Home » KOLO – Bratislavské centrum opätovného použitia

KOLO – Bratislavské centrum opätovného použitia

KOLO – Bratislavské centrum opätovného použitia sme spolu s hlavným mestom otvorili v októbri 2022. Mestské reuse centrum sa rozkladá na ploche 1 200 m2 a je miestom, kde dostávajú na jednej strane nepotrebné, no na druhej strane zachovalé a stále využiteľné predmety druhú šancu. Takéto veci sa nachádzajú aj v domácnostiach Bratislavy a často končia v nádobách na komunálny odpad, aj keď by nemuseli.

KOLO slúži ľuďom ako nástroj predchádzania vzniku odpadov v duchu hesla „Najlepší odpad je ten, ktorý nevznikne“. Je to miesto, kde si každý môže nájsť to, čo práve potrebuje a kde každý môže odovzdať „prebytok“ predmetov z domácnosti a naložiť tak s nimi zmysluplne a ekologicky. Je to tiež priestor, kde sa budú dať predmety opraviť, a tým sa predĺži ich život.

Súčasťou KOLO je aj HUB cirkulárnych myšlienok a nápadov – osvetové a kreatívne centrum pre ľudí z Bratislavy a okolia. Spolupracujeme tiež s neziskovým sektorom a organizáciami pomáhajúcimi sociálne slabším a znevýhodneným skupinám obyvateľstva.

Všetky vyzbierané peniaze evidujeme ako príspevky do verejnej zbierky a ďalej ich použijeme na jej účel – na ochranu a tvorbu životného prostredia – čím podporíme environmentálne projekty v hlavnom meste.

 

Novinky v KOLO

Zaujímate sa o podporu cirkulárnej ekonomiky v Bratislave? Hľadáte priestor, ktorý pripravuje workshopy, prednášky a stretnutia na rôzne témy týkajúce sa životného prostredia? Sledujte nás na Facebooku alebo Instagrame, kde nájdete aktuálne info o pripravovaných podujatiach u nás v KOLO.

 

Prichádzame so zbernými miestami KOLO bližšie k obyvateľom.

Počas celého apríla môžete svoje zachovalé predmety odovzdať na opätovné použitie priamo vo svojej mestskej časti. Od 1. do 29. apríla 2023 prebehnú zbery  zachovalých a stále funkčných predmetov priamo v jednotlivých mestských častiach Bratislavy. Predmety môžu obyvatelia odovzdať na zberných miestach uvedených v harmonograme https://www.olo.sk/kolo/harmonogram-zberov-pre-kolo/
Zoznam vecí, ktoré KOLO prijíma/neprijíma nájdete nižšie. Z kapacitných dôvodov nebude na zberných miestach možné odovzdať nábytok väčších rozmerov. Veľké predmety je potrebné priniesť priamo do stálej prevádzky KOLO. Veľké i menšie predmety z druhej ruky je možné v KOLO odovzdať po celý rok.

 

Zážitkový program pre školy – Dajme nápojovému kartónu druhú šancu

Každý utorok až do konca júna 2023 si môžu deti vyskúšať, či sa dá z nápojového kartónu vytvoriť niečo ďalšie. Tento workshop je určený pre žiakov prvého stupňa ZŠ (6-10 rokov) a je bezplatný. Prihlásiť sa môžete vyplnením formulára nižšie, jedna škola si môže vybrať max. dva termíny.

Deti si prinesú 1 kus nápojového kartónu do dvojice – obal od mlieka, džúsu, kakaa a spoločne s lektorom si na vlastnej koži vyskúšajú ako sa recykluje. Program environmentálneho vzdelávania zabezpečuje OZV NATUR-PACK prostredníctvom Inštitútu aplikovanej ekológie Daphne. Zážitkový program je bezplatný a prioritne pripravený pre školy z mesta Bratislava. Školy z iných samospráv sa môžu registrovať iba v prípade, ak patria pod OZV NATUR-PACK. Zoznam týchto samospráv nájdete TU.

Chcem sa prihlásiť
 • Zadajte číslo od 5 do 25.
  Max. 25
 • Zadajte číslo od 1 do 5.
  Súhlasím so spracúvaním osobných údajov uvedených vo formulári za účelom prihlásenia sa na workshop. Súhlas sa udeľuje na obdobie trvania účelu a údaje sa uchovávajú v súlade s registratúrnym plánom spoločnosti; po uplynutí tejto lehoty budú osobné údaje zlikvidované v súlade s registratúrnym poriadkom spoločnosti podľa zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Osobné údaje sa neposkytujú, nezverejňujú ani neprenášajú do zahraničia. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať; odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním. Zároveň, ako dotknutá osoba vyhlasujem, že som bola informovaná o svojich právach v zmysle čl. 15 až 22 GDPR a § 21 až 28 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, a že mi boli poskytnuté všetky informácie podľa čl. 13 GDPR a § 19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

 

Kedy a kde nás nájdete?

KOLO sa nachádza hneď vedľa OLO, na Pestovateľskej 13, v areáli OC Korzo. Otvorené máme 6 dní v týždni, v pondelok je zatvorené. Zber vecí prebieha priamo v KOLO počas otváracích hodín – predmety stačí odovzdať na pokladni. Objemnejšie veci – najmä nábytok, ako aj väčšie množstvo predmetov preberáme zo zadnej strany budovy, priamo z Pestovateľskej ulice.

Tu nás nájdete na Google maps

Otváracie hodiny

🕙 utorok až piatok: od 10.00 do 18.00

🕙 sobota a nedeľa: od 10.00 do 17.00

pondelok: zatvorené

Doprava do KOLO

🚏 zastávka Avion IKEA, linky číslo 61, 69, 96 163

🚏 zastávka Avion Shopp. Park, linky číslo 6365

🚗 v areáli OC Korzo

Kontakt

📞 0947 902 042

📧 kolo@olo.sk 

 

 

Nevyhadzuj, daj veci KOLOvať!

Celý zoznam vecí, ktoré môžete priniesť, nájdete tu.

Celý zoznam vecí, ktoré neberieme, nájdete zase tu.

Prevádzkový poriadok prevzatia vecí – KOLO

Prevádzkový poriadok zberu vecí – KOLO

 

Často kladené otázky a odpovede

Prečo vzniklo KOLO?

Hlavné mesto uvedomujúc si potrebu zníženia negatívnych dopadov odpadového hospodárstva na životné prostredie, schválilo na svojom mestskom zastupiteľstve v marci 2021 “Stratégiu nakladania s odpadmi v meste Bratislava s cieľom prechodu na obehové hospodárstvo pre roky 2021 – 2026”. V rámci novej Stratégie si mesto určilo ako jeden z cieľov v oblasti odpadového a obehového hospodárstva mať aspoň jedno mestské reuse centrum, ktoré bude v pravidelných intervaloch zberať a predávať veci na opätovné použitie buď formou pravidelných podujatí, alebo stálej prevádzky a predchádzať tak vzniku odpadu. 

Čo je vlastne reuse centrum?

Reuse centrum je miesto, kde dostávajú funkčné, zachovalé, stále hodnotné predmety druhú šancu.  V zahraničí sa bežne vyskytujú prevádzky ponúkajúce pre jedných nepotrebné, no pre druhých stále použiteľné veci. Pochádzajú od ľudí, ktorí sa ich chceli zbaviť, ale namiesto toho, aby ich vyhodili, dávajú ich k dispozícii ľuďom, ktorým by sa mohli zísť. Často sú to veci použité iba párkrát alebo sú síce poškodené, avšak po jednoduchej oprave opäť využiteľné. Reuse centrá fungujú aj u našich susedov  – vo Viedni, v Prahe či v Brne. Štatistiky ukazujú, že napríklad vo Viedni sa takýmto spôsobom ušetrí ročne až 300 ton odpadu.

Tieto princípy sú zakotvené aj v slovenskej legislatíve, ktorá upravuje odpady. V Zákone o odpadoch je zadefinovaná tzv. Hierarchia odpadov, podľa ktorej by sme mali postupovať nasledovne:

To znamená, že najdôležitejšie je odpad nevytvárať a to je možné buď jeho predchádzaním, alebo opätovným použitím. Opätovné použitie nám umožňuje práve reuse centrum. Pomôžme Bratislave, aby tvorila menej odpadov.

  Reuse centrum v praxi:

 • nevyhodiť predmet, ktorý je stále funkčný alebo sa dá stále použiť iným spôsobom,
 • hľadať nové spôsoby využitia predmetov (aj také, na ktoré neboli pôvodne určené),
 • darovať predmety,
 • predať predmety,
 • opraviť predmety.

Celosvetová ambasádorka bezodpadového životného štýlu Bea Johnson vo svojej knihe Domácnosť bez odpadu uvádza päť krokov, ktorými by sa mala viesť domácnosť, ktorá chce výrazne znížiť svoje odpady a teda tiež negatívny vplyv na planétu Zem.

  Päť pravidiel – 5R:

 • Refuse – Odmietni, čo nepotrebuješ.
 • Reduce – Zredukuj, čo skutočne potrebuješ a nemôžeš odmietnuť.
 • Reuse – Znovu použi a oprav, čo nemôžeš odmietnuť alebo zredukovať.
 • Recycle – Zrecykluj, čo nemôžeš odmietnuť, zredukovať, alebo znovu použiť.
 • Rot – Zvyšok skompostuj.
Čo je hlavným cieľom KOLO?

Cieľom KOLO je minimalizovať vznik odpadu, podporiť cirkulárnu ekonomiku v Bratislave a vytvoriť osvetovo-kreatívny priestor pre všetkých, ktorým záleží na životnom prostredí. 

Vytvorili sme nielen stabilné centrum opätovného použitia, ale aj priestor otvorený všetkým, ktorí sa zaujímajú o udržateľnosť a ďalšie environmentálne témy. Chceme, aby sa z tohto miesta stal „hub” podobne zmýšľajúcich ľudí s úprimným záujmom o životné prostredie. Okrem možnosti získať veci na ďalšie použitie sa budú v jeho priestoroch organizovať aj edukačné a inšpiratívne podujatia či kreatívne workshopy. V blízkej budúcnosti plánujeme zriadiť aj prevádzku zdieľanej dielne na opravu použitých predmetov. 

K čomu okrem darovania a získavania predmetov slúži KOLO?
 • predchádzaniu vzniku odpadov, a tým k znižovaniu množstva produkovaného odpadu,
 • opätovnému použitiu vecí a predĺženiu ich životnosti,
 • vytvoreniu miesta na zber funkčných, ale použiteľných vecí,
 • aplikácii nástrojov cirkulárnej ekonomiky v Bratislave,
 • vzniku zdieľanej dielnej za účelom opráv vecí,
 • organizácií workshopov v rámci tém cirkulárnej ekonomiky (upcycling, oprava vecí, trash art),
 • organizácií prednášok pre širokú verejnosť,
 • organizácii prednášok pre firmy, architektov a projektantov za účelom zníženia obstaraní nového nábytku pri zariaďovaní priestorov,
 • podpore neziskového sektora – organizácií, ktoré pomáhajú sociálne slabším a znevýhodnením skupinám obyvateľstva,
 • spolupráci s komerčným sektorom,
 • spolupráci s občanmi znevýhodnenými na trhu práce pri opravách a prevádzke KOLO,
 • vybudovaniu komunitného centra pre stretávanie sa v rámci rôznych záujmových skupín podporujúcich cirkulárnu ekonomiku. 
Ako vzniklo KOLO a budú sa ešte organizovať Mestské bazáre?

Od októbra 2020 do júna 2022 sme zorganizovali v spolupráci s hlavným mestom päť kôl Mestských bazárov. Ich účelom bolo predchádzať vzniku odpadu, šetriť prírodné zdroje a vyzbierať časť finančných prostriedkov na vybudovanie stabilného KOLO – Bratislavského centra opätovného použitia.  

Bratislavčanky a Bratislavčania si z Mestských bazárov odniesli približne 35 000 použitých, no stále pekných a plne funkčných vecí. Hlavné mesto Slovenska tak ušetrilo viac ako 50 ton potenciálneho odpadu a na vybudovanie stabilného KOLO – Bratislavského centra opätovného použitia prispeli sumou prevyšujúcou 50 000 eur. KOLO vzniklo aj vďaka záujmu návštevníkov o veci z druhej ruky. 

Bratislavské centrum opätovného použitia – KOLO vzniklo práve vďaka záujmu návštevníkov o veci z druhej ruky. Mestské bazáre sa už konať nebudú. KOLO má stabilný priestor, ktorý je otvorený 6 dní v týždni. Oproti Mestským bazárom, ktoré sa konali iba počas vybraných víkendov, tak budú mať ľudia v Bratislave možnosť darovať alebo získať predmety z druhej ruky oveľa jednoduchšie.

Kde sa KOLO nachádza a kedy je otvorené?

Priestor KOLO je rozľahlý a situovaný v blízkosti nákupných centier Avion a IKEA.

Verejnosť môže získať veci z druhej ruky počas pracovných dní, okrem pondelka, a cez víkend v priestore OC Korzo na adrese Pestovateľská 13, 821 04 Bratislava, hneď vedľa centrály OLO. Návštevníci majú k dispozícií parkovisko OC Korzo a v prípade MHD zastávku Avion-IKEA autobusových liniek 96 a 61.  

Otvorené je 6 dní v týždni, a to v utorok až piatok od 10:00 hod. do 18:00 hod. a v sobotu a nedeľu od 10:00 hod. do 17:00 hod. V pondelok je zatvorené. Počas štátnych sviatkov je tiež zatvorené.  

 KOLO – Bratislavské centrum opätovného použitia môže byť plnohodnotná a udržateľná alternatíva ku konvenčnému nakupovaniu.

Kedy môžem priniesť veci?

Predmety prijímame počas prevádzkových hodín, 6 dní v týždni, v utorok až piatok od 10:00 hod. do 18:00 hod. a v sobotu a nedeľu od 10:00 hod. do 17:00 hod. V pondelok máme zatvorené.

Ako prebieha preberanie vecí, ktoré do KOLO prinesiem?

Vyškolený personál skontroluje stav predmetov a v prípade, že veci sú v poriadku, prevezme ich a zaeviduje do skladových priestorov KOLO. V prípade, ak veci, ktoré návštevník prinesie nespĺňajú podmienky prijatia – sú nekompletné, nefunkčné alebo veľmi poškodené, presmeruje návštevníka na zberný dvor OLO, ktorý sa nachádza v blízkosti KOLO na Starej Ivanskej ceste 2. Tento zberný dvor je určený pre fyzické osoby – nepodnikateľov, ktorí sú zapojení do systému množstvového zberu komunálneho odpadu v Bratislave. Títo sú oprávnení osobne uložiť odpad na ZD v súlade s týmto prevádzkovým poriadkom.  Prosíme návštevníkov zberného dvora, aby odovzdávali odpad až za vstupnou rampou, po vypísaní formulára návštevníka; odpad je následne odvezený na ekologické zneškodnenie. 

Môžem priniesť predmety aj keď nemám trvalý pobyt v Bratislave?

Áno, KOLO môžu navštíviť aj obyvatelia z okolia Bratislavy a z celého Slovenska. Musia však priniesť len veci, ktoré KOLO prijíma – ak budú mať veci, ktoré nemôžeme prebrať, na zberný dvor ich odovzdať nemôžu, pretože nemajú trvalý pobyt vBratislave. 

Veci do KOLO sa odovzdávajú zdarma alebo za ne dostanem aj peniaze?

Predmety na ďalšie použitie sa odovzdávajú bezodplatne, neodkupujeme ich. 

Kto určuje 'ceny' predmetov, ktoré sú ponúkané v KOLO?

Výšku príspevku do verejnej zbierky určuje vyškolený personál prevádzky KOLO, v prípade potreby ju konzultujeme s kvalifikovanými odborníkmi. 

Akým spôsobom môžem 'zaplatiť'?

Príspevok do verejnej zbierky môžete pri pokladni uhradiť platobnou kartou alebo v hotovosti. 

Sumy za predmety sú presne stanovené alebo môžem 'zjednávať'?

Výška príspevkov je rozdelená do viacerých kategórií podľa hodnoty daných predmetov. Z času na čas sa v KOLO objavia aj predmety vyššej hodnoty, ktoré sú označené tzv. ,,pevnými cenami“. Konečnú sumu potvrdia kolegovia pri pokladni. 

Čo sa stane s peniazmi, ktoré sa za získané veci vyzbierajú?

Všetky vyzbierané peniaze sú evidované ako príspevky do verejnej zbierky. Nezisková organizácia KOLO vyhlásila verejnú zbierku pod názvom „Dajme veciam druhú šancu 2″ s transparentným osobitným účtom zriadeným pre túto zbierku a vedeným v SLSP  č. IBAN: SK91 0900 0000 0051 9436 9123.  Výťažok bude použitý na účel zbierky – ochrana a tvorba životného prostredia – environmentálne projekty v hlavnom meste.

Dokumenty k Verejnej zbierke nájdete tu: https://www.olo.sk/arte-content/uploads/2022/10/Verejna-zbierka-2022-2023.pdf 

Prečo sú niektoré knihy a iné predmety za 'symbolický príspevok' ?

Niektoré predmety, ktoré síce sú opotrebovanejšie, ale stále plnia svoj účel, posúvame na ďalšie použitie za zlomok ceny. Rovnako postupujeme pri veciach, ktorých máme na sklade väčšie množstvo, napr. hrnčeky.