Home » Profil spoločnosti » Logo OLO a. s.

Logo OLO a. s.

Autorské práva k používaniu loga chráni licenčná zmluva. Použitie loga OLO a. s. je podmienené písomným súhlasom spoločnosti OLO a. s. Viac informácií o možnostiach použitia loga získate na Úseku obchodu a marketingu, OLO a. s.;  tel.: +421 2 50 110 127, e-mail: zvalova@olo.sk

Čierne logo na bielom podklade

Print – jpg

– pdf

– eps

Print – jpg

– pdf

– eps

– jpgPrint

– pdf

– eps

Čierne logo na oranžovom podklade

Print– jpg

– pdf

– eps

Print– jpg

– pdf

– eps

Oranžové logo na bielom podklade

Print– jpg

– pdf

-eps

Print
– jpg

– pdf

– eps

Print– jpg

– pdf

– eps