Home » Oznamy » Služby OLO počas sviatkov 29. augusta a 1. septembra 2022
Publikované: 23.08.2022

Bratislavská mestská spoločnosť Odvoz a likvidácia odpadu (OLO a.s.) bude 29. augusta 2022, počas sviatku Výročie SNP (pondelok) a 1. septembra 2022, na Deň ústavy SR (štvrtok), vykonávať odvoz odpadu bez zmien.

Odvoz zmesového komunálneho odpadu, triedeného odpadu, kuchynského biologicky rozložiteľného bioodpadu a záhradného bioodpadu bude počas oboch štátnych sviatkov prebiehať bez zmeny, teda podľa bežného harmonogramu platného na tento deň.

Zberný dvor OLO na Starej Ivanskej ceste 2 bude v pondelok 29.8. i vo štvrtok 1.9. zatvorený. Počas pracovných dní je zberný dvor otvorený od 8.00 do 18.00 a v sobotu taktiež od 8.00 do 18.00.

Zberný dvor Rača na ul. Pri Šajbách 1 bude počas oboch sviatkov taktiež zatvorený. Otvorený je v utorok a štvrtok od 11.00 do 18.00 a v sobotu od 8.00 do 15.00 do 30. novembra 2022.

ZEVO (Zariadenie na energetické využitie odpadu, pôvodne Spaľovňa Bratislava) bude pre externých zákazníkov počas týchto sviatkov zatvorené.  V pracovných dňoch je ZEVO otvorené od 6.00 do 14.00 a v sobotu od 6.00 do 11.30.

Zákaznícke centrum bude počas sviatku dostupné v skrátených hodinách od 7.00 do 12.00 a bude vybavovať výlučne e-mailové (zakazka@olo.sk) a telefonické (02/50 110 111) požiadavky.

Dátum

Deň

Zákaznícke centrum*

Odvoz zmesového odpadu, triedeného odpadu (papier, plasty, sklo), kuchynského a záhradného bioodpadu a jedlých olejov a tukov

Zberný dvor OLO, Stará Ivanská cesta 2

Zberný dvor Rača, Pri Šajbách 1

ZEVO

29.8.2022 (Výročie SNP)

pondelok 7:00 – 12:00*

podľa harmonogramu

zatvorené zatvorené zatvorené

30.8.2022

utorok

7:00 – 16:00

podľa harmonogramu

8:00 – 18:00

11:00 – 18:00

6:00 – 14:00

31.8.2022

streda

7:00 – 16:00

podľa harmonogramu

8:00 – 18:00

zatvorené

6:00 – 14:00

1.9.2020 (Deň Ústavy SR)

štvrtok

7:00 – 12:00*

podľa harmonogramu

zatvorené

zatvorené

zatvorené

2.9.2022

piatok

7:00 – 16:00

podľa harmonogramu

8:00 – 18:00

zatvorené

6:00 – 14:00

3.9.2022

sobota

zatvorené

podľa harmonogramu

8:00 – 18:00

8:00 – 15:00

6:00 – 11:30

4.9.2022

nedeľa

zatvorené

nevykonáva sa

zatvorené

zatvorené

zatvorené

             

* Zákaznícke centrum je dostupné telefonicky na čísle 02/50 110 111 alebo e-mailom na zakazka@olo.sk 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *