streda 8. jún 2022 15:00-20:00 Park Ovsištské námestie (oproti M.C.Sklodowskej č.7) Háje
4 Háje
3-11 Háje
13-29 Háje
31-41 Háje
Medveďovej 1-3 streda 8. jún 2022 15:00-18:20 Medveďovej č.1 (parkovisko/plocha pred vchodom č.1, pri predajni s bicyklami) Háje
5-7 Háje
6-10 Háje
9-11 Háje
12-18 Háje
22-28 Háje
13-15 18:10-20:00 Medveďovej č.17 (plocha medzi č. 15 a č.17) Háje
17-19 Háje
21 15:00-18:40 Medveďovej č.21 (parkovisko/plocha na rohu, oproti č.21 a č.30) Háje
30 Háje
32 Háje
20 18:50-20:00 Medveďovej č.34  Háje
34 Háje
Mlynarovičova 1-3 sobota 4. jún 2022 9:00-15:30 Mlynarovičova č.7 (plocha na rohu pred Mlynarovičovou č.7, vedľa č.2) Háje
2-4 Háje
5-7 Háje
6 Háje
8 Háje
9 Háje
11 Háje
12 Háje
10 Mlynarovičova č.16 (na rohu medzi VŠ a Mlynarovičovou č.13, v blízkosti schodov na terasu Mlynarovičovej č.16) Háje
13-15 Háje
14-16 Háje
17-19 Háje
18-20 Háje
22-24 Háje
Muchovo námestie 3-4 pondelok 30. máj 2022 19:00-20:00 Muchovo námestie č. 3 (parkovisko/plocha pri vchode č.3) Dvory
Námestie hraničiarov 2-2/A štvrtok 2. jún 2022 15:00-20:00 Námestie hraničiarov č.6A (plocha/chodník pred vchodom, pri parkovisku Billa) Háje
4/ A,B Háje
6/A,B Háje
8/A,B Háje
10-12 15:00-19:10 Námestie hraničiarov č.20 (plocha medzi Osuského č.5 a Námestie hraničiarov č.20, pri „Petržalských langošoch“, za zastávkou MHD) Háje
14-16 Háje
18-20 Háje
1-5 piatok 3. jún 2022 15:00-18:10 Námestie hraničiarov č.13 (plocha za zástavkou MHD, medzi schodami na terasu a vstupom do parku nám.hraničiarov) Háje
7-11 Háje
13 Háje
19-23 Háje
27-29 17:50-20:00 Námestie hraničiarov č.29 (chodník/plocha medzi Furdekova č.2 a č.4, oproti Nám.Hraničiarov č.29) Háje
31,33,35,37,39 15:00-17:40 Námestie hraničiarov č.37 (plocha na rohu budovy, pri Tesco expres) Háje
Osuského 3/B,C,D streda 1. jún 2022 18:40-19:20 Osuského č.3C (plocha pred vchodom, za zastávkou MHD) Háje
42 17:20-18:30 Osuského č.42 (plocha neďaleko zastávky MHD, chodník pri semafore – pri hl. ceste Osuského) Háje
44 15:00-17:10 Osuského č.46 ( parkovisko/plocha medzi č.44 a č.46, pri veterinárnej klinike) Háje
46 Háje
1-1/A štvrtok 2. jún 2022 15:00-17:40 Osuského č.1A (plocha pri schodoch prípadne terasa, za zastávkou MHD) Háje
3-3/A Háje
5-7 15:00-19:10 Námestie hraničiarov č.20 (plocha medzi Osuského č.5 a Námestie hraničiarov č.20, pri „Petržalských langošoch“, za zastávkou MHD) Háje
2-6 17:50-20:00 Osuského č.2 (na rohu, kontajnerové stojisko medzi č.2 a č.30) Háje
12-16 Háje
30 Háje
18-22 15:00-20:00 Osuského č.28 (plocha/parkovisko na rohu pred Osuského č.40 a za Hrobákovou č.2) Háje
24-28 Háje
32-36 Háje
38 Háje
40 Háje
Pankúchova 1-3 utorok 7. jún 2022 18:10-20:00 Pankúchova č.1 (plocha/parkovisko medzi Pankúchovou č.1 a Mamateyovou č.6, smerom k ihrisku Saleziáni don Bosca) Háje
5-7/0216 15:00-17:40 Polereckého č.5 (plocha/chodník pri kontajenerovom stanovišti pri Polereckého č.5, oproti Mamateyovej č.12) Háje
Pifflova 1-3 pondelok 30. máj 2022 15:00-18:50 Černyševského č.3 (na rohu Pifflovej a Černyševského, pred športovou halou Pengym) Dvory
2-4 Dvory
5-7 Dvory
6-8 Dvory
9-11/0807 Dvory
Polereckého 5-9 utorok 7. jún 2022 15:00-17:40 Polereckého č.5 (plocha/chodník pri kontajenerovom stanovišti pri Polereckého č.5, oproti Mamateyovej č.12) Háje
Romanova 1-3 utorok 31. máj 2022 15:00-20:00 Romanova č.5 (trávnatá plocha na rohu Romanovej č.9, pri reštaurácii „Petržalská Furmanka“) Háje
5 Háje
9-15 Háje
19 Háje
2-12 Rovniankova č.1 (na rohu Rovniankovej ul. a Romanovej ul., zo zadnej strany zdravotného strediska) Háje
22-38 Rovniankova č.14 (trávnatá plocha oproti Rovniankovej č.14 a oproti Romanovej č.38, pri ihrisku) Háje
33 18:10-20:00 Romanova č.33 (plocha medzi č.33 a č.35, pri trafostanici) Háje
35 Háje
21-23 pondelok 30. máj 2022 18:50-20:00 Romanova č.27 (medzi vchodmi č. 23 a č. 27, za zastávkou MHD) Háje
27-29 (A,B,C) Háje
40 15:00-18:40 Romanova č.44 (trávnatá plocha pri č.44, oproti trafostanice) Háje
42 Háje
44, 44/A,B Háje
46 Háje
Rovniankova 2 utorok 31. máj 2022 15:00-20:00 Rovniankova č.1 (na rohu Rovniankovej ul. a Romanovej ul., zo zadnej strany zdravotného strediska) Háje
4 Háje
6, 6/A,B,C Háje
5,7,9,11,13,15 15:00-18:00 Kaufland Jantárova cesta/pri Chorvátskom ramene (plocha/parkovisko Kaufland) Háje
5,7,9,11,13,15 15:00-18.00 Rovniankova č.5 (parkovisko/plocha zo zadnej strany domu kultúry Zrkadlový háj, pri Rovniankova č.5) Háje
12 15:00-20:00 Rovniankova č.14 (trávnatá plocha oproti Rovniankovej č.14 a oproti Romanovej č.38, pri ihrisku) Háje
14 Háje
16 Háje
18 18:10-20:00 Rovniankova č.22 (parkovisko/plocha pri trafostanici na úrovni detského ihriska medzi č.20 a č.22) Háje
20 Háje
22 Háje
24 Háje
Starohájska 6 štvrtok 2. jún 2022 19:20-20:00 Starohájska č.6 (pred vchodom) Háje
10 streda 1. jún 2022 19:30-20:00 Starohájska č.10 (na rohu Dudovej a Starohájskej, plocha pri „Slovnaft bajk“) Háje
Šustekova 1-3 pondelok 6. jún 2022 15:00-17:50 Šustekova č.5 (plocha pri parkovisku polikliniky) Háje
4-6 Háje
5-7 Háje
9-11 15:00-20:00 Šustekova č.17 (vnútroblok medzi  Šustekovou č. 15 a č. 17, za zastávkou MHD, zo strany Mamateyovej ul.) Háje
13-15 Háje
17-19 Háje
21-23 Háje
25-27 Šustekova č.25 (plocha/parkovisko oproti MŠ/vnútroblok pri č.25) Háje
29-31 Háje
8 Šustekova č.49 (plocha medzi Šustekovou č. 49 a č.47, oproti č.12) Háje
10-12 Háje
14-16, 18-20 Háje
45-47 Háje
49 Háje
51 Háje
Vavilovova 1-3 pondelok 30. máj 2022 15:00-20:00 Vavilova č.1 (plocha/parkovisko oproti Vavilovej č. 1 a oproti Vavilovej č. 20 Dvory
5-7 Dvory
14 Dvory
16 Dvory
20-22 Dvory
24-26 Dvory
2-6 15:00-17:00 Vavilova č.6 (oproti vchodu č. 6, pri trafostanici, zo zadnej strany SOŠ) Dvory
8 Dvory
10 Dvory
12 Dvory
Vlastenecké námestie 7 pondelok 30. máj 2022 15:00-17:50 Vlastnecké námestie č.8 (plocha/parkovisko na rohu Jungmannovej a Vlastneckého námestia) Dvory
8 Dvory
9-10 Dvory

 

Ak si nemôžete prevziať balíček počas adresnej distribúcie, príďte si ho vyzdvihnúť do distribučných centier:

Distribučné centrá
21.5.2022 28.5.2022 4.6.2022 11.6.2022
od 10 do 13 hod. od 14 do 17 hod. od 10 do 13 hod. od 14 do 17 hod. od 10 do 13 hod. od 14 do 17 hod. od 10 do 13 hod. od 14 do 17 hod.
Kežmarské nám.  Nobelovo nám. Námestie Republiky  Jantárová cesta – Betliarska ul. (okolie Lidl) Farského ul. – Jantárová cesta (okolie TPD) Technopol – Kutlíkova ul. Šustekova ul. -vnútroblok oproti Saleziánom Námestie hraničiarov 

24 komentárov

 1. Eva Králiková píše:

  Dobrý deň. Poprosím o info. Keď si nájomníci už minuli kompostovateľné sáčky tak si ich už musia kupovať sami? Pre niekoho to je nemalá položka. Alebo je možnosť si ich bezplatne niekde vyzdvihnúť. Ďakujem za odpoveď. Píšem za Osuského 12,14,16 Bratislava-Petržalka. Prajem pekný deň. Králiková Eva

  • OLO píše:

   Dobrý deň,
   doposiaľ zapojené domácnosti, ktoré už vyčerpali kompostovateľné vrecká zo štartovacieho balíčka, si môžu ďalšie vrecká bezplatne vyzdvihnúť v Centrále OLO na Ivanskej ceste 22 v počte 2 rolky na 1 domácnosť.
   Kompostovateľné vrecká si potom môžu zakúpiť v drogériách, supermarketoch, obchodoch s domácimi potrebami (musia byť označené logom: OK compost, OK home compost) alebo môžu použiť papierové vrecká.

   Tím OLO

 2. Veronika píše:

  Dobrý deň, bohužiaľ sme nestihli termín na našej ulici ani dodatočné vyzdvihnutie v distribučnom centre. Je ešte možné balíček nejako získať? Ďakujem pekne 🙂

  • OLO píše:

   Dobrý deň,
   balíček na triedenie kuchynského bioodpadu si môžete dodatočne prevziať:

   • ak ste z rodinného domu – požiadavku na dodaj balíčka na Vašu adresu nám zašlite mailom na zakazka@olo.sk alebo telefonicky 02 50 110 111 počas pracovných dní od 7:00 hod. do 16:00 hod.

   • ak ste z bytového domu – balíček si môžete prevziať v distribučných centrách v iných mestských častiach, v ktorých prebieha alebo bude prebiehať distribúcia. Aktuálne distribučné centrá nájdete na našom webe: https://www.olo.sk/kbro/

   Ďalšou možnosťou je prísť si po balíček na triedenie kuchynského bioodpadu do OLO centrály na adrese Ivanská cesta 22, 821 04 Bratislava počas pracovných dní od 7:00 hod. do 16:00 hod.

   Ďakujeme za Váš záujem o zber bioodpadu z kuchýň.
   Tím OLO

 3. Justova píše:

  Dobrý deň prajem, kedy sa začne odvoz bioodpadu z Bulikovej ulice?

  Dakujem

  • OLO píše:

   Dobrý deň,
   na Bulíkovej ulici sa bude vykonávať odvoz kuchynského odpadu od 13.6.2022.
   Viac informácií nájdete na https://www.olo.sk/kbro

   S pozdravom, Tím OLO

 4. Peter Salamon píše:

  Dobry den,
  mozem si prist vyzdvyhnut balicek na nahodne miesto v petrzalke (cez tyzden), ak som nestihol termin na nasej ulici a vikendy mi nevyhovuju?
  Dakujem
  Salamon

  • OLO píše:

   Dobrý deň,
   ak ide o bytový dom, balíček si môžete vyzdvihnúť na ktoromkoľvek distribučnom mieste v MČ Petržalka; presné miesto, dátum a čas distribúcie nájdete na konci tohto oznamu.
   Pri preberaní je pre dohľadanie potrebné oznámiť adresu bytu a meno majiteľa bytu. V prípade, že za majiteľa bytu preberá balíček zastupujúca osoba, je potrebné nahlásiť jeho meno a číslo bytu.
   Balíček si môžete vyzdvihnúť aj na Zákazníckom centre OLO na Ivanskej ceste 22, Bratislava.

   S pozdravom, Tím OLO

 5. Zuzana píše:

  Dobrý deň. Prosím Vás budú sa rozdávať a v iných častiach Bratislavy? Ružinov? Ďakujem

  • OLO píše:

   Dobrý deň,
   v priebehu roka 2022 bude prebiehať distribúcia balíčkov na triedenie kuchynského biologicky rozložiteľného odpadu vo všetkých mestských častiach Bratislavy. Dátumy začiatkov distribúcie nájdete na: https://www.olo.sk/kbro/ po rozkliknutí danej mestskej časti.
   V Ružinove prebehne distribúcia od 9. júna do 16. júla 2022.

   S pozdravom, Tím OLO

 6. Michal F píše:

  Dobry den,
  chcem sa spytat ci budu mat na vydajnom mieste pred bytovkou zoznam majitelov bytov? Pytam sa preto ze som majitel bytu ale nemam tu trvaly pobyt.
  Dakujem za info

  • OLO píše:

   Dobrý deň,
   áno, balíček si môžete prevziať na základe vlastníctva bytu. Stačí ak uvediete svoje meno, priezvisko, adresu, číslo bytu a prípadne aj poschodie.

   S pozdravom, Tím OLO

 7. Tia píše:

  Dobrý deň a ulica Ondreja Štefánka 5,3 pre vás neexistuje?

  • OLO píše:

   Dobrý deň,
   distribúcia balíčkov na triedenie kuchynského biologicky rozložiteľného odpadu na adrese Ondreja Štefanka 3 a 5 bola realizovaná v prevej etape distribúcie 17.5.2022.
   Balíček na triedenie kuchynského bioodpadu si môžete prevziať dodatočne na ktoromkoľvek distribučnom mieste, ktoré nájdete v tomto ozname, v spodnej časti alebo na Zákazníckom centre OLO na Ivanskej ceste 22 Pon. – Pia.: 7:00 – 16:00

   S pozdravom, Tím OLO

 8. Barbora píše:

  Dobrý deň a prečo nie sú koše v stojiskach ale na chodníkoch?

  • OLO píše:

   Dobrý deň,
   240 l zberné nádoby môžu byť umiestnené aj mimo stanovišťa zberných nádob. Za umiestnenie zberných nádob zodpovedá správca bytového domu.

   S pozdravom,
   Tím OLO

 9. Ján Riapoš píše:

  Dobrý deň,
  Sme materská škola na ulici Vavilovova 18.
  Môžeme aj mi dostať nádobu na Bio odpad?

  • OLO píše:

   Dobrý deň,
   v súčasnosti sa zavádza zber kuchynského biologicky rozložiteľného odpadu iba z domácností obyvateľov Bratislavy.

   Ďakujeme za Váš záujem o zber kuchynského bioodpadu.

   S pozdravom, Tím OLO

 10. Gaby píše:

  A Dvory II nebudete mať nikde stánok? Podľa vášho zoznamu táto lokalita neexistuje.

  • OLO píše:

   Dobrý deň,
   pre lokalitu Dvory II boli určené distribučné miesta na uliciach Jirásková, Markova, Tupolevova. Na uvedených adresách distribúcia už prebehla. Balíček na triedenie kuchynského biologicky rozložiteľného odpadu si môžete prevziať aj v distribučných centrách, ktoré nájdete v tomto ozname, v spodnej časti alebo na zákazníckom centre OLO na Ivanskej ceste 22 Pon. – Pia.: 7:00 – 16:00
   V prípade ďalších otázok nás kontaktujte na telefónnom čísle 02/50 110 111.

   Ďakujeme a prajeme príjemný deň.
   Tím OLO

 11. Gita píše:

  Potrebujem vedieť, či si môžeme vyzdvihnúť balíček na bio odpad hocikedy, keď sú termíny inde v tyzdni. Prvý termín sme boli mimo BA a soboty nám nevyhovujú. Dakujem

 12. Mária Gálová píše:

  Dobrý deň,

  čo mám robiť v tom prípade, keď som mimo Bratislavy od piatka do nedele? Kde si vyzdvihnem balíček

  • OLO píše:

   Dobrý deň,
   v prípade, ak bývate v rodinnom dome, balíček na triedenie kuchynského bioodpadu za Vás môže prevziať zástupca/príbuzný v daný deň na určenom mieste. Pri prevzatí je potrebné predložiť vyplnené splnomocnenie, ktoré nájdete https://www.olo.sk/arte-content/uploads/2022/02/splnomocnenie_KBRO.pdf (nie je potrebné overenie notárom).
   Ak bývate v bytovom dome, balíček môže rovnako prevziať zástupca/príbuzný v daný deň na určenom mieste. Postačí, keď pri preberaní uvedie meno majiteľa a číslo bytu (príp. poschodie). Nájomnú zmluvu predkladať nemusí.

   Balíček na triedenie kuchynského bioodpadu si môžete vyzdvihnúť aj v distribučných centrách, ktoré nájdete na konci článku.

   Prajeme príjemný deň.

   S pozdravom, Tím OLO

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *