Zmluvy

Odo dňa 31.3.2022 spoločnosť Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. zverejňuje svoje zmluvy na stránke https://www.crz.gov.sk/ v nadväznosti na zmenu ustanovenia § 5a ods. 6 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

 

DátumTyp dokumentuč. zmluvy /objednávkyDodávateľCena bez DPH (€)Predmet objednávky
31.3.2022Rámcová zmluva o poskytovaní služieb[53-10-22]Ing. Peter Michálek40,- EUR/hodina resp. fin. rámec 25.000,- EUR Služby a činnosti súvisiace s aktualizáciami a rozvojom IS SOFTIP
17.3.2022Licenčná zmluva - dodatok[33-10-04 D13]SOFTIP, a.s.5.148,- EUR bez DPHDodatok č. 13 k Licenčnej zmluve č. 12024322 Rozšírenie licencií
30.3.2022Zmluva o spolupráci[52-10-22]BE COOL, s.r.o.v zmysle článku III. ZmluvyOLO ako partner na podujatí ČSOB Marathon 2022
23.3.2022Kúpna zmluva[51-10-22]Slovenská Sporiteľňa, a.s., AUTO-IMPEX spol. s r.o.v zmysle čl. II bodu 1. zmluvyKúpna zmluva č. 9003205 Nákladné vozidlo do 12 t
15.3.2022Kúpna zmluva[49-10-22]Slovenská Sporiteľňa, a.s., HANES Slovakia, s.r.o.v zmysle čl. II bodu 1. zmluvyKúpna zmluva č. 9003144 Nákladné vozidlo nad 12 t
15.3.2022Kúpna zmluva[47-10-22]Slovenská Sporiteľňa, a.s., HANES Slovakia, s.r.o.v zmysle čl. II bodu 1. zmluvyKúpna zmluva č. 9003143 Nákladné vozidlo nad 12 t
23.3.2022Zmluva o finančnom lízingu[50-10-22]Slovenská Sporiteľňa, a.s.v zmysle čl. II bodu 2. zmluvyZmluva o finančnom lízingu č. 9003205 Nákladné vozidlo do 12 t
15.3.2022Zmluva o finančnom lízingu[48-10-22]Slovenská Sporiteľňa, a.s.v zmysle čl. II bodu 2. zmluvyZmluva o finančnom lízingu č. 9003144 Nákladné vozidlo nad 12 t
15.3.2022Zmluva o finančnom lízingu[46-10-22]Slovenská Sporiteľňa, a.s.v zmysle čl. II bodu 2. zmluvyZmluva o finančnom lízingu č. 9003143 Nákladné vozidlo nad 12 t
23.3.2022Zmluva o spolupráci[45-10-22]HM SR BAv zmysle článku III. ZmluvyOLO ako partner na podujatí Zásadný víkend II
28.3.2022Dodatok k zmluve o nájme[5-70-22 D1]IMS CARGO SLOVAKIA s.r.o.v zmysle Prílohy č. 2 zmluvyPrenájom námorného skladového kontajnera - úprava článku 2.1
28.3.2022Rámcová zmluva o dielo[44-50-22]MARTIN GmbH für Umwelt- und Enerietechnikv zmysle Prílohy č. 2 zmluvyVýmena odškvarovača kotla, materiál a práce
17.3.2022Dodatok k Rámcovej zmluve[74-10-21 D1]Róbert Slovák a jeho priatelia, s.r.o.v zmysle prílohy dodatkuúprava prílohy č.2 - cena
11.3.2022Kúpna zmluva[43-10-22]Slovenská Sporiteľňa, a.s., HANES Slovakia, s.r.o.v zmysle čl. II bodu 1. zmluvyKúpna zmluva č. 9003141 Nákladné vozidlo nad 12 t
11.3.2022Kúpna zmluva[41-10-22]Slovenská Sporiteľňa, a.s., HANES Slovakia, s.r.o.v zmysle čl. II bodu 1. zmluvyKúpna zmluva č. 9003140 Nákladné vozidlo nad 12 t
11.3.2022Zmluva o finančnom lízingu[42-10-22]Slovenská Sporiteľňa, a.s.v zmysle čl. II bodu 2. zmluvyZmluva o finančnom lízingu č. 9003141 Nákladné vozidlo nad 12 t
11.3.2022Zmluva o finančnom lízingu[40-10-22]Slovenská Sporiteľňa, a.s.v zmysle čl. II bodu 2. zmluvyZmluva o finančnom lízingu č. 9003140 Nákladné vozidlo nad 12 t
17.3.2022Zmluva o odbere, preprave a spracovaní odpadu[39-50-22]EBA, s.r.o.v zmysle Prílohy č. 2 zmluvy19 01 07 tuhý odpad z čistenia plynov
16.2.2022Zmluva[19-50-21 D1]Linde Gas s.r.o.v zmysle Prílohy č. 1aZmluva na dodávky a odbery technických plynov vo fľašiach a zväzkoch
16.3.2022Rámcová zmluva o poskytovaní služieb[38-47-22]ZEBRA STUDIO s.r.o.50.460,- EUR bez DPHPoskytovanie služieb informátorov
15.3.2022Dodatok k Zmluve o poskytovaní služieb[57-40-21 D1]LKW-SERVIS Valovič, s.r.o.21.998,- EUR bez DPHDodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb č. Z20216787_Z - navýšenie ceny
10.3.2022Zmluva o spolupráci[37-10-22]OLO pre HM SR BAv zmysle čl. 2 zmluvySpolupráca na príprave a realizácii podujatia Mestský bazár v roku 2022
8.3.2022Zmluva[36-10-22]Slovenský plynárenský priemysel a.s.v zmysle Článku IV. zmluvyZmluva o združenej dodávke zemného plynu
22.2.2022Dodatok k Zmluve o zabezpečení služieb[37-10-17 D2]OLO pre HM SR BAv zmysle prílohy č. 1 zmluvyZmluva o zbere a preprave komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov za účelom ich zhodnotenia a zneškodnenia a o zbere a preprave vytriedených zložiek komunálnych odpadov , na ktoré sa uplatňuje rozšírená zodpovednosť výrobcov - dodatok č. 2 - doplnenie zber jedlých tukov a olejov
28.2.2022Kúpna zmluva[35-10-22]Slovenská Sporiteľňa, a.s., HANES Slovakia, s.r.o.v zmysle čl. II bodu 1. zmluvyKúpna zmluva č. 9003077 Nákladné vozidlo nad 12 t
28.2.2022Kúpna zmluva[33-10-22]Slovenská Sporiteľňa, a.s., HANES Slovakia, s.r.o.v zmysle čl. II bodu 1. zmluvyKúpna zmluva č. 9003076 Nákladné vozidlo nad 12 t
28.2.2022Kúpna zmluva[31-10-22]Slovenská Sporiteľňa, a.s., HANES Slovakia, s.r.o.v zmysle čl. II bodu 1. zmluvyKúpna zmluva č. 9003075 Nákladné vozidlo nad 12 t
28.2.2022Zmluva o finančnom lízingu[34-10-22]Slovenská Sporiteľňa, a.s.v zmysle čl. II bodu 2. zmluvyZmluva o finančnom lízingu č. 9003077 Nákladné vozidlo nad 12 t
28.2.2022Zmluva o finančnom lízingu[32-10-22]Slovenská Sporiteľňa, a.s.v zmysle čl. II bodu 2. zmluvyZmluva o finančnom lízingu č. 9003076 Nákladné vozidlo nad 12 t
28.2.2022Zmluva o finančnom lízingu[30-10-22]Slovenská Sporiteľňa, a.s.v zmysle čl. II bodu 2. zmluvyZmluva o finančnom lízingu č. 9003075 Nákladné vozidlo nad 12 t
3.3.2022Zmluva o nakladaní s nebezpečným odpadom[29-10-22]EBA, s.r.o.v zmysle Prílohy č. 2 zmluvyOdber, odvoz a spracovanie nebezpečného odpadu
1.3.2022Rámcová dohoda[28-10-22]PROVECTUS s.r.o.9.491,67 EUR bez DPHRámcová dohoda č. Z20221328_Z - Pravidelný servis a prípadné opravy vzduchotechnických a klimatizačných zariadení
7.3.2022Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb[59-40-21 D1]MARI CARS s.r.o.17.928,37 EUR bez DPHRámcová dohoda č. Z20216783_Z Servis podvozkov služobných nákladných motorových vozidiel vrátane dodania náhradných dielov - III. časť MAN - úprava celkovej maximálnej ceny
7.3.2022Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb[60-40-21 D1]MARI CARS s.r.o.23.867,63 EUR bez DPHRámcová dohoda č. Z20216781_Z Servis podvozkov Rámcová dohoda č. Z20216782_Z Servis podvozkov služobných nákladných motorových vozidiel vrátane dodania náhradných dielov - II. časť DAF, IVECO, PRÍVESY - úprava celkovej maximálnej ceny
7.3.2022Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb[56-40-21 D1]MARI CARS s.r.o.85.792,20 EUR bez DPHRámcová dohoda č. Z20216781_Z Servis podvozkov služobných nákladných motorových vozidiel vrátane dodania náhradných dielov - I. časť FUSO, Mercedes - úprava celkovej maximálnej ceny
16.2.2022Kúpna zmluva[27-10-22]Slovenská Sporiteľňa, a.s., HANES Slovakia, s.r.o.v zmysle čl. II bodu 2. zmluvyKúpna zmluva č. 9002746 Nákladné vozidlo nad 12 t
16.2.2022Kúpna zmluva[25-10-22]Slovenská Sporiteľňa, a.s., HANES Slovakia, s.r.o.v zmysle čl. II bodu 2. zmluvyKúpna zmluva č. 9002746 Nákladné vozidlo nad 12 t
16.2.2022Zmluva o finančnom lízingu[26-10-22]Slovenská Sporiteľňa, a.s.v zmysle čl. II bodu 2. zmluvyZmluva o finančnom lízingu č. 9002749 Nákladné vozidlo nad 12 t
16.2.2022Zmluva o finančnom lízingu[24-10-22]Slovenská Sporiteľňa, a.s.v zmysle čl. II bodu 2. zmluvyZmluva o finančnom lízingu č. 9002746 Nákladné vozidlo nad 12 t
22.2.2022Rámcová zmluva[23-47-22]United Rental Group, s.r.o.v zmysle Prílohy č. 2 zmluvyRámcová zmluva o nájme dopravného prostriedku - Prenájom vozidel N1
18.2.2022Zmluva o dielo[22-40-22]HYCA s.r.o.v zmysle Prílohy č. 2 zmluvyNadstavba motorového vozidla typu valník s hydraulickou rukou
22.2.2022Dodatok k Zmluve o poskytovaní služieb[78-10-20 D4]Súkromná bezpečnostná služba SHIELD, spol. s r.o.v zmysle čl. II dodatkuZmluva o poskytovaní služieb č. Z202015020_Z Zabezpečenie fyzickej a objektovej bezpečnosti objektov - doplnenie
22.2.2022Dodatok k Zmluve o poskytovaní služieb[78-10-20 D3]Súkromná bezpečnostná služba SHIELD, spol. s r.o.v zmysle čl. II dodatkuZmluva o poskytovaní služieb č. Z202015020_Z Zabezpečenie fyzickej a objektovej bezpečnosti objektov - doplnenie
16.2.2022Zmluva o dielo[21-10-22]SENSONEO j.s.a.v zmysle Prílohy č. 2 ZmluvyAplikačná funkcionalita na Android OS zapracovaná do OLO Pasportizačnej Aplikácie
7.2.2022Dohoda o spolupráci[20-70-22]HORIMEX s.r.o.Dohoda o spolupráci na spoločnom pracovisku
14.2.2022Dohoda o ukončení zmluvy[67-50-21_U]Brenntag Slovakia s.r.o.Ukončenie rámcovej kúpnej zmluvy - Dodávka kyseliny soľnej, hydroxidu sodného, kyseliny sírovej a kyseliny citrónovej
1.2.2022Zmluva o dielo[19-50-22]EXTEC, s.r.o.4.770,08 EUR bez DPHDoplnenie elektrického napájania priestoru vážnice
11.2.2022Zmluva o dielo[18-50-22]En Libre, s.r.o.22.280,90 EUR bez DPHSanácia havarijných častí komína v závode ZEVO
11.2.2022Kúpna zmluva[17-47-22]HYCA s.r.o.19.500,- EUR bez DPH / 4 ksKúpna zmluva č. Z2022469_Z Kontajnery na kuchynský biologicky rozložiteľný odpad 15 m³
1.2.2022Kúpna zmluva[16-46-22]ELKOPLAST Slovakia s.r.o.v zmysle Prílohy č. 2 zmluvyZberné nádoby na komunálny odpad 240 l, hnedá BRO
11.2.2022Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy[15-50-22]Bratislavská teplárenská, a.s.Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o dodávke a odbere tepla
7.2.2022Zmluva o nájme[14-47-22]Lixin Luov zmysle čl. IV zmluvyZmluva o nájme nebytových priestorov
31.1.2022Kúpna zmluva[13-10-22]Slovenská Sporiteľňa, a.s., HANES Slovakia, s.r.o.v zmysle čl. II bodu 2. zmluvyKúpna zmluva č. 9002677 Nákladné vozidlo nad 12 t
31.1.2022Zmluva o finančnom lízingu[12-10-22]Slovenská Sporiteľňa, a.s.v zmysle čl. II bodu 2. zmluvyZmluva o finančnom lízingu č. 9002677 Nákladné vozidlo nad 12 t
25.1.2022Dodatok k Rámcovej dohode
[63-13-21 D1]APUEN AKADÉMIA s.r.o.fin. rámec 30.000,- EUR bez DPHPoradenské služby pre verejného obstarávanie - náhrada textu v Čl. II.
31.1.2022Zmluva o dodávke papiera
[11-13-22]RZ pri ZŠ Budatínska0,055 EUR s DPH/1 kg papieradodávka papiera - projekt Olománia
1.2.2022Dodatok ku Kúpnej zmluve
[80-50-21 D1]VÁPENKA VITOŠOV s.r.o.v zmysle Prílohy č. 1 dodatkuMleté biele nehasené vápno CaO
26.1.2022Dodatok k Zmluve o spolupráci
[144-10-21 D1]OLO pre HM SR BAv zmysle prílohy č. 2 zmluvyzber a zhodnotenie K BRO - úprava článku I. zmluvy
20.1.2022Rámcová dohoda
[10-13-22]A-Z STAV, s.r.o.109.195,- EUR bez DPHRámcová dohoda č. Z202125293_Z Zhodnotenie drobného stavebného odpadu
21.1.2022Zmluva o dielo[9-50-22]ACP AuComp, s.r.o.18.780,00 EUR bez DPHDodanie a inštalácia modulov na meranie NH₃ (čpavok)
18.1.2022Zmluva o dielo[8-40-22]TEMAX spol. s.r.o.v zmysle prílohy č. 2Servis nadstavieb nákladných motorových vozidiel
19.1.2022Rámcová kúpna zmluva[7-40-22]T a M trans spedition s.r.o.6.468.731,20 EUR bez DPH finančný limitMotorová nafta
3.1.2022Rámcová dohoda[6-10-22]B.T.SERVIS SK, s.r.o.6.900,- EURRámcová dohoda č. Z202124747_Z Rúško, respirátor FFP2, FFP3
3.1.2022Zmluva o nájme hnuteľných vecí[5-70-22]IMS CARGO SLOVAKIA s.r.o.180,- EUR bez DPH mesačnePrenájom námorného skladového kontajnera
14.12.2021Dodatok k Licenčnej zmluve[33-10-04 D12]SOFTIP, a.s.17.575,00 EUR bez DPHDodatok č. 12 k Licenčnej zmluve č. 12024322 Programové vybavenie Softip Happy HR
10.1.2022Zmluva o dielo[4-40-22]HYCA s.r.o.v zmysle prílohy č. 2Servis nadstavieb nákladných motorových vozidiel
4.1.2022Zmluva o dielo[3-40-22]REDOX SERVICES s.r.o.v zmysle prílohy č. 2Servis nadstavieb nákladných motorových vozidiel
5.1.2022Kúpna zmluva[2-47-22]MEVA-SK s.r.o. Rožňavav zmysle prílohy č. 2Výzva č. 4 "Zberné nádoby, košíky, vrecia na BRKO"
30.12.2021Dodatok k Zmluve o dielo[150-10-21 D1]FBT Slovakia s.r.o.3.562,78 EUR bez DPHRekonštrukcia skladu - vytvorenie archívu - naviac práce
3.1.2022Zmluva o dielo[1-10-22]Profi TV, s.r.o. v zmysle prílohy č. 2Infopanely
31.12.2021Dodatok k Zmluve o dielo[31-15-21 D1]Supra Technology s.r.o.1.200,- EUR bez DPHVyhotovanie PD "Rekonštrukcia objektu dielne a kotolne" naviac práce
20.12.2021Dohoda o spolupráci na spoločnom pracovisku [178-70-21]Richter & partners, s.r.o.Špecifikácia zodpovednosti za vytvorenie podmienok bezpečnosti a ochrany zdravia zamestnancov resp. dodávateľov na spoločnom pracovisku
23.12.2021Poistná zmluva[176-10-21]KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group162.852,36 EURPoistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla - PZP pre súbor motorových vozidiel OLO
22.12.2021Zmluva o dodávke stlačeného zemného plynu[175-10-21]SPP CNG s.r.o.v zmysle cenníka dodávateľa www.sppcng.skNepretržitá dodávka stlačeného zemného plynu na pohon motorových vozidiel
14.12.2021Dodatok k Rámcovej zmluve[53-50-21 D1]TERMOSTAV Bratislava, s.r.o.v zmysle prílohy č. 2 zmluvyRámcová zmluva o nájme lešenia vrátane montáže a demontáže lešenia - úprava bodu 2. Zmluvy
21.12.2021Rámcová dohoda[174-10-21]KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Groupv zmysle článku I. zmluvyRámcová dohoda o poskytovaní služieb poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
13.12.2021Dodatok k Zmluve o dielo[157-47-21 D1]REDOX SERVICES, s.r.o.59.750,- EUR bez DPHÚprava nadstavieb FAUN Rotopress na zber BRO a BRKO - zmena tabuľky v Prílohe č. 1 Zmluvy
09.12.2021Kúpna zmluva[173-15-21]Zoltán Bernerv zmysle prílohy č. 2. zmluvyZberné nádoby 1100 l, 240 l a 120 l
03.12.2021Zmluva o prevode doménových mien[170-13-21]JRK Waste Managenment, s.r.o.1,- EUR bez DPHprevod doménového mena "bratislavakompostuje"
23.11.2021Dodatok k Zmluve o poskytovaní služieb v oblasti BOZP[126-10-20 D3]BOZPO, s.r.o.142.155,- EUR bez DPHPoskytovanie preventívnych a ochranných služieb a bezpečnostnotechnických služieb, výchova a vzdelávanie zamestnancov - úprava v Prílohe č. 2.1
30.11.2021Dodatok k Zmluve o poskytovaní právnych služieb[71-10-20 D1]White & Case s.r.o.Fin. rámec 65.000,- EUR bez DPHPoskytovanie právnych služieb - vypustenie a doplnenie znenia
1.12.2021Dodatok k Zmluve o poskytovaní služieb[78-10-20 D2]Súkromná bezpečnostná služba SHIELD, spol. s r.o.v zmysle čl. II dodatkuZmluva o poskytovaní služieb č. Z202015020_Z Zabezpečenie fyzickej a objektovej bezpečnosti objektov - vypustenie znenia odseku
1.12.2021Dodatok k Zmluve o spolupráci[2-10-20 D2]HM SR BA178.400,- EUR bez DPH/48 mesiacovCloudové a IT služby poskytované sekciou informatiky a dátovej politiky
1.12.2021Kúpna zmluva[169-70-21]COMET OBALY s.r.o.68.805,- EUR bez DPHDrôt na viazanie balíkov
29.11.2021Rámcová dohoda[168-10-21]DEXIS SLOVAKIA s.r.o.53.240,- EUR bez DPHRámcová dohoda č. Z202123207 Osobné ochranné pracovné prostriedky
23.11.2021Dohoda o ukončení[24-50-21 U]ROPA Group s.r.o.v zmysle Prílohy č. 2Čpavková voda
26.11.2021Dodatok k Zmluve o dielo[107-50-21 D1]HYDROTECH, a.s.v zmysle prílohy č. 2 ZmluvyOprava zásobného sila na nebezpečný odpad (NO) - doplnenie ustanovení k DPH
15.11.2021Zmluva o poskytovaní služby[167-10-21]DEKRA Slovensko s.r.o.9.870,84 EUR bez DPHTechnické a emisné kontroly
10.11.2021Zmluva o poskytovaní služby[166-50-21]Q-test diagnostic, s.r.o.27.156,00 EUR bez DPHMeranie hrúbok základného materiálu technológie v ZEVO
09.11.2021Zmluva o finančnom lízingu[165-10-21]Slovenská Sporiteľňa, a.s.v zmysle čl. II bodu 2. zmluvyZmluva o finančnom lízingu č. 9002316 Nákladné vozidlo na 12 t
09.11.2021Kúpna zmluva[164-10-21]Slovenská Sporiteľňa, a.s., HYCA s.r.o.v zmysle čl. II bodu 1. zmluvyKúpna zmluva č. 9002316 Nákladné vozidlo nad 12 t
09.11.2021Dodatok k Zmluve o finančnom lízingu[132-10-21 D1]Slovenská Sporiteľňa, a.s.v zmysle čl. II dodatkuDodatok k Zmluve o finančnom lízingu č. 9002315 Nákladné vozidlo na 12 t - zmena lízingovej splátky
09.11.2021Dodatok k Zmluve o finančnom lízingu[130-10-21 D1]Slovenská Sporiteľňa, a.s.v zmysle čl. II dodatkuDodatok k Zmluve o finančnom lízingu č. 9002314 Nákladné vozidlo na 12 t - zmena lízingovej splátky
10.11.2021Zmluva o odbere, preprave a spracovaní odpadu[162-50-21]FCC Slovensko, s.r.o.v zmysle Prílohy č. 2 19 01 12 Popol a škvara iné ako uvedené v 19 01 11
11.11.2021Zmluva o spolupráci[163-10-21]HM SR BAv zmysle Čl. III.OLO ako partner na podujatí Festival mladého vína 2021
04.11.2021Dodatok k Rámcovej dohode [26-10-21 D1]Martin Gall - MG COMP58.199,- EUR bez DPHDodatok k Rámcovej dohode č. Z20213241_Z Nákup informačných a komunikačných technológií IKT - úprava celkovej ceny
10.11.2021Dodatok k Rámcovej dohode o dodávke motorovej nafty[25-10-18 D1]OMV Slovensko, s.r.o.v zmysle zmluvyNavýšenie objemu na 3.380.000 litrov do ukončenia doby trvania zmluvy
04.11.2021Poistná zmluva[161-10-21]PREMIUM Insurance Company Limited1.850,- EUR/rokPoistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu
27.10.2021Zmluva o spolupráci[160-10-21]PINEL s.r.o.v zmysle Čl. III.OLO ako partner na projekte vybudovania kompostéra zo zbernej nádoby pre Súkromnú strednú športovú školu
03.11.2021Kúpna zmluva[159-10-21]NEOMED, s.r.o.3.490,- EUR bez DPHKúpna zmluva č. Z202121406_Z Nepriamo vyžarujúce germicídne žiariče
04.11.2021Zmluva o dielo[158-55-21]Inteles s.r.o.v zmysle prílohy č. 2 zmluvyRekonštrukcia elektroinštalácie ZEVO - dielňa, obrobňa a zámočnícka dielňa
02.11.2021Zmluva o dielo[157-47-21]REDOX SERVICES, s.r.o.59.750,- EUR bez DPHÚprava nadstavieb FAUN Rotopress na zber BRO a BRKO
25.10.2021Dodatok k Zmluve o dielo[110-50-21 D1]VÚMZ SK, s.r.o.2.000,- EUR bez DPHDodatok č. 1 - dohodnuté naviac práce
26.10.2021Kúpna zmluva[156-42-21]UNIKOV NITRA, s.r.o.28.400,- EUR bez DPHKúpna zmluva č. Z202120364_Z Kontajnery na kuchynský BRO
20.10.2021Darovacia zmluva[155-10-21]Rodičovské združenie pri ZŠ Černyševského400,- EURDodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb č. Z202026628_Z - navýšenie ceny
28.10.2021Dodatok k Zmluve o poskytovaní služieb[128-10-20 D1]REDOX SERVICES, s.r.o.107.700,- EUR bez DPHDodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb č. Z202026628_Z - navýšenie ceny
26.10.2021Dodatok k Zmluve o poskytovaní služieb[129-10-20 D1]HYCA s.r.o.32.997,- EUR bez DPHDodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb č. Z202026620_Z - navýšenie ceny
21.10.2021Kúpna zmluva[154-42-21]SENSONEO j. s. a.v zmysle prílohy č. 2 zmluvyNákup a dodanie RFID štítkov
21.10.2021Zmluva o vykonaní reklamy[153-10-21]MFF Eko, s.r.o.4.000,- EUR bez DPHOLO ako reklamný partner podujatia Ekotopfilm - Envirofilm
11.10.2021Zmluva o poskytovaní služby[152-10-21]Radvise Group, s.r.o.v zmysle Prílohy č. 2 zmluvyAudit obsadenosti pracovných zmien a realizácia časových snímok dňa pracovných pozícií v ZEVO
15.10.2021Zmluva o poskytovaní služby[151-70-21]HORIMEX, s.r.o.v zmysle prílohy č. 2 zmluvyRámcová zmluva na triedenie druhotného plastového odpadu
14.10.2021Dodatok k poistnej zmluve[2-10-15 D7]Colonnade Insurance S.A.v zmysle zmluvy a dodatkovPoistná zmluva č. 9369086215 - poistenie majetku, lomu strojov a poistenie prerušenia prevádzky - dodatok č. 7 z dôvodu zariadenia optickej triediacej linky
12.10.2021Zmluva o dielo[150-10-21]FBT Slovakia s.r.o.43.213,35 EUR bez DPHRekonštrukcia skladu - vytvorenie archívu
12.10.2021Darovacia zmluva[149-10-21]Občianske združenie SRRZ-RZ pri Materskej škole Hraničiarska1.000,- EURDar z projektu OLOMÁNIA
5.10.2021Darovacia zmluva[147-10-21]Spojená škola internátna Svrčia900,- EURDar z projektu OLOMÁNIA
5.10.2021Darovacia zmluva[146-10-21]STRABAG s.r.o.1.000,- EURDar z projektu OLOMÁNIA
8.10.2021Zmluva o dielo[145-50-21]ENERGYMONTAGE, s.r.o.v zmysle prílohy č. 2 zmluvyOprava rúrok prehrievačov na kotli K1 - ZEVO
8.10.2021Zmluva o spolupráci[143-10-21]BE COOL, s.r.o.v zmysle Čl. III.OLO ako partner na podujatí 9. ročník DM ženský beh 2021
8.10.2021Zmluva o spolupráci[144-10-21]OLO pre HM SR BAv zmysle prílohy č. 2 zmluvyZmluva o spolupráci pri postupnom zavádzaní zberu a prepravy
biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu z domácností
29.9.2021Darovacia zmluva[142-10-21]Základná škola Ostredkova BA300,- EURDar z projektu OLOMÁNIA
30.9.2021Dohoda o príležitostnom spoločnom verejnom obstarávaní[141-10-21]Dopravný podnik Bratislava, a.s.Dodávka stlačeného zemného plynu (CNG)
29.9.2021Zmluva o dielo[140-50-21]ACP AuCOMP, s.r.o.12.827,00 EUR bez DPHGeneračná výmena elektrických prístrojov a regulácie
1.10.2021Rámcová zmluva[139-40-21]REDOX, s.r.o.48.400,00 EUR bez DPHPrenájom dvojnápravových vozidiel
1.10.2021Rámcová zmluva[138-40-21]REDOX, s.r.o.51.600,00 EUR bez DPHPrenájom trojnápravových vozidiel
30.9.2021Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb[78-10-20 D1]Súkromná bezpečnostná služba SHIELD, spol. s r.o.v zmysle čl. II dodatkuZmluva o poskytovaní služieb č. Z202015020_Z Zabezpečenie fyzickej a objektovej bezpečnosti objektov - doplnenie
29.9.2021Zmluva o spracovaní odpadu[137-47-21]Alternative Energy, s.r.o.52,50 EUR bez DPH/tonaZhodnotenie kuchynského biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu z domácností
30.9.2021Zmluva o dodávke papiera[136-10-21]Cirkevná MŠ Márie Mazzarellovej0,055 EUR s DPH/1 kg papieraDodávka papiera - projekt Olománia
28.9.2021Zmluva o výpožičke[135-10-21]ZENZO o.z.bezodplatnevýpožička bezdrôtových snímačov a príslušenstva
29.9.2021Zmluva o spolupráci[134-10-21]Bratislavské kultúrne a informačné strediskov zmysle Čl. III.OLO ako partner na podujatí Magistrátny deň
28.9.2021Kúpna zmluva[133-10-21]Slovenská Sporiteľňa, a.s., HYCA s.r.o.v zmysle čl. II bodu 1. zmluvyKúpna zmluva č. 9002315 Nákladné vozidlo nad 12 t
28.9.2021Zmluva o finančnom lízingu[132-10-21]Slovenská Sporiteľňa, a.s.v zmysle čl. II bodu 2. zmluvyZmluva o finančnom lízingu č. 9002315 Nákladné vozidlo na 12 t
28.9.2021Kúpna zmluva[131-10-21]Slovenská Sporiteľňa, a.s., HYCA s.r.o.v zmysle čl. II bodu 1. zmluvyKúpna zmluva č. 9002314 Nákladné vozidlo nad 12 t
28.9.2021Kúpna zmluva[131-10-21]Slovenská Sporiteľňa, a.s., HYCA s.r.o.v zmysle čl. II bodu 1. zmluvyKúpna zmluva č. 9002314 Nákladné vozidlo nad 12 t
28.9.2021Zmluva o finančnom lízingu[130-10-21]Slovenská Sporiteľňa, a.s.v zmysle čl. II bodu 2. zmluvyZmluva o finančnom lízingu č. 9002314 Nákladné vozidlo na 12 t
28.9.2021Zmluva o spolupráci[129-10-21]Super film s.r.o.v zmysle Čl. III.OLO ako partner na natáčaní seriálu Víťaz
24.9.2021Darovacia zmluva[128-10-21]ZŠ Alexandra Dubčeka500,- EUR Finančný dar z projektu OLOMÁNIA
24.9.2021Zmluva o dodávke stlačeného zemného plynu[127-10-21]SPP CNG s.r.o.v zmysle cenníka dodávateľa www.sppcng.skNepretržitá dodávka stlačeného zemného plynu na pohon motorových vozidiel
23.9.2021Rámcová dohoda o poskytovaní finančného lízingu a spätného lízingu[126-10-21]Slovenská Sporiteľňa, a.s.v zmysle Prílohy č. 2Finančný lízing a spätný lízing
22.9.2021Kúpna zmluva[125-10-21]FIBRELAN, spol. s r.o.v zmysle Prílohy č. 2Nákup a dodanie aktívnych sieťových prvkov vrátane podpory a príslušenstva
17.9.2021Zmluva o spolupráci[124-10-21]BE COOL, s.r.o.v zmysle Čl. III.OLO ako partner na podujatí Telekom Night Run 2021
16.9.2021Dodatok k Rámcovej kúpnej a servisnej zmluve[k 51-50-21 D1]DLOUHY TECHNOLOGY s.r.o.v zmysle Prílohy č. 1 Dodatku č. 1

Armatúry Welland&Tuxhorn a Samson - diagnostika, servis, opravy a ND pre armatúry - Dodatok č. 1 - úprava Prílohy č. 2 Zmluvy
14.9.2021Dodatok k zmluve o spolupráci[79-10-21 D1]PUNKT, občianske združeniev zmysle Čl. III.OLO ako partner na podujatí Dobrý trh
22.9.2021Zmluva o sprostredkovaní a personálnom poradenstve[123-10-21]Manuvia Jobliner, s.r.o.v zmysle článku 6. zmluvy

Sprostredkovanie zamestnania n vybrané pracovné pozície a personálne poradenstvo
21.9.2021Zmluva o dielo[122-50-21]ABB, s.r.o.v zmysle prílohy č. 2Výmena generácií meničov frekvencie - odstávka ZEVO
20.9.2021Zmluva o viazanom účte[121-10-21]Slovenská sporiteľňa, a.s., EKORENTING, s.r.o.Zmluva o viazanom účte 27/0091/CC/21 - Dodatok k zmluve o bežnom účte
19.9.2021Zmluva o kúpe a dohoda o urovnaní[120-10-21]Bratislavská recyklačná s.r.o., EKORENTING, s.r.o.v zmysle bodu 3. ZmluvyZmluva o kúpe triediacej linky a dohoda o urovnaní
16.9.2021Zmluva o elektronickej službe Multicash[119-10-21]Slovenská Sporiteľňa, a.s.Multicash k vydanej platobnej karte KOLO n.o.
16.9.2021Zmluva o platobnej karte [118-10-21]Slovenská Sporiteľňa, a.s.vydanie platobnej karty KOLO n.o.
16.9.2021Dohoda o ukončení zmluvy[117-10-21 U]Slovenská Sporiteľňa, a.s.Dohoda o ukončení Zmluvy o vydaní a používaní Platobnej karty KOLO n.o.
16.9.2021Zmluva o odbere, preprave a spracovaní odpadu[116-10-21]EBA, s.r.o.v zmysle prílohy č. 2Nebezpečný odpad 19 01 07 tuhý odpad z čistenia plynov
16.9.2021Dohoda o ukončení zmluvy[115-10-21 U]Slovenská Sporiteľňa, a.s.Dohoda o ukončení Zmluvy o vydaní a používaní Platobnej karty
16.9.2021Zmluva o elektronickej službe Multicash[114-10-21]Slovenská Sporiteľňa, a.s.Multicash k vydanej platobnej karte
16.9.2021Zmluva o platobnej karte [113-10-21]Slovenská Sporiteľňa, a.s.vydanie platobnej karty
14.9.2021Zmluva o spolupráci[112-10-21]Upracme Slovensko, o.z.v zmysle Čl. III.OLO ako partner na podujatí Svetový čistiaci deň 2021
7.9.2021Zmluva o dielo[110-50-21]VÚMZ SK, s.r.o.v zmysle prílohy č. 2Oprava stroja Gassner Frodermat R
10.9.2021Zmluva o dielo[111-40-21]AUTO ROTOS s.r.o.v zmysle prílohy č. 2oprava a servis SOMV
25.8.2021Rámcová dohoda o poskytovaní služieb - dodatok č.1[60-10-20 D1]
O2 Slovakia, s.r.o.149,- EUR bez DPH poplatok; 25,- EUR bez DPH mesačnemobilné telekomunikačné služby, dátové a doplnkové služby - služba APN
9.9.2021Zmluva o bežnom účte[109-10-21]
Slovenská Sporiteľňa, a.s.Zriadenie účtu SPORObusiness
7.9.2021Zmluva o reklame a propagácii [108-10-21]
Poradca podnikateľa, spol. s.r.o.1.500,- EUR bez DPHPoskytnutie mediálneho priestoru a propagácia obchodného mena na konferencii Odpadové hospodárstvo 2021
3.9.2021Zmluva o dielo[107-50-21]

HYDROTECH, a.s.v zmysle prílohy č. 2Oprava zásobného sila na nebezpečný odpad (NO) ZEVO
3.9.2021Zmluva o spolupráci[106-10-21]Dunajská 31, s.r.o.v zmysle Čl. III.OLO ako partner na podujatí Plávanie cez Dunaj 2021
3.9.2021Rámcová zmluva o poskytovaní služieb[105-50-21]EnviroTeam Slovakia s.r.o.129.450,- EUR bez DPH na 36 mesiacovDiskontinuálne oprávnené meranie emisií a úplná periodická kontrola - ZEVO
24.8.2021Zmluva o poskytovaní služieb[104-50-21]EVECO Brno, s.r.o.v zmysle prílohy č. 2Čistenie výmurovky a membránových stien a prehrievačov pary od nánosov - odstávkové práce ZEVO
24.8.2021Darovacia zmluva[103-10-21]MŠ Medzilaborecká150,- EUR Finančný dar z projektu OLOMÁNIA
27.8.2021Dodatok k poistnej zmluve [k 2-10-15 D6]Colonnade Insurance S.A.v zmysle zmluvy a dodatkovPoistná zmluva č. 9369086215 - poistenie majetku, lomu strojov a poistenie prerušenia prevádzky - dodatok č. 6 z dôvodu zriadenia nového miesta poistenia a predmetov poistenia
27.8.2021Zmluva o spolupráci[102-10-21]BE COOL, s.r.o.v zmysle Čl. III.OLO ako partner na podujatí 16. ročník ČSOB Bratislava Marathon 2021
26.8.2021Zmluva o spolupráci[101-10-21]KULTURISE, s.r.o.v zmysle Čl. III.OLO ako partner na podujatí Uprising 2021
25.8.2021Zmluva o spolupráci[100-10-21]OZ Živé Račkov zmysle Čl. III.OLO ako partner na mestskom festivale Živé Račko 2021
23.8.2021Dodatok k poistnej zmluve[25-10-09 D2]Allianz - Slovenská poisťovňa a.s.v zmysle sadzobníkaDodatok k Flotilovej poistnej zmluve KASKO - zmena výšky poistného
19.8.2021Zmluva o spolupráci[99-10-21]BE COOL, s.r.o.v zmysle Čl. III.OLO ako partner na podujatí L´ETAPE SLOVAKIA by Tour de France 2021
18.8.2021Zmluva o dielo[98-50-21]Supra Technology s.r.o.61.559,10 EUR bez DPHRekonštrukcia a výmena oplechovania násypiek kotlov K1, K2
11.8.2021Zmluva o dielo[97-50-21]ENERGYMONTAGE, s.r.o.v zmysle prílohy č. 2Dymovody - oprava potrubných trás, napojenia na textilné filtre, napojenie dymovodov z kotlov do absorbérov
2.8.2021Zmluva o spolupráci[96-10-21]Quinta Essentia, s.r.o.v zmysle Čl. III.OLO ako partner na podujatí Od Tatier k Dunaju
4.8.2021Rámcová dohoda[95-40-21]AK technik, s.r.o.44.400,- EUR bez DPHRámcová dohoda č. Z202116824_Z Náhradné diely na nadstavby nákladných motorových vozidiel GEESINK
6.8.2021Dodatok k Rámcovej dohode[88-10-20 D1]AUTO - IMPEX, spol. s r.o.147.950,- EUR bez DPHZ202018038_Z Servis a opravy nákladných motorových vozidiel (bez nadstavby) a dodanie náhradných dielov - navýšenie ceny dodatkom č. 1
3.8.2021Zmluva o poskytovaní služieb[94-50-21]MARTIN GmbH. Für Umwelt- und Energietechnik82.170,- EUR bez DPHZmluva o poskytovaní montážnych služieb
29.7.2021Rámcová dohoda[93-40-21]MARI CARS s.r.o.13.900,- EUR bez DPHRámcová dohoda č. Z202116400_Z Náhradné diely na podvozky nákladných motorových vozidiel IVECO
29.7.2021Rámcová dohoda[92-40-21]MARI CARS s.r.o.5.969,99 EUR bez DPHRámcová dohoda č. Z202116399_Z Náhradné diely na podvozky nákladných motorových vozidiel MAN
29.7.2021Rámcová dohoda[91-40-21]MARI CARS s.r.o.5.869,99 EUR bez DPHRámcová dohoda č. Z202116397_Z Náhradné diely na podvozky nákladných motorových vozidiel DAF
29.7.2021Rámcová dohoda[90-40-21]MARI CARS s.r.o.8.474,99 EUR bez DPHRámcová dohoda č. Z202116395_Z Náhradné diely na podvozky nákladných motorových vozidiel SCANIA
29.7.2021Rámcová dohoda[89-40-21]MARI CARS s.r.o.58.999,- EUR bez DPHRámcová dohoda č. Z202116393_Z Náhradné diely na podvozky nákladných motorových vozidiel Mercedes Benz, Fuso
30.7.2021Zmluva o spolupráci[88-10-21]ŠK pre Radosť o.z.v zmysle Čl. III.OLO ako partner na podujatí Salomon Baba - Kamzík 2021
30.7.2021Rámcová dohoda[87-42-21]MEVA-SK s.r.o. Rožňava23.100,- EUR bez DPHRámcová dohoda č. Z202116171_Z Biologicky rozložiteľné a kompostovateľné vrecká
30.7.2021Rámcová dohoda[86-42-21]MEVA-SK s.r.o. Rožňava22.800,- EUR bez DPHRámcová dohoda č. Z202116170_Z Zberné nádoby kuchynské BRO
20.7.2021Rámcová dohoda[85-10-21]BINS s.r.o.17.940,- EUR bez DPHRámcová dohoda č.Z202115184_Z Zberné nádoby BRO
16.7.2021Kúpna zmluva[84-10-21]DANUBIASERVICE, a.s.34.000,- EUR bez DPHNákup osobného motorového vozidla
16.7.2021Rámcová dohoda[83-40-21]EKOBAL, s.r.o.99.800,- EUR bez DPHRámcová dohoda č. Z202115177_Z Náhradné diely na nadstavby nákladných motorových vozidiel FAUN
16.7.2021Rámcová dohoda[82-40-21]EKOBAL, s.r.o.9.990,- EUR bez DPHRámcová dohoda č. Z202115179_Z Náhradné diely na nadstavby nákladných motorových vozidiel ROSSI a KOBIT
20.7.2021Rámcová mandátna zmluva[81-10-21]RUŽIČKA AND PARTNERS s.r.o.65,- EUR bez DPH/hodinaPrávne služby
19.7.2021Kúpna zmluva[80-50-21]VÁPENKA VITOŠOV s.r.o.114,- EUR bez DPH/tonaMleté biele nehasené vápno CaO
2.6.2021Zmluva o spolupráci[79-10-21]PUNKT, občianske združeniev zmysle Čl. III.OLO ako partner na podujatí Dobrý trh
25.6.2021Rámcová dohoda[78-10-21]Lamitec, spol. s r.o.19.788,- EUR bez DPHRámcová dohoda č. Z202113185_Z Kancelárske potreby
10.6.2021Kúpna zmluva[77-40-21]Homola spol. s r.o.39.000,- EUR bez DPHKúpna zmluva č. Z202123993_Z Strojno-technické vybavenie a náradie pre autodielňu - I. časť dodanie zdvíhacieho zariadenia s prízdvihom
10.6.2021Dodatok k Licenčnej zmluve[33-10-04 D11]SOFTIP, a.s.v zmysle prílohy č. 2Dodatok č. 11 k zmluve č. 12024322 - Softip Profit Plus - MPP2 - rozšírenie licencie
23.6.2021Kúpna zmluva[76-43-21]UNIKOV NITRA, s.r.o.5.465,- EUR bez DPHKúpna zmluva č. Z202112977_Z VKK na prepravu nebezpečných sypkých materiálov
23.6.2021Rámcová dohoda [75-10-21]FITTICH ALARM spol. s r.o.7.189,- EUR bez DPHRámcová dohoda č. Z202112832_Z Nákup IP kamier a rekordérov
21.6.2021Rámcová zmluva o poskytovaní služieb[74-10-21]Róbert Slovák a jeho priatelia, s.r.o.30.000,- EUR bez DPHSlužby reklamnej agentúry (informačné kampane)
21.6.2021Zmluva o dielo[73-50-21]IDO HUTNÝ PROJEKT a.s.66.000,- EUR bez DPHMeranie hladiny v bubne kotla K2
18.6.2021Dohoda o ukončení kúpnej zmluvy
[54-40-21_U]RIZNER s.r.o.39.789,99 EUR bez DPHUkončenie - Kúpna zmluva č. Z20215588_Z Strojno-technické vybavenie a náradie pre autodielňu - I. časť dodanie zvíhacieho zariadenia s prízdvihom
10.6.2021Zmluva o spolupráci
[3-2021]CMT Group s.r.o.Zmluva o spolupráci pri zbere, preprave a odovzdaní odpadu - 20 01 25 jedlé oleje a tuky
9.6.2021Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb
[126-10-20 D2]BOZPO, s.r.o.142.155,- EUR bez DPHPoskytovanie preventívnych a ochranných služieb a bezpečnostnotechnických služieb, výchova a vzdelávanie zamestnancov - úprava v Prílohe č. 2.1
2.6.2021Rámcová dohoda
[72-10-21]Bratislavské kultúrne a informačné strediskospolupráca s BKIS - podujatia OLO
3.6.2021Rámcová dohoda[71-10-21]X logistics, s.r.o.14.660,- EUR bez DPHRámcová dohoda č. Z202111109 Tablety a príslušenstvo
10.5.2021Licenčná zmluva[33-10-04 D10]SOFTIP, a.s.v zmysle prílohy č. 2Dodatok č. 10 k zmluve č. 12024322 - Softip Human Resources - rozšírenie licencie
3.6.2021Zmluva o spolupráci[70-13-21] Human Health Institutev zmysle Článku III.OLO ako partner na podujatí Zaži čisté rieky
3.6.2021Zmluva o dielo a licenčná zmluva[69-50-21]HEMAK s.r.o.v zmysle prílohy č. 2 k zmluveAutomatizovaný systém váženia
25.5.2021Rámcová kúpna zmluva[67-50-21]Brenntag Slovakia s.r.o.v zmysle prílohy č. 2 zmluvyDodávka kyseliny soľnej, hydroxidu sodného, kyseliny sírovej a kyseliny citrónovej
28.5.2021Poistná zmluva[68-10-21]PREMIUM Insurance Company Limited, Colonnade Insurane S.A.26.940,- EUR/ročnePoistná zmluva č. 1120000508 Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú členmi orgánov spoločnosti
25.5.2021Dodatok k Rámcovej kúpnej a servisnej zmluve[14-50-20 D1]ELSO-b, s.r.o.Dodatok č. 1 k Rámcovej kúpnej a servisnej zmluve - predĺženie doby trvania
27.5.2021Dodatok k Zmluve o poskytovaní služieb[32-10-17 D2]Bratislavská recyklačná s.r.o.Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytovaní služieb pri spracovaní odpadu - papier a plasty (BOZP)
21.5.2021Servisná zmluva[66-10-21]Peter Grečko - RYS416,- EUR bez DPH mesačne, fin. rámec do 7.492,- EUR bez DPHZmluva č. APS/38-13/2020 o servisnej starostlivosti k autonómnemu prístupovému systému (APS) a podmienkach bezpečnosti jeho prevádzky
24.5.2021Rámcová dohoda[65-13-21]Združenie EBA - Kobera NAD1.134.300,- EUR bez DPHRámcová dohoda o zhodnotení biologicky rozložiteľného odpadu
12.5.2021Rámcová dohoda[64-10-21]Avris Consulting, s.r.o.39,85 EUR bez DPH/človekohodinaRámcová dohoda o poskytovaní služieb zodpovednej osoby
12.5.2021Dodatok k rámcovej dohode [17-13-21 D1]JV INTERSAD, spol. s r.o.72.433,- EUR bez DPHÚprava finančného rámca
11.5.2021Rámcová dohoda[63-13-21]APUEN AKADÉMIA s.r.o.fin. rámec 30.000,- EUR bez DPHPoradenské služby pre verejné obstarávanie
23.4.2021Rámcová dohoda[62-40-21]PARAPETROL a.s.108.400,- EUR bez DPHRámcová dohoda č. Z20217295_Z Oleje, mazivá a prevádzkové kvapaliny
5.5.2021Rámcová dohoda[61-42-21]SWM Group a.s.161.040,- EUR bez DPH/6.600kusovRámcová dohoda č. Z20218329_Z Čistenie a dezinfekcia zberných nádob s objemom 1100 l na komunálny odpad
4.5.2021Dohoda o ukončení[35-43-21 U]ELKOPLAST Slovakia s.r.o.Dohoda o ukončení - Kúpna zmluva č. Z20215532_Z VKK vhodný na prepravu nebezpečných sypkých materiálov
15.4.2021Rámcová dohoda[60-40-21]MARI CARS s.r.o.21.700,- EUR bez DPHRámcová dohoda č. Z20216782_Z Servis podvozkov služobných nákladných motorových vozidiel vrátane dodania náhradných dielov - II. časť DAF, IVECO, PRÍVESY
15.4.2021Rámcová dohoda[59-40-21]MARI CARS s.r.o.16.300,- EUR bez DPHRámcová dohoda č. Z20216783_Z Servis podvozkov služobných nákladných motorových vozidiel vrátane dodania náhradných dielov - III. časť MAN
15.4.2021Rámcová dohoda[58-40-21]MARI CARS s.r.o.4.000,- EUR bez DPHRámcová dohoda č. Z20216786_Z Servis podvozkov služobných nákladných motorových vozidiel vrátane dodania náhradných dielov - IV. časť SCANIA
15.4.2021Rámcová dohoda[57-40-21]LKW-SERVIS Valovič, s.r.o.20.000,- EUR bez DPHRámcová dohoda č. Z20216787_Z Opavy na spevnenie podvozkov služobných nákladných motorových vozidiel vrátane dodania náhradných dielov a špeciálnych náhradných dielov - V. časť
15.4.2021Rámcová dohoda[56-40-21]MARI CARS s.r.o.78.000,- EUR bez DPHRámcová dohoda č. Z20216781_Z Servis podvozkov služobných nákladných motorových vozidiel vrátane dodania náhradných dielov - I. časť FUSO, Mercedes
26.3.2021Kúpna zmluva[55-40-21]RIZNER s.r.o.4.549,99 EUR bez DPHKúpna zmluva č. Z20215589_Z Strojno-technické vybavenie a náradie pre autodielňu - I. časť dodanie zvíhacieho zariadenia s doplnkami
26.3.2021Kúpna zmluva[54-40-21]RIZNER s.r.o.39.789,99 EUR bez DPHKúpna zmluva č. Z20215588_Z Strojno-technické vybavenie a náradie pre autodielňu - I. časť dodanie zvíhacieho zariadenia s prízdvihom
3.5.2021Rámcová zmluva[53-50-21]TERMOSTAV Bratislava, s.r.o.v zmysle prílohy č. 2 zmluvyRámcová zmluva o nájme lešenia vrátane montáže a demontáže lešenia
28.4.2021Rámcová dohoda [52-10-21]XEVOS Solutions s.r.o.16.140,- EUR bez DPH/165 ksNákup licencií platformy Microsoft 365
27.4.2021Rámcová zmluva[24-50-21 D1]ROPA Slovakia s.r.o.v zmysle Prílohy č. 1 tohto Dodatkučpavková voda
21.4.2021Rámcová kúpna a servisná zmluva[51-50-21]DLOUHY TECHNOLOGY s.r.o.50.816,82 EUR bez DPHArmatúry Welland&Tuxhorn a Samson - diagnostika, servis, opravy a ND pre armatúry
21.4.2021Rámcová dohoda[50-10-21]NABIMEX, s.r.o.5.899,- EUR bez DPHRámcová dohoda č. Z20217051_Z Nákup kancelárskych stoličiek
8.4.2021Licenčná zmluva[k 33-10-04 D9]SOFTIP, a.s.Dodatok č. 9 k Licenčnej zmluve č. 12024322 Ukončenie používateľského práva pre modul SOFTIP PROFIT PLUS - Nákup
21.4.2021Rámcová dohoda[49-13-21]FCC Slovensko, s.r.o.4 690 000 € bez DPHRámcová dohoda o skládkovaní odpadu
19.4.2021Zmluva[48-13-21]MFF Eko, s.r.o.500,- EUR bez DPHZmluva o vykonaní reklamy na podujatí Ekotopfilm - Envirofilm
20.4.2021Rámcová kúpna zmluva[47-40-21]AUTO - IMPEX, spol. s r.o.180.800,- EUR bez DPHŠpeciálne zberové vozidlá s lineárnym lisovaním určených na odvoz KO s celkovou hmotnosťou do 9t
15.4.2021Zmluva o dielo a licenčná zmluva[46-50-21]Kovoprojekta Brno a.s.47.500,- EUR bez DPHModernizácia a ekologizácia ZEVO OLO - linky K3 a K2 - odborná, technická, tvorivá a iná činnosť
16.4.2021Rámcová dohoda[k 12-40-21 D1]EUROP-AUTOSKLO BA, s.r.o.6.389,- EUR bez DPHRámcová dohoda č. Z20211070_Z Výmena a oprava auto skiel nákladných motorových vozidiel
12.4.2021Rámcová zmluva o poskytovaní služieb[45-10-21]Ing. Peter Michálek33,- EUR / hod.Služby a činnosti súvisiace s aktualizáciami, úpravami a rozvojom informačného systému SOFTIP
13.4.2021Rámcová dohoda[44-13-21]PURA, spol. s r.o.57.000,- EUR bez DPHRámcová dohoda č. Z20216643_Z Zneškodnenie objemného odpadu
8.4.2021Zmluva o dielo[k 134-10-20 D1]FBT Slovakia s.r.o.Naviac práce v hodnote 872,53 EUR bez DPHOpláštenie budovy - oceľová hala Jeseník
16.3.2021Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti BOZP[k 126-10-20 D1]BOZPO, s.r.o.142.155,- EUR bez DPHPoskytovanie preventívnych a ochranných služieb a bezpečnostnotechnických služieb, výchova a vzdelávanie zamestnancov - oprava textu v Prílohe č. 1
31.3.2021Rámcová dohoda[43-10-21]Ing. Mgr. Denisa Fučíková - Majster Papier5.685,- EUR bez DPHRámcová dohoda č. Z20215779_Z Čistiace prostriedky
9.4.2021Rámcová dohoda[42-10-21]IRDistribution, a.s.25.250,- EUR bez DPHRámcová dohoda č. Z20216238_Z Mobilné telefóny
24.3.2021Rámcová dohoda[41-10-21]JURIGA spol. s r.o.29.099,98 EUR bez DPHRámcová dohoda č. Z20215229_Z Originálne tonery a tonerové náplne
24.3.2021Rámcová dohoda[40-40-21]A.R.S. spol. s r.o.79.999,- EUR bez DPHRámcová dohoda č. Z20215116_Z Zabezpečenie služieb pneuservisu
1.4.2021Rámcová dohoda[39-13-21]Bittner print s.r.o.v zmysle Prílohy č. 2 DohodyRámcová dohoda o poskytovaní tlačových a grafických služieb
29.3.2021Zmluva o výpožičke[37-13-21]Hlavné mesto SR BratislavabezodplatneHnuteľné veci v zmysle Prílohy č. 1 Zmluvy
22.3.2021Zmluva o spolupráci[36-10-21]SENSONEO j. s a.bezodplatneSpolupráca pri testovaní a vývoji komplexného systému riadenia a správy zvozovej činnosti
26.3.2021Kúpna zmluva[35-43-21]ELKOPLAST Slovakia s.r.o.3.800,- EUR bez DPHKúpna zmluva č. Z20215532_Z VKK vhodný na prepravu nebezpečných sypkých materiálov
16.3.2021Rámcová kúpna zmluva[34-40-21]Ak technik, s.r.o.v zmysle prílohy č. 1 zmluvyNáhradné diely na nadstavby nákladných motorových vozidiel
18.3.2021Zmluva[33-50-21]EBA, s.r.o.217.605,- EUR bez DPHZmluva o odbere, preprave a spracovaní odpadu - tuhý odpad z čistenia plynov - popolček
25.2.2021Zmluva o dodávke papiera[32-13-21]RZ pri MŠ Tabaková 100,055 EUR s DPH/1 kg papieravýkup vyzbieraného papiera z projektu OLOMÁNIA
17.3.2021Zmluva o dielo[31-15-21]Supra Technology s.r.o.12.090,- EUR bez DPHVyhotovanie PD "Rekonštrukcia objektu dielne a kotolne"
15.3.2021Rámcová kúpna zmluva[30-40-21]MARI CARS s.r.o.v zmysle prílohy č. 1 zmluvyND na podvozky nákladných motorových vozidiel
11.3.2021Rámcová kúpna a servisná zmluva[29-50-21]DriveTech, spol. s r.o.185.347,- EUR bez DPHPrevodovky FLENDER - diagnostika, servis, opravy, dodávka ND a nákup nových prevodoviek
25.2.2021Rámcová dohoda[28-50-21]SEZAKO Trnava, s.r.o.44.800,- EUR bez DPHRámcová dohoda č. Z20213248_Z Čistenie lapolov, technologickej, dažďovej a splaškovej kanalizácie, záchytných jímok
9.3.2021Zmluva o dielo[27-15-21]RIKOSTAV CONTAINER s.r.o.56.960,- EUR bez DPHNákup mobilných šatní a ordinácie
26.2.2021Rámcová dohoda[26-10-21]Martin Gall - MG COMP52.999,- EUR bez DPHRámcová dohoda č. Z20213241_Z Nákup informačných a komunikačných technológií IKT
26.2.2021Kúpna zmluva[25-10-21 D1]MORAtechnik, s.r.o.10.079,- EUR bez DPHDodatok č. 1 ku KZ č. Z20212635_Z Nepriamo vyžarujúce germicídne žiariče
18.2.2021Kúpna zmluva[25-10-21]MORAtechnik, s.r.o.10.079,- EUR bez DPHKúpna zmluva č. Z20212635_Z Nepriamo vyžarujúce germicídne žiariče
26.2.2021Rámcová zmluva[24-50-21]ROPA Slovakia s.r.o.v zmysle Prílohy č. 2čpavková voda
3.3.2021Rámcová kúpna zmluva[23-55-21]Reca Slovensko s.r.o.5 188,- EUR bez DPHpracovné náradie v zmysle Prílohy č. 1
3.3.2021Rámcová kúpna zmluva[22-55-21]Habilis Steel spol. s r.o.22 466,54 EUR bez DPHpracovné náradie v zmysle Prílohy č. 1
1.3.2021Rámcová kúpna zmluva[21-40-21]HANES Slovakia, s.r.o.2.013.000,- EUR bez DPHŠpeciálne zberové vozidlá s lineárnym lisovaním určených na odvoz KO s celkovou hmotnosťou do 26t s pohonom na CNG
19.2.2021Rámcová dohoda[20-13-21]FCC Slovensko, s.r.o.18.525,- EUR bez DPHRámcová dohoda č. Z20212394_Z Zneškodnenie stavebného odpadu
24.2.2021Zmluva o dodávke papiera[19-13-21]Združenie rodičov Materská škola Švantnerova0,055 EUR s DPH/1 kg papieravýkup vyzbieraného papiera z projektu OLOMÁNIA
23.2.2021Zmluva o dodávke papiera[18-13-21]Materská škola - Óvoda0,055 EUR s DPH/1 kg papieravýkup vyzbieraného papiera z projektu OLOMÁNIA
18.2.2021Rámcová dohoda[17-13-21]JV INTERSAD, spol. s r.o.66.000,- EUR bez DPHRámcová dohoda č. Z20212602_Z Zhodnotenie BRO
5.2.2021Dohoda o spolupráci[16-10-21]Bratislavský samosprávny krajv zmysle Čl. III dohodyZabezpečenie vykonávania odberu vzoriek biologického materiálu a následnej diagnostiky infekčného respiračného ochorenia COVID-19
3.2.2021Kúpna zmluva[15-41-21]UNIKOV NITRA, s.r.o.33.200,- EUR bez DPHKúpna zmluva č. Z20211190_Z Mobilné lisovacie kontajnery hákové
29.1.2021Rámcová dohoda[14-15-21]Moonid s.r.o.26.200,- EUR bez DPHRámcová dohoda č. Z2021824_Z Hygienické prostriedky
29.1.2021Kúpna zmluva[13-40-21]WARGAS s.r.o.9.430,- EUR bez DPHKúpna zmluva č. Z2021821_Z Dielenský vozík s náradím vhodný do dielní
29.1.2021Rámcová dohoda[12-40-21]EUROP-AUTOSKLO BA, s.r.o.6.389,- EUR bez DPHRámcová dohoda č. Z20211070_Z Výmena a oprava autoskiel nákladných motorových vozidiel
26.1.2021Rámcová kúpna zmluva[11-43-21]HYCA s.r.o.305.300,- EUR bez DPHVozidlá - hákové nosiče slúžiace na prepravu VKK
26.1.2021Kúpna zmluva[10-42-21]HANES Slovakia, s.r.o.221.000,- EUR bez DPHVozidlo - umývačka slúžiaca na mobilné umývanie zberných nádob KO
20.1.2021Rámcová dohoda[9-40-21]KRPA Slovakia spol. s r.o.5.480,- EUR bez DPHRámcová dohoda č. Z2021221_Z Biele samolepiace polyesterové nálepky formátu A5
22.1.2021Zmluva[8-10-21]Wolters Kluwer s.r.o.v zmysle Čl. III zmluvyZmluva o poskytnutí užívacích práv k službe systému ASPI
19.1.2021Zmluva o dielo - dodatok[115-10-20 D1]Sabrosa s.r.o.Naviac práce v hodnote 1.020,- EUR bez DPHRekonštrukcia bufetu ZEVO
21.1.2021Rámcová kúpna zmluva[7-55-21]FERART s.r.o.v zmysle Prílohy č. 2pracovné náradie v zmysle Prílohy č. 1
21.1.2021Rámcová kúpna zmluva[6-55-21]Habilis Steel spol. s r.o.v zmysle Prílohy č. 2pracovné náradie v zmysle Prílohy č. 1
15.1.2021Zmluva o poskytovaní služieb[5-50-21]SLOVNAFT, a.s.v zmysle prílohy č. 1 zmluvyZmluva č. 0765699/00CRZ na čistenie odpadových vôd a na zneškodnenie tekutých odpadov na MCHB ČOV SLOVNAFT a.s.
20.1.2021Zmluva o združenej dodávke elektriny[4-15-21]Stredoslovenská energetika, a.s.Dodávka elektriny
18.1.2021Rámcová dohoda[3-40-21]REDOX, s.r.o.50.000,- EUR bez DPHRámcová dohoda č. Z202157_Z Prenájom vozidiel na zber a odvoz ZKO II.
18.1.2021Rámcová dohoda[2-40-21]REDOX, s.r.o.50.000,- EUR bez DPHRámcová dohoda č. Z202156_Z Prenájom vozidiel na zber a odvoz ZKO I.
15.1.2021Zmluva o dielo[101-10-20 D1]FBT Slovakia s.r.o.Naviac práce v hodnote 7.468,26 EUR bez DPHZateplenie objektu dielne a kotolne
13.1.2021Rámcová dohoda[1-13-21]A-Z STAV, s.r.o.109.195,- EUR bez DPHRámcová dohoda č. Z202115_Z Zhodnotenie drobného stavebného odpadu
30.12.2020Dodatok k Poistnej zmluve[67-10-19-D1]UNIQA poisťovňa, a.s.Ročné poistné vo výške 76.348,08 EUR Poistná zmluva č. 8001060596 - PZP
30.12.2020Dodatok k Poistnej zmluve[2-10-15-D5]Colonnade Insurance S.A.Ročné poistné vo výške 204.236,- EURPoistná zmluva č. 9369086215 - poistenie majetku, lomu strojov a poistenie prerušenia prevádzky
24.4.2017Dodatok k Poistnej zmluve[2-10-15-D1]Colonnade Insurance S.A.Ročné poistné vo výške 290.716,- EURPoistná zmluva č. 9369086215 - poistenie majetku, lomu strojov a poistenie prerušenia prevádzky
29.12.2020Rámcová dohoda[92-10-20-D1]Datacomp s.r.o.navýšenie celkovej max. ceny o 950,- EUR bez DPHRámcová dohoda Z202018347_Z Mobilné telefóny
30.12.2020Rámcová dohoda[35-50-20]FEVAKO spol. s r.o.24.987,60 EUR bez DPHPoradenské služby pre zariadenie na energetické využitie odpadov
21.12.2020Zmluva o poskytovaní právnych služieb[148-10-20]Advokátska kancelária JUDr. Henrich Dušek, s.r.o. podľa Čl. II tejto ZmluvyPrávne služby
21.12.2020Kúpna zmluva[147-10-20]KASON, s.r.o.5.264,- EUR bez DPHKúpna zmluva č. Z202033532_Z Priemyselné zobrazovacie jednotky pre operátorské pracoviská
22.12.2020Zmluva o dielo[34-50-20]Siemens s.r.o.46.942,- EUR bez DPHVýmena rozvádzača, ochrán a budiaceho zariadenia turbogenerátora
18.12.2020Dohoda o ukončení zmluvného vzťahu[1-50-93_U]FEVAKO s. r.o.Dohoda o ukončení Zmluvy o prenájme dielenských a iných priestorov ZEVO
16.12.2020Dohoda o ukončení zmluvného vzťahu[15-50-04_U]FEVAKO s. r.o.Dohoda o ukončení Zmluvy o dielo 15-50-04 - čistenie a upratovanie kotlov K1, K2 a priľahlého priestoru
14.12.2020Rámcová dohoda[145-10-20]Stredoslovenská energetika, a.s.Dodávka elektrickej energie
11.12.2020Rámcová dohoda[31-10-20 D1]Martin Gall - MG Compnavýšenie celkovej max. ceny o 7.020,- EUR bez DPHRámcová dohoda č. Z20204709_Z Nákup výpočtovej techniky a príslušenstva
11.12.2020Rámcová dohoda[44-10-19 D1]ENEX consulting, s.r.o.navýšenie fin. limitu o sumu 2.999,- EUR bez DPHRámcová dohoda o poskytovaní služieb v oblasti environmentu, najmä nakladania s odpadmi
3.12.2020Dohoda[143-10-20]CONCORDE spol. s r.o.bezodplatneDohoda o zabezpečení bezodplatných služieb súvisiacich s finančným sprostredkovaním
24.11.2020Rámcová dohoda[142-10-20]PROVECTUS s.r.o.15.688,- EUR bez DPHRámcová dohoda č. Z202030542_Z Pravidelný servis a prípadné opravy vzduchotechnických a klimatizačných zariadení
11.11.2020Rámcová dohoda[140-10-20]MET Slovakia, a.s.69.000,- EUR bez DPHRámcová dohoda č. Z202028230_Z Zemný plyn
30.11.2020Servisná zmluva Mercedes-Benz Complete č. SK20179[7-20-11 D6]
Mercedes-Benz Slovakia, s.r.o.v zmysle § 4 Zmluvyservisné výkony - údržba, opravy, ND
30.11.2020Rámcová kúpna a servisná zmluva[33-50-20]DIAGO SF, s.r.o.196.371,81 EUR bez DPHHydraulika - Diagnostika, servis, opravy a dodávka ND
1.12.2020Zmluva o poskytovaní služieb SLA20S.1.1.[141-10-20]Q 4 U, spol. s r.o.finančný rámec do 8.000,- EUR bez DPHPrepojenie software-u X Station - Softip - PHM monitoring
19.11.2020Rámcová dohoda č. Z20202258_Z Zhodnotenie biologicky rozložiteľného odpadu[10-10-20 D1]

EBA, s.r.o.28,60 EUR bez DPH/tonaRámcová dohoda č. Z20202258_Z Zhodnotenie biologicky rozložiteľného odpadu
26.11.2020Zmluva o vykonaní reklamy[139-10-20]
MFF Eko, s.r.o.2.000,- EUR bez DPHPartner na podujatí Ekotopfilm, Envirofilm
20.11.2020Zmluva o poskytnutí reklamných a propagačných služieb[138-10-20]Reclay Slovensko, s.r.o.1.500,- EUR bez DPHreklama a propagácia objednávateľa na podujatí "Deň odpadového hospodárstva"
16.11.2020Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci[2-10-20 D1]Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava178.400,- EUR bez DPH/48 mesiacov + 250,- EUR bez DPH za backupCloudové a IT služby poskytované sekciou informatiky a dátovej politiky - zvýšenie mesačného poplatku o backup pripojenie
13.12.2019Poistná zmluva[67-10-19]UNIQA107.207,88 EUR bez DPHPZP zodpovednosti za škodu
25.08.2009Poistná zmluva[25-10-09]Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.v zmysle sadzobníkaFlotilová poistná zmluva KASKO
18.11.2020Zmluva o dielo[32-50-20]Elektrosystem AM, spol. s r.o.v zmysle prílohy č. 2 zmluvyDemontáž poškodených a nefunkčných elektrických ohrevov tkaninových filtrov a montáž nových eletkrických ohrevov pre tri komory filtrov (tri sety), kotol K1 - komora 12 a 13, kotol K2 - komora 13
13.11.2020Kúpna zmluva[137-10-20]Softwarepro PS, s.r.o. 24.929,- EUR bez DPHNákup licencií Microsoft
13.11.2020Zmluva o dielo[134-10-20]FBT Slovakia s.r.o.v zmysle prílohy č. 2 zmluvyOpláštenie budovy - oceľová hala Jeseník
12.11.2020Rámcová dohoda [136-10-20]MARI CARS s.r.o.32.000,- EUR bez DPHRámcová dohoda č. Z202028559 Servis špeciálnych nadstavieb nákladných motorových vozidiel značky Geesink Variopress a dodanie náhradných dielov
12.11.2020Rámcová dohoda [135-10-20]MARI CARS s.r.o.19.000,- EUR bez DPHRámcová dohoda č. Z202028568 Servis špeciálnych nadstavieb motorových vozidiel Rossi a Kobit Variopress a dodanie náhradných dielov
11.11.2020Dodatok č. 2 k Rámcovej dohode[35-10-20 D2]HM SR BA a DANUBIASERVICEv zmysle rámcovej dohodynákup motorových vozidiel
2.11.2020Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na vybudovanie stanovišťa PK alebo PPK[133-10-20]Spoločenstvo vlastníkov bytov SILEVKA6.462,50 EURPoskytnutie finančného príspevku
10.11.2020Rámcová kúpna a servisná zmluva[31-50-20]
SAT Systémy automatizačnej techniky, spol. s r.o.8.689,80 EUR bez DPHProfylaktický servis na zariadeniach riadiaceho systému turbogenerátora + ND
10.11.2020Rámcová zmluva o dielo[132-10-20]
M KREO studio, s.r.o.17.784,- EUR bez DPHFiremné interné noviny
3.11.2020Rámcová dohoda[131-10-20]
DEKRA Slovensko s.r.o.10.620,- EUR bez DPHTechnické a emisné kontroly
28.10.2020Rámcová zmluva o dielo[130-10-20]TZB Technológie, s.r.o.19.504,00 EUR bez DPHObsluha, servis vrátane ND a pravidelné odborné prehliadky v nízkotlakových plynových kotolniach
30.10.2020Rámcová dohoda[129-10-20]HYCA s.r.o.29.998,- EUR bez DPHRámcová dohoda č. Z202026620_Z - Servis špeciálnych nadstavieb nákladných motorových vozidiel vrátane vykonania odbornej skúšky a vystavenia príslušných dokladov a dodanie ND
30.10.2020Rámcová dohoda[128-10-20]REDOX SERVICES, s.r.o.98.000,- EUR bez DPHRámcová dohoda č. Z202026628_Z - Servis špeciálnych nadstavieb nákladných motorových vozidiel Faun Variopress a Rotopress a dodanie ND
23.10.2020Dohoda o ukončení kúpnej zmluvy[125-10-20_U]Softwarepro PS, s.r.o. Kúpna zmluva č. Z202025277_Z Nákup licencií Microsoft - dohoda o ukončení
27.10.2020Kúpna zmluva[127-10-20]UNIKOV NITRA, s.r.o.12.000,- EUE bez DPHZmluva č. Z202026886_Z Ekokontajner - mobilný sklad s havarijnou nádržou
28.10.2020Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti BOZP[126-10-20]BOZPO, s.r.o.142.155,- EUR bez DPHPoskytovanie preventívnych a ochranných služieb a bezpečnostnotechnických služieb, výchova a vzdelávanie zamestnancov
21.10.2020Kúpna zmluva[125-10-20]Softwarepro PS, s.r.o. 16.000,- EUR bez DPHKúpna zmluva č. Z202025277_Z Nákup licencií Microsoft
2.10.2020Darovacia zmluva[124-10-20]RZ pri MŠ Linzbothova150,- EURFinančný dar v rámci projektu OLOMÁNIA
12.10.2020Dohoda o ukončení kúpnej zmluvy[123-10-20_U]UNIKOV NITRA, s.r.o.Zmluva č. Z202023115_Z Ekokontajner - mobilný sklad s havarijnou nádržou - dohoda o ukončení
8.10.2020Kúpna zmluva[123-10-20]UNIKOV NITRA, s.r.o.1,- EUR bez DPHZmluva č. Z202023115_Z Ekokontajner - mobilný sklad s havarijnou nádržou
20.10.2020Dohoda o urovnaní[122-10-20]Siemens Energy, s.r.o.v zmysle dohodyDohoda o urovnaní oprava turbíny
2.10.2020Zmluva o spolupráci[121-10-20]Hlavné mesto SR Bratislavav zmysle čl. 2 zmluvySpolupráca na príprave a realizácii podujatia Mestský bazár
7.10.2020Zmluva o výpožičke[120-10-20]IKEA Bratislava, s.r.o.bezplatná výpožička vybavenia pre realizáciu Mestského bazára KOLO n.o.
7.10.2020Zmluva o dielo a licenčná zmluva[119-10-20]TelCore, s.r.o.5.000,- EUR s DPHvývoj web aplikácie podľa zadania objednávateľa
6.10.2020Dodatok k zmluve o účte[118-10-20]Slovenská sporiteľňa, a.s.dodatok k zmluve o účte - podmienky zverejňovania zostatkov na účte
6.10.2020Dodatok k zmluve o účte[117-10-20]Slovenská sporiteľňa, a.s.dodatok k zmluve o účte - transparentný účet
6.10.2020Dodatok k rámcovej dohode o poskytovaní služieb[35-10-19 D1]APUEN AKADÉMIAfinančný rámec do 33.000,- EUR bez DPHslužby v oblasti verejného obstarávania - dodatok č. 1 úprava finančného rámca
5.10.2020Rámcová kúpna a servisná zmluva[30-50-20]MOUDER s.r.o.155.771,78 EUR bez DPHOprava drviča nadrozmerného odpadu na ZEVO
23.9.2020Zmluva o poskytovaní dôveryhodných certifikátov[116-10-20]Disig, a.s.v zmysle zmluvy a dodatkuPoskytnutie dôveryhodnej služby vydávania certifikátov
25.8.2020Dodatok k Flotilovej poistnej zmluve[25-10-09 D1]Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.v zmysle zmluvy a dodatkuDodatok č. 1 k zmluve, v zmysle zmien v bode 1. a 2. tohto dodatku
28.9.2020Zmluva o dielo[115-10-20]Sabrosa s.r.o.28.013,24 EUR bez DPHRekonštrukcia bufetu ZEVO
28.9.2020Zmluva o balíkovom účte[114-10-20]Slovenská sporiteľňa, a.s.Vedenie bežného účtu pre neziskový sektor KOLO n.o.
28.9.2020Dodatok k Rámcovej kúpnej a servisnej zmluve[20-50-20 D1]GODUR, s.r.o.78.579,35 EUR bez DPHGumené dopravníkové pásy a stieračová guma a ich prípadná výmena - dodatok č. 1 zmena príloh č. 1 a 2
25.9.2020Zmluva o spolupráci[113-10-20]Human Health Institute1,- EURPartner na podujatí Zaži čisté rieky
16.9.2020Zmluva o spolupráci[112-10-20]Upracme Slovensko, o.z.1,- EURPartner na podujatí Svetový čistiaci deň 2020
17.9.2020Zmluva o poskytovaní služieb [111-10-20]ISPER Slovakia, s.r.o.59,- EUR bez DPH/mesačne; inštalácia 100,- EUR bez DPHZmluva o poskytovaní prístupu do siete Internet
14.9.2020Zmluva o vykonaní reklamy[110-10-20]MFF Eko, s.r.o.2.000,- EUR bez DPHPartner na podujatí Ekotopfilm, Envirofilm
17.9.2020Zmluva o spolupráci[109-10-20]Hlavné mesto SR Bratislava1,- EURPartner na podujatí Naše mesto 2020
14.9.2020Zmluva o spolupráci[108-10-20]PUNKT, občianske združenie1,- EURPartner na podujatí Dobrý trh
11.9.2020Rámcová kúpna a servisná zmluva[29-50-20]ACP AuComp, s.r.o.41.405,30 EUR bez DPHNáhradné diely k riadiacemu systému Mitsubishi na CHÚV
9.9.2020Zmluva o dielo[28-50-20]ACP AuComp, s.r.o.29.395,00 EUR bez DPHDodanie kremíkomera na meranie SiO2, inštalácia, montáž
8.9.2020Zmluva o dielo[27-50-20]ABB, s.r.o.35.629,20 EUR bez DPHVýmena frekvenčných meničov značky "Siemens"
3.9.2020Rámcová mandátna zmluva[107-10-20]Ing. Peter Brestovanský - LAZY RUN4.900,- EUR fin. rámecporadenstvo v oblasti opätovného využitia odpadov a cirkulárnej ekonomiky
25.6.2020Zmluva o dodávke papiera[106-10-20]Súkromná materská škola Vavilovova 180,055 EUR s DPH/1 kg papieravýkup vyzbieraného papiera z projektu OLOMÁNIA
3.9.2020Rámcová zmluva o dielo[26-50-20]Supra technology s.r.o.37.920,- EUR bez DPHServis, diagnostika, opravy ručných uzatváracích armatúr, poistných ventilov a odvádzačov kondenzátu v súvislosti s technologickými zariadeniami objednávateľa
2.9.2020Darovacia zmluva[105-10-20]Rodičovské združenie pri ZŠ Lachova 1100,- EURFinančný dar v rámci projektu OLOMÁNIA
25.6.2020Zmluva o dodávke papiera[104-10-20]OZ pri ZŠ Pankúchova0,055 EUR s DPH/1 kg papieraVýkup vyzbieraného papiera z projektu OLOMÁNIA
3.9.2020Darovacia zmluva[103-10-20]ValeDad s.r.o.500,- EURFinančný dar v rámci projektu OLOMÁNIA
2.9.2020Zmluva o balíkovom účte[102-10-20]Slovenská sporiteľňa, a.s.Zmluvy k bankovému účtu pre KOLO n.o.
28.8.2020Zmluva o dielo[101-10-20]FBT Slovakia s.r.o.168.547,75 EUR bez DPHZateplenie objektu dielne a kotolne
25.8.2020Kúpna zmluva
[99-10-20]Z + M servis, a.s.3.695,- EUR bez DPHKúpna zmluva č. Z202019522 Multifunkčná tlačiareň, tonery
28.8.2020Zmluva o spolupráci
[100-10-20]Dunajská 31, s.r.o.1,- EURPartner na podujatí Plávanie cez Dunaj - Trans Danube Swim 2020
24.8.2020Zmluva o dielo
[25-50-20]ERBY- STATIKA STAVIEB, s.r.o.22.800,- EUR bez DPHStatický posudok o stave konštrukcie Zásobného sila na nebezpečný odpad
25.8.2020Zmluva o spolupráci
[98-10-20]

KULTURISE, s.r.o.1,- EURPartner na podujatí UPRISING Wakelake EDITION
18.8.2020Darovacia zmluva
[97-10-20]STRABAG, s.r.o.1.000,- EURFinančný dar v rámci projektu OLOMÁNIA
18.8.2020Darovacia zmluva
[96-10-20]ZŠ Ostredková 14300,- EURFinančný dar v rámci projektu OLOMÁNIA
17.8.2020Darovacia zmluva
[95-10-20]ZŠ Alexandra Dubčeka, Majerníkova 62300,- EURFinančný dar v rámci projektu OLOMÁNIA
14.8.2020Darovacia zmluva
[94-10-20]Spojená škola internátna Svrčia 61.400,- EURFinančný dar v rámci projektu OLOMÁNIA
18.8.2020Zmluva o dielo[24-50-20]FEVAKO, spol. s r.o.fin. rámec do 125.000,- EUR bez DPH Údržba a oprava kotlov K1, K2 a prislúchajúcich technologických zariadení počas jesennej odstávky ZEVO
14.8.2020Darovacia zmluva[93-10-20]ZŠ Beňovského 1150,- EURFinančný dar v rámci projektu OLOMÁNIA
12.8.2020Rámcová dohoda[92-10-20]Datacomp s.r.o.10.450,- EUR bez DPHRámcová dohoda Z202018347_Z Mobilné telefóny
13.8.2020Rámcová kúpna zmluva[91-10-20]BINS s.r.o.v zmysle prílohy č. 2 ZmluvyNáhradné diely na kontajnery a zberné nádoby
13.8.2020Rámcová kúpna zmluva[90-10-20]Zoltán Bernerv zmysle prílohy č. 2 ZmluvyNáhradné diely na kontajnery a zberné nádoby
31.7.2020Kúpna zmluva[23-50-20]ecorec Slovensko, s.r.o.8.200,- EUR bez DPHKúpna zmluva na kalorimeter
5.8.2020Kúpna zmluva[89-10-20]KATIS s.r.o.12.780,- EUR bez DPHNáhradné diely na kontajnery a zberné nádoby
7.8.2020Rámcová dohoda[88-10-20]AUTO-IMPEX spol. s r.o. 134.500,- EUR bez DPHServis a opravy nákladných motorových vozidiel (bez nadstavby) a dodanie náhradných dielov
7.8.2020Zmluva o spolupráci[87-10-20]Quinta Essentia, s.r.o.1,- EURPartner na podujatí Od Tatier k Dunaju 2020
1.7.2020Dohoda o ukončení Rámcovej zmluvy o poskytovaní archivačných služieb a správy registratúry vyhradená chránenej dielni[40-10-18_U]Document Management Services s.r.o. - Chránená dielňaSlužby CRS, služby Automatizovanej správy registratúry - dohoda o ukončení
6.8.2020Zmluva o poverení so spracúvaním osobných údajov[86-10-20]BOZPO, s.r.o.Dohoda o podmienkach spracúvania osobných údjaov v súvislosti so zabezpečením Zmluvy o poskytovaní služieb BOZP
29.7.2020Zmluva o sprostredkovaní spracúvania osobných údajov[85-10-20]Up Slovensko, s.r.o.Dohoda o podmienkach spracúvania osobných údajov v súvislosti so zabezpečením stravovania zamestnancov prostredníctvom elektronických stravovacích kariet
29.7.2020Dodatok k Zmluve o zabezpečení služieb[37-10-17 D1]

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislavav zmysle prílohy č.1 zmluvyZmluva o zbere a preprave komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov za účelom ich zhodnotenia a zneškodnenia a o zbere a preprave vytriedených zložiek komunálnych odpadov , na ktoré sa uplatňuje rozšírená zodpovednosť výrobcov - dodatok č. 1 k zmenám v zmysle platného VZN
29.7.2020Rámcová dohoda[84-10-20]

Up Slovensko, s.r.o.2.700.086,40 EUR bez DPHZabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom elektronických stravovacích kariet
29.7.2020Rámcová dohoda o poskytovaní služieb[83-10-20]
SWAN, a.s.31.484,06 EUR bez DPHKomplexné riešenie VoIP telefónnych služieb
28.7.2020Rámcová dohoda[82-10-20]UNIKOV NITRA, s.r.o.65.000,- EUR bez DPHRámcová dohoda č. Z202016856_Z Mobilné lisovacie kontajnery hákové
29.7.2020Zmluva o poskytovaní služieb [79-10-20]AVS NOVÉ TECHNOLÓGIE, s.r.o.27.955,- EUR bez DPHZmluva o poskytovaní služieb č. Z202016972_Z Skupinová a individuálna výučba anglického jazyka a skupinová výučba nemeckého jazyka pre zamestnancov
27.7.2020Kúpna zmluva[21-50-20]Reichspfarrer spol. s r.o.14.800,- EUR bez DPHKúpna zmluva č. Z202016970_Z Dodávka náhradného elektrického ohrevu a príslušenstva v priemyselnom vyhotovení
24.7.2020Rámcová kúpna a servisná zmluva[20-50-20]
GODUR, s.r.o.78.579,35 EUR bez DPHgumené dopravníkové pásy a stieračová guma a ich prípadná oprava
15.7.2020Zmluva o spolupráci[81-10-20]
bratislava-inline, o.z.1,- EURPartner na podujatí bratislava-inline 2020
10.7.2020Dohoda o príležitostnom spoločnom verejnom obstarávaní[80-10-20]Hlavné mesto Slovenskej republiky BratislavaDodávka elektrickej energie
8.7.2020Licenčná zmluva[76-10-20]SOFTIP, a.s.v zmysle prílohy č. 2 ZmluvyLicenčná zmluva č. 30220053 Evidencia zmlúv a objednávok SOFTIP PROFIT PLUS
8.7.2020Zmluva o poskytovaní právnych služieb[1-10-20 D1]Advokátska kancelária JUDr. Henrich Dušek, s.r.o. 14.999,- bez DPH finančný rámecprávne služby a právne poradenstvo v oblasti uzatvárania kolektívnych zmlúv - zvýšenie finančného rámca
10.7.2020Kúpna zmluva[22-50-20]Reichspfarrer spol. s r.o.7.892,- EUR bez DPHKúpna zmluva č. Z202015127_Z Dodávka náhradného elektrického ohrevu a príslušenstva v priemyselnom vyhotovení
10.7.2020Zmluva o poskytovaní služieb [78-10-20]Súkromná bezpečnostná služba SHIELD, spol. s r.o.421.180,80 EUR bez DPHZmluva o poskytovaní služieb č. Z202015020_Z Zabezpečenie fyzickej a objektovej bezpečnosti objektov
7.7.2020Rámcová dohoda[77-10-20]AUTO ROTOS s.r.o.14.800,- EUR bez DPHRámcová dohoda č. Z202014393_Z Servis motorových vozidiel
8.7.2020Rámcová dohoda - Kúpna zmluva[75-10-20]Zoltán Berner532.005,- EUR bez DPHZberné nádoby
3.7.2020
Dohoda o ukončení[74-10-20_U]ALL SECURITY, s.r.o.313.000,- EUR bez DPHDohoda o ukončení zmluvy o poskytovaní služieb č. Z202013628 Zabezpečenie fyzickej a objektovej bezpečnosti objektov
1.7.2020
Zmluva o poskytovaní služieb [73-10-20]BOZPO, s.r.o.695,- EUR bez DPH/ mesiacPoskytovanie bepečnostnotechnickej služby
25.6.2020
Zmluva o dodávke papiera[148-10-21]RZ pri MŠ Latorická0,055 EUR s DPH/1 kg papieravýkup vyzbieraného papiera z projektu OLOMÁNIA
25.6.2020
Zmluva o dodávke papiera[144-10-20]MŠ Vláčik pri Diagnostickom centre0,055 EUR s DPH/1 kg papieravýkup vyzbieraného papiera z projektu OLOMÁNIA
29.6.2020
Rámcová mandátna zmluva[72-10-20]RUŽIČKA AND PARTNERS s.r.o.69,- EUR bez DPH/hodinaPoskytovanie právneho poradenstva
29.6.2020
Zmluva o poskytovaní právnych služieb[71-10-20]White & Case s.r.o.Fin. rámec 65.000,- EUR bez DPHPoskytovanie právnych služieb najmä v súvislosti s obchodnou činnosťou Objednávateľa
29.6.2020
Rámcová kúpna zmluva[19-50-20]VÁPENKA VITOŠOV s.r.o.107,- EUR bez DPH/tona Mleté biele (nehasené) vápno - CaO
29.6.2020
Rámcová zmluva o poskytovaní odborného poradenstva [70-10-20]Občianske združenie "punkt"30,- EUR bez DPH/hodinaRámcová zmluva o poskytovaní odborného poradenstva v oblasti cirkulárnej ekonomiky - budovanie re-use centier
26.6.2020
Dohoda o ukončení[69-10-20_U]DRUTECHNA, autodružstvo Bratislava14.000,- EUR bez DPHDohoda o ukončení Zmluvy o poskytovaní služieb č. Z202011751_Z Servis motorových vozidiel
22.6.2020
Rámcová zmluva o dielo[18-50-20]Hydraulika Petráš, s.r.o.95.515,- EUR bez DPHoprava drapákov na ZEVO
24.6.2020
Rámcová zmluva o dielo[17-50-20]YTS Slovakia s.r.o.85.454,- EUR bez DPHservisné činosti v súvislosti s technologickými zariadeniami objednávateľa - pravidlený, nepravidelný servis a oprava rotačných strojov
17.6.2020Rámcová dohoda[69-10-20]DRUTECHNA, autodružstvo Bratislava14.000,- EUR bez DPHRámcová dohoda č. Z202011751_Z Servis motorových vozidiel
17.6.2020Zmluva o poskytovaní služieb [68-10-20]K-Konrol, spol. s r.o.16.900,- EUR bez DPHZmluva o poskytovaní služieb č. Z2025012462_Z Vykonanie opakovaných vonkajších prehliadok, tlakových skúšok, skúšok tesnosti a skúšok po oprave vyhradených technických zariadení tlakových v objektoch objednávateľa
15.6.2020Zmluva o poskytovaní služieb[16-50-20]Certifikačný a inšpekčný orgán SR, s.r.o.9.297,- EUR bez DPHZmluva o poskytovaní služieb č. Z202012254_Z Vykonanie opakovaných úradných skúšok vyhradených technických zariadení tlakových v objektoch objednávateľa
11.6.2020Zmluva o spolupráci[67-10-20]INSTITUTE OF PROMOTION, s.r.o.1,- EURPartner na podujatí Tyršák 2020 - Mestská pláž - poskytnutie zberných nádob a odvoz odpadu
5.6.2020Kúpna zmluva[15-50-20]Siemens, s.r.o. 32.385,- EUR bez DPHKúpna zmluva č. Z202011293_Z Dodávka nových digitálnych ochrán generátora vrátane centrálnej jednotky budiaceho systému
28.5.2020Rámcová dohoda[66-10-20]LOGNIS s.r.o.17.690,- EUR bez DPHRámcová dohoda č. Z202010835_Z Nákup licencií platformy Microsoft 365
4.6.2020Zmluva o spolupráci[65-10-20]OZ Za našu vodu1,- EURPartner na podujatí Zaži čistý Dunaj - Clean Danube Experience - poskytnutie zberných nádob
21.5.2020Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na vybudovanie stanovišťa PK alebo PPK[64-10-20]Prvá SVB Zúbekova6.462,50 EURPoskytnutie finančného príspevku
1.6.2020Poistná zmluva[63-10-20]Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.10.550,- EUR bez DPH/rokPoistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú členmi orgánov spoločnosti
1.6.2020Poistná zmluva[63-10-20]Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.10.550,- EUR bez DPH/rokPoistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú členmi orgánov spoločnosti
1.6.2020Rámcová kúpna a servisná zmluva[14-50-20]ELSO-b, s.r.o.65.558,- EUR bez DPHservopohony AUMA s príslušenstvom a profylaktická činnosť na servopohonoch
2.6.2020Dohoda o ukončení[62-10-20 U]SEGURSA s.r.o.350.000,- EUR bez DPHZabezpečenie fyzickej a objektovej bezpečnosti objektov - Dohoda o ukončení
30.6.2020Zmluva o poskytovaní služieb [74-10-20]ALL SECURITY, s.r.o.313.000,- EUR bez DPHZabezpečenie fyzickej a objektovej bezpečnosti objektov
29.5.2020Zmluva o poskytovaní služieb [62-10-20]SEGURSA s.r.o.350.000,- EUR bez DPHZabezpečenie fyzickej a objektovej bezpečnosti objektov
25.5.2020Rámcová kúpna zmluva[13-50-20]Brenntag Slovakia s.r.o.1,14 EUR/kg bez DPH, fin. rámec 136.800,- EUR bez DPHAktívne uhlie/uhlíkatý sorbent
21.5.2020Rámcová dohoda[61-10-20]A.R.S. spol. s r.o.77.666,67 EUR bez DPHRámcová dohoda č. Z20209930_Z Pneuservisné služby pre nákladné vozidlá
14.5.2020Rámcová dohoda o poskytovaní služieb[60-10-20]O2 Slovakia, s.r.o.45.600,- Eurmobilné telekomunikačné služby, dátové a doplnkové služby
15.5.2020Rámcová kúpna zmluva[12-50-20]Brenntag Slovakia s.r.o.finančný limit 27 890,- EUR bez DPHDodávka kyseliny soľnej technickej 30/33 % a hydroxidu sodného tekutého 47,5 %
18.5.2020Kúpna zmluva[11-50-20]TERRASTROJ spol. s r.o.43.750,- EUR bez DPHKúpna zmluva č. Z20209861_Z šmykom riadený nakladač
13.5.2020Zmluvy o dodávke služby[59-10-20]Slovenská sporiteľňa, a.s.Zmluva o Elektronickej službe Business24 ; Zmluva o Balíkovom účte; Zmluva o platobnej karte
6.5.2020Dohoda o príležitostnom spoločnom verejnom obstarávaní[58-10-20]Hlavné mesto SR Bratislava-nákup stravných jednotiek prostredníctvom elektronických stravovacích kariet
4.5.2020 do 31.12.2022Rámcová zmluva[57-10-20]Slovenské liečebné kúpele Piešťany, a.s.fin. limit 26.280,- EUR bez DPH; 438,- EUR bez DPH/zamestnanecrekondičné pobyty pre zamestnancov
26.3.2020Kúpna zmluva[10-50-20]TERRASTROJ spol. s r.o.105.250,- EUR bez DPHKúpna zmluva č. Z20206095_Z teleskopický manipulátor
27.2.2020Zmluva o dodávke papiera[56-10-20]RZ pri ZŠ Lachova0,055 EUR s DPH/1 kg papieravýkup vyzbieraného papiera z projektu OLOMÁNIA
27.4.2020Rámcová dohoda[55-10-20]SWM Group a.s.160.991,20 EUR bez DPH/6 598 ksčistenie a dezinfekcia zberných nádob s objemom 1100 l na komunálny odpad
27.2.2020Zmluva o dodávke papiera[54-10-20]OZ SRRZ-RZ pri MŠ Hraničiarska0,055 EUR s DPH/1 kg papieravýkup vyzbieraného papiera z projektu OLOMÁNIA
27.2.2020Zmluva o dodávke papiera[53-10-20]OZ rodičov a priateľov MŠ Piesočná 20,055 EUR s DPH/1 kg papieravýkup vyzbieraného papiera z projektu OLOMÁNIA
24.4.2020Zmluva o dielo[9-50-20]ENERGYMONTAGE s.r.o.v zmysle prílohy č. 2Výmena častí dymovodov, napojenia dymovodov na absorbéry
21.4.2020Rámcová dohoda[52-10-20]Lamitec, spol. s r.o.20.639,- EUR bez DPHRámcová dohoda č. Z20207432_Z Kancelárske potreby
22.4.2020Rámcová dohoda[51-10-20]KORAKO plus, s.r.o.79.700,- EUR bez DPHRámcová dohoda č. Z20207712_Z Osobné ochranné pracovné prostriedky
26.2.2020Zmluva o dodávke papiera[50-10-20]SRRZ ZŠ Milana Hodžu0,055 EUR s DPH/1 kg papieravýkup vyzbieraného papiera z projektu OLOMÁNIA
26.2.2020Zmluva o dodávke papiera[49-10-20]ZŠ Mierová0,055 EUR s DPH/1 kg papieravýkup vyzbieraného papiera z projektu OLOMÁNIA
28.2.2020Zmluva o dodávke papiera[45-10-20]ZRPŠ pri MŠ Rádiova0,055 EUR s DPH/1 kg papieravýkup vyzbieraného papiera z projektu OLOMÁNIA
28.2.2020Zmluva o dodávke papiera[46-10-20]ZŠ s MŠ M.R.Štefánika0,055 EUR s DPH/1 kg papieravýkup vyzbieraného papiera z projektu OLOMÁNIA
27.2.2020Zmluva o dodávke papiera[47-10-20]OZ Prokofko0,055 EUR s DPH/1 kg papieravýkup vyzbieraného papiera z projektu OLOMÁNIA
25.2.2020Zmluva o dodávke papiera[48-10-20]OZ Priatelia MŠ Javorinská0,055 EUR s DPH/1 kg papieravýkup vyzbieraného papiera z projektu OLOMÁNIA
17.4.2020Rámcová dohoda[44-10-20]PPC TEAM plus s.r.o. a HM SR BAfin. limit 97.945,- EUR s DPHrámcová dohoda pre časť zákazky č. 2 Nákup motorových vozidiel "Osobný automobil strednej triedy s hybridným pohonom"
17.4.2020Rámcová zmluva o poskytovaní služieb[43-10-20]Ing. Peter Michálekfin. rámec 14.850,- EUR/12 mesiacovslužby a činnosti súvisiace s aktualizáciami, úpravami a rozvojom informačného systému SOFTIP
14.4.2020Rámcová mandátna zmluva[40-10-20]Darina Ostrolucká25,- EUR bez DPH/hod.Rámcová mandátna zmluva - poskytovanie poradenstva v oblasti marketingu
8.4.2020Rámcová zmluva o dielo[8-50-20]VERTICAL INDUSTRIAL, a.s.v zmysle prílohy č. 1istenie (údržba) zásobníkov a absorbérov
2.4.2020Zmluva na zabezpečenie mobilného zberu komunálnych odpadov[41-10-20]ARGUSS, s.r.o.43 350,- EUR/36 mesiacovMobilný zber a preprava komunálnych odpadov z domácností s obsahom škodlivých látok
1.4.2020Rámcová zmluva o dielo[42-10-20]DAIKON, s.r.o.118 015,20 EUR bez DPH/24 mesiacovservisné činnosti v súvislosti s technologickými zariadeniami objednávateľa - plynové zariadenia
1.4.2020Rámcová dohoda [7-50-20]FCC Slovensko s.r.o.fin. rámec do 930.000,- EUR bez DPH Rámcová dohoda o skládkovaní odpadu
31.3.2020Rámcová dohoda[37-10-20]Todos Bratislava s.r.o. a HM SR BAfin. limit 287.562,40 EUR s DPH rámcová dohoda pre časť zákazky č. 1 Nákup motorových vozidiel "Osobný automobil nižšej triedy s hybridným pohonom"
31.3.2020Rámcová dohoda[38-10-20]Todos Bratislava s.r.o. a HM SR BAfin. limit 86.645,46 EUR s DPHrámcová dohoda pre časť zákazky č. 1 Nákup motorových vozidiel "Osobný automobil SUV 4x4 s hybridným pohonom"
9.3.2020Mandátna zmluva[39-10-20]JUSTICIA Legis s.r.o.15% z úspešne vymoženej istiny Mandátna zmluva na vymáhanie splatných peňažných pohľadávok
27.2.2020Zmluva o dodávke papiera[32-10-20]RZ pri ZŠ Černyševského 80,055 EUR s DPH/1 kg papieravýkup vyzbieraného papiera z projektu OLOMÁNIA
27.2.2020Zmluva o dodávke papiera[33-10-20]STRABAG, s.r.o.0,055 EUR s DPH/1 kg papieravýkup vyzbieraného papiera z projektu OLOMÁNIA
27.2.2020Zmluva o dodávke papiera[34-10-20]Rodinné centrum Krtko o.z.0,055 EUR s DPH/1 kg papieravýkup vyzbieraného papiera z projektu OLOMÁNIA
26.3.2020Rámcová zmluva o poskytovaní služieb[k13-50-17D1]TERMOSTAV Bratislavav zmysle prílohy č. 1opravy žiaruvzdorných výmuroviek kotlov K1 a K2 na Spaľovni zmena prílohy č. 1
25.3.2020Žiadosť o akceptáciu platobných kariet[36-10-20]Global Payments s.r.o.v zmysle zmluvyprevádzka terminálu SLSP
17.3.2020Rámcová zmluva[6-50-20]EBA, s.r.o.163,- EUR bez DPH/tonaRámcová zmluva o uložení nebezpečného odpadu - 19 01 07 tuhý odpad z čistenia plynov
11.3.2020Rámcová dohoda[31-10-20]Martin Gall - MG Comp32.000,- EUR bez DPHRámcová dohoda č. Z20204709_Z Notebook, dokovacia stanica, MS Office, taška, klávesnica, optická myš, kábel, batéria,HDMI, monitor, LCD, pevný disk
5.3.2020Zmluva NFP[1-NFP-2017-D6]MŽP SR zmluva o poskytnutí NFP pre OLO a.s. - dodatok č. 6
4.3.2020Rámcová zmluva[5-50-20]FCC Slovensko s.r.o.164,- EUR bez DPH/tonaRámcová zmluva o uložení nebezpečného odpadu - 19 01 07 tuhý odpad z čistenia plynov
28.2.2020Zmluva o dodávke papiera[28-10-20]MŠ Plickova 160,055 EUR s DPH/1 kg papieravýkup vyzbieraného papiera z projektu OLOMÁNIA
28.2.2020Zmluva o dodávke papiera[21-10-20]ZŠ s MŠ Dubová 10,055 EUR s DPH/1 kg papieravýkup vyzbieraného papiera z projektu OLOMÁNIA
28.2.2020Zmluva o dodávke papiera[24-10-20]Špeciálna ZŠ s MŠ Nevädzová 30,055 EUR s DPH/1 kg papieravýkup vyzbieraného papiera z projektu OLOMÁNIA
28.2.2020Zmluva o dodávke papiera[25-10-20]MŠ Mamy Margity, Pavlovičova 30,055 EUR s DPH/1 kg papieravýkup vyzbieraného papiera z projektu OLOMÁNIA
27.2.2020Zmluva o dodávke papiera[29-10-20]OZ "Pre našu školu" Mokrohájska 30,055 EUR s DPH/1 kg papieravýkup vyzbieraného papiera z projektu OLOMÁNIA
27.2.2020Zmluva o dodávke papiera[22-10-20]Základná škola Biskupická 10,055 EUR s DPH/1 kg papieravýkup vyzbieraného papiera z projektu OLOMÁNIA
27.2.2020Zmluva o dodávke papiera[23-10-20]ZRPŠ MEDZILABA, Medzilaborecká 10,055 EUR s DPH/1 kg papieravýkup vyzbieraného papiera z projektu OLOMÁNIA
27.2.2020Zmluva o dodávke papiera[26-10-20]Spojená škola Hálkova 540,055 EUR s DPH/1 kg papieravýkup vyzbieraného papiera z projektu OLOMÁNIA
27.2.2020Zmluva o dodávke papiera[17-10-20]Rodičovské združenie pri MŠ Pri kríži 20,055 EUR s DPH/1 kg papieravýkup vyzbieraného papiera z projektu OLOMÁNIA
27.2.2020Zmluva o dodávke papiera[19-10-20]ZŠ s MŠ Vývojová 2280,055 EUR s DPH/1 kg papieravýkup vyzbieraného papiera z projektu OLOMÁNIA
26.2.2020Zmluva o dodávke papiera[27-10-20]MŠ Plickova 160,055 EUR s DPH/1 kg papieravýkup vyzbieraného papiera z projektu OLOMÁNIA
25.2.2020Zmluva o dodávke papiera[30-10-20]Súkromná MŠ Wonderland0,055 EUR s DPH/1 kg papieravýkup vyzbieraného papiera z projektu OLOMÁNIA
25.2.2020Zmluva o dodávke papiera[18-10-20]Spojená škola internátna Svrčia 60,055 EUR s DPH/1 kg papieravýkup vyzbieraného papiera z projektu OLOMÁNIA
25.2.2020Zmluva o dodávke papiera[20-10-20]Základná škola Beňovského 10,055 EUR s DPH/1 kg papieravýkup vyzbieraného papiera z projektu OLOMÁNIA
24.2.2020Rámcová dohoda[16-10-20e ]JURIGA spol. s r.o.29.799,99 EUR bez DPH/332 ksRámcová dohoda č. Z20203362_Z tonery, tonerové náplne do tlačiarní
20.2.2020Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na vybudovanie stanovišťa PK alebo PPK[14-10-20]"Spoločenstvo vlastníkov bytov Miletičova 31,33,356.167,50 EURZmluva o poskytnutí finančného príspevku na vybudovanie stanovišťa PK alebo PPK
20.2.2020Rámcová dohoda č. Z20202908_Z Zberné nádoby[13-10-20]"Zoltán Berner79.000,- EUR bez DPHRámcová dohoda č. Z20202908_Z Zberné nádoby
17.1.2020Rámcová dohoda č. Z2020796_Z Tablet a príslušenstvo[12-10-20]"Henrich Sonnenschein - ITSK13.776,91 EUR bez DPHRámcová dohoda č. Z2020796_Z Tablet a príslušenstvo
17.2.2020Rámcová zmluva[4-50-20]"ROPA Slovakia s.r.o.do vyčerpania fin. limitu 102.000,- EUR bez DPHČpavková voda (amoniak - vodný roztok) 24-25%
14.2.2020Rámcová dohoda č. Z20202258_Z Zhodnotenie biologicky rozložiteľného odpadu[10-10-20]"EBA, s.r.o.28,60 EUR bez DPH/tona Rámcová dohoda č. Z20202258_Z Zhodnotenie biologicky rozložiteľného odpadu
13.2.2020Zmluva o poskytovaní služby[8-10-20]B.O.B. Group s.r.o.v zmysle prílohy č. 2výkon nepretržitej strážnej služby
10.2.2020Kúpna zmluva č. Z20202194_Z laserová tlačiareň[11-10-20]"LASER servis, spol. s r.o.402,- EUR bez DPHKúpna zmluva č. Z20202194_Z laserová tlačiareň
12.12.2020Zmluva o dielo[17-50-19]Yves&Soteco Slovakia, s.r.o.11.786,- EUR bez DPHInštalácia centrálneho vysávacieho systému pre tuhý odpad z čistenia plynov
12.12.2020Zmluva o poskytnutí užívacích práv[7-10-20 ]Wolters Kluver SR s.r.o.2.499,- EUR/rokzmluva o poskytnutí užívacích práv k službe systému ASPI
5.2.2020Kúpna zmluva[5 -10-20]UNIKOV NITRA, s.r.o.40.700,- EUR bez DPHMobilné lisovacie kontajnery hákové - CPV 44613800-8 - Kontajnery na odpadový materiál
31.1.2020Rámcová zmluva[3-50-20]GEOtest Bratislava, spol. s r.o.v zmysle Rámcovej zmluvyvykonanie geologicko-prieskumných prác v ZEVO
30.1.2020Rámcová dohoda[6-10-20e]AUTEX s.r.o.447 ks/11.190,- EUR bez DPHOleje a mazivá
27.1.2020Rámcová dohoda[4-10-20e ]A-Z STAV, s.r.o.max. 3 600 ton / 73.700,- EUR bez DPHRámcová dohoda č. Z20201234 - Zhodnotenie stavebného odpadu
20.1.2020Zmluva o prebratí odpadu[2-50-20]Bratislavská recyklačná s.r.o.v zmysle zmluvyspracovanie odpadu v ZEVO
16.1.2020Zmluva o spolupráci[2-10-20]Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava178.400,- EUR bez DPH/48 mesiacovCloudové a IT služby poskytované sekciou informatiky a dátovej politiky
13.1.2020Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode[3-10-20]ACCEPT AUDIT & CONSULTING, s.r.o; Mazars Slovensko s.r.o.; RVC Senica s.r.o.v zmysle Rámcovej dohodyDohoda o pristúpení k Rámcovej dohode o poskytnutí audítorských služieb
8.1.2020Zmluva o poskytovaní právnych služieb[1-10-20]Advokátska kancelária JUDr. Henrich Dušek, s.r.o. 110,- EUR bez DPH/hodina, účtovný takt 30 min.právne služby a právne poradenstvo v oblasti uzatvárania kolektívnych zmlúv
2.1.2020Dohoda o príležitostnom spoločnom verejnom obstarávaní[35-10-20]HM SR BAnákup osobných motorových vozidiel
2.1.2020Zmluva o kúpe a predaji[1-50-20]VÁPENKA VITOŠOV s.r.o.107,- EUR/tona resp. do vyčerpania finančného limitu 50.000,- EUR bez DPHzmluva o kúpe a predaji vápencových výrobkov - biele vápno CL90-Q VL
31.12.2019Zmluva o dielo[k22-50-17 D1]FEVAKO spol. s r.o.v zmysle čl.1 dodatku č. 1Pravidelné servisné výkony
30.12.2019Zmluva o poskytnutí systému JOSEPHINE a služieb s ním spojených[65-10-19 ]NAR marketing s.r.o., organizačná zložka podniku zahraničnej osoby4.860,- EUR bez DPH/rokpoužívanie systému JOSEPHINE + služby asistenčného programu
20.12.2019Zmluva o reklame[64-10-19]IVIK, s.r.o.800,- EURpartner na podujatí XIII. Reprezentačného plesu odpadárov a priateľov životného prostredia
17.12.2019Zmluva o zabezpečení reklamných a propagačných služieb[63-10-19]Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava30.000,- EURreklamné a propagačné služby počas podujatia Silvester 2019 a Nový rok 2020
10.12.2019Dodatok k zmluve o dielo a poskytovaní služieb[k56-10-14D4 ]Beztech, s.r.o.v zmysle zmluvyslužby v oblasti BOZP, OPP a CO - predĺženie doby platnosti
6.12.2019Hromadná licenčná zmluva[61-10-19 ]SOZAOLO art Olománie
29.11.2019Kúpna zmluva[60-10-19]Henrich Sonnenschein - ITSK250,- EUR bez DPHKúpna zmluva č. Z201936134_Z príslušenstvo k mobilným telefónom 60 ks
29.11.2019Kúpna zmluva[60-10-19]Henrich Sonnenschein - ITSK250,- EUR bez DPHKúpna zmluva č. Z201936134_Z príslušenstvo k mobilným telefónom 60 ks
18.11.2019Zmluva o nájme veci[k92-10-14 D4]Bardusch Bértextília Kft.45,80 EUR za ks bez DPHZmluva o nájme veci - zateplené pracovné oblečenie
03.12.2019Rámcová dohoda[59-10-19e ]Filson Slovakia s.r.o.1.469,- EURRámcová dohoda č. Z201936426_Z Čistiace autopotreby
28.11.2019Kúpna zmluva[58-10-19 ]Henrich Sonnenschein - ITSK185,99 EUR bez DPHKúpna zmluva č. Z201936095_Z batéria pre UPS APC SUA 1500l
28.11.2019Zmluva o ochrane dôverných informácií[56-10-19 ]Benefit Systems Slovakia s.r.o.bezodplatneskúšobné využitie produktov a služieb vrámci programu MultiSport
25.11.2019Dohoda o odmene oprávnenej osoby pri plnení povinností partnera verejného sektora[55-10-19]JUDr. Richard Lukačka, advokátska kancelária s.r.o.v zmysle článku II dohodyDohoda o odmene oprávnenej osoby pri plnení povinností partnera verejného sektora
25.11.2019Dohoda o plnení povinností oprávnenej osoby pre partnera verejného sektora[54-10-19]JUDr. Richard Lukačka, advokátska kancelária s.r.o.v zmysle dohody o odmeneDohoda o plnení povinností oprávnenej osoby pre partnera verejného sektora
21.11.2019Rámcová dohoda [57-10-19 ]KRPA Slovakia spol. s r.o.4.590,- EUR bez DPHRámcová dohoda č. Z201935136_Z Biele samolepiace polyesterové nálepky
13.11.2019Zmluva o dielo[15-50-19 D1 ]IMAO electric, s.r.o.568,- EUR bez DPHRekoštrukcia svietidiel núdzového osvetlenia časti Kotolňa a časti CHÚV - navýšenie ceny z dôvodu navýšenia počtu vymieňaných svietidiel
1.8.2019Rámcová zmluva o zhodnotení odpadov[32-10-19 D2 ]A-Z STAV s.r.o.v zmysle prílohy č. 1zhodnotenie odpadov DSO- úprava cenníka
18.11.2019Zmluva o dielo[16-50-19 ]Ing. Juraj Diky9.000,- EUR bez DPHVypracovanie projektovej dokumentácie na výstavbu dvoch stáčacích miest na dodávku chemikálií na ZSO
15.11.2019Zmluva o poskytovaní služieb[52-10-19]Redinex, spol. s r.o.2.400,- EUR bez DPHzmluva č. Z201933676_Z dezinfekčné a hubiace služby - deratizácia, dezinsekcia, dezinfekcia (DDD)
15.11.2019Nájomná zmluva[51-10-19 ]TRUCK TRADE spol. s.r.o.60,- EUR/24 hodín prenájmuzmluva o prenájme dopravného prostriedku
7.11.2019Licenčná zmluva[1-10-19 D1]VENZEO, s.r.o.v zmysle prílohy č. 2právo na používanie systému Venzeo - dodatok č. 1 - zmena cenníka, podmienok použivania systému Venzeo a služieb s ním spojených
7.11.2019Licenčná zmluva[1-10-19 D2]VENZEO, s.r.o.v zmysle prílohy č. 2právo na používanie systému Venzeo - GDPR
29.10.2019Zmluva o vykonaní servisných prác[45-10-19]TZB Technológie, s.r.o.v zmysle Článku 3 ZmluvyServisná a revízna činnosť plynových kotolní
25.10.2019Zmluva o dovoze a zhodnocovaní odpadu[50-10-19]Alternative Energy, s.r.o.70,- EUR bez DPH/tona, mesačne cca 10 ton20 01 08 Biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad; biologicky rozložiteľné riady
24.10.2019Zmluva o dielo[15-50-19]IMAO electric, s.r.o.7.189,- EUR bez DPHRekonštrukcia svietidiel núdzového osvetlenia časti Kotolňa a časti CHÚV
17.10.2019Zmluva o poskytnutí reklamných a propagačných služieb[62-10-19]Reclay Slovensko, s.r.o.600,- EUR bez DPHreklamné a propagačné služby "Deň odpadového hospodárstva 2019"
15.10.2019objednávka20192857;"KORAKO PLUS, S.R.O."20 680,74 s DPHBunda zimná s kapucňou - 5v1
11.10.2019Rámcová dohoda o poskytovaní služieb[44-10-19]ENEX consulting, s.r.o.v zmysle čl. V. zmluvy v závislosti od druhu činnostiRámcová dohoda o poskytovaní služieb v oblasti environmentu, najmä nakladania s odpadmi
08.10.2019objednávkaS20190818;"AKS GROUP,S.R.O."14 314,40 s DPHČistenie lapača ropných látok
02.10.2019objednávkaS20190807ECOREC SLOVENSKO S.R.O.40 800,00 s DPHOdobratie odpadu -plasty kat. č. 20 01 39
01.10.2019Rámcová dohoda o vzájomnej spolupráci[14-50-19]STU BratislavaRámcová dohoda o vzájomnej spolupráci v zmysle rozsahu preambuly zmluvy - výchova absolventov pre potreby objednávateľa a spolupráca pri technických projektoch v oblasti spaľovne komunálneho odpadu
30.09.2019objednávka20192820KATIS s.r.o.19 200,00 EUR s DPHKontajner 1100 l komunál oblé veko s nášlapom
26.09.2019Dohoda o urovnaní[43-10-19]B2B rent, s.r.o.Dohoda o urovnaní k rámcovej zmluve o prenájme dopravných prostriedkov
23.09.2019Zmluva o dielo[13-50-19]IDO EET - Levické strojárne, spol. s r.o.98.860,- EUR bez DPHOprava redlerových dopravníkov TKF NW390/20HTP10
20.09.2019objednávkaS20190772AKS GROUP,S.R.O.13 800,00 EUR s DPHPrečerpanie odpadových vôd v ZSO
19.09.2019Zmluva o dielo[k 11-50-19 D1]HYDROTECH, a.s.1.840,- EUR bez DPHVýmena časti výtlačného potrubia - dodatok č. 1 doplnenie cenového výmeru o doplňujúce práce
19.09.2019objednávkaS20190769VERTICAL INDUSTRIAL, A.S.12 015,60 EUR s DPHVyčistenie zásobného sila prod.spalín -NO č.190107
16.09.2019Kúpna zmluva EKS[39-10-19]KORAKO plus, s.r.o.18.736,- EUR bez DPHKúpna zmluva č. Z201927563_Z OOPP zimné"
13.09.2019"objednávkaS20190758FEVAKO, S.R.O.79 258,50 EUR s DPHÚdržba a oprava kotlov K1 , K2
12.09.2019objednávkaS20190756SAT s.r.o.14 332,75 EUR s DPHPráce počas odstávky
10.09.2019objednávkaS20190746MARTIN GmbH für Umwelt-und Ene13 098,00 EUR s DPHTechnical inspection -OLO Bratislava - K1 , K2
05.09.2019Zmluva o dielo[11-50-19]HYDROTECH, a.s.97.480,34 EUR bez DPHvýmena časti výtlačného potrubia
05.09.2019objednávka20192755KATIS s.r.o.15 456,00 EUR s DPHKontajner 1100 l komunál oblé veko
04.09.2019objednávka20192749BORMIS, S.R.O.31 655,76 EUR s DPHObuv zimná - závozníci
02.09.2019Zmluva o poskytovaní služieb[k 32-10-17 D1]Bratislavská recyklačná, s.r.o.v zmysle zmluvyZmluva o poskytovaní služieb pri spracovaní odpadu - papier a plasty - dodatok k zmluve o poskytovaní služieb
02.09.2019Zmluva o zbere, preprave, zhodnocovaní alebo zneškodňovaní odpadu[k 2-50-18 D1]Bratislavská recyklačná, s.r.o.21,47 EUR bez DPH/tona19 01 12 popol a škvara dodatok č. 1
02.09.2019Dohoda o urovnaní[38-10-19]Bratislavská recyklačná, s.r.o.v zmysle cenníkaDohoda o nahradení pôvodného záväzku novým záväzkom a dohoda o urovnaní
30.08.2019Zmluva o kúpe a predaji[12-50-19]VÁPENKA VITOŠOV s.r.o.100,- EUR/tona resp. do vyčerpania finančného limitu 50.000,- EUR bez DPHzmluva o kúpe a predaji vápencových výrobkov - biele vápno CL90-Q VL
27.08.2019Nájomná zmluva[37-10-19]Zoologická záhrada Bratislava, obecná príspevková organizácia3.500,- EUR bez DPHprenájom reklamného zariadenia
26.08.2019Licenčná zmluva[10-50-19]SFÉRA, a.s.480,- EUR bez DPHlicenčná zmluva na individuálny prístup k databáze portálu legislativnepovinnosti.sk
16.08.2019Rámcová dohoda o poskytovaní služieb[35-10-19]APUEN AKADÉMIA s.r.o.finančný rámec do 30.000,- EUR bez DPHSlužby v oblasti verejného obstarávania
15.8.2019Zmluva o dielo[9-50-19]ElektroSystem AM, spol. s r.o.31.707,71 EUR bez DPH Silo popola - výmena elektrických ohrevov
12.08.2019objednávka20192678KATIS s.r.o.19.200,00 EUR s DPHKontajner 1100 l komunál oblé veko s nášlapom
03.08.2019Rámcová zmluva o poskytovaní služieb[k-17-10-18-D1]PRIM CAR, s.r.o.v zmysle čl. IV. ZmluvyRámcová zmluva o poskytovaní služieb výcviku a preskúšania vodičov nákladnej dopravy - doplnené preplácanie kolkov
1.8.2019Rámcová zmluva - dodatok č. 1[22-10-19]FCC Slovensko , s.r.o.max. 310.000,- EUR bez DPH rámecRámcová zmluva o zneškodňovaní odpadu uložením na skládke (ZKO) - navýšenie predpokladaného množstva odpadu
30.07.2019Dohoda o urovnaní[34-10-19]REDOX, s.r.o.dohoda o urovnaní k servisnej zmluve č. P/053/RD/2016"
26.07.2019objednávkaS20190616AKS GROUP,S.R.O.14.314,40 EUR s DPHČistenie lapača ropných látok"
23.07.2019objednávka20192628BINS S.R.O.15.955,20 EUR s DPHKontajner 1100 l sklo
23.07.2019objednávka20192632PLASTIMA Topoľčany s.r.o.28.080,00 EUR s DPHZvon na sklo 1800l"
17.07.2019objednávka20192613KATIS s.r.o.17.472,00 EUR s DPHKontajner 1100 l komunál oblé veko
17.07.2019objednávka20192612BINS S.R.O.14.625,60 EUR s DPHKontajner 1100 l plasty
16.07.2019objednávka20192603METSO CZECH REPUBLIC, S.R.O.11.703,60 EUR s DPHPás str. 3643 MS 1270
10.07.2019objednávka20192583VULCASCOT HandelsgmbH & Co.KG35.402,40 EUR s DPHNorit GL 50, prášk. aktívne uhlie
09.07.2019objednávka20192582MARTIN GmbH für Umwelt-und Ene11.561,36 EUR s DPHGußstab für B.tisch,vorn 124 mm, 4519, 07.100.5700
09.07.2019Rámcová zmluva o zhodnotení odpadov[k 32-10-19-D1]A-Z STAV s.r.o.v zmysle prílohy č. 1zhodnotenie odpadov DSO - dodatok k zmluve"
01.07.2019Rámcová kúpna zmluva[8-50-19]VULCASCOT GHbH1,49 EUR/kg bez DPH do 30.9.20191,52 EUR/kg bez DPH do 31.3.2020Norit GL 50 (aktívne uhlie na čistenie spalín)
26.6.2019objednávkaS20190540TERMOSTAV BRATISLAVA,S.R.O.172.952,40 EUR s DPHOprava výmurovky kotlov K1,K2 - odstávka jeseň
25.06.2019Zmluva o poskytovaní právnych služieb[36-10-19]Barrister Legal s.r.o.75,- EUR bez DPH/hod., fin. limit do 30.000,- EUR bez DPHposkytnutie právneho zastúpenia v právnej veci žalobcu OLO voči žalovanému Západoslovenská Distribučná a.s.
19.06.2019Hromadná licenčná zmluva[33-10-19]SOZAVeľké finále Olománia
17.06.2019Rámcová zmluva o zhodnotení odpadov[32-10-19]A-Z STAV s.r.o.v zmysle prílohy č. 1zhodnotenie odpadov DSO
14.06.2019Rámcová zmluva o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve[7-50-19]FCC Slovensko, s.r.o.30,- EUR/tona zneškodnenie + 8,50 EUR/tona preprava (bez DPH)nakladanie s odpadom 19 01 12 popol a škvara iné ako uvedené v 19 01 11
4.6.2019objednávka20192471KATIS s.r.o.38.400,00 EUR s DPHKontajner 1100 l papier
4.6.2019objednávka20192472KATIS s.r.o.16.800,00 EUR s DPHKontajner 1100 l komunál oblé veko
21.05.2019Zmluva o dielo[k 85-10-14-D2]Beztech, s.r.o.v zmysle článku II. ZmluvyOdborné prehliadky a odborné skúšky zdvíhacích zariadení, doplnenie e-learningu
20.05.2019Zmluva o vytvorení a použití diela[30-10-19]Alan Lesyk270,- EUR autorský honorár + 50,- EUR licencia za kusVýtvarné dielo - tematické obrázky
20.05.2019objednávka20192431BINS S.R.O.14.625,60 EUR s DPHKontajner 1100 l plasty
17.05.2019Zmluva o vykonaní reklamy[31-10-19]MFF Eko, s.r.o.1.000,- EUR bez DPHReklamný partner EKOTOPFILM"
15.05.2019objednávka20192424KATIS s.r.o.19.200,00 EUR s DPHKontajner 1100 l komunál oblé veko s nášlapom
10.05.2019objednávka20192408KATIS s.r.o.34.944,00 EUR s DPHKontajner 1100 l komunál oblé veko
06.05.2019objednávkaS20190398AKS GROUP,S.R.O.10.703,27 EUR s DPHČistenie odlučovača ropných látok
03.05.2019Rámcová zmluva o výkupe elektriny[k-17-50-18-D1]MAGNA ENERGIA a.s.40,49 EUR + 0,50 % bez DPH za MWhelektrina z výroby vo výrobnom zariadení za kúpnu cenu - Dodatok č. 1 zmena a doplnenie
03.05.2019Dohoda o splátkach[28-10-19]MAGNA ENERGIA a.s.171.020,74 EUR uznanie záväzku vyplývajúceho zo zmluvy o výkupe elektriny pre rok 2018
02.05.2019Zmluva o dielo;"[k-10-50-18-D2]Siemens s.r.o.767.940,- EUR bez DPHOprava parnej turbíny, prevodovky, generátora - oprava generátora na základe revízneho nálezu - Dodatok č. 2
02.05.2019objednávka20192392BORMIS, S.R.O.11.575,44 EUR s DPHObuv letná členková s výstužou - závozníci
29.04.2019Rámcová zmluva o poskytovaní služieb[26-10-19]Ing. Peter Michálekmax. 10.000,- EUR bez DPHslužby a činnosti súvisiace s aktualizáciami, úpravami a rozvojom informačného systému SOFTIP
29.04.2019Kúpna zmluva[41-10-19]KATIS s.r.o.182.000,- EUR bez DPHKúpna zmluva č. Z201913736_Z HDPE kontajnery a zberné nádoby
29.04.2019objednávka20192385 BINS S.R.O.15.290,40 EUR s DPHKontajner 1100 l papier
24.04.2019Zmluva o spolupráci[29-10-19]Bratislavský Majáles o.z.5.000,- EUR bez DPHreklamné plnenie Bratislavský Majáles 2019
23.04.2019Dohoda[27-10-19]R ALTRA spol. s r.o.zľava 2.500,- EURDohoda o riešení nedodržania termínu plnenia Dodatku č. 2 k zmluve o dielo a poskytovanie servisných služieb
23.04.2019objednávka20192364BINS S.R.O.30.580,80 EUR s DPHKontajner 1100 l papier
18.04.2019objednávka20192349 BINS S.R.O.14.625,60 EUR s DPHKontajner 1100 l plasty
18.04.2019Zmluva o finančnom leasingu[12-10-19]Slovenská Sporiteľňa, a.s.100.607,52 EUR bez DPHFinančný leasing nákladných vozidiel
18.04.2019Zmluva o finančnom leasingu[11-10-19]Slovenská Sporiteľňa, a.s.100.607,52 EUR bez DPHFinančný leasing nákladných vozidiel
18.04.2019Zmluva o finančnom leasingu[10-10-19]Slovenská Sporiteľňa, a.s.100.607,52 EUR bez DPHFinančný leasing nákladných vozidiel
18.04.2019Kúpna zmluva[18-10-19]Slovenská Sporiteľňa, a.s.99.000,00 EUR bez DPHPredaj nákladných vozidiel
18.04.2019Kúpna zmluva[17-10-19]Slovenská Sporiteľňa, a.s.99.000,00 EUR bez DPHPredaj nákladných vozidiel
18.04.2019"Kúpna zmluva[16-10-19]Slovenská Sporiteľňa, a.s.99.000,00 EUR bez DPHPredaj nákladných vozidiel
17.04.2019Rámcová zmluva[23-10-19]SWM Group a.s.max. 141.400,- EUR bez DPHČistiace a dezinfekčné služby zberných nádob - 110 l, 120 l, 240 l, 1100 l na ZKO
16.04.2019Rámcová zmluva[21-10-19]AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o.max. 220.000,- EUR bez DPH rámecRámcová zmluva o zneškodňovaní odpadu uložením na skládke
15.04.2019Rámcová kúpna zmluva[6-10-19]BORMIS, s.r.o.fin. limit max. do 60.000,- EUR bez DPHosobné ochranné pracovné prostriedky
12.04.2019objednávkaS20190328SAMPLE BRATISLAVA,S.R.O.78.180,00 EUR s DPHIonexové hmoty pre rok 2019
11.04.2019Rámcová zmluva[6-50-19]FEVAKO, spol. s r.o.rámec max 140.000,- EUR bez DPHRámcová zmluva na údržbu a opravy kotlov K1, K2 a prislúchajúcich technologických zariadení počas dvoch odstávok ZSO v roku 2019
09.04.2019Rámcová zmluva[22-10-19]FCC Slovensko , s.r.o.max. 220.000,- EUR bez DPH rámecRámcová zmluva o zneškodňovaní odpadu uložením na skládke (ZKO)
08.04.2019objednávkaS20190311VERTICAL INDUSTRIAL, A.S.11.823,60 EUR s DPHVyčistenie zásobníka produktu z čistenia spalín
05.04.2019objednávkaS20190298SAT s.r.o.14.332,75 EUR s DPHPráce počas technologickej odstávky ZSO(MaR)
04.04.2019objednávkaS20190287ELEKTROSYSTEM AM S.R.O.15.037,15 EUR s DPHVýmena - elektrický ohrev tkanivového filtra
04.04.2019objednávkaS20190296REDOX SERVICES,S.R.O.11.760,34 EUR s DPHRočná pravidelná údržba nadstavieb FAUN
03.04.2019Zmluva o poskytnutí licencií[k-23-10-18-D1]ASBIS AK spol. s r.o.min. 400,- EUR bez DPH(20 tabletov) a max. 1.600,- EUR bez DPH (80 tabletov)Tablety s upraveným SW Android vrátane príslušenstva - poskytnutie licencie Smasung KNOX
01.04.2019Zmluva o poskytovaní právnych služieb v oblasti personálneho zabezpečenia spoločnosti[k-11-10-16-D2]Mgr. Tomáš Szabo1.650,- EUR/mesiacprávne služby a právne poradenstvo
01.04.2019Rámcová zmluva[24-10-19]FCC Slovensko , s.r.o.max. 200.000,- EUR bez DPHodber, úprava, zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadov 19 01 07 tuhý odpad z čistenia plynov (NO)
29.3.2019Rámcová zmluva[25-10-19]EBA, s.r.o.max. 200.000,- EUR bez DPHodber, úprava, zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadov 19 01 07 tuhý odpad z čistenia plynov (NO)
29.03.2019Zmluva o dielo[5-50-19]ENERGYMONTAGE-GROUP s.r.o.70.720,24 EUR bez DPHoprava - výmena častí potrubných trás a výmenu dilatačných kompenzátorov dymovodov pre kotly K1 a K2
29.03.2019Zmluva o prístupe zariadenia na výrobu elektriny do distribučnej sústavy[4-50-19]Západoslovenská distribučná, a.s.v zmysle cenníka služieb distribúcieZmluva o prístupe zariadenia na výrobu elektriny do distribučnej sústavy
27.03.2019objednávkaS20190267LIBRA,S.R.O.11.986,80 EUR s DPHKontrola a oprava vstupnej mostovej váhy
22.03.2019objednávkaS20190253YTS Slovakia s.r.o.10.296,00 EUR s DPHGenerálna oprava ventilátorov textilných filtrov
22.03.2019objednávkaS20190254PRAKTIKPUMP, S.R.O.13.708,80 EUR s DPHOprava čerpadiel
21.03.2019Zmluva o spolupráci pri zabezpečení prevádzkovania zberného dvora[k-16-10-18-D1]Mestská časť Bratislava - Račavrámci zmluvy s HM SR BAZmluva o spolupráci pri zabezpečení prevádzkovania zberného dvora v mestskej časti Bratislava - Rača - dodatok č. 1
18.03.2019Darovacia zmluva[20-10-19]Aliancia Stará Tržnica, o.z.1.700,- EURfinančný dar
18.03.2019objednávkaS20190227OPRaS - TZ, s.r.o.19.680,00 EUR s DPHDodávka, výmena a progr.automatiky Lamtec
15.3.2019Zmluva o poskytovaní právnych služieb[19-10-19]White and Case s.r.o.max. 90.000,- EUR bez DPH rámecprávne služby a právne poradenstvo
15.03.2019Zmluva o dielo[3-50-19]KSB čerpadlá a armatúry, s.r.o.68.500,- EUR bez DPHDodávka kompletného elektrického napájacieho čerpadla vrátane elektro-pohonu, pružnej spojky a ventilu minimálneho obtoku vrátane demontáže stávajúceho čerpadla a montáže nového
15.03.2019Zmluva na zabezpečenie mobilného zberu KO s obsahom škodlivín[3-10-19]ARGUSS, s.r.o.9.850,- EUR bez DPHškodlivé látky z domácností
15.03.2019Zmluva o dielo [2-50-19]GS -TEC s.r.o.75.000,- € bez DPHdodávka filtračných hadíc, oporných košov a oprava zariadenia textilného filtra
14.03.2019Poistná zmluva[2-10-15 D3]Colonnade Insurance S.A.v zmysle dohodnutých podmienok poistné 72.941,50 EUR/Q splátkaDodatok k poistnej zmluve č. 9369086215 - vandalizmus PPK
14.03.2019Poistná zmluva[2-10-15 D2]Colonnade Insurance S.A.v zmysle dohodnutých podmienok poistné 72.941,50 EUR/Q splátkaDodatok k poistnej zmluve č. 9369086215 - vandalizmus PPK
13.03.2019objednávka20192192BINS S.R.O.29.251,20 EUR s DPHKontajner 1100 l plasty
08.03.2019Rámcová zmluva[1-50-19]Ropa Slovakia, s.r.o0,132 EUR bez DPH/kgČpavková voda (amoniak-vodný roztok) 24-25%
08.03.2019zmluva o odbere a zhodnocovaní biologicky rozložiteľného odpadu[5-10-19]JV INTERSAD s.r.o.21,90 EUR bez DPHOdber a zhodnotenie biologicky rozložiteľného odpadu v kompostárni
08.03.2019objednávkaS20190213PROMINENT SLOVENSKO22.308,72EUR s DPHDodávka a montáž dávkovacích čerpadiel
08.03.2019Zmluva o audite a iných odborných službách[2-10-19]Deloitte Audit s.r.o.13.000,- EUR bez DPHštatutárny audit
06.03.2019Zmluva o finančnom leasingu[09-10-19]Slovenská Sporiteľňa, a.s.39.108,96 EUR bez DPHFinančný leasing nákladných vozidiel
06.03.2019Zmluva o finančnom leasingu[08-10-19]Slovenská Sporiteľňa, a.s.39.108,96 EUR bez DPHFinančný leasing nákladných vozidiel
06.03.2019Zmluva o finančnom leasingu[07-10-19]Slovenská Sporiteľňa, a.s.204.120,96 EUR bez DPHFinančný leasing nákladných vozidiel
06.03.2019Kúpna zmluva[15-10-19]Slovenská Sporiteľňa, a.s.38.490,00 EUR bez DPHPredaj nákladných vozidiel
06.03.2019Kúpna zmluva[14-10-19]Slovenská Sporiteľňa, a.s.38.490,00 EUR bez DPHPredaj nákladných vozidiel
06.03.2019Kúpna zmluva[13-10-19]Slovenská Sporiteľňa, a.s.200.850,00 EUR bez DPHPredaj nákladných vozidiel
06.03.2019objednávkaS20190209VERTICAL INDUSTRIAL, A.S.11.387,28 EUR s DPHVyčistenie absorbéra č.1 a č.2 od nánosov popolčeka
06.03.2019objednávkaS20190198AKS GROUP,S.R.O.46.749,10 EUR s DPHČistenie dažďovej kanalizácie
27.02.2019objednávka20192184VULCASCOT HandelsgmbH & Co.KG35.760,00 EUR s DPHNorit GL 50, prášk. aktívne uhlie
25.02.2019objednávka20192174ASBIS, SK, S.R.O.19.481,16 EUR s DPHSamsunsung Galaxy TAB S3 LTE SM-T825
15.02.2019Kúpna zmluva[40-10-19]JURIGA spol. s r.o.16.699,- EUR bez DPHKúpna zmluva č. Z20194523_Z tonery
12.02.2019objednávkaS20190127TERMOSTAV BRATISLAVA,S.R.O.59.350,08 EUR s DPHOprava výmurovky v spaľovacej komore
12.02.2019objednávkaS20190123AKS GROUP,S.R.O.10.704,00 EUR s DPHKompletné čistenie ORL
05.02.2019Dodatok k zmluve o dielo a poskytovaní služieb[k-56-10-14-D3]Beztech, s.r.o.v zmysle cenníkaslužby v oblasti BOZP, OPP a CO - doplnenie GDPR
29.01.2019Licenčná zmluva[01-10-19]VENZEO, s.r.o.v zmysle prílohy č. 2právo na používanie systému Venzeo
24.01.2019objednávka20192089OPRaS - TZ, s.r.o.10.954,80 EUR bez DPHHorák zapaľovací ZDA 0-36M
15.01.2019objednávkaS20190016AKS GROUP,S.R.O.28.484,40 EUR bez DPHVýmena poškodeného ORL COalisatora CCB NG 20/160SF
08.01.2019objednávka20192008BINS S.R.O.13.960,80 EUR bez DPHKontajner 1100 l papier
08.01.2019objednávka20192007BINS S.R.O.13.960,80 EUR bez DPHKontajner 1100 l plasty
28.12.2018Kúpna zmluva21-50-18SAMPLE Bratislava, s.r.o.65.150,- EUR bez DPHNákup ionexových hmôt pre chemickú úpravu vody
28.12.2018objednávkaS20181157SAT s.r.o.32.040,00 EUR s DPHOprava generátora TG1
18.12.2018Rámcová zmluva o poskytnutí odbornej poradenskej činnosti[4-10-19]DEKRA kvalifikácia a poradenstvo, s.r.o.fin. limit max. do 10.000,- EUR bez DPHbezpečnostný poradca podľa dohody ADR
17.12.2018objednávkaS20181138GGFS,S.R.O.17.510,40 EUR s DPHRozšírenie funkcionality zamestnaneckej karty
14.12.2018objednávkaS20181121AKS GROUP,S.R.O.14.314,80 EUR s DPHkompletné čistenie odlučovača ropných látok
12.12.2018Zmluva o zabezpečení služieb81-10-18Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava50.000,- EUR bez DPHZmluva o zabezpečení reklamných a propagačných služieb Silvester 2018 a Nový rok 2019
12.12.2018Zmluva na čistenie odpadových vôd a zneškodnenie tekutých odpadov20-50-18SLOVNAFT, a.s.v zmysle prílohy č. 1 zmluvyZmluva č. 0741945/00CRZ na čistenie odpadových vôd a na zneškodnenie tekutých odpadov na MCHB ČOV SLOVNAFT a.s.
06.12.2018objednávka20183115BINS S.R.O.13.960,80 EUR s DPHKontajner 1100 l papier
03.12.2018objednávkaS20181093HYDRAULIKA Petráš s.r.o.25.899,60 EUR s DPHGenerálna oprava drapáka č. 4 HPD-S-5000
26.11.2018objednávkaS20181074SEDLACEK LUBOMIR ING.15.555,23 EUR s DPHOpravy ocelových konštrukcií - DZ
14.11.2018Zmluva o poskytovaní služieb51-10-18Špecializovaná nemocnica pre ortopedickú protetiku Bratislava, n.o.v zmysle bodu III. Zmluvy a prílohy č. 1 zmluvyzmluva o poskytovaní rehabilitačno-rekondičných služieb
13.11.2018"objednávkaS20181034MOTOR-CAR BRATISLAVA,S.R.O.30.500,18 EUR s DPHOprava vozidla Mercedes-Benz BL 182 RK
12.11.2018objednávka20183010PLASTIMA Topoľčany s.r.o.28.080,00 EUR s DPHZvon na sklo 1800l
08.11.2018objednávkaI20180025SPOJ,S.R.O.35.848,33 EUR s DPHOptimalizácia priestorov sociálneho zázemia
08.11.2018objednávkaS20181022LEONTECH,S.R.O.30.467,64 EUR s DPHStavebné práce -hala DZ
07.11.2018objednávka20182993VULCASCOT HandelsgmbH & Co.KG35.402,40 EUR s DPHNorit GL 50, prášk. aktívne uhlie
05.11.2018objednávka20182985BERNER ZOLTAN20.756,15 EUR s DPHKontajner 1100 l plasty
19.11.2018Kúpna zmluva č. 9900314[ 75-10-18 ]Slovenská sporiteľňa, a.s.62.000,- EUR bez DPHnákladné vozidlo do 12t (N2)
19.11.2018Kúpna zmluva č. 9900313[ 74-10-18 ]Slovenská sporiteľňa, a.s.62.000,- EUR bez DPHnákladné vozidlo do 12t (N2)
19.11.2018Kúpna zmluva č. 9900312[ 73-10-18 ]Slovenská sporiteľňa, a.s.62.000,- EUR bez DPHnákladné vozidlo do 12t (N2)
19.11.2018Kúpna zmluva č. 9900311[ 72-10-18 ]Slovenská sporiteľňa, a.s.99.500,- EUR bez DPHnákladné vozidlo do 12t (N2)
19.11.2018Zmluva o finančnom lízingu č. 9900314[ 71-10-18 ]Slovenská sporiteľňa, a.s.62.000,- EUR bez DPHfinančný lízing
19.11.2018Zmluva o finančnom lízingu č. 9900313[ 70-10-18 ]Slovenská sporiteľňa, a.s.62.000,- EUR bez DPHfinančný lízing
19.11.2018Zmluva o finančnom lízingu č. 9900312[ 69-10-18 ]Slovenská sporiteľňa, a.s.62.000,- EUR bez DPHfinančný lízing
14.11.2018Kúpna zmluva[42-10-19]BINS s.r.o.159.552,- EUR bez DPHKúpna zmluva č. Z201848982_Z 1100 l HDPE kontajnery na triedený zber odpadu
09.11.2018Zmluva o finančnom lízingu č. 9900311[ 68-10-18 ]Slovenská sporiteľňa, a.s.99.500,- EUR bez DPHfinančný lízing
02.11.2018Zmluva o finančnom lízingu č. 9900309[ 59-10-18 ]Slovenská sporiteľňa, a.s. 188.012,16finančný lízing
02.11.2018Zmluva o finančnom lízingu č. 9900308[ 58-10-18 ]Slovenská sporiteľňa, a.s. 188.012,16finančný lízing
02.11.2018Zmluva o finančnom lízingu č. 9900307[ 57-10-18 ]Slovenská sporiteľňa, a.s. 200.716,32finančný lízing
02.11.2018Zmluva o finančnom lízingu č. 9900306[ 56-10-18 ]Slovenská sporiteľňa, a.s. 139.227,84finančný lízing
02.11.2018Zmluva o finančnom lízingu č. 9900305[ 55-10-18 ]Slovenská sporiteľňa, a.s. 115.750,56finančný lízing
02.11.2018Zmluva o finančnom lízingu č. 9900304[ 54-10-18 ]Slovenská sporiteľňa, a.s. 139.227,84finančný lízing
02.11.2018Zmluva o finančnom lízingu č. 9900303[ 53-10-18 ]Slovenská sporiteľňa, a.s. 99.590,88finančný lízing
02.11.2018Zmluva o finančnom lízingu č. 9900302[ 52-10-18 ]Slovenská sporiteľňa, a.s. 99.590,88finančný lízing
31.10.2018objednávkaS20180983AKS GROUP,S.R.O.25.425,00 EUR s DPHČistenie kanalizačných vpustí, ORL
31.10.2018Rámcová zmluva o výkupe elektriny17-50-18MAGNA ENERGIA a.s.40,49 EUR + 0,50 % bez DPH za MWhelektrina z výroby vo výrobnom zariadení za kúpnu cenu
31.10.2018Rámcová kúpna zmluva16-50-18VULCASCOT Getränkeindustriebedarf HandelsgmbH. & Co. KG1,49 EUR bez DPH/kgaktívne uhlie Norit, typ Norit GL 50
31.10.2018Kúpna zmluva50-10-18Mercedes-Benz Slovakia s.r.o.115.470,- EUR bez DPHvozidlá s valníkovou nadstavbou a hydraulickým čelom - 3 kusy
25.10.2018Zmluva o kúpe a predaji18-50-18VÁPENKA VITOŠOV s.r.o.100,- EUR/tona resp. do vyčerpania finančného limitu 100.000,- EUR bez DPHzmluva o kúpe a predaji vápencových výrobkov - biel vápno CL90-Q VL
25.10.2018Rámcová dohoda o poskytovaní finančného lízingua spätného lízingu + Dodatok č. 1[46-10-18][D1 k 46-10-18]Slovenská sporiteľňa, a.s. Max. 2.050.000,- EUR bez DPHfinančný lízing"
03.10.2018objednávka20182877BERNER ZOLTAN16.886,36 EUR s DPHKontajner 1100 l plasty
27.09.2018objednávka20182868MEVA-SK S.R.O.ROZNAVA63.389,76 EUR s DPHNádoby 240 l na komunál
18.09.2018Rámcová zmluva o poskytovaní archivačných služieb a správy registratúry vyhradená chránenej dielni40-10-18Document Management Services s.r.o.v zmysle prílohy č. 1Služby CRS, služby Automatizovanej správy registratúry
14.09.2018Zmluva o dielo13-50-18VERTICAL INDUSTRIAL a.s.496.881,39 EUR bez DPHZásobník škvary-oprava
13.09.2018Zmluva o dielo[39-10-18]D-KOD, s.r.o.v zmysle čl. III. Zmluvy a do limitu 10.000,- EUR bez DPHDeratizácia, dezinsekcia a dezinfekcia
13.09.2018objednávkaS20180820FEVAKO, S.R.O.34.752,00 EUR s DPHOprava stropu komôr tkanivového filtra kotla K1
13.09.2018objednávkaS20180819YTS Slovakia s.r.o.16.206,00 EUR s DPHGenerálna oprava dymov. ventilátora a primárneho
13.09.2018Zmluva o dielo14-50-18GSTEC s.r.o. Zvolen84.608,- EUR bez DPHOprava zariadenia textilného filtra č. 2
11.09.2018Zmluva o poskytnutí finančného príspevku47-10-18Immocap Group, a.s.10.000,- EURFinančný príspevok na vybudovanie stanovištia podzemných alebo polopodzemných kontajnerov
11.09.2018Kúpna zmluva42-10-18Profi Truck Business, s.r.o.297.000,- EUR bez DPHMalé zberové vozidlá na zber BRKO 3 ks
03.09.2018objednávka20182801BERNER ZOLTAN16.886,36 EUR s DPHKontajnery 1100 l papier
31.08.2018objednávka20182797BERNER ZOLTAN16.886,36 EUR s DPHKontajner 1100 l plasty
27.08.2018objednávka20182780BERNER ZOLTAN14.319,36 EUR s DPHKontajner 1100 l komunál oblé veko
27.08.2018objednávka20182779BERNER ZOLTAN14.319,36 EUR s DPHKontajner 1100 l komunál oblé veko
27.08.2018objednávka20182778BERNER ZOLTAN14.319,36 EUR s DPHKontajner 1100 l komunál oblé veko
27.08.2018objednávka20182777BERNER ZOLTAN14.319,36 EUR s DPHKontajner 1100 l komunál oblé veko
20.08.2018objednávkaS20180722SAT s.r.o.16.033,25 EUR s DPHPráce počas technologickej odstávky ZSO (MaR)
17.08.2018Zmluva o poskytovaní služieb37-10-18P.V.Energoservis, s.r.o.145.215,- EUR bez DPHDigitalizácia technickej dokumentácie a systém označenia KKS
17.08.2018objednávkaS20180715 AKS GROUP,S.R.O.14.314,80 EUR s DPHkompletné čistenie odlučovača ropných látok
14.08.2018Kúpna zmluva34-10-18Scania Slovakia s.r.o.200.850,- EUR bez DPHZberové vozidlo s hydraulickou rukou 1 ks
13.08.2018objednávkaS20180691PRAKTIKPUMP, S.R.O.17.564,40 EUR s DPHServis čerpadiel
03.08.2018Rámcová zmluva12-50-18ELSO-b, s.r.o.limit do 30.000,- EUR bez DPH, v zmysle dohodnutého cenníkaServopohony firmy AUMA s príslušenstvom v zmysle prílohy č. 1
31.07.2018Zmluva o poskytovaní služieb38-10-18Via Leonis, spol. s r.o.1.350,- EUR bez DPH mesačneZmluva o poskytovaní služieb zodpovednej osoby
24.07.2018objednávkaS20180645AKS GROUP,S.R.O.21.285,70 EUR s DPHKompletné čistenie ORL a čistenie kan.vpustí
23.07.2018Zmluva o dielo a o zabezpečení servisnej starostlivosti k zhotovenému dielu33-10-18Peter Grečko - RYS436,- EUR bez DPH / jedno kontajnerové stanovište + cenník servisných zásahovtechnické zabezpečenie vstupu pracovníkov OLO do elektronicky uzatvorených kontajnerových stanovíšť cez autonómny prístupový systém
23.07.2018objednávka20182657BERNER ZOLTAN14.319,36 EUR s DPHKontajner 1100 l komunál oblé veko
23.07.2018objednávka20182656BERNER ZOLTAN14.319,36 EUR s DPHKontajner 1100 l komunál oblé veko
23.07.2018objednávka20182655BERNER ZOLTAN14.319,36 EUR s DPHKontajner 1100 l komunál oblé veko
23.07.2018objednávka20182654BERNER ZOLTAN14.319,36 EUR s DPHKontajner 1100 l komunál oblé veko
20.07.2018Zmluva o dielo32-10-18alt -energie, s.r.o.58.800,- EUR bez DPHNávrh projektového riešenia inštalácie kogeneračných jednotiek pre OLO a.s.
19.07.2018objednávka20182651I.B.L. SLOVAKIA, S.R.O.12.259,20 EUR s DPHPosúvač ruč.DN150,PN160, typ S43 121-3160-1250/125
19.07.2018objednávka20182648I.B.L. SLOVAKIA, S.R.O.18.699,60 EUR s DPHPersta posúvač TYP 700 JJ 42.2 DN150, PN160
17.07.2018objednávkaS20180624TERMOSTAV BRATISLAVA,S.R.O.86.400,00 EUR s DPHOprava počas jesennej odstávky na kotloch K1 a K2
16.07.2018Rámcová dohoda na kontrolu obstarávania č. 24-10PT/2018 31-10-18Tatra Tender s.r.o.95 Eur/hod. max. 50 tis. /3 mesiace od požiadavkyNestranné zistenie a overenie postupov obstarávania
10.07.2018objednávkaI20180018SEDLACEK LUBOMIR ING.26.505,60 EUR s DPHRozšírenie a navýšenie debnenia oporných stien
09.07.2018objednávka20182610MARTIN GmbH für Umwelt13.587,19 EUR s DPHVorroststab 99,5 breit 4612, 07.200.0401
06.07.2018objednávkaS20180602RADVISE GROUP,S.R.O.32.880,00 EUR s DPHProjekt inovácií v spracovaní ZKO - analýza
03.07.2018objednávka20182596BERNER ZOLTAN16.886,36 EUR s DPHKontajner 1100 l papier
03.07.2018objednávka20182595MEVA-SK S.R.O. ROZNAVA30.420,00 EUR s DPHNádoba 240 l na papier
25.06.2018objednávka20182576BERNER ZOLTAN16.886,36 EUR s DPHKontajner 1100 l plasty
22.06.2018Zmluva o dielo29-10-18KELCOM INTERNATIONAL spol. s r.o.111.896,30 EUR bez DPHModernizácia kamerového systému
08.06.2018Rámcová dohoda25-10-18OMV Slovensko, s.r.o.v zmysle článku 3. zmluvyRámcová dohoda o dodávke motorovej nafty
06.06.2018objednávkaS20180509MOTOR-CAR BRATISLAVA,S.R.O.14.141,06 EUR s DPHOprava vozidla po nehode BL 182 RK
29.05.2018Zmluva o dodávke elektriny22-10-18MAGNA ENERGIA a.s.0,040950 EUR/kWhdodaj elektriny do odberných miest špecifikovaných v prílohe č. 1
24.05.2018objednávka20182481ASBIS, SK, S.R.O.24.939,12Samsung Galaxy Tab S2 9.7 LTE čierny (SM-T815)
15.05.2018objednávkaS20180429TERMOSTAV BRATISLAVA,S.R.O.158.952,05Rámcová zmluva - Opravy výmurovky K1 a K2
09.05.2018objednávkaS20180405AKS GROUP,S.R.O.14.314,80Kompletné čistenie odlučovača ropných látok
09.05.2018objednávkaS20180404AKS GROUP,S.R.O.15.364,01Vývoz odpadovej vody a čistenie nádrže ZSO
07.05.2018objednávka20182425BERNER ZOLTAN16.886,36Kontajner 1100 l papier
07.05.2018objednávka20182424BERNER ZOLTAN28.638,72Kontajner 1100 l komunál oblé veko
30.04.2018objednávka20182405BERNER ZOLTAN28.638,72 EUR s DPHKontajner 1100 l komunál oblé veko
25.04.2018Zmluva o dielo11-50-18T&B ecogroup s.r.o.63.024,33 EUR bez DPHVýmena výtlačného potrubia na odpadovú vodu
25.04.2018Rámcová zmluva19-10-18Pyroteam Group s.r.ov zmysle cenníka, ktorý tvorí prílohy 1-4 tejto zmluvyRámcová zmluva na zabezpečenie požiarnej ochrany objektov
25.04.2018Zmluva o poskytovaní služieb18-10-18Via Leonis, spol. s r.o.45.000,- EUR bez DPHZmluva o poskytovaní služieb v oblasti ochrany osobných údajov
19.04.2018objednávkaS20180341PRAKTIKPUMP, S.R.O.13.093,20 EUR s DPHServis čerpadiel
17.04.2018Zmluva o dielo10-50-18Siemens s.r.o.614.273,- EUR bez DPHOprava parnej turbíny, prevodovky, generátora
17.04.2018objednávka20182345WINTEC Slovakia s.r.o52.992,00 EUR s DPHECO folia stretch(LDPE) 750x24mikr hr.240mm,UV24me
16.04.2018objednávka20182337BERNER ZOLTAN16.886,36 EUR s DPHKontajner 1100 l plasty
10.04.2018objednávkaS20180293GGFS,S.R.O.17.971,20 EUR s DPHRozšírenie funkcionality zamestnaneckej karty
06.04.2018Kúpna zmluva15-10-18Profi Truck Business, s.r.o.186.000,- EUR bez DPHmini zberové vozidlá 3 ks
06.04.2018objednávkaS20180283AKS GROUP,S.R.O.46.901,94 EUR s DPHČistenie dažďovej kanalizácie
03.04.2018Zmluva o dielo8-50-18VERTICAL INDUSTRIAL a.s.244.425,46 EUR bez DPHKomínové teleso - oprava na základe záverov revíznej správy
03.04.2018Zmluva o dielo12-10-18UNISTAV spol. s r.o.229.973,07 EUR bez DPHvybudovanie umyvárne nákladných vozidiel
03.04.2018objednávkaI20180009SEDLACEK LUBOMIR ING.31.752,00 EUR s DPHÚprava spevnených plôch pre VKK
29.03.2018objednávkaI20180008SEDLACEK LUBOMIR ING.33.120,00 s DPHStavebné práce vybudovanie debnenia oporných stien
28.03.2018Zmluva o podnájme nehnuteľnosti7-50-18Vassal EKO, s.r.o.673,50 EUR bez DPH mesačne + 18 EUR bez DPH /tona dovezeného odpaduPrenájom voľnej plochy na spracovanie objemného odpadu počas jarnej odstávky ZSO za účelom dovážania obj. odpadov, ich materiálového zhodnotenia a manipulácie s objemným odpadom
28.03.2018Zmluva o podnájme nehnuteľnosti6-50-18Vassal EKO, s.r.o.511,- EUR bez DPH mesačne + 47 EUR bez DPH /tona dovezeného odpaduPrenájom voľnej plochy na spracovanie ZKO počas jarnej odstávky ZSO za účelom prevádzky lisovacieho a obaľovacieho zariadenia
28.03.2018Zmluva o spolupráci11-10-18FROST&MILLER s.r.o.30.000,- EUR bez DPH ročne rámecReklamná a propagačná činnosť
20.03.2018objednávkaS20180240ECOPARK S.R.O.23.520,00 s DPHVypracovanie dokumentácie EIA
19.03.2018objednávkaS20180221SAT s.r.o.14.575,68 s DPHPráce počas technologickej odstávky v ZSO
19.03.2018objednávka20182250 BERNER ZOLTAN28.638,72 s DPHKontajner 1100 l komunál oblé veko
19.03.2018objednávka20182249 BERNER ZOLTAN16.886,36 s DPHKontajner 1100 l plasty
14.03.2018objednávkaS20180206ECM ECO Monitoring,a.s.23.287,96 s DPHServisné diely a práce k jarnej odstávke
12.03.2018objednávka20182232 PLASTIMA Topoľčany s.r.o.28.080,00 s DPHZvon na sklo 1800l
12.03.2018objednávka20182231 PLASTIMA Topoľčany s.r.o.28.080,00 s DPHZvon na sklo 1800l
12.03.2018objednávka20182230 PLASTIMA Topoľčany s.r.o.28.080,00 s DPHZvon na sklo 1800l
12.03.2018objednávka20182229 PLASTIMA Topoľčany s.r.o.28.080,00 s DPHZvon na sklo 1800l
09.03.2018objednávkaS20180194MOTOR-CAR BANSKA BYSTRICA12.375,88 s DPHOprava vozidla Mercedes Axor
05.03.2018Kúpna zmluva4-50-18GS-TEC s.r.o.65.361,60 EUR bez DPHFiltračné hadice a oporné koše
05.03.2018Kúpna zmluva8-10-18Profi Truck Business, s.r.o.99.500,- EUR bez DPHZberové vozidlo na sklo
02.03.2018Kúpna zmluva7-10-18ASBIS SK spol. s r.o.1.170,35 EUR bez DPH/ksTablety s upraveným SW Android vrátane príslušenstva pre zberové vozidlá
01.03.2018Rámcová zmluva9-50-18Ropa Slovakia, s.r.o.fin. limit do 90.000,- EUR bez DPHČpavková voda 24-25%
01.03.2018Zmluva o odbere a zhodnocovaní odpadu9-10-18JV INTERSAD s.r.o.14,90 EUR bez DPH/tonaZmluva o odbere a zhodnocovaní biologicky rozložiteľného odpadu
23.02.2018objednávkaS20180142BENESTRA, S.R.O.19.881,38 s DPHDodávka licencie Microsoft na rok 2018
16.02.2018objednávka20182160 BERNER ZOLTAN28.638,72 s DPHKontajner 1100 l komunál oblé veko
16.02.2018objednávka20182159 BERNER ZOLTAN16.886,36 s DPHKontajner 1100 l papier
05.02.2018Zmluva o dielo3-50-18ACP AuComp, s.r.o.799.500,- EUR bez DPHVýmena a modernizácia AMS na Spaľovni
29.01.2018Zmluva o zbere, preprave, zhodnocovaní alebo zneškodňovaní odpadu2-50-18Vassal EKO, s.r.o.21,47 EUR bez DPH/tona19 01 12 popol a škvara
25.01.2018objednávka20182081 MEVA-SK S.R.O.ROZNAVA27.708,00 s DPHNádoba 240 l na sklo
25.01.2018objednávka20182080 BERNER ZOLTAN14.319,36 s DPHKontajner 1100 l komunál oblé veko
25.01.2018objednávka20182079 BERNER ZOLTAN14.319,36 s DPHKontajner 1100 l komunál oblé veko
24.01.2018Rámcová zmluva o poskytnutí licencií5-10-18BENESTRA, s.r.o.16.567,82 EUR bez DPH ročnelicencie k produktom Microsoft
22.01.2018objednávkaI20180002IDEAL - R s.r.o.12.819,60 s DPHStavebné úpravy - Administratávna budova
17.01.2018Kúpna zmluva1-50-18WINTEC Slovakia s.r.o.249.800,- EUR bez DPHNákup a dodanie baliaca linka na zlisovaný zmesový a komunálny odpad
10.01.2018objednávkaS20180009TERMOSTAV BRATISLAVA,S.R.O.86.400,00 s DPHOprava výmurovky membránových stien
09.01.2018objednávkaS20180007PRAKTIKPUMP, S.R.O.45.480,00 s DPHServis čerpadla GHM 2/11
08.01.2018objednávka20182015 BERNER ZOLTAN14.319,36 s DPHKontajner 1100 l komunál oblé veko
08.01.2018objednávka20182014 BERNER ZOLTAN16.886,36 s DPHKontajner 1100 l plasty
08.01.2018objednávka20182013 BERNER ZOLTAN16.886,36 s DPHKontajner 1100 l plasty
22.12.2017Zmluva o dielo22-50-17FEVAKO spol. s r.o.v zmysle čl. 4 zmluvypravidelné servisné výkony
20.12.2017objednávka20173235 MEVA-SK S.R.O.ROZNAVA33.771,36 EUR s DPHNádoba 240 l na komunál
20.12.2017objednávka20173146 MEVA-SK S.R.O.ROZNAVA29.618,40 EUR s DPHNádoba 120 l na komunál
20.12.2017Kúpna zmluva21-50-17Siemens 402.120,- EUR bez DPHnáhradné diely pre turbínu, prevodovku a generátor
14.12.2017objednávkaS20171191Techall Slovensko35.827,20 EUR s DPHUsmerňovacie zariadenie 24 v DC
13.12.2017Zmluva o vykonaní prác20-50-17FEVAKO spol. s r.o.v zmysle prílohy č.1dodávka lešenia a čistenie kotlov pieskovaním - rámcová zmluva
13.12.2017Kúpno-predajná zmluva77-10-17Lamitec spol. s r.o.v zmysle prílohy č. 1kancelárske potreby
13.12.2017Rámcová kúpna zmluva74-10-17Plastima Topoľčany s.r.o.468,- EUR bez DPH/kussklolaminátové kontajnery na separovaný zber skla
13.12.2017Zmluva o zabezpečení služieb72-10-17HM SR BA50.000,- EUR bez DPHreklamné a propagačné služby Silvester a Nový rok 2018
13.12.2017Servisná zmluva71-10-17AKS Group s.r.o.v zmysle prílohy č. 1čistiace a servisné práce na kanalizácii a súvisiacich zariadeniach v prevádzkach OLO a.s.
13.12.2017Rámcová zmluva69-10-17A.R.S. spol. s r.o.v zmysle prílohy č.1pneuservisné služby
13.12.2017Zmluva o kontrolnej činnosti23-50-17EnviroTeam Slovakia, s.r.o.v zmysle prílohy č.1kontrolná činnosť formou nestranného zistenia stavu veci prostredníctvom OTČ v Spaľovni odpadu
06.12.2017objednávka20173185 BERNER ZOLTAN14.319,36 EUR s DPHKontajner 1100 l komunál oblé veko
06.12.2017objednávkaS20171159MOTOR-CAR BRATISLAVA,S.R.O.12.882,05 EUR s DPHMechanické a karosárske práce PU - BL 799EU
01.12.2017objednávkaS20171138MONZAR SPOL.S.R.O.28.563,00 EUR s DPHOprava oceľovej konštr. a pl.haly triedenia skla
30.11.2017Zmluva o dodávke plynu19-50-17SPP, a.s.v zmysle prílohy č. 2Zmluva o dodávke plynu č. 9106373495
30.11.2017Zmluva o dodávke plynu68-10-17SPP, a.s.v zmysle prílohy č. 2Zmluva o dodávke plynu č.obch.partnera: 5101587024
30.11.2017objednávkaI20170030WINTEC Slovakia s.r.o31.800,00 EUR s DPHMobilný lisovací kontajner 10 m3
30.11.2017Zmluva o dodávke plynu67-10-17SPP, a.s.v zmysle prílohy č. 2Zmluva o dodávke plynu č. 9106373473
27.11.2017objednávka20173146 MEVA-SK S.R.O.ROZNAVA25.389,60 EUR s DPHNádoba 240 l na komunál
22.11.2017Rámcová zmluva o poskytovaní služieb18-50-17PRAKTIKPUMP s.r.o.v zmysle prílohy č.1Zmluva o vykonávaní servisných opráv čerpadiel
22.11.2017Zmluva o dielo 17-50-17PRODEX spol. s r.o.47.940,- EUR bez DPHDiagnostika - obhliadky oceľových konštrukcií v ZSO
22.11.2017Zmluva o poskytovaní služieb65-10-17LKW-SERVIS Valovič, s.r.o.25,- EUR bez DPH/hod. + cenníkzmluva o poskytovaní servisných služieb
16.11.2017objednávka20173104 BERNER ZOLTAN14.319,36 EUR s DPHKontajner 1100 l komunál oblé veko
15.11.2017objednávkaI20170029XL SERVICES S.R.O.35.761,20 EUR s DPHOplotenie pozemku v areáli PB
13.11.2017objednávkaS20171088VERTICAL INDUSTRIAL, A.S.14.796,05 EUR s DPHHavarijný stav-čistenie produktu z čistenia spalín
13.11.2017objednávkaS20171087GGFS,S.R.O.16.320,00 EUR s DPHIntegrácia bonifikačnej karty
08.11.2017objednávkaS20171076AKS GROUP,S.R.O.40.341,24 EUR s DPHČistenie dažďovej kanalizácie
08.11.2017objednávkaI20170028JASA, s.r.o.23.995,51 EUR s DPHModernizácia elektroinštalácie bufetu v ZSO
02.11.2017objednávka20173037 BERNER ZOLTAN28.638,72 EUR s DPHKontajner 1100 l komunál oblé veko
31.10.2017objednávka20173036 JRK WASTE MANAGEMENT S.R.O.48.960,00 EUR s DPHKompostér 1000L
30.10.2017objednávka20173035 JRK WASTE MANAGEMENT S.R.O.49.572,00 EUR s DPHKompostér 1000L
27.10.2017objednávkaS20171032AKS GROUP,S.R.O.22.874,59 EUR s DPHVysokotlakové čistenie kanalizácie
12.10.2017Zmluva o dielo57-10-17R+S Service, s.r.o.197.395,18 EUR bez DPHÚprava spevnených plôch a objektu dielne opravy kontajnerov
11.10.2017objednávkaS20170954VERTICAL INDUSTRIAL, A.S.33.987,48 EUR s DPHOprava, sanácia plechov na hornom okraji zásobníka
03.10.2017objednávkaS20170921VERTICAL INDUSTRIAL, A.S.12.335,32 EUR s DPHOprava starého technolog. otvoru v severnej stene
03.10.2017objednávka20172968 BERNER ZOLTAN14.319,36 EUR s DPHKontajner 1100 l komunál oblé veko
28.09.2017objednávkaS20170895FEVAKO, S.R.O.34.752,00 EUR s DPHOprava stropu komôr tkanivového filtra kotla K2
26.09.2017objednávkaS20170881ECM ECO Monitoring,a.s.21.798,23 EUR s DPHServisné diely a práce k jesennej odstávke
19.09.2017objednávka20172915 BERNER ZOLTAN28.638,72 EUR s DPHKontajner 1100 l komunál oblé veko
11.09.2017objednávkaI20170021VÚMZ SK, S.R.O.32.772,00 EUR s DPHPrípravné práce pre odovzdanie staveniska
08.09.2017objednávkaS20170825DELOITTE AUDIT S.R.O.18.000,00 EUR s DPHŠtatutárny audit 2017
07.09.2017Kúpna zmluva 50-10-17KATIS s.r.o.v zmysle prílohy č. 2kúpa a dodanie technického zariadenia na zhodnotenie biologicky rozložiteľného odpadu
07.09.2017Zmluva o dielo12-50-17Team, s.r.o.517.940,33 EUR bez DPHOdkanalizovanie spevnených plôch
07.09.2017Rámcová zmluva o poskytovaní služieb13-50-17TERMOSTAV Bratislava435.720,- EUR bez DPH/ 4 rokyopravy žiaruvzdorných výmuroviek kotlov K1 a K2 na Spaľovni
07.09.2017Zmuva o poskytovaní služieb14-50-17MAGNA ENERGIA a.s.6.900,56 EUR bez DPH mesačne na 3 rokyslužby energetického konzultanta
07.09.2017Zmluva o dielo15-50-17AuComp, s.r.o.84.628,- EUR bez DPHúprava vizualizácie potrubného systému CHÚV
07.09.2017Zmluva o dielo16-50-17SAT Systémy82.812,- EUR bez DPHúprava štatistického systému technologických vodomerov na Spaľovni
06.09.2017Kúpna zmluva 46-10-17Redox, s.r.o.v zmysle prílohy č. 2Nákup zberových vozidiel na zber odpadu a zber BRO
06.09.2017Kúpno-predajná zmluva45-10-17Redox, s.r.o.v zmysle prílohy č.1Nákup a dodanie troch vozidiel na prepravu VKK
06.09.2017objednávka20172863 SIEMENS s.r.o.35.400,00 EUR s DPHTransformátor SIEMENS GEAFOL 2200 kVA, 22000/420 V
05.09.2017objednávka20172857 I.B.L. Slovakia, s.r.o.28.359,60 EUR s DPHPersta posúvač TYP 700 JJ 42.2 DN150, PN160
04.09.2017objednávka20172850 JRK WASTE MANAGEMENT S.R.O.14.968,92 EUR s DPHKontajner 1100 l papier
04.09.2017objednávkaS20170812MONZAR SPOL.S.R.O.34.693,40 EUR s DPHOprava dažďovej kanalizácie - havária
23.08.2017objednávkaS20170777SICK,S.R.O.,O.Z.25.785,60 EUR s DPHVýmena prístrojom na meranie TZL
21.08.2017objednávkaS20170766SAT s.r.o.20.163,02 EUR s DPHPráce počas technologickej odstávky
28.07.2017Zmluva o poskytnutí služieb[38-10-17][k-38-10-17-D1][k-38-10-17-D2]K.G.V. Security, s.r.o.v zmysle prílohy č.1zmluva o poskytnutí strážnych služieb"
28.07.2017objednávka20172742 KATIS s.r.o.19.705,92 EUR s DPHKontajner 1100 l plasty
27.07.2017Zmluva o dielo39-10-17EnergyTech, s.r.o.131.860,- EUR bez DPHZmluva o dielo - vykonanie meraní a diagnostiky
26.07.2017Zmluva o dielo9-50-17Victorian Energy, a.s.63.113,- EUR bez DPHVýmena nového binárneho merania hladiny bubna v kotle K1 v závode Spaľovňa odpadu
26.07.2017Zmluva o dielo36-10-17Proteng s.r.o.142.179,60 EUR s DPHdodávka a montáž protipožiarnych zariadení na zvýšenie protipožiarnej bezpečnosti stavieb s použitím hasiacich modulov
25.07.2017Zmluva o dodaní a prevádzkovaní bonifikačného systému zamestnancov35-10-17GGFS s.r.o.36.880,- EUR bez DPHDodanie a prevádzkovanie bonifikačného systému
25.07.2017objednávka20172740 OMV SLOVENSKO, S.R.O.13.560,65 EUR s DPHNafta
19.07.2017Zmluva o zabezpečení služieb37-10-17HM SR BAv zmysle prílohy č.1Zmluva o zbere a preprave komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov za účelom ich zhodnotenia a zneškodnenia a o zbere a preprave vytriedených zložiek komunálnych odpadov , na ktoré sa uplatňuje rozšírená zodpovednosť výrobcov"
17.07.2017objednávka20172710 OMV SLOVENSKO, S.R.O.15.406,86 EUR s DPHNafta
13.07.2017objednávka20172697 ELKOPLAST Slovakia s.r.o.24.378,00 EUR s DPHNádoba BRKO 120 l
12.07.2017Rámcová zmluva o poskytovaní služieb[29-10-17]B2B RENT s.r.o.na dobu 4 rokov alebo do vyčerpania limitu 415.000,- EURRámcová zmluva o prenájme dopravných prostriedkov
10.07.2017objednávka20172691 PLASTIMA Topoľčany s.r.o.10.800,00 EUR s DPHMechanizmus otvárania veka kontajnera - kovový
10.07.2017objednávka20172689 OMV SLOVENSKO, S.R.O.12.252,41 EUR s DPHNafta
10.07.2017objednávka20172677 Metso Minerals a.s.17.562,00 EUR s DPHRoštnice 4612, 99.5 mm /banan/
07.07.2017objednávka20172676 MARTIN GmbH für Umwelt17.401,76 EUR s DPHRoststab bew.125 mit R.N4680L,07.200.4850Z2
03.07.2017Kúpno-predajná zmluva33-10-17PROFI TRUCK BUSINESS s.r.o.196.000,- EUR bez DPH za 2 ksNové zberové vozidlá na sklo 2 ks
19.06.2017objednávka20172628 OMV SLOVENSKO, S.R.O.12.187,88 EUR s DPHNafta
16.06.2017objednávkaS20170576IDO HUTNY PROJEKT,A.S.14.397,60 EUR s DPHMontáž tepelnej izolácie do sila popolčeka
12.06.2017objednávkaS20170541AKS GROUP,S.R.O.38.876,04 EUR s DPHČistenie dažďovej kanalizácie
12.06.2017objednávka20172567 OMV SLOVENSKO, S.R.O.13.787,08 EUR s DPHNafta
05.06.2017objednávka20172547 OMV SLOVENSKO, S.R.O.13.912,79 EUR s DPHNafta
05.06.2017Zmluva o poskytovaní služieb23-10-17Orange Slovensko,a.s.v zmysle dohodnutých paušálov a cenníka príloha 2HVPS
31.05.2017objednávkaI20170013PEMA VZT,S.R.O.18.051,12 EUR s DPHDodanie a inštalácia klimatizácie
31.05.2017objednávka20172539 JRK WASTE MANAGEMENT S.R.O.18.360,00 EUR s DPHKompostér 1000L
31.05.2017objednávka20172538 ELKOPLAST Slovakia s.r.o.25.043,04 EUR s DPHNádoba BRKO 240 l
29.05.2017Zmluva o dielo8-50-17JASA, s.r.o.152.415,- EUR bez DPHoptimalizácia energetických úspor
24.05.2017Zmuva o poskytovaní servisných služieb20-10-17IP Security Consulting s.r.o.4.250,- EUR mesačne bez DPH paušál plus v zmysle cenníkaservisné služby v oblasti IT a správy výpočtovej techniky
24.05.2017Poistná zmluva19-10-17PREMIUM Insurance Company Limited26.800,- EUR bez spoluúčastipoistná zmluva č. 1110000377 pre poistenie zodpovednosti za škodu
22.05.2017objednávka20172511 OMV SLOVENSKO, S.R.O.14.007,19 EUR s DPHNafta
16.05.2017objednávka20172477 OMV SLOVENSKO, S.R.O.14.184,14 EUR s DPHNafta
09.05.2017objednávka20172466 JRK WASTE MANAGEMENT S.R.O.11.826,00 EUR s DPHNádoba BRKO 120 l
09.05.2017objednávka20172465 OMV SLOVENSKO, S.R.O.13.178,95 EUR s DPHNafta
09.05.2017objednávka20172464 JRK WASTE MANAGEMENT S.R.O.22.140,00 EUR s DPHKompostér 600L
09.05.2017objednávkaS20170410VERTICAL INDUSTRIAL, A.S.35.659,78 EUR s DPHSanačné práce na severnej stene zásobníka odpadu
09.05.2017objednávkaS20170409VERTICAL INDUSTRIAL, A.S.25.039,39 EUR s DPHSanačné práce na južnej stene zásobníka odpadu
04.05.2017objednávka20172455 KATIS s.r.o.18.245,76 EUR s DPHKontajner 1100 l komunál oblé veko
04.05.2017objednávka20172454 ELKOPLAST Slovakia s.r.o.53.021,64 EUR s DPHNádoba BRKO 120 l
03.05.2017objednávkaS20170405PRODEX SPOL.S.R.O.29.388,00 EUR s DPHDiagnostické prehliadky oceľových konštrukcií
02.05.2017objednávka20172444 OMV SLOVENSKO, S.R.O.14.599,16 EUR s DPHNafta
27.04.2017Zmluva o poskytovaní služieb čistenia zberných nádob17-10-17SWM Group a.s.v zmysle dohodnutého cenníka v Prílohe č.1čistiace a dezinfekčné služby zberných nádob - 110 l, 120 l, 240 l a 1100l
27.04.2017Zmluva o dielo 14-10-17REDOX - ENEX s.r.o.13.500,- EUR bez DPHDodávka polopodzemných kontajnerov na ZKO a TO - Pilotný projekt I. doprava kontajnerov na miesto stavby a inštalácia kontajnerov
27.04.2017Zmluva o dielo 13-10-17REDOX - ENEX s.r.o.84.724,- EUR bez DPHDodávka polopodzemných kontajnerov na ZKO a TO - Pilotný projekt I. vypracovanie projektovej dokumentácie a dodávka kontajnerov
26.04.2017objednávka20172422 OMV SLOVENSKO, S.R.O.17.957,58 EUR s DPHNafta
25.04.2017Zmluva o dielo6-50-17VERTICAL INDUSTRIAL a.s.1.482.692,- EUR bez DPHoprava zásobníka odpadu
24.04.2017objednávka20172418 OMV SLOVENSKO, S.R.O.17.034,18 EUR s DPHNafta
21.04.2017objednávkaS20170353ECM ECO Monitoring,a.s.17.957,58 EUR s DPHServis počas technologickej odstávky
20.04.2017Zmluva o dielo 5-50-17IDEAL - R s.r.o.82.364,04 EUR bez DPHoprava havarijného stavu plochých striech
20.04.2017objednávka20172400 OMV SLOVENSKO, S.R.O.14.435,78 EUR s DPHNafta
12.04.2017objednávka20172387 OMV SLOVENSKO, S.R.O.16.277,88 EUR s DPHNafta
12.04.2017objednávkaS20170324SAT s.r.o.18.057,65 EUR s DPHPráce počas technologickej odstávky v ZSO
12.04.2017objednávka20172384 JRK WASTE MANAGEMENT S.R.O.12.960,00 EUR s DPHKompostér 400L
12.04.2017objednávkaS20170269UNISTAV,S.R.O.12.093,60 EUR s DPHOprava nájazdovej rampy
03.04.2017objednávka20172348 ELKOPLAST Slovakia s.r.o.53.021,64 EUR s DPHNádoby BRKO 120 l
31.03.2017objednávkaS20170283UNISTAV,S.R.O.23.015,40 EUR s DPHOprava kotviacich prvkov manipulačnej plochy
27.03.2017objednávka20172331 JRK WASTE MANAGEMENT S.R.O.36.134,40 EUR s DPHKompostér 1000L
22.03.2017Zmluva o dielo2-50-17PRAKTIKPUMP s.r.o.79.820,- EUR bez DPHdodávka kompletného čerpacieho agregátu vrátane elektro-pohonu, pružnej spojky a ventilu minimálneho obtoku
20.03.2017objednávka20172297 ELKOPLAST Slovakia s.r.o.27.978,60 EUR s DPHNádoba BRKO 120 l
20.03.2017Zmluva o dielo9-10-17TS contracting, s.r.o.36.173,17 EUR bez DPHAdministratívna budova, zmena účelu využitia a stavebné úpravy
17.03.2017Zmluva o účelovom úvere č. 1415/16/800966-10-17ČSOB a.s.6.656.000,-zmluva o účelovom úvere
15.03.2017Zmluva o dielo3-50-17IDO HUTNÝ PROJEKT a.s.69.337,- EUR bez DPHgenerálna oprava reťazového dopravníka do sila popolčeka
09.03.2017Zmluva o službách7-10-17LOKER, s.r.o.v zmysle cenníka pre skupinovú a individuálnu výukuZmluva o zabezpečení výuky cudzích jazykov
06.03.2017objednávka20172251 PLASTIMA Topoľčany s.r.o.25.500,00 EUR s DPHZvon na sklo 1800l
06.03.2017objednávka20172250 KATIS s.r.o.37.951,68 EUR s DPHKontajner 1100 l plasty
02.03.2017objednávkaS20170158TERMOSTAV BRATISLAVA,S.R.O.47.652,00 EUR s DPHVýmurovkové práce na K2
01.03.2017Zmluva o vykonaní prác1-50-17FEVAKO spol. s r.o.168.296,- EUR bez DPHdodávka lešenia a čistenie kotlov pieskovaním
28.02.2017objednávka20172215 MARTIN GmbH für Umwelt34.494,22 EUR s DPHMittelstückplatte,lang 3643, 07.400.2100
27.02.2017objednávka20172211 JRK WASTE MANAGEMENT S.R.O.91.596,00 EUR s DPHKompostér 1000L
27.02.2017objednávka20172207 PLASTIMA Topoľčany s.r.o.25.500,00 EUR s DPHZvon na sklo 1800l
21.02.2017Rámcová kúpna zmluva5-10-17JRK Waste Management s.r.o.63,60 - 132,60 EUR podľa objemunákup a dodanie kompostérov na zber BRKO
20.02.2017Zmluva o zhodnotení a zneškodnení odpadu4-10-17Vassal EKO, s.r.o.v zmysle cenníkazhodnocovanie odpadov - recyklačný dvor, maximálne 10.00O ton z a 12 mesiacov
09.02.2017objednávka20172149 KATIS s.r.o.25.704,00 EUR s DPHNádoba 240 l na plasty
09.02.2017objednávka20172148 KATIS s.r.o.22.008,00 EUR s DPHNádoba 120 l na komunál
09.02.2017objednávka20172147 KATIS s.r.o.37.951,68 EUR s DPHKontajner 1100 l papier
03.02.2017objednávka20172116 ELKOPLAST Slovakia s.r.o.46.872,00 EUR s DPHNádoba BRKO 240 l
03.02.2017objednávka20172115 ELKOPLAST Slovakia s.r.o.32.916,00 EUR s DPHNádoba BRKO 120 l
31.01.2017Rámcová kúpna zmluva3-10-17ELKOPLAST Slovakia, s.r.o.v zmysle prílohy č.1dodanie tovaru - jednotlivých druhov zberných nádob na zabezpečenie triedeného zberu BRKO
17.01.2017objednávkaS20170014C D P spol.s.r.o20.049,60 EUR s DPHlicencie Microsoft na rok 2017
30.12.2016Zmluva o združenej dodávke elektriny64-10-16Stredoslovenská energetika, a.s.40,95 EUR bez DPH/MWhDodávka elektriny na špecifikované odberné miesta
20.12.2016Zmluva o dielo63-10-16PROTENG s.r.o.116.626,40 EUR bez DPHDodávka a montáž Hasiacich modulov - požiarnych zariadení na ochranu stavebných a technologických objektov
20.12.2016Dodatok k zmluve o dodávke zemného plynuk 80-10-14 D2SPP, a.s.v zmysle platného Rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetvídodatok k zmluve o dodávke plynu pre rok 2017
20.12.2016Zmluva o vykonaní energetického auditu60-10-16EnergyTech, s.r.o.139.100,- EURenergetický audit v zmysle zákona č. 321/2014 Z.z. o energetickej efektívnosti
19.12.2016Zmluva o dodávke elektriny61-10-16ZSE Energia a.s.26,9339 EUR/MWhZmluva o dodávke elektriny
16.12.2016Zmluva o poskytovaní služieb 10-50-16SLOVNAFT, a.s.v zmysle dohody o cenách v prílohe č. 1 6,56-108,- EUR/tona podľa typuZmluva na čistenie odpadových vôd a na zneškodnenie tekutých odpadov.
09.12.2016Zmluva o zabezpečení reklamných a propagačných služieb56-10-16Hlavné Mesto SR Bratislava 50.000,- EURZmluva o reklamných a propagačných službách v súvislosti s podujatím Silvester 2016 a Nový rok 2017
09.12.2016objednávkaS20161065TEAM,S.R.O.24.640,37 EUR s DPHEliminácia škôd po havárii strechy
08.12.2016objednávkaS20161054AA PLUS SLOVAKIA, S.R.O.17.106,00 EUR s DPHPrekládka rozvodov elektrickej energie
07.12.2016Zmluva o dielo54-10-16ECO-BAU-GLOBAL s.r.o.v zmysle cenníka v prílohe č. 1Zmluva o vykonaní obnovovacích prác na VKK
06.12.2016objednávkaS20161042TOMON s.r.o.35.877,47 EUR s DPHZákladné udržiavacie práce na konštrukciách
01.12.2016objednávkaS20161025AA PLUS SLOVAKIA, S.R.O.33.768,00 EUR s DPHOprava spôsobených škôd interiéru- ZSO
30.11.2016Servisná zmluva49-10-16 a 49-10-16 bREDOX s.r.o.1.432.544,00servisné výkony pre 26 ks nadstavby uvedené v prílohách zmluvy
25.11.2016objednávka31409539UNISTAV,S.R.O.27.845,46Výmena dilatačného uzáveru v ZSO
25.11.2016Zmluva o dielo51-10-16REDOX - ENEX s.r.o.98.224,00dodávka a inštalácia polopodzemných kontajnerov na zmiešaný komunálny odpad a na triedený odpad - Pilotný projekt I.
18.11.2016objednávka36596086KATIS s.r.o.31.626,40Kontajner 1100 l papier
08.11.2016objednávka36596086KATIS s.r.o.30.409,60Kontajner 1100 l komunál oblé veko
02.11.2016kúpna zmluva52-10-16WINTEC Slovakia, s.r.o.28.800,- EUR s DPHnákup mobilného lisovacieho kontajnera
02.11.2016Kúpna zmluva45-10-16WINTEC Slovakia, s.r.o.60.744,00 EUR s DPHnákup veľkokapacitných kontajnerov
26.10.2016Zmluva o dielo43-10-16AA PLUS SLOVAKIA, s.r.o.198.783,- Zmluva o dielo na rozšírenie kapacity zberného dvora
25.10.2016objednávkaS20160912A.R.S.,S.R.O.10.215,88Pneuservisové práce 01.10. -- 15.10.2016
24.10.2016Kúpna zmluva40-10-16REDOX s.r.o.290.000,- Kúpna zmluva na malé zberové vozidlá na komunálny odpad 2 ks
19.10.2016Zmluva o dielo38-10-16TOMON s.r.o.36.232,20Zmluva o dielo "Administratívna budova, zmena účelu využitia a stavebné úpravy"
13.10.2016objednávka20163138 KATIS s.r.o.45.614,40Kontajner 1100 l komunál oblé veko
7.10.2016Zmluva o dielo 8-50-16Vertical Industrial, a.s.121.571,15zmluva o dielo č. 056-1/2016/Vert oprava zásobníka odpadu
6.10.2016Zmluva o vykonaní prác9-50-16AKS group s.r.o.85.111,10Montáž a demontáž lešenia vo vybraných vnútorných častiach kotla čistenie vybraných vnútorných povrchov kotlov pieskovaním - tryskovaním podľa špecifikácie
4.10.2016objednávkaS20160841ECM ECO Monitoring,a.s.19.355,73Servis počas jesennej odstávky
28.09.2016objednávka20163072 PLASTIMA Topoľčany s.r.o.25.500,00Zvon na sklo 1800l
22.09.2016objednávkaS20160803SAT s.r.o.20.648,88Práce vykonané počas odstávky - október 2016
21.09.2016objednávkaS20160793ELPIM, S.R.O.12.758,40Elektrický ohrev tkaninového filtra 20HTP13-výmena
08.09.2016objednávkaS20160752TERMOSTAV BRATISLAVA,S.R.O.47.815,20Výmena výmurovky v K1 a K2
30.08.2016Zmluva o odbere, preprave a zneškodnení alebo zhodnocovaní odpadu6-50-16Vassal EKO, s.r.o.21,50 EUR bez dph / 1 tona, zmluva na odber 18 000 tonZmluva o odbere, preprave a zneškodnení alebo zhodnocovaní odpadu 19 01 12 popol a škvara iné ako uvedené v 19 01 11
30.08.2016Nájomná zmluva 32-10-16Vassal EKO, s.r.o.47.877,60 EUR/mesiacZmluva o nájme plochy, triediacej linky a lisu na dobu určitú 1 mesiac
15.08.2016objednávkaI20160005ATELIER ATRIO,S.R.O.23.760,00Vypracovanie projektovej dokumentácie
12.08.2016objednávka20162929 PLASTIMA Topoľčany s.r.o.25.500,00Zvon na sklo 1800l
12.08.2016objednávkaS20160680ARMAT-HOLY JOZEF12.842,40Servis a opravy armatúr a poistných ventilov
03.08.2016objednávka20162888 KATIS s.r.o.36.491,52Kontajner 1100 l komunál oblé veko
03.08.2016objednávka20162887 KATIS s.r.o.54.737,28Kontajner 1100 l komunál oblé veko
26.07.2016objednávka20162866 KATIS s.r.o.36.491,52Kontajner 1100 l komunál oblé veko
26.07.2016objednávka20162865 KATIS s.r.o.54.737,28Kontajner 1100 l komunál oblé veko
18.07.2016objednávka20162830 PLASTIMA Topoľčany s.r.o.25.500,00Zvon na sklo 1800l
18.07.2016objednávka20162827 KATIS s.r.o.37.951,68Kontajner 1100 l papier
11.07.2016Zmluva o zabezpečení služieb28.10.2016GGFS, s.r.o.v zmysle sadzobníka odmien a poplatkovZmluva o zabezpečení služieb stravovania zamestnancov
06.07.2016objednávka20162797 KATIS s.r.o.19.705,92Kontajner 1100 l sklo
22.06.2016objednávka20162745 KATIS s.r.o.48.048,00Kontajner 1100 l papier
20.06.2016objednávka20162740 KATIS s.r.o.18.340,00Nádoba 120 l na komunál
08.06.2016objednávkaS20160537A.R.S.,S.R.O.10.386,84Pneuservisové práce
20.05.2016objednávka20162607 KATIS s.r.o.31.018,00Kontajner 1100 l komunál oblé veko
09.05.2016zmluva o dielo5-50-16SAT Systémy automatizačnej techniky, spol. s.r.o.72.507,00prípravné práce pre upgrade riadiaceho systému Phoenix
04.05.2016zmluva o dielo21-10-16LIBRA, spol. s r.o.11.616,00dodanie a inštalácia cestnej váhy
02.05.2016zmluva o dielo4-50-16MADAST, s.r.o.22.640,00zmluva o dielo na výmenu turbínového oleja v turbogenerátore
02.05.2016zmluva o dielo3-50-16ACP Aucomp, s.r.o.83.128,00zmluva o dielo na upgrade riadiaceho systému Mitsubishi v chemickej úpravni vody ZSO
29.04.2016objednávkaS20160375ECM ECO Monitoring,a.s.10.343,47Servis počas odstávky
28.04.2016objednávkaS20160324ELPIM, S.R.O.11.958,00Výmena tep.iz.a el.ohrev. filtra 20HTP12
25.04.2016objednávka20162492KATIS s.r.o.37.951,68Kontajner 1100 l plasty
22.04.2016objednávkaS20160357SAT s.r.o.18.219,60Odborné práce počas odstávky, snímače, klapky, ventily, CHUV,....podľa objednávky
21.04.2016objednávkaS20160352ECO-BAU-GLOBAL, S.R.O.11.576,40Odstránenie havárie na kanalizačnom potrubí
13.04.2016objednávkaS20160299PRO-ECO,S.R.O.21.512,90Odstr. hav. stavu stavebných konštrukcií-kotol K3
08.04.2016objednávka20162415KATIS s.r.o.23.172,00Nádoba 240 l na plasty
30.03.2016objednávkaS20160252Techall Slovensko23.910,00Dodávka a montáž nabíjačov TOWER 3x400VAC/220V DC-60A
17.03.2016objednávka20162318 KATIS s.r.o.37.221,60Kontajner 1100 l komunál oblé veko
16.03.2016zmluva o poskytovaní právnych služieb v oblasti personálneho zabezpečenia spoločnosti11-10-16Mgr. Tomáš Szabo19.800/rokpracovno-právna a personálna činnosť advokáta
10.03.2016zmluva o spolupráci a poskytovaní servisu IT13-10-16EMEL Bratislava, s.r.o.3000/mesiacposkytovanie servisu IT (36000 za rok)
03.03.2016objednávka20162242 MARTIN GmbH für Umwelt11.883,48Mittelstückplatte,lang 3643, 07.400.2100
01.03.2016objednávka20162225 MARTIN GmbH für Umwelt11.696,95Bogenplatte zur B.Schurre.225,100.8320,4435B+4467A
22.02.2016objednávkaS20160121ECO-BAU-GLOBAL, S.R.O.26.215,80Čistenie kanalizácie v areáli Spaľovne
18.02.2016objednávkaS20160111ECO-BAU-GLOBAL, S.R.O.15.073,37Oprava vonkajšej kanalizácie - areál OLO Spaľovňa
18.02.2016objednávkaS20160112ECO-BAU-GLOBAL, S.R.O.23.778,18Oprava odvodňovacích žľabou - areál OLO spaľovňa
12.02.2016Zmluva o dielo1-50-16Siemens s.r.o.395.000modernizácia AMS spaľovne
05.02.2016Kúpna zmluva4-10-16Ministerstvo hospodárstva SR15.535kúpa pozemkov v katastrálnom území BA Ružinov
08.01.2016objednávka20162008 KATIS s.r.o.22.824Nádoba 240 l na komunál
30.12.2015objednávkaS20150943ECO-BAU-GLOBAL, S.R.O.192.867,32asfaltovanie parkoviska
21.12.2015Zmluva o zabezpečení reklamných a propagačných služieb 65-10-15Hlavné mesto SR Bratislava50.000reklamné a propagačné služby v suvislosti s podujatím Silvester 2015 a Nový rok 2016 a náklady na prevádzku verejnej umelej ľadovej plochy
17.12.2015objednávka20153625 KATIS s.r.o.18.975,84Kontajner 1100 l papier
16.12.2015objednávkaS20150919C D P spol.s.r.o20.418,72Predlženie Microsoft licencií na rok 2016
15.12.2015Zmluva o reklame 66-10-15ROKO, a.s.10.000zabezpečenie reklamy na charitatívnom podujatí "nebuďte na Vianoce sami""
07.12.2015Zmluva o združenej dodávke plynu62-10-15Vemex Energo s.r.o 93.000/ rokdodávka plynu - odberné miesto Stará Ivánska cesta 2 a Vlčie hrdlo 72
7.12.2015Zmluva o združenej dodávke plynu62-10-15Vemex Energo s.r.o 93.000/rokdodávka plynu - odberné miesto Stará Ivánska cesta 2 a Vlčie hrdlo 72
18.11.2015objednávka20153460KATIS s.r.o.48.048Kontajner 1100 l plasty
16.11.2015objednávka20153461KATIS s.r.o.15.813,20Kontajner 1100 l papier
13.11.2015objednávkaS20150830HORVATEX11.943Dodávka a montáž termovízneho kamer. systému
11.11.2015objednávka20153442KATIS s.r.o.19.152,20Kontajner 1100 l komunál oblé veko
11.11.2015objednávka20153441PLASTIMA Topoľčany s.r.o.45.900Zvon na sklo 1800l
6.11.2015Zmluva o poskytovaní personálneho poradenstva59-10-15Inside HCS s.r.o.podľa potreby cca 1.700/mesiacposkytovanie personálnych služieb a personálneho poradenstva
15.10.2015kúpna zmluva54-10-15WINCORP AGRIi, spol. s r.o.21.230štepokovač LINDDANA TP160 mobile
15.10.2015objednávka20153333KATIS s.r.o.32.843Kontajner 1100 l plasty, papier
15.10.2015objednávkaS20150761HYDRAULIKA Petráš s.r.o.14.115Generálna oprava HPD-S-5000
13.10.2015objednávkaS20150757FEVAKO, S.R.O.30.534Výstavba lešenia a pieskovanie kotla K2
13.10.2015objednávkaS20150756FEVAKO, S.R.O.43.967Výstavba lešenia a pieskovanie kotla K1
13.10.2015objednávka20153306PLASTIMA Topoľčany s.r.o.15.300Zvon na sklo 1800l
12.10.2015Dodatok č. 1/2015 k zmluve o dodávke plynuk 80-10-14 D1SPP, a.s.cca 26.000 dodávka plynu - odberné miesto Ivánska cesta 22
1.10.2015Zmluva o poskytovaní služieb61-10-15WORK SERVICE OUTSOURCING SLOVAKIA, s.r.o.podľa potreby cca 30.000 personálny outsourcing
30.09.2015objednávka20153251PLASTIMA Topoľčany s.r.o.15.300Zvon na sklo 1800l
28.09.2015zmluva o dielo52-10-15MTG TRANSPORT s.r.o.79.564odstránenie stavieb z bývalého areálu Záhradníctva
25.09.2015zmluva o dielo51-10-15STAVOKOV, spol. s r.o.34.541rekonštrukcia haly na triedenie papiera a PET fliaš
18.09.2015zmluva o dielo31-50-15STAVOKOV, spol. s r.o.26.000výmena 2 ks poklopov montážnych otvorov
17.09.2015zmluva o dielo53-10-15Bluetech s.r.o.20.000oceľová konštrukcia + opláštenie kabiny ručného triedenia
17.09.2015zmluva o dielo30-50-15NES Nová Dubnica s.r.o.13.828výmena časti výbavy frekvenčných meničov primárneho a sekundárneho spaľovacieho vzduchu
14.09.2015zmluva o dielo28-50-15Siemens s.r.o.28.030výmena časti výbavy 400 V rozvádzačov 00BFE, 00BFF, 00BFG
14.09.2015zmluva o dielo29-50-15VERTICAL INDUSTRIAL a.s.139.263oprava komína 120/2,39 m- III. časť - statické zosilnenie drieku komína
14.09.2015zmluva o dielo32-50-15Malmont stavebné výškové práce s.r.o.15.742oprava časti strechy na budove kotolne
14.09.2015zmluva o dielo33-50-15TOMON, s.r.o.14.975panelová cesta k OLEOPASS-u dažďovej kanalizácie
10.09.2015objednávka20153144KATIS s.r.o.15.813,20Kontajner 1100 l papier, komunál
04.09.2015Zmluva o dielo27-50-15STAVOKOV, spol. s r.o.10.460zásobník odpadu - výmena poklopu č.3
31.08.2015Kúpna zmluva a zmluva o dielo 47-10-15AUTOPOLIS, s.r.o.14.990motorové vozidlo značky Hyundai i30
28.08.2015objednávkaS20150616SAT s.r.o.22.592,30MaR - Revízne, kontrolné a nastavovacie práce
22.08.2015Zmluva o dielo a poskytovaní servisných služieb 49-10-15R ALTRA spol. s r.o.25.913CRM - komplexný nástroj pre riadenie vzťahov so zákazníkmi
21.08.2015objednávkaS20150526EKOL spol. s r.o.25.243,20Revízia vnútorných častí turbíny
21.08.2015Zmluva o dielo26-50-15FEVAKO s.r.o.23.236oprava 8 ks vrchných poklopov tkanivových filtrov v OLO a.s., závod Spaľovňa odpadu
21.08.2015Rámcová zmluva24-50-15TOMON, s.r.o.67.487oprava vnútorných komunikácií v OLO a.s., závod Spaľovňa odpadu
05.08.2015objednávka20153035VULCASCOT HandelsgmbH & Co.KG32.076Norit GL 50, prášk. aktívne uhlie
15.07.2015Rámcová zmluva22-50-15VULCASCOT Getränkeindustriebedarf HandelsgmbH. & Co. KGcca 25.000 podľa potrebyuhlie Norid GL 50
08.07.2015objednávka20152899PLASTIMA Topoľčany s.r.o.15.300Zvon na sklo 1800 l
16.06.2015Rámcová zmluva20-50-15ROPA Slovakia, s.r.o.cca 80.000/rokdodávka chemikálií – Amoniaková voda tech. 25 %
05.06.2015Rámcová zmluva19-50-15Murat s.r.o.podľa potreby cca 10.000/rokkáblový materiál a príslušenstvo, elektroinštalačný materiál, prístroje, svietidlá a svetelné zdroje a pod.
29.04.2015zmluva o dielo17-50-15ACP AuComp, s.r.o.31.498rekonštrukcia – protipožiarné zatesnenie prestupov káblov – II- etapa v závode Spaľovňa
23.04.2015zmluva o dielo18-50-15Bavex K2.sk, s.r.o.99.990oprava komína 120/2,39 m
22.04.2015objednávkaI20150001D.D.INOX,S.R.O.16.665Vybudovanie prístrešku pred AB OLO a.s., Spaľovňa
20.04.2015zmluva o dielo16-50-15DriveTech, s.r.o.19.500 generálna oprava prevodovky ventilátora vzduchom chladeného kondenzátora
16.04.2015zmluva o dielo15-50-15FEVAKO, s.r.o.51.800oprava teflónového povrchu absorbérov
14.04.2015zmluva o dielo13-50-15IDO EET – Levické strojárne, s.r.o.108.640generálna oprava korčekového dopravníka
13.04.2015zmluva o dielo11-50-15NES Nová dubnica s.r.o.13.828/kotolElektro - Výmena časti výbavy frekvenčných meničov primárneho a sekundárneho spaľovacieho vzduchu
08.04.2015dohoda o pristúpení k rámcovej dohode o poskytnutí audítorských služieb16-10-15Deloitte Audit s.r.o.15.000/ rokaudit ročnej účtovnej závierky zostavenej a overenie výročnej správy
25.03.2015zmluva o dielo12-50-15WEHRLE-WERK AG395.000/ kotolRekonštrukcia stien kotla v spaľovacej komore MK2 a MK1
12.03.2015zmluva o predaji a kúpe výpenných výrobkov14-50-15VÁPENKA VITOŠOV s.r.o.cca 110.000 / rokdodávka mletého vápna
06.03.2015zmluva o dielo10-50-15DriveTech, s.r.o.21.000výmena vysokootáčkovej zubovej spojky turbogenerátora
04.03.2015zmluva o kontrolnej činnosti6-50-15EnviroTeam Slovakia, s.r.o.cca 15.000/rokzabezpečenie diskontinuálneho oprávneného merania emisií vybraných ZL a periodických kontrol AMS v Spaľovni
25.02.201525.02.201520152293MARTIN GmbH für Umwelt27.911Dodávka roštníc
27.02.2015rámcová zmluva7-50-15Brentag Slovakia s.r.o.cca 15.000/rokdodávka chemikálií – Kyselina soľná tech. 30/33 %
27.02.2015rámcová zmluva8-50-15Brentag Slovakia s.r.o.cca 15.000/rokdodávka chemikálií –Hydroxid sodný tech. tekutý min. 47,5 %
27.02.2015rámcová zmluva9-50-15Brentag Slovakia s.r.o.cca 90.000/rokdodávka chemikálií – Amoniaková voda tech. 25 %
27.02.2015zmluva o poskytovaní verejných služieb15-10-15BENESTRA, s.r.o.14 766,00 poskytovanie verejných komunikačných služieb
27.02.2015rámcová zmluva o poskytovaní servisných služieb12-10-15REDOX SERVICES, s.r.o.cca 40.000/rokservis a opravy komunálnych nadstavieb Faun a Zoeller
23.02.2015zmluva o dielo5-50-15FEVAKO s.r.o.cca 350.000/ rokservisné výkony na technologických zariadeniach Spaľovne odpadu
23.02.2015kúpna zmluva o dodávke tovaru5-10-15C D P spol. s r.o.17.016/rokdodávka licencie softvéru
18.02.2015objednávka20152249MOUDER S.R.O.10.065ND Husmann drvička, kladivo drv. s navar. plátkami
19.02.2015rámcová zmluva o zabezpečení poskytovania stravovania pre zamestnancov klienta10-10-15DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.cca 350.000/ rokzabezpečenie stravovania prostredníctvom stravných lístkov
31.12.2014rámcová kúpna zmluva91-10-14Plastima Topoľčany s.r.o.podľa potreby cca 60.000/ roksklolaminátové zberné nádoby /zvony/ s objemom 1.800 l na separovaný zber skla
31.12.2014rámcová kúpna zmluva90-10-14KATIS s.r.o.podľa potreby cca 240.000/rokdodávka zberných nádob 120l, 240l a 110l na zber komunálneho odpadu
30.12.2014rámcová zmluva88-10-14A.R.S. s.r.o.podľa potreby cca 60.000/ rokdodávka pneumatík, pneuservisové služby
22.12.2014poistná zmluva[2-10-15]AIG Europe Limited228.716poistenie majetku, lomu strojov a prerušenia prevádzky
22.12.2014zmluva na čistenie odpadových vôd a na zneškodňovanie kvapalných odpadov2-50-15Slovnaft, a.s.podľa potreby cca 35.000 /rokČistenie odpadových vôd a zneškodnenie kvapalných odpadov
22.12.2014zmluva o dielo89-10-14ŠIRILA, a.s., Spišská Nová Ves208.994rekonštrukcia sociálnych a kancelárskych priestorov prevádzkovej budovy Dotrieďovacieho závodu OLO a.s.
30.10.2014zmluva o nájme veci 92-10-14Bardusch Bértextília Kft.podľa potreby cca 30.500/rok prenájom pracovného oblečenia vrátane servisnej služby čistenia, údržby, opravy a výmeny.
29.10.2014zmluva o dielo 37-50-14SAT Systémy automatizačnej techniky, spol. s.r.o.22.980prenos meraní elektrickej energie na OKTE
29.10.2014zmluva o dodávke plynu80-10-14SPP, a.s.podľa potrebydodaj plynu pre odberné miesto Ivanská cesta 22
27.10.2014zmluva o poskytovaní audítorských služ´žieb77-10-14aAudit, s.r.o.15.000audit účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2014 a overenie výročnej správy za rok 2014
20.10.2014rámcová kúpna zmluva76-10-14DUAL BP, s.r.o.podľa potreby osobné ochranné pracovné prostriedky
26.09.2014kúpna zmluva a zmluva o dielo - poskytovaní servisných služieb72-10-14AUTOPOLIS, s.r.o.18.842motorové vozidlo značky Hyundai i40
16.09.2014zmluva o dielo o dodávke stavebných prác70-10-14ŠIRILA, a.s., Spišská Nová Ves78.998oprava fasády administratívnej budovy OLO a.s.
16.09.2014zmluva o dielo35-50-14ECO-BAU-GLOBAL s.r.o.198.024oprava kanalizačného potrubia dažďových vôd
16.09.2014zmluva o dielo34-50-14ACP AuComp, s.r.o.49.592oprava- protipožiarne pretesnenie prestupov káblov
20.08.2014zmluva o vystavení platobnej karty68-10-14OMW Slovensko, s.r.o.cca 30.000/rokvystavenie platobných kariet OMW pre služobné motorové vozidlá spoločnosti
19.08.2014zmluva o dielo29-50-14STAVOKOV, spol. s.r.o.195.000Kotolňa - oprava násypiek odpadu
19.08.2014zmluva o dielo28-50-14STAVOKOV, spol. s.r.o.195.000Odškvarovňa - zadná stena a oplechovanie zásobníka škvary
15.08.2014zmluva o dielo32-50-14Malmont stavebné výškové práce s.r.o.18.250oprava strechy rozvodne 400 V
15.08.2014zmluva o dielo31-50-14Malmont stavebné výškové práce s.r.o.25.600oprava strechy výsypných brán
13.08.2014rámcová zmluva30-50-14DLOUHÝ I.T.A., s.r.o.cca 76.000 eur v roku 2014 a v ďalšom období do cca 30.000 EUR/ročnerevízie a servisná činnosť na armatúrach
12.08.2014objednávkaS20140608MNICH, s.r.o.12.149Náter striech - areál Ivanska cesta 22
07.08.2014zmluva o dielo27-50-14SAT Systémy automatizačnej techniky, spol. s.r.o.169.837riešenie technológie čerpania požiarnej vody pre existujúce monitory v zásobníku odpadu vrátane doplnenia díselgenerátora a automatického záskoku
07.08.2014zmluva o dielo26-50-14SAT Systémy automatizačnej techniky, spol. s.r.o.79.896elektro-doplnenie softštartérov na čerpadlá CHÚV a prečerpávacej stanice odpadových vôd a rekonštrukcia rozvádzača BHHO
07.08.2014zmluva o dielo25-50-14SAT Systémy automatizačnej techniky, spol. s.r.o.149.980rekonštrukcia riadiaceho systému turbogenerátora pre riadiace turbíny, látora otáčok a monitorovacie systému
05.08.2014zmluva o dielo24-50-14INTERKONTAKT, s.r.o.24.250oprava kompresora, oprava kompresorového stupňa výmenným spôsobom vrátane výmeny kompletnej stykačovej dosky
05.08.2014zmluva o dielo22-50-14ECO-BAU-GLOBAL s.r.o.35.722výmena častí kanalizačného potrubia na prepravu technologických odpadových vôd do prečerpávacej stanice odpadových vôd
05.08.2014zmluva o dielo21-50-14IDO EET - Levické strojárne, spol. s.r.o.97.800demontážne a montážne práce dvoch šikmých redlerových dopravníkov
05.08.2014zmluva o dielo20-50-14Vertical Industrial a.s.96.028oprava absorbéra K1 a absorbéra K2
04.08.2014objednávka20143008MARTIN GmbH für Umwelt36.416Dodávka roštníc
31.07.2014zmluva o dielo64-10-14PROELING spol. s.r.o.22.321zhotovenie stavby "Predvádzkový objekt OLO a.s."
30.07.2014kúpna zmluva a zmluva o dielo63-10-14AUTOPOLIS, s.r.o.18.265predaj motorového vozidla Hyundai i 40
25.07.2014zmluva o dielo19-50-14Hydraulika Petráš s.r.o.14.115oprava 1 ks drapáku HPD-S-5000
21.07.2014zmluva o dielo23-50-14Malmont stavebné výškové práce s.r.o.16.725vyčistenie a protikorózna ochrana vnútorného povrchu požiarnej nádrže v chemickej úprave vody
17.07.2014objednávka20142906MARTIN GmbH für Umwelt13.843Dodávka roštníc
15.07.2014zmluva o dielo18-50-14ELPIM, spol. s.r.o.21.784oprava sprievodných ohrevov tkanivových filtrov
09.07.2014zmluva o združenej dodávke elektriny59-10-14ZSE Energia, a.s.podľa potrebydodaj elektriny do odberných miest
09.07.2014objednávka20142881Metso Minerals a.s.13.720Dodávka roštníc
09.07.2014zmluva o dielo58-10-14T-Klima s.r.o.21.950dodávka a montáž klimatizačných zariadení
26.06.2014objednávkaS20140457SIRILA, a.s.11.357Oprava kancelárskych priestorov, podláh a vymaľovanie v AB Ivanská cesta22
29.05.2014rámcová zmluva17-50-14Ing. Jozef Holý - ARMATpodľa potrebyprofylaktické kontroly, servis, opravy prípadne výmeny uzatváracích armatúr, regulačných armatúr a poistných ventilov
05.05.2014zmluva o dielo14-50-14SAMPLE Bratislava, s.r.o.25.092výmena pieskových náplní v troch pieskových filtroch chemickej úpravy vody v závode Spaľovňa odpadu
24.04.2014zmluva o dielo38-50-14Ecotex, s.r.o.43.710oprava tkaninového filtra , výmena filtračných rukávov a košov v tkaninovom filtri v závode Spaľovňa odpadu
22.04.2014zmluva o dielo11-50-14TECHALL Slovensko, spol. s r.o. 29.998dodávka paralelného striedača
17.04.2014rámcová zmluva8-50-14FEVAKO s.r.o.cca 150.000/rokstavba trubkového kovového lešenia vo vybraných vnútorných častiach kotlov a čistenie vybraných vnútorných povrchov kotlov pieskovaním – otryskávaním
14.04.2014rámcová zmluva9-50-14TERMOSTAV Bratislava, s.r.o.cca 100.000/rokdodávka a montáž diel / prác pri opravách žiaruvzdorných výmuroviek v kotloch K 1 a K 2 v Závode Spaľovňa odpadu
14.04.2014objednávkaI20140011SIRILA, a.s.15.011Stavebné úpravy v prevádzkovej budove Stará Ivanská cesta2
11.04.2014zmluva o dielo10-50-14VERTICAL INDUSTRIAL a.s.max. 243.156oprava zásobníka odpadu v 2 etapách
09.04.2014zmluva o poskytovaní prepravných služieb7-50-14MJM TRANS, s.r.o.cca 180.000/rokpreprava odpadu 19 01 12 – Popol a škvara zo Závodu Spaľovňa odpadu
09.04.2014rámcová zmluva6-50-14EBA, s.r.o.119/tzhodnocovanie a zneškodňovanie odpadu 190107 - tuhý odpad z čistenia plynov vrátane dopravy cisternovým vozidlom
09.04.2014zmluva o distribúcii elektriny a prístupe do distribičnej sústavy39-10-14ALFA FACILITY MANAGEMENT s.r.o.cca 20.000/rokdistribúcia elektriny v areáli OLO a.s. – Ivanská cesta 22
08.04.2014zmluva o dielo16-50-14K-KONTROL, spol. s.r.o.14.994dodávka a montáž zásobovacej nádrže HCI s objemom 11,2m³
08.04.2014kúpna zmluva12-50-14DriveTech, s.r.o.19.845dodávka zubkovej spojky
01.04.2014zmluva na dodávky výrobkov z minerálnych olejov41-10-14OMW Slovensko, s.r.o.podľa potrebydodaj produktov z minerálnych olejov
01.04.2014objednávkaI20140007C D P spol.s.r.o19.727HW a SW pre Protank Dynamics
31.03.2014zmluva o zhodnotení a zneškodnení inertného odpadu36-10-14A- Z STAV s.r.o.cca 60.000/rokzhodnotenie a zneškodnení inertného odpadu
31.03.2014zmluva o poskytovaní služieb v OH4-50-14A.S.A. SLOVENSKO spol s.r.o.119/tzhodnocovanie a zneškodňovanie odpadu 190107 - tuhý odpad z čistenia plynov vrátane dopravy cisternovým vozidlom
31.03.2014objednávkaS20140208ECM ECO Monitoring,a.s.16.004Hĺbkový ročný servis AMS
28.03.2014zmluva o dodávke elektriny37-10-14ZSE Energie, a.s.cca 35.000/rokdodávka elektriny v areáli OLO a.s. – Ivanská cesta 22
28.03.2014zmluva o dielo a poskytovaní servisných služieb30-10-14R ALTRA, spol. s.r.o.3.618.000 Kčanalýza, dodávka a implementácia SW produktu PROTANK DYNAMICS - Zber odpadu
27.03.2014zmluva o dielo29-10-14ŠIRILA, a.s.101.639stavebné práce prevádzkovej budovy OLO a.s., Ivanská cesta 22
25.03.2014rámcová zmluva o dodávke tovaru32-10-14AK technik, s.r.o.cca 50.000/rokdodaj náhradných dielov na motorové vozidlá
25.03.2014rámcová zmluva o poskytovaní servisných služieb31-10-14Motor-Car Bratislava, spol. s.r.o.cca 100.00 /rokzabezpečenie servisu a opráv na motorových vozidlách
25.03.2014kúpna zmluva28-10-14Ing. Peter Benko - INECS52.800dodávka strojného zariadenia - závitkového lisu dánskeho výrobcu RUNI A/S SK 370 určeného na lisovanie expandovaného polystyrénu - EPS
25.03.2014rámcová zmluva3-50-14KSB ČERPADLÁ A ARMATÚRY, s.r.occa 80.000/rokdodanie tovaru (náhradné diely čerpadiel, motorov, ventilátorov, armatúr), vykonanie základnej profylaktickej činnosti na zariadeniach, záručný a pozáručný servis, vykonanie GO v prospech objednávateľa na čerpadlá, motory vrátane dodania náhradných dielov
24.03.2014objednávkaS20140186KSB Čerpadlá a armatúry19.259generálna oprava napájacieho čerpadla č.11
21.02.2014leasingová zmluva9-10-14ČSOB Leasing, a.s.137.700nákladné vozidlo Mercedes Benz Axor R 1829L 4x2 s nadstavbou FAUN
21.02.2014leasingová zmluva8-10-14ČSOB Leasing, a.s.137.700nákladné vozidlo Mercedes Benz Axor R 1829L 4x2 s nadstavbou FAUN
21.02.2014zmluva o poskytovaní služieb autobusovej dopravy osôb5-10-14Gtravel s.r.o.52.800dodávka strojného zariadenia - závitkového lisu dánskeho výrobcu RUNI A/S SK 370 určeného na lisovanie expandovaného polystyrénu - EPS
21.02.2014zmluva o podmienkach výkonu dobrovoľníckej činnosti20-10-14Domov sv. Jána z Boha3,50/hod.výkon dobrovoľníckej činnosti (triedenie odpadu a stým súvisiace činnosti pred jeho následným zhodnotením; odstraňovanie znečistenia v intraviláne a bezprostrednom extraviláne závodu spôsobené jeho činnosťou, resp. poveternostnými vplyvmi)
21.02.2014leasingová zmluva19-10-14ČSOB Leasing, a.s.137.700nákladné vozidlo Mercedes Benz Axor R 1829L 4x2 s nadstavbou FAUN
21.02.2014leasingová zmluva18-10-14ČSOB Leasing, a.s.137.700nákladné vozidlo Mercedes Benz Axor R 1829L 4x2 s nadstavbou FAUN
21.02.2014leasingová zmluva17-10-14ČSOB Leasing, a.s.137.700nákladné vozidlo Mercedes Benz Axor R 1829L 4x2 s nadstavbou FAUN
21.02.2014leasingová zmluva16-10-14ČSOB Leasing, a.s.137.700nákladné vozidlo Mercedes Benz Axor R 1829L 4x2 s nadstavbou FAUN
21.02.2014leasingová zmluva15-10-14ČSOB Leasing, a.s.137.700nákladné vozidlo Mercedes Benz Axor R 1829L 4x2 s nadstavbou FAUN
21.02.2014leasingová zmluva14-10-14ČSOB Leasing, a.s.137.700nákladné vozidlo Mercedes Benz Axor R 1829L 4x2 s nadstavbou FAUN
21.02.2014leasingová zmluva13-10-14ČSOB Leasing, a.s.137.700nákladné vozidlo Mercedes Benz Axor R 1829L 4x2 s nadstavbou FAUN
21.02.2014leasingová zmluva12-10-14ČSOB Leasing, a.s.137.700nákladné vozidlo Mercedes Benz Axor R 1829L 4x2 s nadstavbou FAUN
21.02.2014leasingová zmluva11-10-14ČSOB Leasing, a.s.137.700nákladné vozidlo Mercedes Benz Axor R 1829L 4x2 s nadstavbou FAUN
21.02.2014leasingová zmluva10-10-14ČSOB Leasing, a.s.137.700nákladné vozidlo Mercedes Benz Axor R 1829L 4x2 s nadstavbou FAUN
14.02.2014objednávka20142218Metso Minerals a.s.24.830roštnice
30.01.2014zmluva o dielo3-10-14ŠIRILA, a.s.220.068stavebné práce prevádzkovej budovy OLO a.s., Stará Ivanská cesta 2
14.01.2014objednávka20142051MARTIN GmbH fur Umwelt25.828dodávka roštníc
02.01.2014objednávkaI20140001Ľubomír Pazič - MEPO14.974vybudovanie požiarneho vodovodu v areáli DZ
17.12.2013objednávkaI20130024ZRUB ORAVA s.r.o.13.612,30pokládka panelov pri DZ
17.12.2013zmluva o dielo24-50-13SAT Systémy automatizačnej techniky, spol. s.r.o.32.999,00dodávka a montáž frekvenčných meničov do CHÚV
06.12.2013objednávkaI20130023ZRUB ORAVA s.r.o.13.517,15stavebné práce - príjem plastov DZ
08.11.2013objednávkaS20130834Hydraulika Petráš s.r.o.13.287,00oprava a rekonštrukcia drapáku HPD-S-5000
24.10.2013objednávkaS20130796MNÍCH s.r.o.12.927,77opravy priestorov v admin. budove Spaľovne
17.10.2013kúpna zmluva33-10-13REDOX, s.r.o.72.510,00kĺbový kolesový nakladač - čelný nakladač ATLAS AR 75 T
08.10.2013objednávkaS20130755Motor_Car Bratislava, spol. s.r.o.38.587,68výmena kabíny vozidla po havárii
25.09.2013zmluva o dielo21-50-13Malmont stavebné výškové práce s.r.o.65.685,00vysokotlakové umytie a náter obvodového plášťa v závode Spaľovňa odpadu
03.09.2013zmluva o dielo18-50-13Ecotex, s.r.o.43.710,01oprava tkanivového filtra č.1 a výmena filtračných rukávov v závode Spaľovňa odpadu, Vlčie hrdlo
02.09.2013objednávkaS20130630Hydraulika Petráš s.r.o.13.287,00generálna oprava drapáka HPD-S-500
02.09.2013zmluva o dielo28-10-13Bluetech s.r.o.192.000,00príjmový stôl Gassner, predĺženie dopravníka LR 1400 o 7 m, montáž a zaškolenie, doprava, úprava elektroinštalácie a programu, úprava haly a prístrešku
02.09.2013zmluva o dielo17-50-13Malmont stavebné výškové práce s.r.o.90.886,00oprava plochej, obrátenej pochôdznej strechy a oprava objektu Odškvarovňa v závode Spaľovňa odpadu
28.8.2013objednávkaS20130656MNÍCH s.r.o.15.982,10prekládka panelov
30.07.2013kúpna zmluva13-50-13STARLIFT, s.r.o.44.121,00kúpa vysokozdvižného dieselového vozíka DOOSAN D50C-5 v počte 1 ks
29.07.2013zmluva o vykonaní auditu závodu25-10-13M. C. TRITON Slovakia, spol. s.r.o.26.890,00audit závodu Odvoz a likvidácia odpadu
27.07.2013zmluva o dielo12-50-13ELPIM, spol. s.r.o.44.867,00oprava sprievodných ohrevov tkaninových filtrov
25.07.2013objednávkaI20130016HYCA, s.r.o.14.950,00dodávka a montáž sklápacej nadstvaby S3 (BA109TE)
22.07.2013zmluva o dielo15-50-13EKOL, spol. s.r.o.75.896,00revízia a oprava jednotelesovej parnej kondenzačnej turbíny typ GK 26/40, v.č. T 6232, rok výroby 2001
19.07.2013zmluva o preprave27-10-13MJM TRANS, s.r.o.190,00/za 1 prepravupreprava odpadu
17.07.2013zmluva o dielo26-10-13STAVOKOV, spol. s.r.o.135.600,60prestrešenie príjmu plastov v závode Triedenie odpadu
17.07.2013zmluva o dielo20-50-13IDO EET - Levické strojárne, spol. s.r.o.89.000,00oprava redlerových dopravníkov TKF NW390 / 20HTP10 KF002 a 20HTP10 KF003
15.07.2013zmluva o dielo10-50-13TOMON s.r.o.15.859,32výmena časti kanalizačného potrubia na prepravu technologických odpadových vôd do prečerpávacej stanice odpadových vôd
12.07.2013zmluva o dielo11-50-13VERTICAL INDUSTRIAL a.s.104.726,00oprava zásobníka odpadu
09.07.2013zmluva o dielo19-50-13Martin GmbH fur Umwelt - und Energietechnik194.000,00modernizačné opatrenia na spaľovacích linkách 1 a 2 spaľovne odpadov
05.07.2013zmluva o dielo14-50-13ŠIRILA, a.s.426.899,68sanácia povrchu a nosnej konštrukcie výsypnej plošiny v závode Spaľovňa odpadu, Vlčie Hrdlo
28.06.2013objednávkaS20130452KSB Čerpadlá a armatúry18.824,69revízia napájacieho čerpadla č.12
19.06.2013zmluva o dielo8-50-13WEHRLE-WERK AG2500.000,00práce a plnenia na kotly č.1 a kotly č.2 Spaľovne odpadu
18.06.2013zmluva o dielo9-50-13ABC KLÍMA s.r.o.32.039,32dodávka a montáž klimatizačných zariadení pre zabezpečenie optimálnej teploty administratívnych priestorov v závode Spaľovňa odpadu
06.06.2013objednávkaI20130012HYCA, s.r.o.14.950,00dodávka a montáž sklápacej nadstvaby S3 (BA107XK)
29.05.2013objednávkaS20130348DriveTech spol. s.r.o.16.085,00revízia prevodovky
27.05.2013zmluva o poskytovaní služieb autobusovej dopravy osôb15-10-13Gabriel Czinege - G TRAVEL120,00 EUR /deň, resp. 123, 00 EUR/ deňzabezpečenie služieb autobusovej dopravy osôb dopravcom pre objednávateľa
17.05.2013objednávkaS20130315ECM ECO Monitoring, a.s.22.984,91hĺbkový servis AMS K1, K2
13.05.2013Zmluva o dielo 6-50-13PROENERGY, S.R.O.22.500,00vykonanie energetického auditu v zmylse zákona NR SR č. 476/2008 Z. z. o efektívnosti pri používaní energie a vyhlášky MH SR č. 429/2009 Z.z. , ktorou sa ustanovuje postup pri výkone energetického auditu
29.04.2013kúpna zmluva13-10-13AUTOPOLIS, s.r.o.17 620,83úžitkové vozidlo zn. FORD typ TRANSIT
29.04.2013zmluva o dielo4-50-13ORGREZ Bratislava, a.s.55.000,00hodnotenie prevádzkovo-technickej úrovne zariadenia Spaľovňa odpadu OLO a.s.
18.04.2013objednávkaI20130011HYCA, s.r.o.14.950,00dodávka a montáž sklápacej nadstvaby S3 (BA110TS)
21.03.2013objednávkaS20130172Bluetech s.r.o.11.810,00výmena pásu reťazového dopravníka D01, š 800mm
14.03.2013kúpna zmluva3-50-13TECHNOPROCUR, s.r.o.16.910,00dodávka analyzátora kremíka vo vode
01.02.2013zmluva o preprave3-10-13MIROSLAV SOBOLIČ, Nákladná doprava1,50 EUR/km 33 EUR/1 hodina výkonupreprava škvary z miesta nákladky nákladnými sklápacími vozidlami s nosnosťou 17ton na miesto určenia
05.01.2013rámcová kúpna zmluva2-10-12Plastima Topoľčany s.r.o.425,00/kssklolaminátové zebrné nádoby /zvony/ s objemom 1.800 l na separovaný zber skla označené logom alebo nápisom v počte cca 100 ks/rok
02.01.2013kúpna zmluva1-50-13Norit Nederland B.V.1,27 EUR/kgnákup uhlíkatého sorbentu s dodávkou do miesta určenia – OLO, a.s., závod Spaľovňa odpadu
27.12.2012zmluva o sprostredkovaní dobrovoľníckej činnosti32-10-12Domov sv. Jána z Boha3,50 EUR /1 hodina odpracovaná dobrovoľníkomvyvíjanie činnosti smerujúcej k uzavretiu zmluvy o dobrovoľníckej práci s tretími osobami, ktorých predmetom bude výkon činnosti - triedenie odpadu, odstraňovanie znečistenia v intraviláne a extraviláne závodu
12.12.2012zmluva o dielo30-50-12INTERKONTAKT, s.r.o.109.941,00inštalácia kompresora na riadiaci vzduch v Závode spaľovňa odpadu
06.12.2012zmluva o dielo31-50-12STAVOKOV, spol. s.r.o.29.850,00inštalácia II. elektromagnetického odlučovača Fe šrotu v Oškvarovni, v závode Spaľovňa odpadu, Vlčie hrdlo
27.12.2012objednávkaS20120638FEVAKO, s.r.o.11.210,00oprava oceľového sklzu
27.12.2012objednávkaS20120637FEVAKO, s.r.o.13.115,00oprava okien, výroba mreží a zasklenie garážových priestorov
21.11.2012kúpna zmluva5-20-12Profi Truck Czech s.r.o.106.067,001 ks vozidla na zber komunálneho odpadu - podvozok IVECO CARGO 100E18, nadstavba Geesink MINI 5 s vyklápacím zariadením GCV 550
19.11.2012objednávkaS20120559PETIT PRESS a.s.10.000,00inzercia k projektu SME V ŠKOLE na tému Environmentálna výchova (02-03/2013)
19.11.2012zmluva o poskytovaní audítorských služieb27-10-12LEON Audit, s.r.o.15.000,00audit účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2012 a overenie výročnej správy za rok 2012
06.11.2012objednávkaS20120530MALMONT23.489,00oprava deliacej steny odškvarovne
05.11.2012objednávkaS20120526FEVAKO, s.r.o.27.484,00oprava 6 ks oceľových brán
04.11.2012objednávkaI20120004MNÍCH, s.r.o.28.057,16stavebné práce spojené s premiestnením a úpravou zberného dvora
10.10.2012objednávkaS20120514MNÍCH, s.r.o.20.260,55úprava spevnených plôch - Ivanská cesta 22
09.10.2012objednávkaS20120513ZRUB ORAVA s.r.o.10.102,21oprava šatní unimobuniek v areály Dotrieďovacieho závodu vo Vlčom Hrdle
28.09.2012rámcová kúpna zmluva20-10-12POETTINGER STROJE, s.r.o.21.840,00/ksdodávka a montáž stacionárnych lisovacích zariadení a uzavretých kontajnerov 30m3 v predpokladanom počte 5 až 10 ks počas obdobia 3 rokov
21.09.2012zmluva o dielo26-50-12TECHALL Slovensko, spol. s.r.o.34.898,00vykonanie elektroinštalačných prác, dodávka striedača AEG a projekčné práce
21.09.2012zmluva o dielo25-50-12ABB, s.r.o.102.716,00inštalácia frekvenčných meničov pre napájacie čerpadlá a spalinové ventilátory v závode Spaľovňa odpadu
17.09.2012zmluva o dielo29-50-12K-KONTROL, spol. s.r.o.21.563,00oprava opláštenia stien a dna neutralizačnej nádrže
17.09.2012zmluva o dielo28-50-12K-KONTROL, spol. s.r.o.22.581,00oprava opláštenia stie, dna a stropu dekarbonizačnej nádrže
17.09.2012zmluva o dielo27-50-12SANSTAV s.r.o.28.654,60reprofilácia - sanácia zásobníka škvary v spaľovni
17.09.2012kúpna zmluva18-10-12AWL, s.r.o.31.219,00kúpa motorového vozidla VW Passat
12.09.2012zmluva o dielo24-50-12FEVAKO, s.r.o.63.563,00vykonanie stavby priestorového trubkového lešenia a otryskanie vnútorných stien a trubkových zväzkov kotla K1 a K2 spaľovne
10.09.2012rámcová kúpna zmluva16-10-12REDOX, s.r.o.137.700,00/ksvozidlá na zvoz komunálneho odpadu - podvozok MB Axor R 1829 L 4x2, nadstavba FAUN Rotopress 516 s univerzálny vyklápačom nedeleným Zoeller 320 v predpokladanom počte cca 24 ks počas obdobia 3 rokov
07.09.2012objednávkaS20120398SAT s.r.o.12.835,08profilaktika riadiacich systémov v spaľovni
05.09.2012kúpna zmluva3-20-12Summit Motors Slovakia, spol. s.r.o.18,045,50kúpa vozidla FORD Transit
03.09.2012objednávkaS20120466MNÍCH, s.r.o.13.236,06oprava šatní v administratívnej budove na spaľovni
16.08.2012objednávka20123068Anna Hlavenková10.366,14OOPP - montérkové súpravy
09.07.2012zmluva o dielo20-50-12SAT Systémy automatizačnej techniky, spol. s.r.o.418.266,00upgrade riadiaceho systému SPPA-T2000 v Spaľovni
04.07.2012objednávka20122891MARTIN GmbH fur Umwelt21.257,30oprava roštov kotlov v spaľovni
27.06.2012objednávka20122861Norit Nederland B.V.13.640,00dodávka Norit GL 50 - práškové aktívne uhlie
25.06.2012poistná zmluva[13-10-12]Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s. 92.000,00poistenie zodpovednosti za environmentálnu škodu
21.05.2012zmluva o dielo19-50-12MADAST, s.r.o.22.140,00vykonanie vyčerpania, odvozu a likvidácie starého turbínového oleja z turbogenerátora a dodanie nového turbínového oleja
14.05.2012zmluva o dielo13-50-12KSB čerpadlá a armatúry, s.r.o.10.752,00kontrola a revízia dymových ventilátorov kotla K1 a K2, vykonanie servisných prác
14.05.2012rámcová zmluva15-50-12SAMPLE Bratislava, s.r.o.61.330,00nákup nových ionexových hmôt pre chemickú úpravu vody – demineralizačnú linku /naloženie hmôt do ionexových filtrov a uvedenie do prevádzky, servisné práce/
14.05.2012zmluva o dielo17-50-12IDO EET – Levické strojárne, spol. s.r.o.68.485,00oprava redlerového dopravníka v spaľovni
11.05.2012zmluva o dielo14-50-12EKOL, spol. s.r.o.25.547,00revízia a oprava jednotelesovej parnej kondenzačnej turbíny
10.05.2012zmluva o dielo16-50-12FEVAKO, s.r.o63.563,00vykonanie stavby priestorového trubkového lešenia a otryskanie vnútorných stien a trubkových zväzkov kotla K1 a K2 Spaľovne
03.05.2012zmluva o dielo12-50-12TERMOSTAV Bratislava, s.r.o.86.126,00oprava výmurovky v kotloch K1 a K2 v spaľovni
30.04.2012objednávkaS20120069Hydraulika Petráš s.r.o.18.240,37náhradné diely na generálnu opravu drapáku
24.04.2012objednávkaS20120139ELPIM, spol. s.r.o.15.289,60elektrické ohrevy Závod Spaľovňa odpadu
20.04.2012rámcová zmluva11-50-12Brenntag Slovakia, s.r.o.249,00/tdodávka - hydroxid sodný 47,5 % počas obdobia 3 rokov
20.04.2012rámcová zmluva10-50-12Brenntag Slovakia, s.r.o.165,00/tdodávka - kyselina soľna 30-33% počas obdobia 3 rokov
20.04.2012rámcová zmluva9-50-12Brenntag Slovakia, s.r.o.149, 00/tdodávka - čpavková voda 24-25% počas obdobia 3 rokov
17.04.2012objednávkaS20120131SAT s.r.o.12.835,08profilaktika riadiacich systémov v spaľovni počas obdobia 3 rokov
05.04.2012kúpna zmluva8-50-12Metso Minerals, s.r.o10.890,00dodávka roštníc
20.03.2012objednávka20122368MARTIN GmbH fur Umwelt10.249,07oprava hydraulického systému kotlov a oprava kotlov
19.03.2012zmluva o dielo6-50-12Bavex K2.sk, s.r.o.171.089,94Vykonanie II. časti opráv poškodeného oceľobetónového komína v závode Spaľovňa odpadu
13.03.2012rámcová zmluva5-50-12GEOtest Bratislava, s.r.o.15.638,30vykonanie geologicko-prieskumných prác, predmetom ktorých je vykonanie pravidelného monitoringu kvality podzemnej vody v studniach priestoru závodu Spaľovňa odpadu 4 x ročne počas obdobia 3 rokov.
17.02.2012zmluva o kontrolnej činnosti3-50-12Enviroteam Slovakia s.r.o.15.000,00/rokdiskontinuálne oprávnené meranie emisií vybraných ZL, periodické kontroli automatizovaného monitorovacieho systému (AMS) počas obdobia 3 rokov
05.01.2012rámcová kúpna zmluva2-10-12Plastima Topoľčany s.r.o.425,00/ksdodávka sklolaminátových zberných nádob /zvonov/ s objemom 1.800 l na zber skla v predpokladanom počte 100 ks ročne počas obdobia 3 rokov
29.12.2011rámcová kúpna zmluva22-10-11KATIS s.r.o.cca 205 490,00/rokdodávka zberných nádob 120l, 240l a 110l na zber komunálneho odpadu v množstvách podľa potreby počas obdobia 3 rokov
13.12.2011zmluva o dodávke informačných technológií a služieb21-10-11C D P spol. s.r.o.43.258,00dodávka výpočtovej techniky, softvéru a ďalších služieb spojených s virtualizáciou serverov počas obdobia 3 rokov
05.12.2011zmluva o dielo23-50-11Hydroflex, s.r.o.57.742,05rekonštrukcia 1. poschodia administratívnej budovy Spaľovne
16.11.2011zmluva o dielo22-50-11Vertical – priemyselné komíny a.s.244.944,00oprava poškodených nosných oceľových konštrukcií, železobetónových konštrukcií a rebríkov v Spaľovni komunálneho odpadu
28.10.2011kúpna zmluva11-20-11KOBIT-SK, s.r.o.73.574,501ks vozidla na zber komunálneho odpadu
24.10.2011objednávkaS20110098ZRUB ORAVA s.r.o.16.247,00rekonštrukcia strechy unimobuniek v areály Dotrieďovacieho závodu vo Vlčom Hrdle
18.10.2011zmluva o dielo18-50-11INTERKONTAKT, s.r.o.36.712,00dodávka a montáž technologických zariadení pre stavbu „Odškvarovňa – vykurovanie – využitie odpadového tepla z kompresorov v OLO a.s., závod Spaľovňa odpadu.“
05.09.2011kúpna zmluva10-20-11REDOX, s.r.o.785.400,0066 ks vozidoel na zber komunálneho odpadu - podvozok MB Axor R 1829L 4×2 s nadstavbami FAUN Rotopress 516 s univerzálnym vyklápačom nedeleným Zoeller 320
02.09.2011zmluva o dielo17-50-11TERMOSTAV Bratislava, s.r.o.49.994,20dodávka a montáž prác pri realizácii stavby „Oprava výmurovky v kotloch K1 a K2
02.09.2011zmluva o dielo16-50-11Bavex K2.sk, s.r.o.405.307,66oprava 120m železobetónového monolitického priemyselného komína
Iné zmluvy

Kúpna zmluva OLO a.s._Mestský parkovací systém, spol. s r.o.