Home » Tlačové správy » Bratislavské Zariadenie na energetické využitie odpadu prešlo najväčšou generálnou opravou za posledných 20 rokov. Tento krok ušetrí náklady i životné prostredie
Publikované: 15.02.2023

Bratislava, 15. február 2023 – Koncom minulého roka sa mestskej spoločnosti Odvoz a likvidácia odpadu a.s. (OLO) podarilo aj napriek nepriaznivej situácii na trhu zrealizovať najväčšiu a zároveň najvýznamnejšiu generálnu opravu kotlov a pomocných systémov Zariadenia na energetické využitie odpadu (ZEVO). Výmena opotrebovaných častí kotlov znamená zabezpečenie kontinuálneho chodu ZEVO, skrátenia času odstávok v budúcich rokoch a minimalizáciu odvozu komunálneho odpadu na skládky v časoch odstávok na nasledujúce roky. Generálna oprava bola vykonaná po dvadsaťročnej nepretržitej prevádzke ZEVO. 

Generálna odstávka ZEVO prebehla aj napriek sťaženej situácii na trhu materiálov a služieb tak, ako bolo naplánované podľa harmonogramu. Odstávka bola realizovaná v termíne od 8. októbra do 12. decembra 2022 a pracovalo na nej dohromady viac ako 130 ľudí, z ktorých prevažnú časť tvorili dodávatelia.  

Rekonštrukciou prešiel najskôr kotol K2, potom K1. Na oboch kotloch sa vymenili membránové steny spaľovacích komôr, rúrkové zväzky prehrievačov pary a ekonomizérov, výmuroviek, betónové časti spaľovacích komôr, mokré vynášače škvary a násypky s vodným chladením. Zrealizoval sa aj návar ochrannej vrstvy Inconel. Vykonanie týchto prác prinesie predĺženie životnosti kotlov, optimalizáciu horenia, zlepšenie riadenia dávkovania odpadu, účinnosti spaľovacieho procesu a prestupu tepla. 

Po vykonaní všetkých opráv sa zrealizovali tlakové skúšky v studenom stave, ktoré boli úspešné. Nasledovali parné prefuky a preplachy tlakových celkov kotlov. Po týchto úkonoch sa v polovici decembra pristúpilo k nábehu kotlov, ktoré vykazujú bezproblémovú a kontinuálnu prevádzku pri nominálnych parametroch. 

Počas generálnej odstávky boli zrealizované aj opravy na ostatných technologických zariadeniach ako je turbogenerátor, čistenie spalín, prístrojov merania a regulácie, elektrických častiach ZEVO, chemickej úpravy vody a triediacej linky škvary, čerpacích ventilátorov a kompresorov. Tieto opravy vedú k zabezpečeniu bezproblémového chodu ZEVO a stabilite budúcich dodávok elektrickej energie. Generálna odstávka prebehla bez zaťaženia mestského rozpočtu.  

Vykonanie a úspešné dokončenie generálnej opravy počas odstávky znamená budúce zníženie celkových nákladov na opravy počas menších odstávok. Tento krok bude mať aj pozitívny vplyv na životné prostredie, a to vďaka skráteniu doby budúcich odstávok, čím sa minimalizuje skládkovanie.   

ZEVO je aktuálne vo fáze finalizácie napojenia „energie z odpadov“ zo ZEVO na dodávky tepla do sústavy centrálneho zásobovania teplom (SCZT) Bratislavy, ktorú prevádzkuje spoločnosť MH Teplárenský holding, a.s. ZEVO čaká v najbližších rokoch modernizácia a ekologizácia, ktoré prinesú výrazné zvýšenie energetickej účinnosti až na 85 %. Výsledkom energetického zhodnotenia nerecyklovateľných odpadov po modernizácii ZEVO bude vysoko účinná kombinovaná výroba elektrickej energie a tepla s maximalizáciou využitia energie z odpadov, ktorú chceme dodávať aj do bratislavských domácností.  

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *