Home » Tlačové správy (Page 2)

Tlačové správy

127 Nájdených článkov

AKTUALIZOVANÁ SPRÁVA – ODBOR HYGIENY ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA ÚVZ SR

20.03.2020
COVID-19: Stanovisko k žiadosti o usmernenie pre samosprávy pri nakladaní s komunálnym odpadom Nový koronavírus, ktorý spôsobuje ochorenie COVID-19, tak ako všetky iné

OBMEDZENIA ČINNOSTÍ V SÚVISLOSTI SO ŠÍRENÍM KORONAVÍRUSU SA NETÝKAJÚ NAKLADANIA S ODPADOM

19.03.2020
Obmedzenia činností v súvislosti so šírením koronavírusu sa netýkajú odvozu, zberu, spracovania, ukladania či ďalšieho nakladania s odpadom. Pri nakladaní s odpadom nedochádza k vysokej koncentrácii ľudí

MIMORIADNE OPATRENIA V OLO a. s. V ROKU 2020 V SÚVISLOSTI S COVID-19

11.03.2020
V súvislosti so situáciou spojenou s výskytom nového koronavírusu a ochorením COVID-19 na území hlavného mesta naša spoločnosť prijala 11. marca 2020 nasledovné

OLO ART – ODPAD OČAMI DETÍ

13.12.2019
„Dajme veciam druhú šancu, vdýchnime im nový život!“ Radosť a nadšený potlesk skoro 800 žiakov z bratislavských materských, základných a špeciálnych škôl privítal novú

ZLATO PRE OLOMÁNIU!

06.12.2019
Naša spoločnosť si 5.12.2019 prebrala Národnú podnikateľskú cenu za životné prostredie v SR 2019 – ocenenie GOLD. Víťazom kategórie Produkt a Služby sa

Už 16. ročník S OLO zadarmo do ZOO

30.09.2019
Bratislavská mestská spoločnosť Odvoz a likvidácia odpadu (OLO) sa prostredníctvom podujatí projektu Olománia snaží deťom a žiakom počas školského roka zdôrazniť význam triedenia odpadu.

Stanovisko spoločnosti OLO k incidentu na svojich zamestnancov

23.09.2019
Bratislavská mestská spoločnosť Odvoz a likvidácia odpadu (OLO) s veľkou nevôľou a rozhorčením prijala informáciu o incidente na svojich zamestnancov počas výkonu práce na Jankolovej ulici v mestskej

Výberové konania na členov predstavenstva OLO a.s.

11.07.2019
Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy dňa 11.7.2019 vyhlásil výberové konania na: člena predstavenstva – CFO spoločnosti OLO a.s. Popis pozície a kritériá výberu

Olománia má zelenú EKO stopu už sedem rokov

20.06.2019
Téma „odpady“ sa stáva globálnou celospoločenskou otázkou a každé podujatie je ideálnou príležitosťou upozorniť ľudí na to, aby sa zamysleli nad dôležitosťou svojich

Výberové konanie na predsedu predstavenstva OLO a.s.

24.04.2019
Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy dňa 24.04.2019 vyhlásil výberové konanie na: predsedu predstavenstva – CEO spoločnosti Odvoz a likvidácia odpadu a.s. (OLO) Popis

OLO prosí o sprístupnenie zberných nádob vždy deň pred odvozom odpadu

07.03.2019
Bratislavská mestská spoločnosť Odvoz a likvidácia odpadu (OLO) prosí správcov nehnuteľností a majiteľov rodinných domov o sprístupnenie zberných nádob vždy deň pred plánovaným odvozom odpadu. K najčastejším

Stanovisko spoločnosti OLO k fyzickému útoku na jedného zo svojich zamestnancov – závozníka

14.02.2019
Bratislavská mestská spoločnosť Odvoz a likvidácia odpadu (OLO) s veľkou nevôľou a rozhorčením prijala informáciu o fyzickom útoku na jedného zo svojich zamestnancov – závozníka, počas výkonu