Home » Veľkokapacitné kontajnery

Veľkokapacitné kontajnery

VKK na stavebný odpad neposkytujeme.

Kde si môže zákazník objednať veľkokapacitný kontajner (VKK) na odvoz odpadu?
  • na web stránke v časti Ponuka služieb
  • e-mailom na obchod@olo.sk
  • písomne poštou na adresu OLO a.s., Ivanská cesta 22, 821 04 Bratislava.
Na aký druh odpadu si môže zákazník objednať VKK?
objemný odpad, biologicky rozložiteľný odpad, zmiešané obaly
Aký odpad sa môže vkladať do VKK na objemný odpad?
Odpad, ktorý svojím rozmerom a hmotnosťou nezodpovedá používaným zberným nádobám, ako nábytok, koberce, podlahoviny, dvere a pod.
Aký odpad sa nemôže vkladať do VKK na objemný odpad?
stavebný odpad, nebezpečný odpad, biologicky rozložiteľný odpad, rádioaktívny odpad.
Pristavuje OLO a.s. VKK na objemný odpad po mestských častiach (MČ) na tzv. jarné a jesenné upratovanie?
Áno, ale len na základe požiadavky MČ. Termín a miesto pristavovania VKK  stanovuje MČ. Pristavovanie VKK na objemný odpad sa realizuje spravidla dvakrát do roka.

Cenník VKK

        I. Zóna
(BA 1, 2, 3)
II. Zóna
(BA 4, 5)
Názov Objem VKK Max. nosnosť Jednotka Paušálny poplatok Paušálny poplatok
        bez DPH  s DPH bez DPH  s DPH
 Záloha za pristavenie VKK nezáleží 200 € 200 €
 Paušál VKK * 2,5 – 7 m³  3 t 169 € 202,80 € 241 € 289,20 €
7 – 11 m³ 8 t 194 € 232,80 € 279 € 334,80 €
16 – 30 m³ 8 t 210 € 252 € 302 € 362,40 €
 Prenájom VKK ** nezáleží deň 3 € 3,60 € 3 € 3,60 €
 Stojné (účtuje sa pri nakládke na počkanie) nezáleží 1/2 hod 15 € 18 € 15 € 18 €
 Poplatok za zhodnotenie odpadu podľa IPKZ *** tona 120 € 144 € 120 € 144 €
* Paušál VKK zahŕňa dopravu, manipuláciu s VKK/stojné a prenájom VKK do 3 dní.
** Prenájom VKK sa účtuje od 4. dňa.
*** Výsledná cena podľa skutočnej váhy zhodnoteného odpadu.

Bližšie informácie k cenám získate zaslaním dopytu cez objednávkový formulár Odvoz odpadu veľkokapacitným kontajnerom