Home » Oznamy » Zber komunálnych odpadov z domácností s obsahom škodlivých látok na území Bratislavy – jeseň 2023
Publikované: 06.09.2023

Milé obyvateľky, milí obyvatelia,

v sobotu 7.10., 14.10. a 28.10. 2023 bude v jednotlivých mestských častiach prebiehať zber komunálnych odpadov z domácností s obsahom škodlivých látok. Fyzické osoby – nepodnikatelia môžu odovzdať odpad, ktorý má povahu odpadu z domácností a je identifikovateľný.

Rozpúšťadlá, chemikálie, oleje, pesticídy, fotochemické látky, detergenty, farby, lepidlá – všetky tieto tekuté látky – musia byť uzavreté v pevných a nepoškodených  obaloch, z ktorých sa látky neuvoľňujú. Maximálne množstvo takto odovzdávaného odpadu je 5 kg/osoba.

Obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok, alebo sú kontaminované nebezpečnými látkami budú odoberané ako obaly len z minimálnym zvyškom kontaminantu.

Batérie sa odoberajú len olovené (autobatérie ) , nikel-kadmiové-NiCd, alkalické-Zn, nikelmetalhydridové NiMH.

Neodoberajú sa batérie, ktoré sú na báze lítia : Li-o, Li-Pol, Li-ion – el. náradia,  mobily, notebooky, bicykle, kolobežky, gombíkové, el.cigarety a pod.

Elektroodpad ako napríklad žiarivky ( v nepoškodenom stave ) a iný odpad obsahujúci ortuť ( v nepoškodenom stave ) , vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluorované uhľovodíky (chladničky, mrazničky a pod.), vyradené elektrické a elektronické zariadenia a spotrebiče (počítače, televízory, monitory, žehličky, práčky, mixéry a pod.) len v nedemontovanom stave.

Obyvatelia Bratislavy môžu tento druh odpadu bezplatne odovzdať po celý rok na Zbernom dvore OLO na Starej Ivanskej ceste 2 počas otváracích hodín.

Dátum Čas Mestská časť Adresa pristavenia vozidla
7.10.2023 08:00 – 10:00 Záhorská Bystrica Gbelská ul., pri požiarnej zbrojnici
7.10.2023 08:00 – 10:00 Devínska Nová Ves Istrijská ul., parkovisko pred bývalou poštou
7.10.2023 08:00 – 10:00 Karlová Ves Majerníková 11, parkovisko pri MŠ
7.10.2023 10:30 – 12:30 Lamač Pod násypom 19, bývalý areál osvetlenia
7.10.2023 10:30 – 12:30 Devín Hradná ul., pri dvore požiarnej zbrojnici
7.10.2023 10:30 – 12:30 Dúbravka Žatevná ul., pri požiarnej zbrojnici
14.10.2023 08:00 – 09:00 Rača Jurkovičova ul, (cca 20 m od Alstrovej)
14.10.2023 09:10 – 10:00 Rača Parkovisko pri OD Jednota zo strany Hubeného
14.10.2023 08:00 – 10:00 Vrakuňa Žitavská 5, objekt Žitava
14.10.2023 08:00 – 10:00 Nové Mesto areál EKO Podniku na Račianskej ul.
14.10.2023 10:30 – 12:30 Vajnory Zberný dvor na ul. Pri Mlyne, (v objekte starej zberne druhotných surovín)
14.10.2023 10:30 – 12:30 Podunajské Biskupice areál MÚ  Žiacka 2
14.10.2023 10:30 – 11:30 Staré Mesto roh ulíc Kýčerského/Jozefa Krónera
14.10.2023 11:40 – 12:30 Staré Mesto Lovinského ul. parc. 4757/27
28.10.2023 08:00 – 10:00 Čunovo Na hrádzi, zberné miesto
28.10.2023 08:00 – 10:00 Jarovce kontajnerové stanovište ŠTUDIENAC
28.10.2023 08:00 – 10:00 Ružinov Ružová dolina, parkovisko pred kúpaliskom Delfín
28.10.2023 10:30 – 12:30 Rusovce Vývojová ul. , zberný dvor – RUSEKO
28.10.2023 10:30 – 12:30 Petržalka Ovsištské nám. č. 1, vedľa OD  Jednota

2 komentáre

 1. Maria píše:

  Dobrý deň, ako je možné postupovať v prípade potreby potreby odstránenia starých kvetinových kochlíkov (11ks, dlžka 80cm) z obsahom azbestu, starých cca 40 rokov.
  Sú bezpečne zabalené v hrubých igelitových vraciach.
  Je možné ich doviezť do OLO na odstránenie?

  • zuzka píše:

   Dobrý deň,
   odpad, ktorý uvádzate nie je možné odovzdať do spoločnosti OLO a.s. (ani na zberný dvor a ani uložiť do zbernej nádoby). Ide o nebezpečný odpad, ktorý vyžaduje špeciálne postupy a nakladanie s ním.
   Navrhujeme, aby ste sa obrátili na oprávnenú osobou/spoločnosť na nakladanie s azbestom v Bratislave a priamo s ňou si dohodli podmienky prijatia odpadu. Oprávnená spoločnosť musí vybaviť špeciálne povolenia na prevoz a likvidáciu odpadu. Po vybavení povolení je možné odpad previesť a bezpečne ho zlikvidovať v špecializovaných zariadeniach na to určených.
   S pozdravom, Tím OLO.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *