Home » Profil spoločnosti » Kontaktujte nás

Kontaktujte nás

Vedenie spoločnosti OLO

Sekretariát vedenia spoločnosti OLO

Ivanská cesta 22, 821 04 Bratislava,

e-mail: olo@olo.sk

Kontakt pre médiá

Poskytovanie informácií v zmysle zákona č.211/2000 Z .z
Ing. Linda Golejová
Odvoz a likvidácia odpadu a. s
Ivanská cesta 22, 821 04 Bratislava

tel.: 02/50 110 132
mobil: +421 918 110 132
e-mail: golejova@olo.sk

Obchodné oddelenie OLO

Oddelenie pre firemných zákazníkov, objednávky služieb       

e-mail: obchod@olo.sk         

Marketingové oddelenie OLO

Marketingové aktivity spoločnosti

Kontakt pre kultúrne podujatia a dobrovoľnícke aktivity, kontakt pre školy zapojené do výchovno-vzdelávacieho projektu OLO a exkurzie v ZEVO, správa obsahu webu

e-mail: marketing@olo.sk

Oddelenie služieb zákazníkom OLO

Zákaznícke centrum

Podnety, reklamácie, žiadosti pri odvoze komunálneho odpadu

e-mail: zakazka@olo.sk

ZEVO Bratislava (Zariadenie na energetické využívanie odpadu)
Spaľovňa odpadu

Manažér ZEVO
Ing. Zdenko Kontína
Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
Vlčie hrdlo 72, 821 07 Bratislava

e-mail: kontina@olo.sk

 

Príjem odpadu a váha v ZEVO
Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
Vlčie hrdlo 72, 821 07 Bratislava

e-mail: zevo@olo.sk