Home » Oznamy » Sezónny zberný dvor v Rači otvoríme 16. apríla 2024
Publikované: 05.04.2024

Milé obyvateľky, milí obyvatelia,

sezónny zberný dvor prevádzkovaný spoločnosťou Odvoz a likvidácia odpadu a.s. (OLO) na ulici Pri Šajbách 1 otvorí svoje brány v utorok 16. apríla 2024. Je určený pre obyvateľov mestských častí Bratislava – Rača, Nové Mesto a Vajnory.

Zberný dvor bude otvorený tri dni v týždni, a to v utorok a vo štvrtok od 11:00 do 18:00 hod. a v sobotu od 8:00 do 15:00 hod.s výnimkou štátnych sviatkov až do soboty 30. novembra 2024. Na zbernom dvore Rača máme zriadené aj zberné miesto vecí pre KOLO, ktoré bude počas otváracích hodín dostupné. Čo KOLO prijíma a neprijíma ako aj ďalšie informácie o fungovaní nájdete na web stránke OLO. 

 

Podmienky vstupu 

Podmienkou vstupu pre obyvateľov mestských častí Rača, Nové Mesto a Vajnory je preukázanie trvalého alebo prechodného pobytu, prípadne preukázanie vlastníctva alebo nájmu záhrady v týchto mestských častiach. Každý návštevník pri vstupe vyplní aj formulár návštevníka zberného dvora. Všetky bližšie informácie nájdete na stránke OLO

Zberný dvor je určený pre pôvodcov odpadu (fyzické osoby, nepodnikatelia), ktorí sú zapojení do systému množstvového zberu komunálneho odpadu v Bratislave. Vstup je možný s vozidlom do 3,5 ton, s prívesným vozíkom do objemu 1 m3 a za dodržania pokynov obsluhy.

 

Maximálne množstvo odovzdaného odpadu a drobný stavebný odpad  

Ročne môže obyvateľ bezplatne odovzdať objemný odpad v množstve max. 150 kg na osobu, max. tri vrecia bioodpadu zo záhrad a zelene za týždeň a roztriedený odpad ako papier, lepenka, sklo a plasty. Odovzdanie drobného stavebného odpadu je spoplatnené na základe VZN č. 12/2021 poplatkom 0,078 EUR/kg, ktorý sa uhrádza hlavnému mestu SR Bratislavy. 

 

Zberný dvor OLO – Stará Ivanská cesta 2 

Okrem zberného dvora v Rači prevádzkuje spoločnosť OLO aj zberný dvor na adrese Stará Ivanská cesta 2, ktorý slúži všetkým obyvateľom Bratislavy, a to počas celého roka. Práve na tomto mieste je možné uložiť najviac druhov odpadov v hlavnom meste. Všetky druhy odpadov sú pravidelne odvážané na ďalšie zhodnotenie alebo ekologické zneškodnenie.

Len správne vytriedený odpad môže byť ďalej spracovaný.

Ďakujeme, že dávate odpadu šancu na ďalší život.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *