Home » Oznamy » Začíname s odvozom záhradného bioodpadu. Bude odvážaný celoročne so sezónnou zmenou intervalu.
Publikované: 15.01.2024

Milé Bratislavčanky, milí Bratislavčania,

spoločnosť Odvoz a likvidácia odpadu a.s. (OLO) informuje, že začína s odvozom biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad.

Dňa 14.12.2023 Magistrát HM SR Bratislavy úpravou Všeobecného záväzného nariadenia (VZN č.18/2023) s platnosťou od 1.1.2024 schválil odvoz záhradného bioodpadu aj v mesiacoch december až február v intervale 1x za 28 dní. 

Domácnostiam zapojeným do zberu biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad (BRO), ktoré majú odvoz v nepárny týždeň vykoná OLO odvoz BRO pri intervale 1x za 28 dní odvozov v období od 18.1. – 28.2.2024. Prvý odvoz BRO v intervale 1x za 14 dní bude realizovaný v období od 29. februára do 12. marca 2024.

Domácnostiam zapojeným do zberu biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad (BRO), ktoré majú odvoz v párny týždeň vykoná OLO odvoz BRO pri intervale 1x za 28 dní odvozov v období od 22.1. – 23.2.2024. Prvý odvoz BRO v intervale 1x za 14 dní bude realizovaný v období od 4. marca do 8. marca 2024.

Od 29. februára do konca novembra bude záhradný bioodpad odvážaný opäť v intervale 1x za 14 dní.

Informáciu o svojom odvoznom dni po zadaní konkrétnej adresy nájdu obyvatelia na stránke OLO https://www.olo.sk/odvozovy-den-bro/ 

Obyvatelia budú o tejto zmene informovaní aj prostredníctvom SMS v prípade, ak pri zapojení do systému zberu poplatník zadal mobilné číslo.

V tabuľke uvádzame všeobecný súhrn. V prípade poškodenia nálepky alebo nádoby kontaktujte Zákaznícke oddelenie OLO telefonicky  02/50 110 111 alebo mailom na zakazka@olo.sk

Ak má zákazník odvozový deň v intervale 1x za 14 dní  Informácia na nálepke Odvozný deň pri intervale 1x za 28 dní Následne prvý odvoz pri intervale 1x za 14 dní bude realizovaný
nepárny týždeň pondelok „Pondelok N“ pondelok – nepárny týždeň 29.1.2024, 26.2.2024 pondelok 11. marec 2024
nepárny týždeň  utorok „Utorok N“ utorok – nepárny týždeň 30.1.2024, 27.2.2024 utorok 12. marec 2024
nepárny týždeň  streda „Streda N“ streda – nepárny týždeň 31.1.2024, 28.2.2024 streda 13. marec 2024
nepárny týždeň  štvrtok „Štvrtok N“ štvrtok – nepárny týždeň 18.1.2024, 15.2.2024 štvrtok 29. február 2024
nepárny týždeň  piatok „Piatok N“ piatok – nepárny týždeň 19.1.2024, 16.2.2024 piatok 1. marec 2024
       
Ak má zákazník odvozový deň v intervale 1x za 14 dní  Informácia na nálepke Odvozný deň pri intervale 1x za 28 dní Následne prvý odvoz pri intervale 1x za 14 dní bude realizovaný
párny týždeň  pondelok „Pondelok P“ pondelok – párny týždeň 22.1.2024, 19.2.2024 pondelok 4. marec 2024
párny týždeň  utorok „Utorok P“ utorok – párny týždeň 23.1.2024, 20.2.2024 utorok 5. marec 2024
párny týždeň  streda „Streda P“ streda – párny týždeň 24.1.2024, 21.2.2024 streda 6. marec 2024
párny týždeň  štvrtok „Štvrtok P“ štvrtok – párny týždeň 25.1.2024, 22.2.2024 štvrtok 7. marec 2024
párny týždeň  piatok „Piatok P“ piatok – párny týždeň 26.1.2024, 23.2.2024 piatok 8. marec 2024

 

V zmysle Všeobecne záväzného nariadenia (VZN) č. 18/2023 hlavného mesta SR Bratislavy o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi sa bude odvoz záhradného biologicky rozložiteľného odpadu (BRO) z hnedých zberných nádob realizovať celoročne – pričom interval odvozu zberných nádob bude jedenkrát za 14 dní v období mesiacov marec až november a jedenkrát za 28 dní v období od decembra do februára.

Bratislavčanky a Bratislavčania (fyzické osoby a bytové domy), ktorí sú zapojení do systému množstvového zberu komunálneho odpadu môžu BRO celoročne odovzdať aj na zbernom dvore OLO, na Starej Ivanskej ceste 2. Obyvatelia Rače, Nového Mesta a Vajnôr môžu BRO odovzdať sezónne od apríla do novembra aj na zbernom dvore na ulici Pri Šajbách. Bioodpad zo záhrad sa dá odovzdať aj na zberných dvoroch ďalších mestských častí. Viac informácií nájdete na stránke magistrátu: https://bratislava.sk/sk/zberne-miesta-odpadu alebo na weboch MČ.

V prípade, ak obyvatelia získali nehnuteľnosť a majú záujem o nádobu na BRO alebo o kompostér, žiadosť je potrebné doručiť na Oddelenie miestnych daní, poplatkov a licencií Magistrátu hlavného mesta SR, Blagoevova 9,  Bratislava osobne alebo poštou. Kontakty nájdete na https://bratislava.sk/sk/poplatky-za-komunalne-odpady-a-drobne-stavebne-odpady

Ak bývate v bytovom dome chceli by ste mať nádobu na BRO, obráťte sa na svojho správcu, ktorý je oprávnený Vás bezplatne prihlásiť do systému BRO. Po zapojení do systému zberu bude nádoba dodaná spravidla do 7 pracovných dní.

V roku 2023 sme vyzbierali 6 137 ton záhradného bioodpadu, ktorý bol spracovaný v kompostári. Hnedá zberná nádoba na BRO slúži na odvoz: kvetov, štiepky, pilín, pokosenej trávy, malých kusov konárov do priemeru 5 cm, lístia, odpadu z ovocia a zeleniny, buriny. V zbernej nádobe na BRO sa nemôžu nachádzať: kompostovateľné vrecká (a to ani biodegradovateľné a biologicky rozložiteľné), odpady nebiologickej povahy a zmesový komunálny odpad, iné cudzorodé predmety; kamene, palety, fľaše, črepníky, kov a pod.

Len správne vytriedený odpad môže byť ďalej spracovaný. Ak nádoba bude obsahovať odpad, ktorý do nej nepatrí, nádoba nebude vyprázdnená a odvoz sa bude považovať za vykonaný. Držiteľ odpadu bude povinný na svoje náklady odpad vytriediť a odovzdať ho na miesto určené pre tieto odpady.

8 komentárov

 1. Juraj píše:

  Dobry den,
  – viete mi prosim povedat, kedy u nás na Záhradníkovej a Gavlovičovej ulici sa niekto dozvie o takejto službe(odvoz záhradného odpadu) , ktorá už tak dlho funguje. Keby nepovedala kolegyňa z Vrakúňe, tak neviem. To sa týka iba určitých mestských častí.
  Vopred dakujem.
  S pozdravom, Oslanský

  • zuzka píše:

   Dobrý deň,
   ďakujeme za Váš komentár, avšak pre odpoveď by sme potrebovali spresnenie Vašej požiadavky. Najväčšia informačná kampaň na spustenie zberu záhradného odpadu na území HM SR Bratislavy bola v rokoch 2016 – 2017.
   Nám v spoločnosti OLO veľmi záleží na triedení odpadu. Ak má ktokoľvek otázky alebo potrebuje radu spojenú s nakladaním odpadu na území Bratislavy, môže kontaktovať naše Zákaznícke centrum na čísle 02 50 110 111, prípadne nám priamo napísať na mail zakazka@olo.sk . Informácie o triedení odpadu prinášame aj na našej webovej stránke http://www.olo.sk Informácie o nakladaní s odpadmi prinášajú aj stránky Magistrátu HM SR Bratislavy: http://www.bratislava.sk
   Ak ste obyvateľom rodinného domu v Bratislave a požadujete službu odvozu BRO, odporúčame Vám obrátiť sa na správcu miestneho poplatku, ktorým je Oddelenie miestnych daní, poplatkov a licencií Magistrátu Bratislavy. Kontakt na toto oddelenie nájdete tu: https://bratislava.sk/mesto-bratislava/dane-a-poplatky/poplatok-za-komunalne-odpady-a-drobne-stavebne-odpady.
   Ak bývate v bytovom dome, správu odvozu odpadu za Vás vybavuje Váš správca domu. V takom prípade sa prosíme obráťte na svojho správcu nehnuteľnosti.
   Nádobu na záhradný odpad Vám dodáme spravidla do 10 dní od podania žiadosti na vyššie uvedenom oddelení magistrátu.
   Pre úplnosť dodávame, že odvoz záhradného odpadu na území Bratislavy realizujeme v intervale 1x za 14 dní od marca do novembra a 1x za 28 dní od decembra do februára.
   S pozdravom, Tím OLO.

 2. Beáta píše:

  Dobrý deň,

  potrebovali by sme pristaviť kontajner na zelený odpad – likvidácia zeminy a rastlín z terasy – Opavská ul.
  To sú vraj nejaké špeciálne ploché kontajnery.
  Potrebujeme vedieť:
  Aký objem má najmenší kontajner.
  Koľko stojí jeho dovoz a odvoz.
  Za obsah sa vraj neplatí, keďže ide o zelený odpad.

  Som obyvateľka Bratislavy:
  Adresa: Ďurgalova 5
  Bratislava, Kramáre
  Beáta Husová

  • zuzka píše:

   Dobrý deň,
   ďakujeme za prejavenú dôveru. Naši kolegovia z obchodu Vám radi pripravia ponuku na mieru. Prosíme kontaktujte priamo naše obchodné oddelenie mailom na obchod@olo.sk
   Pre zjednodušenie prípravy a prípadné doplnenie informácií, prosíme uveďte v maily aj telefónne číslo.
   S pozdravom, Tím OLO

 3. Tencerová Libuša píše:

  Dobrý deň, mám otázku že kde môžem vysypať suché lístie spred nášho činžiaka keď nám od leta nebol nikto vyčistiť trávnik od lístia na Haburskej 8-14 ani pred susedným činžiakom smerom po zastávku autobusu. Vietor sa s ním hrá a ja to u nás rada urobím ale kde to mám dať? Viem že na Zálužickej aj Komárnickej sa čistilo 2x lebo sa prechádzam so psom. Ďakujem.

  • zuzka píše:

   Dobrý deň,
   o zeleň na verejných priestranstvách sa stará príslušná mestská časť, preto navrhujeme obrátiť sa na Vašu mestskú časť.
   V prípade, ak Váš bytový dom má predzáhradku, môže správca nehnuteľnosti požiadať o zberné nádoby na záhradný odpad na Magistráte hlavného mesta SR Bratislavy, Oddelenie miestnych daní, poplatkov a licencií, Blagoevova 9 – Petržalka.
   V prípade, ak lístie nie je kontaminované komunálnymi odpadmi a ste obyvateľom HM SR Bratislavy, môžete odovzdať zelený odpad v primeranom množstve v zbernom dvore OLO a.s. Viac informácií, otvárací hodiny a podmienky vstupu nájdete na https://www.olo.sk/zberny-dvor-olo-a-s/.
   S pozdravom, Tím OLO

 4. Heidema píše:

  Dobry den, viete mi prosim povedat, kedy bude u nas v Rusovciach na ulici Druidskej najblizsi vyvoz bio odpadu. Nalepka je zosuchana na nadobe.

  Vopred dakujem,

  Luba Heidema

  • zuzka píše:

   Dobrý deň,
   na Vami uvedenej adrese bude najbližší odvoz záhradného odpadu v piatok 16.2.2024.
   Následne ďalší odvoz záhradného odpadu bude dňa 1.3.2024. Prehľad odvozov nájdete na stránke https://www.olo.sk/odvozovy-den-bro/
   S pozdravom, Tím OLO

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *