Home » Tlačové správy » Takmer 90 % cintorínskeho odpadu sa dá triediť a následne recyklovať, no aj napriek tomu končí v ZEVO či na skládkach. Aké je riešenie?
Publikované: 16.10.2023

Bratislava, 16. október 2023 – Odvoz a likvidácia odpadu (OLO), MARIANUM – Pohrebníctvo mesta Bratislavy, OZV NATUR-PACK a CEEV Živica spojili sily v hľadaní riešení nesprávneho zaobchádzania s odpadom na cintorínoch. Prinášajú praktické tipy k správnemu triedeniu tohto druhu odpadu a zároveň prichádzajú s alternatívami, ako si uctiť blízkych s ohľadom na životné prostredie. Počas tohtoročných Dušičiek sa rozšíri infraštruktúra triedenia odpadu na vybraných bratislavských cintorínoch v správe MARIANUM. V prospech životného prostredia hrá aj zrušenie predaja nerecyklovateľného sortimentu.

 

Zberová spoločnosť OLO, organizácia MARIANUM – Pohrebníctvo mesta Bratislavy, organizácia zodpovednosti výrobcov NATUR-PACK a občianske združenie Živica spoločne vedú k správnemu triedeniu cintorínskeho odpadu. „V roku 2022 sa len z bratislavských cintorínov vyviezlo viac ako 2 000 ton odpadu, najviac z toho, pochopiteľne, v dušičkovom období. Zatiaľ, čo v Bratislave a Košiciach sa môže cintorínsky odpad energeticky zhodnotiť v Zariadeniach na energetické využitie odpadu (ZEVO), ostatné mestá a obce na Slovensku ho prevažne skládkujú. Je to škoda, lebo takmer 90 % odpadu z cintorínov sa dá recyklovať a využiť ako druhotná surovina,“ hovorí Zuzana Balková, manažérka externej komunikácie OLO.

 

Problém s triedením cintorínskeho odpadu začína už pri nákupe ozdobného sortimentu na hroby

Koreňom problému sú materiály ozdôb, ktoré sa na Slovensku zvyknú nosiť na hroby. „Odpad na cintorínoch sa väčšinou skladá z rôznych druhov materiálov – plastov, textilu, lepidiel a drôtov, ktoré sú buď od seba oddeliteľné len veľmi ťažko, alebo sa to spotrebiteľom jednoducho nechce robiť. Ide o rôzne umelé kvety, vence, svietniky a obzvlášť problematické, často sa vyskytujúce ikebany ukotvené v nádobách s betónom či sadrou. Aby sa znížilo celkové množstvo cintorínskeho odpadu a zvýšila miera jeho správneho vytriedenia, je potrebné postaviť sa zodpovedne už k nákupu tohto druhu sortimentu,“ dopĺňa Marek Brinzík, riaditeľ pre komunikáciu a marketing OZV NATUR-PACK. 

V téme cintorínskeho odpadu je taktiež potrebné osvojiť si dobré triediace návyky, pretože len správne vytriedený odpad môže byť ďalej spracovaný. Všetky spomenuté organizácie preto pripravili pre návštevníkov cintorínov jednoduché a prehľadné tipy, ako na správne triedenie tohto druhu odpadu. 

 

K čistým, zeleným a krajším cintorínom prispievajú aj prírodné alternatívy ozdôb

Spomedzi všetkých druhov odpadu, najväčšie zastúpenie – takmer 60 %, má na cintorínoch zelený biologicky rozložiteľný odpad. Aby sa mohol ďalej spracovať a poslúžiť ako živá pôda, nemôže obsahovať drôty, lepidlá, umelohmotné dekorácie, obaly, stuhy či aranžérsku hmotu. „Cintoríny sú prírodou v meste, nenosme do nej odpad. Umelé aranžmány dokážeme nahradiť živými alebo sušenými kvetmi z vlastnej záhrady či lokálneho kvetinárstva. Vence môžu mať slamený či prútený základ a ako ozdoby poslúžia šípky, gaštany, šišky a iné sušené rastliny. Namiesto drôtu možno použiť lyko či prírodný špagát. Všetko sú to nielen ekologické, ale aj lacnejšie alternatívy k zaužívanému cintorínskemu sortimentu,“ dodáva Monika Suchánska, ktorá v Živici vedie projekt prírodného pohrebníctva Funebra.

 

Ďalšia cesta k zhodnoteniu cintorínskeho odpadu vedie cez vybudovanie infraštruktúry na triedenie

V súčasnosti je infraštruktúra na triedenie cintorínskeho odpadu vybudovaná na troch bratislavských cintorínoch v správe MARIANUM – Cintorín Vrakuňa, Cintorín Prievoz a Cintorín Petržalka. Počas tohtoročného sviatku Pamiatky zosnulých pribudnú dve dočasné triediace stanice – na Cintoríne Podunajské Biskupice a v Urnovom háji pri Krematóriu. Návštevníci týchto cintorínov budú mať možnosť triediť zelený biologicky rozložiteľný odpad, plasty, kovy a kovové obaly, sklo, papier, elektroodpad, prenosné batérie a zmesový komunálny odpad. 

,,Odpad na cintorínoch má obrovský potenciál byť vytriedený a opätovne využitý. Na to je potrebné vybudovať správne triediace návyky u návštevníkov cintorínov, ako aj kontajnerové stojiská a kompletnú infraštruktúru triedenia priamo na miestach posledného odpočinku. Veríme, že v priebehu nasledujúcich rokov sa nám podarí postaviť stojiská na všetkých osemnástich bratislavských cintorínoch, s ohľadom na legislatívne procesy a financie. Veľkou zmenou v prospech životného prostredia sú aj obmedzenia predaja umelých kvetín, výzdob, elektrických LED sviečok či ikebán v betóne zaslané organizáciou MARIANUM predajcom aranžmánov v predpolí bratislavských cintorínov a zrušenie predaja neekologických dekorácií v predpolí bratislavského Krematória. Trend útlmu predaja a postupného zákazu takéhoto druhu sortimentu bude v najbližších rokoch pretrvávať,“ tému uzatvára Róbert Kováč, riaditeľ MARIANUM.

 

PARTNERI PROJEKTU

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *