Home » Tlačové správy » Odstávka ZEVO jeseň 2021
Publikované: 11.08.2021

Bratislavská mestská spoločnosť Odvoz a likvidácia odpadu (OLO a.s.) oznamuje zákazníkom, že v termíne od 16. 8. do 1. 11. 2021 bude v ZEVO (Zariadenie na energetické využívanie odpadu, st. názov Spaľovňa Bratislava) technologická odstávka. V tomto termíne nebudeme odoberať odpad od individuálnych zákazníkov platiacich v hotovosti alebo platobnou kartou z dôvodu príprav a vytvorenia kapacít v zásobníku odpadu v ZEVO. Odstávka ZEVO sa nedotkne odvozu zmesového komunálneho odpadu, triedeného odpadu ani biologicky rozložiteľného odpadu v Bratislave. Služba OLO Taxi bude k dispozícii bez obmedzení.