Home » Oznamy » Od 28. septembra 2022 začíname distribuovať obyvateľom Podunajských Biskupíc balíčky na zber kuchynského bioodpadu
Publikované: 16.09.2022

Hlavné mesto SR Bratislava je v zmysle zákona povinné zaviesť na svojom území oddelený zber kuchynského biologicky rozložiteľného odpadu z domácností najneskôr do 1.1.2023. 

Od stredy 28. septembra 2022 budeme distribuovať balíčky na triedenie kuchynského bioodpadu pre obyvateľov Podunajských Biskupíc. Nádoby, kompostovateľné vrecká a informačný leták prinesú naši pracovníci priamo do mestskej časti, ich prevzatie je potrebné potvrdiť podpisom.

Kuchynský bioodpad začnite doma triediť od 10. októbra, prvý odvoz je plánovaný v týždni od 17. októbra 2022.

Obyvatelia rodinných domov budú informovaní o čase distribúcie aj prostredníctvom SMS. Ak sa nemôže dostaviť vlastník nehnuteľnosti, prineste so sebou vyplnené splnomocnenie, ktoré nájdete tu (nie je potrebné overenie notárom).

Obyvatelia bytových domov sa presný dátum a čas distribúcie košíkov v danej lokalite dozvedia z plagátu, ktorý bude vyvesený na vchodových dverách do bytovky. Balíčky sa budú distribuovať v blízkom okolí bytového domu. Ak sa nemôže dostaviť majiteľ bytu, postačí keď pri preberaní nájomca bytu uvedie meno majiteľa a číslo bytu (príp. poschodie). Nájomnú zmluvu predkladať nemusí.

 

Harmonogram pre rodinné domy od 28. septembra do 11. októbra 2022

Ulica  Orientačné číslo Dátum distribúcie Čas distribúcie
8. mája   7.10.2022 14:00-19:00
Achátová   5.10.2022 14:00-19:00
Ametystová   5.10.2022 14:00-19:00
Amurská   4.10.2022 14:00-19:00
Baltská   29.9.2022 14:00-19:00
Biskupická   3.10.2022 14:00-19:00
Borágová   11.10.2022 14:00-19:00
Borekova   28.9.2022 14:00-19:00
Citrínová   5.10.2022 14:00-19:00
Devätinová   3.10.2022 14:00-19:00
Dneperská   30.9.2022 14:00-19:00
Družobná   4.10.2022 14:00-19:00
Dudvážska   6.10.2022 14:00-19:00
Dvojkrížna   10.10.2022 14:00-19:00
Farmárska   4.10.2022 14:00-19:00
Geologická   28.9.2022 14:00-19:00
Granátová   5.10.2022 14:00-19:00
Hlbinná   29.9.2022 14:00-19:00
Hviezdna   6.10.2022 14:00-19:00
Hviezdoslavova   7.10.2022 14:00-19:00
Hydinárska   10.10.2022 14:00-19:00
Janka Kráľa   10.10.2022 14:00-19:00
Jastrabinová   11.10.2022 14:00-19:00
Jegeneš   30.9.2022 14:00-19:00
Jegenešská   30.9.2022 14:00-19:00
Jókaiho   6.10.2022 14:00-19:00
Jonatánová   10.10.2022 14:00-19:00
Kapsičková   10.10.2022 14:00-19:00
Kazanská   29.9.2022 14:00-19:00
Komárovská   28.9.2022 14:00-19:00
Komárovská p.č.5249, 57,59,65,67,69 29.9.2022 14:00-19:00
Korálová   5.10.2022 14:00-19:00
Korytnická   6.10.2022 14:00-19:00
Kovová   28.9.2022 14:00-19:00
Krajinská   29.9.2022 14:00-19:00
Kvetinárska   29.9.2022 14:00-19:00
Lieskovec   30.9.2022 14:00-19:00
Lieskovec – Hájovňa   30.9.2022 14:00-19:00
Lieskovská cesta   30.9.2022 14:00-19:00
Ligurčeková   11.10.2022 14:00-19:00
Linzbothova   29.9.2022 14:00-19:00
Lopárska   30.9.2022 14:00-19:00
Madáchova   6.10.2022 14:00-19:00
Máchova   5.10.2022 14:00-19:00
Malachitová   5.10.2022 14:00-19:00
Monardová   11.10.2022 14:00-19:00
Mramorová   30.9.2022 14:00-19:00
Nákovná   29.9.2022 14:00-19:00
Nezvalova   6.10.2022 14:00-19:00
Oblúková   29.9.2022 14:00-19:00
Odeská   4.10.2022 14:00-19:00
Orechová   30.9.2022 14:00-19:00
Orenburská   7.10.2022 14:00-19:00
Ovčiarska   30.9.2022 14:00-19:00
Padlých hrdinov   3.10.2022 14:00-19:00
Parcelná   10.10.2022 14:00-19:00
Parenicová   30.9.2022 14:00-19:00
Pasienková   30.9.2022 14:00-19:00
Perličková   11.10.2022 14:00-19:00
Petőfiho   5.10.2022 14:00-19:00
Podzáhradná   29.9.2022 14:00-19:00
Popradská   28.9.2022 14:00-19:00
Požiarnická   10.10.2022 14:00-19:00
Pri hrádzi   30.9.2022 14:00-19:00
Pri trati   7.10.2022 14:00-19:00
Priekopnícka   28.9.2022 14:00-19:00
Prípojná   29.9.2022 14:00-19:00
Pšeničná   30.9.2022 14:00-19:00
Ruženínová   5.10.2022 14:00-19:00
Sĺňavská   7.10.2022 14:00-19:00
Staromlynská   10.10.2022 14:00-19:00
Šamorínska   3.10.2022 14:00-19:00
Šikmá   30.9.2022 14:00-19:00
Špaldová   28.9.2022 14:00-19:00
Trojičné námestie   5.10.2022 14:00-19:00
Učiteľská   4.10.2022 14:00-19:00
Ulica svornosti   30.9.2022 14:00-19:00
Vetvárska   30.9.2022 14:00-19:00
Vinohradnícka   10.10.2022 14:00-19:00
Vrakunská   28.9.2022 14:00-19:00
Vratičová   11.10.2022 14:00-19:00
Výtvarná   7.10.2022 14:00-19:00
Závodná   28.9.2022 14:00-19:00
Žiacka   4.10.2022 14:00-19:00

 

Harmonogram pre bytové domy od 1. do 14. októbra 2022

Ulica Orientačné číslo Dátum distribúcie čas distribúcie Distribučný bod
Baltská 1 streda 12. október 2022 14:00-19:00 Baltská  – odchytné parkovisko vedľa Lidla
Baltská 3 streda 12. október 2022 14:00-19:00 Baltská  – odchytné parkovisko vedľa Lidla
Baltská 5 streda 12. október 2022 14:00-19:00 Baltská  – odchytné parkovisko vedľa Lidla
Baltská 7 streda 12. október 2022 14:00-19:00 Baltská  – odchytné parkovisko vedľa Lidla
Baltská 9 streda 12. október 2022 14:00-19:00 Baltská  – odchytné parkovisko vedľa Lidla
Baltská 11 streda 12. október 2022 14:00-19:00 Baltská  – odchytné parkovisko vedľa Lidla
Baltská 13-21 streda 12. október 2022 14:00-19:00 Baltská  – odchytné parkovisko vedľa Lidla
Baltská 21/A,B streda 12. október 2022 14:00-19:00 Baltská  – odchytné parkovisko vedľa Lidla
Baltská 23-29 streda 12. október 2022 14:00-19:00 Baltská  – odchytné parkovisko vedľa Lidla
Bieloruská 10-20 sobota 1. október 2022 9:00-15:30 Bieloruská – pri Tescu Expres
Bieloruská 17-25 sobota 1. október 2022 9:00-15:30 Bieloruská – pri Tescu Expres
Bieloruská 22-32 sobota 1. október 2022 9:00-15:30 Bieloruská – pri Tescu Expres
Bieloruská 2-8 sobota 1. október 2022 9:00-15:30 Bieloruská – pri Tescu Expres
Bieloruská 34-44 sobota 1. október 2022 9:00-15:30 Bieloruská – pri Tescu Expres
Bieloruská 7-13 sobota 1. október 2022 9:00-15:30 Bieloruská – pri Tescu Expres
Bieloruská 29-35 sobota 1. október 2022 12:30-15:30 Bieloruská 44-46 – zelená plocha/parkovisko pri Podunajskej
Bieloruská 46-56 sobota 1. október 2022 12:30-15:30 Bieloruská 44-46 – zelená plocha/parkovisko pri Podunajskej
Bieloruská 58-64 sobota 1. október 2022 12:30-15:30 Bieloruská 44-46 – zelená plocha/parkovisko pri Podunajskej
Bieloruská 66 sobota 1. október 2022 12:30-15:30 Bieloruská 44-46 – zelená plocha/parkovisko pri Podunajskej
Bodrocká 23-25 štvrtok 13. október 2022 14:00-17:00 Hronská 24-28 – na rohu s Korytnickou / pri gymnáziu 
Bodrocká 38-42 štvrtok 13. október 2022 14:00-17:00 Hronská 24-28 – na rohu s Korytnickou / pri gymnáziu 
Bodrocká 44 štvrtok 13. október 2022 14:00-17:00 Hronská 24-28 – na rohu s Korytnickou / pri gymnáziu 
Bodrocká 10-14 štvrtok 13. október 2022 14:00-19:00 Hronská – pizzeria Fantozzi pri Biskupickom trhovisku
Bodrocká 11-15 štvrtok 13. október 2022 14:00-19:00 Hronská – pizzeria Fantozzi pri Biskupickom trhovisku
Bodrocká 16-18 štvrtok 13. október 2022 14:00-19:00 Hronská – pizzeria Fantozzi pri Biskupickom trhovisku
Bodrocká 17-21 štvrtok 13. október 2022 14:00-19:00 Hronská – pizzeria Fantozzi pri Biskupickom trhovisku
Bodrocká 20-22 štvrtok 13. október 2022 14:00-19:00 Hronská – pizzeria Fantozzi pri Biskupickom trhovisku
Bodrocká 2-4 štvrtok 13. október 2022 14:00-19:00 Hronská – pizzeria Fantozzi pri Biskupickom trhovisku
Bodrocká 24-30 štvrtok 13. október 2022 14:00-19:00 Hronská – pizzeria Fantozzi pri Biskupickom trhovisku
Bodrocká 32-36 štvrtok 13. október 2022 14:00-19:00 Hronská – pizzeria Fantozzi pri Biskupickom trhovisku
Bodrocká 3-5 štvrtok 13. október 2022 14:00-19:00 Hronská – pizzeria Fantozzi pri Biskupickom trhovisku
Bodrocká 6-8 štvrtok 13. október 2022 14:00-19:00 Hronská – pizzeria Fantozzi pri Biskupickom trhovisku
Bodrocká 7-9 štvrtok 13. október 2022 14:00-19:00 Hronská – pizzeria Fantozzi pri Biskupickom trhovisku
Dudvážska 13-15 piatok 14. október 2022 14:00-17:45 Dudvážska – parkovisko pred Tescom (pri Kazanskej)
Dudvážska 14-18 piatok 14. október 2022 14:00-17:45 Dudvážska – parkovisko pred Tescom (pri Kazanskej)
Dudvážska 17-19 piatok 14. október 2022 14:00-17:45 Dudvážska – parkovisko pred Tescom (pri Kazanskej)
Dudvážska 20-24 piatok 14. október 2022 14:00-17:45 Dudvážska – parkovisko pred Tescom (pri Kazanskej)
Dudvážska 21-23 piatok 14. október 2022 14:00-17:45 Dudvážska – parkovisko pred Tescom (pri Kazanskej)
Dudvážska 25-29 piatok 14. október 2022 14:00-17:45 Dudvážska – parkovisko pred Tescom (pri Kazanskej)
Dudvážska 31-33 piatok 14. október 2022 14:00-17:45 Dudvážska – parkovisko pred Tescom (pri Kazanskej)
Dudvážska 35-39 piatok 14. október 2022 14:00-17:45 Dudvážska – parkovisko pred Tescom (pri Kazanskej)
Dudvážska 7-11 piatok 14. október 2022 14:00-17:45 Dudvážska – parkovisko pred Tescom (pri Kazanskej)
Dudvážska 8-12 piatok 14. október 2022 14:00-17:45 Dudvážska – parkovisko pred Tescom (pri Kazanskej)
Estónska 16-22 sobota 8. október 2022 9:00-13:30 Estónská 32-38 – parkovisko pri ceste
Estónska 24-30 sobota 8. október 2022 9:00-13:30 Estónská 32-38 – parkovisko pri ceste
Estónska 3/A sobota 8. október 2022 9:00-13:30 Estónská 32-38 – parkovisko pri ceste
Estónska 32-38 sobota 8. október 2022 9:00-13:30 Estónská 32-38 – parkovisko pri ceste
Estónska 40-46 sobota 8. október 2022 9:00-13:30 Estónská 32-38 – parkovisko pri ceste
Estónska 48-50 sobota 8. október 2022 9:00-13:30 Estónská 32-38 – parkovisko pri ceste
Estónska 52-60 sobota 8. október 2022 9:00-13:30 Estónská 32-38 – parkovisko pri ceste
Estónska 6 sobota 8. október 2022 14:00-15:30 Estónská – pri rešt. Vrakunská brána
Estónska 1-1/A sobota 8. október 2022 14:00-15:30 Estónská – pri rešt. Vrakunská brána
Estónska 2-4 sobota 8. október 2022 14:00-15:30 Estónská – pri rešt. Vrakunská brána
Estónska 8-14 sobota 8. október 2022 14:00-15:30 Estónská – pri rešt. Vrakunská brána
Geologická 1/B,C streda 12. október 2022 14:00-18:00 Geologická 38 – parkovisko na rohu Geologickej a Priekopníckej
Geologická 1/D,E,F streda 12. október 2022 14:00-18:00 Geologická 38 – parkovisko na rohu Geologickej a Priekopníckej
Geologická 12-16 streda 12. október 2022 14:00-18:00 Geologická 38 – parkovisko na rohu Geologickej a Priekopníckej
Geologická 18-28 streda 12. október 2022 14:00-18:00 Geologická 38 – parkovisko na rohu Geologickej a Priekopníckej
Geologická 30-36 streda 12. október 2022 14:00-18:00 Geologická 38 – parkovisko na rohu Geologickej a Priekopníckej
Geologická 38-40 streda 12. október 2022 14:00-18:00 Geologická 38 – parkovisko na rohu Geologickej a Priekopníckej
Geologická 1/A streda 12. október 2022 18:15-19:00 Vrakunská – na rohu Priekopníckej (vedľa stánku U Amiga)
Geologická 13, 13A-H streda 12. október 2022 18:15-19:00 Vrakunská – na rohu Priekopníckej (vedľa stánku U Amiga)
Hlbinná 7/B štvrtok 13. október 2022 17:30-18:15 roh Hlbinnej a Krajinskej – pri obchode s autodielmi
Hlbinná 7/C štvrtok 13. október 2022 17:30-18:15 roh Hlbinnej a Krajinskej – pri obchode s autodielmi
Hlbinná 7-7A štvrtok 13. október 2022 17:30-18:15 roh Hlbinnej a Krajinskej – pri obchode s autodielmi
Hornádska 10-12 piatok 14. október 2022 14:00-18:00 roh Hornádskej a Dudvážskej – parkovisko pri LifeGym/Tesco
Hornádska 14-16 piatok 14. október 2022 14:00-18:00 roh Hornádskej a Dudvážskej – parkovisko pri LifeGym/Tesco
Hornádska 18-20 piatok 14. október 2022 14:00-18:00 roh Hornádskej a Dudvážskej – parkovisko pri LifeGym/Tesco
Hornádska 2/A,B piatok 14. október 2022 14:00-18:00 roh Hornádskej a Dudvážskej – parkovisko pri LifeGym/Tesco
Hornádska 22-24 piatok 14. október 2022 14:00-18:00 roh Hornádskej a Dudvážskej – parkovisko pri LifeGym/Tesco
Hornádska 26-30 piatok 14. október 2022 14:00-18:00 roh Hornádskej a Dudvážskej – parkovisko pri LifeGym/Tesco
Hornádska 4-8 piatok 14. október 2022 14:00-18:00 roh Hornádskej a Dudvážskej – parkovisko pri LifeGym/Tesco
Hronská 12-18 štvrtok 13. október 2022 14:00-17:00 Hronská 24-28 – na rohu s Korytnickou / pri gymnáziu 
Hronská 20-24 štvrtok 13. október 2022 14:00-17:00 Hronská 24-28 – na rohu s Korytnickou / pri gymnáziu 
Hronská 26-30 štvrtok 13. október 2022 14:00-17:00 Hronská 24-28 – na rohu s Korytnickou / pri gymnáziu 
Hronská 8-10 štvrtok 13. október 2022 14:00-17:00 Hronská 24-28 – na rohu s Korytnickou / pri gymnáziu 
Hronská 2-6 štvrtok 13. október 2022 14:00-19:00 Hronská – pizzeria Fantozzi pri Biskupickom trhovisku
Hviezdna 38 piatok 14. október 2022 18:30-19:00 Hviezdná 38 – parkovisko pri byt.dome
Ipeľská 1 piatok 14. október 2022 14:00-18:00 Biskupické trhovisko – Ipeľská
Ipeľská 3 piatok 14. október 2022 14:00-18:00 Biskupické trhovisko – Ipeľská
Ipeľská 5 piatok 14. október 2022 14:00-18:00 Biskupické trhovisko – Ipeľská
Ipeľská 7 piatok 14. október 2022 14:00-18:00 Biskupické trhovisko – Ipeľská
Ipeľská 9 piatok 14. október 2022 14:00-18:00 Biskupické trhovisko – Ipeľská
Ipeľská 11 piatok 14. október 2022 14:00-18:00 Biskupické trhovisko – Ipeľská
Ipeľská 13 piatok 14. október 2022 14:00-18:00 roh Hornádskej a Dudvážskej – parkovisko pri LifeGym/Tesco
Ipeľská 15 piatok 14. október 2022 14:00-18:00 roh Hornádskej a Dudvážskej – parkovisko pri LifeGym/Tesco
Kazanská 1/A-B streda 12. október 2022 17:30-19:00 roh Kazanskej a Borekovej – parkovisko na rohu pri Kazanskej 1
Kazanská 3-3/A streda 12. október 2022 17:30-19:00 roh Kazanskej a Borekovej – parkovisko na rohu pri Kazanskej 1
Kazanská 5/A,B streda 12. október 2022 17:30-19:00 roh Kazanskej a Borekovej – parkovisko na rohu pri Kazanskej 1
Kazanská 19 streda 12. október 2022 14:00-18:00 roh Kazanskej a Podzáhradnej 19 – vedľa zast.MHD Podzáhradná
Kazanská 21 streda 12. október 2022 14:00-18:00 roh Kazanskej a Podzáhradnej 19 – vedľa zast.MHD Podzáhradná
Kazanská 23 streda 12. október 2022 14:00-18:00 roh Kazanskej a Podzáhradnej 19 – vedľa zast.MHD Podzáhradná
Kazanská 25 streda 12. október 2022 14:00-18:00 roh Kazanskej a Podzáhradnej 19 – vedľa zast.MHD Podzáhradná
Kazanská 4 štvrtok 13. október 2022 17:15-19:00 Kazanská 20 – vedľa byt.domu / pri trafo stanici
Kazanská 20-20/A štvrtok 13. október 2022 17:15-19:00 Kazanská 20 – vedľa byt.domu / pri trafo stanici
Kazanská 22 štvrtok 13. október 2022 17:15-19:00 Kazanská 20 – vedľa byt.domu / pri trafo stanici
Kazanská 44 štvrtok 13. október 2022 14:00-17:00 Kazanská 52 – 56 – vedľa kebabu pri hl.ceste
Kazanská 46 štvrtok 13. október 2022 14:00-17:00 Kazanská 52 – 56 – vedľa kebabu pri hl.ceste
Kazanská 50 štvrtok 13. október 2022 14:00-17:00 Kazanská 52 – 56 – vedľa kebabu pri hl.ceste
Kazanská 52 štvrtok 13. október 2022 14:00-17:00 Kazanská 52 – 56 – vedľa kebabu pri hl.ceste
Kazanská 56-58 štvrtok 13. október 2022 14:00-17:00 Kazanská 52 – 56 – vedľa kebabu pri hl.ceste
Korytnicka 5 štvrtok 13. október 2022 14:00-18:15 roh Korytnickej a Uzbeckej – park vedľa čerp.stanice Slovnaft
Korytnická 1 štvrtok 13. október 2022 14:00-18:15 roh Korytnickej a Uzbeckej – park vedľa čerp.stanice Slovnaft
Korytnická 2 štvrtok 13. október 2022 14:00-18:15 roh Korytnickej a Uzbeckej – park vedľa čerp.stanice Slovnaft
Korytnická 3 štvrtok 13. október 2022 14:00-18:15 roh Korytnickej a Uzbeckej – park vedľa čerp.stanice Slovnaft
Korytnická 4 štvrtok 13. október 2022 14:00-18:15 roh Korytnickej a Uzbeckej – park vedľa čerp.stanice Slovnaft
Korytnická 6 štvrtok 13. október 2022 14:00-18:15 roh Korytnickej a Uzbeckej – park vedľa čerp.stanice Slovnaft
Korytnická 7 štvrtok 13. október 2022 14:00-18:15 roh Korytnickej a Uzbeckej – park vedľa čerp.stanice Slovnaft
Korytnická 8 štvrtok 13. október 2022 14:00-18:15 roh Korytnickej a Uzbeckej – park vedľa čerp.stanice Slovnaft
Kovová 6 streda 12. október 2022 17:30-19:00 roh Kazanskej a Borekovej – parkovisko na rohu pri Kazanskej 1
Krajinská 15/A štvrtok 13. október 2022 17:30-18:15 roh Hlbinnej a Krajinskej – pri obchode s autodielmi
Krajinská 103 štvrtok 13. október 2022 18:30-19:00 Krajinská – parkovisko oproti nemocnici P.Biskupice
Krajinská 93-99 štvrtok 13. október 2022 18:30-19:00 Krajinská – parkovisko oproti nemocnici P.Biskupice
Latorická 13-17 piatok 14. október 2022 14:00-18:00 Biskupické trhovisko – Ipeľská
Latorická 1-5 piatok 14. október 2022 14:00-18:00 Biskupické trhovisko – Ipeľská
Latorická 19-21 piatok 14. október 2022 14:00-18:00 Biskupické trhovisko – Ipeľská
Latorická 23-25 piatok 14. október 2022 14:00-18:00 Biskupické trhovisko – Ipeľská
Latorická 27-31 piatok 14. október 2022 14:00-18:00 Biskupické trhovisko – Ipeľská
Latorická 33-41 piatok 14. október 2022 14:00-18:00 Biskupické trhovisko – Ipeľská
Latorická 7-11 piatok 14. október 2022 14:00-18:00 Biskupické trhovisko – Ipeľská
Latorická 14-18 piatok 14. október 2022 14:00-18:00 roh Hornádskej a Dudvážskej – parkovisko pri LifeGym/Tesco
Latorická 45 piatok 14. október 2022 14:00-18:00 roh Hornádskej a Dudvážskej – parkovisko pri LifeGym/Tesco
Latorická 8-12 piatok 14. október 2022 14:00-18:00 roh Hornádskej a Dudvážskej – parkovisko pri LifeGym/Tesco
Lotyšská 10-16 sobota 8. október 2022 9:00-15:30 Vrakunská 35-45 – pri drogérii DM
Lotyšská 18-24 sobota 8. október 2022 9:00-15:30 Vrakunská 35-45 – pri drogérii DM
Lotyšská 26-32 sobota 8. október 2022 9:00-15:30 Vrakunská 35-45 – pri drogérii DM
Lotyšská 2-8 sobota 8. október 2022 9:00-15:30 Vrakunská 35-45 – pri drogérii DM
Lotyšská 34-40 sobota 8. október 2022 9:00-15:30 Vrakunská 35-45 – pri drogérii DM
Lotyšská 42 sobota 8. október 2022 9:00-15:30 Vrakunská 35-45 – pri drogérii DM
Lotyšská 44-46 sobota 8. október 2022 9:00-15:30 Vrakunská 35-45 – pri drogérii DM
Lotyšská 48-52 sobota 8. október 2022 9:00-15:30 Vrakunská 35-45 – pri drogérii DM
Monardová  24 piatok 14. október 2022 18:40-19:00 Monardová 24-26 – pred vchodom
Monardová  24A piatok 14. október 2022 18:40-19:00 Monardová 24-26 – pred vchodom
Monardová  26 piatok 14. október 2022 18:40-19:00 Monardová 24-26 – pred vchodom
Monardová  26A piatok 14. október 2022 18:40-19:00 Monardová 24-26 – pred vchodom
Nákovná 36, 36A-H,J,K štvrtok 13. október 2022 18:30-19:00 Nákovná 36 – pri vchode
Padlých hrdinov 9/A-J piatok 14. október 2022 14:00-15:30 Trojičné námestie – za zastav.MHD MiU P.Biskupice
Perličková 7 piatok 14. október 2022 18:15-18:30 Perličková 7-13 – pred vchodom
Perličková 9 piatok 14. október 2022 18:15-18:30 Perličková 7-13 – pred vchodom
Perličková 11 piatok 14. október 2022 18:15-18:30 Perličková 7-13 – pred vchodom
Perličková 13 piatok 14. október 2022 18:15-18:30 Perličková 7-13 – pred vchodom
Perličková 17 piatok 14. október 2022 18:15-18:30 Perličková 7-13 – pred vchodom
Podunajská 18 sobota 1. október 2022 9:00-12:00 Podunajská – pri potravinách Večierka
Podunajská 22,24,28 sobota 1. október 2022 9:00-12:00 Podunajská – pri potravinách Večierka
Podunajská 23/A,B,C sobota 1. október 2022 9:00-12:00 Podunajská – pri potravinách Večierka
Podunajská 23/D-H sobota 1. október 2022 9:00-12:00 Podunajská – pri potravinách Večierka
Podunajská 23J sobota 1. október 2022 9:00-12:00 Podunajská – pri potravinách Večierka
Podunajská 27-31 sobota 1. október 2022 9:00-12:00 Podunajská – pri potravinách Večierka
Podunajská 11-15 streda 12. október 2022 14:00-18:00 Geologická 38 – parkovisko na rohu Geologickej a Priekopníckej
Podunajská 17-21 streda 12. október 2022 14:00-18:00 Geologická 38 – parkovisko na rohu Geologickej a Priekopníckej
Podunajská 7 streda 12. október 2022 18:30-19:00 Podunajská 1-5 – pred byt.domom
Podunajská 1-5 streda 12. október 2022 18:30-19:00 Podunajská 1-5 – pred byt.domom
Podzáhradná 2-2/A streda 12. október 2022 14:00-17:00 Lidl – Vrakunská (z boku pri MŠ)
Podzáhradná 4-4/A streda 12. október 2022 14:00-17:00 Lidl – Vrakunská (z boku pri MŠ)
Podzáhradná 100 streda 12. október 2022 14:00-18:00 roh Kazanskej a Podzáhradnej 19 – vedľa zast.MHD Podzáhradná
Podzáhradná 100/A,B streda 12. október 2022 14:00-18:00 roh Kazanskej a Podzáhradnej 19 – vedľa zast.MHD Podzáhradná
Podzáhradná 11-13 streda 12. október 2022 14:00-18:00 roh Kazanskej a Podzáhradnej 19 – vedľa zast.MHD Podzáhradná
Podzáhradná 15-19 streda 12. október 2022 14:00-18:00 roh Kazanskej a Podzáhradnej 19 – vedľa zast.MHD Podzáhradná
Podzáhradná 3-5 streda 12. október 2022 14:00-18:00 roh Kazanskej a Podzáhradnej 19 – vedľa zast.MHD Podzáhradná
Podzáhradná 39-43 štvrtok 13. október 2022 14:00-17:00 Kazanská 52 – 56 – vedľa kebabu pri hl.ceste
Podzáhradná 45-49 štvrtok 13. október 2022 14:00-17:00 Kazanská 52 – 56 – vedľa kebabu pri hl.ceste
Popradská 56 streda 12. október 2022 17:30-19:00 roh Kazanskej a Borekovej – parkovisko na rohu pri Kazanskej 1
Priekopnícka 15 streda 12. október 2022 14:00-18:00 Geologická 38 – parkovisko na rohu Geologickej a Priekopníckej
Priekopnícka 15/A streda 12. október 2022 14:00-18:00 Geologická 38 – parkovisko na rohu Geologickej a Priekopníckej
Priekopnícka 15/B streda 12. október 2022 14:00-18:00 Geologická 38 – parkovisko na rohu Geologickej a Priekopníckej
Priekopnícka 15/C streda 12. október 2022 14:00-18:00 Geologická 38 – parkovisko na rohu Geologickej a Priekopníckej
Priekopnícka 26-36 streda 12. október 2022 14:00-18:00 Geologická 38 – parkovisko na rohu Geologickej a Priekopníckej
Priekopnícka 17-19 streda 12. október 2022 18:15-19:00 Vrakunská – na rohu Priekopníckej (vedľa stánku U Amiga)
Priekopnícka 20-24 streda 12. október 2022 18:15-19:00 Vrakunská – na rohu Priekopníckej (vedľa stánku U Amiga)
Staromlynská 1 piatok 14. október 2022 14:00-15:30 Trojičné námestie – za zastav.MHD MiU P.Biskupice
Staromlynská 55 piatok 14. október 2022 18:30-19:00 Staromlynská 55 – pri byt.dome / na rohu s ul. Pri trati
Špaldová 2-36,38/A-B piatok 14. október 2022 18:15-18:40 Špaldová 2-38, parkovisko pri kont. stojisku
Učiteľská 1-2 štvrtok 13. október 2022 14:00-18:15 roh Korytnickej a Uzbeckej – park vedľa čerp.stanice Slovnaft
Uzbecká 10-10A-D streda 12. október 2022 14:00-17:00 Lidl – Vrakunská (z boku pri MŠ)
Uzbecká 16-20 štvrtok 13. október 2022 14:00-18:15 roh Korytnickej a Uzbeckej – park vedľa čerp.stanice Slovnaft
Uzbecká 22-28 štvrtok 13. október 2022 14:00-18:15 roh Korytnickej a Uzbeckej – park vedľa čerp.stanice Slovnaft
Vetvárska 13-17 piatok 14. október 2022 14:00-15:30 Trojičné námestie – za zastav.MHD MiU P.Biskupice
Vetvárska 19-23 piatok 14. október 2022 14:00-15:30 Trojičné námestie – za zastav.MHD MiU P.Biskupice
Vetvárska 25-29 piatok 14. október 2022 14:00-15:30 Trojičné námestie – za zastav.MHD MiU P.Biskupice
Vetvárska 31-35 piatok 14. október 2022 14:00-15:30 Trojičné námestie – za zastav.MHD MiU P.Biskupice
Vetvárska 37 piatok 14. október 2022 14:00-15:30 Trojičné námestie – za zastav.MHD MiU P.Biskupice
Vrakunská 35-45 sobota 8. október 2022 9:00-15:30 Vrakunská 35-45 – pri drogérii DM
Vrakunská 7 streda 12. október 2022 18:30-19:00 Podunajská 1-5 – pred byt.domom
Závodná 3/B piatok 14. október 2022 16:00-18:00 Závodná – parkovisko pri 3C
Závodná 3/C piatok 14. október 2022 16:00-18:00 Závodná – parkovisko pri 3C
Závodná 3/H piatok 14. október 2022 16:00-18:00 Závodná – parkovisko pri 3C
Závodná 17-17/A piatok 14. október 2022 18:45-19:00 Závodná 17-17/A – pri vjazde na parkovisko
Závodná 3/H piatok 14. október 2022 17:00-19:00 Závodná – parkovisko pri Závodná 3C
Závodná 3G piatok 14. október 2022 17:00-19:00 Závodná – parkovisko pri Závodná 3C

 

Ak si nemôžete prevziať balíček počas adresnej distribúcie, príďte si ho vyzdvihnúť do distribučných centier:

Distribučné centrá Podunajské Biskupice
8. 10 2022  15. 10. 2022
od 10 do 13 hod. od 14 do 17 hod. od 10 do 13 hod. od 14 do 17 hod.
trhovisko Latorická Miestny úrad Podunajské Biskupice,
Trojičné nám.
Uzbecká ul. – BILLA Dudvážska ul. – Tesco

2 komentáre

 1. Blanka Pillarova píše:

  Dobry den, prosim da sa balicek vyzdvihnut aj po tomto termine? Bola som odcestovana

  • OLO píše:

   Dobrý deň, pani Pillarová,
   ak vo vašej mestskej časti distribúcia už prebehla a nestihli ste si prevziať balíček na triedenie kuchynského bioodpadu na Vašej adrese, dodatočne si ho môžete prevziať:
   • ak ste obyvateľ rodinného domu, kontaktujte Zákaznícke centrum OLO na zakazka@olo.sk alebo tel. č.: 02/50 110 550 a dohodnite si ďalší postup
   • ak ste z bytového domu, balíček si môžete dodatočne prevziať v distribučných centrách v iných mestských častiach, v ktorých prebieha alebo bude prebiehať distribúcia. Distribučné centrá nájdete na našom webe https://www.olo.sk/kbro/. Prípadne si ich môžete prevziať v Kauflande – bližšie info nájdete tu: https://www.olo.sk/oktober-mesiac-distribucie-balickov-na-triedenie-kuchynskeho-bioodpadu-s-kauflandom/
   • balíček si môžete prevziať aj v OLO centrále na adrese Ivanská cesta 22, 821 04 Bratislava počas pracovných dní od 7:00 hod. do 16:00 hod

   Ďakujeme a prajeme príjemný deň.

   S pozdravom, Tím OLO

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *