Odvoz a likvidácia odpadu a.s.

Veľkokapacitné kontajnery

Spoločnosť OLO a.s. s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti odvozu a likvidácie odpadu ponúka fyzickým a právnickým osobám služby:

  • odvoz a likvidácia odpadu veľkokapacitnými kontajnermi (tzv. VKK),
  • prenájom VKK,
  • vyprázdňovanie súkromných VKK a lisovacích kontajnerov so systémom hákového nakladania,
  • prevoz materiálu veľkokapacitnými kontajnermi.

Ponuka VKK:

objem: 2,5m3
nosnosť: do 3t
rozmery d/š/v: 3,25/1,89/0,5m
použitie: stavebný odpad
objem: 7m3
nosnosť: do 3t
rozmery d/š/v: 3,17/1,94/1,44m
použitie: objemný odpad

objem: 7m3

nosnosť: do 8t
rozmery: d/š/v: 4/2/0,83m
použitie: stavebný odpad

objem: 11m3
nosnosť: do 8t
rozmery: d/š/v: 4,04/2/1,29m
použitie: objemný odpad

objem: 16m3
nosnosť: do 8t
rozmery: d/š/v: 5,7/2,3/1,6m
použitie: objemný (veľkorozmerný) odpad

objem: 27m3
nosnosť: do 8t
rozmery: d/š/v: 5,55/2,35/2,4m
použitie: objemný (veľkorozmerný) odpad

Poznámka: Uvedené sú vonkajšie rozmery kontajnerov.

Kontajnery s nosnosťou do 3t, nosia vozidlá do 7,5t (typ ako AVIA)
Kontajnery s nosnosťou do 8t, nosia vozidlá nad 7,5t (typ ako LIAZ)

Druhy odpadov:

  • Objemný odpad (nábytok, matrace, drevo, zmiešané obaly,….) odvážame do spaľovne v zmysle VZN mesta Bratislava
  • Stavebný odpad (suť, betón, zemina, keramika, rámy okien,…) odvážame na zmluvné skládky
  • Biologický odpad ( konáre, lístie, tráva,…) odvážame na zmluvné kompostárne

Rôzne druhy odpadov nie je možné miešať v jednom VKK!!

Objednávka:

Objednávku odporúčame doručiť 3-4 pracovné dni vopred, najmenej však 1deň vopred.
OLO a.s. si vyhradzuje právo objednávku odmietnuť, prípadne navrhnúť náhradný termín.

Možnosť objednávok:

  • na www.olo.sk cez aplikáciu OBJEDNÁVKA SLUŽIEB
  • e-mailom na obchod@olo.sk
  • písomne poštou na adresu OLO a.s., Ivánska cesta 22, 821 04 Bratislava 2
Objednávka služieb
Zverejňovanie informácií
Často kladené otázky
CERTIFIKÁTY A OCENENIA
ISO 14001:2015ISO 14001:2004 certifikát Slovak Golddiplom: Slovak Business Superbrands diplom: Zlatý mravec

Naši partneri - mestské časti Bratislava

partner - Staré Mesto partner - Ružinov partner - Vrakuňa partner - Podunajské Biskupice partner - Nové Mesto partner - Rača partner - Vajnory partner - Karlová Ves partner - Dúbravka partner - Lamač partner - Devín partner - Devínska Nová Ves partner - Záhorská Bystrica partner - Petržalka partner - Jarovce partner - Rusovce partner - Čunovo