Oznam

Publikované: 06.11.2015

Dňa 21. októbra 2015 sa konalo prvé  zasadnutie novovymenovaných členov predstavenstva spoločnosti OLO a.s. v zložení RNDr. Branislav Cimerman – predseda,  Mgr. Martina Czigányiková, Ing. Tomáš Mikus,  Ing. Július Papán – podpredseda  a Ing. Rudolf Slezák.

Na zasadnutí bol RNDr. Branislav Cimerman zvolený členmi predstavenstva za  generálneho riaditeľa spoločnosti OLO a.s.

Dozornú radu spoločnosti tvoria:  JUDr. Ing. Martin Kuruc – predseda, Ing. Milan Černý, Ing. Iveta Hanulíková, Ing. Radoslav Kasander, PaeDr. Oliver Kríž – podpredseda, Mgr. Peter Pilinský, RNDr. Gregor Kravjanský a Jozef Šteffek.

Úsek obchodu a marketingu