MIMORIADNE OPATRENIA v OLO

aktuality

Naši zamestnanci denne pracujú na udržiavaní čistoty v meste aj napriek koronavírusu

27. marca 2020
Bratislavskí smetiari sú súčasťou “prvej línie”. Kvôli spomaleniu šírenia vírusu sme museli bežný život v našom meste výrazne obmedziť. Odvoz odpadu z domácností

ZBERNÝ DVOR ZOSTÁVA ZATVORENÝ, Aktualizované usmernenie k nakladaniu s odpadom v kontexte šírenia koronavírusu COVID-19

26. marca 2020
Dňa 25.3.2020 vydalo Ministerstvo životného prostredia aktualizáciu usmernenia pri nakladaní s odpadom v kontexte šírenia koronavírusu COVID-19. Nariadenie sa týka aj prevádzky nášho zberného

AKTUALIZOVANÁ SPRÁVA – ODBOR HYGIENY ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA ÚVZ SR

20. marca 2020
COVID-19: Stanovisko k žiadosti o usmernenie pre samosprávy pri nakladaní s komunálnym odpadom Nový koronavírus, ktorý spôsobuje ochorenie COVID-19, tak ako všetky iné

PROSBA O SPOLUPRÁCU PRI LIKVIDÁCII ODPADU

Každé ráno vyjde do ulíc Bratislavy 63 zberných vozidiel OLO a. s. so 175 pracovníkmi. Naší zamestnanci sa tak deň čo deň nachádzajú

OBMEDZENIA ČINNOSTÍ V SÚVISLOSTI SO ŠÍRENÍM KORONAVÍRUSU SA NETÝKAJÚ NAKLADANIA S ODPADOM

19. marca 2020
Obmedzenia činností v súvislosti so šírením koronavírusu sa netýkajú odvozu, zberu, spracovania, ukladania či ďalšieho nakladania s odpadom. Pri nakladaní s odpadom nedochádza k vysokej koncentrácii ľudí

MIMORIADNE OPATRENIA V OLO a. s. V SÚVISLOSTI S COVID-19

11. marca 2020
V súvislosti so situáciou spojenou s výskytom nového koronavírusu a ochorením COVID-19 na území hlavného mesta naša spoločnosť prijala nasledovné opatrenia s cieľom spolupracovať s ostatnými

JAR V OLO PRICHÁDZA

2. marca 2020
Odvoz biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu zo záhrad začína zabezpečovať mestská spoločnosť OLO a. s. v Bratislave od 2. 3. 2020 (pondelok).  Informáciu o tom, v ktorý

Odvoz BRO

28. februára 2020
od 2. marca 2020

Odpad nepatri ku kontajnerom

1. januára 2020

VIANOCE A SPRÁVNE NAKLADANIE S ODPADOM

20. decembra 2019
Odvoz stromčekov bude zabezpečovať OLO a.s. od 7. 1. 2020 do 31. 3. 2020. Odzdobené vianočné stromčeky sa ukladajú v prípade rodinných domov

Ako správne triediť

dovoľte nám touto cestou Vás požiadať o súčinnosť pri priblížení nášho predvianočného apelu Vašim občanom v súvislosti s triedením odpadov počas vianočných sviatkov.

OZNAM

16. decembra 2019
Z dôvodu možnej nezjazdnosti komunikácií v oblasti Podkerepušky v zimných mesiacoch spoločnosť OLO a.s. dočasne umiestnila v 51. týždni pre obyvateľov dotknutej ulice/oblasti

NA SVOJU PRÁCU SOM HRDÁ

Ďakujeme redaktorke a fotografovi denníka Nový čas, ktorí si všimli v teréne našu kolegyňu Rebeku Mašekovú. Publikujeme na našej stránke článok v plnom

OLO ART – ODPAD OČAMI DETÍ

13. decembra 2019
„Dajme veciam druhú šancu, vdýchnime im nový život!“ Radosť a nadšený potlesk skoro 800 žiakov z bratislavských materských, základných a špeciálnych škôl privítal novú

ZLATO PRE OLOMÁNIU!

6. decembra 2019
Naša spoločnosť si 5.12.2019 prebrala Národnú podnikateľskú cenu za životné prostredie v SR 2019 – ocenenie GOLD. Víťazom kategórie Produkt a Služby sa

ODVOZ BIOODPADU LEN DO 30.11.2019

15. novembra 2019
Odvoz bude ukončený dňa 30.11.2019. Informáciu o tom, v ktorý deň sa vykonáva odvoz bio odpadu, nájdete na nálepke umiestnenej na svojej hnedej zbernej nádobe.

Ďakujeme za spätnú väzbu

7. októbra 2019
Veľmi nás teší, keď sa k nám dostane pochvala obyvateľov Bratislavy na našich zamestnancov alebo vyjadrenie spokojnosti s našimi službami. Za posledné dni nám ich

Nové vedenie spoločnosti OLO vrátilo všetky prenajaté osobné motorové vozidlá spoločnosti B2B RENT

3. októbra 2019
Nové vedenie bratislavskej mestskej spoločnosti Odvoz a likvidácia odpadu (OLO) uzatvorilo dohodu o urovnaní k rámcovej zmluve o prenájme dopravných prostriedkov a k 30.9.2019 vrátilo všetky osobné

Už 16. ročník S OLO zadarmo do ZOO

30. septembra 2019
Bratislavská mestská spoločnosť Odvoz a likvidácia odpadu (OLO) sa prostredníctvom podujatí projektu Olománia snaží deťom a žiakom počas školského roka zdôrazniť význam triedenia odpadu.

Stanovisko spoločnosti OLO k incidentu na svojich zamestnancov

23. septembra 2019
Bratislavská mestská spoločnosť Odvoz a likvidácia odpadu (OLO) s veľkou nevôľou a rozhorčením prijala informáciu o incidente na svojich zamestnancov počas výkonu práce na Jankolovej ulici v mestskej