Home » KAM S ODPADOM PO PRERÁBKE ČI VEĽKOM UPRATOVANÍ?

KAM S ODPADOM PO PRERÁBKE ČI VEĽKOM UPRATOVANÍ?

Na to, že papier patrí do modrého a plastové obaly do žltého kontajnera, sme si už vhlavnom meste zvykli. Čo však robiť s objemným či drobným stavebným odpadom?  Prinášame návod, ako s ním správne naložiť adať mu tak šancu na ďalší život.    

ZOSTAL VÁM FUNKČNÝ NÁBYTOK ALEBO VYBAVENIE, KTORÉ UŽ NEVYUŽIJETE?

Prineste ho do KOLO – Bratislavského centra opätovného použitia. Nepotrebné, no stále zachovalé a funkčné predmety môžete priniesť bezodplatne do KOLO, kde za odporúčaný príspevok nájdu novú majiteľku, nového majiteľa.  KOLO prijíma napr. nečalúnený nábytok, domáce, školské a záhradkárske potreby, detský sortiment, knihy, bicykle, hudobné nástroje a iné. Neprijíma napr. oblečenie a obuv, matrace, deky.  

Prevádzkujeme KOLO Ružinov, Pestovateľská 13 a KOLO Karlova Ves, Jurigovo námestie, ktoré zatiaľ slúži na zber predmetov. Karloveské KOLO sa na jar otvorí ako stabilná prevádzka.  

Viac o KOLO a tom, aké predmety prijíma, sa dozviete tu.

    

AK NEMÁTE MOŽNOSŤ FUNKČNÉ PREDMETY PREPRAVIŤ, VYUŽITE KOLO TAXI

Službu KOLO Taxi poskytujeme v rámci celej Bratislavy. Cena služby je 35 Eur s DPH a zahŕňa dopravu, naloženie a odvoz predmetov do KOLO. Maximálny objem vozidla je 7m3 s nosnosťou 3 tony. Cena zahŕňa dopravné náklady, nakládku predmetov, odvoz a vykládku predmetov. Nakládku predmetov vykoná naša posádka, pričom predmety musia byť pripravené pred objektom, na dostupnom mieste. Naši zamestnanci nevynášajú predmety z interiérov. Za službu je možné zaplatiť v hotovosti alebo kartou a to priamo vodičovi.

KOLO Taxi si môžete objednať odoslaním tohto formuláru.

Po odoslaní formuláru sa s vami spojíme a poprosíme vás o zaslanie fotiek predmetov, ktoré prejdú schválením pracovníkmi KOLO. Po odsúhlasení predmetov k vám vyšleme KOLO Taxi.

 

ZOSTAL VÁM NEPOUŽITEĽNÝ OBJEMNÝ ODPAD A DROBNÝ STAVEBNÝ ODPAD?

Naložte s ním zodpovedne a prineste ho na Zberný dvor  na Starej Ivanskej ceste 2.  Obyvateľky a obyvatelia mestských častí Rača, Nové Mesto a Vajnory môžu využiť tiež služby Zberného dvora v Rači.

Ak ste obyvateľka, obyvateľ s trvalým pobytom v Bratislave a platíte poplatok za komunálny odpad, môžete služby Zberného dvora využiť bezplatne.  Priniesť môžete objemný odpad ako sú staré matrace, koberce, čalúnený nábytok, podlahová krytina a textílie, tiež nevyužité chemikálie v pôvodných obaloch, poškodené vybavenie domácnosti alebo vybité batérie.

Drobný stavebný odpad  z bežných udržiavacích prác v domácnosti, napríklad omietka, obklady, umývadlá, vane, strešné krytiny (okrem azbestovej) môžete taktiež priniesť na Zberný dvor OLO. Drobné stavebné odpady nie sú zahrnuté v miestnej dani za komunálne odpady, preto sa za ne platí poplatok vo výške 0,078 EUR/kg.

Viac informácií o tom, čo môžete priniesť a podmienky vstupu na Zberný dvor OLO, Stará Ivanská cesta 2, nájdete tu.

Informácie o Zbernom dvore v Rači nájdete tu.

 

NEMÁTE MOŽNOSŤ PREPRAVY OBJEMNÉHO ODPADU? VYUŽITE OLO TAXI

Odvoz objemného odpadu si môžete objednať za poplatok 35 €, v rámci celej Bratislavy.  Maximálny objem odpadu je 7m3 a nosnosť do 3 ton. OLO Taxi neslúži na odvoz stavebného, nebezpečného, biologicky rozložiteľného odpadu a elektrospotrebičov.  Cena zahŕňa dopravné náklady, nakládku odpadu, odvoz a vykládku odpadu. Nakládku odpadu vykoná naša posádka, pričom odpad musí byť pripravený pred objektom, na dostupnom mieste. Naši zamestnanci nevynášajú odpad z interiérov. Za službu je možné zaplatiť v hotovosti alebo kartou a to priamo vodičovi. 

OLO Taxi si môžete objednať odoslaním tohto formuláru.

 

VYPRATÁVATE CELÝ BYT ALEBO DOM? VYUŽITE VEĽKOKAPACITNÝ KONTAJNER

Objednať si môžete veľkokapacitný kontajner s objemom až do 30m3, v rámci celej Bratislavy. Slúži na objemný odpad, napr. pri veľkej prerábke bytu. Neslúži na odvoz stavebného odpadu stavebných spoločností ani nebezpečného, biologicky rozložiteľného a bežného komunálneho odpadu. Cenník a podmienky služby nájdete tu.

Veľkokapacitný kontajner si môžete objednať odoslaním tohto formuláru.

 

Služby si môžete objednať aj prostredníctvom Zákazníckeho centra OLO na t.č. +421 2 50 110 111.