Home » KOLO – Bratislavské centrum opätovného použitia

KOLO – Bratislavské centrum opätovného použitia

KOLO – Bratislavské centrum opätovného použitia sme spolu s hlavným mestom otvorili v októbri 2022. V máji 2023 zasiahol prevádzku požiar, ktorý zničil vybavenie prevádzky, sklad a všetky predmety určené na opätovné použitie. Brány KOLO sme opätovne otvorili 11. 11. 2023. V obnovenom priestore pribudla oddychová zóna so sedacími vakmi od WAKIVAKY z recyklovaných bannerov OLO, stabilný SWAP rastlín a  dielňa na opravu poškodených vecí. Návštevníčky a návštevníci sa od začiatku budúceho roku môžu tešiť na dlho očakávané oddelenie vybraných elektrospotrebičov.

Ako to v KOLO funguje a na čo slúži?

Mestské reuse centrum sa rozkladá na ploche 1 200 m2 a je miestom, kde dostávajú na jednej strane nepotrebné, no na druhej strane zachovalé a stále využiteľné predmety druhú šancu. KOLO slúži ľuďom ako nástroj predchádzania vzniku odpadu. Za odporúčaný príspevok si obyvatelia môžu predmety odniesť a tiež môžu priniesť predmety, ktoré už doma nepotrebujú. Zber vecí prebieha priamo v KOLO počas otváracích hodín. Je to tiež priestor, kde sa dajú predmety opraviť, a tým sa predĺži ich životnosť. Súčasťou KOLO je aj HUB – osvetové a kreatívne centrum pre ľudí z Bratislavy a okolia. Spolupracujeme tiež s neziskovým sektorom a organizáciami pomáhajúcimi sociálne slabším a znevýhodneným skupinám obyvateľstva. Všetky vyzbierané peniaze evidujeme ako príspevky do verejnej zbierky a ďalej ich použijeme na jej účel – na ochranu a tvorbu životného prostredia. V máji 2023 sme vyhrali prvé miesto Via Bona v kategórii Zelená firma práve s projektom KOLO.

Máte veľa nábytku či iných nevyužívaných predmetov? Objednajte si KOLO Taxi

Zariaďujete si bývanie nanovo a nahromadilo sa vám množstvo nepotrebných, no zachovalých predmetov? Alebo chcete odovzdať veľké kusy nábytku a nemáte možnosť prepravy? Máme pre vás novinku. Môžete využiť službu KOLO Taxi, ktorú poskytujeme v rámci Bratislavy. Cena služby je 35 Eur s DPH a zahŕňa dopravu, naloženie a odvoz predmetov do KOLO. Maximálny objem vozidla je 7m3 s nosnosťou 3 tony. Službu si môžete objednať odoslaním tohto formuláru.  

Novinky v KOLO

Zaujímate sa o podporu cirkulárnej ekonomiky v Bratislave? Hľadáte priestor, ktorý pripravuje workshopy, prednášky a stretnutia na rôzne témy týkajúce sa životného prostredia? Sledujte nás na Facebooku alebo Instagrame, kde nájdete aktuálne info o pripravovaných podujatiach u nás v KOLO.  

Keď nakupovať, tak zodpovedne. Rozhodujte sa podľa správnych značiek na výrobkoch. Poznáte ich?

V spolupráci so Slovenskou agentúrou životného prostredia (SAŽP) pripravujeme workshop určený pre všetkých, ktorí sa chcú pri nákupoch rozhodovať čo najohľaduplnejšie k životnému prostrediu a k svojmu zdraviu. Denne sa na obaloch výrobkov stretávame s rôznymi značkami, symbolmi a logami, ktorých význam a dôveryhodnosť nepoznáme. Ako spotrebitelia máme možnosť svojimi nákupmi uprednostniť environmentálne zodpovedné výrobky a služby, preto sa naučme rozpoznávať oficiálne certifikáty a odlišovať ich od tých zavádzajúcich. Termíny ako aj spôsob prihlásenia zverejníme začiatkom budúceho roka. 

Zážitkový program pre školy – Dajme nápojovému kartónu druhú šancu

Každý utorok až do polovice mája 2023 deti zisťovali, z čoho presne sa skladá nápojový kartón. Deti si priniesli 1 kus nápojového kartónu do dvojice – obal od mlieka, džúsu, kakaa a spoločne s lektorom sa pozreli na to, z čoho je tento zaujímavý obal vytvorený. Ďalšie termíny pribudnú v januári 2024, jedna škola si môže vybrať dva termíny. Tento vzdelávací program je určený pre žiakov prvého stupňa ZŠ (6-10 rokov). Program environmentálneho vzdelávania zabezpečuje OZV NATUR-PACK prostredníctvom Inštitútu aplikovanej ekológie Daphne. Zážitkový program je bezplatný a prioritne pripravený pre školy z mesta Bratislava. Školy z iných samospráv sa môžu registrovať v prípade, ak patria pod OZV NATUR-PACK. Zoznam týchto samospráv nájdete TU. Počas trvania workshopu sa vyhotovuje fotografie a video záznam, ktorý bude použitý na sociálnych sieťach OLO, OZV NATUR-PACK a Inštitútu aplikovanej ekológie Daphne. Tlačivo na udelenie súhlasu nájdete tu.  

Kedy a kde nás nájdete?

KOLO sa nachádza hneď vedľa OLO, na Pestovateľskej 13, v areáli OC Korzo. Otvorené máme 6 dní v týždni, v pondelok je zatvorené. Zber vecí prebieha priamo v KOLO počas otváracích hodín. Predmety prijímame v zadnej časti predajne – pri vstupe do skladu. Objemnejšie veci – najmä nábytok, ako aj väčšie množstvo predmetov preberáme zo zadnej strany budovy, priamo z Pestovateľskej ulice.

Otváracie hodiny

🕙 utorok až piatok: od 10.00 do 18.00

🕙 sobota a nedeľa: od 10.00 do 17.00

pondelok: zatvorené

Doprava do KOLO

🚏 zastávka Avion IKEA, linky číslo 61, 69, 96 163

🚏 zastávka Avion Shopp. Park, linky číslo 6365

🚗 v areáli OC Korzo

Kontakt

📞 0947 902 042

📧 kolo@olo.sk 

 

Nevyhadzuj, daj veci KOLOvať!

Celý zoznam predmetov, ktoré môžete priniesť, nájdete tu.
Celý zoznam predmetov, ktoré neberieme, nájdete zase tu.

Prevádzkový poriadok prevzatia vecí – KOLO

Prevádzkový poriadok zberu vecí – KOLO

 

Často kladené otázky a odpovede

Prečo vzniklo KOLO?
Hlavné mesto uvedomujúc si potrebu zníženia negatívnych dopadov odpadového hospodárstva na životné prostredie, schválilo na svojom mestskom zastupiteľstve v marci 2021 “Stratégiu nakladania s odpadmi v meste Bratislava s cieľom prechodu na obehové hospodárstvo pre roky 2021 – 2026”. V rámci novej Stratégie si mesto určilo ako jeden z cieľov v oblasti odpadového a obehového hospodárstva mať aspoň jedno mestské reuse centrum, ktoré bude v pravidelných intervaloch zberať a predávať veci na opätovné použitie buď formou pravidelných podujatí, alebo stálej prevádzky a predchádzať tak vzniku odpadu. 
Čo je vlastne reuse centrum?

Reuse centrum je miesto, kde dostávajú funkčné, zachovalé, stále hodnotné predmety druhú šancu.  V zahraničí sa bežne vyskytujú prevádzky ponúkajúce pre jedných nepotrebné, no pre druhých stále použiteľné veci. Pochádzajú od ľudí, ktorí sa ich chceli zbaviť, ale namiesto toho, aby ich vyhodili, dávajú ich k dispozícii ľuďom, ktorým by sa mohli zísť. Často sú to veci použité iba párkrát alebo sú síce poškodené, avšak po jednoduchej oprave opäť využiteľné. Reuse centrá fungujú aj u našich susedov  – vo Viedni, v Prahe či v Brne. Štatistiky ukazujú, že napríklad vo Viedni sa takýmto spôsobom ušetrí ročne až 300 ton odpadu.

Tieto princípy sú zakotvené aj v slovenskej legislatíve, ktorá upravuje odpady. V Zákone o odpadoch je zadefinovaná tzv. Hierarchia odpadov, podľa ktorej by sme mali postupovať nasledovne:

To znamená, že najdôležitejšie je odpad nevytvárať a to je možné buď jeho predchádzaním, alebo opätovným použitím. Opätovné použitie nám umožňuje práve reuse centrum. Pomôžme Bratislave, aby tvorila menej odpadov.

  Reuse centrum v praxi:

 • nevyhodiť predmet, ktorý je stále funkčný alebo sa dá stále použiť iným spôsobom,
 • hľadať nové spôsoby využitia predmetov (aj také, na ktoré neboli pôvodne určené),
 • darovať predmety,
 • predať predmety,
 • opraviť predmety.

Celosvetová ambasádorka bezodpadového životného štýlu Bea Johnson vo svojej knihe Domácnosť bez odpadu uvádza päť krokov, ktorými by sa mala viesť domácnosť, ktorá chce výrazne znížiť svoje odpady a teda tiež negatívny vplyv na planétu Zem.

  Päť pravidiel – 5R:

 • Refuse – Odmietni, čo nepotrebuješ.
 • Reduce – Zredukuj, čo skutočne potrebuješ a nemôžeš odmietnuť.
 • Reuse – Znovu použi a oprav, čo nemôžeš odmietnuť alebo zredukovať.
 • Recycle – Zrecykluj, čo nemôžeš odmietnuť, zredukovať, alebo znovu použiť.
 • Rot – Zvyšok skompostuj.
Čo je hlavným cieľom KOLO?
Cieľom KOLO je minimalizovať vznik odpadu, podporiť cirkulárnu ekonomiku v Bratislave a vytvoriť osvetovo-kreatívny priestor pre všetkých, ktorým záleží na životnom prostredí.  Vytvorili sme nielen stabilné centrum opätovného použitia, ale aj priestor otvorený všetkým, ktorí sa zaujímajú o udržateľnosť a ďalšie environmentálne témy. Chceme, aby sa z tohto miesta stal „hub” podobne zmýšľajúcich ľudí s úprimným záujmom o životné prostredie. Okrem možnosti získať veci na ďalšie použitie sa budú v jeho priestoroch organizovať aj edukačné a inšpiratívne podujatia či kreatívne workshopy. V blízkej budúcnosti plánujeme zriadiť aj prevádzku zdieľanej dielne na opravu použitých predmetov. 
K čomu okrem darovania a získavania predmetov slúži KOLO?
 • predchádzaniu vzniku odpadov, a tým k znižovaniu množstva produkovaného odpadu,
 • opätovnému použitiu vecí a predĺženiu ich životnosti,
 • vytvoreniu miesta na zber funkčných, ale použiteľných vecí,
 • aplikácii nástrojov cirkulárnej ekonomiky v Bratislave,
 • vzniku zdieľanej dielnej za účelom opráv vecí,
 • organizácií workshopov v rámci tém cirkulárnej ekonomiky (upcycling, oprava vecí, trash art),
 • organizácií prednášok pre širokú verejnosť,
 • organizácii prednášok pre firmy, architektov a projektantov za účelom zníženia obstaraní nového nábytku pri zariaďovaní priestorov,
 • podpore neziskového sektora – organizácií, ktoré pomáhajú sociálne slabším a znevýhodnením skupinám obyvateľstva,
 • spolupráci s komerčným sektorom,
 • spolupráci s občanmi znevýhodnenými na trhu práce pri opravách a prevádzke KOLO,
 • vybudovaniu komunitného centra pre stretávanie sa v rámci rôznych záujmových skupín podporujúcich cirkulárnu ekonomiku. 
Ako vzniklo KOLO a budú sa ešte organizovať Mestské bazáre?
Od októbra 2020 do júna 2022 sme zorganizovali v spolupráci s hlavným mestom päť kôl Mestských bazárov. Ich účelom bolo predchádzať vzniku odpadu, šetriť prírodné zdroje a vyzbierať časť finančných prostriedkov na vybudovanie stabilného KOLO – Bratislavského centra opätovného použitia.   Bratislavčanky a Bratislavčania si z Mestských bazárov odniesli približne 35 000 použitých, no stále pekných a plne funkčných vecí. Hlavné mesto Slovenska tak ušetrilo viac ako 50 ton potenciálneho odpadu a na vybudovanie stabilného KOLO – Bratislavského centra opätovného použitia prispeli sumou prevyšujúcou 50 000 eur. KOLO vzniklo aj vďaka záujmu návštevníkov o veci z druhej ruky.  Bratislavské centrum opätovného použitia – KOLO vzniklo práve vďaka záujmu návštevníkov o veci z druhej ruky. Mestské bazáre sa už konať nebudú. KOLO má stabilný priestor, ktorý je otvorený 6 dní v týždni. Oproti Mestským bazárom, ktoré sa konali iba počas vybraných víkendov, tak budú mať ľudia v Bratislave možnosť darovať alebo získať predmety z druhej ruky oveľa jednoduchšie.
Kde sa KOLO nachádza a kedy je otvorené?
Priestor KOLO je rozľahlý a situovaný v blízkosti nákupných centier Avion a IKEA. Verejnosť môže získať veci z druhej ruky počas pracovných dní, okrem pondelka, a cez víkend v priestore OC Korzo na adrese Pestovateľská 13, 821 04 Bratislava, hneď vedľa centrály OLO. Návštevníci majú k dispozícií parkovisko OC Korzo a v prípade MHD zastávku Avion-IKEA autobusových liniek 96 a 61.   Otvorené je 6 dní v týždni, a to v utorok až piatok od 10:00 hod. do 18:00 hod. a v sobotu a nedeľu od 10:00 hod. do 17:00 hod. V pondelok je zatvorené. Počas štátnych sviatkov je tiež zatvorené.    KOLO – Bratislavské centrum opätovného použitia môže byť plnohodnotná a udržateľná alternatíva ku konvenčnému nakupovaniu.
Kedy môžem priniesť veci?
Predmety prijímame počas prevádzkových hodín, 6 dní v týždni, v utorok až piatok od 10:00 hod. do 18:00 hod. a v sobotu a nedeľu od 10:00 hod. do 17:00 hod. V pondelok máme zatvorené.
Ako prebieha preberanie vecí, ktoré do KOLO prinesiem?
Vyškolený personál skontroluje stav predmetov a v prípade, že veci sú v poriadku, prevezme ich a zaeviduje do skladových priestorov KOLO. V prípade, ak veci, ktoré návštevník prinesie nespĺňajú podmienky prijatia – sú nekompletné, nefunkčné alebo veľmi poškodené, presmeruje návštevníka na zberný dvor OLO, ktorý sa nachádza v blízkosti KOLO na Starej Ivanskej ceste 2. Tento zberný dvor je určený pre fyzické osoby – nepodnikateľov, ktorí sú zapojení do systému množstvového zberu komunálneho odpadu v Bratislave. Títo sú oprávnení osobne uložiť odpad na ZD v súlade s týmto prevádzkovým poriadkom.  Prosíme návštevníkov zberného dvora, aby odovzdávali odpad až za vstupnou rampou, po vypísaní formulára návštevníka; odpad je následne odvezený na ekologické zneškodnenie. 
Môžem priniesť predmety aj keď nemám trvalý pobyt v Bratislave?
Áno, KOLO môžu navštíviť aj obyvatelia z okolia Bratislavy a z celého Slovenska. Musia však priniesť len veci, ktoré KOLO prijíma – ak budú mať veci, ktoré nemôžeme prebrať, na zberný dvor ich odovzdať nemôžu, pretože nemajú trvalý pobyt vBratislave. 
Veci do KOLO sa odovzdávajú zdarma alebo za ne dostanem aj peniaze?
Predmety na ďalšie použitie sa odovzdávajú bezodplatne, neodkupujeme ich. 
Kto určuje 'ceny' predmetov, ktoré sú ponúkané v KOLO?
Výšku príspevku do verejnej zbierky určuje vyškolený personál prevádzky KOLO, v prípade potreby ju konzultujeme s kvalifikovanými odborníkmi. 
Akým spôsobom môžem 'zaplatiť'?
Príspevok do verejnej zbierky môžete pri pokladni uhradiť platobnou kartou alebo v hotovosti. 
Sumy za predmety sú presne stanovené alebo môžem 'zjednávať'?
Výška príspevkov je rozdelená do viacerých kategórií podľa hodnoty daných predmetov. Z času na čas sa v KOLO objavia aj predmety vyššej hodnoty, ktoré sú označené tzv. ,,pevnými cenami“. Konečnú sumu potvrdia kolegovia pri pokladni. 
Čo sa stane s peniazmi, ktoré sa za získané veci vyzbierajú?
Všetky vyzbierané peniaze sú evidované ako príspevky do verejnej zbierky. Nezisková organizácia KOLO vyhlásila verejnú zbierku s transparentným osobitným účtom zriadeným pre túto zbierku a vedeným v SLSP . Výťažok bude použitý na účel zbierky – ochrana a tvorba životného prostredia. Dokumenty k Verejnej zbierke nájdete tu: https://www.olo.sk/arte-content/uploads/2022/10/Verejna-zbierka-2022-2023.pdf 
Prečo sú niektoré knihy a iné predmety za 'symbolický príspevok' ?
Niektoré predmety, ktoré síce sú opotrebovanejšie, ale stále plnia svoj účel, posúvame na ďalšie použitie za zlomok ceny. Rovnako postupujeme pri veciach, ktorých máme na sklade väčšie množstvo, napr. hrnčeky.