Home » Oznamy » Počas štátnych sviatkov 1.5. a 8.5. bude odvoz odpadu vykonaný bez zmien
Publikované: 25.04.2024

Bratislavská mestská spoločnosť Odvoz a likvidácia odpadu (OLO a.s.) bude v stredu 1. mája 2024 a v stredu 8. mája 2024 vykonávať odvoz odpadu bez zmien.

Odvoz zmesového komunálneho odpadu, triedeného odpadu, záhradného a kuchynského bioodpadu a jedlých olejov a tukov bude počas štátnych sviatkov prebiehať bez zmeny, teda podľa bežného harmonogramu platného na tento deň.

Zákaznícke centrum OLO bude počas sviatkov 1.5 a 8.5. 2024 dostupné v skrátených hodinách od 7:00 do 12:00 a bude vybavovať výlučne iba e-mailové (zakazka@olo.sk) a telefonické (02/50 110 111) požiadavky.

Zberný dvor OLO na Starej Ivanskej ceste 2 bude v stredu 1.5 a 8.5. 2024 zatvorený. Zberný dvor je určený pre pôvodcov komunálneho odpadu – fyzické osoby – nepodnikateľov, ktorí sú zapojení do systému množstvového zberu komunálneho odpadu v Bratislave. Títo sú oprávnení osobne uložiť odpad na ZD v súlade s týmto prevádzkovým poriadkom. Bližšie informácie o zbernom dvore OLO nájdete na https://www.olo.sk/zberny-dvor-olo-a-s/

Sezónny zberný dvor Rača na ul. Pri Šajbách 1 bude dostupný počas štandardných otváracích hodín v utorok, štvrtok a v sobotu. Zberný dvor Rača je určený pre osoby, ktoré majú trvalý alebo prechodný pobyt na území Mestskej časti Bratislava – Rača, Nové Mesto a Vajnory a ktoré sú zapojené do systému množstvového zberu komunálneho odpadu v Bratislave. Informácie o prevádzke sezónneho zberného dvora Rača nájdete na https://www.olo.sk/zberny-dvor-raca/

Prevádzka KOLO – Bratislavské centrum opätovného použitia je počas sviatkov 1.5. a 8.5. zatvorené. KOLO sa nachádza hneď vedľa OLO, na Pestovateľskej 13, v areáli OC Korzo. Otvorené máme 6 dní v týždni a to utorok – piatok: 10:00 – 18:00, víkend: 10:00 – 17:00, v pondelok a počas sviatkov je zatvorené. Zber vecí prebieha priamo v KOLO počas otváracích hodín – predmety stačí odovzdať na pokladni. Objemnejšie veci – najmä nábytok, ako aj väčšie množstvo predmetov preberáme zo zadnej strany budovy, priamo z Pestovateľskej ulice.

Zberné miesto KOLO v Karlovej Vsi je od 22. februára 2024 otvorené pre obyvateľky a obyvateľov za účelom zberu predmetov, ktoré už nepotrebujú. Zberné miesto je otvorené tri dni v týždni – vo štvrtok a v piatok od 14:00 hod. do 18:00 hod. a v sobotu od 10:00 hod. do 16:00 hod. 

ZEVO (Zariadenie na energetické využitie odpadu) bude počas štátnych sviatkov zatvorené. Otváracie hodiny pre zákazníkov nájdete na https://www.olo.sk/olo-centrala/zevo-bratislava/ 

Pre plné zobrazenie tabuľky na mobile, prosíme otočte vaše mobilné zariadenie na šírku, alebo tabuľku posuňte sprava doľava. 

Dátum Deň Zákaznícke centrum * Odvoz zmesového odpadu, triedeného odpadu (papier, plasty, sklo), kuchynského a záhradného bioodpadu a jedlých olejov a tukov Zberný dvor OLO Stará Ivanská cesta 2 Zberný dvor Rača Pri Šajbách 1 KOLO – Bratislavské centrum opätovného použitia                    Zberné miesto KOLO       Jurigovo námestie MČ Karlova Ves ZEVO
29.4.2024 Pondelok 7:00 – 16:00 podľa harmonogramu 8:00 – 18:00 zatvorené  zatvorené  zatvorené 6:00 – 16:00
30.4.2024 Utorok 7:00 – 16:00 podľa harmonogramu 8:00 – 18:00 11:00 – 18:00 10:00 – 18:00  zatvorené 6:00 – 16:00
01.05.2024 Streda (štátny sviatok) 7:00 – 12:00* podľa harmonogramu zatvorené zatvorené zatvorené zatvorené zatvorené
02.05.2024 Štvrtok 7:00 – 16:00 podľa harmonogramu 8:00 – 18:00 11:00 – 18:00 10:00 – 18:00 14:00 – 18:00 6:00 – 16:00
03.05.2024 Piatok 7:00 – 16:00 podľa harmonogramu 8:00 – 18:00 zatvorené zatvorené 14:00 – 18:00 6:00 – 16:00
04.05.2024 Sobota zatvorené podľa harmonogramu 8:00 – 18:00 8:00 – 15:00 10:00 – 17:00 10:00 – 16:00 6:00 – 11:30
05.05.2024 Nedeľa zatvorené nevykonáva sa zatvorené zatvorené 10:00 – 17:00 zatvorené zatvorené
                 
06.05..2024 Pondelok 7:00 – 16:00 podľa harmonogramu 8:00 – 18:00 zatvorené  zatvorené  zatvorené 6:00 – 16:00
07.05.2024 Utorok 7:00 – 16:00 podľa harmonogramu 8:00 – 18:00 11:00 – 18:00 10:00 – 18:00  zatvorené 6:00 – 16:00
08.05.2024 Streda (štátny sviatok) 7:00 – 12:00* podľa harmonogramu zatvorené zatvorené zatvorené zatvorené zatvorené
09.05.2024 Štvrtok 7:00 – 16:00 podľa harmonogramu 8:00 – 18:00 11:00 – 18:00 10:00 – 18:00 14:00 – 18:00 6:00 – 16:00
10.05.2024 Piatok  7:00 – 16:00 podľa harmonogramu 8:00 – 18:00 zatvorené zatvorené 14:00 – 18:00 6:00 – 16:00
11.05.2024 Sobota zatvorené podľa harmonogramu 8:00 – 18:00 8:00 – 15:00 10:00 – 17:00 10:00 – 16:00 6:00 – 11:30
12.05.2024 Nedeľa zatvorené nevykonáva sa zatvorené zatvorené 10:00 – 17:00 zatvorené zatvorené
* Zákaznícke centrum je počas sviatku dostupné iba telefonicky na čísle 02/50 110 111 alebo e-mailom na zakazka@olo.sk od 7:00 do 12:00 hod. 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *