Home » Tlačové správy » Bratislava bude ekologickejšia, časť tepla z energetického zhodnocovania odpadov bude využívať na vykurovanie
Publikované: 20.08.2021

Bratislava, 19. august 2021 – Bratislave sa podarilo dosiahnuť dohodu, ktorá znamená, že mestská spoločnosť Odvoz a likvidácia odpadu (OLO) sa napojí na Bratislavskú teplárenskú spoločnosť (BAT), člena skupiny MH Teplárenský holding (MHTH). Časť tepla, ktoré vzniká energetickým zhodnotením odpadov teda už nepôjde nelogicky do vzduchu, ale už od budúcej vykurovacej sezóny ňou budeme vykurovať domácnosti a prevádzky v meste.

Ide o krok k ekologickejšiemu mestu, dekarbonizácii a lepšiemu hospodáreniu mestského podniku OLO. OLO začne na dodávkach v minimálnom garantovanom objeme 23 GWh ročne a postupne chce dodávky tepla  pre Bratislavu dramaticky zvýšiť. V budúcnosti by sa mohli napojiť na túto sieť postupne aj všetky mestské podniky alebo mestské budovy tam, kde to je možné. To znamená, že mesto by si teplo pre svoje budovy vyrábalo samo prostredníctvom OLO.

Prepojenie OLO na BAT je absolútne nevyhnutné, ak chceme hovoriť o ekologickom spracovaní odpadov. Aktuálne už nič nestojí v ceste technickej realizácii projektu a teplo z energetického zhodnotenia odpadov bude čoskoro dodávané Bratislavčanom,“ povedal primátor hlavného mesta Bratislava Matúš Vallo. Napojenie sa pripravuje najneskôr v nasledujúcej vykurovacej sezóne, teda približne v novembri 2022.

MHTH prostredníctvom BAT a v úzkej súčinnosti s OLO je pripravený zahájiť odber tepla na jeseň 2022 v objeme 23 GWh ročne. Ďalšie zvýšenie odberu tepla  je v súčasnosti limitované existujúcou  Zmluvou na odber tepla medzi BAT a PPC Energy (Veolia Group) platnou až do 31.12. 2031. Táto zmluva nesleduje trend dekarbonizácie zdrojov, predražuje konečnú cenu tepla a limituje ďalší rozvoj OLO. Sme pripravení rokovať o jej ukončení,“ povedal generálny riaditeľ skupiny MH Teplárenský holding Ľuboš Lopatka.

OLO investuje do napojenia na BAT približne 1 milión eur. Zo strany OLO ide o strategicky dôležitú investíciu, ktorá je logickým riešením pre všetky strany. Po zrealizovaní napojenia na BAT, bude OLO predávať teplo za trhovú cenu.

Realizovanie napojenia napĺňa naše spoločné poslanie konať vo verejnom záujme. Ide o riešenie, pri ktorom získa občan, mesto aj štát. Zabezpečíme tým nielen zníženie emisií, ale aj zlepšenie hospodárenia, vďaka čomu budeme mať viac zdrojov na rozvíjanie aktivít v oblasti triedeného zberu tak, aby sme naplnili náš cieľ spraviť z Bratislavy vzor nakladania s odpadmi pre ostatné slovenské mestá a dobehnúť vyspelé mestá v Európe s ktorými sa porovnávame,“ povedal riaditeľ spoločnosti Odvoz a likvidácia odpadu Ivan Sokáč.