Home » Oznamy (Page 4)

Oznamy

67 Nájdených článkov

Jarný zber komunálnych odpadov z domácností s obsahom škodl...

28.02.2022
Milí obyvatelia, dňa 12. 3., 19. 3. a 26. 3. 2022 (sobota) bude v jednotlivých mestských častiach prebiehať zber komunálnych odpadov s obsahom škodlivých

Od 1. marca 2022 začíname distribuovať obyvateľom Záhorskej...

23.02.2022
Hlavné mesto SR Bratislava je v zmysle zákona povinné zaviesť na svojom území oddelený zber kuchynského biologicky rozložiteľného odpadu z domácností najneskôr do

Zimné stanovištia – Plánky, Podkerepušky

28.12.2021
Z dôvodu možnej nezjazdnosti komunikácií v oblasti Podkerepušky a v oblasti Plánky v zimných mesiacoch spoločnosť OLO a.s. dočasne umiestnila v 50. týždni

Pozastavenie odberu odpadu v ZEVO od externých zákazníkov...

15.12.2021
Spoločnosť OLO a.s. oznamuje zákazníkom, že v termíne od 20.12.2021 do 10.1.2022 z kapacitných dôvodov nebude odoberať odpad na zhodnotenie v ZEVO od

Odvoz odpadu počas snehovej kalamity 9. decembra 2021

09.12.2021
Milé Bratislavčanky, milí Bratislavčania, z dôvodu nepriaznivých poveternostných podmienok nie je možné vo štvrtok, 9.12.2021 uskutočniť odvoz odpadu v niektorých lokalitách Bratislavy. Radi

Mimoriadne opatrenia v OLO a.s. v súvislosti s COVID-19, no...

25.11.2021
Bratislava, 25. novembra – V nadväznosti na vyhlásenie lockdownu a opatrenia vlády SR v súvislosti s ochorením COVID-19 na území hlavného mesta Vás

Posledný odvoz biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad v...

24.11.2021
Vážení obyvatelia rodinných domov, Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy v snahe o zabezpečenie spravodlivého zberu odpadu pre všetkých rozhodol o predĺžení odvozu biologicky

Pozastavenie odberu odpadu v ZEVO od externých zákazníkov...

05.11.2021
Spoločnosť OLO a.s. oznamuje zákazníkom, že v termíne od 8.11.2021 do 19.11.2021 z technických a kapacitných dôvodov nebude odoberať odpad v ZEVO od

Obmedzenie služieb zberného dvora – utorok 12. 10. 20...

11.10.2021
Vážení návštevníci zberného dvora, v utorok, 12.10.2021, do cca 9.00 hod nebude možné na zbernom dvore Stará Ivanská cesta 2 z technických príčin

Dodatočná distribúcia balíčkov na zber kuchynského bioodpad...

05.10.2021
Vážené obyvateľky, vážení obyvatelia, hlavné mesto SR Bratislava je v zmysle zákona povinné zaviesť na svojom území oddelený zber kuchynského biologicky rozložiteľného odpadu

Harmonogram distribúcie košíkov pre bytové domy v Lamači...

29.09.2021
Vážené obyvateľky, vážení obyvatelia, hlavné mesto SR Bratislava je v zmysle zákona povinné zaviesť na svojom území oddelený zber kuchynského biologicky rozložiteľného odpadu

Harmonogram distribúcie košíkov a zberných nádob pre rodinn...

17.09.2021
Vážené obyvateľky, vážení obyvatelia, hlavné mesto SR Bratislava je v zmysle zákona povinné zaviesť na svojom území oddelený zber kuchynského biologicky rozložiteľného odpadu