Home » Oznamy » Počas štátneho sviatku 17.11. bude odvoz odpadu vykonaný bez zmien
Publikované: 13.11.2023

Bratislavská mestská spoločnosť Odvoz a likvidácia odpadu (OLO a.s.) bude v piatok 17. novembra 2023, počas štátneho sviatku, vykonávať odvoz odpadu bez zmien.

Odvoz zmesového komunálneho odpadu, triedeného odpadu, záhradného a kuchynského bioodpadu a jedlých olejov a tukov bude počas štátneho sviatku prebiehať bez zmeny, teda podľa bežného harmonogramu platného na tento deň.

Zákaznícke centrum OLO bude počas sviatku v piatok 17. novembra dostupné v skrátených hodinách od 7:00 do 12:00 a bude vybavovať výlučne e-mailové (zakazka@olo.sk) a telefonické (02/50 110 111) požiadavky.

Zberný dvor OLO na Starej Ivanskej ceste 2 bude v piatok 17. novembra zatvorený. Zberný dvor je určený pre pôvodcov komunálneho odpadu – fyzické osoby – nepodnikateľov, ktorí sú zapojení do systému množstvového zberu komunálneho odpadu v Bratislave. Títo sú oprávnení osobne uložiť odpad na ZD v súlade s týmto prevádzkovým poriadkom. Bližšie informácie o zbernom dvore OLO nájdete na https://www.olo.sk/zberny-dvor-olo-a-s/

Sezónny zberný dvor Rača na ul. Pri Šajbách 1 bude dostupný počas štandardných otváracích hodín v utorok, štvrtok a v sobotu. Zberný dvor Rača je určený pre osoby, ktoré majú trvalý alebo prechodný pobyt na území Mestskej časti Bratislava – Rača, Nové Mesto a Vajnory a ktoré sú zapojené do systému množstvového zberu komunálneho odpadu v Bratislave. Informácie o prevádzke sezónneho zberného dvora Rača nájdete na https://www.olo.sk/zberny-dvor-raca/

ZEVO (Zariadenie na energetické využitie odpadu) bude počas štátneho sviatku zatvorené.  Z technických príčin je od 13.11. – 18.11.2023 v ZEVO (Zariadenie na energetické využitie odpadu) dočasne pozastavený príjem odpadu pre externých zákazníkov a individuálnych zákazníkov platiacich platobnou kartou. Viac informácií tu

Prevádzka KOLO – Bratislavské centrum opätovného použitia je počas sviatku 17.11. zatvorené. KOLO sa nachádza hneď vedľa OLO, na Pestovateľskej 13, v areáli OC Korzo. Otvorené máme 6 dní v týždni a to utorok – piatok: 10:00 – 18:00, víkend: 10:00 – 17:00, v pondelok a počas sviatkov je zatvorené. Zber vecí prebieha priamo v KOLO počas otváracích hodín – predmety stačí odovzdať na pokladni. Objemnejšie veci – najmä nábytok, ako aj väčšie množstvo predmetov preberáme zo zadnej strany budovy, priamo z Pestovateľskej ulice.

Zberné miesto KOLO – Sklad Stará Vajnorská 17 je od 9.11.2023 trvalo zatvorené. Vaše nepotrebné ale stále funkčné veci môžete priniesť priamo do KOLO na Pestovateľskú 13. 

Dátum Deň Zákaznícke centrum * Odvoz zmesového odpadu, triedeného odpadu (papier, plasty, sklo), kuchynského a záhradného bioodpadu a jedlých olejov a tukov Zberný dvor Stará Ivanská cesta 2 Zberný dvor Rača Pri Šajbách 1 ZEVO**  KOLO – Bratislavské centrum opätovného použitia                   
13.11.2023 Pondelok 7:00 – 16:00 podľa harmonogramu 8:00 – 18:00 zatvorené 6:00 – 16:00  zatvorené
14.11.2023 Utorok 7:00 – 16:00 podľa harmonogramu 8:00 – 18:00 11:00 – 18:00 6:00 – 16:00 10:00 – 18:00
15.11.2023 Streda 7:00 – 16:00 podľa harmonogramu 8:00 – 18:00 zatvorené 6:00 – 16:00 10:00 – 18:00
16.11.2023 Štvrtok 7:00 – 16:00 podľa harmonogramu 8:00 – 18:00 11:00 – 18:00 6:00 – 16:00 10:00 – 18:00
17.11.2023 Piatok (štátny sviatok) 7:00 – 12:00 podľa harmonogramu zatvorené zatvorené zatvorené zatvorené
18.11.2023 Sobota zatvorené podľa harmonogramu 8:00 – 18:00 8:00 – 15:00 6:00 – 11:30 10:00 – 17:00
19.11.2023 Nedeľa zatvorené nevykonáva sa zatvorené zatvorené zatvorené 10:00 – 17:00
* Zákaznícke centrum je počas sviatkov dostupné od 7:00 do 12:00 hod. telefonicky na čísle 02/50 110 111 alebo e-mailom na zakazka@olo.sk
** Z technických príčin je od 13.11. – 18.11.2023 v ZEVO (Zariadenie na energetické využitie odpadu) dočasne pozastavený príjem odpadu pre externých zákazníkov a individuálnych zákazníkov platiacich platobnou kartou.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *