Emisie ZEVO

Priemerné mesačné hodnoty emisií

Grafy emisií

Kotol K1

2021

2020

Kotol K2

2021

2020

Výkon kotlov

2021

2020