Home » Oznamy » Rodinné domy v Novom Meste (druhá etapa) – od 1. augusta 2022 distribuujeme obyvateľom balíčky na zber kuchynského bioodpadu
Publikované: 06.07.2022

Hlavné mesto SR Bratislava je v zmysle zákona povinné zaviesť na svojom území oddelený zber kuchynského biologicky rozložiteľného odpadu z domácností najneskôr do 1.1.2023. 

Od pondelka 1. augusta 2022 budeme distribuovať balíčky na triedenie kuchynského bioodpadu pre obyvateľov Nového Mesta – rodinné domy (druhá etapa).

Harmonogram distribúcie pre bytové domy v Novom Meste nájdete tu.

Nádoby, kompostovateľné vrecká a informačný leták prinesú naši pracovníci priamo do mestskej časti, ich prevzatie je potrebné potvrdiť podpisom.

Kuchynský bioodpad začnite doma triediť od 8. augusta, prvý odvoz je plánovaný v týždni od 15. augusta 2022.

Obyvatelia rodinných domov budú informovaní o čase distribúcie aj prostredníctvom SMS. Ak sa nemôže dostaviť vlastník nehnuteľnosti, prineste so sebou vyplnené splnomocnenie, ktoré nájdete tu (nie je potrebné overenie notárom).

Obyvatelia bytových domov sa presný dátum a čas distribúcie košíkov v danej lokalite dozvedia z plagátu, ktorý bude vyvesený na vchodových dverách do bytovky. Balíčky sa budú distribuovať priamo pred bytovým domom. Ak sa nemôže dostaviť majiteľ bytu, postačí keď pri preberaní nájomca bytu uvedie meno majiteľa a číslo bytu (príp. poschodie). Nájomnú zmluvu predkladať nemusí.

 

Harmonogram pre rodinné domy od 1. do 12. augusta 2022

Ulica  Orientačné čísla Dátum distribúcie Čas distribúcie
Ahoj – Briežky   8.8.2022 15:00-20:00
Ambrova   2.8.2022 15:00-20:00
Bardejovská   12.8.2022 15:00-20:00
Bárdošova   2.8.2022 15:00-20:00
Belianska   2.8.2022 15:00-20:00
Bellova   5.8.2022 15:00-20:00
Bojnická   10.8.2022 15:00-20:00
Brečtanová   3.8.2022 15:00-20:00
Brezovská   11.8.2022 15:00-20:00
Briežky   8.8.2022 15:00-20:00
Brusnicová   3.8.2022 15:00-20:00
Burgundská   9.8.2022 15:00-20:00
Cádrova   1.8.2022 15:00-20:00
Cesta mládeže   1.8.2022 15:00-20:00
Cesta na Kamzík   3.8.2022 15:00-20:00
Cintulova   12.8.2022 15:00-20:00
*Čajakova distribúcia nástrojov zberu KBRKO priradená do MČ Staré Mesto
Černicová   1.8.2022 15:00-20:00
Česká   10.8.2022 15:00-20:00
Československých parašutistov   10.8.2022 15:00-20:00
Čremchová   3.8.2022 15:00-20:00
Desiata   3.8.2022 15:00-20:00
Deviata   3.8.2022 15:00-20:00
Druhá   4.8.2022 15:00-20:00
Ďumbierska   1.8.2022 15:00-20:00
Ďurgalova   1.8.2022 15:00-20:00
Dvanásta   3.8.2022 15:00-20:00
Elektrárenská   10.8.2022 15:00-20:00
Frankovská   8.8.2022 15:00-20:00
Furmintská   9.8.2022 15:00-20:00
Guothova   1.8.2022 15:00-20:00
Halašova   10.8.2022 15:00-20:00
Hálkova   11.8.2022 15:00-20:00
Hattalova   11.8.2022 15:00-20:00
Hlavná   4.8.2022 15:00-20:00
Hlučínska   10.8.2022 15:00-20:00
Horná Vančurova   4.8.2022 15:00-20:00
Horné Židiny   9.8.2022 15:00-20:00
Horská 41 8.8.2022 15:00-20:00
Horská   9.8.2022 15:00-20:00
Hrabový chodník   1.8.2022 15:00-20:00
Hrdličkova   1.8.2022 15:00-20:00
Hroznová   1.8.2022 15:00-20:00
Husova   4.8.2022 15:00-20:00
Chemická   10.8.2022 15:00-20:00
Chrasťová   5.8.2022 15:00-20:00
Jahodová   1.8.2022 15:00-20:00
Jalovcová   5.8.2022 15:00-20:00
Jánoškova   11.8.2022 15:00-20:00
Jaskový rad 3 1.8.2022 15:00-20:00
Jaskový rad   5.8.2022 15:00-20:00
Jazdecká   12.8.2022 15:00-20:00
Jedenásta   2.8.2022 15:00-20:00
Jelšová   1.8.2022 15:00-20:00
Jeséniova   4.8.2022 15:00-20:00
Júlová   1.8.2022 15:00-20:00
Júnová   1.8.2022 15:00-20:00
Jurská   9.8.2022 15:00-20:00
Klatovská   10.8.2022 15:00-20:00
Klenová   2.8.2022 15:00-20:00
Kĺzavá   3.8.2022 15:00-20:00
Kominárska   10.8.2022 15:00-20:00
Krahulčia   8.8.2022 15:00-20:00
Krasňanská   9.8.2022 15:00-20:00
Kukučínova   10.8.2022 15:00-20:00
Kurucova   1.8.2022 15:00-20:00
Kutuzovova   10.8.2022 15:00-20:00
Ladislava Dérera   1.8.2022 15:00-20:00
Ladzianskeho   1.8.2022 15:00-20:00
Lamanského   10.8.2022 15:00-20:00
Laskomerského   10.8.2022 15:00-20:00
Laurotová   8.8.2022 15:00-20:00
Leánska   9.8.2022 15:00-20:00
Letecká   12.8.2022 15:00-20:00
Letná   12.8.2022 15:00-20:00
Limbová   1.8.2022 15:00-20:00
Lipovinová   8.8.2022 15:00-20:00
Lipovinová 13, 19, 21 9.8.2022 15:00-20:00
Lombardiniho   10.8.2022 15:00-20:00
Lopenícka   8.8.2022 15:00-20:00
Ľubochnianska   10.8.2022 15:00-20:00
Ľudové námestie   12.8.2022 15:00-20:00
Magurská   2.8.2022 15:00-20:00
Makovického   10.8.2022 15:00-20:00
Malagová   9.8.2022 15:00-20:00
Mandľovníková   2.8.2022 15:00-20:00
Matičná   11.8.2022 15:00-20:00
Matúškova   8.8.2022 15:00-20:00
Merlotova   8.8.2022 15:00-20:00
Merlotová   8.8.2022 15:00-20:00
Modranská   9.8.2022 15:00-20:00
Moravská   10.8.2022 15:00-20:00
Muštová   8.8.2022 15:00-20:00
Na Grunte   9.8.2022 15:00-20:00
Na koziarke   9.8.2022 15:00-20:00
Na pažiti   8.8.2022 15:00-20:00
Na Revíne   2.8.2022 15:00-20:00
Na rozhliadke   8.8.2022 15:00-20:00
Na Slanci   9.8.2022 15:00-20:00
Na spojke   5.8.2022 15:00-20:00
Na vtáčniku   3.8.2022 15:00-20:00
Na Zlatej nohe   8.8.2022 15:00-20:00
Neronetová   8.8.2022 15:00-20:00
Nobelova   9.8.2022 15:00-20:00
Nová   10.8.2022 15:00-20:00
Nová koziarka   9.8.2022 15:00-20:00
Novinárska   11.8.2022 15:00-20:00
Olivová   2.8.2022 15:00-20:00
Opavská   2.8.2022 15:00-20:00
Ormisova   12.8.2022 15:00-20:00
Otonelská   8.8.2022 15:00-20:00
Ôsma   3.8.2022 15:00-20:00
Pálavská   8.8.2022 15:00-20:00
Pekná Vyhliadka   4.8.2022 15:00-20:00
Pezinská   9.8.2022 15:00-20:00
Piata   4.8.2022 15:00-20:00
Piešťanská   10.8.2022 15:00-20:00
Pinotová   8.8.2022 15:00-20:00
Pionierska   10.8.2022 15:00-20:00
Pluhová   10.8.2022 15:00-20:00
Pod Klepáčom   1.8.2022 15:00-20:00
Pod Strážami   8.8.2022 15:00-20:00
Podkolibská   8.8.2022 15:00-20:00
Pohronská   12.8.2022 15:00-20:00
Považská   11.8.2022 15:00-20:00
Pražská   1.8.2022 15:00-20:00
Pri Bielom kríži   12.8.2022 15:00-20:00
Pri Dynamitke   11.8.2022 15:00-20:00
Priečna   10.8.2022 15:00-20:00
Prvá   4.8.2022 15:00-20:00
Pyrenejská   3.8.2022 15:00-20:00
Račianska   12.8.2022 15:00-20:00
Rešetkova   10.8.2022 15:00-20:00
Riazanská   11.8.2022 15:00-20:00
Rízlingová   8.8.2022 15:00-20:00
Royova   1.8.2022 15:00-20:00
Rubinetová   8.8.2022 15:00-20:00
Rubínová   9.8.2022 15:00-20:00
Rýnska   9.8.2022 15:00-20:00
Savignonská   9.8.2022 15:00-20:00
Semianova   10.8.2022 15:00-20:00
Semilonská   9.8.2022 15:00-20:00
Sibírska   10.8.2022 15:00-20:00
Sliačska   8.8.2022 15:00-20:00
Sliezska   10.8.2022 15:00-20:00
Slnečná   12.8.2022 15:00-20:00
*Smrečianska distribúcia nástrojov zberu KBRKO priradená do MČ Staré Mesto
Snežienková   2.8.2022 15:00-20:00
Sovia   3.8.2022 15:00-20:00
Sreznevského   10.8.2022 15:00-20:00
Stará Klenová   2.8.2022 15:00-20:00
Strážna   4.8.2022 15:00-20:00
Strážny Dom   8.8.2022 15:00-20:00
Stromová   1.8.2022 15:00-20:00
Sudová   5.8.2022 15:00-20:00
Suchá   4.8.2022 15:00-20:00
Svätovojtešská   12.8.2022 15:00-20:00
Šiesta   4.8.2022 15:00-20:00
Štvrtá   4.8.2022 15:00-20:00
Tehelná   10.8.2022 15:00-20:00
Tramínová   10.8.2022 15:00-20:00
Tretia   4.8.2022 15:00-20:00
Trinásta   3.8.2022 15:00-20:00
Tupého   8.8.2022 15:00-20:00
Tylova   10.8.2022 15:00-20:00
Uhrova   1.8.2022 15:00-20:00
Ukrajinská   10.8.2022 15:00-20:00
Úradnícka   11.8.2022 15:00-20:00
Ursínyho   10.8.2022 15:00-20:00
Vajnorská   10.8.2022 15:00-20:00
Vančurova 18, 19, 27, 45/A 4.8.2022 15:00-20:00
Vančurova 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17  8.8.2022 15:00-20:00
Varšavská   11.8.2022 15:00-20:00
Vavrinecká   9.8.2022 15:00-20:00
Veltlínska   8.8.2022 15:00-20:00
Vidlicová   5.8.2022 15:00-20:00
Vihorlatská   10.8.2022 15:00-20:00
Vínna   8.8.2022 15:00-20:00
Vlárska   2.8.2022 15:00-20:00
Vlašská   9.8.2022 15:00-20:00
Vosková   4.8.2022 15:00-20:00
Vresová   1.8.2022 15:00-20:00
Vtáčnik   8.8.2022 15:00-20:00
Za Kasárňou   12.8.2022 15:00-20:00
Záborského   10.8.2022 15:00-20:00
Záruby   3.8.2022 15:00-20:00
Zátišie   11.8.2022 15:00-20:00
Závodníkova   11.8.2022 15:00-20:00
*tieto ulice sú na distribúciu nástrojov zberu KBRKO priradené do MČ Staré Mesto

 

Ak si nemôžete prevziať balíček počas adresnej distribúcie, príďte si ho vyzdvihnúť do distribučných centier:

Distribučné centrá Nové Mesto

23.7.2022

30.7.2022

6.8.2022

13.8.2022

od 10 do 17 hod.

od 10 do 17 hod.

od 10 do 17 hod.

od 10 do 17 hod.

Višňová ul. č. 2 *

Kuchajda – pri amfiteátri

Trnavská cesta – Kaufland
(hlavný vchod)

park oproti hasičom – Hálkova a Považská ul. *

park pri kostole – Račianska a Teplická ul. *

park Jama –
na rohu ul. Odbojárov
a Kalinčiakova

Nobelova 3/A – okolie obchodného domu

Trnavské mýto – zastávka MHD (smer Hlavná stanica) *

 

* Z dôvodu povinnosti vypisovania/spracovania tlačiva Zapojenie do systému zberu kuchynského odpadu pre rodinné domy v papierovej forme môžeme domácnosti z rodinných domov vybavovať vždy len na jednom distribučnom centre podľa tabuľky.

 

4 komentáre

 1. Eva Füzekova píše:

  Dobrý deň brat nedostal kôš ul. Súmračná 5,BA 2 Riadne platí daň. Miroslav alebo Ladislav Boledovič.Dakujem

  • OLO píše:

   Dobrý deň,
   ak ste si nestihli prevziať balíček na triedenie kuchynského bioodpadu na Vašej adrese, dodatočne si ho môžete vyzdvihnúť v distribučných centrách v mestských častiach, v ktorých prebieha alebo bude prebiehať distribúcia. Momentálne prebieha v Novom Meste a od 15. augusta bude v Rači, bližšie info nájdete na https://www.olo.sk/kbro/

   Ďalšou možnosťou je prísť si po balíček na triedenie kuchynského bioodpadu do OLO centrály na adrese Ivanská cesta 22, 821 04 Bratislava počas pracovných dní od 7:00 hod. do 16:00 hod.

   S pozdravom, Tím OLO

 2. Dorota píše:

  Nenachadzam v zozname svoju ulicu- sibirska. Kedy ju budete distribuovat?

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *