Home » Oznamy » Od 4. decembra sa v Bratislave bude kuchynský bioodpad odvážať jedenkrát za týždeň. Ide o sezónnu zmenu intervalu odvozov
Publikované: 27.11.2023

Milé Bratislavčanky, milí Bratislavčania,

spoločnosť Odvoz a likvidácia odpadu a.s. (OLO) informuje,

že v týždni od 4. decembra 2023 sa v Bratislave bude kuchynský bioodpad odvážať jedenkrát za týždeň. Ide o sezónnu zmenu intervalu odvozov. Zistiť si svoj odvozový deň môžete na stránke https://www.olo.sk/odvozovy-den-k-bro/ 

Kuchynský bioodpad sa v Bratislave zbiera celoročne. Interval odvozov sa mení sezónne, a to dvakrát ročne na základe VZN č. 12/2021 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území hlavného mesta SR Bratislavy. V týždni od 4. decembra 2023 prebehne zmena intervalu odvozov kuchynského bioodpadu z aktuálnych 2x na 1x za 7 dní. V takomto intervale sa bude kuchynský bioodpad zbierať až do 2. marca 2024. Od 4. marca 2024 sa interval opäť zmení na 2x za 7 dní. 

Minuli sa vám kompostovateľné vrecká? Doposiaľ zapojené domácnosti, ktoré už vyčerpali vrecká zo štartovacieho balíčka, si môžu ďalšie bezplatne vyzdvihnúť tu:

Do zberu sa môžu ešte stále zapojiť všetky domácnosti Bratislavy, ktoré to v minulom roku nestihli

Ak si obyvatelia rodinných či bytových domov v Bratislave nestihli prevziať nádoby a kompostovateľné vrecká na zber kuchynského bioodpadu, môžu tak ešte urobiť. Obyvatelia bytových domov si môžu prevziať balíček na Zákazníckom centre OLO, Ivanská cesta 22, 821 04 Bratislava, a to každý pondelok až piatok v čase od 7:00 do 16:00 hod. Obyvatelia rodinných domov môžu kontaktovať Zákaznícke centrum OLO na zakazka@olo.sk alebo tel. č. 02/50 110 550, kde si dohodnú ďalší postup pri preberaní nádob a kompostovateľných vreciek na kuchynský bioodpad.

Viac informácií nájdete na https://www.olo.sk/kbro/

2 komentáre

  1. Z. Zavodska píše:

    Ako sa bude odvážať KBRO 25.12. a 1.1.? Obi dva dni pondelky a zároveň štátne sviatky.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *