Home » Zberné miesta

Zberné miesta

Viaceré mestské časti Bratislavy zriadili na svojom území pre svojich obyvateľov zberné miesta, na ktorých môžu bezplatne odovzdať vybrané zložky komunálnych odpadov podľa osobitných podmienok daného zberného miesta. O podmienkach a otváracích hodinách sa prosím informujte na webstránke konkrétnej MČ. Viac informácií nájdete na https://bratislava.sk/sk/zberne-miesta-odpadu  

Adresa zberného miesta web
Podunajské Biskupice Lieskovská cesta, areál A-Z STAV s.r.o. https://www.biskupice.sk/
Vrakuňa Majerská ul., koniec ulice https://www.vrakuna.sk/
Nové Mesto rôzne; podľa druhu odpadu https://www.banm.sk/
Rača Pri Šajbách 1 https://www.raca.sk/
Vajnory ul. Pri mlyne, pri železnici https://www.vajnory.sk/
Devín rôzne; podľa druhu odpadu https://www.devin.sk/
Devínska Nová Ves Milana Pišúta 5, areál hasičskej zbrojnice https://www.devinskanovaves.sk/
Záhorská Bystrica ul. Československých tankistov, areál EKO Centrum https://zahorskabystrica.sk/
Petržalka Ondreja Štefanka 6 https://www.petrzalka.sk/
Jarovce Trnková ul., stojisko kontajnerov Študienac http://www.jarovce.sk/
Rusovce Vývojová ul., (za železničným priecestím) https://www.bratislava-rusovce.sk/
Čunovo ul. Na hrádzi http://www.cunovo.eu/