Home » Oznamy » Bytové domy v Novom Meste (prvá etapa) – od 18. júla 2022 distribuujeme obyvateľom balíčky na zber kuchynského bioodpadu
Publikované: 06.07.2022

Hlavné mesto SR Bratislava je v zmysle zákona povinné zaviesť na svojom území oddelený zber kuchynského biologicky rozložiteľného odpadu z domácností najneskôr do 1.1.2023. 

Od pondelka 18. júla 2022 budeme distribuovať balíčky na triedenie kuchynského bioodpadu pre obyvateľov Nového Mesta – bytové domy (prvá etapa).

Harmonogram distribúcie pre rodinné domy v Novom Meste nájdete tu.

Nádoby, kompostovateľné vrecká a informačný leták prinesú naši pracovníci priamo do mestskej časti, ich prevzatie je potrebné potvrdiť podpisom.

Kuchynský bioodpad začnite doma triediť od 25. júla, prvý odvoz je plánovaný v týždni od 1. augusta 2022.

Obyvatelia bytových domov sa presný dátum a čas distribúcie košíkov v danej lokalite dozvedia z plagátu, ktorý bude vyvesený na vchodových dverách do bytovky. Balíčky sa budú distribuovať priamo pred bytovým domom. Ak sa nemôže dostaviť majiteľ bytu, postačí keď pri preberaní nájomca bytu uvedie meno majiteľa a číslo bytu (príp. poschodie). Nájomnú zmluvu predkladať nemusí.

Obyvatelia rodinných domov budú informovaní o čase distribúcie aj prostredníctvom SMS. Ak sa nemôže dostaviť vlastník nehnuteľnosti, prineste so sebou vyplnené splnomocnenie, ktoré nájdete tu (nie je potrebné overenie notárom).

 

Harmonogram pre bytové domy od 18. do 29. júla 2022

Ulica Orientačné číslo Dátum distribúcie Čas distribúcie Distribučný bod 
Americká 1 27.7.2022 15:00-20:00 Ursínyho/Račianska (novinový stánok)
Americká 2 27.7.2022 15:00-20:00 Ursínyho/Račianska (novinový stánok)
Americká 3-9 27.7.2022 15:00-20:00 roh Račianska 47/Legerského 
Bajkalská 9 21.7.2022 15:00-20:00 Bajkalská 9 – 3 veže (pri Terne)
Bajkalská 5,5/A-C 21.7.2022 15:00-20:00 Junácka – MÚ 
Bajkalská 9/B 21.7.2022 15:00-20:00 Bajkalská 9 – 3 veže (pri Terne)
Bajkalská 2A-G 22.7.2022 17:45-20:00 Bajkalská 2A-G 
Bajkalská 9/A 21.7.2022 18:15-20:00 Bajkalská 9 – 3 veže (pri benz.pumpe)
Bárdošova 35 A/B 19.7.2022 15:00-17:00 MHD Na Revíne
Bárdošova 70/B 19.7.2022 15:00-17:00 MHD Na Revíne
Bárdošova 12 18.7.2022 15:00-18:30 Višňová – Delia
Bárdošova 21 18.7.2022 15:00-18:30 Višňová –  Delia
Bárdošova 27 18.7.2022 15:00-18:30 Višňová –  Delia
Bárdošova 3 18.7.2022 15:00-19:00 Stromová/MHD Bárdošova 
Bárdošova 4 18.7.2022 15:00-19:00 Stromová/MHD Bárdošova 
Bárdošova 6 18.7.2022 15:00-19:00 Stromová/MHD Bárdošova 
Bárdošova 13-15, 17-19 18.7.2022 15:00-19:00 Stromová/MHD Bárdošova 
Bárdošova 5-11 18.7.2022 15:00-19:00 Stromová/MHD Bárdošova 
Bartoškova 2 25.7.2022 15:00-20:00 Vajnorská/Pri Starej prachárni 
Bartoškova 4 25.7.2022 15:00-20:00 Vajnorská/Pri Starej prachárni 
Bartoškova 7 25.7.2022 15:00-20:00 Vajnorská/Pri Starej prachárni 
Bartoškova 3.5 25.7.2022 15:00-20:00 Vajnorská/Pri Starej prachárni 
Bartoškova 6.10 25.7.2022 15:00-20:00 Vajnorská/Pri Starej prachárni 
Belehradská 4 26.7.2022 15:00-18:00 Legionárska 17-23
Belehradská 6 26.7.2022 15:00-18:00 Legionárska 17-23
Belehradská 8 26.7.2022 15:00-18:00 Legionárska 17-23
Belehradská 1-13 26.7.2022 15:00-18:00 Legionárska 17-23
Bellova 48 19.7.2022 17:45-19:00 Jeseniova /Tesco 
Bellova 12 19.7.2022 17:45-20:00 Na Varte /Na zlatej nohe
Bellova 2/C 19.7.2022 17:45-20:00 Na Varte /Na zlatej nohe
Bojnická 19 25.7.2022 15:00-17:00 Bojnická 19-25 (potraviny)
Bojnická 21 25.7.2022 15:00-17:00 Bojnická 19-25 (potraviny)
Bojnická 23 25.7.2022 15:00-17:00 Bojnická 19-25 (potraviny)
Bojnická 25 25.7.2022 15:00-17:00 Bojnická 19-25 (potraviny)
Bojnická 18 25.7.2022 18:00-18:15 Bojnická 18
Boskovičova 1 18.7.2022 18:45-19:20 Boskovičova 1-8
Boskovičova 2 18.7.2022 18:45-19:20 Boskovičova 1-8
Boskovičova 3 18.7.2022 18:45-19:20 Boskovičova 1-8
Boskovičova 4 18.7.2022 18:45-19:20 Boskovičova 1-8
Boskovičova 5 18.7.2022 18:45-19:20 Boskovičova 1-8
Boskovičova 6 18.7.2022 18:45-19:20 Boskovičova 1-8
Boskovičova 7 18.7.2022 18:45-19:20 Boskovičova 1-8
Boskovičova 8 18.7.2022 18:45-19:20 Boskovičova 1-8
Brečtanová 4/A,B 19.7.2022 17:45-19:00 Jeseniova /Tesco 
Brečtanová 6/A 19.7.2022 17:45-19:00 Jeseniova /Tesco 
Brečtanová 4 19.7.2022 17:45-19:00 Jeseniova/Tesco
Budyšínska 1 22.7.2022 15:00-20:00 Škultétyho – pri Lidli 
Budyšínska 2 22.7.2022 15:00-20:00 Škultétyho – pri Lidli 
Budyšínska 3,3A 22.7.2022 15:00-20:00 Škultétyho – pri Lidli 
Budyšínska 32 27.7.2022 15:00-20:00 roh Račianska 47/Legerského 
Budyšínska 4 28.7.2022 16:50-20:00 Budyšínska (Terno)
Budyšínska 6 28.7.2022 16:50-20:00 Budyšínska (Terno)
Budyšínska 12-14, 16-18 28.7.2022 16:50-20:00 Budyšínska (Terno)
Budyšínska 20 28.7.2022 16:50-20:00 Budyšínska (Terno)
Budyšínska 8-10, 10/A 28.7.2022 16:50-20:00 Budyšínska (Terno)
Cesta na Kamzík 37 C, E 19.7.2022 17:45-19:00 Jeseniova/Tesco 
Cesta na Kamzík 5/A-C 18.7.2022 19:30-20:00 Cesta na Kamzík 5
Cintulova 3 28.7.2022 15:00-18:00 Námestie Biely Kríž
Česká 4 22.7.2022 15:00-18:30 Vajnorská/Česká (pekáreň Kruh)
Česká 6 22.7.2022 15:00-18:30 Vajnorská/Česká (pekáreň Kruh)
Česká 8 22.7.2022 15:00-18:30 Vajnorská/Česká (pekáreň Kruh)
Česká 9 22.7.2022 15:00-18:30 Vajnorská/Česká (pekáreň Kruh)
Česká 5-7,7/A 22.7.2022 15:00-18:30 Vajnorská/Česká (pekáreň Kruh)
Česká 11-13 28.7.2022 16:50-20:00 Budyšínska (Terno)
Česká 17 28.7.2022 16:50-20:00 Budyšínska (Terno)
Česká 19-23 28.7.2022 16:50-20:00 Budyšínska (Terno)
Čsl. parašutistov 1 20.7.2022 15:00-20:00 Hálkova a Riazanská/ pri hasičoch
Čsl. parašutistov 11 20.7.2022 15:00-20:00 Hálkova a Riazanská/ pri hasičoch
Čsl. parašutistov 21 20.7.2022 15:00-20:00 Hálkova a Riazanská/ pri hasičoch
Čsl. parašutistov 23-25 20.7.2022 15:00-20:00 Hálkova a Riazanská/ pri hasičoch
Čsl. parašutistov 31 20.7.2022 15:00-20:00 Hálkova a Riazanská/ pri hasičoch
Čsl. parašutistov 3-9 20.7.2022 15:00-20:00 Hálkova a Riazanská/ pri hasičoch
Čsl. parašutistov 13-19 20.7.2022 15:00-20:00 OC Slimák (hl. vchod)
Čsl. parašutistov 27-29 20.7.2022 15:00-20:00 OC Slimák (hl. vchod)
Desiata 2 19.7.2022 17:45-19:00 Jeseniova /Tesco 
Družstevná 1.3 25.7.2022 15:00-20:00 Vajnorská/Pri Starej prachárni 
Družstevná 4.8 25.7.2022 15:00-20:00 Vajnorská/Trnavská cesta (lekáreň) 
Družstevná 5.7 25.7.2022 15:00-20:00 Vajnorská/Trnavská cesta (lekáreň) 
Ďumbierska 18 18.7.2022 19:00-20:00 Ďumbierska 32 (pri lekárni SOS)
Ďumbierska 3/B 18.7.2022 19:15-20:00 Ďumbierska 3 
Ďumbierska 3/C 18.7.2022 19:15-20:00 Ďumbierska 3 
Ďumbierska 3/D 18.7.2022 19:15-20:00 Ďumbierska 3 
Ďumbierska 3/E 18.7.2022 19:15-20:00 Ďumbierska 3 
Ďumbierska 3/F,G 18.7.2022 19:15-20:00 Ďumbierska 3 
Ďurgalova 1 18.7.2022 17:15-18:45 Opavská/Ďurgalová/ MHD Hroboňova
Ďurgalova 3 18.7.2022 17:15-18:45 Opavská/Ďurgalová/ MHD Hroboňova
Ďurgalova 12 18.7.2022 17:15-18:45 Opavská/Ďurgalová/ MHD Hroboňova
Ďurgalova 14-16 18.7.2022 17:15-18:45 Opavská/Ďurgalová/ MHD Hroboňova
Ďurgalova 2-4 18.7.2022 17:15-18:45 Opavská/Ďurgalová/ MHD Hroboňova
Ďurgalova 5-7 18.7.2022 17:15-18:45 Opavská/Ďurgalová/ MHD Hroboňova
Ďurgalova 8-10 18.7.2022 17:15-18:45 Opavská/Ďurgalová/ MHD Hroboňova
Filiálne nádražie 3/3015 29.7.2022 18:00-20:00 Šancová 41 (ZUŠ J.Kowalského)
Frankovská 5 19.7.2022 15:00-17:30 Frankovská/Tupého 
Frankovská 11,11A 19.7.2022 15:00-17:30 Frankovská/Tupého 
Frankovská 1-1/A-G 19.7.2022 15:00-17:30 Frankovská/Tupého 
Frankovská 7,7A,7B 19.7.2022 15:00-17:30 Frankovská/Tupého 
Frankovská 9,9ABC 19.7.2022 15:00-17:30 Frankovská/Tupého 
Guothova 1-3 18.7.2022 15:00-18:30 L.Dérera (rešt. Pírko)
Guothova 13-15 18.7.2022 15:00-18:30 L.Dérera (rešt. Pírko)
Guothova 17-19 18.7.2022 15:00-18:30 L.Dérera (rešt. Pírko)
Guothova 2/B,C 18.7.2022 15:00-18:30 L.Dérera (rešt. Pírko)
Guothova 2/E 18.7.2022 15:00-18:30 L.Dérera (rešt. Pírko)
Guothova 5-7 18.7.2022 15:00-18:30 L.Dérera (rešt. Pírko)
Guothova 9-11 18.7.2022 15:00-18:30 L.Dérera (rešt. Pírko)
Halašova 36 21.7.2022 15:00-18:00 Hálkova/Pluhová
Halašova 41 21.7.2022 15:00-18:00 Hálkova/Pluhová
Hálkova 1A 20.7.2022 15:00-20:00 OC Slimák (hl. vchod)
Hálkova 46-52 21.7.2022 15:00-20:00 Riazanská/Hálkova (oproti hasičom)
Hlavná 55 19.7.2022 17:45-19:00 Jeseniova /Tesco 
Hlavná 57 19.7.2022 17:45-19:00 Jeseniova /Tesco 
Horná Vančurova 29 19.7.2022 19:00-20:00 Pod Vachmajstrom/Jeséniová
Horská 11 A-G 29.7.2022 15:00-17:00 Horská 11 A-G / Na Grunte
Horská 9-9/A 29.7.2022 15:00-17:00 Horská 11 A-G / Na Grunte
Hrdličkova 19 18.7.2022 19:00-20:00 Ďumbierska 32 (pri lekárni SOS)
Hrdličkova 19/A 18.7.2022 19:00-20:00 Ďumbierska 32 (pri lekárni SOS)
Hrdličkova 32 18.7.2022 19:00-20:00 Ďumbierska 32 (pri lekárni SOS)
Hroznová 1 18.7.2022 15:00-17:00 Uhrová 1/D
Hroznová 3 18.7.2022 15:00-17:00 Uhrová 1/D
Hroznová 4 18.7.2022 15:00-17:00 Uhrová 1/D
Chemická 8 22.7.2022 15:00-18:45 Olbrachtová/Magnetová (potraviny)
Chemická 10-12 22.7.2022 15:00-18:45 Olbrachtová/Magnetová (potraviny)
Chemická 11-15 22.7.2022 15:00-18:45 Olbrachtová/Magnetová (potraviny)
Chemická 14-16 22.7.2022 15:00-18:45 Olbrachtová/Magnetová (potraviny)
Chemická 18-20 22.7.2022 15:00-18:45 Olbrachtová/Magnetová (potraviny)
Chemická 22-26 22.7.2022 15:00-18:45 Olbrachtová/Magnetová (potraviny)
Chemická 2-4 22.7.2022 15:00-18:45 Olbrachtová/Magnetová (potraviny)
Chemická 3-9 22.7.2022 15:00-18:45 Olbrachtová/Magnetová (potraviny)
J.C.Hronského 12-14 26.7.2022 15:00-20:00 J.C.Hronského 16-26
J.C.Hronského 16-20 26.7.2022 15:00-20:00 J.C.Hronského 16-26
J.C.Hronského 2-10 26.7.2022 15:00-20:00 J.C.Hronského 16-26
J.C.Hronského 22-26 26.7.2022 15:00-20:00 J.C.Hronského 16-26
Jahodová 11 18.7.2022 15:00-20:00 Stromová/MHD Magurská /Tesco 
Jahodová 15-17 18.7.2022 15:00-20:00 Stromová/MHD Magurská /Tesco 
Jahodová 19 18.7.2022 15:00-20:00 Stromová/MHD Magurská /Tesco 
Jahodová 21 18.7.2022 15:00-20:00 Stromová/MHD Magurská /Tesco 
Jahodová 23 18.7.2022 15:00-20:00 Stromová/MHD Magurská /Tesco 
Jakubíkova 10-12 18.7.2022 15:00-19:00 Stromová/MHD Bárdošova 
Jakubíkova 14 18.7.2022 15:00-19:00 Stromová/MHD Bárdošova 
Jánoškova 2-6 21.7.2022 15:00-18:00 Hálkova/Pluhová
Jaskový rad 1 18.7.2022 15:00-17:00 Uhrová 1/D
Jaskový rad 69 19.7.2022 19:30-20:00 Jaskový rad 69
Jaskový rad 97 A,B 19.7.2022 19:30-20:00 Jaskový rad 97 A,B
Jaskový rad 217 19.7.2022 19:45-20:00 Jaskový rad 217
Jedenásta 16 19.7.2022 17:45-19:00 Jeseniova /Tesco 
Jelšová 1 18.7.2022 15:00-19:00 Stromová/MHD Bárdošova 
Jelšová 9 18.7.2022 15:00-19:00 Stromová/MHD Bárdošova 
Jelšová 3-5 18.7.2022 15:00-19:00 Stromová/MHD Bárdošova 
Jeséniová 1A 19.7.2022 17:15-18:45 Strážna 3 – 3/A
Jeséniová 35-37 19.7.2022 17:45-19:00 Jeseniova /Tesco 
Jeséniová 41 19.7.2022 17:45-19:00 Jeseniova /Tesco 
Jeséniová 43-45, 49-51 19.7.2022 17:45-19:00 Jeseniova /Tesco 
Jeséniová 12-16 19.7.2022 19:00-20:00 Pod Vachmajstrom/Jeséniová
Jeséniová 4/A-D 19.7.2022 19:00-20:00 Pod Vachmajstrom/Jeséniová
Jiskrova 2 26.7.2022 15:00-20:00 roh Šancová/Jiskrova (zastávka MHD)
Jiskrova 4 26.7.2022 15:00-20:00 roh Šancová/Jiskrova (zastávka MHD)
Jiskrova 1-3 26.7.2022 15:00-20:00 roh Šancová/Jiskrova (zastávka MHD)
Jiskrova 6-8 26.7.2022 15:00-20:00 roh Šancová/Jiskrova (zastávka MHD)
Junácka 8 21.7.2022 15:00-20:00 Junácka – MÚ 
Jurská 21 22.7.2022 19:00-20:00 Jurská 21-25
Jurská 23 22.7.2022 19:00-20:00 Jurská 21-25
Jurská 25 22.7.2022 19:00-20:00 Jurská 21-25
Kalinčiakova 1 25.7.2022 15:00-20:00 Odbojárov/Trnavská cesta
Kalinčiakova 15-17 25.7.2022 15:00-20:00 Odbojárov/Trnavská cesta
Kalinčiakova 19-25 25.7.2022 15:00-20:00 Odbojárov/Trnavská cesta
Kalinčiakova 2.4 25.7.2022 15:00-20:00 Odbojárov/Trnavská cesta
Kalinčiakova 3.13 25.7.2022 15:00-20:00 Odbojárov/Trnavská cesta
Klenová 3 19.7.2022 15:00-17:30 Klenová (MHD)/Vlárska
Klenová 7 19.7.2022 15:00-17:30 Klenová (MHD)/Vlárska
Klenová 9 19.7.2022 15:00-17:30 Klenová (MHD)/Vlárska
Klenová 11 19.7.2022 15:00-17:30 Klenová (MHD)/Vlárska
Klenová 13 19.7.2022 15:00-17:30 Klenová (MHD)/Vlárska
Klenová 14-16 19.7.2022 15:00-17:30 Klenová (MHD)/Vlárska
Klenová 15 19.7.2022 15:00-17:30 Klenová (MHD)/Vlárska
Klenová 18-20 19.7.2022 15:00-17:30 Klenová (MHD)/Vlárska
Klenová 22-24 19.7.2022 15:00-17:30 Klenová (MHD)/Vlárska
Klenová 26-28 19.7.2022 15:00-17:30 Klenová (MHD)/Vlárska
Kominárska 6 29.7.2022 15:00-20:00 Račianska 14-18/Kominárska
Kováčska 1 26.7.2022 15:00-18:00 Legionárska 17-23
Kováčska 2 26.7.2022 15:00-18:00 Legionárska 17-23
Kováčska 4-6 26.7.2022 15:00-18:00 Legionárska 17-23
Kraskova 2 26.7.2022 15:00-20:00 Račianska 17-25 (ČSOB)
Kraskova 4-10 26.7.2022 15:00-20:00 J.C.Hronského 16-26
Kukučínova 22-24 22.7.2022 15:00-17:30 Tehelná/poliklinika/zast. MHD
Kukučínova 40-42 20.7.2022 15:00-20:00 OC Slimák (hl. vchod)
Kukučínova 44-46 20.7.2022 15:00-20:00 OC Slimák (hl. vchod)
Kukučínova 48-50 20.7.2022 15:00-20:00 OC Slimák (hl. vchod)
Kukučínova 16 28.7.2022 15:00-20:00 Kukučínova 6-14 
Kukučínova 2-4 28.7.2022 15:00-20:00 Kukučínova 6-14 
Kukučínova 6-14 28.7.2022 15:00-20:00 Kukučínova 6-14 
Kutuzovova 15 22.7.2022 15:00-17:30 Tehelná/poliklinika/zast. MHD
Kutuzovova 25 22.7.2022 15:00-17:30 Tehelná/poliklinika/zast. MHD
Kutuzovova 1 22.7.2022 15:00-19:00 Park Sadová/ Vajnorská
Kutuzovova 7 22.7.2022 15:00-19:00 Park Sadová/ Vajnorská
Kutuzovova 9 22.7.2022 15:00-19:00 Park Sadová/ Vajnorská
Kutuzovova 2-6 22.7.2022 15:00-19:00 Park Sadová/ Vajnorská
Kyjevská 1-7 27.7.2022 15:00-20:00 roh Kyjevská, Piešťanská a Sibírska
Kyjevská 2-4 27.7.2022 15:00-20:00 roh Kyjevská, Piešťanská a Sibírska
Ladislava Dérera 2 18.7.2022 15:00-18:30 L.Dérera (rešt. Pírko)
Ladislava Dérera 4 18.7.2022 15:00-18:30 L.Dérera (rešt. Pírko)
Ladislava Dérera 8 18.7.2022 15:00-18:30 L.Dérera (rešt. Pírko)
Ladislava Dérera 10 18.7.2022 15:00-18:30 L.Dérera (rešt. Pírko)
Ladzianskeho 8-12 18.7.2022 15:00-20:00 Stromová/MHD Magurská /Tesco 
Lamanského 18 21.7.2022 15:00-20:00 Riazanská/Vajnorská (oproti OC VIVO)
Legerského 10-16 27.7.2022 15:00-20:00 Ovručská/ potraviny Kraj
Legerského 2-4 27.7.2022 15:00-20:00 Ovručská/ potraviny Kraj
Legerského 6-8 27.7.2022 15:00-20:00 Ovručská/ potraviny Kraj
Legionárska 15 26.7.2022 15:00-20:00 roh Šancová/Jiskrova (zastávka MHD)
Legionárska 1 26.7.2022 15:00-20:00 roh Šancová/Jiskrova (zastávka MHD)
Legionárska 9 26.7.2022 15:00-20:00 roh Šancová/Jiskrova (zastávka MHD)
Legionárska 11-13 26.7.2022 15:00-20:00 roh Šancová/Jiskrova (zastávka MHD)
Legionárska 17-21 26.7.2022 15:00-18:00 Legionárska 17-23
Legionárska 23 26.7.2022 15:00-18:00 Legionárska 17-23
Legionárska 27 26.7.2022 15:00-18:00 Legionárska 17-23
Legionárska 3-7 26.7.2022 15:00-20:00 roh Šancová/Jiskrova (zastávka MHD)
Letná 5 20.7.2022 15:00-20:00 OC Slimák (hl. vchod)
Lopúchová  7-9 19.7.2022 17:15-18:45 Strážna 3 – 3/A
Ľubľanská 1 26.7.2022 15:00-20:00 Račianska 17-25 (ČSOB)
Ľubľanská 2 26.7.2022 15:00-20:00 Račianska 17-25 (ČSOB)
Ľubľanská 4-10 27.7.2022 15:00-20:00 roh Račianska 47/Legerského 
Magurská 8 19.7.2022 15:00-19:15 MHD Rozvodná
Magurská 1/A, 3/A 19.7.2022 15:00-19:15 MHD Rozvodná
Magurská 1-3 19.7.2022 15:00-19:15 MHD Rozvodná
Magurská 5 A,B 19.7.2022 15:00-19:15 MHD Rozvodná
Matúškova 27 19.7.2022 19:15-19:40 Na pažiti 17-23
Mestská 7-11 22.7.2022 15:00-19:00 Park Sadová/ Vajnorská
Mestská 8-10 22.7.2022 15:00-19:00 Park Sadová/ Vajnorská
Mestská 1-5 22.7.2022 15:00-20:00 Škultétyho – pri Lidli 
Mestská 2-6 22.7.2022 15:00-20:00 Škultétyho – pri Lidli 
Mikovíniho 13-15 26.7.2022 15:00-20:00 roh Mikovíniho,  Kraskovej a Sibírskej
Mikovíniho 5-7 26.7.2022 15:00-20:00 roh Mikovíniho,  Kraskovej a Sibírskej
Mikovíniho 9-11 26.7.2022 15:00-20:00 roh Mikovíniho,  Kraskovej a Sibírskej
Moravská 7 22.7.2022 15:00-18:30 Vajnorská/Česká (pekáreň Kruh)
Moravská 1 22.7.2022 15:00-20:00 Škultétyho – pri Lidli 
Moravská 3 22.7.2022 15:00-20:00 Škultétyho – pri Lidli 
Na Grunte 1-3 29.7.2022 15:00-17:00 Horská 11 A-G / Na Grunte
Na Grunte 7-7/A,B 29.7.2022 15:00-17:00 Horská 11 A-G / Na Grunte
Na Grunte  5, 5/A,B 29.7.2022 15:00-17:00 Horská 11 A-G / Na Grunte
Na pažiti 17 19.7.2022 19:15-19:40 Na pažiti 17-23
Na Revíne 10 19.7.2022 15:00-17:00 MHD Na Revíne
Na Revíne 15 19.7.2022 15:00-17:00 MHD Na Revíne
Na Revíne 17 19.7.2022 15:00-17:00 MHD Na Revíne
Na Revíne 18-20 19.7.2022 15:00-17:00 MHD Na Revíne
Na Revíne 19 19.7.2022 15:00-17:00 MHD Na Revíne
Na Revíne 21 19.7.2022 15:00-17:00 MHD Na Revíne
Na Revíne 29/D 19.7.2022 15:00-17:00 MHD Na Revíne
Na Revíne 9-13 19.7.2022 15:00-17:00 MHD Na Revíne
Na Roličkách 4-18 19.7.2022 15:00-17:30 Frankovská/Tupého 
Na rozhliadke 5/A,B,C 19.7.2022 17:15-18:45 Strážna 3 – 3/A
Na varte 1/A-G 19.7.2022 17:45-20:00 Na Varte /Na zlatej nohe
Na varte 2/A-E, 4/A-E 19.7.2022 17:45-20:00 Na Varte /Na zlatej nohe
Na Zlatej nohe 4, 4/A,B 19.7.2022 17:45-20:00 Na Varte /Na zlatej nohe
Na Zlatej nohe 9-11 19.7.2022 17:45-20:00 Na Varte /Na zlatej nohe
Námestie Biely kríž 1-5 28.7.2022 15:00-18:00 Námestie Biely Kríž
Námestie Biely kríž 2-6 28.7.2022 15:00-18:00 Námestie Biely Kríž
Nobelova 1 29.7.2022 15:00-20:00 Nobelova (Terno, Hanoi Garden)
Nobelova 2 29.7.2022 15:00-20:00 Odborárska/Nobelova (rešt. Bunker Burger)
Nobelova 3 29.7.2022 15:00-20:00 Nobelova (Terno, Hanoi Garden)
Nobelova 6 29.7.2022 15:00-20:00 Odborárska/Nobelova (rešt. Bunker Burger)
Nobelova 8 29.7.2022 15:00-20:00 Odborárska/Nobelova (rešt. Bunker Burger)
Nobelova 12 29.7.2022 15:00-20:00 Nobelova (Terno, Hanoi Garden)
Nobelova 1/A 29.7.2022 15:00-20:00 Nobelova (Terno, Hanoi Garden)
Nobelova 12/A-B 29.7.2022 15:00-20:00 Odborárska/Nobelova (rešt. Bunker Burger)
Nobelova 12/C,D 29.7.2022 15:00-20:00 Odborárska/Nobelova (rešt. Bunker Burger)
Nobelova 12/E,F 29.7.2022 15:00-20:00 Nobelova (Terno, Hanoi Garden)
Nobelova 20-24 29.7.2022 15:00-20:00 Nobelova (Terno, Hanoi Garden)
Nobelova 26 29.7.2022 15:00-20:00 Nobelova (Terno, Hanoi Garden)
Nobelova 2A 29.7.2022 15:00-20:00 Odborárska/Nobelova (rešt. Bunker Burger)
Nobelova 42-48/A 29.7.2022 15:00-20:00 Nobelova (Terno, Hanoi Garden)
Nová Rožňavská 3 25.7.2022 19:15-19:40 Nová Rožňavská 3
Odbojárov 4.8 25.7.2022 15:00-20:00 Vajnorská/Pri Starej prachárni 
Odborárska 4 29.7.2022 15:00-20:00 Odborárska/Nobelova (rešt. Bunker Burger)
Odborárska 10-12 29.7.2022 15:00-20:00 Odborárska/Nobelova (rešt. Bunker Burger)
Odborárska 14-16 29.7.2022 15:00-20:00 Odborárska/Nobelova (rešt. Bunker Burger)
Odborárska 18-20 29.7.2022 15:00-20:00 Odborárska/Nobelova (rešt. Bunker Burger)
Odborárska 22-24 29.7.2022 15:00-20:00 Odborárska/Nobelova (rešt. Bunker Burger)
Odborárska 26-28 29.7.2022 15:00-20:00 Odborárska/Nobelova (rešt. Bunker Burger)
Odborárska 3, 3A 29.7.2022 15:00-20:00 Nobelova (Terno, Hanoi Garden)
Odborárska 30-32 29.7.2022 15:00-20:00 Odborárska/Nobelova (rešt. Bunker Burger)
Odborárska 34-36 29.7.2022 15:00-20:00 Odborárska/Nobelova (rešt. Bunker Burger)
Odborárska 38-40 29.7.2022 15:00-20:00 Odborárska/Nobelova (rešt. Bunker Burger)
Odborárska 42-44 29.7.2022 15:00-20:00 Odborárska/Nobelova (rešt. Bunker Burger)
Odborárska 46-48 29.7.2022 15:00-20:00 Odborárska/Nobelova (rešt. Bunker Burger)
Odborárska 6-8 29.7.2022 15:00-20:00 Odborárska/Nobelova (rešt. Bunker Burger)
Olbrachtova 2 22.7.2022 15:00-18:45 Olbrachtová/Magnetová (potraviny)
Olbrachtova 6 22.7.2022 15:00-18:45 Olbrachtová/Magnetová (potraviny)
Olbrachtova 3, 3A 22.7.2022 15:00-18:45 Olbrachtová/Magnetová (potraviny)
Olbrachtova 5-9 22.7.2022 15:00-18:45 Olbrachtová/Magnetová (potraviny)
Opavská 6 18.7.2022 17:15-18:45 Opavská/Ďurgalová/ MHD Hroboňova
Opavská 8 18.7.2022 17:15-18:45 Opavská/Ďurgalová/ MHD Hroboňova
Opavská 26-26/A 18.7.2022 17:15-18:45 Opavská/Ďurgalová/ MHD Hroboňova
Opavská 8A 18.7.2022 17:15-18:45 Opavská/Ďurgalová/ MHD Hroboňova
Opavská 12 18.7.2022 19:15-20:00 Ďumbierska 3 
Osadná 7 22.7.2022 15:00-19:00 Park Sadová/ Vajnorská
Osadná 1 22.7.2022 15:00-19:00 Park Sadová/ Vajnorská
Osadná 2 22.7.2022 15:00-19:00 Park Sadová/ Vajnorská
Osadná 3 22.7.2022 15:00-19:00 Park Sadová/ Vajnorská
Osadná 4 22.7.2022 15:00-19:00 Park Sadová/ Vajnorská
Osadná 8 22.7.2022 15:00-19:00 Park Sadová/ Vajnorská
Osadná 9 22.7.2022 15:00-19:00 Park Sadová/ Vajnorská
Osadná 10-14 22.7.2022 15:00-19:00 Park Sadová/ Vajnorská
Osadná 16-20 22.7.2022 15:00-19:00 Park Sadová/ Vajnorská
Ovručská 11-13,12-14 27.7.2022 15:00-20:00 Ovručská/ potraviny Kraj
Ovručská 1-3 27.7.2022 15:00-20:00 Ovručská/ potraviny Kraj
Ovručská 2-4 27.7.2022 15:00-20:00 Ovručská/ potraviny Kraj
Ovručská 7-9 27.7.2022 15:00-20:00 Ovručská/ potraviny Kraj
Ovručská 8-10 27.7.2022 15:00-20:00 Ovručská/ potraviny Kraj
Pavlovská 1-7 21.7.2022 15:00-18:00 Hálkova/Pluhová
Pekná cesta 25-27 29.7.2022 17:10-17:30 Pekná cesta 25, 27
Piešťanská 1-3 27.7.2022 15:00-20:00 roh Kyjevská, Piešťanská a Sibírska
Piešťanská 5-7 27.7.2022 15:00-20:00 roh Kyjevská, Piešťanská a Sibírska
Pionierska 2 26.7.2022 15:00-20:00 roh Mikovíniho,  Kraskovej a Sibírskej
Pionierska 11 26.7.2022 15:00-20:00 roh Mikovíniho,  Kraskovej a Sibírskej
Pionierska 1A 26.7.2022 15:00-20:00 roh Mikovíniho,  Kraskovej a Sibírskej
Pionierska 13 27.7.2022 15:00-20:00 Račianska – pri Manhattane
Pluhová 10 21.7.2022 15:00-18:00 Hálkova/Pluhová
Pluhová 12 21.7.2022 15:00-18:00 Hálkova/Pluhová
Pluhová 14 21.7.2022 15:00-18:00 Hálkova/Pluhová
Pluhová 16 21.7.2022 15:00-18:00 Hálkova/Pluhová
Pluhová 18-22 21.7.2022 15:00-18:00 Hálkova/Pluhová
Pluhová 32-34 21.7.2022 15:00-18:00 Hálkova/Pluhová
Pluhová 55 21.7.2022 15:00-18:00 Hálkova/Pluhová
Pluhová 66 21.7.2022 15:00-18:00 Hálkova/Pluhová
Pluhová 73-77 21.7.2022 15:00-18:00 Hálkova/Pluhová
Pluhová 1 21.7.2022 15:00-20:00 Riazanská/Vajnorská (oproti OC VIVO)
Pluhová 4-6 21.7.2022 15:00-20:00 Riazanská/Vajnorská (oproti OC VIVO)
Plzenská 1-3 22.7.2022 15:00-20:00 Škultétyho – pri Lidli 
Plzenská 9 28.7.2022 15:00-20:00 Kukučínova 6-14 
Plzenská 4 28.7.2022 15:00-20:00 Kukučínova 6-14 
Plzenská 11 28.7.2022 15:00-20:00 Kukučínova 6-14 
Plzenská 5-7 28.7.2022 15:00-20:00 Kukučínova 6-14 
Pod Krásnou hôrkou 16-18 18.7.2022 19:00-20:00 Ďumbierska 32 (pri lekárni SOS)
Pod Vachmajstrom 7 19.7.2022 19:00-20:00 Pod Vachmajstrom/Jeséniová
Pod Vachmajstrom 10 19.7.2022 19:00-20:00 Pod Vachmajstrom/Jeséniová
Pod Vachmajstrom 1,3,5,5A 19.7.2022 19:00-20:00 Pod Vachmajstrom/Jeséniová
Pod Vachmajstrom 12, 12A 19.7.2022 19:00-20:00 Pod Vachmajstrom/Jeséniová
Pod Vachmajstrom 13,15 19.7.2022 19:00-20:00 Pod Vachmajstrom/Jeséniová
Pod Vachmajstrom 14 19.7.2022 19:00-20:00 Pod Vachmajstrom/Jeséniová
Pod Vachmajstrom 17 19.7.2022 19:00-20:00 Pod Vachmajstrom/Jeséniová
Pod Vachmajstrom 2,2A 19.7.2022 19:00-20:00 Pod Vachmajstrom/Jeséniová
Pod Vachmajstrom 4,4A,8 19.7.2022 19:00-20:00 Pod Vachmajstrom/Jeséniová
Pod Vtáčnikom 10-26 19.7.2022 17:15-20:00 Pod Vtáčnikom/Tupého (vjazd Nová Koliba)
Pod Vtáčnikom 1-5,2-8 19.7.2022 17:15-20:00 Pod Vtáčnikom/Tupého (vjazd Nová Koliba)
Podniková 1 29.7.2022 15:00-20:00 Nobelova (Terno, Hanoi Garden)
Pražská 2/B,C 18.7.2022 15:00-17:00 Uhrová 1/D
Pri Bielom kríži 13-17 28.7.2022 15:00-18:00 Námestie Biely Kríž
Pri Bielom kríži 1-5 28.7.2022 15:00-18:00 Námestie Biely Kríž
Pri Bielom kríži 7-11 28.7.2022 15:00-18:00 Námestie Biely Kríž
Pri Starej Prachárni 1 25.7.2022 15:00-20:00 Vajnorská/Pri Starej prachárni 
Pri Starej Prachárni 3 25.7.2022 15:00-20:00 Odbojárov/Trnavská cesta
Pri Starej Prachárni 13-15 25.7.2022 15:00-20:00 Odbojárov/Trnavská cesta
Pri Starej Prachárni 14 25.7.2022 15:00-20:00 Odbojárov/Trnavská cesta
Pri Starej Prachárni 16 25.7.2022 15:00-20:00 Odbojárov/Trnavská cesta
Pri Starej Prachárni 18 25.7.2022 15:00-20:00 Odbojárov/Trnavská cesta
Pri Starej Prachárni 2.12 25.7.2022 15:00-20:00 Vajnorská/Pri Starej prachárni 
Pri Starej Prachárni 44809 25.7.2022 15:00-20:00 Vajnorská/Pri Starej prachárni 
Priečna 10 22.7.2022 15:00-20:00 Škultétyho – pri Lidli 
Príkopova 2.4 25.7.2022 15:00-20:00 Príkopova (NTC)
Račianska 91 20.7.2022 15:00-18:15 Smikova a Račianska
Račianska 93 20.7.2022 15:00-18:15 Smikova a Račianska
Račianska 95 20.7.2022 15:00-18:15 Smikova a Račianska
Račianska 97-101 20.7.2022 15:00-18:15 Smikova a Račianska
Račianska 38 20.7.2022 15:00-20:00 Račianska 81-85 (pri Terne) 
Račianska 56-60 20.7.2022 15:00-20:00 Račianska 81-85 (pri Terne) 
Račianska 81-85 20.7.2022 15:00-20:00 Račianska 81-85 (pri Terne) 
Račianska 87-89 20.7.2022 15:00-20:00 Račianska 81-85 (pri Terne) 
Račianska 79 20.7.2022 17:45-20:00 roh Teplickej a Sliačskej
Račianska 86-88 22.7.2022 19:30-20:00 Račianska 86-88
Račianska 88/B 22.7.2022 19:30-20:00 Račianska 86-88
Račianska 11-13 26.7.2022 15:00-20:00 Račianska 17-25 (ČSOB)
Račianska 17-19 26.7.2022 15:00-20:00 Račianska 17-25 (ČSOB)
Račianska 23-25 26.7.2022 15:00-20:00 J.C.Hronského 16-26
Račianska 27-31 26.7.2022 15:00-20:00 Račianska 17-25 (ČSOB)
Račianska 33 26.7.2022 15:00-20:00 Račianska 17-25 (ČSOB)
Račianska 5-7 26.7.2022 18:15-20:00 Račianska 1 – pri lekárni Pokrok
Račianska 43 27.7.2022 15:00-20:00 roh Račianska 47/Legerského 
Račianska 35-39 27.7.2022 15:00-20:00 roh Račianska 47/Legerského 
Račianska 41 27.7.2022 15:00-20:00 roh Račianska 47/Legerského 
Račianska 47-51 27.7.2022 15:00-20:00 roh Račianska 47/Legerského 
Račianska 53 27.7.2022 15:00-20:00 roh Račianska 47/Legerského 
Račianska 55 27.7.2022 15:00-20:00 roh Račianska 47/Legerského 
Račianska 57 27.7.2022 15:00-20:00 roh Račianska 47/Legerského 
Račianska 61 27.7.2022 15:00-20:00 Račianska – pri Manhattane
Račianska 63 27.7.2022 15:00-20:00 Račianska – pri Manhattane
Račianska 65 27.7.2022 15:00-20:00 Račianska – pri Manhattane
Račianska 69/B 27.7.2022 15:00-20:00 Račianska – pri Manhattane
Račianska 111-115 28.7.2022 15:00-18:00 Námestie Biely Kríž
Račianska 141 28.7.2022 15:00-18:00 Námestie Biely Kríž
Račianska 24/E-I 28.7.2022 15:00-20:00 Urban Residence (vnútroblok)
Račianska 26 A,B 28.7.2022 15:00-20:00 Urban Residence (vnútroblok)
Račianska 26 C,D 28.7.2022 15:00-16:30 Račianska (Mäso od Romana)
Račianska 26/E,F,G 28.7.2022 15:00-20:00 Urban Residence (vnútroblok)
Račianska 68 28.7.2022 15:00-18:00 Námestie Biely Kríž
Račianska 72 28.7.2022 15:00-18:00 Námestie Biely Kríž
Račianska 14 29.7.2022 15:00-20:00 Račianska 14-18/Kominárska
Račianska 18 29.7.2022 15:00-20:00 Račianska 14-18/Kominárska
Račianska 16 29.7.2022 15:00-20:00 Račianska 14-18/Kominárska
Račianska 20/A 29.7.2022 15:00-20:00 Račianska 14-18/Kominárska
Račianska 24/A-D 29.7.2022 15:00-20:00 Račianska 14-18/Kominárska
Račianska 2-6 29.7.2022 15:00-20:00 roh Šancová/Račianska (LAURENT cukráreň)
Račianska 8-12 29.7.2022 15:00-20:00 Račianska 14-18/Kominárska
Račianske mýto 1/A-D 26.7.2022 18:15-20:00 Račianska 1 – pri lekárni Pokrok
Riazanská 48 21.7.2022 15:00-20:00 Riazanská/Vajnorská (oproti OC VIVO)
Riazanská 50 21.7.2022 15:00-20:00 Riazanská/Vajnorská (oproti OC VIVO)
Riazanská 14-20 21.7.2022 15:00-20:00 Riazanská/Vajnorská (oproti OC VIVO)
Riazanská 22-28 21.7.2022 15:00-20:00 Riazanská/Vajnorská (oproti OC VIVO)
Riazanská 2-4 21.7.2022 15:00-20:00 Riazanská/Vajnorská (oproti OC VIVO)
Riazanská 30-36 21.7.2022 15:00-20:00 Riazanská/Vajnorská (oproti OC VIVO)
Riazanská 40-46 21.7.2022 15:00-20:00 Riazanská/Vajnorská (oproti OC VIVO)
Riazanská 52-54 21.7.2022 15:00-20:00 Riazanská/Hálkova (oproti hasičom)
Riazanská 56-62 21.7.2022 15:00-20:00 Riazanská/Hálkova (oproti hasičom)
Riazanská 6-12 21.7.2022 15:00-20:00 Riazanská/Vajnorská (oproti OC VIVO)
Riazanská 64-66 21.7.2022 15:00-20:00 Riazanská/Hálkova (oproti hasičom)
Riazanská 68-70 21.7.2022 15:00-20:00 Riazanská/Hálkova (oproti hasičom)
Riazanská 72-74 21.7.2022 15:00-20:00 Riazanská/Hálkova (oproti hasičom)
Riazanská 77-83 20.7.2022 18:30-20:00 Riazanská 77-83
Riazanská 87 20.7.2022 18:30-20:00 Riazanská 77-83
Robotnícka 6 22.7.2022 15:00-18:30 Vajnorská/Česká (pekáreň Kruh)
Robotnícka 8-10 22.7.2022 15:00-18:30 Vajnorská/Česká (pekáreň Kruh)
Robotnícka 12-18 28.7.2022 15:00-20:00 Kukučínova 6-14 
Robotnícka 3-9 28.7.2022 15:00-20:00 Kukučínova 6-14 
roh Kyjevskej, Piešťanskej a Sibírskej 3 19.7.2022 17:15-18:45 Strážna 3 – 3/A
Royova 19-25 18.7.2022 15:00-17:00 Uhrová 1/D
Royova 27-29 18.7.2022 15:00-17:00 Uhrová 1/D
Royova 29/A 18.7.2022 15:00-17:00 Uhrová 1/D
Royova 22 18.7.2022 15:00-20:00 Stromová/MHD Magurská /Tesco 
Royova 37 18.7.2022 15:00-20:00 Stromová/MHD Magurská /Tesco 
Rozvodná 9 19.7.2022 15:00-19:15 MHD Rozvodná
Rozvodná 11 19.7.2022 15:00-19:15 MHD Rozvodná
Rozvodná 13 19.7.2022 15:00-19:15 MHD Rozvodná
Rozvodná 1-3 19.7.2022 15:00-19:15 MHD Rozvodná
Rozvodná 15 19.7.2022 15:00-19:15 MHD Rozvodná
Rozvodná 17 19.7.2022 15:00-19:15 MHD Rozvodná
Rozvodná 19 19.7.2022 15:00-19:15 MHD Rozvodná
Rozvodná 5-7 19.7.2022 15:00-19:15 MHD Rozvodná
Rozvodná 9/A, 11/B, 13/C 19.7.2022 15:00-19:15 MHD Rozvodná
Rožňavská 21 25.7.2022 19:45-20:00 Rožňavská 21
Rubínová 2-10 29.7.2022 15:00-17:00 Horská 11 A-G / Na Grunte
Sadová 1 22.7.2022 15:00-19:00 Park Sadová/ Vajnorská
Sibírska 2 26.7.2022 15:00-20:00 Račianska 17-25 (ČSOB)
Sibírska 4 26.7.2022 15:00-20:00 Račianska 17-25 (ČSOB)
Sibírska 6 26.7.2022 15:00-20:00 roh Mikovíniho,  Kraskovej a Sibírskej
Sibírska 13-19 26.7.2022 15:00-20:00 roh Mikovíniho,  Kraskovej a Sibírskej
Sibírska 1-5 26.7.2022 15:00-20:00 roh Mikovíniho,  Kraskovej a Sibírskej
Sibírska 21-27 26.7.2022 15:00-20:00 Račianska 17-25 (ČSOB)
Sibírska 7-11 26.7.2022 15:00-20:00 roh Mikovíniho,  Kraskovej a Sibírskej
Sibírska 18-24 27.7.2022 15:00-20:00 Ursínyho/Račianska (novinový stánok)
Sibírska 28-34 27.7.2022 15:00-20:00 Ursínyho/Račianska (novinový stánok)
Sibírska 29 27.7.2022 15:00-20:00 Ursínyho/Račianska (novinový stánok)
Sibírska 31-37 27.7.2022 15:00-20:00 Ursínyho/Račianska (novinový stánok)
Sibírska 36-42 27.7.2022 15:00-20:00 Ursínyho/Račianska (novinový stánok)
Sibírska 41-51 27.7.2022 15:00-20:00 Ovručská/ potraviny Kraj
Sibírska 46-48 27.7.2022 15:00-20:00 roh Kyjevská, Piešťanská a Sibírska
Sibírska 50-52 27.7.2022 15:00-20:00 roh Kyjevská, Piešťanská a Sibírska
Sibírska 53-65 27.7.2022 15:00-20:00 roh Kyjevská, Piešťanská a Sibírska
Sibírska 54-58 27.7.2022 15:00-20:00 Račianska – pri Manhattane
Sibírska 60-64 27.7.2022 15:00-20:00 Račianska – pri Manhattane
Sibírska 8-14 27.7.2022 15:00-20:00 Ursínyho/Račianska (novinový stánok)
Sibírska  16 27.7.2022 15:00-20:00 Ursínyho/Račianska (novinový stánok)
Skalická cesta 2-6 28.7.2022 15:00-18:00 Námestie Biely Kríž
Skalická cesta 5-7 28.7.2022 15:00-18:00 Námestie Biely Kríž
Skalická cesta 8-12 28.7.2022 15:00-18:00 Námestie Biely Kríž
Skalická cesta 9/A 28.7.2022 15:00-18:00 Námestie Biely Kríž
Sliačska 1 B,C 20.7.2022 15:00-20:00 Račianska 81-85 (pri Terne) 
Sliačska 2 20.7.2022 17:45-20:00 roh Teplickej a Sliačskej
Sliačska 1A 20.7.2022 17:45-20:00 roh Teplickej a Sliačskej
Smikova 1 20.7.2022 15:00-18:15 Smikova a Račianska
Stará Vajnorská 4 25.7.2022 17:15-17:45 Stará Vajnorská 4
Strážna 17 19.7.2022 17:15-18:45 Strážna 3 – 3/A
Strážna 3/A 19.7.2022 17:15-18:45 Strážna 3 – 3/A
Strážna 9/C,D,E 19.7.2022 17:15-18:45 Strážna 3 – 3/A
Strážna 9/F,G,H,I 19.7.2022 17:15-18:45 Strážna 3 – 3/A
Strážna 9-9/A,B 19.7.2022 17:15-18:45 Strážna 3 – 3/A
Stromová 13 18.7.2022 15:00-19:00 Stromová/MHD Bárdošova 
Stromová 6-8 18.7.2022 15:00-19:00 Stromová/MHD Bárdošova 
Stromová 9/A 18.7.2022 15:00-19:00 Stromová/MHD Bárdošova 
Stromová 15-17 18.7.2022 15:00-20:00 Stromová/MHD Magurská /Tesco 
Stromová 19-21 18.7.2022 15:00-20:00 Stromová/MHD Magurská /Tesco 
Stromová 23-25 18.7.2022 15:00-20:00 Stromová/MHD Magurská /Tesco 
Stromová 34-52 18.7.2022 15:00-20:00 Stromová/MHD Magurská /Tesco 
Stromová 54-54/A 18.7.2022 15:00-20:00 Stromová/MHD Magurská /Tesco 
Svätovavrinecká 2-2/A,B 19.7.2022 17:15-20:00 Pod Vtáčnikom/Tupého (vjazd Nová Koliba)
Svätovavrinecká 4-10 19.7.2022 17:15-20:00 Pod Vtáčnikom/Tupého (vjazd Nová Koliba)
Svätovojtešská 2 21.7.2022 15:00-18:00 Hálkova/Pluhová
Šancová 102 26.7.2022 15:00-20:00 roh Šancová/Jiskrova (zastávka MHD)
Šancová 104 26.7.2022 15:00-20:00 roh Šancová/Jiskrova (zastávka MHD)
Šancová 106 26.7.2022 15:00-20:00 roh Šancová/Jiskrova (zastávka MHD)
Šancová 108 26.7.2022 15:00-20:00 roh Šancová/Jiskrova (zastávka MHD)
Šancová 88-94 26.7.2022 15:00-20:00 roh Šancová/Jiskrova (zastávka MHD)
Šancová 96-100 26.7.2022 15:00-20:00 roh Šancová/Jiskrova (zastávka MHD)
Šancová 21-27 29.7.2022 15:00-20:00 roh Šancová/Račianska (LAURENT cukráreň)
Šancová 31-33 29.7.2022 15:00-20:00 roh Šancová/Račianska (LAURENT cukráreň)
Šancová 37 -39 29.7.2022 15:00-20:00 roh Šancová/Račianska (LAURENT cukráreň)
Šancová 41-45 29.7.2022 15:00-20:00 roh Šancová/Račianska (LAURENT cukráreň)
Šancová 47-51 29.7.2022 15:00-20:00 roh Šancová/Račianska (LAURENT cukráreň)
Šancová 55-57 29.7.2022 18:00-20:00 Šancová 41 (ZUŠ J.Kowalského)
Šancová 59-63 29.7.2022 18:00-20:00 Šancová 41 (ZUŠ J.Kowalského)
Škultétyho 6 22.7.2022 15:00-20:00 Škultétyho – pri Lidli 
Škultétyho 10-18 22.7.2022 15:00-20:00 Škultétyho – pri Lidli 
Škultétyho 2-4 22.7.2022 15:00-20:00 Škultétyho – pri Lidli 
Športová 1 25.7.2022 15:00-20:00 Vajnorská/Pri Starej prachárni 
Športová 5 25.7.2022 15:00-20:00 Vajnorská/Pri Starej prachárni 
Športová 7 25.7.2022 15:00-20:00 Vajnorská/Pri Starej prachárni 
Šuňavcova 1-3 27.7.2022 15:00-20:00 roh Račianska 47/Legerského 
Šuňavcova 5-11 27.7.2022 15:00-20:00 roh Račianska 47/Legerského 
Tehelná 17-23 22.7.2022 15:00-17:30 Tehelná/poliklinika/zast. MHD
Tehelná 20 22.7.2022 15:00-17:30 Tehelná/poliklinika/zast. MHD
Tehelná 25 22.7.2022 15:00-17:30 Tehelná/poliklinika/zast. MHD
Tehelná 2 22.7.2022 15:00-18:30 Vajnorská/Česká (pekáreň Kruh)
Tehelná 9-11 22.7.2022 15:00-18:30 Vajnorská/Česká (pekáreň Kruh)
Tehelná 13-15 22.7.2022 15:00-19:00 Park Sadová/ Vajnorská
Teplická 15-19 20.7.2022 15:00-20:00 Račianska 81-85 (pri Terne) 
Teplická 9-13 20.7.2022 15:00-20:00 Račianska 81-85 (pri Terne) 
Teplická 1-5 20.7.2022 17:45-20:00 roh Teplickej a Sliačskej
Tomášikova 41,43,45 22.7.2022 19:00-20:00 Tomášikova 41-45 
Tomášikova 50/A-E 28.7.2022 15:00-20:00 Koloseum (SLSP)
Tomášikova 50/A-E 28.7.2022 18:30-20:00 Koloseum (rampa, ordinácia Thalion)
Tramínová 1-3 29.7.2022 15:00-17:00 Horská 11 A-G / Na Grunte
Trnavská cesta 9 25.7.2022 15:00-20:00 Vajnorská/Trnavská cesta (lekáreň) 
Trnavská cesta 11 25.7.2022 15:00-20:00 Vajnorská/Trnavská cesta (lekáreň) 
Trnavská cesta 15 25.7.2022 15:00-20:00 Vajnorská/Trnavská cesta (lekáreň) 
Trnavská cesta 23 25.7.2022 15:00-20:00 Odbojárov/Trnavská cesta
Trnavská cesta 1 25.7.2022 15:00-20:00 Vajnorská/Trnavská cesta (lekáreň) 
Trnavská cesta 7 25.7.2022 15:00-20:00 Vajnorská/Trnavská cesta (lekáreň) 
Trnavská cesta 13 25.7.2022 15:00-20:00 Vajnorská/Trnavská cesta (lekáreň) 
Trnavská cesta 17-21 25.7.2022 15:00-20:00 Vajnorská/Trnavská cesta (lekáreň) 
Trnavská cesta 25-27 25.7.2022 15:00-20:00 Odbojárov/Trnavská cesta
Trnavská cesta 3.5 25.7.2022 15:00-20:00 Vajnorská/Trnavská cesta (lekáreň) 
Tupého 21 19.7.2022 15:00-17:00 Tupého/Podkolibská (bývalá zast. MHD Tupého)
Tupého 3 19.7.2022 15:00-17:00 Tupého/Podkolibská (bývalá zast. MHD Tupého)
Tupého 23-23/A 19.7.2022 15:00-17:00 Tupého/Podkolibská (bývalá zast. MHD Tupého)
Tupého 25-25/A 19.7.2022 15:00-17:00 Tupého/Podkolibská (bývalá zast. MHD Tupého)
Tupého 27-27/A 19.7.2022 15:00-17:00 Tupého/Podkolibská (bývalá zast. MHD Tupého)
Tupého 29 19.7.2022 15:00-17:00 Tupého/Podkolibská (bývalá zast. MHD Tupého)
Tupého 26,28,30 20.7.2022 15:00-17:30 Tupého 26-36 (vjazd do Bella Vita Residence)
Tupého 32,34,36 20.7.2022 15:00-17:30 Tupého 26-36 (vjazd do Bella Vita Residence)
Tupého 51, 51/A-G 20.7.2022 15:00-17:30 Tupého 26-36 (vjazd do Bella Vita Residence)
Turbínova 13 22.7.2022 15:00-18:45 Olbrachtová/Magnetová (potraviny)
Turbínova 5 25.7.2022 18:30-19:00 Vajnorská/Magnetová (Slovnaft)
Tylova 7 22.7.2022 15:00-18:45 Olbrachtová/Magnetová (potraviny)
Tylova 10-14 22.7.2022 15:00-18:45 Olbrachtová/Magnetová (potraviny)
Tylova 1-3 22.7.2022 15:00-18:45 Olbrachtová/Magnetová (potraviny)
Tylova 13-15 22.7.2022 15:00-18:45 Olbrachtová/Magnetová (potraviny)
Tylova 17-19 22.7.2022 15:00-18:45 Olbrachtová/Magnetová (potraviny)
Tylova 23-27 22.7.2022 15:00-18:45 Olbrachtová/Magnetová (potraviny)
Tylova 2-4 22.7.2022 15:00-18:45 Olbrachtová/Magnetová (potraviny)
Tylova 6-8 22.7.2022 15:00-18:45 Olbrachtová/Magnetová (potraviny)
Tylova 9-11 22.7.2022 15:00-18:45 Olbrachtová/Magnetová (potraviny)
Uhrova 1 18.7.2022 15:00-17:00 Uhrová 1/D
Uhrova 4 18.7.2022 15:00-17:00 Uhrová 1/D
Uhrova 1/D 18.7.2022 15:00-17:00 Uhrová 1/D
Uhrova 16-18 18.7.2022 15:00-19:00 Stromová/MHD Bárdošova 
Ukrajinská 10 27.7.2022 15:00-20:01 Ursínyho/Račianska (novinový stánok)
Ukrajinská 2-8 27.7.2022 15:00-20:00 Ursínyho/Račianska (novinový stánok)
Ursínyho 1 27.7.2022 15:00-20:00 Ursínyho/Račianska (novinový stánok)
Ursínyho 2 27.7.2022 15:00-20:00 roh Račianska 47/Legerského 
Vajnorská 15-17 22.7.2022 15:00-18:30 Vajnorská/Česká (pekáreň Kruh)
Vajnorská 19 22.7.2022 15:00-18:30 Vajnorská/Česká (pekáreň Kruh)
Vajnorská 7-13 22.7.2022 15:00-18:30 Vajnorská/Česká (pekáreň Kruh)
Vajnorská 27-31 22.7.2022 15:00-19:00 Park Sadová/ Vajnorská
Vajnorská 35 22.7.2022 15:00-19:00 Park Sadová/ Vajnorská
Vajnorská 49 21.7.2022 15:00-20:00 Junácka – MÚ 
Vajnorská 51 21.7.2022 15:00-20:00 Riazanská/Vajnorská (oproti OC VIVO)
Vajnorská 43 21.7.2022 15:00-20:00 Junácka – MÚ 
Vajnorská 53-55 21.7.2022 15:00-20:00 Riazanská/Vajnorská (oproti OC VIVO)
Vajnorská 57-63 21.7.2022 15:00-20:00 Riazanská/Vajnorská (oproti OC VIVO)
Vajnorská 65-67 21.7.2022 15:00-20:00 Riazanská/Vajnorská (oproti OC VIVO)
Vajnorská 69-73 21.7.2022 15:00-20:00 Riazanská/Vajnorská (oproti OC VIVO)
Vajnorská 75-79 21.7.2022 15:00-20:00 Riazanská/Vajnorská (oproti OC VIVO)
Vajnorská 80-96 21.7.2022 15:00-20:00 Junácka – MÚ 
Vajnorská 81-83 21.7.2022 15:00-20:00 Riazanská/Vajnorská (oproti OC VIVO)
Vajnorská 89/A 21.7.2022 15:00-20:00 Junácka – MÚ 
Vajnorská 98 21.7.2022 15:00-20:00 Junácka – MÚ 
Vajnorská 5 22.7.2022 15:00-20:00 Škultétyho – pri Lidli 
Vajnorská 21/A 22.7.2022 15:00-20:00 Škultétyho – pri Lidli 
Vajnorská 2 25.7.2022 15:00-20:00 Vajnorská/Trnavská cesta (lekáreň) 
Vajnorská 4 25.7.2022 15:00-20:00 Vajnorská/Trnavská cesta (lekáreň) 
Vajnorská 6 25.7.2022 15:00-20:00 Vajnorská/Trnavská cesta (lekáreň) 
Vajnorská 8 25.7.2022 15:00-20:00 Vajnorská/Trnavská cesta (lekáreň) 
Vajnorská 10.14 25.7.2022 15:00-20:00 Vajnorská/Trnavská cesta (lekáreň) 
Vajnorská 22-24 25.7.2022 15:00-20:00 Vajnorská/Trnavská cesta (lekáreň) 
Vajnorská 26-30 25.7.2022 15:00-20:00 Vajnorská/Trnavská cesta (lekáreň) 
Vajnorská 34 25.7.2022 15:00-20:00 Príkopova (NTC)
Vajnorská 36 25.7.2022 15:00-20:00 Príkopova (NTC)
Vajnorská 38 25.7.2022 15:00-20:00 Príkopova (NTC)
Vajnorská 42-46 25.7.2022 15:00-20:00 Príkopova (NTC)
Vajnorská 48-62 25.7.2022 15:00-20:00 Príkopova (NTC)
Vajnorská 64-78 25.7.2022 15:00-20:00 Príkopova (NTC)
Vajnorská 110 25.7.2022 18:30-19:00 Vajnorská/Magnetová (Slovnaft)
Vajnorská 114-118 25.7.2022 18:30-19:00 Vajnorská/Magnetová (Slovnaft)
Vajnorská 122 25.7.2022 18:30-19:00 Vajnorská/Magnetová (Slovnaft)
Vajnorská  16-20 25.7.2022 15:00-20:00 Vajnorská/Trnavská cesta (lekáreň) 
Varšavská 24 20.7.2022 15:00-20:00 Račianska 81-85 (pri Terne) 
Varšavská 31 20.7.2022 15:00-20:00 Račianska 81-85 (pri Terne) 
Vihorlatská 2 22.7.2022 15:00-18:45 Olbrachtová/Magnetová (potraviny)
Vihorlatská 4 22.7.2022 15:00-18:45 Olbrachtová/Magnetová (potraviny)
Vihorlatská 6 22.7.2022 15:00-18:45 Olbrachtová/Magnetová (potraviny)
Vihorlatská 8 22.7.2022 15:00-18:45 Olbrachtová/Magnetová (potraviny)
Vihorlatská 12 22.7.2022 15:00-18:45 Olbrachtová/Magnetová (potraviny)
Vihorlatská 14 22.7.2022 15:00-18:45 Olbrachtová/Magnetová (potraviny)
Vihorlatská 16 22.7.2022 15:00-18:45 Olbrachtová/Magnetová (potraviny)
Višňová 13 18.7.2022 15:00-18:30 Višňová – Delia
Višňová 1-3 18.7.2022 15:00-18:30 Višňová – Delia
Višňová 14 18.7.2022 15:00-18:30 Višňová – Delia
Višňová 15 18.7.2022 15:00-18:30 Višňová – Delia
Višňová 17 18.7.2022 15:00-18:30 Višňová – Delia
Višňová 19 18.7.2022 15:00-18:30 Višňová – Delia
Višňová 21 18.7.2022 15:00-18:30 Višňová – Delia
Višňová 2-6 18.7.2022 15:00-18:30 Višňová – Delia
Višňová 5-7 18.7.2022 15:00-18:30 Višňová – Delia
Višňová 7/A 18.7.2022 15:00-18:30 Višňová – Delia
Višňová 8-12 18.7.2022 15:00-18:30 Višňová – Delia
Višňová 9-11 18.7.2022 15:00-18:30 Višňová – Delia
Vlárska 11/A,11/B 18.7.2022 18:45-20:00 Vlárska 11
Vlárska 13/A-C 18.7.2022 18:45-20:00 Vlárska 11
Vlárska 48/A 18.7.2022 18:45-20:00 Vlárska 11
Vlárska 9/A,9/B 18.7.2022 18:45-20:00 Vlárska 11
Závodníkova 1 21.7.2022 15:00-18:00 Hálkova/Pluhová

 

Ak si nemôžete prevziať balíček počas adresnej distribúcie, príďte si ho vyzdvihnúť do distribučných centier:

Distribučné centrá Nové Mesto

23.7.2022

30.7.2022

6.8.2022

13.8.2022

od 10 do 17 hod.

od 10 do 17 hod.

od 10 do 17 hod.

od 10 do 17 hod.

Višňová ul. č. 2

Kuchajda –
pri amfiteátri   

 Trnavská cesta – Kaufland
(hlavný vchod)

park oproti hasičom – Hálkova a Považská ul.

park pri kostole – Račianska a Teplická ul.

park Jama –
na rohu ul. Odbojárov
a Kalinčiakova

Nobelova 3/A – okolie obchodného domu

Trnavské mýto – zastávka MHD (smer Hlavná stanica)

10 komentárov

 1. Gita píše:

  Dobrý deň,

  prosím Vás o informáciu, ako postupovať, keď som nestihla ani jeden z termínov na prevzatie balíčka.

  Veľmi pekne vopred ďakujem.

  • OLO píše:

   Dobrý deň,
   ak ste si nestihli prevziať balíček na triedenie kuchynského bioodpadu vo Vašej mestskej časti, dodatočne si ho môžete prevziať:

   • rodinný dom – požiadavku na dodaj balíčka na Vašu adresu nám zašlite mailom na zakazka@olo.sk alebo telefonicky 02 50 110 111 počas pracovných dní od 7:00 hod. do 16:00 hod.
   • bytový dom – balíček si môžete prevziať v distribučných centrách v iných mestských častiach, v ktorých prebieha alebo bude prebiehať distribúcia. Aktuálne distribučné centrá nájdete na našom webe: https://www.olo.sk/kbro/

   V súčasnosti sú dodatočné distribučné centrá v mestskej časti Rača: https://www.olo.sk/raca-distribucne-centra-balickov-na-zber-kuchynskeho-bioodpadu/

   Ďalšou možnosťou je prísť si po balíček na triedenie kuchynského bioodpadu do OLO centrály na adresu Ivanská cesta 22, 821 04 Bratislava počas pracovných dní od 7:00 hod. do 16:00 hod.

   S pozdravom, Tím OLO

 2. Mária píše:

  Môžem si prísť prevziať nádobu a vrecká do Nového Mesta, aj keď som z Ružinova? nestihla som ružinovské termíny, chcela by som si ísť dnes prevziať na Družstevnú ulicu. vďaka za info.

  • OLO píše:

   Dobrý deň,
   ak ste si nestihli prevziať balíček na triedenie kuchynského bioodpadu vo Vašej mestskej časti, dodatočne si ho môžete prevziať:

   • rodinný dom – požiadavku na dodaj balíčka na Vašu adresu nám zašlite mailom na zakazka@olo.sk alebo telefonicky 02/50 110 111 počas pracovných dní od 7:00 hod. do 16:00 hod.
   • bytový dom – balíček si môžete prevziať v distribučných centrách v iných mestských častiach, v ktorých prebieha alebo bude prebiehať distribúcia. Aktuálne distribučné centrá nájdete na našom webe: https://www.olo.sk/kbro/

   Ďalšou možnosťou je prísť si po balíček na triedenie kuchynského bioodpadu do OLO centrály na adrese Ivanská cesta 22, 821 04 Bratislava počas pracovných dní od 7:00 hod. do 16:00 hod.

   Ďakujeme a prajeme príjemný deň
   Tím OLO

 3. Ing. Jan Černek píše:

  Kedy bude disribucia hnedych nadob na Rozvodnu 1 a 3 ?

  • OLO píše:

   Dobrý deň,
   nádoby na zber kuchynského bioodpadu dodávame po zapojení správcu nehnuteľností, v systéme evidujeme zapojenie správcu na uvedenej adrese. V najbližších dňoch Vám budú nádoby dodané, správca bude informovaný vopred.
   Zvoz kuchynského bioodpadu pre bytové domy v Novom Meste je plánovaný v týždni od 1.8.2022.

   S pozdravom, Tím OLO

 4. Patrik píše:

  Dobrý deň, ak si dnes nebudem môcť prevziať balíček (Škultétyho 6 – distribučný bod Škultétyho pri Lidli), bolo by to možné počas budúceho týždňa na inom distribučnom bode v rámci Nového mesta? Alebo je možné navštíviť distribučné centrum aj počas pracovného týždňa či len soboty? Ďakujem.

  • OLO píše:

   Dobrý deň,
   ak si nestihnete prevziať balíček na triedenie kuchynského bioodpadu vo Vašej mestskej časti, dodatočne si ho môžete prevziať:

   • bytový dom – balíček si môžete prevziať v ktoromkoľvek distribučnom centre pre bytové domy v mestskej časti, v ktorej prebieha alebo bude prebiehať distribúcia. Aktuálne distribučné centrá nájdete na našom webe: https://www.olo.sk/kbro/

   Ďalšou možnosťou je prísť si po balíček na triedenie kuchynského bioodpadu do OLO centrály na adrese Ivanská cesta 22, 821 04 Bratislava počas pracovných dní od 7:00 hod. do 16:00 hod.

   Ďakujeme a prajeme príjemný deň.
   Tím OLO

 5. Pavol Königstein píše:

  Dobrý deň.
  Je možné dohodnúť prevzatie balíčkov za celú bytovku naraz ?
  Za odpoveď vopred ďakujem.
  P.Königstein, predseda SVB

  • OLO píše:

   Dobrý deň,
   správca bytového domu môže prevziať balíčky na triedenie kuchynského bioodpadu pre celú bytovku. Požiadavku je potrebné zaslať mailom na zakazka@olo.sk, následne Vás budeme kontaktovať.

   S pozdravom, Tím OLO

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *