Home » KOLO

KOLO

PODUJATIE KOLO – MESTSKÝ BAZÁR NA BAZOVEJ

 

 • 10 – 11. októbra, od 10.00 – 17.00 h
 • areál Komunálneho podniku Bazová 8

 

Príďte s nami objaviť doposiaľ neprístupné staré haly bývalých technických služieb, momentálne využívané bratislavským komunálnym podnikom. Na tomto podujatí bude možné zakúpiť si vyzbierané veci za symbolické ceny.

Vstup do areálu, Bazová 8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Do septembrového zberu vecí na Mestský bazár sa zapojilo 417 ľudí a podarilo sa vyzbierať 15 992 kusov použiteľných vecí. ĎAKUJEME! Spolu sme tak ušetrili prírodu od takmer 14,7 ton vecí, ktoré by sa inak stali odpadom.

Tieto veci si záujemcovia môžu za symbolické ceny kúpiť počas podujatia Mestský bazár, ktorý sa bude konať už tento víkend. Vyzbierané peniaze budú vedené na transparentnom účte a budú investované do budovania stabilného Bratislavského centra opätovného použitia s názvom KOLO. Na jeho budovaní už hlavné mesto pracuje v spolupráci s mestskými organizáciami Odvoz a likvidácia odpadu, Metropolitným inštitútom Bratislavy, o.z. PUNKT a ďalšími subjektmi. Pôjde o jedno z prvých takýchto centier na Slovensku. Aktuálne prebiehajú viaceré procesy, a to hlavne výber vhodného priestoru, ktorý by umožnil okrem predaja predmetov aj organizáciu edukačných podujatí či prevádzku zdieľanej dielne na opravu použitých predmetov.

Mestský bazár je pilotným podujatím v rámci budovania stabilného Bratislavského centra opätovného použitia a sériovo bude pokračovať aj v roku 2021. Jeho cieľom je podporiť znižovanie  množstva odpadu a šetrenie prírodných zdrojov.

 

Organizačné info:

Vzhľadom k súčasnej situácii a v súvislosti s opatreniami hlavného hygienika bude kontrolovaný počet osôb v priestore (do 50 osôb maximálne vrátane personálu). Regulovaný bude pri vstupe pomocou zapožičaných Ikea tašiek. Zároveň bude kladený dôraz na dodržiavanie hygienických opatrení – prekrytie dýchacích ciest rúškom alebo šatkou, dezinfekcia rúk a dodržiavanie potrebných rozostupov. Prosíme tiež verejnosť, aby bola ohľaduplná a brala na vedomie tieto dôležité opatrenia, ktoré dodržiavame hlavne jeden pre druhého. Vzhľadom k aktuálnej situácii bude Mestský bazár prebiehať v úspornom režime bez sprievodného programu.

 


MESTSKÝ BAZÁR NA BAZOVEJ

 

Počas septembra bude v centrále OLO prebiehať zber vecí vhodných na opätovné použitie. Záujemcovia môžu priniesť nepotrebné, ešte použiteľné veci, ktoré by inak vyhodili a stali sa odpadom. Následne si tieto veci v rámci októbrového podujatia Mestský bazár môžu za symbolický príspevok do verejnej zbierky kúpiť noví majitelia, ktorí im takto dajú druhú šancu. Vyzbierané financie budú vedené na transparentom účte a budú použité na budovanie stabilného bratislavského centra opätovného použitia.

 

ZBER VECÍ bude prebiehať od 1.9. do 30.9.2020 v centrále OLO na Ivanskej ceste 22 (oproti IKEA), v časoch:

 • streda 12:00 – 18:00 h
 • piatok 8:00 – 18:00 h
 • sobota 8:00 – 18:00 h

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veci na opätovné použitie je možné priniesť aj na zberný dvor, Stará Ivanská cesta 2 v štandardných otváracích hodinách.

 

Prečo by som mal veci darovať alebo kúpiť?

 • predídeme vzniku odpadu, čím šetríme prírodu a jej zdroje,
 • to, čo nepotrebujeme my, sa môže zísť niekomu inému,
 • môžeme získať originálne a jedinečné kúsky za symbolické ceny,
 • príspevkom podporíme vznik stabilného reuse centra,
 • za málo peňazí, dobrý pocit na duši,
 • podporujeme udržateľnú a cirkulárnu alternatívu v Bratislave.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prevádzkový poriadok KOLO

 

BEZPLATNÝ ODVOZ VECÍ určených na ďalšie použitie bude zabezpečený spoločnosťou OLO

V prípade, že chcete odovzdať objemný predmet alebo viacero vecí, ktoré sa nezmestia do osobného auta, môžete využiť počas posledných dvoch septembrových sobôt bezplatný odvoz vecí na Mestský bazár.

 

KOLO – Bratislavské centrum opätovného použitia

Nevyhadzuj, daj veci kolovať!

Hlavné mesto podniká kroky vedúce k zlepšeniu životného prostredia prostredníctvom znižovania množstva odpadu. V spolupráci s mestskými organizáciami Odvoz a likvidácia odpadu, Metropolitným inštitútom Bratislavy  a ďalšími subjektmi pracujeme na koncepte vybudovania stabilného centra opätovného použitia, ktoré bude jedným z prvých takýchto centier  na Slovensku. Aktuálnym pilotom bude podujatie Mestský bazár, ktoré bude sériovo pokračovať aj v roku 2021. Jeho cieľom je podporiť znižovanie  množstva odpadu a šetrenie prírodných zdrojov.

Aktuálne prebiehajú viaceré procesy súčasne, ktorých výsledkom má byť vybudovanie stabilného centra opätovného použitia; výber vhodného priestoru, ktorý by umožnil okrem predaja predmetov aj organizáciu edukačných podujatí či prevádzku zdieľanej dielne na opravu použitých predmetov.

Priemerný Bratislavčan vyprodukuje takmer 487 kg odpadu ročne, pričom v ZEVO (Zariadení na energetické využitie odpadu) skončí 56 % odpadov, 9 % skončí na skládke. Z tohto množstva odpadu tvorí 53 % zmesový komunálny odpad a opätovné použitie predstavuje len 5 % všetkého odpadu.

 

Kolobeh procesov v reuse centre 

KOLO:

 • bude plniť úlohu predchádzania vzniku odpadu a znižovania odpadu ako takého,
 • zároveň bude aj komunitným priestorom, ktorého súčasťou by v budúcnosti mala byť požičovňa vecí, vzdelávacie aktivity na tému obehovej ekonomiky, workshopy v dielňach slúžiacich na priamu opravu či priestor pre spoločenské podujatia,
 • jeho prevádzkovanie nie je zárobková činnosť a je nutné ju dotovať, nakoľko finančné náklady na jeho vybudovanie a prevádzkovanie sa pohybujú v stovkách tisíc eur,
 • cieľom reuse centier nie je biznis ako taký, ale v prvom rade ochrana životného prostredia, edukácia a pomoc či už jednotlivcom, skupinám, alebo mimovládnym organizáciám.

 

ČO JE REUSE CENTRUM?

Reuse centrum je miesto, kde dostávajú funkčné, zachovalé, stále hodnotné predmety druhú šancu.  V zahraničí sa bežne vyskytujú prevádzky ponúkajúce pre jedných nepotrebné, no pre druhých stále použiteľné veci. Pochádzajú od ľudí, ktorí sa ich chceli zbaviť, ale namiesto toho, aby ich vyhodili, dávajú ich k dispozícii ľuďom, ktorým by sa mohli zísť. Často sú to veci použité iba párkrát alebo sú síce poškodené, avšak po jednoduchej oprave opäť využiteľné. Reuse centrá fungujú aj u našich susedov  – vo Viedni, v Prahe či v Brne. Štatistiky ukazujú, že napríklad vo Viedni sa takýmto spôsobom ušetrí ročne až 300 ton odpadu.

Tieto princípy sú zakotvené aj v slovenskej legislatíve, ktorá upravuje odpady. V Zákone o odpadoch je zadefinovaná tzv. Hierarchia odpadov, podľa ktorej by sme mali postupovať nasledovne:

 

To znamená, že najdôležitejšie je odpad nevytvárať a to je možné buď jeho predchádzaním, alebo opätovným použitím. Opätovné použitie nám umožňuje práve Reuse centrum. Pomôžme Bratislave, aby tvorila menej odpadov.

 

Reuse centrum v praxi:

 • nevyhodiť predmet, ktorý je stále funkčný alebo sa dá stále použiť iným spôsobom,
 • hľadať nové spôsoby využitia predmetov (aj také, na ktoré neboli pôvodne určené),
 • darovať predmety,
 • predať predmety,
 • opraviť predmety.

Celosvetová ambasádorka bezodpadového životného štýlu Bea Johnson vo svojej knihe Domácnosť bez odpadu uvádza päť krokov, ktorými by sa mala viesť domácnosť, ktorá chce výrazne znížiť svoje odpady a teda tiež negatívny vplyv na planétu Zem.

 

Päť pravidiel – 5R:

 • Refuse – Odmietni, čo nepotrebuješ.
 • Reduce – Zredukuj, čo skutočne potrebuješ a nemôžeš odmietnuť.
 • Reuse – Znovu použi a oprav, čo nemôžeš odmietnuť alebo zredukovať.
 • Recycle – Zrecykluj, čo nemôžeš odmietnuť, zredukovať, alebo znovu použiť.
 • Rot – Zvyšok skompostuj.

 

Na základe Smernice o odpade má Slovenská republika vypracovaný Program predchádzania vzniku odpadu na roky 2019 – 2025. Hlavným cieľom tohto programu je posun od materiálového zhodnocovania ako jednej priority v odpadovom hospodárstve k predchádzaniu vzniku odpadu v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva.

 

Partneri projektu