Home » Zber kuchynského biologicky rozložiteľného odpadu » Harmonogram distribúcie kompostovateľných vreciek

Harmonogram distribúcie kompostovateľných vreciek

Doposiaľ zapojené domácnosti, ktoré už vyčerpali kompostovateľné vrecká zo štartovacieho balíčka, si môžu ďalšie bezplatne vyzdvihnúť na Zákazníckom centre OLO na Ivanskej ceste 22 alebo na miestnom úrade konkrétnej mestskej časti. Snahou OLO je zvýšiť komfort obyvateľov a priblížiť distribúciu kompostovateľných vreciek bližšie k nim.

Táto dodatočná distribúcia je jednorazová, pričom každá zapojená domácnosť má nárok na 2 rolky, teda 50 certifikovaných kompostovateľných vreciek. Ďalšie certifikované kompostovateľné vrecká s logom “OK compost” si môžu obyvatelia zakúpiť v obchodoch.

Viac informácií o dňoch a časoch distribúcie nájdete na jednotlivých weboch mestských častí.

 

začiatok distribúcie miesto odovzdania bližšie info
Vrakuňa od pondelka 27. marca 2023 Miestny úrad Vrakuňa, Šíravská 7 https://www.vrakuna.sk/novinka/46180/distribucia-kompostovatelnych-vreciek-na-zber-kuchynskeho-bioodpadu-od-27-3-2023
Rusovce od pondelka 27. marca 2023 Miestny úrad Rusovce, Vývojová 8 https://www.bratislava-rusovce.sk/kulturne-akcie/distribucia-kompostovatelnych-vreciek-na-zber-kuchynskeho-bioodpadu-prebieha-uz-aj-v-nasej-mestskej-casti
Dúbravka od pondelka 3. apríla 2023 Miestny úrad Dúbravka, Pri kríži 14 https://www.dubravka.sk/sk/Podujatia/kompostovatelne-vrecka-na-zber-kuchynskeho-odpadu.html
Záhorská Bystrica od pondelka 3. apríla 2023 Miestny úrad Záhorská Bystrica, Nám. rodiny 1 https://zahorskabystrica.sk/vrecka-na-kuchynsky-bioodpad-si-mozete-vyzdvihnut-na-miestnom-urade-v-tieto-dni/
Lamač od pondelka 3. apríla 2023 Miestny úrad Lamač, Malokarpatské nám. 9 https://www.lamac.sk/novinky/distribucia-kompostovatelnych-vreciek-prebieha-uz-aj-v-lamaci
Čunovo od utorka 4. apríla 2023 Miestny úrad Čunovo, Hraničiarska 144/22 http://www.cunovo.eu/aktualne-informacie/aktuality/kompostovatelne-vrecka-na-zber-kuchynskeho-bioodpadu/
Karlova Ves od stredy 12. apríla 2023 Miestny úrad Karlova Ves, Nám. sv. Františka 8 https://www.karlovaves.sk/pokracuje-distribucia-kompostovatelnych-vreciek-na-zber-kuchynskeho-bioodpadu/
Nové Mesto dodatočná distribúcia ukončená
Devínska Nová Ves od stredy 19. apríla 2023 Miestny úrad Devínska Nová Ves, Novoveská 17/A https://www.devinskanovaves.sk/novinka/51621/distribucia-kompostovatelnych-vreciek-na-k-bro
Jarovce od stredy 19. apríla 2023 Miestny úrad Jarovce, Palmová 394/1
Vajnory od pondelka 24. apríla Miestny úrad Vajnory, Roľnícka 109 https://www.vajnory.sk/novinky/distribucia-kompostovatelnych-vreciek-na-kuchynsky-biologicky-rozlozitelny-odpad
Devín od utorka 2. mája 2023 Miestny úrad Devín, Kremeľská 39 https://www.devin.sk/oznamy/jednorazova-distribucia-kompostovatelnych-vreciek-na-zber-kuchynskeho-bioodpadu-prebieha-uz-aj-v-nasej-mestskej-casti.html
Staré Mesto od stredy 3. mája 2023 Miestny úrad Staré Mesto, Vajanského nábr. 3 https://www.staremesto.sk/sk/news/view/stare-mesto-distribuuje-kompostovatelne-vrecka-na-bioodpad
Podunajské Biskupice od mája 2023 Miestny úrad Podunajské Biskupice, Žiacka 2
Rača od mája 2023 Miestny úrad Rača, Kubačova 21 https://www.raca.sk/jednorazova-dodatocna-distribucia-vreciek-na-kuchynsky-odpad/
Petržalka dodatočná distribúcia bola ukončená vybrané miesta https://www.olo.sk/v-petrzalke-prebehne-pocas-septembra-dodatocna-distribucia-kompostovatelnych-vreciek-na-kuchynsky-bioodpad/