Home » Oznamy » Bytové domy v Starom Meste (druhá etapa) – od 10. septembra 2022 distribuujeme obyvateľom balíčky na zber kuchynského bioodpadu
Publikované: 25.08.2022

Hlavné mesto SR Bratislava je v zmysle zákona povinné zaviesť na svojom území oddelený zber kuchynského biologicky rozložiteľného odpadu z domácností najneskôr do 1.1.2023. 

Od soboty 10. septembra 2022 budeme distribuovať balíčky na triedenie kuchynského bioodpadu pre obyvateľov Starého Mesta – bytové domy (druhá etapa).

Harmonogram distribúcie pre rodinné domy v Starom Meste nájdete tu.

Nádoby, kompostovateľné vrecká a informačný leták prinesú naši pracovníci priamo do mestskej časti, ich prevzatie je potrebné potvrdiť podpisom.

Kuchynský bioodpad začnite doma triediť od 26. septembra, prvý odvoz je plánovaný v týždni od 3. októbra 2022.

Obyvatelia bytových domov sa presný dátum a čas distribúcie košíkov v danej lokalite dozvedia z plagátu, ktorý bude vyvesený na vchodových dverách do bytovky. Balíčky sa budú distribuovať v blízkom okolí bytového domu. Ak sa nemôže dostaviť majiteľ bytu, postačí keď pri preberaní nájomca bytu uvedie meno majiteľa a číslo bytu (príp. poschodie). Nájomnú zmluvu predkladať nemusí.

Obyvatelia rodinných domov budú informovaní o čase distribúcie aj prostredníctvom SMS. Ak sa nemôže dostaviť vlastník nehnuteľnosti, prineste so sebou vyplnené splnomocnenie, ktoré nájdete tu (nie je potrebné overenie notárom).

 

Harmonogram pre bytové domy od 10. do 27. septembra 2022

Ulica Orientačné číslo Dátum distribúcie čas distribúcie Distribučný bod
Americké námestie 1 piatok 23. september 2022 15:00-20:00 Floriánske námestie – oproti kostolu Blumentál/pošte
Anenská 1 streda 21. september 2022 15:00-20:00 Belopotockého – Ormosdyho záhrada
Anenská 3 streda 21. september 2022 15:00-20:00 Belopotockého – Ormosdyho záhrada
Anenská 4 streda 21. september 2022 15:00-20:00 Belopotockého – Ormosdyho záhrada
Banskobystrická 4 utorok 20. september 2022 15:00-17:30 Banskobystrická 16 (vstup do záhrady)
Banskobystrická 6 utorok 20. september 2022 15:00-17:30 Banskobystrická 16 (vstup do záhrady)
Banskobystrická 8 utorok 20. september 2022 15:00-17:30 Banskobystrická 16 (vstup do záhrady)
Banskobystrická 10 utorok 20. september 2022 15:00-17:30 Banskobystrická 16 (vstup do záhrady)
Banskobystrická 16 utorok 20. september 2022 15:00-17:30 Banskobystrická 16 (vstup do záhrady)
Bartókova 1 piatok 16. september 2022 17:15-20:00 Bartókova – pri Chilli Pub a Pizza / pri schodoch na Mozartovú
Bartókova 2 piatok 16. september 2022 17:15-20:00 Bartókova – pri Chilli Pub a Pizza / pri schodoch na Mozartovú
Bartókova 4 piatok 16. september 2022 17:15-20:00 Bartókova – pri Chilli Pub a Pizza / pri schodoch na Mozartovú
Bartókova 6 piatok 16. september 2022 17:15-20:00 Bartókova – pri Chilli Pub a Pizza / pri schodoch na Mozartovú
Bartókova 2/A piatok 16. september 2022 17:15-20:00 Bartókova – pri Chilli Pub a Pizza / pri schodoch na Mozartovú
Bartoňova 2 piatok 16. september 2022 19:15-20:00 roh Krátka/Strelecká (Coffee house)
Baštová 8 utorok 27. september 2022 15:00-17:00 Kapucínska – pri električ. zastávke
Baštová 2 utorok 27. september 2022 15:00-17:00 Kapucínska – pri električ. zastávke
Baštová 10 utorok 27. september 2022 15:00-17:00 Kapucínska – pri električ. zastávke
Baštová 12 utorok 27. september 2022 15:00-17:00 Kapucínska – pri električ. zastávke
Baštová 1-3 utorok 27. september 2022 15:00-17:00 Kapucínska – pri električ. zastávke
Baštová 6/A,B utorok 27. september 2022 15:00-17:00 Kapucínska – pri električ. zastávke
Beblavého 6 pondelok 19. september 2022 16:45-20:00 roh Zámockej a Židovskej – pri elekt. trati
Beblavého 10 pondelok 19. september 2022 16:45-20:00 roh Zámockej a Židovskej – pri elekt. trati
Beblavého 12 pondelok 19. september 2022 16:45-20:00 roh Zámockej a Židovskej – pri elekt. trati
Beblavého 14 pondelok 19. september 2022 16:45-20:00 roh Zámockej a Židovskej – pri elekt. trati
Belopotockého 1 streda 21. september 2022 15:00-20:00 Belopotockého – Ormosdyho záhrada
Belopotockého 3 streda 21. september 2022 15:00-20:00 Belopotockého – Ormosdyho záhrada
Belopotockého 2-6 streda 21. september 2022 15:00-20:00 Belopotockého – Ormosdyho záhrada
Benediktiho 4 streda 21. september 2022 15:00-20:00 Belopotockého – Ormosdyho záhrada
Benediktiho 6 streda 21. september 2022 15:00-20:00 Belopotockého – Ormosdyho záhrada
Benediktiho 1-3 streda 21. september 2022 15:00-20:00 Belopotockého – Ormosdyho záhrada
Bernolákova 2 piatok 23. september 2022 15:00-20:00 Kmeťovo námestie
Bernolákova 4 piatok 23. september 2022 15:00-20:00 Kmeťovo námestie
Bernolákova 6 piatok 23. september 2022 15:00-20:00 Kmeťovo námestie
Bernolákova 13 piatok 23. september 2022 15:00-20:00 Kmeťovo námestie
Bernolákova 3,7 piatok 23. september 2022 15:00-20:00 Kmeťovo námestie
Bernolákova 9-11 piatok 23. september 2022 15:00-20:00 roh Blumentálskej a Steinov Dvor – pri talianskej reštaurácii
Beskydská 2 streda 21. september 2022 15:00-20:00 parkovisko Šancová / zast. MHD Karpatská
Beskydská 6 streda 21. september 2022 15:00-20:00 parkovisko Šancová / zast. MHD Karpatská
Beskydská 8 streda 21. september 2022 15:00-20:00 parkovisko Šancová / zast. MHD Karpatská
Beskydská 9 streda 21. september 2022 15:00-20:00 parkovisko Šancová / zast. MHD Karpatská
Beskydská 10 streda 21. september 2022 15:00-20:00 parkovisko Šancová / zast. MHD Karpatská
Beskydská 12 streda 21. september 2022 15:00-20:00 parkovisko Šancová / zast. MHD Karpatská
Beskydská 11-15 streda 21. september 2022 15:00-20:00 parkovisko Šancová / zast. MHD Karpatská
Beskydská 17 streda 21. september 2022 15:00-20:00 parkovisko Šancová / zast. MHD Karpatská
Bezručova 1 sobota 24. september 2022 9:00-15:30 Grösslingova – oproti gymnáziu Gamča
Bezručova 3 sobota 24. september 2022 11:30-15:30 Šafárikovo nám. – Landererov park
Bezručova 4 sobota 24. september 2022 11:30-15:30 Šafárikovo nám. – Landererov park
Bezručova 5 sobota 24. september 2022 11:30-15:30 Šafárikovo nám. – Landererov park
Bezručova 6 sobota 24. september 2022 11:30-15:30 Šafárikovo nám. – Landererov park
Bezručova 8 sobota 24. september 2022 11:30-15:30 Šafárikovo nám. – Landererov park
Bezručova 9 sobota 24. september 2022 11:30-15:30 Šafárikovo nám. – Landererov park
Bezručova 10 sobota 24. september 2022 11:30-15:30 Šafárikovo nám. – Landererov park
Biela 5 utorok 27. september 2022 17:15-20:00 Námestie Nežnej revolúcie (pri Starej tržnici)
Björnsonova 10 streda 21. september 2022 15:00-18:45 roh Šancová/Žilinská – oproti MMC
Björnsonova 11 streda 21. september 2022 15:00-18:45 roh Šancová/Žilinská – oproti MMC
Björnsonova 12-16 streda 21. september 2022 15:00-18:45 roh Šancová/Žilinská – oproti MMC
Björnsonova 13 streda 21. september 2022 15:00-18:45 roh Šancová/Žilinská – oproti MMC
Björnsonova 1-5 streda 21. september 2022 15:00-18:45 roh Šancová/Žilinská – oproti MMC
Björnsonova 2-8 streda 21. september 2022 15:00-18:45 roh Šancová/Žilinská – oproti MMC
Björnsonova 7-9 streda 21. september 2022 15:00-18:45 roh Šancová/Žilinská – oproti MMC
Blumentálska 4 piatok 23. september 2022 15:00-20:00 Floriánske námestie – oproti kostolu Blumentál/pošte
Blumentálska 5 piatok 23. september 2022 15:00-20:00 Floriánske námestie – oproti kostolu Blumentál/pošte
Blumentálska 6 piatok 23. september 2022 15:00-20:00 Floriánske námestie – oproti kostolu Blumentál/pošte
Blumentálska 7 piatok 23. september 2022 15:00-20:00 Floriánske námestie – oproti kostolu Blumentál/pošte
Blumentálska 8 piatok 23. september 2022 15:00-20:00 Floriánske námestie – oproti kostolu Blumentál/pošte
Blumentálska 10 piatok 23. september 2022 15:00-20:00 Floriánske námestie – oproti kostolu Blumentál/pošte
Blumentálska 12 piatok 23. september 2022 15:00-20:00 Floriánske námestie – oproti kostolu Blumentál/pošte
Blumentálska 11-13 piatok 23. september 2022 15:00-20:00 roh Blumentálskej a Steinov Dvor – pri talianskej reštaurácii
Blumentálska 15-17 piatok 23. september 2022 15:00-20:00 roh Blumentálskej a Steinov Dvor – pri talianskej reštaurácii
Blumentálska 16 piatok 23. september 2022 15:00-20:00 Floriánske námestie – oproti kostolu Blumentál/pošte
Blumentálska 19 piatok 23. september 2022 15:00-20:00 roh Blumentálskej a Steinov Dvor – pri talianskej reštaurácii
Blumentálska 20 piatok 23. september 2022 15:00-20:00 roh Blumentálskej a Steinov Dvor – pri talianskej reštaurácii
Blumentálska 21 piatok 23. september 2022 15:00-20:00 roh Blumentálskej a Steinov Dvor – pri talianskej reštaurácii
Blumentálska 22 piatok 23. september 2022 15:00-20:00 roh Blumentálskej a Steinov Dvor – pri talianskej reštaurácii
Blumentálska 23-25 piatok 23. september 2022 15:00-20:00 roh Blumentálskej a Steinov Dvor – pri talianskej reštaurácii
Blumentálska 24 piatok 23. september 2022 15:00-20:00 roh Blumentálskej a Steinov Dvor – pri talianskej reštaurácii
Blumentálska 26 piatok 23. september 2022 15:00-20:00 roh Blumentálskej a Steinov Dvor – pri talianskej reštaurácii
Bohúňova 27 sobota 17. september 2022 10:45-11:30 parkovisko oproti zastávke MHD Lovinského
Boženy Němcovej 12 utorok 20. september 2022 15:00-20:00 roh Puškinovej a Krížkovej – pri zast. MHD Pod Stanicou
Boženy Němcovej 13 utorok 20. september 2022 15:00-20:00 roh Puškinovej a Krížkovej – pri zast. MHD Pod Stanicou
Boženy Němcovej 15 utorok 20. september 2022 15:00-20:00 roh Puškinovej a Krížkovej – pri zast. MHD Pod Stanicou
Boženy Němcovej 2-4 utorok 20. september 2022 15:00-20:00 roh Puškinovej a Krížkovej – pri zast. MHD Pod Stanicou
Bradlianska 9 pondelok 19. september 2022 15:00-20:00 roh Palisády a Svoradova – pri Tesco express
Bradlianska 13 pondelok 19. september 2022 15:00-20:00 roh Palisády a Svoradova – pri Tesco express
Brnianska 3 sobota 17. september 2022 12:00-15:30 Hroboňova – pri večierke
Brnianska 11 sobota 17. september 2022 12:00-15:30 Hroboňova – pri večierke
Brnianska 13  sobota 17. september 2022 12:00-15:30 Hroboňova – pri večierke
Brnianska 15 sobota 17. september 2022 12:00-15:30 Hroboňova – pri večierke
Brnianska 19 sobota 17. september 2022 12:00-15:30 Hroboňova – pri večierke
Brnianska 21 sobota 17. september 2022 12:00-15:30 Hroboňova – pri večierke
Brnianska 23 sobota 17. september 2022 12:00-15:30 Hroboňova – pri večierke
Brnianska 25 sobota 17. september 2022 12:00-15:30 Hroboňova – pri večierke
Brnianska 27-29 sobota 17. september 2022 12:00-15:30 Hroboňova – pri večierke
Brnianska 33 sobota 17. september 2022 12:00-15:30 Hroboňova – pri večierke
Brnianska 35 sobota 17. september 2022 12:00-15:30 Hroboňova – pri večierke
Broskyňová 10 pondelok 19. september 2022 15:00-16:30 pri zast. MHD Červený kríž – oproti hotelu Albrecht
Búdková 32-34 sobota 10. september 2022 11:45-13:45 roh Drotárskej cesty a Búdkovej (pri zast. MHD Búdkova)
Bukureštská 1 streda 21. september 2022 15:00-20:00 roh Šancovej a Žabotovej (pri elek. zast. Pod stanico/pri budove UniCredit)
Bukureštská 2 streda 21. september 2022 15:00-20:00 roh Šancovej a Žabotovej (pri elek. zast. Pod stanico/pri budove UniCredit)
Bukureštská 3 streda 21. september 2022 15:00-20:00 roh Šancovej a Žabotovej (pri elek. zast. Pod stanico/pri budove UniCredit)
Cintorínska 2 štvrtok 22. september 2022 15:00-20:00 ul. 29.Augusta – vchod do Medickej záhrady pri trhu na Poľnej
Cintorínska 3 štvrtok 22. september 2022 15:00-20:00 Kamenné nám. – PRIOR (pod hodinami)
Cintorínska 6 štvrtok 22. september 2022 15:00-20:00 ul. 29.Augusta – vchod do Medickej záhrady pri trhu na Poľnej
Cintorínska 8 štvrtok 22. september 2022 15:00-20:00 ul. 29.Augusta – vchod do Medickej záhrady pri trhu na Poľnej
Cintorínska 10-14 štvrtok 22. september 2022 15:00-20:00 Kamenné nám. – PRIOR (pod hodinami)
Cintorínska 13 štvrtok 22. september 2022 15:00-20:00 ul. 29.Augusta – vchod do Medickej záhrady pri trhu na Poľnej
Cintorínska 17 štvrtok 22. september 2022 15:00-20:00 ul. 29.Augusta – vchod do Medickej záhrady pri trhu na Poľnej
Cintorínska 24 štvrtok 22. september 2022 15:00-20:00 ul. 29.Augusta – vchod do Medickej záhrady pri trhu na Poľnej
Cintorínska 26 štvrtok 22. september 2022 15:00-20:00 ul. 29.Augusta – vchod do Medickej záhrady pri trhu na Poľnej
Cintorínska 30 štvrtok 22. september 2022 15:00-20:00 ul. 29.Augusta – vchod do Medickej záhrady pri trhu na Poľnej
Cukrová 6 štvrtok 22. september 2022 15:00-20:00 roh ul.29.Augusta a Mlynské Nivy – roh Ondrej. cintorína (pri kebab stánku)
Cukrová 12 štvrtok 22. september 2022 15:00-20:00 roh ul.29.Augusta a Mlynské Nivy – roh Ondrej. cintorína (pri kebab stánku)
Čajakova 1 streda 21. september 2022 15:00-20:00 parkovisko Šancová / zast. MHD Karpatská
Čajakova 32 streda 21. september 2022 15:00-20:00 parkovisko Šancová / zast. MHD Karpatská
Čajkovského 5 utorok 20. september 2022 18:15-20:00 parkovisko na Leškovej/za zast. MHD Pod Stanicou
Čajkovského 7 utorok 20. september 2022 18:15-20:00 parkovisko na Leškovej/za zast. MHD Pod Stanicou
Čajkovského 8 utorok 20. september 2022 18:15-20:00 parkovisko na Leškovej/za zast. MHD Pod Stanicou
Čajkovského 12 utorok 20. september 2022 18:15-20:00 parkovisko na Leškovej/za zast. MHD Pod Stanicou
Čapkova 16 utorok 20. september 2022 15:00-18:00 Sokolská – pri indickej reštaurácii
Čapkova 4/a utorok 20. september 2022 15:00-18:00 Sokolská – pri indickej reštaurácii
Čapkova 4-14 utorok 20. september 2022 15:00-18:00 Sokolská – pri indickej reštaurácii
Čelakovského 2 piatok 16. september 2022 19:15-20:00 roh Krátka/Strelecká (Coffee house)
Čerešňová 5 sobota 17. september 2022 12:00-15:30 Hroboňova – pri večierke
Červeňova 8 pondelok 19. september 2022 15:00-20:00 roh Palisády a Svoradova – pri Tesco express
Červeňova 9 pondelok 19. september 2022 15:00-20:00 roh Palisády a Svoradova – pri Tesco express
Červeňova 23 pondelok 19. september 2022 15:00-20:00 roh Palisády a Svoradova – pri Tesco express
Čmeľovec 2-10 piatok 16. september 2022 15:00-20:00 roh ul. Slávičie údolie a Svetlá
Čulenova 5,5A pondelok 26. september 2022 17:15-20:00 Čulenova 5,5A – vjazd do vnútrobloku (Skypark)
Dankovského 2 pondelok 19. september 2022 15:00-20:00 roh Palisády a Svoradova – pri Tesco express
Dankovského 12 pondelok 19. september 2022 15:00-20:00 roh Palisády a Svoradova – pri Tesco express
Dobrovičova 1 utorok 27. september 2022 15:00-17:45 Šafárikovo nám. – pri električ. zastávke
Dobrovičova 4 utorok 27. september 2022 15:00-17:45 Šafárikovo nám. – pri električ. zastávke
Dobrovičova 6 sobota 24. september 2022 11:30-15:30 Šafárikovo nám. – Landererov park
Dobrovičova 10 sobota 24. september 2022 11:30-15:30 Šafárikovo nám. – Landererov park
Dobrovičova 11 sobota 24. september 2022 11:30-15:30 Šafárikovo nám. – Landererov park
Dobrovičova 13 sobota 24. september 2022 11:30-15:30 Šafárikovo nám. – Landererov park
Dobrovičova 16 sobota 24. september 2022 9:00-15:30 Jakubovo nám. – detské ihrisko (z ul. Lazaretská)
Dobrovičova 3-7 utorok 27. september 2022 15:00-17:45 Šafárikovo nám. – pri električ. zastávke
Dobrovského 1-9 štvrtok 22. september 2022 15:00-20:00 ul. 29.Augusta – vchod do Medickej záhrady pri trhu na Poľnej
Dobrovského 2-8 štvrtok 22. september 2022 15:00-20:00 ul. 29.Augusta – vchod do Medickej záhrady pri trhu na Poľnej
Dobšinského 22 streda 21. september 2022 19:00-20:00 roh Dobšinského a Karpatskej – oproti cyklo obchodu
Dobšinského 24 streda 21. september 2022 19:00-20:00 roh Dobšinského a Karpatskej – oproti cyklo obchodu
Dobšinského 30 streda 21. september 2022 19:00-20:00 roh Dobšinského a Karpatskej – oproti cyklo obchodu
Dohnalova 1 utorok 20. september 2022 15:00-20:00 roh Puškinovej a Krížkovej – pri zast. MHD Pod Stanicou
Dostojevského rad 1 sobota 24. september 2022 11:30-15:30 Šafárikovo nám. – Landererov park
Dostojevského rad 11 sobota 24. september 2022 9:00-15:30 Jakubovo nám. – detské ihrisko (z ul. Lazaretská)
Dostojevského rad 13 sobota 24. september 2022 9:00-15:30 Jakubovo nám. – detské ihrisko (z ul. Lazaretská)
Dostojevského rad 15 sobota 24. september 2022 9:00-11:00 roh Továrenskej a Dostojevského rad / zast.MHD Čulenova
Dostojevského rad 17 sobota 24. september 2022 9:00-11:00 roh Továrenskej a Dostojevského rad / zast.MHD Čulenova
Dostojevského rad 19 sobota 24. september 2022 9:00-11:00 roh Továrenskej a Dostojevského rad / zast.MHD Čulenova
Dostojevského rad 21 sobota 24. september 2022 9:00-11:00 roh Továrenskej a Dostojevského rad / zast.MHD Čulenova
Dostojevského rad 23 sobota 24. september 2022 9:00-11:00 roh Továrenskej a Dostojevského rad / zast.MHD Čulenova
Dostojevského rad 25 sobota 24. september 2022 9:00-11:00 roh Továrenskej a Dostojevského rad / zast.MHD Čulenova
Dostojevského rad 3-5 sobota 24. september 2022 11:30-15:30 Šafárikovo nám. – Landererov park
Drevená 10 štvrtok 22. september 2022 17:30-20:00 roh Obchodnej a Poštovej – pri  novinovom stánku
Drotárska cesta 4 sobota 10. september 2022 11:45-13:45 roh Drotárskej cesty a Búdkovej (pri zast. MHD Búdkova)
Drotárska cesta 7 sobota 10. september 2022 11:45-13:45 roh Drotárskej cesty a Búdkovej (pri zast. MHD Búdkova)
Drotárska cesta 9 sobota 10. september 2022 11:45-13:45 roh Drotárskej cesty a Búdkovej (pri zast. MHD Búdkova)
Drotárska cesta 1,3,5 sobota 10. september 2022 11:45-13:45 roh Drotárskej cesty a Búdkovej (pri zast. MHD Búdkova)
Drotárska cesta 100, 104 sobota 10. september 2022 9:00-14:30 Drotárska cesta (pri potravinách KRAJ)
Drotárska cesta 102 sobota 10. september 2022 9:00-14:30 Drotárska cesta (pri potravinách KRAJ)
Drotárska cesta 106 sobota 10. september 2022 9:00-14:30 Drotárska cesta (pri potravinách KRAJ)
Drotárska cesta 19-19/A,B sobota 10. september 2022 11:45-13:45 roh Drotárskej cesty a Búdkovej (pri zast. MHD Búdkova)
Drotárska cesta 35 sobota 10. september 2022 9:00-11:15 Drotárska cesta 50-56 /na chodníku pri hl. ceste 
Drotárska cesta 37 sobota 10. september 2022 9:00-11:15 Drotárska cesta 50-56 /na chodníku pri hl. ceste 
Drotárska cesta 39 sobota 10. september 2022 9:00-11:15 Drotárska cesta 50-56 /na chodníku pri hl. ceste 
Drotárska cesta 41 sobota 10. september 2022 9:00-11:15 Drotárska cesta 50-56 /na chodníku pri hl. ceste 
Drotárska cesta 41/A sobota 10. september 2022 9:00-11:15 Drotárska cesta 50-56 /na chodníku pri hl. ceste 
Drotárska cesta 43-45 sobota 10. september 2022 9:00-14:30 Drotárska cesta (pri potravinách KRAJ)
Drotárska cesta 50-52 sobota 10. september 2022 9:00-11:15 Drotárska cesta 50-56 /na chodníku pri hl. ceste 
Drotárska cesta 54-56 sobota 10. september 2022 9:00-11:15 Drotárska cesta 50-56 /na chodníku pri hl. ceste 
Drotárska cesta 58-60 sobota 10. september 2022 9:00-11:15 Drotárska cesta 50-56 /na chodníku pri hl. ceste 
Drotárska cesta 62 sobota 10. september 2022 9:00-14:30 Drotárska cesta (pri potravinách KRAJ)
Drotárska cesta 64 sobota 10. september 2022 9:00-11:15 Drotárska cesta 50-56 /na chodníku pri hl. ceste 
Drotárska cesta 66 sobota 10. september 2022 9:00-14:30 Drotárska cesta (pri potravinách KRAJ)
Drotárska cesta 68 sobota 10. september 2022 9:00-14:30 Drotárska cesta (pri potravinách KRAJ)
Drotárska cesta 90 sobota 10. september 2022 9:00-14:30 Drotárska cesta (pri potravinách KRAJ)
Drotárska cesta 92 sobota 10. september 2022 9:00-14:30 Drotárska cesta (pri potravinách KRAJ)
Drotárska cesta 94 sobota 10. september 2022 9:00-14:30 Drotárska cesta (pri potravinách KRAJ)
Drotárska cesta 96 sobota 10. september 2022 9:00-14:30 Drotárska cesta (pri potravinách KRAJ)
Drotárska cesta 98 sobota 10. september 2022 9:00-14:30 Drotárska cesta (pri potravinách KRAJ)
Dunajská 1 štvrtok 22. september 2022 15:00-20:00 Kamenné nám. – PRIOR (pod hodinami)
Dunajská 2 štvrtok 22. september 2022 15:00-20:00 Kamenné nám. – PRIOR (pod hodinami)
Dunajská 3 štvrtok 22. september 2022 15:00-20:00 Kamenné nám. – PRIOR (pod hodinami)
Dunajská 15, 15/A-B štvrtok 22. september 2022 15:00-20:00 Kamenné nám. – PRIOR (pod hodinami)
Dunajská 18 štvrtok 22. september 2022 15:00-17:00 Pri Sushi Time Malý trh
Dunajská 20 štvrtok 22. september 2022 15:00-20:00 Kamenné nám. – PRIOR (pod hodinami)
Dunajská 22 štvrtok 22. september 2022 15:00-20:00 Kamenné nám. – PRIOR (pod hodinami)
Dunajská 24 štvrtok 22. september 2022 15:00-20:00 Kamenné nám. – PRIOR (pod hodinami)
Dunajská 25 štvrtok 22. september 2022 15:00-17:00 Pri Sushi Time Malý trh
Dunajská 27 štvrtok 22. september 2022 15:00-17:00 Pri Sushi Time Malý trh
Dunajská 28 štvrtok 22. september 2022 15:00-17:00 Pri Sushi Time Malý trh
Dunajská 29 štvrtok 22. september 2022 15:00-17:00 Pri Sushi Time Malý trh
Dunajská 33 štvrtok 22. september 2022 15:00-17:00 Pri Sushi Time Malý trh
Dunajská 35 štvrtok 22. september 2022 15:00-17:00 Pri Sushi Time Malý trh
Dunajská 37 štvrtok 22. september 2022 15:00-17:00 Pri Sushi Time Malý trh
Dunajská 39 štvrtok 22. september 2022 15:00-17:00 Pri Sushi Time Malý trh
Dunajská 40 štvrtok 22. september 2022 15:00-17:00 Pri Sushi Time Malý trh
Dunajská 46 štvrtok 22. september 2022 15:00-20:00 Kamenné nám. – PRIOR (pod hodinami)
Dunajská 48-50 štvrtok 22. september 2022 15:00-20:00 Kamenné nám. – PRIOR (pod hodinami)
Dunajská 5-7 štvrtok 22. september 2022 15:00-20:00 Kamenné nám. – PRIOR (pod hodinami)
Dunajská 58-60 štvrtok 22. september 2022 15:00-17:00 Pri Sushi Time Malý trh
Dunajská 58A štvrtok 22. september 2022 15:00-17:00 Pri Sushi Time Malý trh
Dunajská 62-64 štvrtok 22. september 2022 15:00-17:00 Pri Sushi Time Malý trh
Dunajská 66 štvrtok 22. september 2022 15:00-17:00 Pri Sushi Time Malý trh
Dunajská 6-8 štvrtok 22. september 2022 15:00-20:00 Kamenné nám. – PRIOR (pod hodinami)
Fándlyho 10 pondelok 19. september 2022 15:00-16:30 pri zast. MHD Červený kríž – oproti hotelu Albrecht
Fazuľová 1 piatok 23. september 2022 15:00-20:00 Floriánske námestie – oproti kostolu Blumentál/pošte
Fazuľová 2 piatok 23. september 2022 15:00-20:00 Floriánske námestie – oproti kostolu Blumentál/pošte
Ferienčíkova 2 štvrtok 22. september 2022 15:00-20:00 ul. 29.Augusta – vchod do Medickej záhrady pri trhu na Poľnej
Ferienčíkova 6 štvrtok 22. september 2022 15:00-20:00 ul. 29.Augusta – vchod do Medickej záhrady pri trhu na Poľnej
Ferienčíkova 8 štvrtok 22. september 2022 15:00-20:00 ul. 29.Augusta – vchod do Medickej záhrady pri trhu na Poľnej
Ferienčíkova 10 štvrtok 22. september 2022 15:00-20:00 ul. 29.Augusta – vchod do Medickej záhrady pri trhu na Poľnej
Ferienčíkova 16 štvrtok 22. september 2022 15:00-20:00 ul. 29.Augusta – vchod do Medickej záhrady pri trhu na Poľnej
Fialkové údolie 23 piatok 16. september 2022 19:15-20:00 roh Krátka/Strelecká (Coffee house)
Fialkové údolie 25 piatok 16. september 2022 19:15-20:00 roh Krátka/Strelecká (Coffee house)
Flöglova 1 utorok 20. september 2022 17:45-20:00 roh Lermontovovej a Štefánikovej – pri potravinách Terno
Flöglova 2 utorok 20. september 2022 17:45-20:00 roh Lermontovovej a Štefánikovej – pri potravinách Terno
Flöglova 3 utorok 20. september 2022 17:45-20:00 roh Lermontovovej a Štefánikovej – pri potravinách Terno
Flöglova 5 utorok 20. september 2022 17:45-20:00 roh Lermontovovej a Štefánikovej – pri potravinách Terno
Flöglova 6 utorok 20. september 2022 17:45-20:00 roh Lermontovovej a Štefánikovej – pri potravinách Terno
Flöglova 8 utorok 20. september 2022 17:45-20:00 roh Lermontovovej a Štefánikovej – pri potravinách Terno
Flöglova 10 utorok 20. september 2022 17:45-20:00 roh Lermontovovej a Štefánikovej – pri potravinách Terno
Floriánske námestie 1-2 piatok 23. september 2022 15:00-20:00 Floriánske námestie – oproti kostolu Blumentál/pošte
Fraňa Kráľa 1 utorok 20. september 2022 15:00-20:00 roh Kuzmányho/Tolstého/Moyzesovej
Fraňa Kráľa 4 utorok 20. september 2022 15:00-20:00 roh Kuzmányho/Tolstého/Moyzesovej
Fraňa Kráľa 7 utorok 20. september 2022 15:00-20:00 roh Kuzmányho/Tolstého/Moyzesovej
Fraňa Kráľa 12 utorok 20. september 2022 15:00-20:00 roh Puškinovej a Krížkovej – pri zast. MHD Pod Stanicou
Fraňa Kráľa 15 utorok 20. september 2022 15:00-20:00 roh Puškinovej a Krížkovej – pri zast. MHD Pod Stanicou
Fraňa Kráľa 16 utorok 20. september 2022 15:00-20:00 roh Puškinovej a Krížkovej – pri zast. MHD Pod Stanicou
Fraňa Kráľa 17 utorok 20. september 2022 15:00-20:00 roh Puškinovej a Krížkovej – pri zast. MHD Pod Stanicou
Fraňa Kráľa 18-20 utorok 20. september 2022 15:00-20:00 roh Puškinovej a Krížkovej – pri zast. MHD Pod Stanicou
Fraňa Kráľa 19 utorok 20. september 2022 15:00-20:00 roh Puškinovej a Krížkovej – pri zast. MHD Pod Stanicou
Fraňa Kráľa 21 utorok 20. september 2022 15:00-20:00 roh Puškinovej a Krížkovej – pri zast. MHD Pod Stanicou
Fraňa Kráľa 23 utorok 20. september 2022 15:00-20:00 roh Puškinovej a Krížkovej – pri zast. MHD Pod Stanicou
Fraňa Kráľa 24 utorok 20. september 2022 15:00-20:00 roh Puškinovej a Krížkovej – pri zast. MHD Pod Stanicou
Fraňa Kráľa 28 utorok 20. september 2022 15:00-20:00 roh Puškinovej a Krížkovej – pri zast. MHD Pod Stanicou
Fraňa Kráľa 29 utorok 20. september 2022 15:00-20:00 roh Puškinovej a Krížkovej – pri zast. MHD Pod Stanicou
Fraňa Kráľa 31 utorok 20. september 2022 15:00-20:00 roh Puškinovej a Krížkovej – pri zast. MHD Pod Stanicou
Fraňa Kráľa 33 utorok 20. september 2022 15:00-20:00 roh Puškinovej a Krížkovej – pri zast. MHD Pod Stanicou
Francisciho 2 štvrtok 22. september 2022 15:00-20:00 ul. 29.Augusta – vchod do Medickej záhrady pri trhu na Poľnej
Francisciho 1 štvrtok 22. september 2022 15:00-20:00 ul. 29.Augusta – vchod do Medickej záhrady pri trhu na Poľnej
Francisciho 5 štvrtok 22. september 2022 15:00-20:00 ul. 29.Augusta – vchod do Medickej záhrady pri trhu na Poľnej
Francisciho 6 štvrtok 22. september 2022 15:00-20:00 ul. 29.Augusta – vchod do Medickej záhrady pri trhu na Poľnej
Francisciho 7 štvrtok 22. september 2022 15:00-20:00 ul. 29.Augusta – vchod do Medickej záhrady pri trhu na Poľnej
Francisciho 9 štvrtok 22. september 2022 15:00-20:00 ul. 29.Augusta – vchod do Medickej záhrady pri trhu na Poľnej
Francisciho 11 štvrtok 22. september 2022 15:00-20:00 ul. 29.Augusta – vchod do Medickej záhrady pri trhu na Poľnej
Františkánske námestie 3 utorok 27. september 2022 17:15-20:00 Námestie Nežnej revolúcie (pri Starej tržnici)
Františkánske námestie 4 utorok 27. september 2022 17:15-20:00 Námestie Nežnej revolúcie (pri Starej tržnici)
Františkánske námestie 7 utorok 27. september 2022 17:15-20:00 Námestie Nežnej revolúcie (pri Starej tržnici)
Gajova 2 sobota 24. september 2022 9:00-15:30 Grösslingova – oproti gymnáziu Gamča
Gajova 5 sobota 24. september 2022 9:00-15:30 Grösslingova – oproti gymnáziu Gamča
Gajova 7 sobota 24. september 2022 11:30-15:30 Šafárikovo nám. – Landererov park
Gajova 9 sobota 24. september 2022 9:00-15:30 Grösslingova – oproti gymnáziu Gamča
Gajova 11 sobota 24. september 2022 9:00-15:30 Grösslingova – oproti gymnáziu Gamča
Gajova 13 sobota 24. september 2022 9:00-15:30 Grösslingova – oproti gymnáziu Gamča
Gajova 1-3 sobota 24. september 2022 11:30-15:30 Šafárikovo nám. – Landererov park
Gajova 15-17 sobota 24. september 2022 9:00-15:30 Grösslingova – oproti gymnáziu Gamča
Gajova 19 sobota 24. september 2022 9:00-15:30 Grösslingova – oproti gymnáziu Gamča
Gajova 21 sobota 24. september 2022 9:00-15:30 Grösslingova – oproti gymnáziu Gamča
Galandova 3 pondelok 19. september 2022 16:45-20:00 Palisádý – pri Informač. kancelárii Európ. parlamentu
Gaštanová 3 sobota 17. september 2022 10:45-11:30 parkovisko oproti zastávke MHD Lovinského
Godrova 2 pondelok 19. september 2022 16:45-20:00 Palisádý – pri Informač. kancelárii Európ. parlamentu
Godrova 1-3 pondelok 19. september 2022 16:45-20:00 Palisádý – pri Informač. kancelárii Európ. parlamentu
Gorkého 1 utorok 27. september 2022 15:00-20:00 nám. Eugena Suchoňa (pred Redutou)
Gorkého 5 utorok 27. september 2022 15:00-20:00 nám. Eugena Suchoňa (pred Redutou)
Gorkého 6 utorok 27. september 2022 15:00-20:00 nám. Eugena Suchoňa (pred Redutou)
Gorkého 7 utorok 27. september 2022 15:00-20:00 nám. Eugena Suchoňa (pred Redutou)
Gorkého 8 utorok 27. september 2022 15:00-20:00 nám. Eugena Suchoňa (pred Redutou)
Gorkého 9 utorok 27. september 2022 15:00-20:00 nám. Eugena Suchoňa (pred Redutou)
Gorkého 11 utorok 27. september 2022 15:00-20:00 nám. Eugena Suchoňa (pred Redutou)
Gorkého 10-12 utorok 27. september 2022 15:00-20:00 nám. Eugena Suchoňa (pred Redutou)
Gorkého 13-15 utorok 27. september 2022 15:00-20:00 nám. Eugena Suchoňa (pred Redutou)
Grösslingova 3 sobota 24. september 2022 9:00-15:30 Grösslingova – oproti gymnáziu Gamča
Grösslingova 9 sobota 24. september 2022 9:00-15:30 Grösslingova – oproti gymnáziu Gamča
Grösslingova 10 sobota 24. september 2022 9:00-15:30 Grösslingova – oproti gymnáziu Gamča
Grösslingova 11 sobota 24. september 2022 9:00-15:30 Grösslingova – oproti gymnáziu Gamča
Grösslingova 12-16 sobota 24. september 2022 9:00-15:30 Grösslingova – oproti gymnáziu Gamča
Grösslingova 15 sobota 24. september 2022 9:00-15:30 Grösslingova – oproti gymnáziu Gamča
Grösslingova 17 sobota 24. september 2022 9:00-15:30 Grösslingova – oproti gymnáziu Gamča
Grösslingova 19 sobota 24. september 2022 9:00-15:30 Grösslingova – oproti gymnáziu Gamča
Grösslingova 20 sobota 24. september 2022 9:00-15:30 Grösslingova – oproti gymnáziu Gamča
Grösslingova 21 sobota 24. september 2022 9:00-15:30 Grösslingova – oproti gymnáziu Gamča
Grösslingova 22 sobota 24. september 2022 9:00-15:30 Grösslingova – oproti gymnáziu Gamča
Grösslingova 23 sobota 24. september 2022 9:00-15:30 Grösslingova – oproti gymnáziu Gamča
Grösslingova 25 sobota 24. september 2022 9:00-15:30 Grösslingova – oproti gymnáziu Gamča
Grösslingova 27 sobota 24. september 2022 9:00-15:30 Grösslingova – oproti gymnáziu Gamča
Grösslingova 28 pondelok 26. september 2022 15:00-19:15 roh Grösslingova a Lazaretskej – pri NCZI
Grösslingova 30 pondelok 26. september 2022 15:00-19:15 roh Grösslingova a Lazaretskej – pri NCZI
Grösslingova 31 sobota 24. september 2022 9:00-15:30 Grösslingova – oproti gymnáziu Gamča
Grösslingova 32 pondelok 26. september 2022 15:00-19:15 roh Grösslingova a Lazaretskej – pri NCZI
Grösslingova 33 sobota 24. september 2022 9:00-15:30 Grösslingova – oproti gymnáziu Gamča
Grösslingova 34 – 36 pondelok 26. september 2022 15:00-19:15 roh Grösslingova a Lazaretskej – pri NCZI
Grösslingova 37 sobota 24. september 2022 9:00-15:30 Grösslingova – oproti gymnáziu Gamča
Grösslingova 38-40 pondelok 26. september 2022 15:00-19:15 roh Grösslingova a Lazaretskej – pri NCZI
Grösslingova 39-41 pondelok 26. september 2022 15:00-19:15 roh Grösslingova a Lazaretskej – pri NCZI
Grösslingova 43 pondelok 26. september 2022 15:00-19:15 roh Grösslingova a Lazaretskej – pri NCZI
Grösslingova 47-49 pondelok 26. september 2022 15:00-19:15 roh Grösslingova a Lazaretskej – pri NCZI
Grösslingova 50 pondelok 26. september 2022 15:00-19:15 roh Grösslingova a Lazaretskej – pri NCZI
Grösslingova 52 pondelok 26. september 2022 15:00-19:15 roh Grösslingova a Lazaretskej – pri NCZI
Grösslingova 54 pondelok 26. september 2022 15:00-19:15 roh Grösslingova a Lazaretskej – pri NCZI
Grösslingova 56 pondelok 26. september 2022 15:00-19:15 roh Grösslingova a Lazaretskej – pri NCZI
Grösslingova 57 pondelok 26. september 2022 15:00-19:15 roh Grösslingova a Lazaretskej – pri NCZI
Grösslingova 58 pondelok 26. september 2022 18:30-20:00 Karadžičova – pred poisťovňou Wustenrot
Grösslingova 59 -63 pondelok 26. september 2022 15:00-19:15 roh Grösslingova a Lazaretskej – pri NCZI
Grösslingova 60 pondelok 26. september 2022 18:30-20:00 Karadžičova – pred poisťovňou Wustenrot
Grösslingova 65 pondelok 26. september 2022 15:00-19:15 roh Grösslingova a Lazaretskej – pri NCZI
Grösslingova 67 pondelok 26. september 2022 15:00-19:15 roh Grösslingova a Lazaretskej – pri NCZI
Grösslingova 6-8 sobota 24. september 2022 9:00-15:30 Grösslingova – oproti gymnáziu Gamča
Grösslingova 69 pondelok 26. september 2022 15:00-19:15 roh Grösslingova a Lazaretskej – pri NCZI
Grösslingova 71 pondelok 26. september 2022 18:30-20:00 Karadžičova – pred poisťovňou Wustenrot
Grösslingova 73 pondelok 26. september 2022 18:30-20:00 Karadžičova – pred poisťovňou Wustenrot
Gunduličova 1 utorok 20. september 2022 15:00-20:00 roh Kuzmányho/Tolstého/Moyzesovej
Gunduličova 3 utorok 20. september 2022 15:00-20:00 roh Kuzmányho/Tolstého/Moyzesovej
Gunduličova 6 utorok 20. september 2022 15:00-20:00 roh Kuzmányho/Tolstého/Moyzesovej
Gunduličova 8 utorok 20. september 2022 15:00-20:00 roh Kuzmányho/Tolstého/Moyzesovej
Gunduličova 14 utorok 20. september 2022 15:00-20:00 roh Kuzmányho/Tolstého/Moyzesovej
Havlíčkova 1 utorok 20. september 2022 15:00-20:00 roh Puškinovej a Krížkovej – pri zast. MHD Pod Stanicou
Havlíčkova 11/A,B utorok 20. september 2022 15:00-20:00 roh Puškinovej a Krížkovej – pri zast. MHD Pod Stanicou
Havlíčkova 4/a utorok 20. september 2022 15:00-20:00 roh Puškinovej a Krížkovej – pri zast. MHD Pod Stanicou
Haydnova 17-25 piatok 16. september 2022 15:00-17:00 na rohu Na hrebienku a Drotárskej cesty (oproti zast.MHD Na hrebienku)
Heydukova 1 štvrtok 22. september 2022 17:30-20:00 roh Obchodnej a Poštovej – pri  novinovom stánku
Heydukova 3 štvrtok 22. september 2022 15:00-20:00 roh Kollárovo námestie/Obchodná
Heydukova 4 štvrtok 22. september 2022 17:30-20:00 roh Obchodnej a Poštovej – pri  novinovom stánku
Heydukova 5 štvrtok 22. september 2022 17:30-20:00 roh Obchodnej a Poštovej – pri  novinovom stánku
Heydukova 7 štvrtok 22. september 2022 17:30-20:00 roh Obchodnej a Poštovej – pri  novinovom stánku
Heydukova 9 štvrtok 22. september 2022 17:30-20:00 roh Obchodnej a Poštovej – pri  novinovom stánku
Heydukova 15 štvrtok 22. september 2022 15:00-20:00 roh Kollárovo námestie/Obchodná
Heydukova 16-18 štvrtok 22. september 2022 15:00-20:00 roh Kollárovo námestie/Obchodná
Heydukova 17 štvrtok 22. september 2022 15:00-20:00 roh Kollárovo námestie/Obchodná
Heydukova 19 štvrtok 22. september 2022 15:00-20:00 roh Kollárovo námestie/Obchodná
Heydukova 21 štvrtok 22. september 2022 15:00-20:00 roh Kollárovo námestie/Obchodná
Heydukova 23 štvrtok 22. september 2022 15:00-20:00 roh Kollárovo námestie/Obchodná
Heydukova 27 štvrtok 22. september 2022 15:00-20:00 roh Kollárovo námestie/Obchodná
Heydukova 29-31 štvrtok 22. september 2022 15:00-20:00 roh Kollárovo námestie/Obchodná
Hlavatého 6 pondelok 19. september 2022 15:00-20:00 roh Palisády a Svoradova – pri Tesco express
Hlboká cesta 1 utorok 20. september 2022 15:00-20:00 roh Puškinovej a Krížkovej – pri zast. MHD Pod Stanicou
Hlboká cesta 3 utorok 20. september 2022 15:00-20:00 roh Puškinovej a Krížkovej – pri zast. MHD Pod Stanicou
Hlboká cesta 7 utorok 20. september 2022 15:00-20:00 roh Puškinovej a Krížkovej – pri zast. MHD Pod Stanicou
Hlboká cesta 9 utorok 20. september 2022 15:00-20:00 roh Puškinovej a Krížkovej – pri zast. MHD Pod Stanicou
Holekova 1 streda 21. september 2022 15:00-20:00 roh Šancovej a Žabotovej (pri elek. zast. Pod stanico/pri budove UniCredit)
Holekova 6 streda 21. september 2022 15:00-20:00 roh Šancovej a Žabotovej (pri elek. zast. Pod stanico/pri budove UniCredit)
Hollého 1-3 štvrtok 22. september 2022 15:00-20:00 roh Kollárovo námestie/Obchodná
Hollého 7,9,11,13 štvrtok 22. september 2022 15:00-20:00 Kamenné nám. – PRIOR (pod hodinami)
Holubyho 1 pondelok 19. september 2022 15:00-20:00 roh Palisády a Svoradova – pri Tesco express
Holubyho 6 pondelok 19. september 2022 15:00-20:00 roh Palisády a Svoradova – pri Tesco express
Hradné údolie 17 piatok 16. september 2022 19:15-20:00 roh Krátka/Strelecká (Coffee house)
Hrebendova 9/C pondelok 19. september 2022 15:00-16:30 pri zast. MHD Červený kríž – oproti hotelu Albrecht
Hriňovská 5-11,6-8 sobota 10. september 2022 9:00-11:15 Drotárska cesta 50-56 /na chodníku pri hl. ceste 
Hummelova 6-8 sobota 10. september 2022 14:00-15:30 Mudroňova – pri rešt. U Michala
Hurbanovo námestie 7 utorok 27. september 2022 15:00-17:00 Kapucínska – pri električ. zastávke
Hurbanovo námestie 8 utorok 27. september 2022 15:00-17:00 Kapucínska – pri električ. zastávke
Hviezdoslavovo námestie 6 utorok 27. september 2022 18:00-20:00 Hviezdoslavovo nám. – pri hoteli ParkInn
Hviezdoslavovo námestie 11 utorok 27. september 2022 18:00-20:00 Hviezdoslavovo nám. – pri hoteli ParkInn
Hviezdoslavovo námestie 12 utorok 27. september 2022 18:00-20:00 Hviezdoslavovo nám. – pri hoteli ParkInn
Hviezdoslavovo námestie 16 utorok 27. september 2022 18:00-20:00 Hviezdoslavovo nám. – pri hoteli ParkInn
Hviezdoslavovo námestie 21 utorok 27. september 2022 18:00-20:00 Hviezdoslavovo nám. – pri hoteli ParkInn
Hviezdoslavovo námestie 24 utorok 27. september 2022 15:00-20:00 nám. Eugena Suchoňa (pred Redutou)
Chalupkova 4 pondelok 26. september 2022 19:30-20:00 Chalupkova 4 – pred byt.domom
Chorvátska 1 pondelok 26. september 2022 15:00-18:15 roh Strážnickej a Moskovskej
Chorvátska 6 pondelok 26. september 2022 15:00-18:15 roh Strážnickej a Moskovskej
Chorvátska 8 pondelok 26. september 2022 15:00-18:15 roh Strážnickej a Moskovskej
Chorvátska 10-12 pondelok 26. september 2022 15:00-18:15 roh Strážnickej a Moskovskej
Chorvátska pondelok 26. september 2022 15:00-18:15 roh Strážnickej a Moskovskej
Jakubovo námestie 1 sobota 24. september 2022 9:00-15:30 Jakubovo nám. – detské ihrisko (z ul. Lazaretská)
Jakubovo námestie 2 sobota 24. september 2022 9:00-15:30 Jakubovo nám. – detské ihrisko (z ul. Lazaretská)
Jakubovo námestie 3 sobota 24. september 2022 9:00-15:30 Jakubovo nám. – detské ihrisko (z ul. Lazaretská)
Jakubovo námestie 9 sobota 24. september 2022 9:00-15:30 Jakubovo nám. – detské ihrisko (z ul. Lazaretská)
Jakubovo námestie 10, 11 sobota 24. september 2022 9:00-15:30 Jakubovo nám. – detské ihrisko (z ul. Lazaretská)
Jakubovo námestie 15 sobota 24. september 2022 9:00-15:30 Jakubovo nám. – detské ihrisko (z ul. Lazaretská)
Janáčkova 2 štvrtok 22. september 2022 15:00-20:00 ul. 29.Augusta – vchod do Medickej záhrady pri trhu na Poľnej
Janáčkova 3 štvrtok 22. september 2022 15:00-20:00 ul. 29.Augusta – vchod do Medickej záhrady pri trhu na Poľnej
Janáčkova 5 štvrtok 22. september 2022 15:00-20:00 ul. 29.Augusta – vchod do Medickej záhrady pri trhu na Poľnej
Janáčkova 4-6 štvrtok 22. september 2022 15:00-20:00 ul. 29.Augusta – vchod do Medickej záhrady pri trhu na Poľnej
Jančova 8 piatok 16. september 2022 15:00-20:00 roh ul. Slávičie údolie a Svetlá
Jančova 13-17 pondelok 19. september 2022 15:00-16:30 pri zast. MHD Červený kríž – oproti hotelu Albrecht
Jaseňová 10 sobota 17. september 2022 12:00-15:30 Hroboňova – pri večierke
Jaseňová 11-13 sobota 17. september 2022 12:00-15:30 Hroboňova – pri večierke
Jaseňová 12-14 sobota 17. september 2022 12:00-15:30 Hroboňova – pri večierke
Jedlíkova 1 štvrtok 22. september 2022 17:30-20:00 roh Obchodnej a Poštovej – pri  novinovom stánku
Jedlíkova 3 štvrtok 22. september 2022 17:30-20:00 roh Obchodnej a Poštovej – pri  novinovom stánku
Jedlíkova 4 štvrtok 22. september 2022 17:30-20:00 roh Obchodnej a Poštovej – pri  novinovom stánku
Jedlíkova 5 štvrtok 22. september 2022 17:30-20:00 roh Obchodnej a Poštovej – pri  novinovom stánku
Jedlíkova 7 štvrtok 22. september 2022 17:30-20:00 roh Obchodnej a Poštovej – pri  novinovom stánku
Jelenia 1 streda 21. september 2022 15:00-20:00 roh Šancovej a Žabotovej (pri elek. zast. Pod stanico/pri budove UniCredit)
Jelenia 2 streda 21. september 2022 15:00-20:00 roh Šancovej a Žabotovej (pri elek. zast. Pod stanico/pri budove UniCredit)
Jelenia 7 streda 21. september 2022 15:00-20:00 roh Šancovej a Žabotovej (pri elek. zast. Pod stanico/pri budove UniCredit)
Jelenia 14 streda 21. september 2022 15:00-20:00 roh Šancovej a Žabotovej (pri elek. zast. Pod stanico/pri budove UniCredit)
Jelenia 15 streda 21. september 2022 15:00-20:00 roh Šancovej a Žabotovej (pri elek. zast. Pod stanico/pri budove UniCredit)
Jelenia 17 streda 21. september 2022 15:00-20:00 roh Šancovej a Žabotovej (pri elek. zast. Pod stanico/pri budove UniCredit)
Jelenia 19 streda 21. september 2022 15:00-20:00 roh Šancovej a Žabotovej (pri elek. zast. Pod stanico/pri budove UniCredit)
Jelenia 24 streda 21. september 2022 15:00-20:00 roh Šancovej a Žabotovej (pri elek. zast. Pod stanico/pri budove UniCredit)
Jelenia 3-5 streda 21. september 2022 15:00-20:00 roh Šancovej a Žabotovej (pri elek. zast. Pod stanico/pri budove UniCredit)
Jesenského 12 utorok 27. september 2022 15:00-20:00 nám. Eugena Suchoňa (pred Redutou)
Jozefa Kronera 2-4 utorok 20. september 2022 15:00-18:00 trhovisko Žilinská (z ul. Žilinská)
Jozefská 10-12 utorok 20. september 2022 15:00-17:30 Banskobystrická 16 (vstup do záhrady)
Jozefská 13 utorok 20. september 2022 15:00-17:30 Banskobystrická 16 (vstup do záhrady)
Justičná 7 pondelok 26. september 2022 15:00-17:00 Poľská 2 
Justičná 9 pondelok 26. september 2022 15:00-17:00 Poľská 2 
Justičná 11 pondelok 26. september 2022 15:00-17:00 Poľská 2 
Justičná 1-5 pondelok 26. september 2022 15:00-17:00 Poľská 2 
K lomu 5 sobota 17. september 2022 9:00-10:30 ul. K železnej studienke a Kysucká (pri trafo stanici / oproti BSP)
K lomu 1-3 sobota 17. september 2022 9:00-10:30 ul. K železnej studienke a Kysucká (pri trafo stanici / oproti BSP)
K Železnej studienke 24 sobota 17. september 2022 9:00-10:30 ul. K železnej studienke a Kysucká (pri trafo stanici / oproti BSP)
K Železnej studienke 28 sobota 17. september 2022 9:00-10:30 ul. K železnej studienke a Kysucká (pri trafo stanici / oproti BSP)
K Železnej studienke 7-11 sobota 17. september 2022 9:00-10:30 ul. K železnej studienke a Kysucká (pri trafo stanici / oproti BSP)
Kapitulská 3 utorok 27. september 2022 15:00-17:00 Kapucínska – pri električ. zastávke
Karadžičova 1 sobota 24. september 2022 9:00-11:00 roh Továrenskej a Dostojevského rad / zast.MHD Čulenova
Karadžičova 7 pondelok 26. september 2022 15:00-19:15 roh Grösslingova a Lazaretskej – pri NCZI
Karadžičova 9 pondelok 26. september 2022 15:00-19:15 roh Grösslingova a Lazaretskej – pri NCZI
Karadžičova 11 pondelok 26. september 2022 15:00-19:15 roh Grösslingova a Lazaretskej – pri NCZI
Karadžičova 23-25 pondelok 26. september 2022 15:00-18:15 roh Karadžičovej a Šoltésovej – pri zast. MHD Šoltésovej
Karadžičova 27 pondelok 26. september 2022 15:00-18:15 roh Karadžičovej a Šoltésovej – pri zast. MHD Šoltésovej
Karadžičova 29 pondelok 26. september 2022 15:00-18:15 roh Karadžičovej a Šoltésovej – pri zast. MHD Šoltésovej
Karadžičova 31-33 pondelok 26. september 2022 15:00-18:15 roh Karadžičovej a Šoltésovej – pri zast. MHD Šoltésovej
Karadžičova 35 pondelok 26. september 2022 15:00-17:00 Poľská 2 
Karadžičova 37 pondelok 26. september 2022 15:00-17:00 Poľská 2 
Karadžičova 39 pondelok 26. september 2022 15:00-17:00 Poľská 2 
Karadžičova 41-45 pondelok 26. september 2022 15:00-17:00 Poľská 2 
Karadžičova 47 piatok 23. september 2022 18:15-20:00 roh Krížnej a Karadžičovej – pri drogérii
Karadžičova 49-51 piatok 23. september 2022 18:15-20:00 roh Krížnej a Karadžičovej – pri drogérii
Karadžičova 53-57 piatok 23. september 2022 18:15-20:00 roh Krížnej a Karadžičovej – pri drogérii
Karpatská 9 streda 21. september 2022 19:00-20:00 roh Dobšinského a Karpatskej – oproti cyklo obchodu
Karpatská 10 streda 21. september 2022 19:00-20:00 roh Dobšinského a Karpatskej – oproti cyklo obchodu
Karpatská 21 streda 21. september 2022 19:00-20:00 roh Dobšinského a Karpatskej – oproti cyklo obchodu
Karpatská 26 streda 21. september 2022 19:00-20:00 roh Dobšinského a Karpatskej – oproti cyklo obchodu
Klariská 6 utorok 27. september 2022 15:00-17:00 Kapucínska – pri električ. zastávke
Klariská 7 utorok 27. september 2022 15:00-17:00 Kapucínska – pri električ. zastávke
Klariská 8 utorok 27. september 2022 15:00-17:00 Kapucínska – pri električ. zastávke
Klariská 10 utorok 27. september 2022 15:00-17:00 Kapucínska – pri električ. zastávke
Klariská 12 utorok 27. september 2022 15:00-17:00 Kapucínska – pri električ. zastávke
Klemensova 1 sobota 24. september 2022 9:00-15:30 Grösslingova – oproti gymnáziu Gamča
Klemensova 3 sobota 24. september 2022 9:00-15:30 Grösslingova – oproti gymnáziu Gamča
Klemensova 7 sobota 24. september 2022 9:00-15:30 Grösslingova – oproti gymnáziu Gamča
Klemensova 10 sobota 24. september 2022 9:00-15:30 Jakubovo nám. – detské ihrisko (z ul. Lazaretská)
Klemensova 11 sobota 24. september 2022 9:00-15:30 Jakubovo nám. – detské ihrisko (z ul. Lazaretská)
Klemensova 12 sobota 24. september 2022 9:00-15:30 Jakubovo nám. – detské ihrisko (z ul. Lazaretská)
Klemensova 13 sobota 24. september 2022 9:00-15:30 Jakubovo nám. – detské ihrisko (z ul. Lazaretská)
Klemensova 15 sobota 24. september 2022 9:00-15:30 Jakubovo nám. – detské ihrisko (z ul. Lazaretská)
Klemensova 17 sobota 24. september 2022 9:00-15:30 Jakubovo nám. – detské ihrisko (z ul. Lazaretská)
Klemensova 4-6 sobota 24. september 2022 9:00-15:30 Grösslingova – oproti gymnáziu Gamča
Klemensova 5,5/A-B sobota 24. september 2022 9:00-15:30 Grösslingova – oproti gymnáziu Gamča
Klobučnícka 2 utorok 27. september 2022 17:15-20:00 Námestie Nežnej revolúcie (pri Starej tržnici)
Klobučnícka 4 utorok 27. september 2022 17:15-20:00 Námestie Nežnej revolúcie (pri Starej tržnici)
Kmeťovo námestie 3 piatok 23. september 2022 15:00-20:00 Kmeťovo námestie
Kmeťovo námestie 1 piatok 23. september 2022 15:00-20:00 Kmeťovo námestie
Kmeťovo námestie 2 piatok 23. september 2022 15:00-20:00 Kmeťovo námestie
Kmeťovo námestie 4,5 piatok 23. september 2022 15:00-20:00 Kmeťovo námestie
Kolárska 14 štvrtok 22. september 2022 17:30-20:00 roh Obchodnej a Poštovej – pri  novinovom stánku
Kollárovo námestie 16 štvrtok 22. september 2022 15:00-20:00 roh Kollárovo námestie/Obchodná
Kollárovo námestie 20 štvrtok 22. september 2022 15:00-20:00 roh Kollárovo námestie/Obchodná
Konventná 2 pondelok 19. september 2022 15:00-20:00 roh Kozej a Pilárikovej  – oproti VŠMU/zast. MHD Zochova 
Konventná 3 pondelok 19. september 2022 15:00-20:00 roh Kozej a Pilárikovej  – oproti VŠMU/zast. MHD Zochova 
Konventná 5 pondelok 19. september 2022 15:00-20:00 roh Kozej a Pilárikovej  – oproti VŠMU/zast. MHD Zochova 
Konventná 7 pondelok 19. september 2022 15:00-20:00 roh Kozej a Pilárikovej  – oproti VŠMU/zast. MHD Zochova 
Konventná 8 pondelok 19. september 2022 15:00-20:00 roh Kozej a Pilárikovej  – oproti VŠMU/zast. MHD Zochova 
Konventná 14 pondelok 19. september 2022 15:00-20:00 roh Kozej a Pilárikovej  – oproti VŠMU/zast. MHD Zochova 
Konventná 17 pondelok 19. september 2022 15:00-20:00 roh Kozej a Pilárikovej  – oproti VŠMU/zast. MHD Zochova 
Konventná 19 pondelok 19. september 2022 15:00-20:00 roh Kozej a Pilárikovej  – oproti VŠMU/zast. MHD Zochova 
Koreničova 2 pondelok 19. september 2022 15:00-16:30 roh ulíc Zámocká a Palisády – pri zast. MHD Zámocká
Koreničova 4 pondelok 19. september 2022 15:00-16:30 roh ulíc Zámocká a Palisády – pri zast. MHD Zámocká
Koreničova 5 pondelok 19. september 2022 15:00-16:30 roh ulíc Zámocká a Palisády – pri zast. MHD Zámocká
Koreničova 11 sobota 17. september 2022 12:00-15:30 Hroboňova – pri večierke
Koreničova 13 pondelok 19. september 2022 15:00-16:30 roh ulíc Zámocká a Palisády – pri zast. MHD Zámocká
Koreničova 1-3 pondelok 19. september 2022 15:00-16:30 roh ulíc Zámocká a Palisády – pri zast. MHD Zámocká
Koreničova 7-9 pondelok 19. september 2022 15:00-16:30 roh ulíc Zámocká a Palisády – pri zast. MHD Zámocká
Kozia 7 pondelok 19. september 2022 15:00-20:00 roh Kozej a Pilárikovej  – oproti VŠMU/zast. MHD Zochova 
Kozia 9 pondelok 19. september 2022 15:00-20:00 roh Kozej a Pilárikovej  – oproti VŠMU/zast. MHD Zochova 
Kozia 12 pondelok 19. september 2022 15:00-20:00 roh Kozej a Pilárikovej  – oproti VŠMU/zast. MHD Zochova 
Kozia 13 pondelok 19. september 2022 15:00-20:00 roh Kozej a Pilárikovej  – oproti VŠMU/zast. MHD Zochova 
Kozia 15  pondelok 19. september 2022 15:00-20:00 roh Kozej a Pilárikovej  – oproti VŠMU/zast. MHD Zochova 
Kozia 19 pondelok 19. september 2022 15:00-20:00 roh Kozej a Pilárikovej  – oproti VŠMU/zast. MHD Zochova 
Kozia 20 pondelok 19. september 2022 15:00-20:00 roh Kozej a Pilárikovej  – oproti VŠMU/zast. MHD Zochova 
Kozia 21 pondelok 19. september 2022 15:00-20:00 roh Kozej a Pilárikovej  – oproti VŠMU/zast. MHD Zochova 
Kozia 22 pondelok 19. september 2022 16:45-20:00 Palisádý – pri Informač. kancelárii Európ. parlamentu
Kozia 24 pondelok 19. september 2022 16:45-20:00 Palisádý – pri Informač. kancelárii Európ. parlamentu
Kozia 25-29 pondelok 19. september 2022 16:45-20:00 Palisádý – pri Informač. kancelárii Európ. parlamentu
Kozia 26 pondelok 19. september 2022 16:45-20:00 Palisádý – pri Informač. kancelárii Európ. parlamentu
Kozia 28 pondelok 19. september 2022 16:45-20:00 Palisádý – pri Informač. kancelárii Európ. parlamentu
Krátka 1 piatok 16. september 2022 19:15-20:00 roh Krátka/Strelecká (Coffee house)
Krátka 4 piatok 16. september 2022 19:15-20:00 roh Krátka/Strelecká (Coffee house)
Krátka 10 piatok 16. september 2022 19:15-20:00 roh Krátka/Strelecká (Coffee house)
Krčméryho 3 sobota 17. september 2022 12:00-15:30 Hroboňova – pri večierke
Krivá 4 sobota 17. september 2022 12:00-15:30 Hroboňova – pri večierke
Križkova 6 utorok 20. september 2022 15:00-20:00 roh Puškinovej a Krížkovej – pri zast. MHD Pod Stanicou
Križkova 8 utorok 20. september 2022 15:00-20:00 roh Puškinovej a Krížkovej – pri zast. MHD Pod Stanicou
Krížna 2 piatok 23. september 2022 15:00-18:00 Odborárske námestie
Krížna 4 piatok 23. september 2022 15:00-18:00 Odborárske námestie
Krížna 1 piatok 23. september 2022 15:00-18:00 Odborárske námestie
Krížna 6 piatok 23. september 2022 15:00-18:00 Odborárske námestie
Krížna 12-14 piatok 23. september 2022 15:00-20:00 Námestie M. Benku
Krížna 17,17/A-D piatok 23. september 2022 15:00-20:00 Námestie M. Benku
Krížna 19 piatok 23. september 2022 15:00-20:00 Námestie M. Benku
Krížna 20 piatok 23. september 2022 15:00-20:00 Námestie M. Benku
Krížna 21 piatok 23. september 2022 15:00-20:00 Námestie M. Benku
Krížna 22 piatok 23. september 2022 15:00-20:00 Námestie M. Benku
Krížna 24-28 piatok 23. september 2022 15:00-20:00 Námestie M. Benku
Krížna 30-32 piatok 23. september 2022 15:00-20:00 Námestie M. Benku
Krížna 34-38 piatok 23. september 2022 18:15-20:00 roh Krížnej a Karadžičovej – pri drogérii
Krížna 3-5 piatok 23. september 2022 15:00-18:00 Odborárske námestie
Krížna 40 piatok 23. september 2022 18:15-20:00 roh Krížnej a Karadžičovej – pri drogérii
Krížna 7-11 piatok 23. september 2022 15:00-18:00 Odborárske námestie
Krížna 8-10 piatok 23. september 2022 15:00-18:00 Odborárske námestie
Kubániho 1 sobota 17. september 2022 12:00-15:30 Hroboňova – pri večierke
Kubániho 5 sobota 17. september 2022 12:00-15:30 Hroboňova – pri večierke
Kubániho 16 sobota 17. september 2022 12:00-15:30 Hroboňova – pri večierke
Kubániho 17-19 sobota 17. september 2022 12:00-15:30 Hroboňova – pri večierke
Kúpeľná 1 utorok 27. september 2022 15:00-20:00 nám. Eugena Suchoňa (pred Redutou)
Kúpeľná 2 utorok 27. september 2022 15:00-20:00 nám. Eugena Suchoňa (pred Redutou)
Kúpeľná 3 utorok 27. september 2022 15:00-20:00 nám. Eugena Suchoňa (pred Redutou)
Kúpeľná 4 utorok 27. september 2022 15:00-20:00 nám. Eugena Suchoňa (pred Redutou)
Kúpeľná 5 utorok 27. september 2022 15:00-20:00 nám. Eugena Suchoňa (pred Redutou)
Kúpeľná 6 utorok 27. september 2022 15:00-20:00 Medená – oproti Dr.Horák
Kúpeľná 7 utorok 27. september 2022 15:00-20:00 nám. Eugena Suchoňa (pred Redutou)
Kúpeľná 8 utorok 27. september 2022 15:00-20:00 Medená – oproti Dr.Horák
Kúpeľná 10 utorok 27. september 2022 15:00-20:00 Medená – oproti Dr.Horák
Kuzmányho 3 utorok 20. september 2022 15:00-20:00 roh Kuzmányho/Tolstého/Moyzesovej
Kuzmányho 4 utorok 20. september 2022 15:00-20:00 roh Kuzmányho/Tolstého/Moyzesovej
Kuzmányho 5 utorok 20. september 2022 15:00-20:00 roh Kuzmányho/Tolstého/Moyzesovej
Kuzmányho 11 utorok 20. september 2022 15:00-20:00 roh Kuzmányho/Tolstého/Moyzesovej
Kuzmányho 12 utorok 20. september 2022 15:00-20:00 roh Kuzmányho/Tolstého/Moyzesovej
Kuzmányho 13 utorok 20. september 2022 15:00-20:00 roh Kuzmányho/Tolstého/Moyzesovej
Kýčerského 3 utorok 20. september 2022 15:00-18:00 trhovisko Žilinská (z ul. Žilinská)
Kýčerského 10-12 utorok 20. september 2022 15:00-18:00 trhovisko Žilinská (z ul. Žilinská)
Kýčerského 2-4 utorok 20. september 2022 15:00-18:00 trhovisko Žilinská (z ul. Žilinská)
Kysucká 2 sobota 17. september 2022 9:00-10:30 ul. K železnej studienke a Kysucká (pri trafo stanici / oproti BSP)
Kysucká 6 sobota 17. september 2022 9:00-10:30 ul. K železnej studienke a Kysucká (pri trafo stanici / oproti BSP)
Kysucká 1-9 sobota 17. september 2022 9:00-10:30 ul. K železnej studienke a Kysucká (pri trafo stanici / oproti BSP)
Ľadová 1 streda 21. september 2022 15:00-20:00 parkovisko Šancová / zast. MHD Karpatská
Ľadová 9 streda 21. september 2022 15:00-20:00 parkovisko Šancová / zast. MHD Karpatská
Ľadová 16 streda 21. september 2022 15:00-20:00 parkovisko Šancová / zast. MHD Karpatská
Landererova 6 pondelok 19. september 2022 15:00-20:00 Landererova 6-8 – vjazd do vnútroblok z Čulenovej
Landererova 8 pondelok 19. september 2022 15:00-20:00 Landererova 6-8 – vjazd do vnútroblok z Čulenovej
Langsfeldova 34-36 sobota 17. september 2022 12:00-15:30 Hroboňova – pri večierke
Laurinská 8 utorok 27. september 2022 17:15-20:00 Námestie Nežnej revolúcie (pri Starej tržnici)
Laurinská 9 utorok 27. september 2022 17:15-20:00 Námestie Nežnej revolúcie (pri Starej tržnici)
Laurinská 10 utorok 27. september 2022 17:15-20:00 Námestie Nežnej revolúcie (pri Starej tržnici)
Laurinská 11 utorok 27. september 2022 17:15-20:00 Námestie Nežnej revolúcie (pri Starej tržnici)
Laurinská 15 utorok 27. september 2022 17:15-20:00 Námestie Nežnej revolúcie (pri Starej tržnici)
Laurinská 21 utorok 27. september 2022 17:15-20:00 Námestie Nežnej revolúcie (pri Starej tržnici)
Lazaretská 2 štvrtok 22. september 2022 15:00-20:00 ul. 29.Augusta – vchod do Medickej záhrady pri trhu na Poľnej
Lazaretská 4 štvrtok 22. september 2022 15:00-20:00 ul. 29.Augusta – vchod do Medickej záhrady pri trhu na Poľnej
Lazaretská 5 štvrtok 22. september 2022 15:00-20:00 ul. 29.Augusta – vchod do Medickej záhrady pri trhu na Poľnej
Lazaretská 11 štvrtok 22. september 2022 15:00-20:00 ul. 29.Augusta – vchod do Medickej záhrady pri trhu na Poľnej
Lazaretská 13 pondelok 26. september 2022 15:00-19:15 roh Grösslingova a Lazaretskej – pri NCZI
Lazaretská 19 pondelok 26. september 2022 15:00-19:15 roh Grösslingova a Lazaretskej – pri NCZI
Lazaretská 21 sobota 24. september 2022 9:00-15:30 Jakubovo nám. – detské ihrisko (z ul. Lazaretská)
Lazaretská 29 sobota 24. september 2022 9:00-15:30 Jakubovo nám. – detské ihrisko (z ul. Lazaretská)
Lazaretská 30 sobota 24. september 2022 9:00-15:30 Jakubovo nám. – detské ihrisko (z ul. Lazaretská)
Lazaretská 31 sobota 24. september 2022 9:00-15:30 Jakubovo nám. – detské ihrisko (z ul. Lazaretská)
Lazaretská 34-36 sobota 24. september 2022 9:00-15:30 Jakubovo nám. – detské ihrisko (z ul. Lazaretská)
Lazaretská 35 sobota 24. september 2022 9:00-15:30 Jakubovo nám. – detské ihrisko (z ul. Lazaretská)
Legionárska 2-6 piatok 23. september 2022 15:00-20:00 roh Blumentálskej a Steinov Dvor – pri talianskej reštaurácii
Lehockého 1 streda 21. september 2022 15:00-20:00 Belopotockého – Ormosdyho záhrada
Lehockého 2-6 streda 21. september 2022 15:00-20:00 Belopotockého – Ormosdyho záhrada
Lermontovova 2 utorok 20. september 2022 17:45-20:00 roh Lermontovovej a Štefánikovej – pri potravinách Terno
Lermontovova 4 utorok 20. september 2022 17:45-20:00 roh Lermontovovej a Štefánikovej – pri potravinách Terno
Lermontovova 6 utorok 20. september 2022 17:45-20:00 roh Lermontovovej a Štefánikovej – pri potravinách Terno
Lermontovova 8 utorok 20. september 2022 17:45-20:00 roh Lermontovovej a Štefánikovej – pri potravinách Terno
Lermontovova 9 utorok 20. september 2022 17:45-20:00 roh Lermontovovej a Štefánikovej – pri potravinách Terno
Lermontovova 10 utorok 20. september 2022 17:45-20:00 roh Lermontovovej a Štefánikovej – pri potravinách Terno
Lermontovova 11 utorok 20. september 2022 17:45-20:00 roh Lermontovovej a Štefánikovej – pri potravinách Terno
Lermontovova 13 utorok 20. september 2022 17:45-20:00 roh Lermontovovej a Štefánikovej – pri potravinách Terno
Lermontovova 3-7 utorok 20. september 2022 17:45-20:00 roh Lermontovovej a Štefánikovej – pri potravinách Terno
Leškova 2 utorok 20. september 2022 18:15-20:00 parkovisko na Leškovej/za zast. MHD Pod Stanicou
Leškova 3 utorok 20. september 2022 18:15-20:00 parkovisko na Leškovej/za zast. MHD Pod Stanicou
Leškova 4 utorok 20. september 2022 18:15-20:00 parkovisko na Leškovej/za zast. MHD Pod Stanicou
Leškova 6 utorok 20. september 2022 18:15-20:00 parkovisko na Leškovej/za zast. MHD Pod Stanicou
Leškova 7 utorok 20. september 2022 18:15-20:00 parkovisko na Leškovej/za zast. MHD Pod Stanicou
Leškova 8 utorok 20. september 2022 18:15-20:00 parkovisko na Leškovej/za zast. MHD Pod Stanicou
Leškova 9 utorok 20. september 2022 18:15-20:00 parkovisko na Leškovej/za zast. MHD Pod Stanicou
Leškova 10 utorok 20. september 2022 18:15-20:00 parkovisko na Leškovej/za zast. MHD Pod Stanicou
Leškova 12 utorok 20. september 2022 18:15-20:00 parkovisko na Leškovej/za zast. MHD Pod Stanicou
Leškova 14 utorok 20. september 2022 18:15-20:00 parkovisko na Leškovej/za zast. MHD Pod Stanicou
Leškova 20 utorok 20. september 2022 18:15-20:00 parkovisko na Leškovej/za zast. MHD Pod Stanicou
Leškova 21 utorok 20. september 2022 18:15-20:00 parkovisko na Leškovej/za zast. MHD Pod Stanicou
Leškova 3/A utorok 20. september 2022 18:15-20:00 parkovisko na Leškovej/za zast. MHD Pod Stanicou
Lichardova 5 pondelok 19. september 2022 15:00-20:00 roh Palisády a Svoradova – pri Tesco express
Lichardova 14 pondelok 19. september 2022 15:00-20:00 roh Palisády a Svoradova – pri Tesco express
Lipová 1 piatok 16. september 2022 17:15-19:00 Nábrežie arm.gen. L. Svobodu (pri Machnáči)
Lovinského 30 sobota 17. september 2022 10:45-11:30 parkovisko oproti zastávke MHD Lovinského
Lovinského 33/C sobota 17. september 2022 10:45-11:30 parkovisko oproti zastávke MHD Lovinského
Lovinského 37 sobota 17. september 2022 10:45-11:30 parkovisko oproti zastávke MHD Lovinského
Lovinského 39-41 sobota 17. september 2022 10:45-11:30 parkovisko oproti zastávke MHD Lovinského
Ľubinská 6 pondelok 19. september 2022 15:00-16:30 pri zast. MHD Červený kríž – oproti hotelu Albrecht
Ľubinská 18 pondelok 19. september 2022 15:00-16:30 pri zast. MHD Červený kríž – oproti hotelu Albrecht
Lužická 1 pondelok 26. september 2022 15:00-18:15 roh Karadžičovej a Šoltésovej – pri zast. MHD Šoltésovej
Lužická 2 pondelok 26. september 2022 15:00-18:15 roh Karadžičovej a Šoltésovej – pri zast. MHD Šoltésovej
Lužická 3 pondelok 26. september 2022 15:00-18:15 roh Karadžičovej a Šoltésovej – pri zast. MHD Šoltésovej
Lužická 6 pondelok 26. september 2022 15:00-18:15 roh Karadžičovej a Šoltésovej – pri zast. MHD Šoltésovej
Lužická 5-7 pondelok 26. september 2022 15:00-18:15 roh Karadžičovej a Šoltésovej – pri zast. MHD Šoltésovej
Majakovského 4,6,8 sobota 10. september 2022 11:45-13:45 roh Drotárskej cesty a Búdkovej (pri zast. MHD Búdkova)
Májkova 1 piatok 23. september 2022 15:00-20:00 Floriánske námestie – oproti kostolu Blumentál/pošte
Májkova 2 piatok 23. september 2022 15:00-20:00 Floriánske námestie – oproti kostolu Blumentál/pošte
Malý Trh 2 štvrtok 22. september 2022 15:00-20:00 roh ul.29.Augusta a Mlynské Nivy – roh Ondrej. cintorína (pri kebab stánku)
Mariánska 2 štvrtok 22. september 2022 15:00-20:00 roh ul.29.Augusta a Mlynské Nivy – roh Ondrej. cintorína (pri kebab stánku)
Mariánska 7 štvrtok 22. september 2022 15:00-20:00 Kamenné nám. – PRIOR (pod hodinami)
Mariánska 8 štvrtok 22. september 2022 15:00-20:00 roh ul.29.Augusta a Mlynské Nivy – roh Ondrej. cintorína (pri kebab stánku)
Mariánska 9 štvrtok 22. september 2022 15:00-20:00 roh ul.29.Augusta a Mlynské Nivy – roh Ondrej. cintorína (pri kebab stánku)
Mariánska 10 štvrtok 22. september 2022 15:00-20:00 roh ul.29.Augusta a Mlynské Nivy – roh Ondrej. cintorína (pri kebab stánku)
Mariánska 12 štvrtok 22. september 2022 15:00-20:00 roh ul.29.Augusta a Mlynské Nivy – roh Ondrej. cintorína (pri kebab stánku)
Martinengova 1-3 sobota 10. september 2022 9:00-14:30 Drotárska cesta (pri potravinách KRAJ)
Martinengova 14-18 sobota 10. september 2022 9:00-14:30 Drotárska cesta (pri potravinách KRAJ)
Martinengova 2,4,6 sobota 10. september 2022 9:00-14:30 Drotárska cesta (pri potravinách KRAJ)
Martinengova 20-22 sobota 10. september 2022 9:00-14:30 Drotárska cesta (pri potravinách KRAJ)
Martinengova 24-30 sobota 10. september 2022 9:00-14:30 Drotárska cesta (pri potravinách KRAJ)
Martinengova 32-38 sobota 10. september 2022 9:00-14:30 Drotárska cesta (pri potravinách KRAJ)
Martinengova 8-12 sobota 10. september 2022 9:00-14:30 Drotárska cesta (pri potravinách KRAJ)
Mateja Bela 2 utorok 20. september 2022 15:00-20:00 roh Kuzmányho/Tolstého/Moyzesovej
Mateja Bela 4 utorok 20. september 2022 15:00-20:00 roh Kuzmányho/Tolstého/Moyzesovej
Mateja Bela 6 utorok 20. september 2022 15:00-20:00 roh Kuzmányho/Tolstého/Moyzesovej
Mateja Bela 7 utorok 20. september 2022 15:00-20:00 roh Kuzmányho/Tolstého/Moyzesovej
Mateja Bela 8 utorok 20. september 2022 15:00-20:00 roh Kuzmányho/Tolstého/Moyzesovej
Medená 12 utorok 27. september 2022 15:00-20:00 Medená – oproti Dr.Horák
Medená 4 utorok 27. september 2022 15:00-20:00 Medená – oproti Dr.Horák
Medená 5 utorok 27. september 2022 15:00-20:00 Medená – oproti Dr.Horák
Medená 7 utorok 27. september 2022 15:00-20:00 Medená – oproti Dr.Horák
Medená 10 utorok 27. september 2022 15:00-20:00 Medená – oproti Dr.Horák
Medená 11 utorok 27. september 2022 15:00-20:00 Medená – oproti Dr.Horák
Medená 14 utorok 27. september 2022 15:00-20:00 Medená – oproti Dr.Horák
Medená 15 utorok 27. september 2022 15:00-20:00 Medená – oproti Dr.Horák
Medená 16 utorok 27. september 2022 15:00-20:00 Medená – oproti Dr.Horák
Medená 17 utorok 27. september 2022 15:00-20:00 Medená – oproti Dr.Horák
Medená 18 utorok 27. september 2022 15:00-20:00 Medená – oproti Dr.Horák
Medená 19 utorok 27. september 2022 15:00-20:00 Medená – oproti Dr.Horák
Medená 20 utorok 27. september 2022 15:00-20:00 Medená – oproti Dr.Horák
Medená 21 utorok 27. september 2022 15:00-20:00 Medená – oproti Dr.Horák
Medená 23-31 utorok 27. september 2022 15:00-20:00 Medená – oproti Dr.Horák
Medená 24 utorok 27. september 2022 15:00-20:00 Medená – oproti Dr.Horák
Medená 33 utorok 27. september 2022 15:00-20:00 Medená – oproti Dr.Horák
Medená 35 utorok 27. september 2022 15:00-20:00 Medená – oproti Dr.Horák
Mickiewiczova 3 štvrtok 22. september 2022 15:00-20:00 roh ul.29.Augusta a Mlynské Nivy – roh Ondrej. cintorína (pri kebab stánku)
Mickiewiczova 4 štvrtok 22. september 2022 15:00-20:00 roh Kollárovo námestie/Obchodná
Mickiewiczova 12 štvrtok 22. september 2022 15:00-20:00 roh ul.29.Augusta a Mlynské Nivy – roh Ondrej. cintorína (pri kebab stánku)
Mickiewiczova 14 štvrtok 22. september 2022 15:00-20:00 roh ul.29.Augusta a Mlynské Nivy – roh Ondrej. cintorína (pri kebab stánku)
Michalská 6 utorok 27. september 2022 15:00-17:00 Kapucínska – pri električ. zastávke
Michalská 7 utorok 27. september 2022 15:00-17:00 Kapucínska – pri električ. zastávke
Mikulášska 4 pondelok 19. september 2022 16:45-20:00 roh Zámockej a Židovskej – pri elekt. trati
Mikulášska 1/B,C pondelok 19. september 2022 16:45-20:00 roh Zámockej a Židovskej – pri elekt. trati
Mikulášska 1-1/A, pondelok 19. september 2022 16:45-20:00 roh Zámockej a Židovskej – pri elekt. trati
Mikulášska 25 pondelok 19. september 2022 16:45-20:00 roh Zámockej a Židovskej – pri elekt. trati
Mikulášska 27-29 pondelok 19. september 2022 16:45-20:00 roh Zámockej a Židovskej – pri elekt. trati
Mlynská dolina 23 pondelok 19. september 2022 19:45-20:00 Mlynská dolina 23
Mlynské nivy 1 pondelok 26. september 2022 18:30-20:00 Karadžičova – pred poisťovňou Wustenrot
Mlynské nivy 4 pondelok 26. september 2022 18:30-20:00 Karadžičova – pred poisťovňou Wustenrot
Mlynské nivy 8 pondelok 26. september 2022 18:30-20:00 Karadžičova – pred poisťovňou Wustenrot
Moskovská 6 pondelok 26. september 2022 15:00-18:15 roh Strážnickej a Moskovskej
Moskovská 8 pondelok 26. september 2022 15:00-18:15 roh Strážnickej a Moskovskej
Moskovská 12 pondelok 26. september 2022 15:00-18:15 roh Strážnickej a Moskovskej
Moskovská 14 pondelok 26. september 2022 15:00-18:15 roh Strážnickej a Moskovskej
Moskovská 15 pondelok 26. september 2022 15:00-18:15 roh Strážnickej a Moskovskej
Moskovská 16 pondelok 26. september 2022 15:00-18:15 roh Strážnickej a Moskovskej
Moskovská 17 pondelok 26. september 2022 15:00-18:15 roh Strážnickej a Moskovskej
Moskovská 18 pondelok 26. september 2022 15:00-18:15 roh Strážnickej a Moskovskej
Moskovská 19 pondelok 26. september 2022 15:00-18:15 roh Strážnickej a Moskovskej
Moskovská 21 pondelok 26. september 2022 15:00-18:15 roh Strážnickej a Moskovskej
Moskovská 23-29 pondelok 26. september 2022 15:00-18:15 roh Strážnickej a Moskovskej
Mošovského 10 sobota 10. september 2022 14:00-15:30 Mudroňova – pri rešt. U Michala
Moyzesova 1 utorok 20. september 2022 15:00-20:00 roh Kuzmányho/Tolstého/Moyzesovej
Moyzesova 5 utorok 20. september 2022 15:00-20:00 roh Kuzmányho/Tolstého/Moyzesovej
Moyzesova 6 utorok 20. september 2022 15:00-20:00 roh Kuzmányho/Tolstého/Moyzesovej
Moyzesova 7 utorok 20. september 2022 15:00-20:00 roh Kuzmányho/Tolstého/Moyzesovej
Moyzesova 8 utorok 20. september 2022 15:00-20:00 roh Kuzmányho/Tolstého/Moyzesovej
Mozartova 10-12 piatok 16. september 2022 17:15-20:00 Bartókova – pri Chilli Pub a Pizza / pri schodoch na Mozartovú
Mozartova 13- 15 piatok 16. september 2022 17:15-20:00 Bartókova – pri Chilli Pub a Pizza / pri schodoch na Mozartovú
Mozartova 14-16 piatok 16. september 2022 17:15-20:00 Bartókova – pri Chilli Pub a Pizza / pri schodoch na Mozartovú
Mozartova 17-19 piatok 16. september 2022 17:15-20:00 Bartókova – pri Chilli Pub a Pizza / pri schodoch na Mozartovú
Mozartova 21-27 piatok 16. september 2022 17:15-20:00 Bartókova – pri Chilli Pub a Pizza / pri schodoch na Mozartovú
Mudroňova 3 piatok 16. september 2022 19:15-20:00 roh Krátka/Strelecká (Coffee house)
Mudroňova 4 piatok 16. september 2022 19:15-20:00 roh Krátka/Strelecká (Coffee house)
Mudroňova 22 piatok 16. september 2022 19:15-20:00 roh Krátka/Strelecká (Coffee house)
Mudroňova 25, 25A piatok 16. september 2022 19:15-20:00 roh Krátka/Strelecká (Coffee house)
Mudroňova 36-42 sobota 10. september 2022 14:00-15:30 Mudroňova – pri rešt. U Michala
Mudroňova 87, 89 sobota 10. september 2022 14:00-15:30 Mudroňova – pri rešt. U Michala
Murgašova 2 streda 21. september 2022 15:00-20:00 roh Šancovej a Žabotovej (pri elek. zast. Pod stanico/pri budove UniCredit)
Murgašova 3 streda 21. september 2022 15:00-20:00 roh Šancovej a Žabotovej (pri elek. zast. Pod stanico/pri budove UniCredit)
Murgašova 5 streda 21. september 2022 15:00-20:00 roh Šancovej a Žabotovej (pri elek. zast. Pod stanico/pri budove UniCredit)
Murgašova 8 streda 21. september 2022 15:00-20:00 roh Šancovej a Žabotovej (pri elek. zast. Pod stanico/pri budove UniCredit)
Murgašova 1-1/A streda 21. september 2022 15:00-20:00 roh Šancovej a Žabotovej (pri elek. zast. Pod stanico/pri budove UniCredit)
Murgašova 4-6 streda 21. september 2022 15:00-20:00 roh Šancovej a Žabotovej (pri elek. zast. Pod stanico/pri budove UniCredit)
Múzejná 2-4 utorok 27. september 2022 15:00-17:45 Šafárikovo nám. – pri električ. zastávke
Myjavská 8 pondelok 19. september 2022 15:00-16:30 pri zast. MHD Červený kríž – oproti hotelu Albrecht
Mýtna 7 streda 21. september 2022 15:00-20:00 Belopotockého – Ormosdyho záhrada
Mýtna 9 streda 21. september 2022 15:00-20:00 Belopotockého – Ormosdyho záhrada
Mýtna 11-13 streda 21. september 2022 15:00-18:45 Mýtna (parkovisko pri Meetnici)
Mýtna 15 streda 21. september 2022 15:00-18:45 Mýtna (parkovisko pri Meetnici)
Mýtna 19-21 utorok 27. september 2022 15:00-20:00 nám. Matej Korvína – vnútroblok (pri schodoch)
Mýtna 25 utorok 27. september 2022 15:00-20:00 nám. Matej Korvína – vnútroblok (pri schodoch)
Mýtna 27 utorok 27. september 2022 15:00-20:00 nám. Matej Korvína – vnútroblok (pri schodoch)
Mýtna 38-40 utorok 27. september 2022 15:00-20:00 nám. Matej Korvína – vnútroblok (pri schodoch)
Mýtna 39 utorok 27. september 2022 15:00-20:00 nám. Matej Korvína – vnútroblok (pri schodoch)
Mýtna 42-44 utorok 27. september 2022 15:00-20:00 nám. Matej Korvína – vnútroblok (pri schodoch)
Mýtna 46/A-E utorok 27. september 2022 15:00-20:00 nám. Matej Korvína – vnútroblok (pri schodoch)
Mýtna 50 utorok 27. september 2022 15:00-20:00 nám. Matej Korvína – vnútroblok (pri schodoch)
Na Hrebienku 12-40 piatok 16. september 2022 15:00-17:00 na rohu Na hrebienku a Drotárskej cesty (oproti zast.MHD Na hrebienku)
Na Hrebienku 19,31 piatok 16. september 2022 15:00-17:00 na rohu Na hrebienku a Drotárskej cesty (oproti zast.MHD Na hrebienku)
Na Hrebienku 33 piatok 16. september 2022 15:00-17:00 na rohu Na hrebienku a Drotárskej cesty (oproti zast.MHD Na hrebienku)
Na Hrebienku 35 piatok 16. september 2022 15:00-17:00 na rohu Na hrebienku a Drotárskej cesty (oproti zast.MHD Na hrebienku)
Na Kalvárii 3 sobota 17. september 2022 12:00-15:30 Hroboňova – pri večierke
Na Štyridsiatku 2-4 pondelok 19. september 2022 15:00-16:30 pri zast. MHD Červený kríž – oproti hotelu Albrecht
Na vŕšku 1 utorok 27. september 2022 15:00-17:00 Kapucínska – pri električ. zastávke
Na vŕšku 12 utorok 27. september 2022 15:00-17:00 Kapucínska – pri električ. zastávke
Nábrežie arm. gen. Ludvíka Svobodu 18 piatok 16. september 2022 17:15-19:00 Nábrežie arm.gen. L. Svobodu (pri Machnáči)
Nábrežie arm. gen. Ludvíka Svobodu 20 piatok 16. september 2022 17:15-19:00 Nábrežie arm.gen. L. Svobodu (pri Machnáči)
Nábrežie arm. gen. Ludvíka Svobodu 28 piatok 16. september 2022 17:15-19:00 Nábrežie arm.gen. L. Svobodu (pri Machnáči)
Nábrežie arm. gen. Ludvíka Svobodu 32-38 piatok 16. september 2022 17:15-19:00 Nábrežie arm.gen. L. Svobodu (pri Machnáči)
Nábrežie arm. gen. Ludvíka Svobodu 42 piatok 16. september 2022 17:15-19:00 Nábrežie arm.gen. L. Svobodu (pri Machnáči)
Nábrežie arm. gen. Ludvíka Svobodu 44 piatok 16. september 2022 17:15-19:00 Nábrežie arm.gen. L. Svobodu (pri Machnáči)
Nábrežie arm. gen. Ludvíka Svobodu 56 piatok 16. september 2022 17:15-19:00 Nábrežie arm.gen. L. Svobodu (pri Machnáči)
Nábrežie arm. gen. Ludvíka Svobodu 58 piatok 16. september 2022 17:15-19:00 Nábrežie arm.gen. L. Svobodu (pri Machnáči)
Námestie 1. mája 2 štvrtok 22. september 2022 15:00-20:00 roh Kollárovo námestie/Obchodná
Námestie 1. mája 3 utorok 20. september 2022 15:00-17:30 Banskobystrická 16 (vstup do záhrady)
Námestie 1. mája 8 štvrtok 22. september 2022 15:00-20:00 roh Kollárovo námestie/Obchodná
Námestie 1. mája 16, 16A-B štvrtok 22. september 2022 15:00-20:00 roh Kollárovo námestie/Obchodná
Námestie Martina Benku 1-16 piatok 23. september 2022 15:00-20:00 Námestie M. Benku
Námestie Martina Benku 24-26 piatok 23. september 2022 15:00-20:00 Námestie M. Benku
Námestie Mateja Korvína 2 utorok 27. september 2022 15:00-20:00 nám. Matej Korvína – vnútroblok (pri schodoch)
Námestie slobody 9 streda 21. september 2022 15:00-20:00 Belopotockého – Ormosdyho záhrada
Námestie slobody 10 streda 21. september 2022 15:00-20:00 Belopotockého – Ormosdyho záhrada
Námestie slobody 13 streda 21. september 2022 15:00-20:00 Belopotockého – Ormosdyho záhrada
Námestie slobody 23 utorok 20. september 2022 15:00-17:30 Banskobystrická 16 (vstup do záhrady)
Námestie slobody 24 utorok 20. september 2022 15:00-17:30 Banskobystrická 16 (vstup do záhrady)
Námestie slobody 28 utorok 20. september 2022 15:00-17:30 Banskobystrická 16 (vstup do záhrady)
Námestie SNP 3 štvrtok 22. september 2022 17:30-20:00 roh Obchodnej a Poštovej – pri  novinovom stánku
Námestie SNP 16 štvrtok 22. september 2022 15:00-20:00 Kamenné nám. – PRIOR (pod hodinami)
Námestie SNP 17 štvrtok 22. september 2022 15:00-20:00 Kamenné nám. – PRIOR (pod hodinami)
Námestie SNP 23 štvrtok 22. september 2022 15:00-20:00 Kamenné nám. – PRIOR (pod hodinami)
Nedbalova 11 utorok 27. september 2022 17:15-20:00 Námestie Nežnej revolúcie (pri Starej tržnici)
Nedbalova 14 utorok 27. september 2022 17:15-20:00 Námestie Nežnej revolúcie (pri Starej tržnici)
Nedbalova 19 utorok 27. september 2022 17:15-20:00 Námestie Nežnej revolúcie (pri Starej tržnici)
Novosvetská 3 pondelok 19. september 2022 15:00-20:00 roh Palisády a Svoradova – pri Tesco express
Novosvetská 22 pondelok 19. september 2022 16:45-20:00 Palisádý – pri Informač. kancelárii Európ. parlamentu
Obchodná 4 štvrtok 22. september 2022 17:30-20:00 roh Obchodnej a Poštovej – pri  novinovom stánku
Obchodná 9 štvrtok 22. september 2022 17:30-20:00 roh Obchodnej a Poštovej – pri  novinovom stánku
Obchodná 10  štvrtok 22. september 2022 17:30-20:00 roh Obchodnej a Poštovej – pri  novinovom stánku
Obchodná 13 štvrtok 22. september 2022 17:30-20:00 roh Obchodnej a Poštovej – pri  novinovom stánku
Obchodná 14 štvrtok 22. september 2022 17:30-20:00 roh Obchodnej a Poštovej – pri  novinovom stánku
Obchodná 15 štvrtok 22. september 2022 17:30-20:00 roh Obchodnej a Poštovej – pri  novinovom stánku
Obchodná 19 štvrtok 22. september 2022 15:00-20:00 roh Kollárovo námestie/Obchodná
Obchodná 22-22/A-C štvrtok 22. september 2022 15:00-20:00 roh Kollárovo námestie/Obchodná
Obchodná 23 štvrtok 22. september 2022 17:30-20:00 roh Obchodnej a Poštovej – pri  novinovom stánku
Obchodná 24 štvrtok 22. september 2022 15:00-20:00 roh Kollárovo námestie/Obchodná
Obchodná 25 štvrtok 22. september 2022 17:30-20:00 roh Obchodnej a Poštovej – pri  novinovom stánku
Obchodná 29 štvrtok 22. september 2022 15:00-20:00 roh Kollárovo námestie/Obchodná
Obchodná 33 štvrtok 22. september 2022 15:00-20:00 roh Kollárovo námestie/Obchodná
Obchodná 33/C štvrtok 22. september 2022 15:00-20:00 roh Kollárovo námestie/Obchodná
Obchodná 35 štvrtok 22. september 2022 15:00-20:00 roh Kollárovo námestie/Obchodná
Obchodná 37 štvrtok 22. september 2022 15:00-20:00 roh Kollárovo námestie/Obchodná
Obchodná 39  štvrtok 22. september 2022 15:00-20:00 roh Kollárovo námestie/Obchodná
Obchodná 41 štvrtok 22. september 2022 15:00-20:00 roh Kollárovo námestie/Obchodná
Obchodná 50 štvrtok 22. september 2022 15:00-20:00 roh Kollárovo námestie/Obchodná
Obchodná 52 štvrtok 22. september 2022 15:00-20:00 roh Kollárovo námestie/Obchodná
Obchodná 54 štvrtok 22. september 2022 15:00-20:00 roh Kollárovo námestie/Obchodná
Obchodná 68 štvrtok 22. september 2022 15:00-20:00 roh Kollárovo námestie/Obchodná
Obchodná štvrtok 22. september 2022 17:30-20:00 roh Obchodnej a Poštovej – pri  novinovom stánku
Obchodná 70 štvrtok 22. september 2022 15:00-20:00 roh Kollárovo námestie/Obchodná
Obchodná 72 štvrtok 22. september 2022 15:00-20:00 roh Kollárovo námestie/Obchodná
Obchodná 74 štvrtok 22. september 2022 15:00-20:00 roh Kollárovo námestie/Obchodná
Odborárske námestie 1-2 piatok 23. september 2022 15:00-20:00 Floriánske námestie – oproti kostolu Blumentál/pošte
Odborárske námestie 4-6 piatok 23. september 2022 15:00-20:00 Floriánske námestie – oproti kostolu Blumentál/pošte
Okánikova 2 utorok 20. september 2022 15:00-18:00 Sokolská – pri indickej reštaurácii
Okánikova 4 utorok 20. september 2022 15:00-18:00 Sokolská – pri indickej reštaurácii
Okánikova 1-3 utorok 20. september 2022 15:00-18:00 Sokolská – pri indickej reštaurácii
Okánikova 4/a utorok 20. september 2022 15:00-18:00 Sokolská – pri indickej reštaurácii
Palackého 6 utorok 27. september 2022 15:00-20:00 nám. Eugena Suchoňa (pred Redutou)
Palackého 8 utorok 27. september 2022 15:00-20:00 nám. Eugena Suchoňa (pred Redutou)
Palackého 10 utorok 27. september 2022 15:00-20:00 nám. Eugena Suchoňa (pred Redutou)
Palackého 14 utorok 27. september 2022 15:00-20:00 nám. Eugena Suchoňa (pred Redutou)
Palackého 16-22 utorok 27. september 2022 15:00-20:00 nám. Eugena Suchoňa (pred Redutou)
Palárikova 1 streda 21. september 2022 15:00-20:00 parkovisko Šancová / zast. MHD Karpatská
Palárikova 2 streda 21. september 2022 15:00-20:00 parkovisko Šancová / zast. MHD Karpatská
Palárikova 3 streda 21. september 2022 15:00-20:00 parkovisko Šancová / zast. MHD Karpatská
Palárikova 4 streda 21. september 2022 15:00-20:00 parkovisko Šancová / zast. MHD Karpatská
Palárikova 5 streda 21. september 2022 15:00-20:00 parkovisko Šancová / zast. MHD Karpatská
Palárikova 6 streda 21. september 2022 15:00-20:00 parkovisko Šancová / zast. MHD Karpatská
Palárikova 7 streda 21. september 2022 15:00-20:00 parkovisko Šancová / zast. MHD Karpatská
Palárikova 8 streda 21. september 2022 15:00-20:00 parkovisko Šancová / zast. MHD Karpatská
Palárikova 9 streda 21. september 2022 15:00-20:00 parkovisko Šancová / zast. MHD Karpatská
Palárikova 10 streda 21. september 2022 15:00-20:00 parkovisko Šancová / zast. MHD Karpatská
Palárikova 12 streda 21. september 2022 15:00-20:00 parkovisko Šancová / zast. MHD Karpatská
Palárikova 14 streda 21. september 2022 15:00-20:00 parkovisko Šancová / zast. MHD Karpatská
Palárikova 19-23 streda 21. september 2022 15:00-20:00 parkovisko Šancová / zast. MHD Karpatská
Palárikova 25 streda 21. september 2022 15:00-20:00 parkovisko Šancová / zast. MHD Karpatská
Palárikova 27 streda 21. september 2022 15:00-20:00 parkovisko Šancová / zast. MHD Karpatská
Palárikova 29 streda 21. september 2022 15:00-20:00 parkovisko Šancová / zast. MHD Karpatská
Palisády 2 pondelok 19. september 2022 15:00-16:30 roh ulíc Zámocká a Palisády – pri zast. MHD Zámocká
Palisády 4 pondelok 19. september 2022 15:00-20:00 roh Palisády a Svoradova – pri Tesco express
Palisády 8 pondelok 19. september 2022 15:00-20:00 roh Palisády a Svoradova – pri Tesco express
Palisády 10 pondelok 19. september 2022 15:00-20:00 roh Palisády a Svoradova – pri Tesco express
Palisády 12 pondelok 19. september 2022 15:00-20:00 roh Palisády a Svoradova – pri Tesco express
Palisády 13 pondelok 19. september 2022 15:00-16:30 roh ulíc Zámocká a Palisády – pri zast. MHD Zámocká
Palisády 1-3 pondelok 19. september 2022 15:00-16:30 roh ulíc Zámocká a Palisády – pri zast. MHD Zámocká
Palisády 14 pondelok 19. september 2022 16:45-20:00 Palisádý – pri Informač. kancelárii Európ. parlamentu
Palisády 15-17 pondelok 19. september 2022 15:00-20:00 roh Palisády a Svoradova – pri Tesco express
Palisády 18 pondelok 19. september 2022 16:45-20:00 Palisádý – pri Informač. kancelárii Európ. parlamentu
Palisády 19 pondelok 19. september 2022 15:00-20:00 roh Palisády a Svoradova – pri Tesco express
Palisády 20 pondelok 19. september 2022 16:45-20:00 Palisádý – pri Informač. kancelárii Európ. parlamentu
Palisády 21 pondelok 19. september 2022 15:00-20:00 roh Palisády a Svoradova – pri Tesco express
Palisády 23 pondelok 19. september 2022 15:00-20:00 roh Palisády a Svoradova – pri Tesco express
Palisády 25 pondelok 19. september 2022 15:00-20:00 roh Palisády a Svoradova – pri Tesco express
Palisády 26 pondelok 19. september 2022 16:45-20:00 Palisádý – pri Informač. kancelárii Európ. parlamentu
Palisády 28 pondelok 19. september 2022 16:45-20:00 Palisádý – pri Informač. kancelárii Európ. parlamentu
Palisády 30 pondelok 19. september 2022 16:45-20:00 Palisádý – pri Informač. kancelárii Európ. parlamentu
Palisády 32 pondelok 19. september 2022 16:45-20:00 Palisádý – pri Informač. kancelárii Európ. parlamentu
Palisády 34 pondelok 19. september 2022 16:45-20:00 Palisádý – pri Informač. kancelárii Európ. parlamentu
Palisády 35 pondelok 19. september 2022 16:45-20:00 Palisádý – pri Informač. kancelárii Európ. parlamentu
Palisády 37 pondelok 19. september 2022 16:45-20:00 Palisádý – pri Informač. kancelárii Európ. parlamentu
Palisády 39 pondelok 19. september 2022 16:45-20:00 Palisádý – pri Informač. kancelárii Európ. parlamentu
Palisády 42 pondelok 19. september 2022 15:00-20:00 roh Kozej a Pilárikovej  – oproti VŠMU/zast. MHD Zochova 
Palisády 44 pondelok 19. september 2022 15:00-20:00 roh Kozej a Pilárikovej  – oproti VŠMU/zast. MHD Zochova 
Palisády 50 pondelok 19. september 2022 15:00-20:00 roh Kozej a Pilárikovej  – oproti VŠMU/zast. MHD Zochova 
Palisády 52 pondelok 19. september 2022 15:00-20:00 roh Kozej a Pilárikovej  – oproti VŠMU/zast. MHD Zochova 
Palisády 53 utorok 20. september 2022 15:00-20:00 roh Kuzmányho/Tolstého/Moyzesovej
Palisády 55 utorok 20. september 2022 15:00-20:00 roh Kuzmányho/Tolstého/Moyzesovej
Palisády 59 utorok 20. september 2022 15:00-20:00 roh Kuzmányho/Tolstého/Moyzesovej
Palisády 7,9,11 pondelok 19. september 2022 15:00-16:30 roh ulíc Zámocká a Palisády – pri zast. MHD Zámocká
Panenská 1 pondelok 19. september 2022 15:00-20:00 roh Kozej a Pilárikovej  – oproti VŠMU/zast. MHD Zochova 
Panenská 3 pondelok 19. september 2022 15:00-20:00 roh Kozej a Pilárikovej  – oproti VŠMU/zast. MHD Zochova 
Panenská 4 pondelok 19. september 2022 15:00-20:00 roh Kozej a Pilárikovej  – oproti VŠMU/zast. MHD Zochova 
Panenská 25 pondelok 19. september 2022 15:00-20:00 roh Kozej a Pilárikovej  – oproti VŠMU/zast. MHD Zochova 
Panenská 26 pondelok 19. september 2022 15:00-20:00 roh Kozej a Pilárikovej  – oproti VŠMU/zast. MHD Zochova 
Panenská 27 pondelok 19. september 2022 15:00-20:00 roh Kozej a Pilárikovej  – oproti VŠMU/zast. MHD Zochova 
Panenská 28 pondelok 19. september 2022 15:00-20:00 roh Kozej a Pilárikovej  – oproti VŠMU/zast. MHD Zochova 
Panenská 30 pondelok 19. september 2022 15:00-20:00 roh Kozej a Pilárikovej  – oproti VŠMU/zast. MHD Zochova 
Panenská 32 pondelok 19. september 2022 15:00-20:00 roh Kozej a Pilárikovej  – oproti VŠMU/zast. MHD Zochova 
Panenská 34 pondelok 19. september 2022 15:00-20:00 roh Kozej a Pilárikovej  – oproti VŠMU/zast. MHD Zochova 
Panenská 36 pondelok 19. september 2022 15:00-20:00 roh Kozej a Pilárikovej  – oproti VŠMU/zast. MHD Zochova 
Panská 2 utorok 27. september 2022 15:00-20:00 nám. Eugena Suchoňa (pred Redutou)
Panská 4 utorok 27. september 2022 15:00-20:00 nám. Eugena Suchoňa (pred Redutou)
Panská 6 utorok 27. september 2022 15:00-20:00 nám. Eugena Suchoňa (pred Redutou)
Panská 8 utorok 27. september 2022 15:00-20:00 nám. Eugena Suchoňa (pred Redutou)
Panská 10 utorok 27. september 2022 15:00-20:00 nám. Eugena Suchoňa (pred Redutou)
Panská 11 utorok 27. september 2022 15:00-20:00 nám. Eugena Suchoňa (pred Redutou)
Panská 12 utorok 27. september 2022 15:00-20:00 nám. Eugena Suchoňa (pred Redutou)
Panská 13 utorok 27. september 2022 15:00-20:00 nám. Eugena Suchoňa (pred Redutou)
Panská 35 utorok 27. september 2022 18:00-20:00 Hviezdoslavovo nám. – pri hoteli ParkInn
Panská 37-39 utorok 27. september 2022 18:00-20:00 Hviezdoslavovo nám. – pri hoteli ParkInn
Partizánska 1 pondelok 19. september 2022 15:00-20:00 roh Palisády a Svoradova – pri Tesco express
Partizánska 2 pondelok 19. september 2022 15:00-20:00 roh Palisády a Svoradova – pri Tesco express
Partizánska 10 pondelok 19. september 2022 15:00-20:00 roh Palisády a Svoradova – pri Tesco express
Partizánska 14 pondelok 19. september 2022 15:00-20:00 roh Palisády a Svoradova – pri Tesco express
Paulínyho 8 utorok 27. september 2022 18:00-20:00 Hviezdoslavovo nám. – pri hoteli ParkInn
Paulínyho 1-1/A,B utorok 27. september 2022 18:00-20:00 Hviezdoslavovo nám. – pri hoteli ParkInn
Podhorského 2 utorok 20. september 2022 15:00-18:00 Sokolská – pri indickej reštaurácii
Podhorského 3 utorok 20. september 2022 15:00-18:00 Sokolská – pri indickej reštaurácii
Podhorského 5 utorok 20. september 2022 15:00-18:00 Sokolská – pri indickej reštaurácii
Podjavorinskej 2 pondelok 19. september 2022 15:00-20:00 roh Kozej a Pilárikovej  – oproti VŠMU/zast. MHD Zochova 
Podjavorinskej 4 pondelok 19. september 2022 15:00-20:00 roh Kozej a Pilárikovej  – oproti VŠMU/zast. MHD Zochova 
Podjavorinskej 7 pondelok 19. september 2022 15:00-20:00 roh Kozej a Pilárikovej  – oproti VŠMU/zast. MHD Zochova 
Podjavorinskej 9 pondelok 19. september 2022 15:00-20:00 roh Kozej a Pilárikovej  – oproti VŠMU/zast. MHD Zochova 
Podjavorinskej 13 pondelok 19. september 2022 15:00-20:00 roh Kozej a Pilárikovej  – oproti VŠMU/zast. MHD Zochova 
Podjavorinskej 3-5 pondelok 19. september 2022 16:45-20:00 Palisádý – pri Informač. kancelárii Európ. parlamentu
Podjavorinskej 4/a pondelok 19. september 2022 15:00-20:00 roh Kozej a Pilárikovej  – oproti VŠMU/zast. MHD Zochova 
Podtatranského 4 utorok 20. september 2022 15:00-20:00 roh Puškinovej a Krížkovej – pri zast. MHD Pod Stanicou
Podtatranského 6-8 utorok 20. september 2022 15:00-20:00 roh Puškinovej a Krížkovej – pri zast. MHD Pod Stanicou
Poľná 17-19 pondelok 26. september 2022 15:00-18:15 roh Strážnickej a Moskovskej
Poľná 21-23 pondelok 26. september 2022 15:00-18:15 roh Strážnickej a Moskovskej
Poľská 2 pondelok 26. september 2022 15:00-17:00 Poľská 2 
Poštová 2 štvrtok 22. september 2022 17:30-20:00 roh Obchodnej a Poštovej – pri  novinovom stánku
Poštová 4 štvrtok 22. september 2022 17:30-20:00 roh Obchodnej a Poštovej – pri  novinovom stánku
Poštová 6 štvrtok 22. september 2022 17:30-20:00 roh Obchodnej a Poštovej – pri  novinovom stánku
Povraznícka 6 streda 21. september 2022 15:00-20:00 Belopotockého – Ormosdyho záhrada
Povraznícka 9 streda 21. september 2022 15:00-20:00 Belopotockého – Ormosdyho záhrada
Povraznícka 11 streda 21. september 2022 15:00-20:00 Belopotockého – Ormosdyho záhrada
Povraznícka 13 streda 21. september 2022 15:00-20:00 Belopotockého – Ormosdyho záhrada
Povraznícka 15 streda 21. september 2022 15:00-20:00 Belopotockého – Ormosdyho záhrada
Povraznícka 16 streda 21. september 2022 15:00-20:00 Belopotockého – Ormosdyho záhrada
Povraznícka 18  streda 21. september 2022 15:00-20:00 Belopotockého – Ormosdyho záhrada
Povraznícka 2-4 streda 21. september 2022 15:00-20:00 Belopotockého – Ormosdyho záhrada
Povraznícka 5-7 streda 21. september 2022 15:00-20:00 Belopotockého – Ormosdyho záhrada
Povraznícka 8-14 streda 21. september 2022 15:00-20:00 Belopotockého – Ormosdyho záhrada
Pražská 13 utorok 20. september 2022 18:30-20:00 Pražská 21-25 – neďaleko MZVEZ
Pražská 17 utorok 20. september 2022 18:30-20:00 Pražská 21-25 – neďaleko MZVEZ
Pražská 21-25 utorok 20. september 2022 18:30-20:00 Pražská 21-25 – neďaleko MZVEZ
Pražská 27 utorok 20. september 2022 18:30-20:00 Pražská 21-25 – neďaleko MZVEZ
Pražská 33 utorok 20. september 2022 18:30-20:00 Pražská 21-25 – neďaleko MZVEZ
Pražská 3-5 utorok 20. september 2022 18:30-20:00 Pražská 21-25 – neďaleko MZVEZ
Pražská 35-39 utorok 20. september 2022 18:30-20:00 Pražská 21-25 – neďaleko MZVEZ
Prešernova 4 utorok 27. september 2022 15:00-17:45 Šafárikovo nám. – pri električ. zastávke
Pri Habánskom mlyne 8 sobota 17. september 2022 10:45-11:30 parkovisko oproti zastávke MHD Lovinského
Pri Suchom mlyne 33 sobota 17. september 2022 9:00-10:30 ul. K železnej studienke a Kysucká (pri trafo stanici / oproti BSP)
Pri Suchom mlyne 33/A sobota 17. september 2022 9:00-10:30 ul. K železnej studienke a Kysucká (pri trafo stanici / oproti BSP)
Puškinova 1 utorok 20. september 2022 15:00-20:00 roh Puškinovej a Krížkovej – pri zast. MHD Pod Stanicou
Puškinova 2 utorok 20. september 2022 15:00-20:00 roh Puškinovej a Krížkovej – pri zast. MHD Pod Stanicou
Puškinova 6 utorok 20. september 2022 15:00-20:00 roh Puškinovej a Krížkovej – pri zast. MHD Pod Stanicou
Radlinského 4 štvrtok 22. september 2022 15:00-20:00 roh Kollárovo námestie/Obchodná
Radlinského 34 piatok 23. september 2022 15:00-20:00 Kmeťovo námestie
Radlinského 36, 36/A-C piatok 23. september 2022 15:00-20:00 Kmeťovo námestie
Radlinského 39 piatok 23. september 2022 15:00-20:00 Kmeťovo námestie
Radlinského 43-45 piatok 23. september 2022 15:00-20:00 Kmeťovo námestie
Radlinského 47-49 utorok 27. september 2022 15:00-20:00 nám. Matej Korvína – vnútroblok (pri schodoch)
Radvanská 1 sobota 10. september 2022 14:00-15:30 Mudroňova – pri rešt. U Michala
Radvanská 7/A sobota 10. september 2022 14:00-15:30 Mudroňova – pri rešt. U Michala
Rajská 8 štvrtok 22. september 2022 15:00-20:00 Kamenné nám. – PRIOR (pod hodinami)
Rajská 10 štvrtok 22. september 2022 15:00-20:00 Kamenné nám. – PRIOR (pod hodinami)
Rajská 1-3 štvrtok 22. september 2022 15:00-20:00 Kamenné nám. – PRIOR (pod hodinami)
Rajská 14 štvrtok 22. september 2022 15:00-20:00 Kamenné nám. – PRIOR (pod hodinami)
Rajská 4-6 štvrtok 22. september 2022 15:00-20:00 Kamenné nám. – PRIOR (pod hodinami)
Rázusovo nábrežie 4 utorok 27. september 2022 18:00-20:00 Hviezdoslavovo nám. – pri hoteli ParkInn
Rázusovo nábrežie 6 utorok 27. september 2022 18:00-20:00 Hviezdoslavovo nám. – pri hoteli ParkInn
Riečna 2 utorok 27. september 2022 18:00-20:00 Hviezdoslavovo nám. – pri hoteli ParkInn
Riznerova 2 sobota 10. september 2022 14:00-15:30 Mudroňova – pri rešt. U Michala
Rybárska brána 1 utorok 27. september 2022 15:00-20:00 nám. Eugena Suchoňa (pred Redutou)
Rybárska brána 6 utorok 27. september 2022 15:00-20:00 nám. Eugena Suchoňa (pred Redutou)
Rybárska brána 9 utorok 27. september 2022 15:00-20:00 nám. Eugena Suchoňa (pred Redutou)
Sasinkova 1 pondelok 26. september 2022 15:00-18:15 roh Strážnickej a Moskovskej
Sasinkova 3 pondelok 26. september 2022 15:00-18:15 roh Strážnickej a Moskovskej
Sasinkova 19 pondelok 26. september 2022 15:00-18:15 roh Strážnickej a Moskovskej
Sasinkova 9-11 pondelok 26. september 2022 15:00-18:15 roh Strážnickej a Moskovskej
Sedlárska 6 utorok 27. september 2022 17:15-20:00 Námestie Nežnej revolúcie (pri Starej tržnici)
Sedlárska 8 utorok 27. september 2022 17:15-20:00 Námestie Nežnej revolúcie (pri Starej tržnici)
Sedlárska 10  utorok 27. september 2022 17:15-20:00 Námestie Nežnej revolúcie (pri Starej tržnici)
Senická 2 sobota 17. september 2022 10:45-11:30 parkovisko oproti zastávke MHD Lovinského
Sienkiewiczova 2 sobota 24. september 2022 11:30-15:30 Šafárikovo nám. – Landererov park
Sienkiewiczova 4 sobota 24. september 2022 11:30-15:30 Šafárikovo nám. – Landererov park
Skalná 5 pondelok 19. september 2022 16:45-20:00 roh Zámockej a Židovskej – pri elekt. trati
Skalná 1-3 pondelok 19. september 2022 16:45-20:00 roh Zámockej a Židovskej – pri elekt. trati
Skalná 7-11 pondelok 19. september 2022 16:45-20:00 roh Zámockej a Židovskej – pri elekt. trati
Sklenárska 2 sobota 10. september 2022 9:00-14:30 Drotárska cesta (pri potravinách KRAJ)
Sklenárska 4-6 sobota 10. september 2022 9:00-14:30 Drotárska cesta (pri potravinách KRAJ)
Sládkovičova 1 utorok 20. september 2022 15:00-20:00 roh Kuzmányho/Tolstého/Moyzesovej
Sládkovičova 2 utorok 20. september 2022 15:00-20:00 roh Kuzmányho/Tolstého/Moyzesovej
Sládkovičova 3 utorok 20. september 2022 15:00-20:00 roh Kuzmányho/Tolstého/Moyzesovej
Sládkovičova 5 utorok 20. september 2022 15:00-20:00 roh Kuzmányho/Tolstého/Moyzesovej
Sládkovičova 7 utorok 20. september 2022 15:00-20:00 roh Kuzmányho/Tolstého/Moyzesovej
Sládkovičova 9 utorok 20. september 2022 15:00-20:00 roh Kuzmányho/Tolstého/Moyzesovej
Sládkovičova 11 utorok 20. september 2022 15:00-20:00 roh Kuzmányho/Tolstého/Moyzesovej
Slávičie údolie 10-14 piatok 16. september 2022 15:00-20:00 roh ul. Slávičie údolie a Svetlá
Slávičie údolie 102-102/A,B sobota 10. september 2022 14:45-15:30 Slávičie údolie 104 – pri trafo stanici
Slávičie údolie 104 sobota 10. september 2022 14:45-15:30 Slávičie údolie 104 – pri trafo stanici
Slávičie údolie 16-18 piatok 16. september 2022 15:00-20:00 roh ul. Slávičie údolie a Svetlá
Slávičie údolie 20-28 piatok 16. september 2022 15:00-20:00 roh ul. Slávičie údolie a Svetlá
Slávičie údolie 30 piatok 16. september 2022 15:00-20:00 roh ul. Slávičie údolie a Svetlá
Slávičie údolie 31-33 piatok 16. september 2022 15:00-20:00 roh ul. Slávičie údolie a Svetlá
Slávičie údolie 41 piatok 16. september 2022 15:00-20:00 roh ul. Slávičie údolie a Svetlá
Slávičie údolie 43 piatok 16. september 2022 15:00-20:00 roh ul. Slávičie údolie a Svetlá
Smetanova 4 piatok 16. september 2022 19:15-20:00 roh Krátka/Strelecká (Coffee house)
Smetanova 19 piatok 16. september 2022 19:15-20:00 roh Krátka/Strelecká (Coffee house)
Sokolská 2 utorok 20. september 2022 15:00-18:00 Sokolská – pri indickej reštaurácii
Sokolská 3 utorok 20. september 2022 15:00-18:00 Sokolská – pri indickej reštaurácii
Sokolská 8 utorok 20. september 2022 15:00-18:00 Sokolská – pri indickej reštaurácii
Sokolská 11 utorok 20. september 2022 15:00-18:00 Sokolská – pri indickej reštaurácii
Sokolská 10-12 utorok 20. september 2022 15:00-18:00 Sokolská – pri indickej reštaurácii
Sokolská 18-20 utorok 20. september 2022 15:00-18:00 Sokolská – pri indickej reštaurácii
Sokolská 3/A utorok 20. september 2022 15:00-18:00 Sokolská – pri indickej reštaurácii
Sokolská 4-6 utorok 20. september 2022 15:00-18:00 Sokolská – pri indickej reštaurácii
Somolického 2 utorok 20. september 2022 15:00-20:00 roh Kuzmányho/Tolstého/Moyzesovej
Somolického 6 utorok 20. september 2022 15:00-20:00 roh Kuzmányho/Tolstého/Moyzesovej
Staromestská 6/D pondelok 19. september 2022 15:00-20:00 roh Kozej a Pilárikovej  – oproti VŠMU/zast. MHD Zochova 
Steinov dvor 1 piatok 23. september 2022 15:00-20:00 roh Blumentálskej a Steinov Dvor – pri talianskej reštaurácii
Steinov dvor 2 piatok 23. september 2022 15:00-20:00 roh Blumentálskej a Steinov Dvor – pri talianskej reštaurácii
Steinov dvor 3 piatok 23. september 2022 15:00-20:00 roh Blumentálskej a Steinov Dvor – pri talianskej reštaurácii
Strakova 1-5 utorok 27. september 2022 15:00-20:00 nám. Eugena Suchoňa (pred Redutou)
Strážnická 2 pondelok 26. september 2022 15:00-18:15 roh Strážnickej a Moskovskej
Strelecká 2 piatok 16. september 2022 19:15-20:00 roh Krátka/Strelecká (Coffee house)
Strmá cesta 2 piatok 16. september 2022 15:00-17:00 nám. Franza X. Messerschmidta – Zuckermandel
Strmá cesta 4 piatok 16. september 2022 15:00-17:00 nám. Franza X. Messerschmidta – Zuckermandel
Suché mýto 2 utorok 27. september 2022 15:00-17:00 Kapucínska – pri električ. zastávke
Suché mýto 19 pondelok 19. september 2022 15:00-20:00 roh Kozej a Pilárikovej  – oproti VŠMU/zast. MHD Zochova 
Suché mýto 4-6 utorok 27. september 2022 15:00-17:00 Kapucínska – pri električ. zastávke
Svetlá 1 piatok 16. september 2022 15:00-20:00 roh ul. Slávičie údolie a Svetlá
Svetlá 3 piatok 16. september 2022 15:00-20:00 roh ul. Slávičie údolie a Svetlá
Svetlá 5 piatok 16. september 2022 15:00-20:00 roh ul. Slávičie údolie a Svetlá
Svetlá 7 piatok 16. september 2022 15:00-20:00 roh ul. Slávičie údolie a Svetlá
Svetlá 8 piatok 16. september 2022 15:00-20:00 roh ul. Slávičie údolie a Svetlá
Svetlá 10 piatok 16. september 2022 15:00-20:00 roh ul. Slávičie údolie a Svetlá
Svetlá 12 piatok 16. september 2022 15:00-20:00 roh ul. Slávičie údolie a Svetlá
Svoradova 5 pondelok 19. september 2022 16:45-20:00 roh Zámockej a Židovskej – pri elekt. trati
Svoradova 7 pondelok 19. september 2022 16:45-20:00 roh Zámockej a Židovskej – pri elekt. trati
Šafárikovo námestie 2 sobota 24. september 2022 11:30-15:30 Šafárikovo nám. – Landererov park
Šancová 6 utorok 20. september 2022 18:15-20:00 parkovisko na Leškovej/za zast. MHD Pod Stanicou
Šancová 60 streda 21. september 2022 15:00-18:45 roh Šancová/Žilinská – oproti MMC
Šancová 2 utorok 20. september 2022 18:15-20:00 parkovisko na Leškovej/za zast. MHD Pod Stanicou
Šancová 5 streda 21. september 2022 15:00-20:00 roh Šancovej a Žabotovej (pri elek. zast. Pod stanico/pri budove UniCredit)
Šancová 11/A,B,C streda 21. september 2022 15:00-20:00 parkovisko Šancová / zast. MHD Karpatská
Šancová 13-17 streda 21. september 2022 19:00-20:00 Šancová 19 – pri Roxore
Šancová 16 utorok 20. september 2022 15:00-18:00 trhovisko Žilinská (z ul. Žilinská)
Šancová 19 streda 21. september 2022 19:00-20:00 Šancová 19 – pri Roxore
Šancová 22 utorok 20. september 2022 15:00-18:00 trhovisko Žilinská (z ul. Žilinská)
Šancová 3/A,B streda 21. september 2022 15:00-20:00 roh Šancovej a Žabotovej (pri elek. zast. Pod stanico/pri budove UniCredit)
Šancová 32 utorok 20. september 2022 15:00-18:00 trhovisko Žilinská (z ul. Žilinská)
Šancová 40 utorok 20. september 2022 15:00-18:00 trhovisko Žilinská (z ul. Žilinská)
Šancová 42 utorok 20. september 2022 15:00-18:00 trhovisko Žilinská (z ul. Žilinská)
Šancová 46 utorok 20. september 2022 15:00-18:00 trhovisko Žilinská (z ul. Žilinská)
Šancová 48 streda 21. september 2022 15:00-18:45 roh Šancová/Žilinská – oproti MMC
Šancová 50 streda 21. september 2022 15:00-18:45 roh Šancová/Žilinská – oproti MMC
Šancová 52 streda 21. september 2022 15:00-18:45 roh Šancová/Žilinská – oproti MMC
Šancová 54 streda 21. september 2022 15:00-18:45 roh Šancová/Žilinská – oproti MMC
Šancová 56  streda 21. september 2022 15:00-18:45 roh Šancová/Žilinská – oproti MMC
Šancová 58 streda 21. september 2022 15:00-18:45 roh Šancová/Žilinská – oproti MMC
Šancová 62-68 streda 21. september 2022 15:00-18:45 Mýtna (parkovisko pri Meetnici)
Šancová 70 streda 21. september 2022 15:00-18:45 Mýtna (parkovisko pri Meetnici)
Šancová 72 streda 21. september 2022 15:00-18:45 Mýtna (parkovisko pri Meetnici)
Šancová 74 streda 21. september 2022 15:00-18:45 Mýtna (parkovisko pri Meetnici)
Šancová 76 streda 21. september 2022 15:00-18:45 Mýtna (parkovisko pri Meetnici)
Šancová 78 streda 21. september 2022 15:00-18:45 Mýtna (parkovisko pri Meetnici)
Šancová 80-82 streda 21. september 2022 15:00-18:45 Mýtna (parkovisko pri Meetnici)
Šancová 84 streda 21. september 2022 15:00-18:45 Mýtna (parkovisko pri Meetnici)
Šípkova 2 sobota 17. september 2022 12:00-15:30 Hroboňova – pri večierke
Šípkova 7 sobota 17. september 2022 12:00-15:30 Hroboňova – pri večierke
Školská 14 piatok 23. september 2022 15:00-20:00 Floriánske námestie – oproti kostolu Blumentál/pošte
Škovránčia 1-3 streda 21. september 2022 15:00-20:00 Belopotockého – Ormosdyho záhrada
Šoltésovej 2 pondelok 26. september 2022 18:30-20:00 roh Šoltésovej a Záhradníckej
Šoltésovej 3 pondelok 26. september 2022 15:00-18:15 roh Karadžičovej a Šoltésovej – pri zast. MHD Šoltésovej
Šoltésovej 5 pondelok 26. september 2022 15:00-18:15 roh Karadžičovej a Šoltésovej – pri zast. MHD Šoltésovej
Šoltésovej 6 pondelok 26. september 2022 18:30-20:00 roh Šoltésovej a Záhradníckej
Šoltésovej 7 pondelok 26. september 2022 15:00-18:15 roh Karadžičovej a Šoltésovej – pri zast. MHD Šoltésovej
Šoltésovej 8 pondelok 26. september 2022 18:30-20:00 roh Šoltésovej a Záhradníckej
Šoltésovej 10 pondelok 26. september 2022 18:30-20:00 roh Šoltésovej a Záhradníckej
Šoltésovej 12 pondelok 26. september 2022 18:30-20:00 roh Šoltésovej a Záhradníckej
Šoltésovej 16 pondelok 26. september 2022 15:00-18:15 roh Karadžičovej a Šoltésovej – pri zast. MHD Šoltésovej
Šoltésovej 18 pondelok 26. september 2022 15:00-18:15 roh Karadžičovej a Šoltésovej – pri zast. MHD Šoltésovej
Šoltésovej 20 pondelok 26. september 2022 15:00-18:15 roh Karadžičovej a Šoltésovej – pri zast. MHD Šoltésovej
Šoltésovej 22 pondelok 26. september 2022 15:00-18:15 roh Karadžičovej a Šoltésovej – pri zast. MHD Šoltésovej
Šoltésovej 24 pondelok 26. september 2022 15:00-18:15 roh Karadžičovej a Šoltésovej – pri zast. MHD Šoltésovej
Šoltésovej 26-32 pondelok 26. september 2022 15:00-18:15 roh Karadžičovej a Šoltésovej – pri zast. MHD Šoltésovej
Šoltésovej 9-15 pondelok 26. september 2022 15:00-18:15 roh Karadžičovej a Šoltésovej – pri zast. MHD Šoltésovej
Špitálska 41 štvrtok 22. september 2022 15:00-20:00 roh ul.29.Augusta a Mlynské Nivy – roh Ondrej. cintorína (pri kebab stánku)
Špitálska 43 štvrtok 22. september 2022 15:00-20:00 roh ul.29.Augusta a Mlynské Nivy – roh Ondrej. cintorína (pri kebab stánku)
Špitálska 2 štvrtok 22. september 2022 15:00-20:00 Kamenné nám. – PRIOR (pod hodinami)
Špitálska 9 štvrtok 22. september 2022 15:00-20:00 Kamenné nám. – PRIOR (pod hodinami)
Špitálska 10 štvrtok 22. september 2022 15:00-20:00 roh ul.29.Augusta a Mlynské Nivy – roh Ondrej. cintorína (pri kebab stánku)
Špitálska 16 štvrtok 22. september 2022 15:00-20:00 roh ul.29.Augusta a Mlynské Nivy – roh Ondrej. cintorína (pri kebab stánku)
Špitálska 18 štvrtok 22. september 2022 15:00-20:00 roh ul.29.Augusta a Mlynské Nivy – roh Ondrej. cintorína (pri kebab stánku)
Špitálska 20 štvrtok 22. september 2022 15:00-20:00 Kamenné nám. – PRIOR (pod hodinami)
Špitálska 29-31 štvrtok 22. september 2022 15:00-20:00 roh ul.29.Augusta a Mlynské Nivy – roh Ondrej. cintorína (pri kebab stánku)
Špitálska 33 štvrtok 22. september 2022 15:00-20:00 roh ul.29.Augusta a Mlynské Nivy – roh Ondrej. cintorína (pri kebab stánku)
Špitálska 37 štvrtok 22. september 2022 15:00-20:00 roh ul.29.Augusta a Mlynské Nivy – roh Ondrej. cintorína (pri kebab stánku)
Špitálska 45-49 štvrtok 22. september 2022 15:00-20:00 roh ul.29.Augusta a Mlynské Nivy – roh Ondrej. cintorína (pri kebab stánku)
Špitálska 51 štvrtok 22. september 2022 15:00-20:00 roh ul.29.Augusta a Mlynské Nivy – roh Ondrej. cintorína (pri kebab stánku)
Špitálska 53 štvrtok 22. september 2022 15:00-20:00 roh ul.29.Augusta a Mlynské Nivy – roh Ondrej. cintorína (pri kebab stánku)
Špitálska 55 štvrtok 22. september 2022 15:00-20:00 roh ul.29.Augusta a Mlynské Nivy – roh Ondrej. cintorína (pri kebab stánku)
Špitálska 57 štvrtok 22. september 2022 15:00-20:00 roh ul.29.Augusta a Mlynské Nivy – roh Ondrej. cintorína (pri kebab stánku)
Špitálska 59 štvrtok 22. september 2022 15:00-20:00 roh ul.29.Augusta a Mlynské Nivy – roh Ondrej. cintorína (pri kebab stánku)
Štefánikova 16 utorok 20. september 2022 18:15-20:00 parkovisko na Leškovej/za zast. MHD Pod Stanicou
Štefánikova 18 utorok 20. september 2022 18:15-20:00 parkovisko na Leškovej/za zast. MHD Pod Stanicou
Štefánikova 20 utorok 20. september 2022 18:15-20:00 parkovisko na Leškovej/za zast. MHD Pod Stanicou
Štefánikova 21 utorok 20. september 2022 17:45-20:00 roh Lermontovovej a Štefánikovej – pri potravinách Terno
Štefánikova 23 utorok 20. september 2022 17:45-20:00 roh Lermontovovej a Štefánikovej – pri potravinách Terno
Štefánikova 24 utorok 20. september 2022 18:15-20:00 parkovisko na Leškovej/za zast. MHD Pod Stanicou
Štefánikova 29 utorok 20. september 2022 15:00-20:00 roh Puškinovej a Krížkovej – pri zast. MHD Pod Stanicou
Štefánikova 31 utorok 20. september 2022 15:00-20:00 roh Puškinovej a Krížkovej – pri zast. MHD Pod Stanicou
Štefánikova 33 utorok 20. september 2022 15:00-20:00 roh Puškinovej a Krížkovej – pri zast. MHD Pod Stanicou
Štefánikova 37 utorok 20. september 2022 15:00-20:00 roh Puškinovej a Krížkovej – pri zast. MHD Pod Stanicou
Štefánikova 5-7 utorok 20. september 2022 17:45-20:00 roh Lermontovovej a Štefánikovej – pri potravinách Terno
Štefanovičova 6 utorok 20. september 2022 15:00-18:00 trhovisko Žilinská (z ul. Žilinská)
Štefanovičova 7 utorok 20. september 2022 15:00-18:00 trhovisko Žilinská (z ul. Žilinská)
Štefanovičova 20 utorok 20. september 2022 15:00-18:00 trhovisko Žilinská (z ul. Žilinská)
Štetinová 7 pondelok 19. september 2022 15:00-20:00 roh Kozej a Pilárikovej  – oproti VŠMU/zast. MHD Zochova 
Štetinová 1-5 pondelok 19. september 2022 15:00-20:00 roh Kozej a Pilárikovej  – oproti VŠMU/zast. MHD Zochova 
Štúrova 6 utorok 27. september 2022 15:00-17:45 Šafárikovo nám. – pri električ. zastávke
Štúrova 8 utorok 27. september 2022 15:00-17:45 Šafárikovo nám. – pri električ. zastávke
Štúrova 12 utorok 27. september 2022 15:00-17:45 Šafárikovo nám. – pri električ. zastávke
Štúrova 13 sobota 24. september 2022 11:30-15:30 Šafárikovo nám. – Landererov park
Šulekova 4 pondelok 19. september 2022 16:45-20:00 Palisádý – pri Informač. kancelárii Európ. parlamentu
Šulekova 5 pondelok 19. september 2022 16:45-20:00 Palisádý – pri Informač. kancelárii Európ. parlamentu
Šulekova 9 pondelok 19. september 2022 16:45-20:00 Palisádý – pri Informač. kancelárii Európ. parlamentu
Šulekova 10 pondelok 19. september 2022 16:45-20:00 Palisádý – pri Informač. kancelárii Európ. parlamentu
Šulekova 11 pondelok 19. september 2022 16:45-20:00 Palisádý – pri Informač. kancelárii Európ. parlamentu
Šulekova 13 pondelok 19. september 2022 16:45-20:00 Palisádý – pri Informač. kancelárii Európ. parlamentu
Šulekova 22 pondelok 19. september 2022 16:45-20:00 Palisádý – pri Informač. kancelárii Európ. parlamentu
Šulekova 26 pondelok 19. september 2022 16:45-20:00 Palisádý – pri Informač. kancelárii Európ. parlamentu
Šulekova 42 pondelok 19. september 2022 16:45-20:00 Palisádý – pri Informač. kancelárii Európ. parlamentu
Šulekova 44 pondelok 19. september 2022 16:45-20:00 Palisádý – pri Informač. kancelárii Európ. parlamentu
Šulekova 6, 6A pondelok 19. september 2022 16:45-20:00 Palisádý – pri Informač. kancelárii Európ. parlamentu
Tabaková 2 streda 21. september 2022 15:00-18:45 Mýtna (parkovisko pri Meetnici)
Tabaková 1 streda 21. september 2022 15:00-18:45 Mýtna (parkovisko pri Meetnici)
Tabaková 3-5 streda 21. september 2022 15:00-18:45 Mýtna (parkovisko pri Meetnici)
Tabaková 4-10 streda 21. september 2022 15:00-18:45 Mýtna (parkovisko pri Meetnici)
Tajovského 1 sobota 17. september 2022 12:00-15:30 Hroboňova – pri večierke
Tajovského 27 sobota 17. september 2022 12:00-15:30 Hroboňova – pri večierke
Tallerova 2 utorok 27. september 2022 15:00-17:45 Šafárikovo nám. – pri električ. zastávke
Tallerova 3 utorok 27. september 2022 15:00-17:45 Šafárikovo nám. – pri električ. zastávke
Tallerova 4 utorok 27. september 2022 15:00-17:45 Šafárikovo nám. – pri električ. zastávke
Tallerova 5 utorok 27. september 2022 15:00-17:45 Šafárikovo nám. – pri električ. zastávke
Tallerova 6 utorok 27. september 2022 15:00-17:45 Šafárikovo nám. – pri električ. zastávke
Tallerova 7 utorok 27. september 2022 15:00-17:45 Šafárikovo nám. – pri električ. zastávke
Tallerova 8 utorok 27. september 2022 15:00-17:45 Šafárikovo nám. – pri električ. zastávke
Tallerova 9 utorok 27. september 2022 15:00-17:45 Šafárikovo nám. – pri električ. zastávke
Tichá 4 piatok 16. september 2022 15:00-20:00 roh ul. Slávičie údolie a Svetlá
Tichá 26 piatok 16. september 2022 15:00-20:00 roh ul. Slávičie údolie a Svetlá
Tichá 28 piatok 16. september 2022 15:00-20:00 roh ul. Slávičie údolie a Svetlá
Tichá 30 piatok 16. september 2022 15:00-20:00 roh ul. Slávičie údolie a Svetlá
Tichá 32 piatok 16. september 2022 15:00-20:00 roh ul. Slávičie údolie a Svetlá
Tichá 34 piatok 16. september 2022 15:00-20:00 roh ul. Slávičie údolie a Svetlá
Tichá 36 piatok 16. september 2022 15:00-20:00 roh ul. Slávičie údolie a Svetlá
Tichá 41 piatok 16. september 2022 15:00-20:00 roh ul. Slávičie údolie a Svetlá
Timravina 1 pondelok 19. september 2022 16:45-20:00 Palisádý – pri Informač. kancelárii Európ. parlamentu
Timravina 3 pondelok 19. september 2022 16:45-20:00 Palisádý – pri Informač. kancelárii Európ. parlamentu
Timravina 7 pondelok 19. september 2022 16:45-20:00 Palisádý – pri Informač. kancelárii Európ. parlamentu
Timravina 11 pondelok 19. september 2022 16:45-20:00 Palisádý – pri Informač. kancelárii Európ. parlamentu
Tobrucká 7 utorok 27. september 2022 15:00-17:45 Šafárikovo nám. – pri električ. zastávke
Tobrucká 1 utorok 27. september 2022 15:00-17:45 Šafárikovo nám. – pri električ. zastávke
Tolstého 2 utorok 20. september 2022 15:00-20:00 roh Kuzmányho/Tolstého/Moyzesovej
Tolstého 4 utorok 20. september 2022 15:00-20:00 roh Kuzmányho/Tolstého/Moyzesovej
Tolstého 5 utorok 20. september 2022 15:00-20:00 roh Kuzmányho/Tolstého/Moyzesovej
Tolstého 1-3 utorok 20. september 2022 17:45-20:00 roh Lermontovovej a Štefánikovej – pri potravinách Terno
Továrenská 4 sobota 24. september 2022 9:00-15:30 Jakubovo nám. – detské ihrisko (z ul. Lazaretská)
Továrenská 6 sobota 24. september 2022 9:00-15:30 Jakubovo nám. – detské ihrisko (z ul. Lazaretská)
Továrenská 8 sobota 24. september 2022 9:00-15:30 Jakubovo nám. – detské ihrisko (z ul. Lazaretská)
Továrenská 9 sobota 24. september 2022 9:00-11:00 roh Továrenskej a Dostojevského rad / zast.MHD Čulenova
Továrenská 1/A sobota 24. september 2022 9:00-15:30 Jakubovo nám. – detské ihrisko (z ul. Lazaretská)
Továrenská 12,12A pondelok 26. september 2022 15:00-20:00 vnútroblok – vchod do parku z rohu Továrenskej a Čulenovej (Skypark)
Továrenská 14, 14A pondelok 26. september 2022 15:00-20:00 vnútroblok – vchod do parku z rohu Továrenskej a Čulenovej (Skypark)
Továrenská 1-5 sobota 24. september 2022 9:00-15:30 Jakubovo nám. – detské ihrisko (z ul. Lazaretská)
Tvarožkova 13 piatok 16. september 2022 19:15-20:00 roh Krátka/Strelecká (Coffee house)
Údolná 7 pondelok 19. september 2022 15:00-16:30 pri zast. MHD Červený kríž – oproti hotelu Albrecht
Údolná 1-3 pondelok 19. september 2022 15:00-16:30 pri zast. MHD Červený kríž – oproti hotelu Albrecht
Ul.29.augusta 2 štvrtok 22. september 2022 15:00-20:00 roh ul.29.Augusta a Mlynské Nivy – roh Ondrej. cintorína (pri kebab stánku)
Ul.29.augusta 3 štvrtok 22. september 2022 15:00-20:00 roh ul.29.Augusta a Mlynské Nivy – roh Ondrej. cintorína (pri kebab stánku)
Ul.29.augusta 4 štvrtok 22. september 2022 15:00-20:00 roh ul.29.Augusta a Mlynské Nivy – roh Ondrej. cintorína (pri kebab stánku)
Ul.29.augusta 9 pondelok 26. september 2022 18:30-20:00 Karadžičova – pred poisťovňou Wustenrot
Ul.29.augusta 11 pondelok 26. september 2022 18:30-20:00 Karadžičova – pred poisťovňou Wustenrot
Ul.29.augusta 13 pondelok 26. september 2022 18:30-20:00 Karadžičova – pred poisťovňou Wustenrot
Ul.29.augusta 15 pondelok 26. september 2022 18:30-20:00 Karadžičova – pred poisťovňou Wustenrot
Ul.29.augusta 18-20 štvrtok 22. september 2022 15:00-20:00 roh ul.29.Augusta a Mlynské Nivy – roh Ondrej. cintorína (pri kebab stánku)
Ul.29.augusta 19 pondelok 26. september 2022 15:00-19:15 roh Grösslingova a Lazaretskej – pri NCZI
Ul.29.augusta 21 pondelok 26. september 2022 15:00-19:15 roh Grösslingova a Lazaretskej – pri NCZI
Ul.29.augusta 23 pondelok 26. september 2022 15:00-19:15 roh Grösslingova a Lazaretskej – pri NCZI
Ul.29.augusta 28-32 pondelok 26. september 2022 15:00-19:15 roh Grösslingova a Lazaretskej – pri NCZI
Ul.29.augusta 36/C pondelok 26. september 2022 15:00-19:15 roh Grösslingova a Lazaretskej – pri NCZI
Ul.29.augusta 38 pondelok 26. september 2022 15:00-19:15 roh Grösslingova a Lazaretskej – pri NCZI
Ul.29.augusta 5/A štvrtok 22. september 2022 15:00-20:00 roh ul.29.Augusta a Mlynské Nivy – roh Ondrej. cintorína (pri kebab stánku)
Urbánkova 4 utorok 20. september 2022 15:00-18:00 Sokolská – pri indickej reštaurácii
Urbánkova 6 utorok 20. september 2022 15:00-18:00 Sokolská – pri indickej reštaurácii
Vajanského nábrežie 5 utorok 27. september 2022 15:00-20:00 Medená – oproti Dr.Horák
Vajanského nábrežie 9 utorok 27. september 2022 15:00-20:00 Medená – oproti Dr.Horák
Vajanského nábrežie 11 utorok 27. september 2022 15:00-20:00 Medená – oproti Dr.Horák
Vajanského nábrežie 15-17 utorok 27. september 2022 15:00-17:45 Šafárikovo nám. – pri električ. zastávke
Vajanského nábrežie 19-21 utorok 27. september 2022 15:00-17:45 Šafárikovo nám. – pri električ. zastávke
Vansovej 2 pondelok 19. september 2022 15:00-20:00 roh Palisády a Svoradova – pri Tesco express
Vansovej 4 pondelok 19. september 2022 15:00-20:00 roh Palisády a Svoradova – pri Tesco express
Vazovova 7 piatok 23. september 2022 15:00-20:00 Floriánske námestie – oproti kostolu Blumentál/pošte
Vazovova 9 piatok 23. september 2022 15:00-20:00 Námestie M. Benku
Vazovova 11 piatok 23. september 2022 15:00-20:00 Námestie M. Benku
Vazovova 13 piatok 23. september 2022 15:00-20:00 Námestie M. Benku
Vazovova 15 piatok 23. september 2022 15:00-20:00 Námestie M. Benku
Vazovova 16-20 piatok 23. september 2022 15:00-20:00 Floriánske námestie – oproti kostolu Blumentál/pošte
Vazovova 22 piatok 23. september 2022 15:00-20:00 Floriánske námestie – oproti kostolu Blumentál/pošte
Ventúrska 2 utorok 27. september 2022 15:00-20:00 nám. Eugena Suchoňa (pred Redutou)
Ventúrska 6 utorok 27. september 2022 15:00-20:00 nám. Eugena Suchoňa (pred Redutou)
Ventúrska 7 utorok 27. september 2022 15:00-20:00 nám. Eugena Suchoňa (pred Redutou)
Ventúrska 8 utorok 27. september 2022 15:00-20:00 nám. Eugena Suchoňa (pred Redutou)
Ventúrska utorok 27. september 2022 15:00-20:00 nám. Eugena Suchoňa (pred Redutou)
Veterná 4 utorok 27. september 2022 15:00-17:00 Kapucínska – pri električ. zastávke
Veterná 8 utorok 27. september 2022 15:00-17:00 Kapucínska – pri električ. zastávke
Vetvová 1 pondelok 19. september 2022 15:00-16:30 pri zast. MHD Červený kríž – oproti hotelu Albrecht
Vlčkova 4 utorok 20. september 2022 15:00-20:00 roh Kuzmányho/Tolstého/Moyzesovej
Vlčkova 6 utorok 20. september 2022 15:00-20:00 roh Puškinovej a Krížkovej – pri zast. MHD Pod Stanicou
Vlčkova 7 utorok 20. september 2022 15:00-20:00 roh Kuzmányho/Tolstého/Moyzesovej
Vlčkova 10 utorok 20. september 2022 15:00-20:00 roh Puškinovej a Krížkovej – pri zast. MHD Pod Stanicou
Vlčkova 12 utorok 20. september 2022 15:00-20:00 roh Puškinovej a Krížkovej – pri zast. MHD Pod Stanicou
Vlčkova 14 utorok 20. september 2022 15:00-20:00 roh Puškinovej a Krížkovej – pri zast. MHD Pod Stanicou
Vlčkova 19 utorok 20. september 2022 15:00-20:00 roh Puškinovej a Krížkovej – pri zast. MHD Pod Stanicou
Vlčkova 20 utorok 20. september 2022 15:00-20:00 roh Puškinovej a Krížkovej – pri zast. MHD Pod Stanicou
Vlčkova 26 utorok 20. september 2022 15:00-20:00 roh Puškinovej a Krížkovej – pri zast. MHD Pod Stanicou
Vlčkova 29 utorok 20. september 2022 15:00-20:00 roh Puškinovej a Krížkovej – pri zast. MHD Pod Stanicou
Vlčkova 35 utorok 20. september 2022 15:00-20:00 roh Puškinovej a Krížkovej – pri zast. MHD Pod Stanicou
Vlčkova 37 utorok 20. september 2022 15:00-20:00 roh Puškinovej a Krížkovej – pri zast. MHD Pod Stanicou
Vlčkova 43 utorok 20. september 2022 15:00-20:00 roh Puškinovej a Krížkovej – pri zast. MHD Pod Stanicou
Vysoká 4 štvrtok 22. september 2022 15:00-20:00 roh Kollárovo námestie/Obchodná
Vysoká 6 štvrtok 22. september 2022 15:00-20:00 roh Kollárovo námestie/Obchodná
Vysoká 8 štvrtok 22. september 2022 15:00-20:00 roh Kollárovo námestie/Obchodná
Vysoká 10 štvrtok 22. september 2022 15:00-20:00 roh Kollárovo námestie/Obchodná
Vysoká 12 štvrtok 22. september 2022 15:00-20:00 roh Kollárovo námestie/Obchodná
Vysoká 16 štvrtok 22. september 2022 15:00-20:00 roh Kollárovo námestie/Obchodná
Vysoká 25 štvrtok 22. september 2022 15:00-20:00 roh Kollárovo námestie/Obchodná
Vysoká 29 štvrtok 22. september 2022 15:00-20:00 roh Kollárovo námestie/Obchodná
Vysoká 35 štvrtok 22. september 2022 15:00-20:00 roh Kollárovo námestie/Obchodná
Wilsonova 1 piatok 23. september 2022 15:00-20:00 Kmeťovo námestie
Wilsonova 3 piatok 23. september 2022 15:00-20:00 Kmeťovo námestie
Wilsonova 5 piatok 23. september 2022 15:00-20:00 Kmeťovo námestie
Wilsonova 8 piatok 23. september 2022 15:00-20:00 Kmeťovo námestie
Wilsonova 1/A,B piatok 23. september 2022 15:00-20:00 Kmeťovo námestie
Wilsonova 2-4 piatok 23. september 2022 15:00-20:00 Kmeťovo námestie
Za sokolovňou 1 utorok 20. september 2022 15:00-18:00 Sokolská – pri indickej reštaurácii
Za sokolovňou 3 utorok 20. september 2022 15:00-18:00 Sokolská – pri indickej reštaurácii
Za sokolovňou 5 utorok 20. september 2022 15:00-18:00 Sokolská – pri indickej reštaurácii
Záhradnícka 1 piatok 23. september 2022 15:00-18:00 Odborárske námestie
Záhradnícka 3 piatok 23. september 2022 15:00-18:00 Odborárske námestie
Záhradnícka 5 piatok 23. september 2022 15:00-18:00 Odborárske námestie
Záhradnícka 11 piatok 23. september 2022 15:00-18:00 Odborárske námestie
Záhradnícka 12-18 pondelok 26. september 2022 18:30-20:00 roh Šoltésovej a Záhradníckej
Záhradnícka 13-15 piatok 23. september 2022 15:00-18:00 Odborárske námestie
Záhradnícka 20 pondelok 26. september 2022 18:30-20:00 roh Šoltésovej a Záhradníckej
Záhradnícka 23 piatok 23. september 2022 15:00-20:00 Námestie M. Benku
Záhradnícka 33 piatok 23. september 2022 15:00-20:00 Námestie M. Benku
Záhradnícka 35-37 piatok 23. september 2022 15:00-20:00 Námestie M. Benku
Záhradnícka 4-8 pondelok 26. september 2022 18:30-20:00 roh Šoltésovej a Záhradníckej
Záhradnícka 7-9 piatok 23. september 2022 15:00-18:00 Odborárske námestie
Záhrebská 2 streda 21. september 2022 15:00-18:45 roh Šancová/Žilinská – oproti MMC
Záhrebská 10-12 streda 21. september 2022 15:00-18:45 Mýtna (parkovisko pri Meetnici)
Záhrebská 1-5 streda 21. september 2022 15:00-18:45 roh Šancová/Žilinská – oproti MMC
Záhrebská 4-8 streda 21. september 2022 15:00-18:45 Mýtna (parkovisko pri Meetnici)
Záhrebská 7-13 streda 21. september 2022 15:00-18:45 roh Šancová/Žilinská – oproti MMC
Zámocká 1 pondelok 19. september 2022 15:00-16:30 roh ulíc Zámocká a Palisády – pri zast. MHD Zámocká
Zámocká 3 pondelok 19. september 2022 15:00-16:30 roh ulíc Zámocká a Palisády – pri zast. MHD Zámocká
Zámocká 5 pondelok 19. september 2022 15:00-16:30 roh ulíc Zámocká a Palisády – pri zast. MHD Zámocká
Zámocká 12 pondelok 19. september 2022 15:00-16:30 roh ulíc Zámocká a Palisády – pri zast. MHD Zámocká
Zámocká 14-16 pondelok 19. september 2022 16:45-20:00 roh Zámockej a Židovskej – pri elekt. trati
Zámocká 18-20 pondelok 19. september 2022 16:45-20:00 roh Zámockej a Židovskej – pri elekt. trati
Zámocká 22 pondelok 19. september 2022 16:45-20:00 roh Zámockej a Židovskej – pri elekt. trati
Zámocká 24-28 pondelok 19. september 2022 16:45-20:00 roh Zámockej a Židovskej – pri elekt. trati
Zámocká 30-32 pondelok 19. september 2022 16:45-20:00 roh Zámockej a Židovskej – pri elekt. trati
Zámocká 34 pondelok 19. september 2022 16:45-20:00 roh Zámockej a Židovskej – pri elekt. trati
Zámocká 36-38 pondelok 19. september 2022 15:00-16:30 roh ulíc Zámocká a Palisády – pri zast. MHD Zámocká
Zámocká 6-10 pondelok 19. september 2022 15:00-16:30 roh ulíc Zámocká a Palisády – pri zast. MHD Zámocká
Zámočnícka 11 utorok 27. september 2022 17:15-20:00 Námestie Nežnej revolúcie (pri Starej tržnici)
Západný rad 3-5 sobota 17. september 2022 10:45-11:30 parkovisko oproti zastávke MHD Lovinského
Zelená 1-3 utorok 27. september 2022 17:15-20:00 Námestie Nežnej revolúcie (pri Starej tržnici)
Zochova 10 pondelok 19. september 2022 15:00-20:00 roh Palisády a Svoradova – pri Tesco express
Zochova 14/A pondelok 19. september 2022 15:00-20:00 roh Palisády a Svoradova – pri Tesco express
Zochova 16 pondelok 19. september 2022 15:00-20:00 roh Palisády a Svoradova – pri Tesco express
Zochova 18 pondelok 19. september 2022 15:00-20:00 roh Palisády a Svoradova – pri Tesco express
Zochova 20 pondelok 19. september 2022 15:00-20:00 roh Palisády a Svoradova – pri Tesco express
Zochova 22 pondelok 19. september 2022 15:00-20:00 roh Palisády a Svoradova – pri Tesco express
Zrinského 9/A pondelok 19. september 2022 15:00-20:00 roh Palisády a Svoradova – pri Tesco express
Zrínskeho 9, 9A pondelok 19. september 2022 15:00-20:00 roh Palisády a Svoradova – pri Tesco express
Žabotova 2/B streda 21. september 2022 15:00-20:00 roh Šancovej a Žabotovej (pri elek. zast. Pod stanico/pri budove UniCredit)
Žabotova 4-6 streda 21. september 2022 15:00-20:00 roh Šancovej a Žabotovej (pri elek. zast. Pod stanico/pri budove UniCredit)
Žabotova 8-10 streda 21. september 2022 15:00-20:00 roh Šancovej a Žabotovej (pri elek. zast. Pod stanico/pri budove UniCredit)
Železničiarska 3 streda 21. september 2022 15:00-20:00 roh Šancovej a Žabotovej (pri elek. zast. Pod stanico/pri budove UniCredit)
Železničiarska 9 streda 21. september 2022 15:00-20:00 roh Šancovej a Žabotovej (pri elek. zast. Pod stanico/pri budove UniCredit)
Železničiarska 10 streda 21. september 2022 15:00-20:00 roh Šancovej a Žabotovej (pri elek. zast. Pod stanico/pri budove UniCredit)
Železničiarska 20 streda 21. september 2022 15:00-20:00 roh Šancovej a Žabotovej (pri elek. zast. Pod stanico/pri budove UniCredit)
Železničiarska 22 streda 21. september 2022 15:00-20:00 roh Šancovej a Žabotovej (pri elek. zast. Pod stanico/pri budove UniCredit)
Železničiarska 5-7 streda 21. september 2022 15:00-20:00 roh Šancovej a Žabotovej (pri elek. zast. Pod stanico/pri budove UniCredit)
Židovská 19  pondelok 19. september 2022 16:45-20:00 roh Zámockej a Židovskej – pri elekt. trati
Židovská 21 pondelok 19. september 2022 16:45-20:00 roh Zámockej a Židovskej – pri elekt. trati
Židovská 3-7 pondelok 19. september 2022 16:45-20:00 roh Zámockej a Židovskej – pri elekt. trati
Žilinská 1 utorok 20. september 2022 15:00-18:00 trhovisko Žilinská (z ul. Žilinská)
Žilinská 3 utorok 20. september 2022 15:00-18:00 trhovisko Žilinská (z ul. Žilinská)
Žilinská 5 utorok 20. september 2022 15:00-18:00 trhovisko Žilinská (z ul. Žilinská)
Žilinská 16 utorok 20. september 2022 15:00-18:00 trhovisko Žilinská (z ul. Žilinská)
Žilinská 18-20 utorok 20. september 2022 15:00-18:00 trhovisko Žilinská (z ul. Žilinská)
Žilinská 8-14 utorok 20. september 2022 15:00-18:00 trhovisko Žilinská (z ul. Žilinská)
Živnostenská 1-3, 5 štvrtok 22. september 2022 15:00-20:00 roh Kollárovo námestie/Obchodná
Živnostenská 2-4 štvrtok 22. september 2022 15:00-20:00 roh Kollárovo námestie/Obchodná
Žižkova 7 piatok 16. september 2022 15:00-17:00 nám. Franza X. Messerschmidta – Zuckermandel
Žižkova 13-21 piatok 16. september 2022 15:00-17:00 nám. Franza X. Messerschmidta – Zuckermandel
Žižkova 22A piatok 16. september 2022 15:00-17:00 nám. Franza X. Messerschmidta – Zuckermandel
Žižkova 24 piatok 16. september 2022 15:00-17:00 nám. Franza X. Messerschmidta – Zuckermandel
Župné námestie 1 utorok 27. september 2022 15:00-17:00 Kapucínska – pri električ. zastávke
Župné námestie 10 utorok 27. september 2022 15:00-17:00 Kapucínska – pri električ. zastávke

 

Ak si nemôžete prevziať balíček počas adresnej distribúcie, príďte si ho vyzdvihnúť do distribučných centier:

Distribučné centrá Staré Mesto

10.9.2022

17.9.2022

24.9.2022

1.10.2022

od 10 do 13 hod.

od 14 do 17 hod.

od 10 do 13 hod.

od 14 do 17 hod.

od 10 do 13 hod.

od 14 do 17 hod.

od 10 do 13 hod.

od 14 do 17 hod.

potraviny KRAJ,
Drotárska cesta

pri ZŠ Mudroňova
(oproti holetu Albrecht)

Nám. Nežnej revolúcie
(pred Starou tržnicou)

reštaurácia Funus,
ul. Prokopa Veľkého

trhovisko Žilinská
(z ul. Žilinská)

Kamenné nám. – PRIOR
(pod hodinami)

trh Poľná
(z ul. 29. augusta)

Jakubovo nám. – detské ihrisko 
(z ul. Lazaretská)

2 komentáre

 1. Renáta Rusnáková píše:

  Dobrý deň prajem,
  môžem si vyzdvihnúť balíčky k nehnuteľnostiam na Zámockej a Landererovej ul. aj dnes, t.j. 27.9. na odbernom mieste Šafárikovo námestie? Posledný termín 1.10. na Poľnej ul. mi žiaľ nevyhovuje a o termínoch, ktoré už boli som nevedela.

  Ďakujem
  Rusnáková

  • OLO píše:

   Dobrý deň,
   balíček si môžete dodatočne prevziať:
   • rodinný dom – požiadavku na dodaj balíčka na Vašu adresu nám zašlite mailom na zakazka@olo.sk alebo telefonicky 02 50 110 111 počas pracovných dní od 7:00 hod. do 16:00 hod.
   • bytový dom – balíček si môžete prevziať v distribučných centrách v iných mestských častiach, v ktorých prebieha alebo bude prebiehať distribúcia. Aktuálne distribučné centrá nájdete na našom webe: https://www.olo.sk/kbro/

   Ďalšou možnosťou je prísť si po balíček na triedenie kuchynského bioodpadu do OLO centrály na adrese Ivanská cesta 22, 821 04 Bratislava počas pracovných dní od 7:00 hod. do 16:00 hod.
   Ďakujeme za Váš záujem o zber bioodpadu z kuchýň.

   Tím OLO

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *