Home » Oznamy » Rodinné domy v Starom Meste (prvá etapa) – od 5. septembra 2022 distribuujeme obyvateľom balíčky na zber kuchynského bioodpadu
Publikované: 25.08.2022

Hlavné mesto SR Bratislava je v zmysle zákona povinné zaviesť na svojom území oddelený zber kuchynského biologicky rozložiteľného odpadu z domácností najneskôr do 1.1.2023. 

Od pondelka 5. septembra 2022 budeme distribuovať balíčky na triedenie kuchynského bioodpadu pre obyvateľov Starého Mesta – rodinné domy (prvá etapa).

Harmonogram distribúcie pre bytové domy v Starom Meste nájdete tu.

Nádoby, kompostovateľné vrecká a informačný leták prinesú naši pracovníci priamo do mestskej časti, ich prevzatie je potrebné potvrdiť podpisom.

Kuchynský bioodpad začnite doma triediť od 12. septembra, prvý odvoz je plánovaný v týždni od 19. septembra 2022.

Obyvatelia rodinných domov budú informovaní o čase distribúcie aj prostredníctvom SMS. Ak sa nemôže dostaviť vlastník nehnuteľnosti, prineste so sebou vyplnené splnomocnenie, ktoré nájdete tu (nie je potrebné overenie notárom).

Obyvatelia bytových domov sa presný dátum a čas distribúcie košíkov v danej lokalite dozvedia z plagátu, ktorý bude vyvesený na vchodových dverách do bytovky. Balíčky sa budú distribuovať v blízkom okolí bytového domu. Ak sa nemôže dostaviť majiteľ bytu, postačí keď pri preberaní nájomca bytu uvedie meno majiteľa a číslo bytu (príp. poschodie). Nájomnú zmluvu predkladať nemusí.

 

Harmonogram pre rodinné domy od 5. do 14. septembra 2022

Ulica  Orientačné čísla Dátum distribúcie Čas distribúcie
Andreja Plávku   13.9.2022 15:00-20:00
Banícka   12.9.2022 15:00-20:00
Banskobystrická   14.9.2022 15:00-20:00
Bartoňova   8.9.2022 15:00-20:00
Beblavého   14.9.2022 15:00-20:00
Blumentálska   14.9.2022 15:00-20:00
Bohúňova   9.9.2022 15:00-20:00
Boženy Němcovej   13.9.2022 15:00-20:00
Bôrik   5.9.2022 15:00-20:00
Bradlianska   13.9.2022 15:00-20:00
Brnianska   9.9.2022 15:00-20:00
Brnianska č.42, č.44 12.9.2022 15:00-20:00
Broskyňová   5.9.2022 15:00-20:00
Břeclavská   14.9.2022 15:00-20:00
Búdková   8.9.2022 15:00-20:00
Buková   6.9.2022 15:00-20:00
Čajakova   14.9.2022 15:00-20:00
Čajkovského   14.9.2022 15:00-20:00
Čapkova   12.9.2022 15:00-20:00
Čelakovského   6.9.2022 15:00-20:00
Čerešňová   9.9.2022 15:00-20:00
Červeňova   13.9.2022 15:00-20:00
Dankovského   8.9.2022 15:00-20:00
Dobšinského   14.9.2022 15:00-20:00
Dolná   8.9.2022 15:00-20:00
Donovalova   14.9.2022 15:00-20:00
Drotárska cesta   7.9.2022 15:00-20:00
Dubová   9.9.2022 15:00-20:00
Dunajská   14.9.2022 15:00-20:00
Fándlyho   8.9.2022 15:00-20:00
Fazuľová   14.9.2022 15:00-20:00
Ferienčíkova   14.9.2022 15:00-20:00
Fialkové údolie   6.9.2022 15:00-20:00
Flöglova   14.9.2022 15:00-20:00
Fraňa Kráľa   13.9.2022 15:00-20:00
Francúzskych partizánov   8.9.2022 15:00-20:00
Galandova   13.9.2022 15:00-20:00
Gaštanová   9.9.2022 15:00-20:00
Godrova   13.9.2022 15:00-20:00
Gorazdova   12.9.2022 15:00-20:00
Grösslingová   14.9.2022 15:00-20:00
Gunduličova   13.9.2022 15:00-20:00
Havlíčkova   14.9.2022 15:00-20:00
Haydnova   7.9.2022 15:00-20:00
Hlavatého   8.9.2022 15:00-20:00
Hlboká cesta   13.9.2022 15:00-20:00
Hollého   14.9.2022 15:00-20:00
Holubyho   13.9.2022 15:00-20:00
Hradné údolie   6.9.2022 15:00-20:00
Hrebendova   6.9.2022 15:00-20:00
Hroboňova   9.9.2022 15:00-20:00
Hummelova   5.9.2022 15:00-20:00
Hýrošova   9.9.2022 15:00-20:00
Inovecká   6.9.2022 15:00-20:00
Jakubovo námestie   14.9.2022 15:00-20:00
Jančova   5.9.2022 15:00-20:00
Jánošíkova   12.9.2022 15:00-20:00
Jaseňová   8.9.2022 15:00-20:00
Javorinská   7.9.2022 15:00-20:00
Javorová   9.9.2022 15:00-20:00
Jelenia   14.9.2022 15:00-20:00
K lomu   12.9.2022 15:00-20:00
K Železnej studienke   12.9.2022 15:00-20:00
Kapitulská   13.9.2022 15:00-20:00
Karpatská   14.9.2022 15:00-20:00
Klariská   13.9.2022 15:00-20:00
Klobučnícka   14.9.2022 15:00-20:00
Kollárovo námestie   14.9.2022 15:00-20:00
Korabinského   7.9.2022 15:00-20:00
Koreničova   8.9.2022 15:00-20:00
Kozia   8.9.2022 15:00-20:00
Krakovská   8.9.2022 15:00-20:00
Kráľovské údolie   5.9.2022 15:00-20:00
Krátka   8.9.2022 15:00-20:00
Krčméryho   9.9.2022 15:00-20:00
Krivá   9.9.2022 15:00-20:00
Krmanova   7.9.2022 15:00-20:00
Kubániho   9.9.2022 15:00-20:00
Kuzmányho   13.9.2022 15:00-20:00
Kýčerského   14.9.2022 15:00-20:00
Kysucká   12.9.2022 15:00-20:00
Ľadová   14.9.2022 15:00-20:00
Langsfeldova   12.9.2022 15:00-20:00
Laučekova   9.9.2022 15:00-20:00
Lazaretská   14.9.2022 15:00-20:00
Lermontovova   13.9.2022 15:00-20:00
Lesná   13.9.2022 15:00-20:00
Leškova   14.9.2022 15:00-20:00
Lichardova   8.9.2022 15:00-20:00
Lipová   5.9.2022 15:00-20:00
Lovinského   9.9.2022 15:00-20:00
Ľubinská   7.9.2022 15:00-20:00
Majakovského   8.9.2022 15:00-20:00
Malá   5.9.2022 15:00-20:00
Malinová   12.9.2022 15:00-20:00
Mariánska   14.9.2022 15:00-20:00
Maróthyho   8.9.2022 15:00-20:00
Matúšova   8.9.2022 15:00-20:00
Medená   14.9.2022 15:00-20:00
Medzierka   6.9.2022 15:00-20:00
Mickiewiczova   14.9.2022 15:00-20:00
Michalská   13.9.2022 15:00-20:00
Mikulášska   14.9.2022 15:00-20:00
Mišíkova   14.9.2022 15:00-20:00
Mlynská dolina   9.9.2022 15:00-20:00
Moskovská   14.9.2022 15:00-20:00
Mošovského   7.9.2022 15:00-20:00
Moyzesova   13.9.2022 15:00-20:00
Mozartova   5.9.2022 15:00-20:00
Mudroňova   6.9.2022 15:00-20:00
Myjavská   8.9.2022 15:00-20:00
Mýtna   14.9.2022 15:00-20:00
Na Baránku   8.9.2022 15:00-20:00
Na Brezinách   13.9.2022 15:00-20:00
Na Hrebienku   6.9.2022 15:00-20:00
Na Kalvárii   12.9.2022 15:00-20:00
Na kopci   5.9.2022 15:00-20:00
Na Slavíne   13.9.2022 15:00-20:00
Na stráni   7.9.2022 15:00-20:00
Na Štyridsiatku   8.9.2022 15:00-20:00
Na vŕšku   13.9.2022 15:00-20:00
Nábrežie arm.gen.Ludvíka Svobodu   5.9.2022 15:00-20:00
Nad lomom   5.9.2022 15:00-20:00
Námestie 1. mája   14.9.2022 15:00-20:00
Námestie slobody   14.9.2022 15:00-20:00
Námestie SNP   14.9.2022 15:00-20:00
Nekrasovova   13.9.2022 15:00-20:00
Novosvetská   13.9.2022 15:00-20:00
Obchodná   14.9.2022 15:00-20:00
Okánikova   12.9.2022 15:00-20:00
Ostravská   12.9.2022 15:00-20:00
Palackého   14.9.2022 15:00-20:00
Palárikova   14.9.2022 15:00-20:00
Palisády   8.9.2022 15:00-20:00
Panenská   8.9.2022 15:00-20:00
Panská   13.9.2022 15:00-20:00
Partizánska   8.9.2022 15:00-20:00
Pažického   13.9.2022 15:00-20:00
Pod Bôrikom   5.9.2022 15:00-20:00
Pod vinicami   5.9.2022 15:00-20:00
Podhorského   12.9.2022 15:00-20:00
Podjavorinskej   8.9.2022 15:00-20:00
Podtatranského   13.9.2022 15:00-20:00
Poľná   14.9.2022 15:00-20:00
Porubského   14.9.2022 15:00-20:00
Pražská   12.9.2022 15:00-20:00
Prepoštská   13.9.2022 15:00-20:00
Pri Habánskom mlyne   9.9.2022 15:00-20:00
Pri hradnej studni   6.9.2022 15:00-20:00
Pri Suchom mlyne   12.9.2022 15:00-20:00
Prokopa Veľkého   9.9.2022 15:00-20:00
Prvosienková   7.9.2022 15:00-20:00
Puškinova   13.9.2022 15:00-20:00
Radlinského   14.9.2022 15:00-20:00
Radvanská   6.9.2022 15:00-20:00
Rajská   14.9.2022 15:00-20:00
Révová   5.9.2022 15:00-20:00
Riznerova   6.9.2022 15:00-20:00
Rubinsteinova   6.9.2022 15:00-20:00
Rudnayovo námestie   13.9.2022 15:00-20:00
Sasinkova   14.9.2022 15:00-20:00
Senická   9.9.2022 15:00-20:00
Schillerova   12.9.2022 15:00-20:00
Sklenárska   7.9.2022 15:00-20:00
Slávičie údolie   7.9.2022 15:00-20:00
Slepá   6.9.2022 15:00-20:00
Smetanova   8.9.2022 15:00-20:00
Smrečianska   14.9.2022 15:00-20:00
Socháňova   12.9.2022 15:00-20:00
Sokolská   12.9.2022 15:00-20:00
Somolického   13.9.2022 15:00-20:00
Somolického č.26 14.9.2022 15:00-20:00
Srnčia   7.9.2022 15:00-20:00
Stará vinárska   13.9.2022 15:00-20:00
Staroturský chodník   6.9.2022 15:00-20:00
Strelecká   6.9.2022 15:00-20:00
Súbežná   8.9.2022 15:00-20:00
Šafránová   7.9.2022 15:00-20:00
Šancová   14.9.2022 15:00-20:00
Šípková   9.9.2022 15:00-20:00
Škarniclova   8.9.2022 15:00-20:00
Štefánikova   14.9.2022 15:00-20:00
Štefanovičova   14.9.2022 15:00-20:00
Šulekova   13.9.2022 15:00-20:00
Tajovského   12.9.2022 15:00-20:00
Tichá   7.9.2022 15:00-20:00
Timravina   14.9.2022 15:00-20:00
Tobrucká   14.9.2022 15:00-20:00
Tolstého   13.9.2022 15:00-20:00
Topoľová   9.9.2022 15:00-20:00
Tvarožkova   8.9.2022 15:00-20:00
Údolná   5.9.2022 15:00-20:00
Úprkova   9.9.2022 15:00-20:00
Urbánkova   14.9.2022 15:00-20:00
V záhradách   7.9.2022 15:00-20:00
Valašská   9.9.2022 15:00-20:00
Ventúrska   13.9.2022 15:00-20:00
Vetvová   5.9.2022 15:00-20:00
Vlčkova   14.9.2022 15:00-20:00
Vrchná   7.9.2022 15:00-20:00
Vysoká   14.9.2022 15:00-20:00
Záhorácka   12.9.2022 15:00-20:00
Zámocké schody   14.9.2022 15:00-20:00
Západný rad   9.9.2022 15:00-20:00
Zrínskeho   13.9.2022 15:00-20:00
Železničiarska   14.9.2022 15:00-20:00
Žiarska   7.9.2022 15:00-20:00
Žilinská   14.9.2022 15:00-20:00
Žižkova   5.9.2022 15:00-20:00

 

Ak si nemôžete prevziať balíček počas adresnej distribúcie, príďte si ho vyzdvihnúť do distribučných centier:

Distribučné centrá Staré Mesto

10.9.2022

17.9.2022

24.9.2022

1.10.2022

od 10 do 13 hod.

od 14 do 17 hod.

od 10 do 13 hod.

od 14 do 17 hod.

od 10 do 13 hod.

od 14 do 17 hod.

od 10 do 13 hod.

od 14 do 17 hod.

potraviny KRAJ,
Drotárska cesta

pri ZŠ Mudroňova
(oproti holetu Albrecht)

Nám. Nežnej revolúcie
(pred Starou tržnicou)

reštaurácia Funus,
ul. Prokopa Veľkého

trhovisko Žilinská
(z ul. Žilinská)

Kamenné nám. – PRIOR
(pod hodinami)

trh Poľná
(z ul. 29. augusta)

Jakubovo nám. – detské ihrisko 
(z ul. Lazaretská)

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *