Home » Oznamy » Zberný dvor v mestskej časti Rača bude otvorený od 16. apríla 2022
Publikované: 05.04.2022

Zberný dvor prevádzkovaný spoločnosťou Odvoz a likvidácia odpadu a.s. (OLO) na ulici Pri Šajbách 1 otvára svoje brány v sobotu 16. apríla 2022 a znovu ich zatvorí až 30. novembra 2022. Je určený pre obyvateľov mestskej časti Rača, Nové Mesto a Vajnory. V priebehu roka 2021 navštívilo račiansky zberný dvor 3 874 návštevníkov, ktorí priniesli 450 ton odpadu. 

Zberný dvor bude s výnimkou štátnych sviatkov otvorený tri dni v týždni, a to v utorok a vo štvrtok od 11.00 do 18.00 hod. a v sobotu od 8.00 do 15.00 hod.  

 

Podmienky vstupu 

Podmienkou vstupu pre obyvateľov mestských častí Rača, Nové Mesto a Vajnory je preukázanie trvalého alebo prechodného pobytu, prípadne preukázanie vlastníctva alebo nájmu záhrady v týchto mestských častiach a tiež vyplnenie formulára návštevníka zberného dvora.  

Zberný dvor je určený pre pôvodcov odpadu (fyzické osoby, nepodnikatelia), ktorí sú zapojení do systému množstvového zberu komunálneho odpadu v Bratislave.  

Vstup je možný len s vozidlom do 3,5 t, s prívesným vozíkom do objemu 1 m3 a za dodržania pokynov obsluhy.  

 

Maximálny objem odovzdaného odpadu a drobný stavebný odpad  

Ročne môže obyvateľ bezplatne odovzdať objemný odpad v maximálnom objeme 150 kg na osobu, maximálne tri vrecia bioodpadu zo záhrad a zelene za týždeň a roztriedený odpad ako papier, lepenka, sklo a plasty. 

Odovzdanie drobného stavebného odpadu je spoplatnené na základe VZN č. 6/2020 poplatkom 0,078 Eur/kg, ktorý sa uhrádza hlavnému mestu SR Bratislavy. 

 

Zberný dvor OLO – Stará Ivanská cesta 2 

Okrem zberného dvora v Rači prevádzkuje spoločnosť OLO a. s. aj zberný dvor na adrese Stará Ivanská cesta 2, ktorý je určený obyvateľom Bratislavy, a to počas celého roka. Práve na tomto mieste je možné uložiť najviac druhov odpadov v hlavnom meste. Všetky druhy odpadov sú pravidelne odvážané na ďalšie zhodnotenie alebo ekologické zneškodnenie.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *