Home » Oznamy » Počas štátnych sviatkov 29.8. a 1.9. bude odvoz odpadu vykonaný bez zmien
Publikované: 23.08.2023

Bratislavská mestská spoločnosť Odvoz a likvidácia odpadu (OLO a.s.) bude v utorok 29. augusta 2023 (Výročie SNP) a v piatok 1. septembra 2023 (Deň Ústavy Slovenskej republiky) vykonávať odvoz odpadu bez zmien.

Odvoz zmesového komunálneho odpadu, triedeného odpadu, záhradného a kuchynského bioodpadu a jedlých olejov a tukov bude počas štátnych sviatkov prebiehať bez zmeny, teda podľa bežného harmonogramu platného na tento deň.

Zákaznícke centrum OLO bude počas sviatkov v utorok 29. augusta a v piatok 1. septembra dostupné v skrátených hodinách od 7:00 do 12:00 a bude vybavovať výlučne e-mailové (zakazka@olo.sk ) a telefonické (02/50 110 111) požiadavky.

Zberný dvor OLO na Starej Ivanskej ceste 2 bude v utorok 29. augusta a v piatok 1. septembra zatvorený. Zberný dvor je určený pre pôvodcov komunálneho odpadu – fyzické osoby – nepodnikateľov, ktorí sú zapojení do systému množstvového zberu komunálneho odpadu v Bratislave. Títo sú oprávnení osobne uložiť odpad na ZD v súlade s týmto prevádzkovým poriadkom. Bližšie informácie o zbernom dvore OLO nájdete na https://www.olo.sk/zberny-dvor-olo-a-s/

Sezónny zberný dvor Rača na ul. Pri Šajbách 1 bude tiež počas štátnych sviatkov zatvorený. Zberný dvor Rača je určený pre osoby, ktoré majú trvalý alebo prechodný pobyt na území Mestskej časti Bratislava – Rača, Nové Mesto a Vajnory a ktoré sú zapojené do systému množstvového zberu komunálneho odpadu v Bratislave. Informácie o prevádzke sezónneho zberného dvora Rača nájdete na https://www.olo.sk/zberny-dvor-raca/

ZEVO (Zariadenie na energetické využitie odpadu) bude počas štátnych sviatkov zatvorené.

Od 30.8.2023 do 31.10.2023 bude dočasne pozastavené prijímanie objednávok na veľkokapacitné kontajnery pre službu odvoz a zhodnotenie odpadu v ZEVO z dôvodu príprav a realizácie odstávky. Ostatné služby, t.j. zhodnotenie odpadu v ZEVO od externých zákazníkov a zákazníkov platiacich platobnou kartou bude počas odstávky poskytované bez obmedzení. Rovnako bez obmedzení bude vykonávaný aj odvoz zmesového komunálneho odpadu.

Prevádzka KOLO – Bratislavské centrum opätovného použitia je z technických príčin dočasne zatvorená. O opätovnom otvorení budeme verejnosť informovať, predbežný termín je jeseň 2023.

Zberné miesto pred prevádzkou KOLO a zberné miesto KOLO – Sklad Stará Vajnorská 17 sú v utorok 29. augusta a v piatok 1. septembra zatvorené.

 

Dátum Deň Zákaznícke centrum * Odvoz zmesového odpadu, triedeného odpadu (papier, plasty, sklo), kuchynského a záhradného bioodpadu a jedlých olejov a tukov Zberný dvor
Stará Ivanská cesta 2
Zberný dvor Rača
Pri Šajbách 1
ZEVO**  Zberné miesto pred KOLO – Bratislavské centrum opätovného použitia                     Pestovateľská 13,
OC Korzo
Zberné miesto KOLO, sklad Stará Vajnorská 17 KOLO – Bratislavské centrum opätovného použitia***                   
28.8.2023 Pondelok 7:00 – 16:00 podľa harmonogramu 8:00 – 18:00 zatvorené 6:00 – 16:00 zatvorené zatvorené zatvorené
29.8.2023 Utorok (štátny sviatok) 7:00 – 12:00 podľa harmonogramu zatvorené zatvorené zatvorené zatvorené zatvorené zatvorené
30.8.2023 Streda 7:00 – 16:00 podľa harmonogramu  8:00 – 18:00 zatvorené 6:00 – 16:00 10:00 – 18:00 10:00 – 18:00 zatvorené
31.8.2023 Štvrtok 7:00 – 16:00 podľa harmonogramu 8:00 – 18:00 11:00 – 18:00 6:00 – 16:00 10:00 – 18:00 10:00 – 18:00 zatvorené
1.9.2023 Piatok (štátny sviatok) 7:00 – 12:00 podľa harmonogramu zatvorené zatvorené zatvorené zatvorené zatvorené zatvorené
2.9.2023 Sobota zatvorené podľa harmonogramu 8:00 – 18:00 8:00 – 15:00 6:00 – 11:30 10:00 – 17:00 10:00 – 17:00 zatvorené
3.9.2023 Nedeľa zatvorené nevykonáva sa zatvorené zatvorené zatvorené 10:00 – 17:00 10:00 – 17:00 zatvorené
* Zákaznícke centrum je počas sviatkov dostupné od 7:00 do 12:00 hod. telefonicky na čísle 02/50 110 111 alebo e-mailom na zakazka@olo.sk
** Od 30.8.2023 do 31.10.2023 bude dočasne pozastavené prijímanie objednávok na veľkokapacitné kontajnery pre službu odvoz a zhodnotenie odpadu v ZEVO z dôvodu príprav a realizácie odstávky.
*** Prevádzka KOLO je z technických príčin dočasne zatvorená. O opätovnom otvorení budeme verejnosť informovať, predbežný termín je jeseň 2023.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *