Home » Tlačové správy » Energia z odpadu už vykuruje bratislavské domácnosti. Mestský podnik OLO prekročil významný míľnik v odpadovom hospodárstve mesta
Publikované: 03.05.2023

Bratislava, 3. máj 2023 – Zariadenie na energetické využitie odpadu prešlo po desaťročiach prevádzky významnou zmenou – pripojením sa na systém centralizovaného zásobovania teplom (SCZT). Partnerstvo spoločností OLO a.s. a MH Teplárenský holding, a.s. (MHTH) umožní využiť energiu z odpadu na zásobovanie Bratislavy teplom a teplou vodou. Odpadová energia teda nahrádza fosílne palivá a posilňuje nezávislosť hlavného mesta od zemného plynu, čím sa výrazne znižuje produkcia emisií CO2 pri výrobe tepla. Pripojenie sa do SCZT, vo vlastníctve štátneho MHTH, predstavuje nový významný zdroj príjmov pre hlavné mesto a OLO a lacnejšie teplo pre bratislavské domácnosti. Tento infraštruktúrne náročný projekt zrealizovala mestská spoločnosť OLO za menej ako jeden rok od podpisu zmluvy s partnerom.

Spoločnosť Odvoz a likvidácia odpadu a.s. (OLO) využila bezprostrednú blízkosť SCZT spoločnosti MH Teplárenský holding, a.s. (MHTH) a pripojila k nej svoje Zariadenie na energetické využitie odpadu (ZEVO). Vybudovaním nových komponentov a  potrubia maximalizovala úžitok z tepla, ktoré vzniká pri nepretržitom energetickom zhodnocovaní odpadu. 

„Prepojenie so susedným závodom je dobrou správou pre všetkých troch partnerov – pre mesto, ktoré vie týmto spôsobom dodať lacnejšie teplo, pre mestský podnik OLO, ktorý získa tržby navyše a bude ich vedieť investovať do rozvoja a aj pre MHTH, ktorý výrobu tepla nahradí teplom, ktoré aj tak vzniká pri spracovaní odpadu. Ide o dôležitý krok k ekologickejšiemu mestu a k lepšiemu hospodáreniu mestského podniku OLO,” uviedol Matúš Vallo, primátor Bratislavy. 

 „V dôsledku pandémie, vojny a rastúcej inflácie boli dodávateľské reťazce výrazne oslabené. Aj napriek tomu sa nám podarilo prekročiť tento historický míľnik odpadového hospodárstva hlavného mesta expresne rýchlo, za menej ako jeden rok. Z pohľadu pozitívneho dopadu na životné prostredie, finančného prínosu a energetickej efektívnosti sa jedná o najvýznamnejšiu zmenu v odpadovom hospodárstve Bratislavy za posledných 30 rokov,” hovorí Ivan Sokáč, predseda predstavenstva OLO.  

Bratislavu hreje KVET – Kombinovaná výroba elektriny a tepla z odpadu

OLO má dnes potenciál dodať teplo pre ročnú spotrebu približne 10-tisíc domácností Bratislavy, pričom po plánovanej modernizácií ZEVO sa tento potenciál zvýši približne na 35-tisíc domácností. Realizáciou projektu KVET je OLO zároveň schopné dodať do siete elektrickú energiu pre ročnú spotrebu približne 22-tisíc domácností oproti súčasným 20- tisíc domácnostiam. 

 „Odpad, ktorý obyvatelia Bratislavy ráno vyhodia, môžu večer využiť v podobe tepla alebo teplej vody vo svojej domácnosti. Okrem tepla vzniká v ZEVO aj elektrina. Po celý čas svojej prevádzky je energeticky samostatné – vyrobená elektrina sa spotrebuje v existujúcich zariadeniach ZEVO. Po realizácii projektu KVET dokáže ZEVO vyrobiť ešte viac energie, ktorú dodáva aj do energetickej siete Slovenska,” dodáva Andrej Rutkovský, technický riaditeľ a člen predstavenstva OLO.  

Prínos projektu KVET spočíva v ekologickej a zároveň lacnej energii pre Bratislavu 

Napojenie na SCZT bolo z hľadiska pripravovanej modernizácie a ekologizácie ZEVO kľúčovým a nevyhnutným krokom. Tento projekt je aktuálne v projektovej fáze. Spoločnosť OLO už úspešne prešla procesom posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA). Plánované ukončenie projektu je v roku 2027.  

Zabezpečenie dodávok tepla do SCZT predstavuje náhradu fosílnych palív – zemného plynu a výraznú úsporu emisií CO2.

„Od februára tohto roka odoberáme prvé megawathodiny odpadového tepla z OLO do našej sústavy diaľkového vykurovania. Za celý rok 2023 odoberieme od OLO teplo v celkovom objeme približne 23 000 MWh, čo pri priemernej ročnej spotrebe tepla 7 MWh na 1 domácnosť predstavuje teplo pre takmer 3 300 bratislavských domácností. Potenciál odpadového tepla z OLO je však omnoho vyšší a po zrealizovaní potrebných investícií, teplo z OLO výrazne prispeje k zníženiu závislosti na fosílnych palivách v Bratislave. Už v roku 2023 ušetríme zemný plyn, ktorý by spálením pri výrobe tepla vyprodukoval takmer 5 000 ton CO2, dodáva Marcel Vrátný, generálny riaditeľ a predseda predstavenstva MH Teplárenský holding, a.s. 

Bratislavské domácnosti tak môžu využívať ekologické a lacné teplo z ich odpadu. V čase klimatických zmien ide o obzvlášť dôležitý krok k udržateľnosti. Zároveň vzniknú nové, doposiaľ neexistujúce príjmy, ktoré môže OLO investovať do ďalšieho rozvoja odpadového hospodárstva v Bratislave. 

1 Comment

  1. Marek Horváth píše:

    Aj keď to už bolo spomenuté na tlačovej konferencii naším CEO Ivanom Sokáčom, ja by som chcel ešte raz srdečne poďakovať celému vedeniu projektu na čele s Karolom Furindom a Zdenkom Kontínom.
    Samozrejme obrovská vďaka patrí všetkým technológom ZEVO a naším kolegom z prevádzky, ktorí boli absolútne profesionálni nielen pri rozbehu, ale aj pri školeniach a následnom preberaní tohto nového technologického celku. Veľká vďaka!!!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *