Home » Profil spoločnosti » Kontaktujte nás

Kontaktujte nás

Vedenie spoločnosti OLO

Sekretariát vedenia spoločnosti OLO

Ivanská cesta 22, 821 04 Bratislava

e-mail: olo@olo.sk

Oddelenie služieb zákazníkom OLO

Zákaznícke centrum

Podnety, reklamácie, žiadosti pri odvoze komunálneho odpadu
e-mail: zakazka@olo.sk
tel.: 02/50 110 111

Poskytovanie informácií

Poskytovanie informácií v zmysle zákona č.211/2000 Z. z.

e-mail: olo@olo.sk

Kontakt pre médiá

Mgr. Zuzana Balková

e-mail: balkova@olo.sk
tel.: 02/50 110 128
mobil: +421 949 008 217

Obchodné oddelenie OLO

Oddelenie pre firemných zákazníkov, objednávky služieb       

e-mail: obchod@olo.sk
tel.: 02/50 110 636

Marketingové oddelenie OLO

Marketingové aktivity spoločnosti

e-mail: marketing@olo.sk

ZEVO Bratislava (Zariadenie na energetické využitie odpadu)
Spaľovňa odpadu

Príjem odpadu a váha v ZEVO
Vlčie hrdlo 72, 821 07 Bratislava
e-mail: zevo@olo.sk

Exkurzie v ZEVO
Vlčie hrdlo 72, 821 07 Bratislava
email: olocentrum@olo.sk